Titta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

Om UR Samtiden - Värna våra yngsta

Föreläsningar om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Inspelat den 16-17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - Värna våra yngsta : Uppmärksamma den andre föräldernDela
 1. Så det finns ju många skäl-

 2. -att främja fäders möjligheter att
  vara aktiva, engagerade föräldrar.

 3. Och att hjälpa till
  när nåt hindrar det.

 4. Jag heter Pamela Massoudi och jobbar
  på en späd- och småbarnsenhet-

 5. -på BUP i Växjö.
  Jag har en rolig tjänst-

 6. -där jag får ägna mig
  åt kliniskt arbete på BUP-

 7. -och en del av tiden
  är jag på regionens FOU-enhet-

 8. -där jag ägnar mig åt forskning,
  utvecklingsarbete och handledning.

 9. När jag började forska om pappor
  jobbade jag inom barnhälsovården.

 10. Jag var där med om att implementera-

 11. -screening av postpartumdepression
  för mammor.

 12. Det var så jag kom in på pappor.
  Efter ett tag blev det så konstigt-

 13. -att vi bara intresserade oss
  för mammors psykiska hälsa.

 14. I dag ska jag prata dels om det
  jag undersökte i min avhandling-

 15. -om depression och psykisk hälsa
  hos nyblivna pappor.

 16. Om hur screeningmetoden för mammor
  funkade för pappor.

 17. Lite om hur de uttrycker
  sitt hjälpsökandebehov-

 18. -eller behov av stöd
  och vem de skulle söka sig till.

 19. Och lite uppdatering av vad
  som har hänt i fältet sen dess.

 20. Det är inte min forskning,
  men det är flera-

 21. -som har visat
  varför pappor är viktiga.

 22. Egentligen känns det konstigt att man
  ens ska behöva säga nåt om det.

 23. Och jag tänker att vi i Sverige
  inte har så svårt att förstå-

 24. -att pappor är viktiga,
  precis som mammor.

 25. Men när man föreläser i andra länder
  hamnar man ibland i det-

 26. -att man behöver motivera det här.

 27. I ett internationellt perspektiv
  är vi väldigt exotiska.

 28. När jag har berättat om
  hur vår föräldraledighet ser ut-

 29. -sa nån: "Men varför det?"

 30. Alltså som att...
  Det är bra att påminna sig om det.

 31. Det vi tar för givet
  är inte självklart överallt.

 32. Men det finns i alla fall studier
  som visar att det spelar roll-

 33. -om pappan engagerar sig i barnen.

 34. Jag kan bara kort referera
  till en fin systematisk överskikt-

 35. -där Anna Sakardi
  har samlat olika studier-

 36. -och det påverkar,
  när man tittar på beteendeproblem.

 37. Pojkar får mindre beteendeproblem
  om man har en engagerad pappa.

 38. Man ser färre psykologiska problem
  hos döttrar när de blir äldre.

 39. Det finns samband
  med bättre kognitiv utveckling-

 40. -och på längre sikt påverkar det
  ekonomin och mindre brottslighet.

 41. Det finns nyare studier
  där man tittar mer på samspelet-

 42. -mellan pappor och små barn.

 43. Där kan man se att när pappan
  är känslomässigt otillgänglig-

 44. -eller oengagerad och följer det...

 45. Om det är så när barnet är tre
  månader kan man redan vid ett år se-

 46. -att de barnen
  har ett mer utagerande beteende.

 47. Forskarna leds av Paul Ramchandani
  som var i Malmö förra veckan.

 48. Många av studierna jag berättar om
  just nu är inom samma forskargrupp.

 49. Det tittar både
  på stor befolkningsnivå-

 50. -på psykisk hälsa hos pappor,
  men också på samspel.

 51. Om man är känslomässigt otillgänglig
  under samspelsobservationerna-

 52. -och har en depressiv framtoning
  när man kodar det på filmerna-

 53. -har det samband med sämre kognitiv
  utveckling hos barnet i tvåårsåldern.

 54. När pappan är deprimerad
  är han inte lika aktivt engagerad-

 55. -är mindre lekfull
  och färre smekningar.

 56. Och det skulle man nog också se
  hos en kvinna som är deprimerad.

 57. Att det blir mer på det viset.

 58. Och när man tittar på hur det ser ut
  när barnet är två år-

 59. -om pappan är lyhörd, stödjande
  och erbjuder stimulans-

 60. -finns det samband
  med bättre kognitiv utveckling.

 61. Här finns en rad studier
  som visar liknande resultat.

 62. Så det finns ju många skäl-

 63. -att främja fäders möjligheter att
  vara aktiva, engagerade föräldrar.

