Titta

UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Om UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Föreläsningar från Pi-symposium 2018 med Steven Pinker och Anna Rosling Rönnlund. Inspelat den 27 oktober 2018 på Cirkus i Stockholm. Arrangörer: Fri tanke, Kungliga Vetenskapsakademien och Nobel center.

Till första programmet

UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling : Upplysning för en faktabaserad världsbildDela
 1. Det stora flertalet människor
  blir alltmer rationella.

 2. Vad gick rätt tidigare och hur kan vi
  återskapa dessa förhållanden nu?

 3. Låt mig börja så här:

 4. Ni har alla tre nyligen skrivit böcker-

 5. -baserade på fakta och inspirerade
  av upplysningens ideal-

 6. -förnuftet, vetenskapen
  och humanismen.

 7. Låt oss börja med dig, Steven,
  för du citerar Spinoza i din bok-

 8. -och följande uttalande:

 9. "De som styrs av förnuftet
  önskar inget åt sig själva"-

 10. -"som de inte också önskar
  åt resten av mänskligheten."

 11. Det är ett vackert citat, men så ligger
  det inte till i många delar av världen.

 12. Många världsledare styrs inte
  av förnuftet enligt denna definition.

 13. Om du håller med om det-

 14. -varför är det då på väg åt fel håll,
  i den här aspekten?

 15. Det kan ändå stämma, men kanske
  styrs inte många nog av förnuftet.

 16. Varför är det så?

 17. En del av svaret
  ligger i den mänskliga naturen.

 18. Vi är alla är i stånd till förnuft-

 19. -men idén att man bara ska tro på det
  som är sant, underbyggt och logiskt-

 20. -är en gåva från upplysningen.
  Det är inte så vi är skapade.

 21. Övertygelser gör mer än anpassar
  vårt beteende till verkligheten.

 22. De låter andra veta vilka vi är,
  bildar koalitioner-

 23. -och förmedlar
  vår egen föredragna självbild.

 24. Det finns många motiv för att hävda
  och tro på annat än sanningen-

 25. -och det är en ständig process
  att motverka delar av vår natur-

 26. -för att anpassa
  våra övertygelser till verkligheten.

 27. Ingen av oss klarar av det själva.

 28. Därför hänger så mycket på
  institutioner, normer och kulturer-

 29. -som främjar sanning, så som
  referentgranskning inom vetenskapen-

 30. -yttrandefriheten inom politiken-

 31. -objektivitet inom journalistiken
  och maktbalans inom statsmakten.

 32. Så att en persons egoism,
  brister och vanföreställningar-

 33. -kan ställas mot andra människors
  vanföreställningar och brister-

 34. -så att vi kollektivt kan vara mer
  rationella än vad vi är som individer.

 35. Åsa?

 36. Det finns ett problem med Spinoza-
  citatet, för det handlar om önskningar-

 37. -och värderingar, och förnuftet
  ger inte alltid rätt värderingar.

 38. Det är en komplicerad fråga.

 39. Men om vi tittar på det vi talar om
  i dag, kunskap och fakta-

 40. -och varför folk inte närmar sig fakta
  på ett sätt som bygger på förnuftet?

 41. Det är som Steven Pinker säger,
  att vi ofta har andra mål än sanningen.

 42. Vi är komplexa varelser.
  Vi har ett förnuft men även känslor.

 43. Vi blir rädda. En mycket vanlig källa
  till kunskapsresistens-

 44. -är att skydda sin identitet. Min grupp
  tror på nåt som är viktigt för oss.

 45. Vi är klimatförnekare och trivs ihop.

 46. När forskarna säger att vi har fel
  vill vi kanske inte tro på det.

 47. Vi är komplexa varelser.

 48. Känslor tar väldigt ofta över förnuftet.

 49. Men vi bör inte glömma
  att vi ibland är väldigt oförnuftiga-

 50. -men den trista, vardagliga
  rationaliteten i våra liv-

 51. -är väldigt viktig att minnas också.
  Ni har alla lyckats ta er hit.

 52. Varför? Ni kollade tiden,
  hur man tar sig hit, hittade dörren-

 53. -och klarar er fint. Men det är så
  tråkigt att man glömmer bort det.

 54. Vi talar mycket om fall
  av dramatisk irrationalitet.

 55. Jag vill bara följa upp det. Ni har alla
  tagit er hit, vilket är fantastiskt-

 56. -men det finns tio miljoner
  i Sverige som inte gjorde det.

 57. De kanske inte ville det,
  men de hade kunnat.

 58. Men det är kärnan i det här.

 59. Även om vi har människor
  som är tillräckligt intresserade-

 60. -för att komma på en lördag,
  då man kan dricka öl med sina vänner-

 61. -så har alla tagit sig hit.

 62. Men hur kan vi komma på
  ett sätt att kommunicera-

 63. -så att vi kan engagera
  människor som inte är intresserade-

 64. -i akademiska citat
  och inte vet vem Spinoza är?

 65. Hur gör vi det? Många tappar nog
  intresset bara av att höra "Spinoza".

 66. De känner sig inte hemma,
  för de vet inte vem han är.

 67. Det är nog den verkliga utmaningen-

 68. -att vi finner sätt att nå hjärnorna hos
  många människor, särskilt ungdomar.

 69. Men hur får man människor
  att bli mer nyfikna?

 70. Om man inte är rädd för att inte veta
  kan man tillåta sig att vara nyfiken-

 71. -vilket leder till att man vet mer.

 72. Ja, men jag tror
  att inom den akademiska världen-

 73. -är vi nyfikna
  på ett annat sätt än de flesta.

 74. Vi kan ibland försöka få folk
  att vara nyfikna-

 75. -på sätt som de inte är intresserade av.

