Titta

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Om UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Problematisk skolfrånvaro eller hemmasittande är ett stort och kostsamt problem. Det påverkar elevens självbild och relationer och kan leda till långvarigt utanförskap. I Sverige uppskattas ungefär 20.000 elever i grundskolan ha en problematisk skolfrånvaro och lika många i gymnasiet. Långvarig skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Här diskuteras den senaste forskningen kring orsaker och arbete med hemmasittande. Inspelat den 11-12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Till första programmet

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare : Datorspel - beroende eller intresseDela
 1. Varför fortsätter man med nåt
  som inte är skoj?

 2. Det plingar till,
  man får mycket förstärkning.

 3. Baksidan är att för några blir det
  så roligt att det är svårt att sluta.

 4. Jag kom att tänka på en sak
  när jag hörde Trude prata om-

 5. -goda relationer
  mellan vuxna och barn.

 6. Hur gör man konkret?
  Hur coachar man lärare och vuxna-

 7. -till att bygga goda relationer?

 8. Det räcker inte med att säga
  att det är viktigt.

 9. Jag råkade "tuna in" på
  "Ring P1" en gång.

 10. "Ring P1" är lite som en mätare på-

 11. -vad folk intuitivt tycker
  man bör göra åt vissa problem.

 12. Väldigt ofta så landar
  genomsnittsmänniskan-

 13. -om det nu är det i "Ring P1",
  i straff.

 14. Det som ska åtgärda många problem
  är att straff och konsekvenser.

 15. För de allra flesta är det hopplöst
  att minska på straff-

 16. -och i stället uppmuntra
  när det funkar.

 17. Det knyter an lite till datorspel.
  Om man tycker om det-

 18. -men får väldigt mycket skit
  och lite uppmuntran-

 19. -det är viktigt att det får
  konsekvenser när man gör fel.

 20. Men om konsekvenserna hjälpte de barn
  som vi kommer i kontakt med-

 21. -då skulle de inte ha några problem.
  De har fått mycket konsekvenser-

 22. -under sina liv. Mängden negativ
  information de fått är massiv.

 23. Om det hade varit en bra metod,
  hade det redan funkat.

 24. Nu ska jag prata om datorspel.

 25. Ni känner säkert till
  att WHO i somras-

 26. -har infört en ny klassificering,
  en ny psykiatrisk problematik-

 27. -som heter Internet Gaming Disorder.

 28. Man har bestämt att
  datorspelsberoende är en sjukdom-

 29. -som man ska kunna få behandling för
  och få som diagnos.

 30. Jag tänkte försöka föra en idé om...

 31. Är det en bra idé att tänka på det
  som ett beroende?

 32. Kan man hitta någon medelväg,
  att det är både och?

 33. När det gäller beroenden
  som inte är substansberoenden...

 34. Om man röker cigaretter finns det
  en fysisk komponent i beroendet.

 35. Men när det gäller beteenden
  blir det lite knepigare.

 36. Så fort man tänker att man kan vara
  beroende av ett beteende-

 37. -då blir frågan "varför
  är inte det här ett beroende?"

 38. För Trudes skull tog jag med den här.
  Varför är inte det...

 39. Det gjorde jag inte alls!
  Vi kör analogt i dag.

 40. Den där.

 41. Det här är en kvinna som bara åker
  skidor, pratar och tänker skidor.

 42. Det är skidor, skidor,
  skidor hela tiden.

 43. Ni tänker: "Det finns en skillnad,
  att vara fysiskt aktiv"-

 44. -"är jätteviktigt och väldigt bra.
  Det är en stor skillnad."

 45. Bokberoende pratar vi inte heller om.

 46. Det ses inte som problematiskt
  om man läser väldigt mycket-

 47. -och bara pratar om litteratur.

 48. Har man tur eller otur
  kan man hamna i Svenska Akademien.

 49. Det är ett problem som jag har:

 50. Det tycks finnas en moralisk
  komponent och det har jag svårt för.

 51. Jag gillar när saker är stringenta
  och logiken finns där.

 52. Men det finns också väldiga fördelar
  med att röra sig.

 53. Det finns samstämmig forskning om
  vikten av att vara fysiskt aktiv-

 54. -och fördelarna för den psykiska
  hälsan och kreativiteten.

 55. Det senaste jag hörde
  är att om man är deprimerad-

 56. -så är det lite effektivare
  att springa tre gånger i veckan-

 57. -i 45 minuter,
  än att få terapi eller medicin.

