Titta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

Om UR Samtiden - Värna våra yngsta

Föreläsningar om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Inspelat den 16-17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - Värna våra yngsta : Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?Dela
 1. När det gäller mammorna
  och interaktionen så fann vi-

 2. -att effekterna på depressionsskalan,
  som fanns från början höll i sig.

 3. "Mammor och spädbarn med problem."
  Det låter ju allmänt formulerat.

 4. Det var mammor som sökte hjälp
  för att de tyckte att de hade svårt-

 5. -i kontakten med barnet.
  Att barnet hade problem-

 6. -med att sova eller att de skrek.

 7. Och hon kunde själv uppleva problem
  i form av ångest och depression.

 8. Det startade
  med en RCT-undersökt studie-

 9. -initierad av Jan Salomonsson-

 10. -där två behandlingsformer jämfördes
  med varandra.

 11. Det ena var mamma-barn-psykoanalys,
  en intensiv, kort behandling-

 12. -och det andra
  var gängse behandling på BVC.

 13. Först träffade man mammorna
  och de lottades-

 14. -till BVC eller
  den här intensiva MIP-behandlingen.

 15. Behandlingsperioden trädde in,
  ungefär sex månader.

 16. BVC eller MIP, och naturligtvis
  gick även MIP-mammorna till BVC.

 17. Därefter intervjuades de
  efter sex månader-

 18. -där man gjorde olika bedömningar för
  att se vad som hade hänt under tiden.

 19. Det var två grupper. Barnen var
  i genomsnitt fem månader gamla.

 20. Och i MIP-gruppen
  var det en behandling som var-

 21. -intensiv, men ganska kort,
  under tre månaders tid.

 22. Två-tre gånger i veckan.

 23. BVC-gruppen
  fick sedvanlig behandling.

 24. -med extra hjälp
  och möten med BVC-sköterskan.

 25. Det ska också sägas
  att en tredjedel av mamma-barn-paren-

 26. -fick också extra behandling på BVC
  i form av psykologmöten etc.

 27. Vad blev resultatet?

 28. Mammorna som gick
  den intensiva behandlingen-

 29. -hade bättre resultat för depression
  och lägre poäng på EPDS-skalan.

 30. Och mor-barnrelationen
  bedömdes också klart bättre.

 31. Samt att mammans känslighet
  för sitt barn, som mättes med EAS-

 32. -en videoinspelad sekvens
  där man bedömer samspelet-

 33. -mellan mamman och barnet.

 34. Hur gick det sen?

 35. Som sagt var barnen
  i snitt fem månader gamla.

 36. Och vi var intresserade av att veta:

 37. Skulle dessa resultat hålla sig?

 38. Skulle de goda resultaten
  hålla på längre sikt?

 39. Skulle man t.ex. finna
  förändringar hos barnen-

 40. -som man inte såg i den första
  studien? Kunde de finnas längre fram?

 41. De finns få studier
  med långtidsuppföljning.

 42. De flesta har uppföljning
  efter sex-tolv månader.

 43. Jag ville se en förändring
  under längre tid-

 44. -så jag träffade barnen när de var...
  tre och ett halvt år.

 45. Mammorna fick formulär om mående
  och hur de uppfattade barnet.

 46. Och vid fyra och ett halvt år
  gjorde vi uppföljningen-

 47. -där mamma och barn intervjuades.

 48. -så detta är alltså
  drygt tre år efter behandling.

 49. Vi jämförde hur barnen fungerade
  socialt, emotionellt och kognitivt-

 50. -hur mamman mådde
  och hur hon uppfattade barnet.

 51. Och även mamma-barn-interaktionen.

 52. När det gällde barnet blev det dels
  en bedömning utifrån mammans syn-

 53. -där hon fyllde i frågeformulär
  om hur hon uppfattade barnet.

 54. Och en bedömning av förskollärarna.

 55. Och jag som intervjuare
  gjorde bedömning av barnen.

 56. Jag gjorde också ett test för att
  bedöma deras kognitiva fungerande.

 57. Mammans mående mättes
  med frågeformulär-

 58. -samma som i den första studien,
  så man kunde jämföra-

 59. -med hur de hade mått från början.

 60. Stress, depression och symtom.

 61. Hennes inre representation av barnet
  undersöktes med en intervju-

 62. -där hon fick berätta om sin syn på
  och uppfattning av barnet.

 63. Interaktionen mättes likadant
  som i den första studien-

 64. -med den videoinspelade sekvensen.

 65. Jag träffade alla 66 barn
  under en eftermiddag.

 66. Och jag fick en bild av varje barn.

 67. Därmed kunde jag skapa idealtyper.

 68. Det är inte idealbilder,
  utan en bild av varje barn.

 69. Man tänker:
  "Det här var en snäll person"-

 70. -eller "det här
  var en argsint person". Ungefär såna.

