Titta

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Om UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Inspelat på Linköpings universitet den 23-24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan : Stå upp för ortenDela
 1. Individerna i orten
  är inte bärare av problemet.

 2. Det är samhället
  som inte ger möjligheter-

 3. -som är jämlika för människor
  som bor på olika platser.

 4. Magnus Dahlstedt heter jag
  och är professor i socialt arbete-

 5. -vid Linköpings universitet,
  Campus Norrköping.

 6. Det är trevligt att se
  så många ansikten.

 7. Det var så här som jag kom in på
  universitetsvägen en gång i tiden.

 8. Studiebesök med buss
  från Falun till Uppsala.

 9. Jag tänkte inte läsa på universitet.
  Jag åkte med en vän-

 10. -i vars familj det var självklart
  att plugga.

 11. Jag hade det inte så,
  men jag hamnade här.

 12. God works in mysterious ways.

 13. Intresset för det jag ska prata om
  väcktes under gymnasietiden.

 14. På den tiden var det tidigt 90-tal:

 15. Ekonomisk kris.
  Nyanlända kom från Balkan.

 16. Ett populistiskt parti hade precis
  kommit in i riksdagen: Ny demokrati.

 17. Då väcktes många funderingar:

 18. Hur kan vi verka för och tänka kring
  integration i Sverige i dag?

 19. Nånstans bar jag med mig det
  när jag pluggade i Umeå.

 20. Jag skrev en uppsats, och sen dess
  har jag hållit på med det här.

 21. Jag kom så småningom in
  på forskarutbildningen i Linköping.

 22. Detta har jag hållit på med sen dess.

 23. För mig är det här,
  liksom det var på 90-talet-

 24. -en av vår tids stora utmaningar.
  Fortfarande.

 25. Jag ska prata om en fråga
  som är på allas läppar nu:

 26. Förorten.

 27. Gängstrider, upptrappade konflikter,
  droghandel, förorten.

 28. Vi känner igen det från
  politiska debatter de senaste åren.

 29. Den har alltmer beskrivits
  som ett problem.

 30. Problemet har beskrivits
  i termer av utanförskap.

 31. Utanförskapets problem.

 32. Men problemet, skulle jag säga,
  och vi kommer tillbaka till det-

 33. -är betydligt större än så.

 34. Det sätt på vilket problemet beskrivs
  i den politiska debatten-

 35. -är en del av problemet. Varför?

 36. Vi ska utgå från en bok
  som jag har skrivit med tio kollegor.

 37. Den ser ut så här. "Förortsdrömmar".

 38. Den samlar forskningsarbete
  som jag har bedrivit-

 39. -tillsammans med mina kollegor
  under tjugo år.

 40. Jag kan inte dra allt,
  men vi tar upp några trådar-

 41. -för att adressera frågan om förorten
  och dess utmaningar.

 42. I dag och inför framtiden.

 43. I boken samlar vi flera projekt...
  Nej, nu du.

 44. ...som vi har bedrivit
  de senaste åren.

 45. Boken finns tillgänglig elektroniskt
  på Liu Electronic Press.

 46. Boken är inget bokslut,
  utan den samlar studier-

 47. -som vi har bedrivit
  under de här tjugo åren.

 48. Men den är framför allt ett inspel
  i en pågående politisk debatt-

 49. -som handlar om förorten, i dag
  och i morgon. Samhället i morgon.

 50. Vilket samhälle ska vi leva i?

 51. Valåret 2018 har ju visat på-

 52. -att vi har stora utmaningar
  i Sverige i dag.

 53. Frågan är hur utmaningarna
  ska beskrivas och förstås.

 54. Och hur ska de mötas?

 55. Man kan lära mycket av historien.

 56. Det som diskuteras
  som utanförskapets problem i dag-

 57. -är inte nåt nytt.

 58. Vi går tillbaka i tiden.
  Låt oss gå tillbaka tjugo år.

 59. Då hamnar vi i ett annat valår,
  nämligen 1998.

 60. Dagens utmaningar som diskuteras
  i relation till förorten-

 61. -är egentligen samma utmaningar
  som var på bordet 1998.

 62. Eller så är utmaningarna
  rentav värre i dag än då.

 63. Städerna är mer polariserade,
  åtskilda, i dag än för tjugo år sen.

 64. Utvecklingen går åt fel håll.

 65. Vad jag gör 1998
  är bland annat det här:

 66. I samband med min avhandling
  genomför jag fältarbete-

 67. -i förortsområden runtom i landet.

