Titta

UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Om UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Föreläsningar från Pi-symposium 2018 med Steven Pinker och Anna Rosling Rönnlund. Inspelat den 27 oktober 2018 på Cirkus i Stockholm. Arrangörer: Fri tanke, Kungliga Vetenskapsakademien och Nobel center.

Till första programmet

UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling : Upplysning nu!Dela
 1. Kan inte pessimism var bra
  för att skydda mot likgiltighet-

 2. -och kritisera makten?

 3. Inte riktigt.
  Det är bra att vara precis.

 4. Då och då ställer vi alla
  djupa och svåra frågor.

 5. Varför är världen fylld av problem?

 6. Hur kan vi förbättra den?
  Hur gör vi våra liv meningsfulla?

 7. Även om dessa frågor är svåra,
  så finns det många som har svar.

 8. Till exempel: "Moralen dikteras av Gud
  i de heliga skrifterna."

 9. "När alla lyder hans lagar
  blir världen perfekt."

 10. Eller:
  "Problem orsakas av onda människor"-

 11. -"som måste skämmas ut,
  straffas och besegras."

 12. Eller: "Vår stam borde hävda
  sin rättmätiga storhet"-

 13. -"under en stark ledare som
  förkroppsligar dess autentiska dygd."

 14. Eller: "I det förflutna levde vi
  i ordning och harmoni"-

 15. -"tills främmande makter förde med
  sig dekadens och degenerering."

 16. "Vi måste återställa samhället
  till dess gyllene tidsålder."

 17. Men vi andra, då?
  Många vet vad de inte tror på-

 18. -men har svårare att identifiera
  vad de tror på.

 19. I "Upplysning nu!" menar jag-

 20. -att det finns ett alternativt system
  av övertygelser och värderingar-

 21. -som vi associerar med upplysningen.

 22. I ett nötskal är det att kunskap
  kan främja människans utveckling.

 23. Många tror på upplysningsidealen utan
  att kunna namnge eller beskriva dem.

 24. Därför har de bleknat-

 25. -som en menlös grundföreställning,
  ett status quo eller ett etablissemang.

 26. Andra ideologier har
  passionerade förespråkare-

 27. -och även upplysningsidéer kräver
  aktivt försvar och engagemang.

 28. Vad menar jag med upplysningsideal?

 29. Jag pekar ut fyra stycken: förnuft,
  vetenskap, humanism och framsteg.

 30. Jag ska tala lite om vart och ett.

 31. Allt börjar med förnuftet
  och förståelsen-

 32. -att traditionella källor till
  övertygelser skapar vanföreställningar.

 33. Tro, uppenbarelse,
  tradition, auktoritet-

 34. -karisma, mysticism, intuition
  och analysen av heliga texter-

 35. -är alla olika sätt att ha fel på.

 36. Förnuftet
  är däremot icke-förhandlingsbart.

 37. Så fort man försöker ge skäl till
  att tro på nåt annat än förnuftet-

 38. -och förklarar varför man har rätt,
  varför andra borde tro på en-

 39. -och att man inte ljuger eller snackar
  skit, då har man förlorat argumentet-

 40. -eftersom man har åberopat förnuftet.

 41. Som kognitiv psykolog
  är jag den förste att erkänna-

 42. -att människor på egen hand
  inte är särskilt förnuftiga.

 43. Som art har vi en tendens
  att generalisera utifrån anekdoter-

 44. -och utgå från stereotyper. Vi söker
  bevis som bekräftar våra övertygelser-

 45. -vi struntar i bevis som motsäger dem-

 46. -och vi tror alltför mycket på vår
  kunskap, vishet och rättrådighet.

 47. Men folk kan vara förnuftiga
  om de antar vissa normer:

 48. Yttrandefrihet, öppen kritik och debatt,
  logisk analys, faktakontroll-

 49. -och empiriskt testande, vilket för mig
  till det andra upplysningsidealet:

 50. Vetenskapen.
  Den bygger på övertygelsen om-

 51. -att världen går begripa genom
  att formulera möjliga förklaringar-

 52. -och pröva dem mot verkligheten.

 53. Det är vårt mest tillförlitliga sätt
  att förstå världen och oss själva.

 54. Ett viktigt upplysningstema var
  vetenskapen om människans natur-

 55. -och att det man tror om samhället går
  att pröva, liksom andra övertygelser.

