Titta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

Om UR Samtiden - Värna våra yngsta

Föreläsningar om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Inspelat den 16-17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - Värna våra yngsta : Pappasamtal på BVCDela
 1. Hur vi lyckas med vår "coparenting"
  kommer till viss del att predicera-

 2. -hur mycket pappan är engagerad
  i sitt föräldraskap.

 3. Det första vi brukar få höra
  apropå pappasamtal på BVC-

 4. -är att familjer inte alltid
  innehåller en pappa-

 5. -utan att det kan handla
  om en annan typ av familj.

 6. Därför... Eller inte bara därför.

 7. Numera pratar vi om "ickefödande
  föräldrar" och bemötandet av dem.

 8. Det vi vill säga är att vi har en
  stor grupp med människor med penis-

 9. -som har barn och är diskriminerade
  i vår verksamhet.

 10. Det är den gruppen som vi har velat
  lyfta fram och inrikta oss emot.

 11. Men inom de projekt vi har gjort-

 12. -som lett till att vi inför samtal
  också till ickefödande föräldrar-

 13. -ingår det att BVC-sköterskan,
  vid sin kontakt med familjen, frågar:

 14. "Hur ser er familj ut?"

 15. Utifrån det kan man använda
  rätt pronomen på familjemedlemmarna-

 16. -och anpassa barnhälsovården efter
  familjens sammansättning och behov.

 17. "Föräldrarnas relation
  är barnets uppväxtmiljö."

 18. Citatet är lånat från ett
  frågeprogram, eller föräldraprogram-

 19. -från Västra Götaland.

 20. Ju mer man tänker på den meningen
  och det som har sagts här i dag...

 21. Jag tycker att den växer för en.

 22. Barnhälsovårdens uppdrag är att
  främja barns hälsa och utveckling.

 23. Det är också att stödja och aktivera
  föräldrar i föräldraskapet.

 24. Det sker individuellt och i grupp
  med jämställdhetsperspektiv.

 25. Det ska främja
  delaktigheten i barnhälsovården-

 26. -och dialogen mellan föräldrar.

 27. Den aspekt av föräldrarelationen-

 28. -som har visat sig ha störst
  betydelse för barnets hälsa-

 29. -är nåt som
  på engelska kallas "coparenting"-

 30. -och som jag inte vet
  hur vi ska prata om på svenska.

 31. Men det är fyra aspekter
  av hur man har det ihop-

 32. -som har stor betydelse för barn-

 33. -och som kanske i synnerhet
  utgör barnets psykologiska miljö.

 34. Det rör synen på varandras
  föräldraskap. Stöttar vi det?

 35. Eller sänker vi varandra lite subtilt
  eller lite kraftfullt som förälder?

 36. Det där kan ni nog se framför er, hur
  det kan gå till när man har en bebis.

 37. Vi hade en mamma på BVC
  som sprang efter vid ett pappasamtal-

 38. -och stack in en blöja genom dörren.

 39. Hur matchar man sin syn på uppfostran
  så att man drar åt samma håll?

 40. Hur fördelar vi hushållsarbetet
  och ansvaret för barnet?

 41. Föräldrar med jämställd fördelning
  har det inte alltid bäst.

 42. Poängen är i stället att vi hittar
  en fördelning som båda är nöjda med.

 43. Sen handlar det om hur vi hanterar
  konflikter och bråk.

 44. Hur vi lyckas
  med vår "coparenting" tillsammans-

 45. -kommer till viss del att predicera-

 46. -hur mycket pappan
  är engagerad i sitt föräldraskap.

 47. Det är inte tvärtom. Ditt engagemang
  gör inte "coparenting"-nivån skyhög-

 48. -för det finns en maktaspekt i det
  här som fortfarande tillhör mamman.

 49. Det kanske stämmer med
  Pamelas komplicerade figur innan...

 50. Det känns så.

 51. Hur ser det ut med föräldrastödet
  individuellt och i grupp?

 52. Barnhälsovården erbjuder alla
  föräldrar med barn sjutton besök.

 53. Det är från nyfödd
  till fem års ålder. Och barnet...

 54. Barnet kommer på sexton besök
  under den här tiden.

 55. Vi har kollat vilka föräldrar
  som följer med barnet till BVC.

 56. Det var sjutton besök för barnet.
  Vid sexton av dem följer mamman med.

 57. Det är ett genomsnitt. Mamman har ett
  enskilt besök då barnet är 2 månader.

 58. Då erbjuds hon
  en depressionsscreening, EPDS.

 59. Hur ser det ut för pappan?
  Han kommer på fyra besök.

 60. Om man ska bygga kontakt med honom,
  så ska man göra det i början.

 61. Han kanske också kommer
  när barnet närmar sig året-

 62. -och ofta vid besök i högre ålder.