 58. Problemet är att få en deprimerad
  människa att springa.

 59. Men om man lyckas får man enorma
  välbefinnandeeffekter.

 60. Många av de barn som vi träffar
  med skolfrånvaro-

 61. -är också fysiskt inaktiva
  som inte är bra för deras hälsa.

 62. Det finns den aspekten,
  jag vill inte helt ta bort den.

 63. När man väljer
  att beroendeförklara ett beteende-

 64. -då har alla beteenden
  en beroendepotential.

 65. Det blir ju lite vanskligt då.

 66. Det blir som ordspråket
  "allting med måtta".

 67. De flesta saker är inte problematiska
  om man gör dem med måtta-

 68. -men om man gör för mycket av nåt
  blir det ofta svårigheter.

 69. Ofta hör jag: "Dopaminsekvensen
  sätter igång när man spelar."

 70. Det kan vara sant-

 71. -men sekvensen som reglerar huruvida
  en aktivitet är belönande eller ej-

 72. -är ett annat sätt att säga
  att det är roligt. Då går den där...

 73. Då går kretsen i hjärnan igång.
  "Det här är roligt, gör mer av det."

 74. Om vi inte hade det skulle vi ägna
  oss åt dumma och konstiga saker.

 75. Det är inte farligt eller konstigt
  att dopaminkretsen går igång.

 76. Det är en del av att vara människa,
  det är bra att göra roliga saker.

 77. Å andra sidan, om man tycker det är
  problematiskt med "beroende"-

 78. -så finns det en tysk studie-

 79. -där man kan se att ca 1,16 %
  av de barn som går i högstadiet-

 80. -kan klassificeras att ha
  Internet Gaming Disorder.

 81. Det är en kraftig könsskillnad:

 82. 2 % av killarna
  och 0,26 % av tjejerna.

 83. Då har man en genomsnittlig speltid
  på 6 timmar och 15 minuter/dag-

 84. -jämfört med 1 timme och 30 minuter
  för de som inte har problemet.

 85. Det är förknippat med skolfrånvaro,
  sömnproblem och sämre skolresultat.

 86. Framförallt såg man att om man ger
  upp andra aktiviteter för att spela-

 87. -och måste spela mer för att vara
  nöjd och man upplever abstinens-

 88. -man är olycklig eller irriterad
  om man inte kan spela-

 89. -så predicerar det starkt
  för att få den diagnosen.

 90. Det är klassiska beroendetecken
  i substansberoende.

 91. Det finns det här också,
  det är värt att komma ihåg det.

 92. Det svårt att veta
  vad som är hönan och ägget.

 93. Många av de barn
  som varit hemma länge-

 94. -har ofta isolerat sig, ibland t.o.m.
  från sin familj, på sina rum.

 95. Man måste ju fylla sin tid
  med nånting.

 96. Det är inte så konstigt att man tar
  det som ligger nära till hands-

 97. -som ofta är skärmar av olika slag
  och olika typer av spelande.

 98. Det betyder inte att man är beroende,
  det kan vara en annan mekanism.

 99. För många barn tycker jag inte
  att beroendeparadigmet-

 100. -har känts som rätt.

 101. Hur vet man då?

 102. Jag vill angripa frågan
  från ett annat håll-

 103. Jag läste mycket av Kardefelt-Winther
  som skrev en doktorsavhandling-

 104. -med en annan utgångspunkt än att
  spel är nåt man blir beroende av.

 105. Det som är intressant är att det
  stämmer in på eleverna vi träffar.

 106. Utgångspunkten är att beroendet inte
  är det bästa konceptet att prata om.

 107. Han använder ordet
  "problematiskt spelande".

 108. I korthet är det så här... Förlåt.

 109. För de eleverna som vi träffar tycks
  det vara deras copingmekanism.

 110. David nämnde att många elever
  i hans forskning-

 111. -saknade bra copingstrategier
  för att hantera jobbiga känslor.

 112. Om man saknar bra strategier
  för att hantera jobbiga känslor-

 113. -och strategin är undvikande via
  dataspel, då blir det kraftfullt.

 114. Man sitter hemma, många har ångest,
  oro och nedstämdhetskänslor.

 115. Om det enda sättet att hantera dem är
  att spela, är det en kraftig motor-

 116. -till att fortsätta spelandet.

 117. Det kändes som om Kardefelt-Winther
  träffade nåt som stämde in-

 118. -på många av de elever
  som jag träffade.

 119. Andra problemet är att det är svårt
  att hitta ett konsensus-

 120. -kring vad som är ett beroende.

 121. Det är svårt
  när det gäller substansberoende-

 122. -och blir svårare
  när man pratar beteende.

