Titta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

Om UR Samtiden - Värna våra yngsta

Föreläsningar om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Inspelat den 16-17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - Värna våra yngsta : Lärdomar från NorgeDela
 1. När man ska etablera nåt nytt,
  måste man driva på hela vägen.

 2. Vi kan inte luta oss tillbaka.

 3. Det nationella nätverket
  har förändrats över tid.

 4. Det började 2006,
  när ett nationellt nätverk etablerades-

 5. -för späd- och småbarns
  psykiska hälsa: Infant Mental Health.

 6. Det var Helsedirektoratet och
  Barne- og likestillingsdepartementet-

 7. -som gjorde den här satsningen, och
  stöttade oss med ca 13 miljoner per år.

 8. Det är "de 1001 kritiska dagarna"
  som är bakgrunden till det.

 9. Begreppet var inte känt då,
  men det är det som ligger bakom.

 10. Det var särskilt två center i Oslo...
  Aline Spedbarnsenter-

 11. -med Marit Bergum Hansen,
  och mottagningen Nic Waal-

 12. -för barn- och ungdomspsykiatri, med
  Rigmor Grette Moe som primus motor.

 13. Det var de som drev det framåt.

 14. Intresset var stort för att använda
  spädbarns- och småbarnspsykologi-

 15. -i arbetet med barn och familjer.

 16. Vi hade inte klarat oss utan Lars Smith
  på universitetet i Oslo. Han drev på.

 17. Vi ville ha kartläggningsverktyg
  för att kunna systematisera-

 18. -vilken sorts hjälp en familj behöver,
  och bra interventioner.

 19. Vi säger "kunskapsbaserad intervent-
  ion". Vi säger inte "evidensbaserad"-

 20. -utan "kunskapsbaserad
  intervention och praktik".

 21. Lars Smith hämtade mycket från USA,
  och vi började använda dessa verktyg.

 22. Jag kom in i arbetet 2005 och 2006.
  Vi drev projektet Tiltak 42-

 23. -för att ta reda på vilka kartläggnings-
  verktyg och interventioner som fanns.

 24. Det var grunden för satsningen.

 25. Vi ville få med alla.
  Barnmorskor, skolsköterskor, läkare-

 26. -andra barn- och ungdomssköterskor
  och psykologer skulle samarbeta.

 27. Det skapade en entusiasm.

 28. Sakkunniga från hela landet besökte
  dessa två mottagningar för att se-

 29. -hur man kunde förbättra
  späd- och småbarns psykiska hälsa.

 30. Det hänger kvar.
  Har ett spädbarn psykisk hälsa?

 31. Många tänker fortfarande att
  psykisk hälsa inte utvecklas så tidigt.

 32. Men nu vet vi att grunden läggs
  redan under graviditeten, före födseln.

 33. I dag har vi sexton tjänster vid
  Seksjon for sped- og småbarn, RBUP.

 34. Vi har en doktorand
  med extern finansiering-

 35. -som doktorerar på ABC, som vi
  har börjat en pilotstudie på i Oslo.

 36. Och så har vi
  Nurse-Family Partnership.

 37. Vi har fått extra medel till en studie,
  där nästa datainsamling nästan är klar.

 38. "Familie for første gang."
  Där har vi fjorton tjänster.

 39. Det är en hel del. Vi tycker ju inte
  att det räcker, fast vi är ganska många.

 40. Och här är vi.

 41. Kari Slinning skulle egentligen ha varit
  med här. Det är nästan hela gänget.

 42. Vi samarbetar väldigt bra tillsammans.

 43. Vilka är våra huvudmål
  inom det här spädbarnsnätverket?

 44. Jo, att stödja alla som arbetar med
  psykisk hälsa hos späd- och småbarn-

 45. -inom hela hälsovården, och kunna
  bidra med effektiva interventioner.