 56. Det tredje upplysningsidealet
  är humanismen-

 57. -att det yttersta moraliska målet är
  att minska lidandet-

 58. -och förbättra livet för människor
  och andra levande varelser.

 59. Vem kan vara emot att förbättra livet
  för människor, kan man tänka.

 60. Det finns alternativ till humanismen,
  som att det yttersta goda är-

 61. -att upphöja den egna stammen,
  nationen, rasen, klassen eller tron.

 62. Att efterleva gudomliga bud och tvinga
  andra till att göra detsamma.

 63. Att begå heroiska bedrifter.

 64. Eller att främja
  en mystisk kraft, dialektik, kamp-

 65. -eller strävan efter en utopisk
  eller messianisk tidsålder.

 66. Humanismen är möjlig eftersom
  människor kan känna sympati-

 67. -och omtanke om andra. Av naturen
  hyser vi sympati för en liten krets.

 68. Vi känner medlidande med släktingar,
  nära vänner och allierade-

 69. -söta pälsklädda djurungar,
  och det är allt.

 70. Men vår sympati kan utvidgas genom
  kosmopolitism, att människor blandas.

 71. Utbildning, journalism,
  konst, rörelsefrihet-

 72. -och även det rena förnuftet.

 73. Så fort jag går in i ett samtal med dig-

 74. -kan jag inte bara hävda mina egna
  intressen, bara för att jag är jag-

 75. -om du ska ta mig på allvar.

 76. Slutligen kommer framsteg, att om
  vi tillämpar kunskap och sympati-

 77. -för att minska lidandet och öka
  välståndet kan vi gradvis lyckas.

 78. Jaha, och 250 år senare - hur har
  det gått för upplysningsgrejen?

 79. På den frågan svarar de flesta
  intellektuella "Inte särskilt bra".

 80. Jag har nämligen funnit att de flesta
  intellektuella avskyr framsteg-

 81. -och "progressiva" intellektuella
  avskyr verkligen framsteg.

 82. Jag har fått höra att om man tror
  att problem kan lösas så har man-

 83. -en "blind tro"
  och en "kvasireligiös tro"-

 84. -på den "föråldrade vidskepelsen,
  den falska förhoppningen och myten"-

 85. -"om ständigt
  och oundvikligt framåtskridande".

 86. Man är "hejaklacksledare för en
  vulgär amerikansk företagsamhet"-

 87. -med "den uppeppade andan hos
  styrelserumsideologier, Silicon Valley"-

 88. -"och handelskammaren".

 89. Man praktiserar "Whighistoria" och är
  en "naiv optimist", en "Pollyanna"-

 90. -och en "Pangloss", vilket hänsyftar
  till Voltaires romanfigur-

 91. -som menar att vi lever
  i den bästa av alla möjliga världar.

 92. Men professor Pangloss var pessimist.

 93. En sann optimist tycker att världen
  kan bli mycket bättre än den vi har.

 94. Men detta är irrelevant, för frågan
  om huruvida framsteg har skett-

 95. -handlar inte att se saker från den
  ljusa sidan, att se allt i rosenrött-

 96. -eller att se glaset som halvfullt.
  Det är en empirisk hypotes.

 97. Mänsklig välfärd kan mätas.

 98. Liv, hälsa, näring, välstånd,
  fred, frihet, säkerhet-

 99. -kunskap, fritid och lycka.

 100. Om dessa har ökat med tiden
  vill jag hävda att det är framsteg.

 101. Låt oss titta på data. Vi börjar med
  det mest värdefulla av allt - livet.

 102. Under det mesta av historien har
  medellivslängden legat kring 30 år.

 103. Men tack vare utvecklingen av vaccin-

 104. -renhållning, antibiotika och andra
  framsteg inom folkhälsa och medicin-

 105. -är medellivslängden i dag 71 år-

 106. -vilket Anna påminde er om,
  för ingen gissar att den är så hög.

 107. I utvecklade länder
  är den över 80 år-

 108. -och även om Europa och Amerika
  var först-

 109. -med att bli fria från för tidig död,
  så knappar resten av världen in-

 110. -inklusive Asien
  och subsahariska Afrika.