 123. Det gör också användaren
  till ett passivt offer.

 124. Man kan inte göra mycket åt det.

 125. Lösningen är ofta att helt avhålla
  sig från det man är beroende av.

 126. Det är svårt att skilja på beroende
  eller starkt intresse.

 127. Lex Zlatan eller skidåkarna-

 128. -som ägnar mer än sex timmar och
  15 minuter per dag åt skidåkningen.

 129. Det är jag övertygad om.
  Det kanske är 10 h/dag.

 130. Kanske 12 om man räknar vila
  och återhämtning.

 131. Synen på vad som är beroende
  av beteende ändras mycket över tid.

 132. Jag tog reda på vad som definierades
  som internetberoende år 2000.

 133. 8,5 timmar internet per vecka.

 134. Det betraktades som livsfarligt.

 135. Det gjorde det säkert inte, men det
  var definitionen av beroende då.

 136. Jag skulle tro att alla ni åker dit.

 137. Ni kan komma på behandling hos mig.

 138. Då blir frågan, om beroende
  inte är det bästa svaret för vissa-

 139. -varför fortsätter man då spela?
  Det får negativa konsekvenser.

 140. Det blir svårare
  att komma till skolan.

 141. Nåt annat som jag noterade
  bland eleverna-

 142. -var att de spelade fastän det inte
  verkade kul. Känner ni igen det?

 143. Man sitter av tiden.

 144. Man såg att de inte tyckte
  att det var roligt.

 145. Ni kanske känner igen det
  i spel som Candy Crush.

 146. Hjärndöda spel där man inte gör nåt,
  man bara svajpar. Varför gör ni det?

 147. Vad driver er till att göra det?

 148. Ofta är det för att få tiden att gå,
  tänka på nåt annat, distrahera sig.

 149. Som strategi betraktat är det inte
  dåligt om man mår dåligt-

 150. -att använda den strategin.
  Problemet är om det är ens enda.

 151. Då kan det bli riktigt illa
  och dåligt för en.

 152. Kardefelt-Winther visar att för
  en kategori problemspelare-

 153. -så finns det ett starkt samband
  mellan stress och spelandet.

 154. Ju mer stressad man är och ju mer
  negativa känslor man har-

 155. -desto mer vill man spela
  för att bli av med de känslorna.

 156. Gör man pilar ser det ut så här.

 157. En mående påverkar motivationen
  att spela.

 158. Ju sämre man mår desto mer
  vill man spela.

 159. Man har inga sätt att hantera
  det dåliga måendet-

 160. -ångest, oro och nedstämdhet,
  annat än att undvika det.

 161. Det går inte att komma ifrån,
  där är datorspel väldigt bra.

 162. Det är en bra distraktor.

 163. Man är ofta väldigt närvarande
  när man spelar-

 164. -man tvingas tänka på
  det man håller på med.

 165. Det är också bra pedagogiskt gjort.

 166. När vi säger att man lätt blir
  beroende av ett spel-

 167. -vad är det för mekanismer vi hittar
  i ett sånt spel?

 168. Det är att man fortsätter trots
  att man inte tänkt det från början.

 169. Det är roligt, det finns alltid
  en klar och tydlig uppgift.

 170. Det är sällan oklart
  vad man ska göra.

 171. Svåra uppgifter är indelade
  i mindre steg-

 172. -och man får mycket förstärkning.

 173. Varför fortsätter ni spela
  Candy Crush?

 174. Jag har aldrig spelat det.
  Det verkar jättetråkigt.

 175. Men varför fortsätter man med nåt
  som inte är skoj? Det plingar till.

 176. Man får sjukt mycket förstärkning.

 177. Det är blommor,
  det händer saker hela tiden-

 178. -och när det är tråkigt är det för
  att det leder till en belöning.

 179. Man målar upp ett recept för hur
  uppgifter i skolan borde läggas upp-

 180. -framför allt för vissa barn. De är
  skickliga på att göra saker roliga.

 181. Baksidan är att för några
  blir det så engagerande-

 182. -att det är svårt att låta bli
  att göra det. Så är det.

 183. För att dra en lång historia kort-

 184. -jag tyckte att det stämde bättre in
  på hur mekanismerna funkar-

 185. -för många av de som jag träffar
  i vårt arbete med hemmasittare.

 186. Jag vill vara tydlig med att det är
  inte för dem att spela så mycket.

 187. Det är inte bra för nån, antagligen,
  att spela så jättemycket.

 188. Det får väldigt dåliga effekter
  och den onda cirkeln förstärks-

 189. -när den får dåliga effekter
  i ens liv så ökar oro och stress.

