Titta

UR Samtiden - Skolforum 2018

UR Samtiden - Skolforum 2018

Om UR Samtiden - Skolforum 2018

Föreläsningar från Skolforum - en nationell mötesplats för svensk skola och fortbildningsdagar med lärare och skolledare från hela landet. Inspelat på Stockholmsmässan den 29-30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2018 : Digitalisering, literacy och multimodalitetDela
 1. Inte bara klicka och dela, som mina
  elever ofta gör, utan reflektera.

 2. Ska jag dela detta? Vad står det
  egentligen? Är det värt att dela?

 3. Välkomna hit.
  Jag heter Jenny Edvardsson-

 4. -och i dag ska jag föreläsa
  om digitalisering-

 5. -literacy och multimodalitet-

 6. -som också är titeln på den bok
  som jag har skrivit med två kollegor:

 7. Anna-Lena Godhe
  vid Göteborgs universitet-

 8. -och Petra Magnusson som arbetar
  vid Högskolan Kristianstad.

 9. Innan jag börjar prata om begreppen
  och vad de kan innebära för skolan-

 10. -ska jag presentera mig själv.
  Jag heter alltså Jenny Edvardsson.

 11. Jag är gymnasielärare
  i svenska och historia.

 12. Jag har jobbat som lärare
  sen slutet av 90-talet.

 13. Jag har faktiskt också
  jobbat i sex år som skolledare.

 14. Jag har under senare år
  fått möjlighet att föreläsa-

 15. -men också skriva böcker.
  Jag har kommit ut med fyra böcker.

 16. Den första kom 2016
  och hette "Mötet med texten".

 17. Det som förenar alla mina böcker-

 18. -mina föreläsningar
  och min undervisning-

 19. -är mitt stora intresse
  för litteratur och läsning.

 20. Då ska man inte tänka litteratur
  begränsat till skriven text-

 21. -utan litteratur i alla dess former.

 22. Jag bloggar på Jenny på Wendes.
  Där får man jättegärna gå in-

 23. -och knycka en del lektionstips,
  material, stödstrukturer och mallar.

 24. Där finns lite gott och blandat.

 25. Men det jag brukar lyfta fram
  är att jag är en läsare.

 26. Jag tror på
  att man behöver en läsande förebild-

 27. -och få barn och unga att se
  att litteratur i alla dess former-

 28. -är nånting som kan ge avtryck
  under hela ens liv, egentligen.

 29. I dag ska vi prata om det här.

 30. Jag ska försöka definiera
  de här tre begreppen.

 31. "Digitalisering", "literacy"
  och "multimodalitet".

 32. Jag kommer att koppla det till skolan
  och skolans styrdokument.

 33. Jag kommer att konkretisera
  och ge exempel från mitt klassrum.

 34. Jag undervisar
  i svenska och historia-

 35. -så det blir främst från min egen
  undervisning ni får se några exempel.

 36. Sen kommer jag att lyfta fram
  möjligheter och utmaningar.

 37. Vad ger digitalisering, literacy
  och multimodalitet för möjligheter?

 38. Vad finns det för utmaningar?
  Det vet vi ju alla att vi står inför-

 39. -med jämna mellanrum.

 40. Vi börjar med digitalisering.

 41. Jag gjorde så här när jag skulle
  försöka precisera digitalisering.

 42. Jag gick till Nationalencyklopedin.
  Hur definierar de det här begreppet-

 43. -som är så väldigt vitt och brett?
  Digitalisering är väldigt mycket.

 44. Digitalisering skulle kunna vara
  våra digitala enheter.

 45. Det skulle också kunna vara de appar
  och program vi har i våra enheter-

 46. -oavsett vad det är för enheter
  vi använder.

 47. Men digitalisering är ju också när
  man överför dokumentation, texter-

 48. -och kan lyssna på dem eller läsa dem
  på digitala enheter.

 49. I stora delar av vårt samhälle
  får man också IT-system.

 50. I skolan får vi pedagogiska
  plattformar, lärportaler-

 51. -som är en del av digitaliseringen.