 76. Vi måste vara ödmjuka och nyfikna
  på hur de flesta är nyfikna-

 77. -och försöka komma närmare.

 78. Kunskapen i sig är inte så svår.
  Vi har data som går att förmedla.

 79. Vi måste bara göra det på ett sätt
  som inte tråkar ut de flesta.

 80. Vill du säga nåt, Steven?

 81. Så som jag förstod Åsas poäng-

 82. -var det inte att folk här
  är positivt inställda till vårt budskap-

 83. -och vill höra Rosling och Pinker-

 84. -utan att alla som tar sig genom
  sin dag äger en viss rationalitet.

 85. De vet hur man tar en buss
  och hur man tar på sig sina kläder.

 86. Antagligen mer än 99 procent av det
  som vi gör är fullständigt rationellt-

 87. -annars vore vi döda.

 88. Det är bara vissa politiserade,
  känslomässiga, moraliserade frågor-

 89. -där man har en skillnad-

 90. -mellan vad som är rationellt
  enligt den bästa förståelsen vi har-

 91. -och vad folk är frestade
  att identifiera sig med-

 92. -på grund av identitet, koalitioner
  och prestige.

 93. Frågan är hur vi utnyttjar dessa
  99 procent av människans rationalitet-

 94. -som måste existera. Till och med nån
  som förnekar klimatförändringarna-

 95. -eller inte är öppen för vetenskapen-

 96. -går antagligen till en tandläkare och
  inte en exorcist när de har tandvärk.

 97. Hur utnyttjar vi kapaciteten till
  förnuft och tillämpar den på områden-

 98. -som politiken? Våra nuvarande
  politiska institutioner gör inte det.

 99. Det gäller även vår tro på demokratin.

 100. Demokratin som den i dag utövas
  anpassar inte vår rationalitet-

 101. -med det offentliga bästa.

 102. Det beror delvis på, och jag är inte
  den förste som säger detta-

 103. -att din individuella röst
  egentligen inte gör nån skillnad.

 104. Det är den sorgliga sanningen.

 105. Men det krävs mycket arbete
  för att sätta sig in i politiska frågor.

 106. De flesta sköter hellre sina jobb,
  sina familjer och sina hobbyer-

 107. -och använder sin röst
  för att uttrycka sig själva.

 108. Det är rationellt ur perspektivet
  av vad som påverkar ens eget liv-

 109. -och vad som påverkar världen
  ur ens egen synpunkt.

 110. Men Daniel Kahan, en forskare som
  både Åsa och jag citerar, påpekar-

 111. -att det som är rationellt för
  varje individ och bra för dem själva-

 112. -kan vara irrationellt
  för landet eller planeten.

 113. Exakt, det var min poäng,
  att vi är så oerhört rationella.

 114. Jag talade om "det falska narrativet",
  det som ni bekämpar.

 115. Detta finns också om vår rationalitet-

 116. -att vi är galet irrationella hela tiden
  och ibland övervinner det.

 117. Det är precis tvärtom,
  och det måste vi lära oss att utnyttja-

 118. -och minnas vad det handlar om.

 119. För det första är kunskapsresistens
  inte nåt som vissa andra lider av.

 120. Jag är kunskapsresistent. Om
  nån berättar nåt dåligt om mina barn-

 121. -då tror jag inte på den människan,
  oavsett hur bra evidens det finns.

 122. Det händer oss alla, och det sker
  när starka känslor aktiveras.

 123. Om man minns det när man möter folk
  som är så irriterande faktaresistenta-

 124. -att man bara vill slå dem,
  kom då ihåg att så når man inte fram.

 125. Man måste skapa tillit och respekt,
  även när det råder stark oenighet.

 126. Det är den största utmaningen
  för oss som talar om vetenskap-

 127. -att minnas att folk inte är dumma
  och generellt sett inte onda-

 128. -men de har starka känslor,
  och det måste man relatera till.

 129. Får jag fråga dig, Steven,
  som evolutionspsykolog:

 130. Om vi accepterar att hjärnan
  har utvecklats genom evolution-

 131. -för att hjälpa oss överleva
  så bra som möjligt-

 132. -då har den egentligen inte utvecklats
  för att ta reda på vad som är sant.

 133. Det finns förstås inget mål,
  men om vi talar i metaforer-

 134. -är målet för hjärnan
  att vi ska överleva.

 135. Varför ska vi då tro på att hjärnan
  hjälper oss att finna sanningen?

 136. -Den är ju inte gjord för det.
  -Nej, inte bara för sanningen.

 137. Men grejen med sanningen är
  att den är sann.

 138. Om man är i den verkliga världen
  och exempelvis försöker jaga djur-

 139. -och de försöker komma undan, då
  måste man förstå nog av verkligheten-

 140. -för att lura djuren, fånga dem
  och utveckla vapen.

 141. Vapen lyder under fysikens lagar,
  inte magins lagar.

 142. Gifter som man utvinner ur växter,
  svampar eller grodor-

 143. -lyder under kemins
  och molekylärbiologins lagar.

 144. Så det finns ett selektionstryck,
  särskilt för människor-

 145. -att finna åtminstone vissa aspekter
  av sanningen.

 146. Om man bildar allianser
  eller uppfostrat barn-

 147. -är verkligheten om hur andra beter
  sig nåt som man måste förstå.

 148. Därför har våra hjärnor vuxit
  så mycket.

 149. Människan är en ovanlig primat-

 150. -eftersom vi mer än andra arter förlitar
  oss på inlärd kunskap om världen-

 151. -och då är sanningen faktiskt
  ett selektionstryck.