 190. Ens motivation att spela
  ökar i sin tur.

 191. Det är ofta den negativa cirkeln
  som man har fastnat i.

 192. Det finns några undantag,
  det finns säkert några...

 193. ...skidåkningsproffs bland de elever
  som spelar väldigt mycket-

 194. -d.v.s. några som är så bra att de
  vill satsa på det som karriär.

 195. Men det lär ju vara ganska få-

 196. -och bland de som satsar...

 197. Om man tänker att 1 000 spelare
  tränade som Zlatan när de var 16-

 198. -så är det väl bara han som har
  lyckats. De andra spelar i div 4-

 199. -för bensinpengar i bästa fall.

 200. Några kanske hoppade av skolan,
  vilket kanske inte var så klokt.

 201. Vad betyder det här för oss?

 202. Vi ska inte alltid tänka beroende.
  Vi får försöka att ta reda på-

 203. -vilken förklaringsmodell som passar
  bäst in på det här barnet.

 204. Det är en praktisk slutsats
  man ska dra.

 205. För vissa är det som en
  copingstrategi som gått för långt.

 206. Om det är en copingstrategi
  som gått för långt-

 207. -behöver man inte vara fokuserad på
  att interventioner-

 208. -som ska minska datorspelandet.

 209. Om oroskänslorna minskar kommer
  drivkraften att spela minska.

 210. Många gånger i hemmasittarprogrammet-

 211. -jobbar vi med att få igång
  aktivitet och skolnärvaro.

 212. Då märker man ofta att spelandet
  minskar av sig självt.

 213. Och sen att man behöver kartlägga.

 214. Vad driver spelandet
  i just det här fallet?

 215. Vad är det som förstärker spelandet
  för just det här barnet?

 216. Det är nåt gemensamt,
  som David och Trude nämnde-

 217. -och som vi kommer prata om i morgon-

 218. -vikten av att innan man ger förslag
  att man undersöker lite.

 219. Hur ser det ut? Då blir det lättare
  att hitta nåt som får effekt.

 220. Det gamla vanliga, men bra:
  kartläggning.

 221. Jag har förslag på områden
  man kan titta närmare på.

 222. Vi försöker skilja på olika saker,
  t.ex. om det är ett starkt intresse-

 223. -om det är den blivande mästaren
  som vill öva i åtta timmar-

 224. -för att bli proffs, eller om det
  drivs av en stark social samvaro.

 225. Det kanske är det enda
  sociala man har-

 226. -med kompisar som är beroende av en.

 227. Eller om det är copingstrategin,
  som jag ofta ser-

 228. -eller om det är ett beroende.

 229. Nu låter det som att
  det finns andra perspektiv-

 230. -och att beroende inte är bra.
  Så är det inte.

 231. Man har nytta av att tänka på det
  som ett beroende-

 232. -och därmed hämta interventioner
  från beroendeparadigmet.

 233. Jag tycker man ska titta på det här,
  vad man gör framför skärmen.

 234. Vilka spel spelar man?
  Det spelar roll.

 235. På den tiden jag spelade var
  World of Warcraft det största.

 236. Så är det inte längre.

 237. Det finns en komponent i Massive
  Multiplayer Online Roleplaying Games-

 238. -och det är att ofta inte har
  med skicklighet att göra.

 239. Det är mer hur mycket tid
  man lägger ner på spelet.

 240. Det får mycket konsekvenser.
  Om man spelar ett sånt spel mycket-

 241. -så är det svårare att sluta,
  man lägger ner tid på att bli bra.

 242. Det har inte med talang att göra,
  utan spelmekanismen är sån-

 243. -man ska verkligen spela mycket.

 244. Andra spel, som Counter-Strike
  där man skjuter på varandra-

 245. -där är det mer talang, och träning.

 246. Man kan vara bra på det
  utan att behöva spela så mycket.

 247. Den typen av mekanism spelar stor
  roll för ens spelbeteende-

 248. -och vad som driver en för att spela.

 249. Trude sa apropå spel,
  att testa och spela lite.

 250. Om man möter ett barn
  som spelar väldigt mycket-

 251. -så är det ett utmärkt sätt
  att hitta ett intresse att prata om.

 252. Ibland tänkte jag när jag jobbade
  kliniskt att det är ett villkor...

 253. Man behöver inte vara bra på det,
  men man behöver intressera sig-

 254. -för det här området.

 255. Sen finns det perioder
  när man spelar mer eller mindre.

 256. Går det upp och ner?
  Spelar man mer när man är orolig-

 257. -eller såna saker, eller stressad?