 52. Tittar man utåt i samhället-

 53. -vet vi ju om man som vuxen
  ska vara föräldraledig...

 54. Förr kunde man skicka in papper.

 55. I dag sker ju allt sånt
  via en digital dokumentation.

 56. Mycket av det vi gjorde med papper
  och penna är i dag digitaliserat.

 57. Man ska tänka på att digitalisering
  är ett begrepp som är väldigt brett.

 58. Jag kopplar det
  framför allt till skolan-

 59. -undervisning och det klassrumsnära.
  Men det finns ju så mycket mer.

 60. Är man intresserad av programmering
  och ettor och nollor-

 61. -är det ju ytterligare
  en del i digitaliseringen.

 62. När man tittar på begreppen
  literacy och multimodalitet-

 63. -kan man ju fundera lite grann
  framför allt på literacybegreppet.

 64. Det är ett engelskt begrepp
  som vi har lyft in i svenska.

 65. Vi har inget
  riktigt bra svenskt begrepp-

 66. -som kan ersätta literacy.

 67. Tidigare pratade man om att...

 68. ...att literacy var att kunna läsa...
  Att man var läs- och skrivkunnig.

 69. Men det är i dag mycket mer.

 70. Det är alla de sätt som vi kan
  kommunicera och uttrycka oss på.

 71. Det är inte bara det skrivna ordet
  och texten-

 72. -utan det kan vara symboler, bilder
  film, ljud. Olika uttrycksformer.

 73. Och multimodalitet, då?

 74. "Multi" kommer ju från ordet...
  eller betyder ju "många".

 75. Att det finns flera eller många.

 76. Och "modalitet" kan egentligen
  översättas med "uttryckssätt".

 77. Ibland vet jag att en del
  talar om "teckensystem".

 78. Olika system för att uttrycka sig.

 79. Bild kan vara ett sätt,
  text ett annat, ljud ett tredje.

 80. Pratar man om multimodalitet-

 81. -så pratar man om
  att det finns flera modaliteter-

 82. -som är i gång på en och samma gång.
  Inte bara den skrivna texten

 83. När vi tar fram telefonen och skickar
  ett chattmeddelande eller sms-

 84. -skriver vi kanske, klipper in
  en emojibild och gör en smiley.

 85. Då använder vi ju olika teckensystem
  med bilder och skriven text.

 86. Multimodalitet är alltså
  när flera samverkar.

 87. Det här med digitalisering
  och olika modaliteter...

 88. Det är också intressant
  att fundera över.

 89. Digitaliseringen påverkar ju
  oss i skolan på olika sätt.

 90. Vi kan jobba med modaliteter,
  uttryckssätt-

 91. -på helt andra sätt
  än vad vi tidigare har gjort.

 92. Men fortfarande, i skolans värld, är
  den skrivna texten väldigt central.

 93. Att kunna läsa och skriva-

 94. -är kanske det som är allra högst upp
  på önskelistan bland lärare.

 95. Och tänker man på modaliteter
  kopplat till digitalisering-

 96. -så förr och kanske nu
  så finns det en inbyggd hierarki-

 97. -mellan olika modaliteter.

 98. Att kunna använda bilder
  är kanske inte lika centralt-

 99. -som att kunna skriva.

 100. Så den skrivna texten
  blir på nåt sätt högst upp-

 101. -och så har det varit under lång tid.
  Och läsningen har varit det centrala-

 102. -för att kunna bli...eller
  utvecklas vidare.

 103. Att få kunskaper och komma vidare
  i sitt lärande, att bli bildad.

 104. Det har varit likhetstecken
  mellan att kunna läsa-

 105. -och att bli nånting i skolan.

 106. Men om vi tänker på hur det ser ut nu
  eller kanske kan se ut i framtiden-

 107. -för vi är
  kanske inte riktigt där än-

 108. -kan man tänka
  att det inte är nån hierarki.

 109. Nu har vi ju möjligheten att koppla
  in alla uttrycksätt i klassrummet-

 110. -och det blir
  kanske inte lika viktigt-

 111. -att bara kunna läsa och skriva
  verbal text.