 64. Och att hjälpa till när nåt hindrar
  det, t.ex. att de inte mår bra.

 65. När man tittar på depressionstecken
  hos pappor tidigt-

 66. -och vad det kan få för konsekvenser
  kan man gå till tidigare studier-

 67. -innan samspelsobeservationerna
  jag berättade om nu.

 68. Och den här som kom 2005
  blev väldigt uppmärksammad.

 69. Det var en av de största
  och första studierna-

 70. -som visade tydligt att
  depressionssymtom hos pappa-

 71. -vid tre månader hade samband
  med beteendeproblem-

 72. -vid tre och sju års ålder.
  Och att de hade...

 73. Och en studie från Australien visade-

 74. -att barnet fick mer emotionella
  svårigheter. Och det här...

 75. Ramchandanis studier är från England.

 76. De hade inte vår föräldraledighet-

 77. -och det var mer traditionellt
  än i Sverige-

 78. -med fördelning av omvårdnad.

 79. Ändå kunde man se den här påverkan
  på barnen.

 80. Det gjorde att intresset ökade
  för att titta mer på det här.

 81. Man ser också att barnen
  får mer problem med kamratrelationer-

 82. Och liknande effekter ser man-

 83. -i studier där man har följt barn
  med deprimerade mammor.

 84. Det är på ett liknande sätt.

 85. Men det blev större förvåning
  när man såg det hos papporna.

 86. Och hälsoekonomiska studier visar-

 87. -att pappadepression
  kostar mer för samhället.

 88. Det är större risk
  för negativa effekter-

 89. -när man har återkommande
  eller ihållande depressiva symtom.

 90. Depressiva symtom,
  för man har sällan gjort-

 91. -en diagnostisk intervju, utan fått
  hög poäng på en självskattningsskala.

 92. Och pojkar lider något större risk.

 93. Det här liknar också det man finner
  när mamman är deprimerad.

 94. Sen de här studierna... 2015, tio år
  efter den första studien-

 95. -av Ramchandani, så har man försök
  göra mer noggranna analyser-

 96. -för att se vad det här beror på.

 97. Vad är det i pappas depression-

 98. -som gör att man hittar
  de här effekterna på barnen?

 99. När de tittar ordentligt
  på medierande faktorer-

 100. -så är vad de hittar i England-

 101. -är att mycket av det förklaras
  av konflikter i parrelationen-

 102. -och mammans depression.

 103. När de gör samma analyser av hur
  mammas depression påverkar barnet-

 104. -menar de att det påverkar mer
  via direkt samspel och omvårdnad.

 105. Det är på ett sätt inte så konstigt-

 106. -om man tänker
  att vi tittar på familjer-

 107. -där nån är deprimerad
  så tidigt som vid tre månader.

 108. Då är det ju inte så många pappor
  som är hemma och vårdar barnet.

 109. Det här är en svår bild att se,
  men om ni hittar de gröna pilarna...

 110. Det här är från deras artikel.

 111. Så ser man under A där... Oj, nej.

 112. Nej. Under A är det en grön ruta.
  "Pappadepression".

 113. Och så ser man den gula pilen till
  skalan som mäter beteendeproblem.

 114. Det är det som blir kvar
  av en effekt-

 115. -när man har räknat bort det som
  förklaras av parrelationsproblem-

 116. -och mammans depression. Det är
  en effektstorlek på 0,06 ungefär.

 117. Den nedre är mammans depression.
  Då är effektstorleken 0,24.

 118. Så det är rätt stor skillnad.

 119. Men vi får också tänka
  på den svenska kontexten.

 120. Den studien är från England.

 121. Vi har ju en helt annan
  föräldraledighet, ett system...

 122. Vi har kommit så långt
  i vår jämställdhet-

 123. -och delande av föräldraansvar.

 124. Så även om det är mest mammor
  som är hemma den första tiden-

 125. -så är pappor i väldigt många
  familjer väldigt engagerade-

 126. -och delaktiga i omvårdnaden.

 127. Så det är mycket möjligt att den här
  kartan skulle se annorlunda ut här-

 128. -med högre effektstorlek
  även för pappor.

 129. Det vet vi inte, men det är rimligt
  att tänka att det kan vara så.

 130. Jag ska säga nåt om studien
  jag gjorde för några år sen.

 131. Vi funderade på om vi
  skulle göra likadant för pappor.

 132. Ska de få ett samtal vid två månader
  och fylla i EPDS-skalan på BVC-

 133. -och få frågor om hur de mår?
  Ska vi göra så?

 134. Vi visste inte hur vanligt det var
  att man inte mådde bra-

 135. -och inte heller
  hur skalan fungerade för pappor-

 136. -om den skulle fungera på samma sätt
  som för mammor.

 137. Så vi bjöd in alla nyblivna föräldrar
  på BVC att vara med i studien.

 138. Alla som levde tillsammans i par.

 139. De fyllde i olika formulär, bl.a.
  Edinburgh Postnatal Depression Scale-

 140. -vid tre månader, sex månader
  och två år.