 46. Och vi vill stärka samarbetet mellan
  första linjens vård och specialistvård.

 47. Jag vet inte hur det är i Sverige,
  men ibland är det vattentäta skott.

 48. Vi får inte riktigt till det. Första
  linjens vård har en lägre tröskel.

 49. Hur samarbetar vi? Hur bidrar vi med
  kunskap om kartläggningsverktyg?

 50. Använder vi det som verkligen visar
  vilka problem barn och familjer har?

 51. Och behandlingsmetoder. Vi behöver
  veta om det vi gör är tillräckligt bra.

 52. Så våra huvudaktiviteter på RBUP...

 53. Generellt har vi en utbildning
  för de som arbetar med gravida.

 54. Den ansvarar Gro Vatne Brean för,
  och den går över ett och ett halvt år.

 55. Den vänder sig till skolhälsovården,
  barnmorskor, psykologer och läkare-

 56. -som vill specialisera sig
  inom spädbarns psykiska hälsa.

 57. Vi initierar även forskningsprojekt-

 58. -för att utvärdera verktyg
  som vi använder.

 59. Och detta med kunskapsbaserad
  praktik in i klinisk praktik.

 60. Vi vill också vara ett stöd för
  de som bestämmer förutsättningarna-

 61. -alltså politiker
  och de som sitter på pengarna...

 62. Vi kan bidra med strategiska dokument
  och nationella riktlinjer-

 63. -så att vi kan påverka politiker och
  andra som sätter agendan på området.

 64. Vi vill ha ett nära samarbete
  mellan klinisk expertis-

 65. -den bästa
  evidensbaserade kunskapen-

 66. -samt vad föräldrar och andra
  som behöver hjälp verkligen vill ha.

 67. ABC är ett bra exempel. Där ser vi-

 68. -att familjer tror på
  och uppskattar den hjälp de får.

 69. Vi kan inte bara utveckla saker själva,
  utan alla måste vara med i samarbetet.

 70. Inom RBUP ska vi arbeta med
  att stötta hälsovård och socialtjänst.

 71. Med ett nära samarbete kan vi veta
  vad olika omsorgsinstanser behöver-

 72. -och vad vi kan erbjuda.
  En tvåvägskommunikation.

 73. Annars blir det lätt så att man
  behöver nåt annat än det vi tror.

 74. Som ni vet
  är Norge ett långsträckt land.

 75. Hur når vi alla i hela landet?

 76. Jo, genom Regionsenteret for barn
  og unges psykiske helse i Oslo.

 77. Department for infant mental health
  är här uppe. Eller lite längre ner.

 78. Sen har vi Region Vest, Midt och Nord.
  Största enheten är Region Sør.

 79. Där har vi flest anställda.
  I Bergen har vi bara 2,5 tjänster-

 80. -medan det i Trondheim
  är cirka tolv personer.

 81. Men ett samarbete är etablerat, med
  en regional koordinator på varje plats.

 82. De träffas och skajpar.

 83. Målet är en gemensam strategi
  för hela Norge.

 84. Jag vet inte
  om ni har nåt liknande i Sverige.

 85. Men hur ska de här uppe...? Det är
  få invånare och enorma avstånd.

 86. Man kan köra snöskoter i fyra timmar
  för att komma till en BUP, t.ex.

 87. Hur når vi dem, och hur får de tillgång
  till samma omsorg som folk här nere?

 88. Det är vår utmaning.

 89. En sak vi fortfarande
  har ett nationellt ansvar för-

 90. -är Neonatal Behavioural Observation...

 91. Känner ni till uttrycket NBO?
  Används det i Sverige? Ja.

 92. Kari Slinning är huvudansvarig
  för att informera om det.

 93. Det sprids i hela Norge,
  och är nåt som folk verkligen trivs med.

 94. Jag återkommer till det.

 95. Så här är vi organiserade.
  Vi har två departement högst upp.

 96. Barne- og likestillingsdepartementet
  och Helse- og omsorgsdepartementet.

 97. Vi samarbetar med de två
  förvaltningsorganen under dem.

 98. De bidrar med medel till RBUP-

 99. -som i sin tur ger medel till
  Department for Infant Mental Health.

 100. Alltså sektionen för
  späd- och småbarns psykiska hälsa.

 101. Vi ägnar oss åt 0-5 år-

 102. -men RBUP jobbar också med familjer
  med barn från 6-18 år.

 103. Vi arbetar med hela spektret.

 104. Så här är det fördelat i landet.
  Väst, mitt och nord.

 105. RKBU står för Regionalt
  kunnskapssenter for barn og unge.

 106. Och sist
  de områden där vi vill vara ett stöd-

 107. -så att barn och familjer
  får den hjälp de behöver.