 152. Därför är det inte hopplöst
  eller en utopi att tro på rationalitet.

 153. Vi har denna kapacitet-

 154. -men på områden där vi inte
  spårar djur eller utvinner gifter-

 155. -utan förbättrar vår sociala prestige
  eller bildar koalitioner-

 156. -då kan det hända att sanningen inte
  är det primära selektionstrycket.

 157. Jag inser att i de flesta fall är
  sanningen en bra överlevnadsstrategi-

 158. -men kanske inte i alla situationer.

 159. Jag tänkte på en sak
  när du nämnde exorcism.

 160. Jag talade med en svensk präst
  för några år sen-

 161. -som hade utfört en exorcism
  på en ung kvinnlig student i Uppsala.

 162. Jag frågade: "Du trodde väl inte
  att du drev ut en demon?"

 163. Han sa: "Självfallet inte,
  men hon trodde det."

 164. Förstår du vad jag menar?

 165. Det är intressant. Vi har en bild
  av förnuftet och kritiskt tänkande.

 166. Tänkaren, ni vet. En ensam kille,
  väldigt muskulös.

 167. Det här med att förnuftet fungerar
  bäst när man sitter och funderar.

 168. När man ser förnuftet så undrar man
  varför saker och ting går fel.

 169. Varför har vi konfirmeringsbias?

 170. Det är att vi vill bekräfta
  det som vi redan tror på.

 171. En dålig idé. Man bör pröva sina
  övertygelser, inte hålla fast vid dem.

 172. Men det finns en intressant hypotes.

 173. Det kommer ut en ny bok
  som heter "Förnuftets gåta".

 174. Dan Sperber och Hugo Mercier
  lägger fram hypotesen-

 175. -att konfirmeringsbias uppstod
  för att syftet med förnuftet är socialt.

 176. Om vi alla håller fast vid och försöker
  finna argument för våra åsikter-

 177. -när vi då samlas har ni bra argument
  för era åsikter, och sen diskuterar vi.

 178. Då når vi fram till sanningen ihop.
  Just därför är institutioner viktiga.

 179. När vi talar med varandra fungerar
  förnuftet optimalt-

 180. -inte när vi gör så här.

 181. Därför är det extremt viktigt
  med institutioner.

 182. Vi måste prata med varandra,
  med folk som inte håller med oss.

 183. Så når vi fram till sanningen.

 184. Därför gav evolutionen oss märkliga
  saker som konfirmeringsbias.

 185. Och vi har språket...

 186. Ja, språket är förutsättningen
  för samarbete och för det vi är.

 187. Anna, när du turnerar i Europa
  eller USA med dina presentationer-

 188. -hur brukar folk då reagera
  på det faktum-

 189. -att de oftast är så dåliga på
  att veta saker om världen?

 190. -Det måste vara pinsamt.
  -I början var vi faktiskt tveksamma.

 191. Vi såg framför oss hur publiken
  skulle bli galen och attackera oss.

 192. Men det har bara hänt ett par gånger-

 193. -att folk har skickat
  riktigt bittra mejl-

 194. -och säger
  att de inte behövde göra nåt prov.

 195. Men jag tror att de förstår-

 196. -att vi inte vill visa dem
  att de är korkade-

 197. -utan att de är omedvetna
  om sin egen okunskap.

 198. Vi tror att vi vet hur världen är-

 199. -och att vi har en korrekt bild av allt.

 200. Men när vi ser att vi får samma
  resultat som andra grupper...

 201. Det gäller alla utom den här,
  så mitt exempel funkar inte här.

 202. Men i de flesta fall är det så.

 203. När man ser att man får samma
  resultat som allmänheten-

 204. -vilket oftast är dåligt,
  då har man ett tillfälle att lära sig.

 205. Det är svårt att få nån att öppna sinnet
  och förändra sin bild av världen-

 206. -om de tror att de redan vet.

 207. På Gapminder använder vi färgglada,
  dumma och enkla visualiseringar.

 208. Högutbildade människor ser det
  och tänker: "Det här vet jag."

 209. Men när man testar dem gör de oftast
  inte det. Då har men en kort tid-

 210. -då man kan prata lite med dem och
  förhoppningsvis få in lite information.

 211. Om det faktiskt funkar i det långa
  loppet och om den lilla tiden räcker-

 212. -det är jag inte så säker på. Men vi
  lyckas i alla fall förmedla en bråkdel.

 213. Det är det viktiga.

 214. Man har en individuell relation
  då folk blir ödmjuka och nyfikna-

 215. -och lite självkritiska.

 216. Bara en kort fråga. Ni mäter
  många saker med er dataanalys-

 217. -men har ni lyckats mäta effekten
  av era mätningar, alltså ert arbete?

 218. Jag skulle säga att resultatet
  i det här rummet är en följd-

 219. -av att ha läst böckerna här på scen.
  På det viset kan jag göra en gissning.

 220. Men det
  har vi förstås inte kunnat göra.

 221. Vi har bara gjort proven
  under en kort tid.

 222. Tiden får utvisa det.
  Låt oss hoppas att det fungerar.

 223. Jag tror att Helena är här. Hon sa
  att hon har idéer till nya frågor.

 224. Nästa år har vi nya frågor,
  för nu ser vi att svenskarna...

 225. Nu ser jag dig.

 226. Sen vår bok kom ut i våras-

 227. -ser vi att när vi testar publiken
  blir resultaten allt bättre.

 228. Det lär väl innebära
  att det har nån påverkan.

 229. Där säger du nåt viktigt.
  Okunskap är inte dumhet.

 230. Okunskap är otur.

 231. -Vårt jobb som akademiker och ert...
  -Ja, vad vi nu är.