 71. Inte i siffror, utan en egen
  verbal beskrivning av varje barn.

 72. Jag sammanställde fyra grupper.

 73. En grupp som jag uppfattade
  som öppna, intresserade-

 74. -levande i situationen med mig.
  Det var 14 barn.

 75. En annan grupp uppfattade jag
  som ordentliga, vänliga-

 76. -lite strikta och stela. 15 barn.

 77. Den gruppen kallade jag "OK",
  barn som fungerar-

 78. -och kan relatera och finner sig
  till rätta med en främmande person.

 79. En annan grupp var ängsliga,
  hämmade och rädda.

 80. Svårt att skiljas från mamma.

 81. Och en liten grupp
  var öppet provokativa-

 82. -och ville inte medverka
  och obstruerade på olika sätt.

 83. Den kallade jag "troubled" barn.

 84. Om vi ser på resultaten
  av uppföljningsstudien-

 85. -så blev det signifikanta skillnader-

 86. -när det gällde
  barnens allmänna fungerande-

 87. -där MIP-barnen hade tio poäng högre
  på CGAS-skalan-

 88. -en mätmetod som används mycket
  inom BUP och andra institutioner.

 89. De hade också
  bättre psykiskt mående.

 90. Det fanns fler OK-barn i den gruppen
  och färre "troubled".

 91. När det gäller mammorna
  och interaktionen så fann vi-

 92. -att effekterna på depressionsskalan,
  som fanns från början-

 93. -höll i sig
  under hela uppföljningsperioden.

 94. Vi kan se det på bilden-

 95. -där den blå linjen betyder...

 96. ...MIP-mammor,
  som fick intensivbehandling.

 97. Och där den gröna linjen-

 98. -betyder mammor
  som fick behandling på BVC.

 99. Och ni ser att det finns
  en klar skillnad precis i början.

 100. Skillnaden blir mindre eftersom,
  men det finns hela tiden en skillnad.

 101. Slutsatser.

 102. Man kan alltså säga
  att MIP verkar ha-

 103. -vissa positiva långtidseffekter
  på barnen.

 104. Man kan också säga att MIP-mammorna-

 105. -var mindre deprimerade
  under hela förskoleperioden.

 106. Och MIP-mammorna ökade sin känslighet
  för barnet snabbare.

 107. Dessa två faktorer
  när det gäller MIP-mammorna-

 108. -kan vi ju tänka oss
  ha stor betydelse-

 109. -för barnets psykiska mående.

 110. Slutlig skulle jag vilja säga-

 111. -att en relativt kort,
  intensiv psykologisk behandling-

 112. -kan alltså hjälpa mor och barn
  i det långa loppet.

 113. I det här fallet, vid en uppföljning
  när barnen är fyra och ett halvt år.

 114. Och sist men inte minst:

 115. Vidta åtgärder
  så fort det uppstår problem.

 116. Dessa barn var alltså
  i genomsnitt fem månader gamla.

 117. Och man vidtog åtgärder så tidigt.

 118. Det får långtgående konsekvenser-

 119. -och är till hjälp
  både för mammor och barn.

 120. Tack.

 121. Textning: Oskar Blomberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Förstämningssyndrom, Mödrar, Postpartumdepression, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykisk hälsa, Psykiska sjukdomar, Spädbarnspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Värna våra yngsta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Lärdomar från Norge

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

De 1001 viktiga dagarna

Psykologen Catarina Furmark berättar om vilka initiativ som finns runtom i världen för att arbeta med små barns psykiska hälsa. Hon följs av socionomen Kerstin Neander som berättar om hur det ser ut i Sverige. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Uppmärksamma den andre föräldern

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Pappasamtal på BVC

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Depression bland nyblivna pappor

Även pappor kan drabbas av föräldraångest, stress och depression under spädbarnstiden. Här berättar psykologen Elia Psouni om symptom, känslor och beteenden som kan tyda på en pappadepression. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Små barn och trauma

Anna Norlén, psykolog från Ericastiftelsen, berättar om små barn och trauma - risker, konsekvenser, stöd och behandling. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Trygg före, under och efter graviditeten

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammors sårbarhet under barndomen

Barnmorskan Wibke Jonas berättar om hur mammans traumatiska erfarenheter från barndomen kan påverka hennes föräldraskap, och hur det i sin tur påverkar hennes barns socioemotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Tryggare kan flera vara

Katarina Kornaros, socionom och doktorand på Karolinska institutet, berättar om ett projekt där psykologer placerades på flera barnhälsovårdscentraler för att direkt kunna erbjuda stöd och hjälp till både personal och föräldrar. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.