 108. Ni känner säkert igen neonatal-IVA,
  alltså NICU.

 109. Och efter födseln. Vi har inte mödra-
  vård på samma sätt som i Sverige.

 110. Barnavårdscentralerna sköter om
  en del, men är inte så specialiserade.

 111. Så vi kan också lära nåt av er.

 112. Det är inte bara att härma Norge,
  för där funkar allt bra.

 113. Vi vill gärna få till ett samarbete.

 114. Hur kan de nordiska länderna
  samarbeta för ett gemensamt mål?

 115. Vi arbetar med förskolor-

 116. -och med spädbarnteamen inom BUP.

 117. Jag vet inte om Sverige har etablerade
  spädbarnsteam. Katarina nickar.

 118. När det nationella nätverket startade,
  så storsatsade vi på spädbarnsteamen.

 119. Vi vet allesammans
  att det är väldigt många...

 120. Den största andelen familjer
  som får hjälp, är de med äldre barn.

 121. Därför behöver vi specialiserad
  kunskap om späd- och småbarn.

 122. Vi hade en väldigt bra
  och intensiv period-

 123. -men när man ska etablera nåt nytt,
  så måste man driva på hela vägen.

 124. Vi kan inte luta oss tillbaka,
  för då blir det pannkaka av allting.

 125. BUP vill att vi ska ta ansvar
  för familjer med äldre barn också.

 126. Om man utvecklar från 0-6 och 0-10,
  så blir det lite splittrat.

 127. Man hinner inte arbeta tillräckligt med
  spädbarn och bli riktigt duktig på det.

 128. Det är sånt vi måste tänka på.

 129. Och sen arbetar vi
  mycket med socialtjänsten.

 130. I det arbetet är jag mest engagerad.

 131. Så ser organisationen ut.
  Det är i den här trekanten vi ska verka.

 132. Vi ska utveckla bra metoder
  och hjälpa primärvården.

 133. Primärvården och första linjens vård
  står för ca 50 %.

 134. Men vi ska även
  hjälpa specialistvården.

 135. Vi vill gärna att det ska vara sömlöst.

 136. Och högst upp har vi sjukhus-

 137. -och familjeenheter för familjer
  med alkohol- och drogproblem.

 138. Det här är de instanser
  som vi ska hjälpa.

 139. Det är ett omfattande arbete
  att få det här på benen.

 140. Hur ser det ut i Norge? Och i Sverige?
  Vi har ca 5,2 miljoner invånare.

 141. Vi får ett ökande antal immigrant-
  familjer med annan kulturell bakgrund-

 142. -men inte så många
  som ni har i Sverige.

 143. När vi arbetar med familjer
  från andra kulturer-

 144. -med våra verktyg och interventioner,
  hur trivs de med dem?

 145. Vad är sensitivitet
  i en somalisk familj, t.ex.?

 146. Hur ser det ut?
  Kan vi, med våra ögon, se det?

 147. Vi måste vara lyhörda för, och ha
  kunskap om, kulturella skillnader.

 148. Även om barns behov är ganska lika-

 149. -så kan det yttra sig på olika områden.

 150. I Norge är det många från Somalia,
  Pakistan, Irak, Kurdistan och Syrien.

 151. Vi har ca en miljon barn under 18 år,
  och ungefär 60 000 födslar per år.

 152. Och så har vi föräldrapenningen.

 153. Man har rätt till 49 veckor med
  100 % lön, och 59 veckor med 80 %.

 154. Det kan tyckas
  vara väldigt hög ersättning-

 155. -när man får barn i Norge.
  Sverige har kanske ännu fler veckor.

 156. Och pappaledigheten är fjorton veckor.

 157. Dessa veckor försvinner om man inte
  tar ut dem, vilket har lett till debatt.

 158. Ska föräldrarna få bestämma själva?
  Fäderna bör utnyttja sin pappaledighet.

 159. Runt 85 % av alla barn
  mellan ett och två år går på förskolan.

 160. De små barnen i förskolan behöver
  rätt stöd, så det arbetar vi mycket med.

 161. Vi har ju barnavårdscentraler,
  precis som i Sverige.

 162. De är gratis
  och når en stor del av befolkningen.

 163. Jag går inte in på
  de yrkesgrupper som finns där-

 164. -men vi har inte psykologer
  på barnavårdscentralerna.