 111. Den största faktorn till låg medellivs-
  längd har varit barnadödligheten.

 112. I Sverige 1750 var det
  en tredjedel av alla barn-

 113. -som inte blev fem år gamla.

 114. Sverige sänkte sin barnadödlighet
  med en faktor 100-

 115. -och resten världen har följt exemplet-

 116. -inklusive Kanada i Nordamerika,
  Sydkorea i Asien-

 117. -Chile i Latinamerika
  och Etiopien i subsahariska Afrika.

 118. Fortfarande för hög, vid sex procent,
  men siffran fortsätter sjunka.

 119. Under största delen av historien har
  infektionssjukdomar skördat flest liv.

 120. I den utvecklade världen är det
  inte längre en vanlig dödsorsak-

 121. -men i utvecklingsländer dödar det
  fortfarande människor, särskilt barn.

 122. Men de senaste femton åren har de
  fem vanligaste dödliga sjukdomarna-

 123. -för barn i utvecklingsländer
  alla minskat.

 124. Lunginflammation, diarré, malaria,
  mässling och hiv/aids.

 125. Näring. Det krävs omkring 2 500
  kalorier för att livnära en vuxen man-

 126. -och för första gången nånsin kunde
  Storbritannien odla så många kalorier-

 127. -först i och
  med 1700-talets jordbruksrevolution-

 128. -och framsteg inom agronomin,
  så som växelbruk-

 129. -och senare konstgödsel,
  mekaniseringen av jordbruket-

 130. -och selektiv avel av livskraftiga
  hybrider under den gröna revolutionen.

 131. Först var det utvecklade länder
  som kunde livnära sin befolkning.

 132. På sistone har länder i Asien,
  som Kina och Indien, livnärt sig själva-

 133. -och här ser ni tillväxten
  inom livsmedelsproduktionen i världen.

 134. Man kan säga att förmågan
  att odla alla dessa extra kalorier-

 135. -vore en tvivelaktig form av framsteg
  om de bara gjorde de feta fetare-

 136. -men de har minskat
  undernäringen i världen-

 137. -från 35 procent 1970
  till färre än 15 procent i dag-

 138. -först i Latinamerika, sen i Asien
  och nu sker det i subsahariska Afrika.

 139. De mest allvarliga exemplen
  på kaloribrist ser vi vid svält.

 140. Svält var en av apokalypsens
  fyra ryttare-

 141. -och genom historien har den varit
  förödande över hela världen.

 142. Men svältdöden
  har minskat dramatiskt-

 143. -och svält äger i dag rum endast i
  isolerade eller krigshärjade områden.

 144. Välstånd. Under vår historia har vi
  oftast haft nästan obefintlig tillväxt.

 145. Det ser man i ett diagram över
  bruttovärldsprodukten från år 1 till nu.

 146. Det visar att i 1 500 år var
  tillväxten mindre än en pixel hög.

 147. I och med den industriella revolutionen,
  möjligheten att tillvarata energi-

 148. -framväxten av utbildning,
  marknader, finansiella institutioner-

 149. -och den globala handeln har
  välståndet ökat med en faktor 200-

 150. -sen år 1700.

 151. Ökningen av välstånd
  var ytterst ojämn.

 152. Storbritannien, USA
  och andra länder i väst-

 153. -var de första som tog sig ur
  universell fattigdom och elände-

 154. -men på senare tid har östasiatiska
  länder som Sydkorea hunnit i kapp.

 155. Även Latinamerika och nu Kina och
  Indien uppvisar exponentiell tillväxt.

 156. Än en gång
  vore dessa framsteg tvivelaktiga-

 157. -om alla dessa fördelar
  gick till den rikaste procenten.

 158. Men som Anna nämnde
  har de tillämpats för att minska-

 159. -den extrema fattigdomen.

 160. Om man definierar extrem fattigdom
  som det allra nödvändigaste-

 161. -för att livnära sig och sin familj-

 162. -uttryckt som
  1,90 dollar per person per dag-

 163. -levde 90 % av världens befolkning
  i extrem fattigdom för 200 år sen.

 164. I dag är det färre än 10 %.

 165. Det har minskat med 2/3
  de senaste 20 åren-

 166. -och med 3/4 de senaste 30 åren.

 167. En del ekonomer kallar detta
  tidernas största bedrift-

 168. -men nästan ingen känner till det,
  förutom schimpanserna.

