Titta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

Om UR Samtiden - Värna våra yngsta

Föreläsningar om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Inspelat den 16-17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - Värna våra yngsta : Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystemDela
 1. Mamma är deprimerad.
  Hur påverkar det pappa?

 2. Det är inte självklart att pappa kan
  träda in som primär omvårdnadsgivare-

 3. -under den tid mamma inte orkar.
  Vi behöver stödja och hjälpa.

 4. Tack för att jag får komma
  på en sån här konferens.

 5. Det känns jätteroligt att det blev
  ett samlat erfarenhetsutbyte-

 6. -och satsning
  på den här viktiga gruppen-

 7. -som är en grupp
  som jag har jobbat med jättemycket.

 8. Jag är polikliniker och forskare och
  ska lägga min bas som spädbarnet gör.

 9. För att kunna göra nånting här i dag-

 10. -som känns bra och tydligt
  för er och för mig-

 11. -måste jag gå till dåtid för att
  komma till nutid och blicka framåt.

 12. Jag har en bakgrund
  som så många andra.

 13. Jag gick utbildningar
  till psykoterapeut i USA och England.

 14. 1986 hände nåt. Då blev jag egen
  företagare, konsult och handledare-

 15. -och har jobbat med det sen -86.
  Jag räknade ut att det är 32 år.

 16. Under den här tiden har mitt intresse
  varit de små och späda barnen-

 17. -och att jobba med den gruppen.

 18. Jag har haft glädjen att vara med
  i väldigt många projekt under åren.

 19. Sen har jag gått in i forskning
  och det ska jag berätta mer om.

 20. Jag vill säga nåt om några
  inspiratörer som har varit viktiga.

 21. Några har nämnts här.

 22. Jag var psykoterapeut och utbildad
  på kända och bra kliniker.

 23. Här hemma fanns två viktiga
  barnmorskor som för mig blev viktiga.

 24. De stod för kunskap och kompetens
  kring det nyfödda barnet-

 25. -Anne-Marie Widström och Vivian
  Wahlberg, båda på Karolinska.

 26. Vidare blev Daniel Stern
  en inspiratör på många sätt-

 27. -och är det för många av oss.

 28. Maria Aarts
  som jobbade med Marte Meo-metoden-

 29. -som hon tillsammans med Ingegerd
  Wirtberg 1992 tog till Sverige.

 30. Sen gick jag in i kombinationen
  som har blivit så rolig-

 31. -att kombinera det lilla barnets
  utveckling med familjesystem.

 32. "Coparenting"
  har nämnts under dagarna.

 33. Där har vi Elisabeth Fivaz, John
  Gottman och James McHale som några.

 34. Jag har varit verksam länge och vill
  säga nåt om den tidiga utvecklingen.

 35. Det är mitt perspektiv. Nu görs det
  en fin sammanställning härifrån.

 36. Jag började i London
  på ett familjebehandlingshem.

 37. Då fanns inte ordet "samspel".

 38. Vi hade inget ord för det när vi
  tittade på samspelet föräldrar-barn.

 39. "Interaktion" kanske.

 40. Sen kom jag hem och startade
  Sjövillan, ett familjebehandlingshem.

 41. Så fanns Viktoriagården
  drivet av Margaretha Berg Brodén-

 42. -som var här och pratade
  förra gången.

 43. Vi jobbade mycket kring mor-barn och
  mor-far-barn. Hur var det egentligen?

 44. Vad var skillnaden och hur kunde man
  göra i de olika verksamheterna?

 45. Sen exploderade...

 46. Först har det parallellt funnits
  nåt som det kanske pratas mindre om.

 47. Det är inom barnpsykiatrin,
  som har funnits hela tiden.

 48. Ute i landet finns det kvar. Många
  psykologer är knutna till MVC/BVC.

 49. I Stockholm har det varit
  inom barnpsykiatrin.

 50. Nu kanske det sker nåt nytt igen.
  Mellanvården finns.

 51. Många spädbarnsverksamheter
  inom kommun och landsting.

 52. Under 90-talet blev det en stark...
  Ni får ta det från mitt perspektiv.

 53. Många verksamheter startade och hade
  det här fokuset. En del lever kvar.

 54. Gryningen var jag glad att vara med
  när det initierades på sent 80-tal.

 55. Det var
  en fantastisk samverkansverksamhet-

 56. -som är omnämnd mycket här
  och finns kvar.

 57. Men det finns en del andra kvar.
  Duvnäshemmet och Hagadal finns kvar.

 58. Det var en explosion av verksamheter.

 59. Jag hoppas att det inte blir
  en likadan utveckling som då-

 60. -att det läggs ner verksamheter-

 61. -utan att den här inventeringen
  blir en satsning som blir bestående.