 68. I ett av landets förortsområden
  träffar jag Isak.

 69. "Orten" kan vi kalla området
  som han bor i.

 70. Han hade flytt från norra Afrika
  till Sverige i början på 90-talet.

 71. Han hade fått två barn
  som bor och växer upp i Orten.

 72. När han beskriver utmaningarna
  som han och hans barn möter-

 73. -i deras tillvaro i Orten,
  så beskriver han det så här.

 74. Det är viktigt,
  för det ekar in i våra dagar.

 75. Han börjar med att citera en figur
  från amerikanskt 60-tal:

 76. Malcolm X. Och han sa så här:

 77. "We're 22 million niggers
  and we're staying."

 78. "Man måste förstå det.
  Vi ska inte flytta. Vi är ju här."

 79. "Man förstår inte att vi är här.
  Vi är bara invandrare."

 80. "På grund av vår hudfärg.
  Med den attityden funkar det inte."

 81. Det som fick Isak
  att engagera sig i föreningslivet-

 82. -var inte hans egen situation
  och hans svårigheter som vuxen.

 83. Det var främst för hans barns skull.
  De var ju födda i Sverige.

 84. De hade vuxit upp i Orten.

 85. För dem var Sverige
  det naturliga hemlandet.

 86. Men eftersom de var svarta
  sågs de inte som tillhörande-

 87. -så som de själva såg sig.

 88. Och det var inte okej för honom
  att betraktas som en främling.

 89. Men han sa att hans barn
  aldrig kommer att acceptera det här.

 90. De accepterar aldrig det här.
  Och han säger så här:

 91. "Man måste kämpa. Man kan inte säga
  till sina barn att det är kört."

 92. "Jag kan inte säga
  att de inte är svenskar!"

 93. "Jag får inte kalla mig svensk.
  Det är skrämmande."

 94. Ödets ironi är
  att vad som händer i Orten-

 95. -femton år senare
  är att bilar brinner.

 96. Vid torget där intervjun gjordes.
  Vi vet inte vem som tände på.

 97. Efter det här följer en löpeld
  av brinnande bilar-

 98. -till orter runtom i landet.

 99. Ortens unga har fått nog.

 100. De tolererar inte
  att bli behandlade på det sättet.

 101. Sen dess har vi sett-

 102. -en livlig debatt
  om förorten och utanförskap.

 103. Varför brinner bilar, till exempel?

 104. Situationen förvärras
  och bilar brinner.

 105. Hur ska vi förstå situationen?
  Vad är grunden och problemet?

 106. Och hur kan problemen mötas?

 107. Kommer vi ihåg det här?

 108. Det här utspelade sig i somras.
  Sverige spelade fotboll i VM.

 109. Jimmy Durmaz gjorde ett taffligt
  ingripande och Sverige förlorade.

 110. Jimmy Durmaz blir utsatt för
  en flodvåg av rasistiska påhopp.

 111. Inte minst via sociala medier.

 112. Tjugo år efter intervjun med Isak.
  Har vi ett problem i Sverige?

 113. Ja, vi har verkligen ett problem.

 114. Hur ska vi beskriva problemet?
  I termer av utanförskap?

 115. Nej, skulle jag säga.
  Jag skulle hellre kalla det-

 116. -ojämlikhetens
  och det ojämlika bemötandets problem.

 117. Personer som är uppvuxna i Sverige
  och till och med har landslagströja-

 118. -ser sig nödgade att bedyra
  sin tillhörighet till nationen.

 119. Varför? Vi har ett problem.
  Vi behöver adressera det.

 120. Tematiken under de senaste åren-

 121. -är ju alltför bekant.

 122. Rubriker och artiklar som dessa
  har vi sett-

 123. -i fallet Norrköping.

 124. Lokalt. Brinnande bilar,
  ordningsstörande incidenter.

 125. Saker som ingen vill ska hända
  händer.

 126. I det här fallet i Hageby
  och Klockaretorpet, "Klocket"-

 127. -i min hemstad Norrköping.

 128. Situationen väcker debatt.
  Vad är det som händer?

 129. Hur ska vi förstå och möta detta?

 130. Det har ofta varit uppe
  i den politiska debatten på sistone.

 131. I den gångna valrörelsen
  har vi sett en politisk debatt-

 132. -som i flera avseenden har kantrat,
  kan man säga.