 258. Hur funkar skolan?
  Det spelar jättestor roll.

 259. Det är en enorm skillnad
  på ett beteende.

 260. David nämnde oro och ängslan,
  men om skolan funkar-

 261. -så är det inte lika allvarligt
  eller bråttom med-

 262. -att gå i behandling.
  Om man spelar väldigt mycket-

 263. -men fixar vardagliga aktiviteter
  och skola-

 264. -då är det inte lika allvarligt
  som om man är vaken hela natten-

 265. -och inte kommer iväg till skolan.
  Det är en central grej.

 266. En bra fråga för att få känsla för
  om det är åt beroendehållet-

 267. -är att fråga om man upplever
  att man förlorat kontrollen.

 268. Man vill sluta, men kan inte.

 269. Man spelar mer än man tänkt sig
  när man börjar.

 270. Man har en känsla av
  att man inte kan kontrollera det.

 271. Det är indikatorer på att ett
  beroendekoncept passar bättre in.

 272. Hur är det med andra strategier för
  att hantera oro, stress och ångest?

 273. Är det bara datorspel
  eller finns det annat man kan göra?

 274. Om man inte har det, är det bra att
  lära ut den typen av färdigheter.

 275. David nämnde några man kan göra
  i behandlingssammanhang.

 276. Det är värt att titta på neuro-
  psykiatriska funktionsvariationer.

 277. Det är inget jag har forskning på,
  men min erfarenhet är-

 278. -dels inom adhd-diagnosen
  att vid koncentrationssvårigheter-

 279. -så blir det lockande att spela.
  Spelen är skräddarsydda-

 280. -för nån som har
  koncentrationssvårigheter.

 281. Det är ett skäl till
  att man kan slöspela tråkiga spel.

 282. De hjälper en i att vara där.
  Man vet vad nästa uppgift är-

 283. -vilket gör att man fortsätter. Barn
  som har svårt att koncentrera sig-

 284. -kan sitta i flera timmar
  framför en dator.

 285. Även inom autismspektrat.
  Många av de elever vi träffar-

 286. -har en autismdiagnos
  eller starka drag av det.

 287. Det känns för mig att det skulle
  kunna vara lättare att fastna i-

 288. -att spela överdrivet mycket. Men det
  är inget jag har forskning på.

 289. Det är en högst personlig erfarenhet.

 290. Spelar man för att undvika
  obehagliga situationer-

 291. -eller för att det är roligt?
  Är det kul att spela-

 292. -eller är det mest att man vill
  undvika nåt jobbigt?

 293. Jag känner igen mig i det.

 294. När jag pluggade på universitetet
  så spelade jag Civilization.

 295. Oftast var det roligt,
  men jag minns att i perioder-

 296. -så spelade jag bara för
  att inte behöva tänka på-

 297. -den jobbiga och ångestfyllda
  uppgiften jag behövde göra.

 298. Ni kanske har utnyttjat
  ett annat beteende eller aktivitet-

 299. -som har samma funktion,
  d.v.s. att stänga ute-

 300. -och inte behöva tänka på
  jobbiga saker.

 301. Det är en bra copingstrategi att ha.

 302. Om man har oro eller problem
  är det inte dåligt-

 303. -att lite distrahera sig från det
  för att inte alltid vara olycklig.

 304. Men om det är den enda strategin
  man har-

 305. -då blir det sällan jättelyckat.

 306. Tycker man själv
  att det är ett problem-

 307. -här är det viktigt hur man frågar.

 308. Här upplever jag att bland de elever
  som har skolfrånvaro-

 309. -så har vuxenvärlden gått in på ett
  sätt att barnet har svårt att säga-

 310. -att det har ett problem.

 311. Om nån säger till mig "du är tjock,
  du måste gå ner i vikt"-

 312. -då säger jag inte:
  "Vad bra att du påpekade det."

 313. "Du har helt rätt!
  Tack för feedbacken."

 314. Det blir en mental variant
  av det som man gör.

 315. Det blir likadant när man säger till
  ett barn att det måste gå i skolan.

 316. Eller "du kan inte spela hela natten,
  hur svårt kan det vara?"

 317. Det motiverar inte
  och driver inte förändring.

 318. Att tala om för folk att de är fel
  och att de borde ändra på sig-

 319. -det hjälper inte. "Who knew?"
  Ändå är det vanligt att man gör så.

 320. Vill man ha hjälp med att sluta
  spelar också roll.

 321. Ett sätt att prata om en sak
  utan att göra det så laddat-

 322. -och också visa att man tar
  barnets perspektiv på allvar-

 323. -är att prata om för- och nackdelar
  med spelandet.