 141. Efter tremånadersformuläret
  gjorde vi telefonintervjuer.

 142. Vi bor i ett glesbygdsområde,
  så det var orimligt att samla alla-

 143. -och live-intervjua,
  så det blev per telefon.

 144. Det fungerade ganska bra
  eftersom många jobbade-

 145. -och det inte var praktiskt för dem
  att komma. Det här-

 146. -tänkte jag var en bra modell.

 147. Och så kunde vi jämföra
  den diagnostiska intervjun-

 148. -med hur de hade skattat sig själva
  på skalan.

 149. Sen lade vi till
  lite frågeställningar-

 150. -om vad deras depressionssymtom
  hade samband med-

 151. -och en del frågor för att se
  om det också handlade om ångest.

 152. Vi ställde också frågor
  om hjälpsökande.

 153. Vi hade med oss: "Hur ska vi
  bäst uppmärksamma pappor på BVC?"

 154. Vi såg att EPDS inte fungerade
  på samma sätt som för kvinnor.

 155. Hos män fångar det mer upp oro,
  ångest, olycklighet-

 156. -och generell psykisk ohälsa som vi
  inte alltid kan säga är depression.

 157. Skalan hade hög sensitivitet.

 158. Den missade inte så många av dem
  som hade en egentlig depression.

 159. Den hade hög specificitet.

 160. Om de var friska så kunde skalan
  också säga att de var det.

 161. Men ett lågt positivt
  prediktivt värde.

 162. Av alla som får höga poäng
  är det få som har en depression.

 163. Så det är bara en av fem, men för
  kvinnor är det ungefär hälften.

 164. Därför blir det extra viktigt
  att säga att alla med höga poäng-

 165. -är deprimerade.

 166. Ungefär sex procent
  fick högt på den här skalan-

 167. -för depressionssymtom,
  då det är en depressionsskala.

 168. Men bara 1,3 procent
  hade en egentlig depression.

 169. Och för mammor var det det dubbla.

 170. Så brukar det se ut i befolkningen i
  stort, att dubbelt så många kvinnor-

 171. -har depression jämfört med män.

 172. I bara 1,5 procent hade både mamma
  och pappa höga poäng.

 173. För en eller båda var det 16 procent.

 174. Så 16 procent av barnen
  hade minst en förälder-

 175. -med höga poäng på skalan.

 176. Då kan man fråga sig:
  Mår män sämre när de blir föräldrar?

 177. Då måste man veta hur de mådde innan.

 178. En australiensisk studie
  har tittat på det.

 179. Då kan de påstå att männen
  inte mådde sämre-

 180. -av att vänta barn eller att få barn.

 181. Snarare något bättre.

 182. Det här bör vi ha med oss
  när vi jobbar med de här frågorna.

 183. Att inte patologisera
  föräldrablivande för nån förälder.

 184. För många
  är det den bästa tiden i livet.

 185. Man känner sig stolt
  och jättelycklig.

 186. Många känner att de blir en riktig
  familj. Man måste bära det med sig-

 187. -och samtidigt uppmärksamma
  de som har det kämpigt.

 188. Och hela tiden komma ihåg
  att vi jobbar med både och.

 189. Det här blir särskilt viktigt när vi
  jobbar med universella program.

 190. Vi kan inte bara utgå från de
  föräldrar som har det jättejobbigt-

 191. -när vi går ut till hela befolkningen
  och gör saker.

 192. Det stämmer med det som kom fram-

 193. -när jag frågade
  hur länge de hade mått dåligt.

 194. De flesta hade gjort det
  ganska länge.

 195. Det var inget som kom
  när de fick barn.

 196. För några få gjorde barnet
  att det blev en extra belastning-

 197. -i en redan belastad situation.
  De blev tröttare-

 198. -de kanske hade ett annat barn
  som var sjukt.

 199. Allt blev lite mer belastat.

 200. Annars sa ingen pappa att han
  mådde dåligt för att de fick barn-

 201. -eller att det blev fel.

 202. Tvärtom sa flera: "Det här
  har ju inte med barnet att göra."

 203. Vilka faktorer som har starka samband
  med depressiva symtom...

 204. Tidigare depression är ett av de
  starkaste. Låg utbildning är en.

 205. När man tänker på låg utbildning
  så är det många-

 206. -som inte ens har klarat gymnasiet
  som har andra problem också.

 207. Att ha upplevt
  flera stressfyllda händelser.

 208. Det kan vara att det är tufft
  på jobbet eller ekonomiska problem.

 209. Problem i parrelationen
  eller mindre stöd av partnern.

 210. De med stjärna på är de som också
  kom fram i Malin Bergströms studie-

 211. -av nyblivna pappor.
  Där kom låg inkomst fram-

 212. -som jag inte tittade på,
  och yngre pappor.