 63. Det man ser är att pappan
  ofta kommer tillsammans med mamman.

 64. Barnhälsovården erbjuder föräldra-
  grupper under barnets första år.

 65. Där är pappors deltagande lågt.

 66. Det är sällsynt att de deltar mer
  än nån enstaka gång i föräldragrupp.

 67. Om vi fördjupar bilden
  av den här statistiken ytterligare-

 68. -så ser ni här att det finns
  en stark negativ korrelation-

 69. -mellan pappors deltagande på BVC-

 70. -och köpkraften i det område
  där BVC ligger.

 71. Köpkraft är ett mått på
  föräldrarnas ekonomiska resurser-

 72. -som är
  särskilt relaterat till barnet.

 73. Köpkraft kan också ses som en proxy
  för en del av det Pamela nämnde-

 74. -som är riskfaktorer för att jag inte
  ska må bra som nybliven förälder.

 75. Det vi ser här på en rörig graf
  är egentligen-

 76. -att de pappor
  som vi helst vill nå på BVC-

 77. -når vi i lägst utsträckning.

 78. Om vi inte proaktivt arbetar
  för att skapa den här kontakten-

 79. -så kommer vi i bästa fall
  att träffa män-

 80. -som kanske redan har ett ganska bra
  självförtroende som föräldrar.

 81. Man vågar ta plats på den arenan.
  Och det är inte så vi vill jobba.

 82. Det här är ju de resurser som vi
  i samhället satsar på föräldrastöd.

 83. Det enskilda föräldrasamtalet
  införs nu i barnhälsovården.

 84. Det får väga upp det här med
  den lite ensidiga kontakt som finns.

 85. Det ligger mellan
  när barnet är tre till fem månader.

 86. Det kan vara ett eget besök-

 87. -eller så görs det som en förlängning
  av nåt av de andra besöken.

 88. Samtalet ingår i ett sammanhang
  med depressionsscreening för mamman.

 89. Vid första hembesöket informeras
  föräldrarna och inbjuds till BVC-

 90. -för att lära känna miljön
  och personalen. Det finns frågor-

 91. -som man ska ställa till båda
  föräldrarna vid de första besöken.

 92. Vi pratar om besöket vid tre till fem
  månader, men det ingår i ett paket.

 93. Nu ska vi ge en inblick i
  hur det här samtalet kan gå till.

 94. Sveriges Kommuner och Landsting
  har gjort en film-

 95. -om det enskilda föräldrasamtalet.

 96. -Hej. Välkomna hit.
  -Tackar.

 97. De här pappasamtalen har definitivt
  förstärkt min roll som pappa.

 98. Du kan slå dig ner
  i den gröna stolen.

 99. Vi ska ha ett pappasamtal i dag.
  Jag har tystnadsplikt.

 100. Jag är Anette Karsch och jobbar som
  distriktssköterska på BVC i Lomma.

 101. Det är det fyra områden: att vara
  förälder, barnet, familjen och hälsa.

 102. På BVC arbetar vi med
  jämställt föräldraskap från början.

 103. Vi pratar om
  hur mamman och pappan mår.

 104. Sen har vi mamma-samtal.
  Nu har vi infört pappa-samtal.

 105. I början var det lite så där... Man
  visste inte vart man skulle ta vägen.

 106. "Ska livet sluta nu?" och så...

 107. Med pappa- och mamma-samtal
  får man bättre förståelse för varann-

 108. -och inse att båda är lika viktiga.

 109. Om vi
  kan bekräfta det för föräldrarna-

 110. -främjar man barns och föräldrars
  hälsa och jämställt föräldraskap.