 62. Nu ska jag gå över till min
  forskning, men jag är ju kliniker.

 63. När jag gick in i forskning var det
  för att göra det kliniskt användbart.

 64. För mig är det viktigt
  med familjesystemet.

 65. Minuchin sa redan på 80-talet att när
  man får barn bildar man fyra system.

 66. Man är man och hustru,
  eller två föräldrar.

 67. I dag vet vi att det kan vara
  samkönade par. Det är ingen skillnad.

 68. Mamma-barn, pappa-barn och
  mamma-pappa-barn, alla tillsammans.

 69. Sen finns det systemet mamma-pappa-

 70. -som jag själv tycker är ett alldeles
  eget system, föräldrasystemet-

 71. -som skiljer sig från parsystemet
  i början.

 72. Sen samordnar man det. Om man skiljer
  sig ska de skiljas upp igen.

 73. Det är ett eget system.

 74. Varför är familjesystemen så viktiga?

 75. Jo, de är relaterade till varandra
  och påverkar varandra.

 76. När vi behandlar ett delsystem,
  kanske mor-barn-

 77. -så händer det nåt i far-barn som vi
  inte vet om vi inte tittar till det.

 78. Det betyder inte att vi behöver jobba
  med det, men vi behöver förstå.

 79. Hur påverkar situationen? Mamma är
  deprimerad. Hur påverkar det pappa?

 80. Det är inte självklart att pappa kan
  träda in som primär omvårdnadsgivare-

 81. -under den tid mamma inte orkar.
  Vi behöver kanske stödja och hjälpa.

 82. Det som hände -96-

 83. -var att jag kom att ingå
  i en internationell forskningsgrupp-

 84. -som bestod av
  de här olika personerna från början.

 85. Vi gjorde Lausanne Trilogue Play-

 86. -där jag har följt familjer i Sverige
  från 1996.

 87. Jag har just gjort uppföljning
  på 20-åriga barn-

 88. -som jag har sett sen de låg i magen.

 89. Det är en longitudinell studie. Det
  är ett litet sample med 20 familjer-

 90. -men det är 80 familjer
  internationellt.

 91. Jag ska försöka dra några exempel.

 92. Det här är barnets första grupp,
  och det är viktigt.

 93. När man pratar, kanske far-barn...
  Övningen är att prata en i taget.

 94. Då har man mammans blick
  på det system som är aktivt.

 95. Här är nåt viktigt.

 96. Hur ser sanktionen, respekten
  och engagemanget ut-

 97. -från den förälder
  som inte är aktiv i samspelet?

 98. Om mamman här njuter och är delaktig.

 99. Så ser det ofta inte ut när vi har
  bekymmer, och då kan vi hjälpa till.

 100. Här ser ni fyra fokus för att se.

 101. Är all inkluderade och är i sin roll?
  Har man känslomässigt engagemang?

 102. Till skillnad från dyaden med
  turtagning behövs "coparenting".

 103. Vi behöver samordna den här delen-

 104. -föräldrarnas samspel med barnet för
  att barnet inte ska slitas i bitar.

 105. Det blir svårt när
  familjen eller barnet har det svårt.

 106. Då kämpar vi individuellt.

 107. Man kan exkludera
  den andra föräldern-

 108. -vilket för barnet gör skada.

 109. Då är det inte "coparenting".
  Barnet får inte den vagga-

 110. -som barnet behöver i interaktions-
  hänseende mellan föräldrarna.

 111. Den andra föräldern
  kan avbryta och störa.

 112. Det är under en övning
  som är delad i fyra olika delar.

 113. Det är inte bara att umgås,
  utan det är en övning.

 114. Går man in då är man inte
  i sin roll, alltså endast närvarande.

 115. Då ska vi titta på några resultat.

 116. Jag har följt familjerna
  under lång tid och har mycket data.

 117. Jag skulle vilja fokusera
  på situationen i triaden.

 118. Man ser tydligt att den gemensamma
  rytmen hittas väldigt tidigt.

 119. Familjerna kommer från mödravårds-
  centralen och är en normalgrupp.

 120. De har inga speciella behov utan är
  en normalgrupp som jag har följt.

 121. Det vill säga att
  de har utvecklats och fått problem.

 122. När man ser på familjen ser man-

 123. -att i interaktion är det en
  självklarhet att barnet ska vara med.

 124. Barnet får väldigt mycket utrymme.

 125. Det ser ut så här på en kurva.

 126. Om ni tittar på den gula och rosa-

 127. -är det mamma och pappa som initierar
  väldigt lite egna bidrag.