 165. Vi vill ha en fast psykolog.
  Kanske inte på heltid-

 166. -men man ska kunna träffa nån. Det är
  inte riktigt lika i Norge och Sverige.

 167. Det görs ett hembesök
  första veckan efter födseln.

 168. Då kommer barnmorskan hem. Två
  eller fler besök hos högriskfamiljer.

 169. Vi fick kämpa för att få tillbaka
  hembesöken, men det ska fungera.

 170. Det kan variera lite
  beroende på var man bor.

 171. Man ska besöka BVC åtta gånger
  under barnets första levnadsår.

 172. Då kan vi göra mycket för att hjälpa
  föräldrar och barn till psykisk hälsa.

 173. Vi har utmaningar, precis som ni.
  6 % är prematura.

 174. De ligger då på intensiven för nyfödda.

 175. Jag vet inte hur det är i Sverige,
  men det att ta hand om hela familjen-

 176. -är inte tillräckligt utvecklat i Norge.
  Inte i Sverige heller, säger Katarina.

 177. "There is no such thing as a baby."
  Barn är olika, och har olika behov.

 178. Föräldrar är olika. Familjen måste
  vara med på intensivvårdsavdelningen-

 179. -så att de får adekvat hjälp.

 180. Ca 15-20 % av barn mellan
  3 och 18 år, lider av psykisk ohälsa.

 181. Kan det förebyggas?

 182. Dock saknar vi tillräckligt dokument-
  erade siffror på barn under tre år.

 183. Runt 6-7 % av barn
  mellan 4 och 12 månader-

 184. -har utvecklingsförseningar.

 185. Det är inte kartlagt med
  utvecklingstest, men med ASQ-

 186. -"Ages and Stages Questionnaire",
  som är ett lite enklare verktyg.

 187. Vi har inte nån systematisk screening
  för utvecklingsförsening på BVC.

 188. Antalet små barn i socialtjänsten ökar.

 189. Runt 53 000 barn mottar nåt slags stöd
  eller nån åtgärd från socialtjänsten.

 190. Socialtjänsten saknar bra inter-
  ventioner för att kunna hjälpa familjer.

 191. Anknytningsbaserad intervention, t.ex.

 192. Familjer med små barn
  får ofta mer extern hjälp-

 193. -som förskola, stödfamiljer
  och avlastningsfamiljer.

 194. Men de får inte så mycket
  av den där nära hjälpen.

 195. Här förlitar vi oss mycket
  på lågtröskelverksamhet-

 196. -men får familjerna rätt hjälp?
  Fungerar lågtröskelverksamheten?

 197. Borde fler in i socialtjänsten?
  Det kan vara väldigt känsligt.

 198. Socialtjänsten har fått dåligt rykte,
  och vi har kritiserats internationellt-

 199. -för att ta barn från föräldrarna.
  Många är rädda för-

 200. -att en orosanmälan automatiskt
  leder till att man förlorar vårdnaden.

 201. Där har vi mycket att göra. Vi behöver
  få kunskapsbaserade interventioner-

 202. -för späd- och småbarn implement-
  erade i Norge. Vi är inte där än.

 203. En stor andel har moderata
  till allvarliga depressiva symptom.

 204. Både perinatalt...
  och det är möjligt att det ökar.

 205. Att för få blir identifierade.
  Detta är baserat på forskningsstudier.

 206. Och fäderna glöms ofta bort.

 207. Deras symptom liknar mödrarnas
  när de blir föräldrar. Hur når vi dem?

 208. Vi har för lite forskning på fäder.

 209. Vi har i alla fall en i Norge
  som håller på med det nu.

 210. Sen har vi en del mödrar
  som lider av allvarlig depression.

 211. Och fysisk misshandel
  förekommer så klart i Norge också.

 212. Våld i nära relationer.

 213. De små barnen är mest utsatta.
  De kan inte prata och bidra till-

 214. -att familjen får rätt hjälp.
  Mörkertalen är nog ganska stora.