 169. För de gissar slumpmässigt.

 170. En följd är att den internationella
  ojämlikheten mellan rika och fattiga-

 171. -efter en nödvändig ökning
  under den industriella revolutionen-

 172. -då en del länder tog sig ur
  fattigdomen, nu är på tillbakagång-

 173. -eftersom fattiga länder blir rikare
  snabbare än rika länder.

 174. Inom utvecklade länder
  ökar ojämlikheten i stället-

 175. -men det innebär inte att man har
  struntat i de behövandes situation.

 176. Före 1900-talet
  lade de utvecklade länderna-

 177. -1,5 procent av sitt välstånd
  på omdistribuering-

 178. -till barn, gamla, sjuka och fattiga.

 179. Under 1900-talet lade
  alla utvecklade länder-

 180. -stora summor på sociala utgifter-

 181. -och nu omdistribueras i genomsnitt
  22 % av BNP i OECD-länder-

 182. -till de behövande. Det innebär
  att även om ojämlikheten har ökat-

 183. -har fattigdomen minskat.

 184. 1960 utgjorde de fattiga,
  mätt i disponibel inkomst-

 185. -alltså efter statliga bidrag,
  33 % av befolkningen.

 186. I dag är det 7 %.

 187. Och när fattigdom mäts
  utifrån konsumtion-

 188. -och om man har råd med mat,
  kläder och bostad-

 189. -har det minskat från 30 % till 3 %.

 190. Fred. Under större delen av historien-

 191. -låg sin tids stormakter
  i princip alltid i krig med varandra.

 192. Kriget var det naturliga tillståndet
  för internationella relationer.

 193. Freden var bara ett kort uppehåll
  mellan krigen.

 194. Det illustreras i ett diagram
  med andelen år i varje kvartssekel-

 195. -då stormakterna
  låg i krig med varandra.

 196. Vi ser att för 400-500 år sen låg
  stormakterna alltid i krig med varandra.

 197. I dag krigar de aldrig mot varandra.

 198. I det sista stormaktskriget stred
  USA mot Kina, för mer än 65 år sen.

 199. Om vi fokuserar på 1900-talet-

 200. -ser vi att även om krigen
  blev mindre vanliga och kortare-

 201. -så blev de också mer destruktiva-

 202. -vilket kulminerade
  med de båda världskrigen-

 203. -som var destruktiva utan motstycke.

 204. Men trots förutsägelser
  om ett oundvikligt tredje världskrig-

 205. -mellan USA och Sovjetunionen-

 206. -som på grund av kärnvapnen
  skulle bli ännu mer destruktivt-

 207. -så blev det inget tredje världskrig.
  Sovjet upphörde att existera-

 208. -och kalla kriget tog slut. Om vi tittar
  på tiden efter andra världskrigets slut-

 209. -ser vi att det har skett
  en ojämn men dramatisk minskning-

 210. -i dödstalen
  från alla krig sammantaget.

 211. Det har vi demokratierna att tacka för,
  då de mer sällan krigar mot varandra.

 212. Även den globala handeln.

 213. Länder som handlar med varandra
  krigar mer sällan.

 214. Man dödar inte
  kunder eller gäldenärer-

 215. -och om det är billigare att köpa än att
  stjäla plundrar man inte andra länder.

 216. Sen har vi internationella normer
  och organisationer-

 217. -som har gjort erövring olagligt
  och inte ett acceptabelt sätt-

 218. -för länder att avgöra dispyter.

 219. Frihet och rättigheter. Vi har alla läst
  om hur demokratin urholkas-

 220. -i länder som Ungern, Ryssland,
  Venezuela och Turkiet.

 221. Men om man räknar antalet
  demokratier och autokratier i världen-

 222. -ser man att demokratin aldrig har varit
  vanligare än under det här årtiondet.

 223. Om det känns omöjligt att tro, kom
  då ihåg att för några årtionden sen-

 224. -låg halva Europa bakom järnridån
  och var marxistiska diktaturer.

 225. Spanien och Portugal
  var fascistiska diktaturer.

 226. Grekland styrdes av en militärjunta,
  liksom det mesta av Latinamerika.

 227. Östasiatiska länder som Taiwan,
  Sydkorea, Filippinerna och Indonesien-

 228. -är alla demokratiska i dag.