 112. Kanske blir det viktigt
  att kunna förstå bilder-

 113. -att kunna använda ljud, att kunna
  använda andra typer av modaliteter.

 114. Och kanske blir det så
  att vi tänker i framtiden-

 115. -att olika modaliteter kan leda till
  kunskap, bildning, till ett lärande.

 116. Det finns flera sätt att lära sig
  och alla sätt är lika goda.

 117. Man kan problematisera det så här.
  Jag har gjort en pyramid-

 118. -med den skrivna texten högst upp.
  Det är lite så vi har haft det.

 119. Sen är det så att det inte är all
  skriven text som har värderats högt.

 120. Att kunna skicka ett sms med
  förkortningar och symboler-

 121. -har ju inte alls varit lika viktigt-

 122. -som att kunna skriva en avhandling
  inom ett naturvetenskapligt ämne.

 123. För vi har ju en hierarki
  inom de skrivna texterna också.

 124. Och ju mer faktaspäckad,
  ju mer akademiskt språk-

 125. -desto högre upp i hierarkin har vi
  ju tänkt att texten har kommit.

 126. Det man kan fundera över är att om
  modaliteterna finns i en hierarki-

 127. -är ju vad är det då som
  kommer längst ner i vår hierarki?

 128. Är det det talade språket?
  Är det bilder?

 129. Är det symboler? Filmer?
  Vad är det som kommer här nere?

 130. Jag vet inte. Men om man tittar
  tillbaka i alla våra läroplaner-

 131. -har den skrivna texten
  kommit högt upp.

 132. Den har varit central
  för vårt lärande.

 133. I den här boken "Digitalisering,
  literacy och multimodalitet"-

 134. -som vi skrev och som kom i våras-

 135. -pratar vi om ett hjul i stället,
  ett multimodalhjul.

 136. Det multimodala, olika uttryckssätt-

 137. -där det kanske inte är nån hierarki-

 138. -utan att de finns allihop
  runt omkring oss och är likvärdiga.

 139. Och den är inte
  jättelätt att se från långt håll-

 140. -men jag ska
  ändå försöka förklara lite.

 141. I det här multimodalhjulet
  finns det olika modaliteter.

 142. Där är
  det visuella sättet att uttrycka sig.

 143. Där är det skrivna sättet.

 144. Där är det muntliga,
  att kunna uttrycka sig i tal.

 145. Där är det auditiva,
  att kunna lyssna.

 146. Där är också kroppen och kroppsspråk-

 147. -och att använda den typen av uttryck
  för att göra sig förstådd.

 148. Där är det taktila meningsskapandet.
  Till exempel att läsa med fingrarna-

 149. -i stället för ögonen eller öronen.

 150. Men det kan också vara det rumsliga,
  hur det ser ut i en klassrumsmiljö.

 151. Här är flera olika modaliteter-

 152. -och alla, tänker vi,
  kan på sikt vara lika viktiga.

 153. Men det ställer krav på oss, hur
  ska vi få det här sättet att tänka-

 154. -och kunna få in det
  och få våra elever att tänka-

 155. -att vi kan använda
  olika uttryckssätt i framtiden?

 156. Om vi går vidare och tittar
  på digitaliseringen i skolan-

 157. -så finns det två olika sätt
  att tänka kring digitalisering.

 158. Vissa menar att det viktigaste
  är att tekniken används-

 159. -alltså ett teknikcentrerat synsätt.

 160. Det viktigaste är en-till-en-
  lösningar och att alla har en enhet.

 161. Det är inte så viktigt
  vad man gör med det.

 162. Det viktigaste är att det finns.
  Det hör vi ofta.

 163. Många skolor är stolta över att de
  har en tät...

 164. ...alltså mycket digitala enheter
  i sina klassrum.

 165. Men man kan också tänka att
  det viktiga inte är att det finns-

 166. -utan hur det används.