 232. Ni reser jord runt.
  Ni är apostlar för upplysningen.

 233. Er uppgift är att motverka oturen.

 234. Folk har haft otur med dåliga skolor
  och sin sociala miljö.

 235. Och tyvärr förstärker oturen sig själv.
  Okunskap skapar okunskap.

 236. Så ni gör ett extremt viktigt jobb
  genom att motverka oturen.

 237. Och det viktiga är... Ja. Tack.

 238. Det viktiga är att vi ser
  samma problem hos varje publik.

 239. Det hjälper inte att vara högutbildad
  eller extremt smart.

 240. Hög IQ hjälper inte alltid
  för att göra...

 241. Otur finns ändå, så vi måste hitta sätt
  att kommunicera det-

 242. -utan att förolämpa folk.
  Vi skulle också gissa fel-

 243. -om vi ställs inför de här frågorna.

 244. Det är viktigt att okunskap inte
  är dumhet. Bertrand Russell sa:

 245. "Döm inte folk utifrån vad de tror på,
  utan utifrån varför de tror på det."

 246. Vilket är det som du menar. - Steven?

 247. För åt återigen hänvisa till
  Daniel Kahans forskning.

 248. Många övertygelser som
  vetenskapen säger oss är irrationella-

 249. -beror inte bara på okunskap,
  utan även på politisering.

 250. Särskilt när man testar acceptansen
  för tanken-

 251. -att människor är
  produkter av evolutionen-

 252. -eller att mänsklig aktivitet bidrar
  till den globala uppvärmningen-

 253. -är de som tror på dessa vetenskapligt
  accepterade påståendena-

 254. -inte mindre okunniga
  än de som förnekar det.

 255. I tester om klimatet eller biologi-

 256. -har kreationister eller klimatförnekare
  ofta lika bra eller höga resultat.

 257. Den bästa prediktorn av åsikter
  om dessa politiskt laddade frågor-

 258. -är inte okunskap, utan hur långt
  till höger eller vänster du är.

 259. För klimatet finns det folk som
  accepterar vetenskaplig konsensus-

 260. -men när man ber dem att
  till exempel identifiera växthusgaser-

 261. -kan de välja kväve eller helium.

 262. Man frågar hur vi
  ska hantera klimatförändringarna.

 263. "Stäng ozonhålet
  och sanera giftigt avfall."

 264. De har en vag grön ideologi
  och vet egentligen inget om klimatet.

 265. De vet bara att de som de umgås
  med accepterar klimatförändringarna-

 266. -och det gör de själva också.
  Det händer i många frågor.

 267. Ja, man måste skilja mellan det
  och att nån bara inte vet nåt.

 268. Vi hade alla fel syn på världen
  på grund av okunskap.

 269. Det var inte en viktig fråga för oss,
  men vi har alltid fått höra-

 270. -att världen skulle gå under i skolan
  på grund av överbefolkning.

 271. Jag minns bilden av alla bebisar
  och att världen skulle explodera.

 272. Det fick vi höra i skolan,
  så vi har fel.

 273. Sen finns det frågor
  som vi bryr oss om, av olika skäl.

 274. Övertygelser om klimatet,
  vacciner, immigration, skatter-

 275. -eller USA:s vapenlagar-

 276. -de blir politiskt laddade.

 277. Ni har att göra med okunskap
  som kan bemötas med information.

 278. När man har kunskapsresistens
  räcker information inte till.

 279. Det är skillnaden,
  på grund av känslorna.

 280. En del av motståndet till narrativet
  om framsteg som vi har lagt fram-

 281. -beror på både okunskap och politik.

 282. Folk vars identitet bygger på
  opposition mot nyliberalismen-

 283. -till kapitalism, globalisering
  och den nuvarande världsordningen-

 284. -är resistenta mot idén om framsteg-

 285. -eftersom deras politiserade narrativ
  är att det sker exploatering-

 286. -och att fattigdomen ökar. Till och med
  där är det inte bara okunskap.

 287. Steve Bannon. Det finns till höger
  också. Han vill bränna ner alltihop.

 288. Det viktiga är att inse att
  om vi ska förändra saker och ting-

 289. -måste vi förändra hur vi lär ut
  samhällsvetenskap till unga.

 290. Det är det enda sättet att förändra det
  på ett hållbart sätt i framtiden.

 291. Om man har lärt sig fakta
  om världen utantill i dag-

 292. -så räcker det inte,
  för världen förändras.

 293. Vi måste hitta ett sätt att lära ut
  samhällsvetenskap till barn-

 294. -så att de blir
  mer källkritiska och självkritiska-

 295. -och förstår att vi borde vara
  mer neutrala och faktabaserade-

 296. -även om vi har olika ideologier,
  och förstå mer om ens identitet-

 297. -och hur den påverkar
  hur vi tar till oss information.

 298. Det måste vara mycket mer
  framträdande i utbildningen.

 299. Jag ska nog säga emot.
  Det är ju bra att vara oense.

 300. Man bör nog inte tona ner vikten
  av att förmedla fakta som ni gör.

 301. Allt tyder på att kritiskt tänkande
  inte fungerar i isolering-

 302. -utan i kontexten av kunskap om fakta.

 303. Det är bra att uppmuntra folk att
  lära sig kritisk tänkande generellt-

 304. -och inte göra vissa sorters felslut-

 305. -men det finns inte mycket bevis för
  att kunskap om sin partiskhet hjälper-

 306. -mot partiskt tänkande.

 307. Så det är bra att påpeka sånt, men
  det är också bra att göra det du gör-

 308. -nämligen att lära ut fakta,
  och man behöver bådadera i skolorna.

 309. Skolorna är väldigt fokuserade
  på abstrakta tankefärdigheter-

 310. -och inte så mycket på fakta,
  och båda behövs.

 311. Men hur hanterar man det Dan Kahan
  kallar politisk motiverat resonerande?

 312. Att man inte tar in kunskap
  för att den utmanar ens identitet.

 313. "Jag har konservativa värderingar och
  accepterar inte denna information."