 229. Barnarbete. Under större delen
  av historien har barn tvingats arbeta-

 230. -på jordbruk och i fabriker.
  Omkring 30 % av alla barn i väst 1850.

 231. Storbritannien och USA och senare
  exempelvis Italien-

 232. -minskade barnarbetet
  på grund av ökat välstånd-

 233. -då föräldrar inte längre var
  beroende av barnens arbete.

 234. När utbildning blev allt viktigare
  gjorde barnen större nytta i skolorna-

 235. -än på åkrar och i fabriker och
  barns liv värderades i allmänhet högre.

 236. Det är en process
  som nu sker i världen som helhet.

 237. 2014 gick Nobels fredspris
  till Kailash Satyarthi-

 238. -för hans insatser
  för att minska barnarbetet-

 239. -vilket det här diagrammet visar
  har varit lyckade.

 240. Våldsbrott. I alla delar av världen
  där anarki råder-

 241. -har man våldsamt utnyttjande,
  hämnd-

 242. -och cykler av fejder.

 243. I det medeltida Europa skedde det
  35 mord per 100 000 invånare per år.

 244. Sen när kungadömena expanderade-

 245. -över de feodala lapptäckena
  av förläningar-

 246. -minskade våldet i England,
  Nederländerna, Italien-

 247. -och Skandinavien. Det har gått från
  35 mord per 100 000 personer per år-

 248. -till 1 per 100 000 per år.

 249. En liknande process sker så fort
  stater tar kontroll över gränsområden-

 250. -och traditionen med vendetta och
  blodsfejder ersätts med rättssamhället.

 251. Det skedde i koloniala New England,
  i den amerikanska vilda västern-

 252. -och i Mexiko.

 253. Våra liv har faktiskt blivit säkrare
  på nästan alla vis.

 254. På grund av tekniska framsteg inom
  bilsäkerheten-

 255. -så som bilbälten och krockkuddar-

 256. -säkrare motorvägar och bättre sätt
  att se till att trafikregler efterlevs-

 257. -har risken att dö
  i en bilolycka minskat med 96 %.

 258. Risken att bli påkörd på trottoaren
  har minskat med 88 %.

 259. 99 % för att dö i en flygolyckor.

 260. 59 % för att dö av ett fall.
  90 % för att drunkna.

 261. 92 % för att dö i en eldsvåda.

 262. 92 % för att kvävas av giftgas.

 263. Det finns ett undantag i USA: död
  genom gift, i fast eller flytande form.

 264. Och här ser man
  den amerikanska opioidepidemin.

 265. Samtidigt löper vi 95 % mindre risk
  att dö på arbetsplatsen.

 266. Det är till och med mindre risk
  att dö av så kallad "högre hand":

 267. Torka, översvämning, skogsbrand,
  vulkaner-

 268. -jordskred, jordbävning
  och meteornedslag.

 269. Det lär inte bero på att en högre hand
  är mindre arg på oss-

 270. -utan på förbättringar
  i vår infrastruktur-

 271. -och räddningstjänster.

 272. Och det ultimata en högre hand gör,
  projektilen som Zeus slungar?

 273. Blixten från den klara himlen.

 274. Vi löper 97 % mindre risk
  att dö av blixtnedslag.

 275. Kunskap. Människans naturliga
  tillstånd är okunskap och analfabetism.

 276. I det tidiga moderna Europa
  kunde endast eliten läsa och skriva-

 277. -omkring 15 %. Men under 1900-talet
  har alla europeiska länder uppnått-

 278. -universell läskunnighet, liksom USA.
  Samma sak sker i resten av världen-

 279. -så som Chile, Mexiko
  och världen i helhet.

 280. I dag kan 83 %
  av världen läsa och skriva-

 281. -och 90 % av världen
  under trettio års ålder.

 282. Och det kanske
  mest fantastiska, otroliga-

 283. -häpnadsväckande och svårbegripliga
  exemplet på framsteg-

 284. -är att vi blir smartare. Det är sant.

 285. I ett väldokumenterat fenomen
  känt som Flynn-effekten-

 286. -har IQ-resultat ökat med tre poäng
  per årtionde i hela världen-

 287. -i ett århundrade,
  tack vare utbildning och folkhälsan-

 288. -och spridningen av tekniska koncept
  och visuella symboler-

 289. -från den akademiska världen, teknik
  och vetenskap till människors vardag.