 167. Hur det hjälper till att skapa
  lärande och en god undervisning.

 168. För mig och mina kollegor, när vi
  skrev boken, är hur:et viktigt.

 169. Även om man tänker
  att digitalisering är viktigt-

 170. -så är det ibland kanske viktigare
  att ha penna och papper i handen-

 171. -än att bara vara fast
  i de digitala enheterna.

 172. Allt lärande kan ha olika delar.

 173. Då kan man behöva det digitala-

 174. -men ibland finns det kanske andra
  uttryckssätt som vi behöver använda.

 175. Så hur:et är viktigt. Man ska använda
  tekniken när det tillför nånting-

 176. -inte bara för att den finns.

 177. Tittar man på skolan ser man
  att det är mycket som digitaliseras.

 178. Vi har ett ämnesinnehåll
  som digitaliseras.

 179. Och ämnesinnehåll, då tänker jag att
  vi kan titta i digitala uppslagsverk-

 180. -vi kan använda sökmotorer
  och Youtube.

 181. Mycket av vårt ämne
  kan vi hitta i den digitala världen.

 182. Men vår kommunikation
  är ju också nåt som digitaliseras.

 183. Vi kan på ett helt annat sätt,
  via våra enheter-

 184. -kommunicera med elever,
  med varandra, med föräldrar, målsmän.

 185. Vi kan använda sociala medier
  och mejlsystem-

 186. -eller våra plattformar
  där vi kan skicka meddelanden.

 187. Vår administration
  har ju också digitaliserats.

 188. I dag finns nog ingen skola
  som inte har digitala elevsystem-

 189. -där man för in elevuppgifter
  och så alstras det klasslistor-

 190. -man kan få fram uppgifter
  om adresser och målsmän och liknande.

 191. Vi har mejlsystem där vi
  ska skicka den typen av information-

 192. -mellan varandra på skolan,
  men också till föräldrar och elever.

 193. Vi har pedagogiska plattformar
  där vi lägger ut information.

 194. Vi kanske skriver omdömen, gör
  IUP:er, lägger in annan information.

 195. Så mycket av det administrativa
  har också digitaliserats.

 196. Undervisningen
  är ju också väldigt digital i dag.

 197. När vi går in i ett klassrum har vi
  inte bara en lärobok som är tryckt.

 198. Vi har kanske digitala enheter, vi
  har en projektor för att visa saker.

 199. Vi kan koppla upp oss
  och få in världen i klassrummet-

 200. -eller skicka vårt klassrum ut i
  världen. Den typen av möjligheter.

 201. Men det är också så
  att lärandet har digitaliserats.

 202. Och när jag säger det tänker jag...

 203. ...att lärandet är inte längre
  kopplat till ett klassrum-

 204. -och ett bestämt klockslag.

 205. Mina elever och allas elever-

 206. -har ju egentligen klassrummet
  med sig på fickan.

 207. De kommer åt sin pedagogiska
  plattform via en telefon eller enhet.

 208. De kan kolla uppgifter, de kan söka-

 209. -de kan svara på saker,
  skicka tillbaka till mig som lärare.

 210. Så undervisningen är inte längre
  kopplad bara till en schemaposition-

 211. -utan lärandet är så mycket större.

 212. Och man måste fundera
  över hur vi kan använda det-

 213. -och göra nåt positivt av det.

 214. Tittar man på skolan
  fick vi ju från augusti inskrivet-

 215. -att vi på allvar måste börja fundera
  och arbeta med digitalisering.

 216. Den reviderade läroplanen
  kom i skarpt läge.

 217. Vi skulle börja jobba med de här
  fyra aspekterna av digital kompetens-

 218. -som Skolverket har fört fram, både
  för grundskola och gymnasieskola.

 219. Det handlar ju om fyra
  rätt så övergripande aspekter.

 220. Det man måste fundera över är hur man
  kan koppla det till sitt eget ämne.

 221. Det finns revideringar i en del av
  ämnes- och kursplanerna, inte i alla.

 222. Men det här finns inskrivet i de
  första två kapitlen i vår läroplan.

 223. Det ska genomsyra all undervisning
  oavsett ämne, oavsett ålder.

 224. Jag ska försöka konkretisera
  och visa hur jag tänker-

 225. -att det kan ge sig uttryck
  i mitt klassrum.