 128. Man ger stort utrymme
  för barnets bidrag och initiativ.

 129. Vi hörde i går
  "follow the child's lead".

 130. Det är det.
  Man följer barnets varande.

 131. Vi gjorde också en internationell
  jämförelse mellan alla länderna.

 132. De amerikanska och de svenska skilde
  sig åt, inte minst i hastighet.

 133. De amerikanska familjerna
  hade signifikant högre tempo-

 134. -men det var samma element som ingick
  och affekten påverkades inte.

 135. De andra länderna trodde att de
  svenska familjerna var deprimerade.

 136. Ett resultat vid fyra år var att
  förskoleläraren fick skatta med PBQ-

 137. -Preschool Behavior Questionnaire.

 138. Då fann vi en koppling mellan
  social kompetens och kompiskompetens-

 139. -med att barnet hade många
  turtagningar på egna initiativ.

 140. Positiva samband hela vägen
  men signifikant vid 9 månader.

 141. Flödet ser ut så här.
  Den första delen är "coparenting".

 142. Det krävs för att följa barnets
  bidrag och ger social kompetens.

 143. Det som är intressant att visa
  och hinna med-

 144. -är att vid 4 år var det
  förskoleläraren som skattade-

 145. -och vid 16 år
  fick läraren skatta på SDQ.

 146. SDQ är ett liknande instrument.

 147. Det är intressant
  att det är samma barn-

 148. -som skattas som socialt kompetenta
  och inte har kompisproblem-

 149. -både vid 16 år och 4 år.

 150. Det är ett starkt samband. Det är
  bara ett barn som har bytt grupp.

 151. Det säger nånting
  om den första gruppen.

 152. Jag har fått tecken att avsluta.

 153. Jag gör en uppföljning vid 20 år-

 154. -och en av de mest intressanta
  sakerna för den här konferensen-

 155. -är nåt som föräldrarna säger.

 156. De frågor... Betydelsen av
  att ha varit med i studien är...

 157. De frågor jag ställde till paret-

 158. -att prata om hur det var att bli
  föräldrar och vidare var viktiga-

 159. -för de skulle aldrig
  ha pratat om de frågorna annars.

 160. Det betydde nåt, och
  skilsmässofrekvensen ligger lägre.

 161. Massor av forskning utomlands
  på det här området, triaden.

 162. Inte minst tänker jag att det
  sprider sig i olika världsdelar.

 163. Klinisk tillämpning.

 164. Den här modellen
  har jag slagit ihop med Marte Meo.

 165. Marte Meo var en använd metod
  för mig sen lång tid.

 166. Att göra det tillsammans med triaden
  blev viktigt.

 167. Den används i barnpsykiatri, familje-
  behandling och adoptivfamiljer.

 168. Det fina är att man kan titta på
  barnets strategier-

 169. -såväl som "coparenting-modellen".

 170. Den sista! Utbildningar är viktigt.

 171. Det handlar om interaktion.
  Det är viktigt att tala om.

 172. Det är nåt vi kan göra nåt åt
  och arbeta med.

 173. Det är inte en orsak
  men nåt som vi kan hjälpa till med.

 174. Speciellt fokus här är utbildningar
  inom MVC, BVC och BB.

 175. Björn och Katarina
  kommer att tala mer-

 176. -om den utbildning vi startade
  på Karolinska.

 177. Så. Tack så mycket!

 178. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Barnpsykologi, Familjepsykologi, Föräldrar, Föräldrar och barn, Psykologi, Småbarnspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Värna våra yngsta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Lärdomar från Norge

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

De 1001 viktiga dagarna

Psykologen Catarina Furmark berättar om vilka initiativ som finns runtom i världen för att arbeta med små barns psykiska hälsa. Hon följs av socionomen Kerstin Neander som berättar om hur det ser ut i Sverige. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Uppmärksamma den andre föräldern

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Pappasamtal på BVC

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Depression bland nyblivna pappor

Även pappor kan drabbas av föräldraångest, stress och depression under spädbarnstiden. Här berättar psykologen Elia Psouni om symptom, känslor och beteenden som kan tyda på en pappadepression. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Små barn och trauma

Anna Norlén, psykolog från Ericastiftelsen, berättar om små barn och trauma - risker, konsekvenser, stöd och behandling. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Trygg före, under och efter graviditeten

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammors sårbarhet under barndomen

Barnmorskan Wibke Jonas berättar om hur mammans traumatiska erfarenheter från barndomen kan påverka hennes föräldraskap, och hur det i sin tur påverkar hennes barns socioemotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Tryggare kan flera vara

Katarina Kornaros, socionom och doktorand på Karolinska institutet, berättar om ett projekt där psykologer placerades på flera barnhälsovårdscentraler för att direkt kunna erbjuda stöd och hjälp till både personal och föräldrar. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.