 290. Har dessa framsteg förbättrat våra liv?
  Svaret är på många sätt ja.

 291. En typisk arbetsvecka 1870 i USA
  och Europa var mer än 60 timmar.

 292. I dag är det färre än 40.

 293. Tack vare rinnande vatten,
  elektricitet, tvättmaskiner-

 294. -dammsugare, kylskåp, diskmaskiner
  och mikrovågsugnar-

 295. -har tiden lagd på hushållsarbete,
  den syssla vi tycker minst om-

 296. -minskat från 60 timmar i veckan
  till färre än 15 timmar i veckan.

 297. Och om nån av er inte känner till-

 298. -Hans Roslings fantastiska film
  om tvättmaskinen.

 299. Googla "Rosling" och "tvättmaskin" när
  ni kommer hem. Ni lär inte ångra er.

 300. På grund av den kortare arbetsveckan-

 301. -och tiden vi har återfått tack vare
  arbetsbesparande uppfinningar-

 302. -har mängden fritid ökat de senaste
  50 åren, för både män och kvinnor.

 303. Ni ser att mängden fritid
  för kvinnor har planat ut.

 304. Skälet är att kvinnor tillbringar
  mer tid med sina barn i dag.

 305. En ensamstående arbetande mamma
  tillbringar mer tid med sina barn-

 306. -än en gift hemmafru på 1950-talet.

 307. Det är sånt som ekonomer mäter,
  men gör det oss lyckligare?

 308. Svaret är att det gör de nästan säkert.

 309. Det finns ett starkt förhållande
  mellan livstillfredsställelse-

 310. -och logaritmen av inkomst.

 311. Varje punkt är ett land, och varje pil
  står för folket i ett land.

 312. Skalan är logaritmisk, så en extra
  dollar ökar lyckan mycket mer-

 313. -för fattiga än för rika,
  men det gäller ändå på alla nivåer.

 314. Diagrammet visar
  att folk i rikare länder är lyckligare-

 315. -och även de rika inom varje land.

 316. Därför tror man att när världen
  blir rikare blir människor lyckligare.

 317. Och det stämmer till stor del. I 86 %
  av de länder där vi har data över tid-

 318. -har lyckan ökat de senaste årtiondena.

 319. I Sverige, den lila linjen överst,
  kunde man inte bli mycket lyckligare-

 320. -men i en majoritet av länderna
  har folk blivit lyckligare.

 321. Jag hoppas att jag övertygat er om
  att framsteg inte handlar om-

 322. -att man ser glaset som halvfullt.
  Det är ett historiskt faktum-

 323. -och kanske det allra viktigaste.

 324. Hur speglas då
  mänsklighetens framsteg i nyheterna?

 325. En studie
  har använt sig av attitydanalys-

 326. -alltså att man räknar andelen positiva
  och negativa ord i nyhetsartiklar.

 327. Under de senaste 70 åren,
  då våra liv har blivit tryggare-

 328. -längre, friskare, rikare
  och lyckligare-

 329. -har New York Times blivit
  alltmer dyster-

 330. -och ett urval av världens sändningar
  har blivit allt mörkare.

 331. Varför förnekar folk framstegen?
  Ett svar får vi från kognitiv psykologi.

 332. Enligt Amos Tversky
  och Daniel Kahneman-

 333. -uppskattar hjärnan
  risk och sannolikhet-

 334. -med hjälp av en mental genväg
  som de kallar tillgänglighetsheuristik.

 335. Ju högre upp en händelse hamnar
  bland den mentala sökmotorns träffar-

 336. -och ju snabbare vi tänker på den,
  desto oftare tror vi att den inträffar.

 337. Vi använder vårt eget minne som en
  genväg för att uppskatta sannolikhet.

 338. Tänk på hur nyheter fungerar.

 339. Nyheter handlar om sånt som händer,
  inte sånt som inte händer.

 340. Anna nämnde det i sin föreläsning.

 341. En journalist säger aldrig: "Jag
  rapporterar från ett fredsdrabbat land"-

 342. -eller "en stad som inte
  har utsatts för en terrorattack."