 314. -Hur hanterar man det?
  -Det finns forskning om det.

 315. Man kan inte hantera det med ilska,
  och det är ett stort problem.

 316. Medierna blir allt argare på Trump,
  men det gör ingen nytta.

 317. Man måste försöka finna
  en situation...

 318. Redan Pascal, 1600-talsfilosofen, sa
  att man måste hitta nåt gemensamt.

 319. Det finns alltid nåt vi är eniga om,
  både i övertygelser och värderingar.

 320. Sen måste man försöka skapa
  tillit och respekt.

 321. Forskning visar att man kan nå fram
  till klimatförnekare.

 322. Man uppmuntrar dem till
  att prata om nåt som de är stolta över.

 323. Man låter dem göra det ett tag.
  Sen är de mer öppna för forskningen.

 324. Det är intressant.
  Vi är känslomässiga varelser.

 325. Dan Kahan finner också
  i sin forskning-

 326. -att välutbildade människor
  är bättre på faktaresistens.

 327. De är bättre på
  att konstruera argument mot fakta.

 328. Men min poäng var
  att man måste tänka på känslorna.

 329. Det stämmer att kunskapsresistens
  ökar med kognitiv kapacitet.

 330. Det är svårt att motstå vissa fakta. Det
  är svårt att tro att jorden är platt.

 331. För att tro det krävs det
  massor av knäppt teoretiserande-

 332. -och det är man bra på
  om man är kognitivt avancerad.

 333. Det är inget konstigt.

 334. Vi bör nog också försöka
  lära oss av fall-

 335. -där det har skett framsteg
  i rationalitet-

 336. -och även i fråga om
  moraliska övertygelser.

 337. Bara de senaste hundra åren...

 338. Även i de mest politiserade debatterna
  vill ingen ta ifrån kvinnor rösträtten-

 339. -eller kriminalisera homosexualitet.

 340. -I Uganda går det åt fel håll.
  -Ja, det stämmer.

 341. Men det sker inte i utvecklade länder,
  där högre utbildning är vanligt.

 342. En del frågor blir lösta.

 343. Vi lär inte återinföra segregerade
  hotell och dricksfontäner i USA-

 344. -trots att vi har den mest rasistiska
  regeringen på länge.

 345. En del frågor blir avslutade. Vi lär
  inte få tillbaka harem och eunucker.

 346. Vi kommer inte att skratta
  åt sinnessjuka.

 347. Inom medicin lär vi inte gå tillbaka
  till mineralvatten-

 348. -som en behandling av sjukdomar.

 349. En del tar med barnen till exorcister,
  men det är en liten minoritet.

 350. Frågan är
  hur dessa framsteg ägde rum-

 351. -och om vi kan dra lärdom
  av hur vi nådde konsensus.

 352. Inte hundra procent, men det
  stora flertalet blir alltmer rationella.

 353. Vad gick rätt tidigare och hur kan vi
  återskapa dessa förhållanden nu?

 354. Jag vet inte, men där kan man leta.

 355. Men jag tänker ändå, självklart blir
  det bättre för homosexuella generellt-

 356. -men i Uganda och Ryssland
  går det åt fel håll.

 357. I Ungern och Polen. I Turkiet känner
  jag inte till den juridiska statusen-

 358. -men attityderna försämras i alla fall.

 359. Så i ganska många länder
  går det åt fel håll.

 360. Globalt går det åt rätt håll.

 361. Jämför med hur många länder som
  har avkriminaliserat homosexualitet.

 362. Då går trenden mot avkriminalisering.
  Det verkar finnas ett momentum-

 363. -och frågan är vad som historiskt sett
  främjar större rationalitet.

 364. Men tror du att det kan hända
  att världen är på väg in i en period-

 365. -med mer populism,
  pseudovetenskap och nationalism-

 366. -som Indiens hindunationalister-

 367. -så det backar ett tag,
  även om det på sikt går åt rätt håll?

 368. Kan det vara så,
  eller tror du inte på det?

 369. Framsteg innebär aldrig att det alltid
  blir bättre och aldrig blir sämre.

 370. Vi kan heller inte räkna med
  att det som vi ser är övergående.

 371. Vi vet bara inte.

 372. När jag gick på college
  var den stora farhågan-

 373. -att hela min generation skulle
  överväldigas av pseudovetenskap.

 374. Under min generation kom astrologi,
  tarotkort, I Ching, kristaller...

 375. -Det finns fortfarande.
  -Ja, men det har inte tagit över.

 376. Vetenskapen har inte kollapsat-

 377. -för att 40-talisterna var
  så trollbundna av Hare Krishna-

 378. -att ingen ville bli forskare längre.

 379. Det uppstår också ständigt panik
  kring irrationalitet-

 380. -och den andra sidan segrar inte alltid.

 381. Det innebär inte heller
  att man ska slappna av-

 382. -så återställs rörelsen
  mot demokrati och vetenskap-

 383. -men inte heller att bakslagen som
  vi ser nu kommer att bli permanenta.

 384. Det kan vara övergående, men vi har
  också en ny informationssituation.

 385. Så fort informationstekniken
  förändras radikalt-

 386. -får man
  radikala samhällsförändringar.

 387. Först var det tryckpressen,
  sen tidningarna-

 388. -och sen radion i Nazityskland.

 389. Nu har vi en situation då,
  för första gången nånsin-

 390. -alla har oändligt många källor
  att välja information från.

 391. Vi är inte så väl rustade
  att göra det valet.

 392. Det finns en stor risk att man väljer
  utifrån känslor, konfirmeringsbias-

 393. -politisk identitet i stället för
  utifrån vad som är en pålitlig källa.