 133. Politiska krafter
  har försökt överträffa varandra-

 134. -med förslag om hårdare tag,
  mer kraftfulla insatser-

 135. -riktade mot förorterna,
  framför allt.

 136. Blicken vänds mot städers periferier
  som kallas utanförskapsområden.

 137. Nåt har gått fel med dessa områden.
  Parallella samhällen växer fram.

 138. Mentaliteter och värderingar
  som utgör ett hot har fortplantats.

 139. De riskerar att spridas i städerna-

 140. -och så småningom bli rådande
  i samhället i övrigt.

 141. Vi känner igen den här bilden.

 142. Rubriker som dessa
  talar sitt tydliga språk.

 143. Det som hamnar i politikens fokus
  är just förorten-

 144. -och oftast förorten som ett problem.

 145. Man kan säga att förorten har blivit
  ett slags container.

 146. En sopplats
  där olika sociala problem-

 147. -hopar sig och blir till det normala.

 148. Och då blir förorten
  ett hot och ett problem.

 149. En plats som är utanför.

 150. Förortens problem-

 151. -liksom problemen med tiggeri,
  hemlöshet och missbruk-

 152. -har den senaste tiden
  kommit att ses på samma sätt.

 153. Det som hamnar i fokus
  är symtom på olika saker.

 154. Åtgärder riktas alltmer mot symtom-

 155. -som är skapade av andra krafter.
  Dit riktar man sig.

 156. Men de krafter som har skapat-

 157. -dessa sociala omständigheter
  lämnas vid sidan av.

 158. Bredare strukturella sammanhang,
  sociala villkor-

 159. -kommer bort från debatten.

 160. Det gör att förortens befolkning
  blir till bärare av problemen.

 161. De behöver åtgärdas.

 162. De behöver olika åtgärder
  för att problemen ska kunna lösas.

 163. Trenden går igen
  inom det sociala arbetet i stort.

 164. Det innebär att det sociala arbetet
  blir nåt annat än socialt arbete.

 165. Det sociala arbetet blir präglat
  av repressiva, hårda åtgärder-

 166. -riktade mot individer
  som bor på bestämda platser.

 167. Det är precis det här som händer
  i den politiska debatten.

 168. Det förebyggande arbetet-

 169. -som är inriktat på
  att utjämna klyftor i samhället-

 170. -kommer i skymundan.

 171. Parallellt med detta,
  i de svenska städerna-

 172. -ökar klyftorna
  och fortsätter att öka.

 173. Och det drabbar de unga mycket hårt,
  inte minst i förorterna.

 174. Levnadsvillkoren skiljer sig
  dramatiskt mellan olika stadsdelar.

 175. Man lever helt olika liv.
  Det är parallella universum.

 176. Mötesplatserna blir allt färre.

 177. Det här är farligt för ett samhälle
  som behöver hänga ihop.

 178. Och de olika villkoren
  i olika delar av städerna-

 179. -formar inte bara samtiden,
  utan även framtiden.

 180. Vad kan man föreställa sig?

 181. Vilka framtider kan vi drömma om,
  beroende på var vi bor?

 182. Det är väldigt olika.

 183. Hur ser förortens unga
  på utmaningarna med att bo där?

 184. I boken har vi intervjuat ungdomar
  som bor på dessa platser.

 185. Däribland i Orten, där vi intervjuade
  Isak för tjugo år sen.

 186. Hur ser de på utmaningarna
  och framtiden?

 187. Om vi jämför debatten med
  vad som framkommer i intervjuerna-

 188. -så är det andra bilder
  av nuet och av utmaningarna-

 189. -och av vilken framtid
  som man tänker sig.

 190. Man vänder på problembeskrivningen.

 191. Orten är inte bärare av problemet.

 192. Individerna på orten
  är inte bärare av problemet.

 193. Det är samhället
  som inte ger möjligheter-

 194. -som är jämlika
  för folk på olika platser.

 195. Nåt som man lyfte fram
  som en väldigt stor utmaning-

 196. -är föreställningarna som finns
  om mig som bor på den här platsen.

 197. Förväntningar om att du ska vara
  en viss person för att du bor här.

 198. Faduma, en av ungdomarna
  som vi intervjuade säger:

 199. "Människor som inte bor här säger:
  'Va, bor du där?'"

 200. "Man måste förklara sig,
  fast man inte ska behöva det."

 201. Frida i samma intervju säger:

 202. "Det blir nästan pinsamt
  när folk frågar var man bor."