 324. Man säger: "Du spelar mycket,
  du måste få ut nåt av det."

 325. "Vad tycker du är bra med det här?"

 326. När man börjar så kan man också säga:
  "Kan du se några nackdelar?"

 327. Det är en klassisk
  motiverande samtalsteknik.

 328. Man kan också fråga: "Hur bra är det
  att spela, från 0 till 100?"

 329. De kanske säger 90,
  då kan man vända på det:

 330. "Varför sa du inte 100?
  Jag förstår att det är skitkul"-

 331. -"men det finns nåt mer."
  Att få syn på det.

 332. Man kommer nog lite längre
  och blir inte lika stressad själv-

 333. -om man inser hur svårt det är
  med förändring och att det tar tid.

 334. En bra metafor
  är att man ska så frön av tvivel.

 335. Jag jobbade med ungdomar
  med antisocial problematik-

 336. -och i det ingår
  att man ibland använder droger.

 337. Det funkar aldrig att säga
  att hasch är dåligt.

 338. Man måste hitta andra sätt, slå in
  små kilar i deras uppfattning-

 339. -om att knark är bra
  och så frön av tvivel-

 340. -och inte hamna i konflikt kring det.

 341. Att tala om att det är dåligt
  funkar inte.

 342. De som det funkar på har inte hamnat
  där från första början.

 343. Det är också viktigt
  att prata med föräldrar-

 344. -och vad de ser för mönster i
  spelandet och vad som driver barnet.

 345. Är det mycket konflikter
  kring spelandet? Ofta är det så.

 346. Ibland kan man observera
  att det är...

 347. Man tycker det är jobbigt
  om ens barn spelar för mycket.

 348. Det är mycket tal om stillasittande
  är lika farligt som rökning-

 349. -det är det inte alls, men skitsamma.

 350. Man går och stör sig lite på det
  men man vet inte hur man ska göra.

 351. Irritationen byggs upp och här uppe
  blir man arg eller så stressad-

 352. -och man vill göra nåt drastiskt,
  som att rycka sladden-

 353. -eller ta datorn. Vad händer då?
  Barnet får ett utbrott.

 354. Ofta orkar man inte,
  och ibland får barnet sån panik-

 355. -att man hotar att ta livet av sig.
  Det slutar dåligt för alla.

 356. Inlärningen från förälderns sida
  är att man blir bestraffad-

 357. -och från barnets sida blir det när
  mina föräldrar tar till regler-

 358. -om jag då skriker, då får jag
  tillbaka det jag behövde.

 359. Om man har mycket oro
  och min enda copingstrategi-

 360. -är att spela på datorn, och så tar
  du bort den, då får man panik.

 361. Utbrottet är rätt förutsägbart.

 362. För att komma tillrätta med spelandet
  behöver man en annan intervention.

 363. Det där "nu har jag fått nog"...

 364. Ni har säkert i olika skalor
  känt samma sak gentemot era barn.

 365. "Nej, nu klarar jag inte det här."
  Läggtid, godis eller socker-

 366. -och i lite vredesmod
  försöker ni genomföra nåt-

 367. -som sen inte blev nåt bra.

 368. Eller också är ni såna föräldrar
  som är perfekta.

 369. Det är också värt att kika på
  vilket spel man spelar-

 370. -och fyller det nån social funktion.
  Det kan vara oerhört starkt-

 371. -speciellt om man är
  ganska isolerad annars.

 372. Nån form av registrering, hur mycket
  man spelar, vad man spelar.

 373. För att få svar på de frågorna
  måste man prata med barnet.

 374. Man får inte prata med barn om man
  talar om allt dåligt de gör-

 375. -utan man måste komma in från
  ett annat håll.

 376. Hur bygger man en relation på bästa
  sätt? Genom trevliga stunder ihop-

 377. -och intressera sig det
  den andre intresserar sig för.

 378. Då måste ni engagera i det
  som barnet tycker är viktigt-

 379. -en stund innan
  man kan ställa frågorna.

 380. Om ni säger: "Jag är tillsynsman.
  Hur mycket spelar du? Okej..."

 381. Nästan alltid får man svaret
  att man vägrar delta-

 382. -eller det som är mer effektivt:
  "Jag vet inte."

 383. Hur många gånger har ni mötts av det?

 384. Det är en inlärd historia hos dem,
  ett snabbt sätt att bli av med vuxna-

 385. -att passivt säga "jag vet inte".