 343. Och nyheterna handlar om plötsliga
  händelser, inte gradvisa förändringar.

 344. Som ekonomen Max Roser påpekade
  kunde tidningarna haft rubriken-

 345. -"137 000 tog sig ur extrem fattigdom
  i går" varje dag de senaste 30 åren-

 346. -men nu har 1,25 miljarder människor
  tagit sig ur extrem fattigdom-

 347. -utan att nån vet om det.

 348. Utöver journalistikens natur-

 349. -finns det även en negativ vinkling
  inom journalistikens kultur.

 350. Det har visats i studier där man bett
  redaktörer välja mellan rubriker-

 351. -och de väljer de negativa.

 352. Det har satiriserats i humortidningen
  The Onion med rubriken:

 353. "CNN har morgonmöte för att besluta
  vad tittarna ska få panik för i dag."

 354. Om man ser till hur både nyheterna
  och vår kognition är beskaffade-

 355. -kan man se varför världen håller på
  att gå under och alltid har gjort det.

 356. Det ger oss också en negativ vinkling-

 357. -att i vårt känsloliv upplevs
  dåliga saker starkare än bra saker.

 358. Vi tänker på och känner av
  dåliga händelser mer-

 359. -särskilt de som har hänt nyligen.

 360. Det förklarar en observation
  av Franklin Pierce Adams:

 361. "Inget bidrar mer till 'den gamla
  goda tiden' än ett dåligt minne."

 362. Och det finns också incitament
  i marknaden för förutsägelser:

 363. Pessimism låter allvarligt, moraliskt,
  som om nån försöker hjälpa en.

 364. Optimism låter lättsinnigt,
  som om nån försöker sälja nåt till en.

 365. Låt mig avsluta med tre frågor
  om framsteg och upplysningen-

 366. -som jag tror många av er
  har tänkt på.

 367. Kan inte pessimism var bra för
  att skydda mot likgiltighet-

 368. -och kritisera makten?

 369. Inte riktigt.
  Det är bra att vara precis.

 370. Visst måste vi vara medvetna
  om lidande, faror och orättvisor-

 371. -men vi måste också veta
  hur de kan minskas.

 372. Det finns faror med tanklös pessimism:
  En av dem är fatalism.

 373. Om alla ansträngningar för
  att förbättra världen har misslyckats-

 374. -och allt bara bli sämre, varför då
  lägga tid och pengar på nåt hopplöst?

 375. Som Jesus sa:
  "De fattiga har ni alltid hos er."

 376. Den andra faran med urskillningslös
  pessimism är radikalism.

 377. Om man tror att alla våra institutioner
  misslyckas och inte kan reformeras-

 378. -är det en naturlig reaktion att slå
  sönder maskinen, torrlägga träsket-

 379. -och bränna ner imperiet i hopp om
  att vad som än stiger upp ur askan-

 380. -måste vara bättre än det vi har nu.

 381. Eller, ett uttryck
  som får alla amerikaner att rysa:

 382. "Bara jag kan ställa det till rätta."

 383. Är framsteg oundvikligt?
  Och svaret är: självklart inte.

 384. Framsteg innebär inte att allt blir
  bättre för alla överallt hela tiden.

 385. Det vore inte framsteg. Det vore
  ett mirakel, vilket framsteg inte är.

 386. Framsteg är att lösa problem
  med kunskap.

 387. Problem är oundvikliga, och lösningar
  skapar nya problem att lösa.

 388. Och när vi har en stadig utveckling kan
  det dyka upp otäcka överraskningar.

 389. Jag har nämnt flera: världskrigen,
  brottsligheten på 60-talet i USA-

 390. -aids i Afrika och opioidepidemin i USA.

 391. Och världen står inför allvarliga
  utmaningar som vi inte har valt-

 392. -så som klimatförändringarna
  och faran för kärnvapenkrig.

 393. Dessa bör vi ta oss an
  som olösta problem som går att lösa-

 394. -och inte som förestående
  apokalypser-

 395. -och aggressivt driva på lösningar så
  som i fallet med klimatförändringarna:

 396. Avlägsna koldioxid från världs-
  ekonomin med politiska åtgärder-

 397. -såsom koldioxidpriser och teknik
  med låga eller inga utsläpp-

 398. -och i framtiden minusutsläpp.

 399. Sverige ligger i framkant,
  tack vare användandet av kärnkraft-

 400. -bland annat.