 394. Detta är ett allvarligt problem-

 395. -och därför är det viktigare än nånsin
  att prata om kunskap, seriösa källor-

 396. -och varför vi bör lita på vetenskapen
  och vissa institutioner.

 397. Det är lika viktigt som alltid att
  göra det. Det har alltid varit viktigt.

 398. Den nya utmaningen är
  att vi har så mycket data-

 399. -att alla oftast kan få tag i nog med
  information för att förstå världen-

 400. -gratis, bara genom att googla.
  Det är nåt helt nytt.

 401. Det vi måste lära oss är
  hur vi använder dessa nya verktyg-

 402. -för vi har inga färdigheter i det.

 403. Vi lär oss att räkna
  men inte att läsa tabeller.

 404. Det finns massor av sätt
  att visualisera och presentera data.

 405. Så vi drunknar i jättemängder
  med data som är värdelösa.

 406. Data om varenda steg jag tar
  eller ni vet själva.

 407. Bara att avgöra vilka data
  i detta enorma flöde som är viktiga.

 408. Hur definierar jag vilka källor
  som är meningsfulla eller inte?

 409. Vi har en ny överbelastning.

 410. Det fascinerande är att vi nog kan
  förstå det, men vi är bara i början-

 411. -och lärarna har svårt att lära ut det,
  för det är en ny färdighet.

 412. Demokratiseringen av information
  är extremt fascinerande-

 413. -och det kan nog användas
  på ett positivt sätt.

 414. Men vi måste inse att det kommer
  att kräva tid och arbete-

 415. -att komma på hur vi ska utnyttja det
  på bästa sätt.

 416. -Men...
  -Ursäkta, varsågod.

 417. För trettio år rådde det stor panik över
  hur informationen skulle domineras-

 418. -av ett oligopol av storföretag.

 419. "Alla nyheter lär komma från CNN"-

 420. -"New York Times, The Guardian
  och Time Magazine."

 421. "Information bör demokratiseras!"

 422. Vi fick lite som vi ville,
  och nu längtar vi tillbaka.

 423. Det påminner oss om att vi måste
  akta oss för att alltid ha panik.

 424. Det finns alltid saker att oroa sig för.

 425. Vi har löst problemet med
  begränsad tillgång till information.

 426. Nu är alla en nyhetskälla,
  och vi får ta itu med det.

 427. Du säger att våra resurser till sanning
  och rationalitet är större än nånsin-

 428. -men jag ser det som att vi har
  en växande ojämlikhet i rationalitet.

 429. I ena änden har vi
  konspirationsteorier och fejknyheter-

 430. -men för några år sen kunde
  man knappt drömma om Wikipedia.

 431. Tanken att frivilliga skulle skriva
  ett uppslagsverk-

 432. -som är rätt så pålitligt och objektivt.

 433. Vi har Snopes som slår hål
  på skrönor och rykten.

 434. Vi har faktagranskare som Politifact.

 435. Så vi har källor som är ett framsteg
  jämfört med för 30 år sen-

 436. -och frågan är hur vi hanterar
  explosionen i båda ändarna-

 437. -för att styra saker och ting
  mot mer rationalitet.

 438. Idén om en demokratisering
  av kunskap lät rimlig och trevlig-

 439. -men det man då glömmer är-

 440. -att det krävs kunskap
  för att finna kunskap.

 441. Om man börjar på fel ställe kommer
  man att söka och hitta tokiga saker.

 442. På sätt och vis är situationen
  djupt odemokratisk.

 443. Ni här vet en massa, det såg vi,
  och vi vet saker och ting.

 444. När vi vill veta mer om världen,
  så googlar vi och hittar rätt källor.

 445. Men om man har ett dåligt
  utgångsläge går det inte så bra.

 446. Det är problemet som vi står inför.

 447. En fråga till dig, Steven.
  I ett av dina diagram visar du-

 448. -att lyckan ökar i allmänhet-

 449. -och korrelerar
  med materiellt välstånd.

 450. Men i Sverige begår mer än tusen
  människor självmord varje år-

 451. -och jag tror inte att detta sjunker.
  Det vet kanske du, Anna?

 452. Jag tror att vi har en jämn nivå.
  Min fråga är:

 453. Kan det inte vara så att samhället
  skapar nya saker att vara olycklig för-

 454. -när man inte måste vara olycklig
  för tidig barnadöd eller sjukdomar?

 455. I stället är man olycklig för
  att man vill bli socialt accepterad-

 456. -eller andra sorter av press
  som skapas. Vad tror du?

 457. Det är möjligt, och det är lustigt
  att du nämner självmord i Sverige.

 458. Det finns en myt om att Sverige
  har skyhög självmordsfrekvens.

 459. Det är bara en meme.
  Jag har försökt hitta källan-

 460. -och det tycks komma
  från ett tal av Eisenhower 1960.

 461. Han använde självmordssiffrorna
  som ett argument mot socialism.

 462. Att när folk fråntas meningen
  hos den traditionella kristendomen-

 463. -och har för mycket sexuell frihet,
  då tar de livet av sig.

 464. Jag har försökt faktagranska detta.

 465. Sveriges självmordstal 1960
  låg lite högre än USA:s-

 466. -men de har sjunkit,
  och i de flesta västeuropeiska länder-

 467. -har det sjunkit
  de senaste decennierna.

 468. Men det är förstås fortfarande
  för många.

 469. Det står för en stor del av den
  globala morbiditeten och mortaliteten-

 470. -inklusive i Västeuropa,
  och vi förstår inte riktigt varför-

 471. -självmordstal ändras som de gör.