 386. Då bör man byta fot och ägna sig åt
  att lära känna varandra-

 387. -bygga förtroende innan man kan
  genomföra en kartläggning.

 388. David pratade om
  att de gjorde två sessioner.

 389. Två träffar av kartläggning, sen var
  de redo för en feedbacksession.

 390. Det funkar skitbra,
  man ska jobba effektivt.

 391. Men det finns de som har problem
  som kräver en längre startsträcka.

 392. Säg att ni är den femte kuratorn,
  psykologen, skolsköterskan-

 393. -eller familjebehandlaren som säger:
  "Nu ska vi jobba!"

 394. Då är man lite skeptisk innan man
  berättar om sitt spelande-

 395. -och varför man gör det.

 396. Och hur ser det ut i livet
  för övrigt?

 397. Det är svårt med prepositionerna...

 398. En bra bild att ha med sig:

 399. Det är summan av
  Kardefelt-Winthers perspektiv.

 400. För andra barn kan ett
  beroendeperspektiv vara bättre.

 401. Som förälder finns det vissa saker
  man kan tänka på.

 402. Nu pratar jag om barn
  med ett normalt spelande-

 403. -men det orsakar konflikter och oro.

 404. Till viss del,
  så fort det kommer en ny teknologi-

 405. -så kommer den här typen
  av "vojne, vojne-grejer".

 406. När skriftspråket uppfanns
  så var det en stor oro över-

 407. -till vilket moraliskt förfall
  det skulle leda till.

 408. När brevet kom var det samma sak.
  "Hur ska det gå nu?"

 409. "Det här kommer att leda till..."
  Varje framsteg föder den debatten.

 410. Det finns säkert nackdelar
  med ny teknologi också-

 411. -men ganska ofta blir det överdrivet.
  En sak man kan komma ihåg-

 412. -är att respektera spelandet.

 413. I vissa spel kanske man spelar
  en match i trettio minuter.

 414. Om ni kommer in efter 25
  och det är slutspel-

 415. -och ni stänger av datorn,
  hur kul är det?

 416. Det är som om ni tittar på "Titanic"
  och ni missar sista kvarten.

 417. "Jättekul. Bra film."
  "Du har ju fått se nästan hela."

 418. Jo, men...

 419. Om man vet vilka spel barnen spelar
  har man lättare att förbereda lite.

 420. Då kan man säga: "Om en halvtimme är
  det mat, starta inte en ny omgång."

 421. Då slipper man en del konflikter.

 422. Det vill till att man ser det
  som en aktivitet som vilken annan.

 423. Det är också en klok strategi
  att inte ha många "inte-regler".

 424. I stället för att säga
  "du ska inte spela"-

 425. -är det bättre att föreslå
  alternativa aktiviteter.

 426. Säg inte "du får bara spela en timme
  om dan" utan "vi äter middag ihop".

 427. Man har nån läggtid som gör
  att det inte blir tid för spelande.

 428. Vill man ha ännu mindre spelande,
  föreslå aktiviteter man gör ihop.

 429. Föreslå en brädspelskväll-

 430. -eller att vi tittar på en film
  eller nåt.

 431. Att föreslå aktiviteter är bättre
  och skapar schystare stämning.

 432. Hur mycket skärm använder ni själva?
  Hur ofta stirrar man ner i mobilen?

 433. Ska man då få andra att följa
  det skärmfria, och så vidare.

 434. Det får inte vara för hycklande.

 435. För barn, vissa saker har man sämre
  förmågor att skydda sig mot.

 436. Det är direkt olämpligt,
  är forskningen samstämmig om-

 437. -att små barn har sociala medier.

 438. Även för er vuxna så verkar det...

 439. Ju mer man konsumerar sociala medier,
  desto sämre mår man.

 440. Vem visste
  att det skulle vara dåligt för en-

 441. -att jämföra sig med andras bästa
  versioner av sig själva?

 442. Det tycks ändå som att man blir
  lite olycklig av det.

 443. Ju mer man gör det...
  Man tar inte livet av sig-

 444. -men det är nog en bra strategi
  att inte göra det för mycket.

 445. För barn kan inte skydda sig
  om nån skriver nåt elakt-

 446. -eller om nån är dum mot en.

 447. Ju yngre man är desto mer försiktig
  får man vara med sociala medier-

 448. -och med spelandet, men det spelar
  roll vilka spel barnen spelar.

 449. Det kan vara värt att fundera på
  varför mitt barn spelar.

 450. Är det för att de har oro och ångest,
  eller tycker de det är kul?

 451. Är det en social aktivitet
  som ens kompisar gör?