 401. Och vi bör eftersträva
  kärnvapennedrustning internationellt-

 402. -genom att förbättra strategisk
  stabilitet för att skydda mot olyckor-

 403. -och missförstånd.

 404. Och ett program för att begränsa
  och minska kärnvapnen-

 405. -tills dessa är helt avskaffade.

 406. Den sista frågan är viktig för mig-

 407. -som har hävdat
  att den mänskliga naturen finns:

 408. Står upplysningen i konflikt
  med den mänskliga naturen?

 409. Är humanismen bara
  för torftig, ljum eller platt-

 410. -för att entusiasmera människor?

 411. Är segern över sjukdomar, svält,
  fattigdom, våld och okunskap...

 412. ...tråkigt? Behöver folk tro på mirakel-

 413. -en fader i himlen, en stark hövding
  som skyddar stammen-

 414. -eller myter om heroiska förfäder?
  Jag tror inte det.

 415. Sekulära, liberala demokratier
  har visat sig vara-

 416. -de lyckligaste,
  mest hälsosamma platserna på jorden-

 417. -och vi ser att de är förstahandsvalet
  för folk som röstar med fötterna.

 418. Och användandet av kunskap
  och sympati till människans goda-

 419. -vill jag säga är heroiskt, ärofyllt
  och kanske till och med andligt.

 420. Myter är fiktioner,
  men denna hjältesaga är sann.

 421. Sann så vitt vi vet,
  vilket är den enda sanning vi kan ha.

 422. Och berättelsen tillhör inte bara
  en stam, utan hela mänskligheten-

 423. -alla levande varelser
  med förmågan att resonera-

 424. -och en vilja att fortleva.

 425. Den beror bara på övertygelsen
  att liv är bättre än död-

 426. -hälsa bättre än sjukdom,
  överflöd bättre än avsaknad-

 427. -fred bättre än krig,
  frihet bättre än tvång-

 428. -lycka bättre än lidande-

 429. -och kunskap är bättre
  än vidskeplighet och okunskap.

 430. Tack.

 431. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Upplysning nu!

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den kanadensiske psykologiprofessorn Steven Pinker är känd för sitt förespråkande av evolutionspsykologi och har skrivit en rad populärvetenskapliga verk. In sin bok "Upplysning nu!" visar han hur allt från folkhälsa till fred och välstånd ökar i världen. Detta tack vare människans starka tilltro till förnuft, vetenskap upplysningens ideal, menar han.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Evolutionspsykologi, Människans utveckling, Pinker, Steven, 1954-, Psykologi, Vetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Därför är vi okunniga om världen

Anna Rosling Rönnlund, programmerare och programutvecklare föreläser om hur kan vi få en mer faktaorienterad syn på vår omvärld. Med metoden "factfulness" visar hon hur vi kan bryta våra tankefel och lära oss att hysa åsikter grundade i fakta. Anna Rosling Rönnlund är även medgrundare av Gapminder. Det är en stiftelse som bland annat jobbar för att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Upplysning nu!

Den kanadensiske psykologiprofessorn Steven Pinker är känd för sitt förespråkande av evolutionspsykologi och har skrivit en rad populärvetenskapliga verk. In sin bok "Upplysning nu!" visar han hur allt från folkhälsa till fred och välstånd ökar i världen. Detta tack vare människans starka tilltro till förnuft, vetenskap upplysningens ideal, menar han.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Upplysning för en faktabaserad världsbild

Vanliga, men felaktiga, uppfattningar om världens tillstånd får oss att göra felaktiga prioriteringar och ta kontraproduktiva beslut. En panel bestående av Steven Pinker, professor i psykologi, Anna Rosling Rönnlund, medgrundare till Gapminder och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, diskuterar vikten av att sprida en faktabaserad världsbild.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin berättar om handel och folkförflyttningar över Kvarken i Bottenviken och specifikt om Erik Ångerman Sursill och hans ättlingar som idag uppgår till flera tusen. Den kortaste vägen mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland går över Kvarken. Denna väg har under lång tid varit en viktig kommunikationslänk, och migration har alltid förekommit i båda riktningarna. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Om film

Varför ser man nästan aldrig personer med funktionsnedsättning på film? Och när man gör det så brukar inte skådespelaren ha någon funktionsnedsättning. Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.