 472. En del data tyder på att det sker
  fler självmord i lyckligare länder.

 473. Om alla omkring en mår eländigt
  känner man sig i alla fall normal-

 474. -men om man är ensam om att
  vara olycklig känns det ännu värre.

 475. Det här är bara spekulationer.

 476. Men det stämmer att även om
  lycka i genomsnitt följer välstånd-

 477. -så finns det andra faktorer som inte
  hänger samman med välstånd.

 478. Har du nån kommentar på det?

 479. Nej, det är riktigt.

 480. Vi vet att vi är väldigt bra på...

 481. Lycka är nåt väldigt individuellt.

 482. Folk har lyckotrösklar.

 483. För en del är det lättare
  att vara lyckliga-

 484. -och en del kommer alltid att ha
  det svårare. Det är väldigt orättvist.

 485. Men om man lever i ett samhälle
  där man försöker överleva för dagen-

 486. -då fokuserar man på det.
  Det är en helt annan situation.

 487. Svenska ungdomar är mycket
  olyckliga. Det är mycket depression.

 488. Enligt myndigheterna ökar det faktiskt.

 489. Där tyder en del på att sociala medier
  inte är så bra för dem.

 490. Särskilt unga kvinnor som ser
  hur vackra och lyckliga alla andra är-

 491. -i sociala medier. Det är inte bra.

 492. Jag har en annan fråga.

 493. Den är lite komplicerad,
  men jag ska försöka formulera den.

 494. Vi har en vision av
  en upplyst klassisk liberal demokrati-

 495. -som vi alla inser är bra-

 496. -men det finns andra narrativ
  som verkar vara väldigt kraftfulla.

 497. Om ni nånsin har sett en av
  Islamiska statens rekryteringsfilmer-

 498. -så är de väldigt proffsigt gjorda.

 499. Det är som en hjältefilm
  från Hollywood.

 500. "Vi kämpar tillsammans
  för nåt större än oss själva."

 501. "Vi skapar det nya kalifatet."
  Man måste offra sig.

 502. Det påminner om
  fascisternas visioner på 1930-talet.

 503. Man offrar individen för ett högre mål.

 504. Behöver inte många människor
  ett narrativ-

 505. -som har denna passion
  och är potent på det här sättet?

 506. Vårt narrativ med upplyst
  klassisk liberalism är kanske bra-

 507. -men det är inte så sexigt. Förstår ni?
  Är inte det ett problem?

 508. Kanske. Som jag säger i boken,
  måste vi ha humanistiska predikanter-

 509. -som bankar på predikstolen med
  ett exemplar av Spinozas "Etiken"?

 510. Unga män som gör honnör
  till John Stuart Mill på massmöten.

 511. Jag är inte säker.

 512. Man talade om det
  under Islamiska statens glansdagar-

 513. -då en massa ungdomar åkte till
  Mellanöstern för att gå med i IS.

 514. Hur många åker för att gå med i IS
  och hur många vill till Sverige-

 515. -Nederländerna och Tyskland?

 516. Trafiken går mer i riktning
  mot upplysta länder.

 517. Men det stämmer nog
  att vi behöver mer entusiasm-

 518. -mer moraliskt engagemang,
  mer predikan, retorik och känsla-

 519. -riktad mot upplysningsvärderingar
  och ett upplyst samhälle.

 520. Vi hade lite av det under den
  mest optimistiska perioden i väst-

 521. -under 50- och 60-talet.

 522. Då fanns det bilder
  som hyllade demokratin-

 523. -och att människor röstade.

 524. Volontärer byggde brunnar
  i utvecklingsländer med Fredskåren.

 525. FN skickade ut fredsbevarande
  styrkor med blå hjälmar.

 526. Unicef-volontärer vaccinerade barn.

 527. Och detta presenterades
  i en kontext av moralisk stolthet-

 528. -för att det fanns ändamål
  som var värda att engagera sig i.

 529. Kanske borde vi använda
  en del av dessa tekniker-

 530. -för att engagera folks känslor,
  ihop med rationella argument-

 531. -för vad som är mest effektivt.

 532. Jag tycker att det viktiga är:

 533. Du har rätt, det är inte alltid sexigt-

 534. -och folk kan vara intresserade
  av annat-

 535. -men det är ett verkligt
  kommunikationsproblem att lösa.

 536. Hur kan vi göra det intressant-

 537. -fascinerande
  och nåt som folk vill jobba för.

 538. Det är viktigt att vi finner sätt-

 539. -att prata om rationalitet
  och upplysning med allmänheten-

 540. -på ett språk och sätt
  som de identifierar sig med-

 541. -och kan hålla med om.

 542. Det finns alltid en risk
  i såna här samtal-

 543. -att vi tenderar
  att glömma bort allmänheten.

 544. Vi har ett sätt att kommunicera...

 545. När de ser såna här stolar,
  ett schackbräde och jazz-

 546. -då känner de att de inte hör hemma.
  Vi är en liten grupp, vilket vi gillar.

 547. Vi är stolta över att tillhöra
  en smart, intellektuell gemenskap.

 548. Vi är de få. Det är kanske
  det viktigaste att lösa.

 549. Hur kommunicerar vi på ett sätt
  som är mer inbjudande för många-

 550. -utan att de
  måste börja lyssna på jazz?

 551. Jag menar inte att det är dåligt
  - det är underbart.

 552. Men att faktiskt vara ödmjuk
  och inse-

 553. -att vi verkligen måste vara försiktiga,
  så att vi inte stänger dörrarna-

 554. -och säger: "Vi är smarta,
  och ni fattar inte vad vi pratar om."

 555. Det är kanske fel scen
  att säga det här på, men...

 556. Det blir nog det centrala problemet.

 557. -Vill du säga nåt?
  -Jag vill säga samma sak igen.