 111. Om hon gråter,
  vet du då hur du ska trösta henne?

 112. Ja. Jag går runt med henne i famnen
  eller håller henne under rumpan.

 113. Vi inom barnhälsovården har tidigare
  jobbat med mammor och barn.

 114. Vi får förståelse för hur pappor mår
  efter att de fått barn.

 115. Pappor berättar saker för mig som jag
  inte trodde att de skulle berätta.

 116. Mest slås jag av
  att många pappor är väldigt ensamma.

 117. De har ingen att prata med.

 118. Det som är bra med samtalen är att
  jag kunnat prata med Anette om saker-

 119. -som man inte
  hinner ta upp med sin sambo.

 120. Jag är väldigt trött och har sömn att
  ta igen. Det får jag göra på helgen.

 121. Man blir
  mer delaktig i sitt barns liv.

 122. Vi är två. Min dotter ska känna sig
  lika trygg med mig som med sin mamma.

 123. Jag tror
  att de här samtalen har hjälpt oss.

 124. Behöver du mer hjälp,
  så vet du var du kan nå mig.

 125. -Okej.
  -Tack så mycket.

 126. Ja, det funkade.

 127. Sjuksköterskan i den här filmen...

 128. Hon har framför sig ett frågeformulär
  som nu ser ut så här.

 129. Pappan kunde se pusselbitar
  med de här rubrikerna-

 130. -som finns på frågeguiden,
  samtalsguiden.

 131. Frågorna under "Att vara förälder"
  är tänkta att värma upp samtalet.

 132. Man ska skapa kontakt med föräldern.

 133. Frågorna under "Barnet" handlar om
  direktkontakten med barnet:

 134. Hur det är att trösta barnet
  och vad som är roligt med barnet.

 135. Att föräldern kan svara på det-

 136. -och att det visar sig att föräldern
  känner barnet är viktig information.

 137. "Familjen" är aspekter som kanske
  inte sker i direktkontakt med barnet.

 138. Det täcker in
  sånt som föräldrarelationen-

 139. -hur man delar på ansvaret
  och hur man stöttar varann.

 140. Vi sa att det var
  "coparenting"-frågorna igen.

 141. "Hur hanterar ni konflikter i
  er familj?" Den frågan ska både...

 142. Den visar att det inte
  är så märkvärdigt med konflikter.

 143. Men den ska också hjälpa en
  att lyfta på locket-

 144. -om det
  förekommer allvarligare saker.

 145. Frågorna handlar också om nätverket
  i och runt familjen, stödet.

 146. Under "Du själv" närmar vi...

 147. Samtalets funktion är också
  att försöka spåra upp psykisk ohälsa.

 148. Med de frågorna närmar vi oss den
  möjligheten. Vi återkommer till det.

 149. Sjuksköterskan lade fram ett pussel
  som nu ser ut så här.

 150. Samtalet är inte en screening där
  man ska checka av svaren på frågorna-

 151. -utan ett samtal som föräldern
  ska känna delaktighet i.

 152. Samtalet är snarare tänkt-

 153. -att hjälpa föräldern att beskriva
  hur den har det som förälder.

 154. Pusselbiten "Egna funderingar"
  är kanske den viktigaste.

 155. Som Pamela sa, så saknas det underlag
  för att screena pappor-

 156. -för nedstämdhet eller psykisk ohälsa
  som nyblivna föräldrar.

 157. Vi har hittat en pragmatisk modell-

 158. -för att ändå kunna fånga upp det här
  under pappasamtalen.

 159. I samtalsguiden finns det
  frågor om hur man mår själv-

 160. -och om man har känt sig mer
  irriterad, orolig eller stressad-

 161. -och om ens mående har förändrats.

 162. Om man får ett utfall under samtalet-

 163. -bör man gå vidare
  med Whooley-frågorna.

 164. De har prövats mycket i andra
  sammanhang. Det är två frågor-

 165. -som handlar om ifall man haft mindre
  lust att göra saker än tidigare-

 166. -och om man har känt sig ledsen
  och haft hopplöshetskänslor.

 167. Om man får utfall där erbjuds pappan
  eller den ickefödande föräldern-

 168. -att besvara EPDS
  och att samtala om det.

 169. I Stockholm pågår det nu
  en vetenskaplig utvärdering-

 170. -av implementeringen av
  de enskilda föräldrasamtalen.

 171. En kollega till mig som heter Michael
  Wells leder den utvärderingen.

 172. Men när vi med olika projekt prövade
  det här innan vi implementerade det-

 173. -så har vi också prövat det
  på lite olika håll i landet.