 215. Jag har själv forskat
  på fosterföräldrar.

 216. Att svara på vem som har utsatts
  för fysisk misshandel-

 217. -vem som har missbrukande föräldrar
  eller har varit utsatt för vanvård...

 218. Där saknas det ofta handfast kunskap.

 219. Tidig identifiering.

 220. Det finns hållningar som vi jobbar
  emot, men som vi måste jobba med.

 221. Därför måste vi vara mer synliga
  och prata med olika yrkesgrupper-

 222. -så att vi kan diskutera
  vilka ideologiska utmaningar vi har.

 223. Hur reagerar människor på systematisk
  screening och kartläggning?

 224. Är det resursslöseri?

 225. Men vi måste kunna
  identifiera de som behöver hjälp.

 226. Det gäller att kunna skapa en kontakt
  och jobba vidare med den.

 227. Och det är stor skillnad på vilken
  kunskap och kompetens vi har i Norge-

 228. -beroende på om man bor i Oslo
  eller i Kautokeino, i nordligaste Norge.

 229. Det är säkert så i Sverige också.
  Det finns så klart mer att tillgå-

 230. -i mer tättbebyggda områden.
  Där är det lätt att få hjälp.

 231. Mycket av det här är sånt
  vi kan diskutera tillsammans-

 232. -och komma fram till hur vi kan hjälpa.
  Så hur bemöter vi utmaningarna?

 233. Som ni vet, som Mary var inne på, så
  är spädbarns psykiska hälsa komplex.

 234. Det handlar om allt från gener,
  miljö, transaktionsmodellen-

 235. -utvecklingspsykologi,
  perinatal psykisk hälsa-

 236. -till Bronfenbrenners ekologiska
  modell. Hur ska vi hantera allt detta?

 237. Ni som jobbar i socialtjänsten
  i Sverige... Det heter väl så? Ja.

 238. Ni läser om föräldrarnas uppväxtmiljö,
  och hur de själva är som föräldrar...

 239. Det går i arv
  från generation till generation.

 240. ABC, och även andra interventioner,
  vill bryta såna mönster-

 241. -så att barn får en bättre uppväxt
  trots att föräldrarna har varit utsatta.

 242. Samspelsvägledning i all ära, men hur
  tillgodoser vi hela familjekomplexet?

 243. De har ingen bostad, ingen inkomst...
  Hur hanterar vi allt det?

 244. Hur är det i skolan, i förskolan?
  Jag tänker att det är en jätteuppgift-

 245. -men vi måste vara optimister
  och jobba framåt.

 246. Vi har kommit mycket längre i dag,
  men vi måste jobba med det.

 247. Det finns stora behov
  av multiprofessionella team.

 248. Att skolsyster, barnmorskor,
  psykiatrer, psykologer och barnläkare-

 249. -arbetar tillsammans med familjer
  på olika områden. Det är viktigt.

 250. En annan del är
  att vi producerar rapporter, böcker-

 251. -och e-läromedel på RBUP,
  så att vi kan...

 252. Och vetenskapliga artiklar.

 253. Men det är också viktigt att
  producera litteratur, som sakkunniga...

 254. Det är inte alla
  som läser engelska fackartiklar-

 255. -som ofta kan vara
  ganska komplexa...att läsa.

 256. Vi bör förmedla det på ett enklare sätt.
  Även om man kan läsa det-

 257. -så är det lättare med facklitteratur
  på det egna språket.

 258. Det är lättare att förstå och använda.

 259. Det är viktigt att förstå
  t.ex. utvecklingspsykologi i arbetet.

 260. Vad gör vi mer?
  Jo, vi har årliga konferenser-

 261. -som ni har börjat ha här också-

 262. -om spädbarns psykiska hälsa
  och relationsbaserad intervention.

 263. Det är viktigt att alla är med på det
  här, både lokala barnavårdscentraler...

 264. De som arbetar med späd-
  och småbarn, samt RBUP och RKVTS-

 265. -ska vara delaktiga.

 266. Vi har kortare seminarier för de
  som arbetar med späd- och småbarns-

 267. -psykiska hälsa
  på BVC-mottagningarna.