 558. Okunskap är inte dumhet.

 559. Vi måste akta oss för att framstå
  som om vi ser det så.

 560. När folk blir arga,
  som de har blivit i USA nu-

 561. -då talar man som om folk har blivit
  jättekorkade på andra sidan.

 562. Men så är det inte.
  Vi kan nå fram till varandra-

 563. -genom vår gemensamma
  mänsklighet, förnuftet och känslorna-

 564. -och erkänna hur mycket
  att vara människa handlar om-

 565. -att bli förstådd och respekterad.
  Det är en mycket viktig poäng.

 566. Nu måste vi faktiskt avsluta-

 567. -men jag vill be var och en av er
  om en sista kommentar.

 568. Steven, du har ett intressant citat
  av David Deutsch i din bok:

 569. "Allt som inte är förbjudet av naturens
  lagar går att uppnå med rätt kunskap."

 570. Min sista fråga är: Tror ni på det-

 571. -och vilken är i så fall er största
  förhoppning inför framtiden?

 572. Anna börjar, sen Åsa och sen Steven.

 573. Nu borde jag vara helt ärlig. När du
  började prata tänkte jag på nåt annat.

 574. Jag glömde säga att utan dina böcker
  hade vi inte kunnat göra det vi gör-

 575. -så vi är oerhört tacksamma.
  Och jag hörde inte frågan!

 576. Jag ville bara säga det.

 577. Vilken är din största förhoppning
  inför framtiden? Vad vill du uppnå?

 578. Jag hoppas
  att vi kan få en ung generation-

 579. -som vet hur man läser data-

 580. -är intresserad av att se
  vad som händer omkring dem-

 581. -är faktabaserade när de gör det
  och grundar sina beslut på det.

 582. Och har roligt när de gör det!

 583. Åsa? Tror du på citatet?

 584. Nej, men det blir
  en lång filosofisk diskussion.

 585. På sätt och vis går det att uppnå
  om det inte strider mot naturlagarna-

 586. -men om vi kan uppnå det,
  det är en annan fråga.

 587. Låt mig tala för filosofin. Jag tycker
  att filosofi är nåt fantastiskt-

 588. -som kan skänka både insikt
  och menings till människors liv-

 589. -på ett annat sätt
  än de galna sätt folk söker mening på.

 590. Jag hoppas att filosofi
  kan nå ut mer i skolorna också.

 591. Både grundläggande saker som vad
  kunskap är och varför det är viktigt-

 592. -men också frågor om sånt som får
  folk att söka mer extrema saker.

 593. Frågor kring mening och värde,
  som filosofer har mycket att säga om.

 594. Min förhoppning som filosof är
  att filosofi kan spridas mer.

 595. Steven.

 596. Jag skulle stödja både
  det som Åsa och det som Anna sa.

 597. Vad kan jag tillägga? Jag tror att
  vetenskapen har en enorm potential-

 598. -att förbättra människans välfärd.

 599. Jag hoppas på en yngre generation,
  utöver att den är mer faktabaserad-

 600. -mer rationell och mer filosofisk-

 601. -att vi får se framsteg
  inom koldioxidfri energi-

 602. -och inom minskandet av lidande-

 603. -av sjukdomar och mortalitet.

 604. Utveckling av nya antibiotika
  som övervinner antibiotikaresistens.

 605. Utveckling i behandling av cancer-

 606. -alzheimer
  och andra former av demens.

 607. Potentialen för att minska lidandet
  är enorm.

 608. När det gäller energi finns det en
  nästan obegripligt stor potential.

 609. Jag hoppas att vetenskapen tillämpas-

 610. -för att främja vår välfärd
  på båda dessa områden.

 611. Tack så mycket, Steven, Åsa och Anna.

 612. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Upplysning för en faktabaserad världsbild

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vanliga, men felaktiga, uppfattningar om världens tillstånd får oss att göra felaktiga prioriteringar och ta kontraproduktiva beslut. En panel bestående av Steven Pinker, professor i psykologi, Anna Rosling Rönnlund, medgrundare till Gapminder och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, diskuterar vikten av att sprida en faktabaserad världsbild.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Beslutsfattande, Evidens, Fakta, Filosofi, Framtiden, Kunskapsteori, Källkritik, Psykologi, Statistik, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Därför är vi okunniga om världen

Anna Rosling Rönnlund, programmerare och programutvecklare föreläser om hur kan vi få en mer faktaorienterad syn på vår omvärld. Med metoden "factfulness" visar hon hur vi kan bryta våra tankefel och lära oss att hysa åsikter grundade i fakta. Anna Rosling Rönnlund är även medgrundare av Gapminder. Det är en stiftelse som bland annat jobbar för att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Upplysning nu!

Den kanadensiske psykologiprofessorn Steven Pinker är känd för sitt förespråkande av evolutionspsykologi och har skrivit en rad populärvetenskapliga verk. In sin bok "Upplysning nu!" visar han hur allt från folkhälsa till fred och välstånd ökar i världen. Detta tack vare människans starka tilltro till förnuft, vetenskap upplysningens ideal, menar han.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - PI-symposium: Pinker och Rosling

Upplysning för en faktabaserad världsbild

Vanliga, men felaktiga, uppfattningar om världens tillstånd får oss att göra felaktiga prioriteringar och ta kontraproduktiva beslut. En panel bestående av Steven Pinker, professor i psykologi, Anna Rosling Rönnlund, medgrundare till Gapminder och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, diskuterar vikten av att sprida en faktabaserad världsbild.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fatta familjen

Kan min ångest smitta av sig på barnen?

En deprimerad pappa ringer in och är orolig för att hans ångest ska påverka barnen. Psykolog Stina Hindström och beteendevetaren Petra Krantz Lindgren ger råd. Programledare: Patti Hansén.