 174. I en rapport publicerad på Vårdgivar-
  guiden finns det mycket resultat.

 175. Jag tänkte illustrera med två citat.

 176. Det första var en BVC-sjuksköterska
  som sa:

 177. "Skillnaden är att vi nu har mer koll
  på hur papporna mår, inuti."

 178. "Förut hade vi bara mammans version
  om hur de fungerade som familj."

 179. "Men nu
  vet vi pappans perspektiv också."

 180. I utvärderingen var det studenter
  som intervjuade pappor-

 181. -som hade haft pappasamtal på BVC.

 182. Ingen av dem förstod att det var det
  de skulle bli intervjuade om.

 183. Samtalet hade varit så självklart för
  dem. Det var en naturlig del av BVC.

 184. Vi tog det till intäkt för att detta
  var nåt som de förväntade sig.

 185. I stället trodde de att frågorna
  skulle handla om pappagrupper-

 186. -som ingen av dem hade gått på.
  En pappa sa:

 187. "För det var nån gruppgrej
  som jag inte kunde gå på."

 188. "Nu blir Carina", hans BVC-sköterska,
  "arg..."

 189. Det kändes fint. Det kändes
  som att det bara gled in, så där.

 190. Det finns inte så mycket data från
  samtal för pappor och medföräldrar.

 191. Vi vet sen ett bra tag... Här är det
  skånska siffror jag tar fram.

 192. Mammor som deltar i
  depressionsscreening med EPDS...

 193. Av dem får tio procent stödsamtal
  på BVC och/eller remiss vidare.

 194. Sen står det fel
  i den andra meningen.

 195. Åtta procent av ickefödande föräldrar
  har fått samtal hos sjuksköterskan.

 196. Och det är inte efter EPDS,
  utan efter det här enskilda samtalet.

 197. Det är efter Whooley-frågorna.
  Det är 166 föräldrar det handlar om.

 198. Då var det 14 pappor som hade fått
  stödsamtal och/eller remiss.

 199. Det är i samma storleksordning.
  Men vi måste fortsätta följa upp det.

 200. Vi ska avsluta med ett...

 201. Vi vill tacka för oss med en bild
  från en studie om föräldrautbildning-

 202. -där en pappa beskrev hur det kändes
  när han tänkte på förlossningen.

 203. Det kändes "gött".

 204. BVC vill att föräldrar ska tycka
  att det känns "gött" med barnen.

 205. Nu vill vi också hjälpa pappor
  och folk som inte har fött barn.

 206. Han lär må bra
  efter förlossningen också.

 207. Han ska känna sig inkluderad
  och värderad efter förtjänst.

 208. Och om han mår dåligt
  ska han veta vart han ska vända sig.

 209. Textning: Marie Ekenstav
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Pappasamtal på BVC

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Barnavårdscentraler, Fadersrollen, Fäder, Hälso- och sjukvård, Medicin, Primärvård, Spädbarn
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Värna våra yngsta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Lärdomar från Norge

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

De 1001 viktiga dagarna

Psykologen Catarina Furmark berättar om vilka initiativ som finns runtom i världen för att arbeta med små barns psykiska hälsa. Hon följs av socionomen Kerstin Neander som berättar om hur det ser ut i Sverige. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Uppmärksamma den andre föräldern

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Pappasamtal på BVC

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Depression bland nyblivna pappor

Även pappor kan drabbas av föräldraångest, stress och depression under spädbarnstiden. Här berättar psykologen Elia Psouni om symptom, känslor och beteenden som kan tyda på en pappadepression. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Små barn och trauma

Anna Norlén, psykolog från Ericastiftelsen, berättar om små barn och trauma - risker, konsekvenser, stöd och behandling. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Trygg före, under och efter graviditeten

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammors sårbarhet under barndomen

Barnmorskan Wibke Jonas berättar om hur mammans traumatiska erfarenheter från barndomen kan påverka hennes föräldraskap, och hur det i sin tur påverkar hennes barns socioemotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Tryggare kan flera vara

Katarina Kornaros, socionom och doktorand på Karolinska institutet, berättar om ett projekt där psykologer placerades på flera barnhälsovårdscentraler för att direkt kunna erbjuda stöd och hjälp till både personal och föräldrar. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.