 268. Fokus ska ligga på anknytning,
  och det ska alltid finnas-

 269. -representanter från det nationella
  nätverket och de olika instanserna.

 270. Det kommer föredragshållare från olika
  håll, vilket tryggar ett gott utbyte.

 271. Vi vill öka fokus
  och få större efterfrågan på-

 272. -både utbildning och praktik
  inom olika verktyg och metoder.

 273. Vi arbetar internationellt,
  och har en del samarbete.

 274. Vi ska inte gå in på allt detta,
  men det handlar om följande:

 275. "There is no such thing as a baby",
  "There is no such thing as a mother."

 276. För allt utvecklas ju i relationer.

 277. Både i relationerna mellan er
  och familjerna, och inom familjerna.

 278. På RBUP har vi, som jag har nämnt-

 279. -ett treterminsprogram
  för de som jobbar med gravida.

 280. Man träffas två gånger i månaden.
  En teoridag och en med kliniska case-

 281. -där man får vägledning.

 282. RBUP har även etablerat
  en "postgraduate education".

 283. Efter grundutbildningen
  kan man specialisera sig-

 284. -på späd- och småbarns
  psykiska hälsa. Det är en tvåårig kurs.

 285. Man har praktik och vägledning,
  baserat på de 1001 kritiska dagarna-

 286. -med teori, kartläggning och behand-
  lingsmetoder, samt skriftlig examen.

 287. Det är en uppskattad utbildning,
  som kan användas i klinisk praxis.

 288. Vi forskar en del.
  Jag ska inte gå in på allt, men...

 289. Vi har startat ett ABC
  till familjer i socialtjänsten.

 290. Vi har fosterhem
  och en del longitudinella studier-

 291. -Marte Meo och trygghetscirkeln-

 292. -samt studier på CPP och NBO,
  Child-Parent Psychotherapy

 293. Det är pilotstudier som ser på
  hur olika metoder passar i Norge.

 294. Hur de bemöts av både de som jobbar
  med familjer, och familjerna själva.

 295. Det är amerikanska metoder som vi
  måste testa om de funkar här hos oss.

 296. Vad gör vi i de olika faserna
  av familjernas liv?

 297. Graviditet:
  Identifikation med Edinburgh-metoden-

 298. -som används här också.
  Vi har screening, men inte bara det.

 299. Vi har även uppföljningssamtal.
  Det är viktigt.

 300. För att utforska föräldrarnas svar.

 301. Vägledning till kvinnor
  med måttliga besvär-

 302. -samt remiss till en fast läkare.

 303. EPDS används vid kontrollerna
  sex veckor samt tre månader, på BVC.

 304. Nyfödda på neonatal-IVA...

 305. Där har NBO kommit in starkt.

 306. Fokusera på familjerna med hjälp av
  Neonatal Behavioural Observation.

 307. Det gäller inte bara barns behov,
  utan att arbeta med hela familjen-

 308. -så att de tillsammans
  kan upptäcka vem deras barn är.

 309. Att lära känna sitt barn. Hur jag
  och barnet reagerar på varandra.

 310. Hur kan vi använda vår goda
  anknytning redan tidigt i barnets liv?

 311. Det är nåt föräldrar uppskattar.

 312. Det är relationsbaserat, stärker banden
  mellan förälder och barn-

 313. -och anknytningsprocessen
  mellan barn och föräldrar.

 314. I högkonfliktsfamiljer
  har vi startat en studie med CPP.

 315. Vi samarbetar med Sverige, och
  30 personer från socialtjänst och BUP-

 316. -deltar i utbildningen, och i
  implementeringsstudien jag nämnde.

 317. Vi hoppas kunna genomföra en RCT,
  en randomiserad kontrollerad studie-

 318. -i samarbete med Sverige.
  Det vore väldigt spännande.

 319. I socialtjänsten har vi nu Attachment
  and Biobehavioural Catch-Up.

 320. Jag går över lite till engelska.

 321. En pilotstudie med sju CPS
  och tolv föräldracoacher.

 322. Vi vill först och främst undersöka
  tillgänglighet och genomförbarhet.

 323. Det finns en del utmaningar,
  speciellt med rekryteringen.

 324. Det är sårbara familjer. Att få in dem
  i ABC är kanske inte så svårt.

 325. Det är värre att få dem
  att delta i en forskningsstudie.

 326. Men det tycks... Vi har inga resultat
  än, men det här tycks vara nåt-

 327. -som både föräldravägledare
  och familjer trivs med.