 203. Varför?
  Det är en skam att bo där man bor.

 204. Det formar nuet, och även vilka
  framtidsplaner som är möjliga.

 205. Bland de unga finns en vilja till
  förändring, men också frustration.

 206. Det är viktigt, för vi måste lyssna
  om vi ska åstadkomma förändring.

 207. Parallellt med detta
  har vi sett en organisering-

 208. -i orter runtom i landet.

 209. Organisationer har tagit form,
  inte minst med unga-

 210. -som centrala ledfigurer.

 211. Exempelvis Megafonen,
  Alby är inte till salu, Pantrarna.

 212. De har krav på förändring
  som är ganska milda.

 213. Vi vill också bli lyssnade till.
  Vi är medborgare.

 214. Vi har saker att komma med.

 215. Men när de här kraven framförs-

 216. -har de mötts av misstänksamhet
  och utpekande. Varför?

 217. Jo, för att orten
  genom att framträda så här-

 218. -har blivit en plats för politik.

 219. Det ses genast som nåt hotfullt.

 220. Det här äger rum runtom i landet
  och är mycket viktigt.

 221. Ortens unga har fått nog.

 222. De vägrar behandlas som andra
  klassens medborgare som föräldrarna.

 223. En av initiativtagarna till Pantrarna
  i Biskopsgården i Göteborg säger:

 224. "Våra föräldrar var tacksamma,
  men vi unga är inte det."

 225. "Vi vill inte vara
  andraklassiga medborgare."

 226. "Därför säger vi att förändring är
  'by any means necessary'."

 227. De här kraven på att höra till och
  bli lyssnad på är inte bara rimliga.

 228. Det är viktigt att hörsamma det-

 229. -om vi ska bygga en stad
  och ett samhälle som hänger samman.

 230. Vi behöver lyssna till dessa röster.

 231. Det viftades. Jag ska runda av.
  Därför hoppar jag saker.

 232. Men man kan läsa om dem
  om man läser boken.

 233. Förorten, vad som utspelas där
  och debatten om den.

 234. Vi behöver förstå det
  som del av ett större mönster-

 235. -och se det som ett symtom
  på ett större problem.

 236. Strukturella orsaker
  och sociala villkor-

 237. -kommer bort i debatten.

 238. Men politiska åtgärder
  riktas mot stadens periferier.

 239. Som om orsakerna
  till sociala problem och utmaningar-

 240. -har att göra med förorten
  och dess boende.

 241. Det saknas inte politisk insikt-

 242. -om problemen med en sån politik.

 243. Det finns stor medvetenhet om det.

 244. Däremot saknas det politiskt mod
  att gå emot strömmen.

 245. Att inte dras med
  i att resa hårdare krav mot förorten.

 246. Att göra nåt annat.

 247. För det är kostsamt och kräver mod
  att gå emot strömmen.

 248. Vi står inför samma utmaning
  som för tjugo år sen-

 249. -med citatet i början från Isak.

 250. När ska Isak
  och andra migranters barn-

 251. -ses som en del av gemenskapen,
  snarare än som ett hot?

 252. För mig är det fortfarande frågan.
  Tar vi oss inte an det fullt ut-

 253. -så riskerar vi att fortsätta se
  brinnande bilar runtom i städerna.

 254. Jag vill inte se det.
  Många vill inte se det.

 255. Men för att inte få det
  är det dags att skifta fokus-

 256. -från symtom till orsaker.
  Hårda tag? Ja, tack.

 257. Men främst mot ojämlikheten,
  snarare än mot dess effekter.

 258. För dem som vill, har mod
  och har luft.

 259. Ortens unga
  har både viljor och drömmar

 260. Och utifrån dem kan och borde vi
  tillsammans skapa ett annat Sverige.

 261. Ett integrerat Sverige,
  och ett Sverige i tiden.

 262. Det var vad jag hade att säga.

 263. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Stå upp för orten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I fokus för den politiska debatt som förs står förorten som problem, medan de processer som skapar ojämlikhet hamnar i skymundan. Det anser Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om hur dessa processer kan motverkas och om hur förortens drömmar kan realiseras. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Bebyggelsesociologi, Förorter, Samhällsvetenskap, Sociala strukturer, Sociologi, Stadssociologi
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kan vi bekämpa allergiepidemin?