 213. Medan jag inte såg nån skillnad
  kopplad till ålder.

 214. I de nya riktlinjerna
  från Socialstyrelsen-

 215. -sägs att underlaget är otillräckligt
  för att bedöma effekten av EPDS-

 216. -hos partners
  till nyförlösta kvinnor.

 217. Men det bör uppmärksammas...

 218. De nyförlösta personerna är kvinnor.

 219. Men partners kan utveckla depression.

 220. Det stämmer överens
  med det vi har sett i studierna.

 221. Och de pappor som ville ha hjälp var
  de som hade en egentlig depression.

 222. De som hade lättare besvär med
  nedstämdhet eller ångest och oro-

 223. -de var inte så intresserade.
  Inte ens de med allvarligare ångest.

 224. Det var nåt de alltid hade haft,
  en del av deras personlighet.

 225. Där skulle man behöva jobba
  med motivation för att de ska inse-

 226. -att det inte måste vara så.
  Men det var inget de tänkte själva.

 227. När de uppgav vilka de skulle
  vända sig till om de inte mådde bra-

 228. -så i första hand var det partnern.

 229. Lika många nämnde proffshjälp,
  även om det inte blev så-

 230. -är jag erbjöd
  de som inte mådde bra hjälp.

 231. Två nämnde BVC,
  det var inget självklart.

 232. Ganska många vänder sig inte
  till nån alls.

 233. Och en av fyra med depressionssymtom-

 234. -sa att de inte visste, eller att de
  inte skulle vända sig till nån alls.

 235. Tiden drar ihop sig.

 236. Men om man tänker på det här med BVC-

 237. -så är det viktigt för män att ha
  en egen kontakt med BVC-sköterskan.

 238. De behöver lära känna varandra
  innan man pratar om hur man mår.

 239. Det gör man inte med en främling.
  Man behöver bygga in att prata-

 240. -om man tänker att pappor ska
  vända sig till BVC för råd och stöd-

 241. -i föräldraskapet
  eller få hjälp i vården.

 242. Pappor tänker inte på
  att de kan vända sig till BVC-

 243. -om de har det besvärligt.
  Det kommer inte naturligt.

 244. Detta kan jag hoppa över.

 245. Uppmärksamma tidigare psykisk hälsa.
  Det är starka samband där.

 246. Det är ett bra sätt att fånga dem
  som är i risk-

 247. -för att få bekymmer igen.

 248. Och att aktivt bjuda in och få pappan
  att känna sig välkommen.

 249. Det är inte självklart när man jobbar
  i början, men det är chansen-

 250. -att han ska känna
  att BVC är för honom.

 251. Då kan man bygga en relation till
  pappan så att om det blir besvärligt-

 252. -är det naturligt för honom
  att vända sig dit.

 253. Ja. Tack så mycket.

 254. Textning: Oskar Blomberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Uppmärksamma den andre föräldern

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Fäder, Förstämningssyndrom, Postpartumdepression, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Värna våra yngsta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Lärdomar från Norge

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

De 1001 viktiga dagarna

Psykologen Catarina Furmark berättar om vilka initiativ som finns runtom i världen för att arbeta med små barns psykiska hälsa. Hon följs av socionomen Kerstin Neander som berättar om hur det ser ut i Sverige. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Uppmärksamma den andre föräldern

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Pappasamtal på BVC

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Depression bland nyblivna pappor

Även pappor kan drabbas av föräldraångest, stress och depression under spädbarnstiden. Här berättar psykologen Elia Psouni om symptom, känslor och beteenden som kan tyda på en pappadepression. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Små barn och trauma

Anna Norlén, psykolog från Ericastiftelsen, berättar om små barn och trauma - risker, konsekvenser, stöd och behandling. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Trygg före, under och efter graviditeten

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammors sårbarhet under barndomen

Barnmorskan Wibke Jonas berättar om hur mammans traumatiska erfarenheter från barndomen kan påverka hennes föräldraskap, och hur det i sin tur påverkar hennes barns socioemotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Tryggare kan flera vara

Katarina Kornaros, socionom och doktorand på Karolinska institutet, berättar om ett projekt där psykologer placerades på flera barnhälsovårdscentraler för att direkt kunna erbjuda stöd och hjälp till både personal och föräldrar. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Sex är min hobby

Johanna har sex som hobby och ser fram emot att ha födelsedagssex med någon av sina älskare på kvällen. Hon bloggar också om sex och sexualpolitik. Niklas Eriksson forskar inom områdena kön, sexualitet och socialt arbete och menar att vi i Sverige länge haft en mer sexkritisk än sexpositiv feminism, något som nu håller på att förändras.