 328. Alla våra tio familjer
  har genomfört alla tio gånger.

 329. De tycks trivas med det,
  och vi ska utforska det mer.

 330. Vi har COS-Virginiamodell, CROWELL
  och WMCI. Jag ser att tiden går.

 331. På BVC använder vi följande metoder:

 332. ADBB, Alarm Distress Baby Scale.

 333. Det är för mycket skygga barn,
  som inte ger några signaler själva.

 334. Även de ska fångas upp.

 335. Jag går igenom BVC lite snabbt-

 336. -för jag har nåt
  jag vill ha med på slutet.

 337. På barn- och ungdomsmottagningen
  använder vi DC:0-5. Känner ni till det?

 338. Fem axlar... Vi använder utrednings-
  verktyg för att nå en klassificering.

 339. Detta är i tillägg till ICD-10.

 340. Vi använder CROWELL, MIM, Bayley-

 341. -två SAM-verktyg
  och ett utvecklingstest.

 342. Det handlar mycket
  om relationen och barnet.

 343. Den här balansen
  är främst utformad för NBO-

 344. -men vi kan erbjuda hjälp
  och utveckla verktyg till föräldrar.

 345. Vem behöver det? Vem ska ha det?

 346. Vi får inte störa
  det instinktiva föräldraskapet.

 347. Ska vi gå in i familjer som fungerar
  någorlunda bra, eller ska vi inte det?

 348. Det handlar om att bygga upp
  föräldrars självförtroende-

 349. -och minimera traditionell undervisning.

 350. Men vi bör fundera på
  vem som ska ha hjälp och inte.

 351. Hur ser det ut i dag? Vi har inte
  öronmärkta medel, som vi hade förr.

 352. Det har varit en process,
  men nu är vi ute på andra sidan.

 353. För späd- och småbarn, finns beslut på
  att man ska satsa på psykisk hälsa-

 354. -men utan öronmärkta medel.
  Vi har inget nationellt mandat längre.

 355. Men genom att samarbeta
  med alla våra fyra center-

 356. -så hoppas vi kunna fortsätta
  med det som redan är etablerat.

 357. Det är stark press på att prioritera
  späd- och småbarns psykiska hälsa-

 358. -så vi är beroende av goodwill
  från dessa fyra kompetenscenter.

 359. Men vi hoppas kunna etablera
  ett norskt nätverk-

 360. -för späd- och småbarns psykiska
  hälsa med permanenta statliga medel.

 361. Då förstår alla att det är nödvändigt
  att arbeta med detta.

 362. Psykisk hälsa hos barn och ungdom...

 363. Många ungdomar blir deprimerade. Det
  kanske inte beror på undermålig hjälp-

 364. -men vi måste verkligen
  satsa på det här.

 365. Vi prioriterar att bidra till förbättrad
  kunskap om implementeringsteori-

 366. -och forskning, även bland besluts-
  fattare som arbetar med psykisk hälsa.

 367. Både på BVC,
  i socialtjänsten, på BUP...

 368. De vet vad som krävs
  för att kunna utveckla bra verktyg.

 369. Man ska alltid ha skriftliga kontrakt
  vid tillsyn och träning-

 370. -så att det uppfattas som en skyldighet.
  Det är inte alltid det hjälper, heller.

 371. Men när man t.ex. i socialtjänsten
  ska jobba med ABC förutom allt annat-

 372. -blir det lätt att man inte har tid.

 373. Men om man får det skriftligt, ökar
  förståelsen för att det krävs arbete.

 374. Folk går kurser i Working Model
  och CROWELL, men blir det använt?

 375. Nya metoder ska integreras i skriftliga
  rutiner på alla mottagningar...

 376. ...för att upprätthålla det
  terapeutiska kunnandet. Det är stort...