Allergiepidemin anses bero på en minskad mikrobiell exponering. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, berättar om hur den gravida moderns mikrobiella miljö påverkar programmeringen av barnets immunsystem. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Nanomaterial för behandling av cancer

Skräddarsydda nanomaterial som kan interagera med cancerceller kan ge sjukvården nya kraftfulla verktyg för att upptäcka, studera och behandla cancer. Daniel Aili, biträdande professor i fysik vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett gym för celler

Anna Fahlgren, biträdande professor i regenerativ medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur ett gym för celler kan användas för att utsätta cellerna för olika typer av mekanisk aktivitet som triggar dem att bygga upp eller bryta ned benvävnad. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Dygnsrytmens roll vid sjukdomar som cancer

Dygnsrytmstörningar är en vanlig orsak till sjukdom i Sverige. Lasse Dahl Jensen, universitetslektor i kardiovaskulär medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur dygnsrytmen spelar in vid cancer. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Proteiner på liv och död

Proteiner är grundstommen i celler och organ. Men ibland händer något med proteinerna, de kan ändra form och inte längre utföra sin uppgift. Sofie Nyström, förste forskningsingenjör i kemi vid Linköpings universitet, berättar om vilka konsekvenser det kan få. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Hur 17 ska vi nå hållbarhetsmålen?

Det finns en stor tilltro till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen och vad de kommer att leda till, men frågan är vem som ska göra vad, hur och när? Sara Gustafsson, biträdande professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, berättar om hur man kan tänka kring dessa mål på regional och lokal nivå. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kemin för Moores lag

Vi förväntar oss att hemelektronik fortsätter att bli kraftfullare, mindre och mer energisnål. Den utvecklingen möjliggörs av kemister. Henrik Pedersen, biträdande professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet, berättar om den enkla men samtidigt mycket komplexa kemin som krävs för att göra dagens elektronik. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Släckte Trump vårt sista klimathopp?

Klimatförändringar är ett globalt problem och vi behöver samarbeta för att lösa det. Maria Jernnäs, doktorand vid Linköpings universitet, berättar om de utmaningar som finns då länder som är olika rika, olika stora, har olika geografiska lägen och som styrs av olika traditioner ska samarbeta. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett smart uppkopplat samhälle

Idag är digitalisering ett faktum och vi ser olika spår av hur den påverkar vårt samhälle. Malin Granath, universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet, berättar om digitaliseringens roll i utvecklingen av staden och samhället. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Stå upp för orten

I fokus för den politiska debatt som förs står förorten som problem, medan de processer som skapar ojämlikhet hamnar i skymundan. Det anser Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om hur dessa processer kan motverkas och om hur förortens drömmar kan realiseras. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Varför uppstår mobbning?

Sociala och psykologiska processer som rättfärdigar och förminskar betydelsen av inhumana handlingar spelar en roll i bland annat tortyr och folkmord. Samma processer finner vi även i skolan och på nätet i samband med mobbning. Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, berättar om processerna bakom mobbningen. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Gud, Trump och hatkärleken till USA

I USA har religion en helt annan ställning i samhälle och partipolitik än i Sverige. Varför är det så? Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om landet där tro är det normala och icke-tron det udda. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Internationell makt i förändring

På senare år har betydelsen av så kallad "mjuk" makt inom den internationella politiken diskuterats allt mer. Men hur är det? Är verkligen förutsättningarna för internationell maktutövning radikalt förändrade? Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Att växa upp i en digital värld

Utvecklingen av digitala medier har gått närmast explosionsartat snabbt och har nu även nått de yngsta åldrarna. I förskoleålder använder de flesta barn i Sverige digitala medier. Anett Sundqvist, docent i psykologi vid Linköpings universitet, berättar om hur det påverkar barnets språk och dess kognitiva förmågor. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Från Burma till Brexit

Burma och drömmen om demokrati

Vilka utmaningar står Burma inför? Sara Schulman är forskare i statsvetenskap och bosatt i Burma där hon bedriver sin forskning. Hon ger en lägesbild från Burma och berättar om landets väg mot demokrati. Från kolonialstat till fria val. Inspelat den 15 februari 2017 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Ett särskilt dilemma

Behandlad som ett barn

Del 8 av 20. Susanne Rosenström är verksamhetschef inom omsorgen, och ibland märker hon att brukarna blir behandlade som barn. Det är också vanligt att människor med intellektuell funktionsnedsättning jämförs med barn när man pratar om deras begåvningsnivå. Vilka konsekvenser får det, och hur ska man som chef hantera det? Sebastian samtalar med Susanne om det och delar med sig av sina egna erfarenheter.