 452. Hjälp till
  med alternativa aktiviteter.

 453. En allmäncheck, hur mår barnet?

 454. Om barnet ser ut att må bra, då
  behöver man inte vara så orolig.

 455. På det hela taget kommer dagens barn
  att bli 100 år, sägs det.

 456. Trots sockerlarm och transfetterlarm
  och larm om ditt och datt-

 457. -så tycks det ändå som att
  medellivslängden ökar.

 458. Tagga ner.

 459. Om man upplever att barnet
  har förlorat kontrollen-

 460. -och man inte kan hantera det,
  sök då hjälp.

 461. Det finns tyvärr i dag få
  datorspelberoendebehandlingar-

 462. -därför ofta ligger det annat i det,
  man har inte bara det problemet.

 463. Det är snarare ett symtom på samma
  saker som vid skolfrånvaro:

 464. En viss form av social ångest
  och oro.

 465. Det måste inte vara det,
  men ofta är det så.

 466. Man behöver nån form
  av samtalskontakt-

 467. -snarare än
  en skräddarsydd behandling.

 468. Det finns några som...
  Om det ofta blir bråk-

 469. -och livet inte fungerar,
  då ska man söka hjälp.

 470. Här har vi en beteendeanalys
  av det jag sa.

 471. Man blir frustrerad och irriterad
  och rycker sladden till internet-

 472. -och ens barn får panik vilket leder
  till ett kraftigt utbrott.

 473. Det kan ni studera senare.
  Behandlingsmässigt blir det svårare.

 474. Det finns ingen
  välbeforskad behandling.

 475. Vi vet inte precis vilka komponenter
  man ska sikta på.

 476. Vi vet att man får bra effekt-

 477. -av att kartlägga de grundläggande
  mekanismerna och prata om dem-

 478. -om det är social oro eller
  nedstämdhet som driver spelandet.

 479. Man får hjälp med copingstrategi,
  det gör en viss skillnad.

 480. Det jag tar upp här är det jag sa-

 481. -om det är en copingstrategi,
  då behöver man inte i första hand-

 482. -ägna sig spelberoende, utan i
  stället få igång aktiviteter i livet-

 483. -så att måendet blir bättre. Då
  kommer drivkraften att spela minskas.

 484. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Datorspel - beroende eller intresse

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologen Peter Friberg berättar om hur datorspel kan bidra till och förvärra hemmasittande och hur man som förälder, lärare och behandlare kan jobba med problemen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Barn och datorer, Datorspel, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolk, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Vad är problematisk skolfrånvaro?

Psykologen Peter Friberg berättar om några av anledningarna till att vissa barn inte vill gå till skolan och hur det påverkar barnet, familjen, skolan och samhället. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Forskning och behandling för hemmasittare

Psykologen David Heyne har forskat på temat hemmasittande och vilka mekanismer som ligger bakom. Här berättar han om de senaste rönen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Skolfaktorer bakom hemmasittande

Trude Havik, doktor i specialpedagogik, berättar om vilka skolfaktorer som kan göra det svårt för vissa elever att gå till skolan. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Datorspel - beroende eller intresse

Psykologen Peter Friberg berättar om hur datorspel kan bidra till och förvärra hemmasittande och hur man som förälder, lärare och behandlare kan jobba med problemen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Frågor och svar om hemmasittande

Forskaren David Heyne, experten Ia Sundberg-Lax och Ann Lindström Gottfridsson, chef Ledviks resursenhet, Lidingö stad, svarar på frågor om hemmasittande och problematisk skolfrånvaro. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Att möta barn med neuropsykologiska diagnoser

För barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det som för många är enkla vardagssituationer inom skolmiljön verka främmande och svåra. Här berättar psykologen Malin Khoso om hur man som lärare kan möta personer med NPF-diagnoser och hur skolmiljön kan anpassas. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Mobilisera alla krafter kring eleven

Socionomen Erik Koskinen berättar om vikten av att bygga ett stödnätverk runt eleven och familjen för att öka möjligheterna att lyckas återvända till skolan efter en längre tids frånvaro. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Kartläggning och behandling

Anledningarna till att vissa unga vägrar gå i skolan kan skilja sig mycket från en elev till en annan. Det är därför extra viktigt att lägga tid och resurser på att kartlägga varje persons individuella förutsättningar innan man inleder en behandling, säger Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens program för hemmasittare. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Två föräldrars erfarenheter

Här berättar föräldrarna Maria och Christian Persman om vad som hände när deras son en dag slutade gå till skolan. De delar med sig av tankar och erfarenheter om den hjälp de fick. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.