 377. Folk slutar och andra börjar.
  Hur behåller vi den höga nivån?

 378. Jag vet! Vi ska hjälpa olika instanser
  att ta bättre beslut...

 379. ...om vilka som tjänar på
  korttidsintervention inom primärvården.

 380. Och vilka som behöver
  mer specialiserade åtgärder.

 381. Stepped Care används för
  att bygga upp återkopplingssystem-

 382. -för att evaluera interventioners
  kort- och långtidseffekter.

 383. Vi vill ju veta om det har effekt.
  Kan vi få det att fungera?

 384. Oavsett var i landet man bor ska man
  kunna kartlägga interventioner-

 385. -för att se om det fungerar eller ej.
  Här finns det mycket att göra.

 386. Planera, förankra, förbereda, kurser,
  vägledning, uppföljning, evaluering...

 387. Både före, under och efter
  att man har startat interventioner.

 388. Nu är vi tillbaka här. Vi behöver göra
  mycket här, men också här och här.

 389. Huvudandelen
  för oss i nätverket och på RBUP-

 390. -är primärvården, första linjens vård
  och vårdcentralerna.

 391. Jobba med dem, öka förståelsen-

 392. -bygg bra interventioner och verktyg,
  och utveckla det fortsatta arbetet.

 393. Det är säkert mycket
  jag skulle ha sagt som jag inte hann.

 394. Det var en snabb genomgång av
  hur vi arbetar i Norge.

 395. Till slut vill jag säga
  att vi lyckas med mycket-

 396. -men vi måste hela tiden jobba för
  kontinuitet, så vi slipper nedmontering.

 397. Barn, och särskilt spädbarn, är ofta
  osynliga. De syns inte så mycket.

 398. Vi ser att i socialtjänsten är det
  inte många barn i den gruppen.

 399. Men enligt statistiken för 5-7 år, ökar
  fosterhemsplaceringarna dramatiskt.

 400. Vi måste in tidigt.
  Vi måste hitta barnen och familjerna.

 401. Vi ska samarbeta med olika instanser,
  så ledningen förstår att detta arbete-

 402. -kräver långtidsplanering,
  långtidsinterventioner och arbete.

 403. Vi måste jobba på alla nivåer,
  från politiker till er som sitter här.

 404. Det hoppas jag att jag har kunnat
  förmedla så här i full fart. Tack.

 405. Översättning: Louise Hjorth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lärdomar från Norge

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Norge, Psykologi, Småbarnspsykologi, Spädbarnspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Värna våra yngsta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Lärdomar från Norge

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

De 1001 viktiga dagarna

Psykologen Catarina Furmark berättar om vilka initiativ som finns runtom i världen för att arbeta med små barns psykiska hälsa. Hon följs av socionomen Kerstin Neander som berättar om hur det ser ut i Sverige. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Uppmärksamma den andre föräldern

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Pappasamtal på BVC

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Depression bland nyblivna pappor

Även pappor kan drabbas av föräldraångest, stress och depression under spädbarnstiden. Här berättar psykologen Elia Psouni om symptom, känslor och beteenden som kan tyda på en pappadepression. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Små barn och trauma

Anna Norlén, psykolog från Ericastiftelsen, berättar om små barn och trauma - risker, konsekvenser, stöd och behandling. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Trygg före, under och efter graviditeten

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammors sårbarhet under barndomen

Barnmorskan Wibke Jonas berättar om hur mammans traumatiska erfarenheter från barndomen kan påverka hennes föräldraskap, och hur det i sin tur påverkar hennes barns socioemotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Tryggare kan flera vara

Katarina Kornaros, socionom och doktorand på Karolinska institutet, berättar om ett projekt där psykologer placerades på flera barnhälsovårdscentraler för att direkt kunna erbjuda stöd och hjälp till både personal och föräldrar. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Könsskillnader i självbiografiskt minne

Flera äldre undersökningar visar att kvinnors och mäns självbiografiska minne skiljer sig åt. Här sägs att kvinnor ofta minns fler händelser och kan beskriva dem mer detaljerat och emotionellt. Psykologiforskaren Kristina Karlsson har dock hittat ett nytt och annorlunda mönster i sina undersökningar som visar att det inte finns några större skillnader mellan mäns och kvinnors minnesbeskrivningar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.