 226. Ett sätt att konkretisera
  är att använda en modell-

 227. -som Frida Monsén har tagit fram.

 228. Inte riktigt så här, utan
  hon brukar prata om fyra pusselbitar.

 229. Hon är lärare och författare
  och väldigt insatt i digitalisering.

 230. Hon pratar om att digitalisering
  är ett stort begrepp-

 231. -och nånting som alla elever
  behöver kunna hantera-

 232. -förstå, dela och skapa.

 233. Och i mitt fall handlar det inte bara
  om digitalisering.

 234. -utan också om literacy
  och multimodalitet.

 235. Tre begrepp som eleverna behöver
  hantera, förstå, dela och skapa.

 236. Och hantera, det kan ju vara,
  om vi tänker i svenskundervisningen-

 237. -att kunna söka information. Hur
  kan jag hantera informationsflödet?

 238. Hur kan jag söka,
  granska, sammanställa-

 239. -den information som översköljer mig
  om jag använder en sökmotor?

 240. Men det kan också handla om att
  hantera att vi är online-

 241. -24 timmar om dygnet,
  sju dagar i veckan.

 242. Hur ska vi förhålla oss till det?

 243. Kan vi lägga ifrån oss telefonen
  en vecka och inte vara tillgängliga?

 244. Vad gör det? Vi vet ju
  att vi väldigt ofta tittar på den.

 245. Hur blir vi inte stressade
  och kommer i en negativ spiral?

 246. Att förstå handlar om att förstå
  hur digitaliseringen påverkar oss.

 247. Att kunna förstå
  hur algoritmerna påverkar oss-

 248. -när vi till exempel söker.
  Vad är filterbubblan?

 249. Vad är det som gör att jag får
  ett begränsat sökresultat-

 250. -när jag söker
  på till exempel Chrome-

 251. -om jag har sökt liknande tidigare?

 252. Hur påverkar det mig om jag får
  ett smalt fält av information?

 253. Att kunna dela handlar om att ta
  tillvara den information vi får fram.

 254. Att kunna dela med varandra.
  Det handlar också om nätetik.

 255. Hur ska vi vara på nätet?
  Vad gäller när vi publicerar saker?

 256. Kan vi dela vad som helst när
  som helst eller behöver vi kunskap?

 257. Sist men inte minst att kunna skapa.

 258. När vi lever i en digital värld
  kan vi ju också skapa väldigt mycket.

 259. Vi är inte fast i den skrivna texten.

 260. Men vad gör det för lärandet
  om vi ska börja skapa presentationer-

 261. -där flera modaliteter samspelar?

 262. Det ställer krav på oss som lärare
  att bedöma den typen av uppgifter.

 263. Jag tänker att det här
  egentligen är fyra ord-

 264. -som man kan ha med i undervisningen
  oavsett vad man jobbar med.

 265. Att man funderar lite över de fyra.

 266. Hur kan det se ut i klassrummet? Vi
  ska gå in i min svenskundervisning.

 267. Jag kommer att visa lite
  hur jag tänker att vi kan påverka.

 268. Här är några av mina elever.
  Bilden är ett par år gammal.

 269. De gick bygg och anläggning i ettan.

 270. Vi höll på med ett arbetsområde
  där vi läste mycket skönlitteratur.

 271. Mina elever fick tillgång
  till en tryckt bok.

 272. Men många hade läs-
  och skrivsvårigheter-

 273. -och behövde kunna lyssna
  på sina böcker-

 274. -och det gjorde de via Legimus.
  Då har vi det auditiva.

 275. Samtidigt kan de följa med i texten.
  Det blir en markering där rösten är-

 276. -som ett stöd när de följer med
  i den skrivna texten.

 277. Vi tittade även på noveller
  som hade blivit filmatiserade.

 278. Då fick vi in ytterligare ett medium.

 279. Förr i tiden
  hade vi kunnat göra liknande saker-

 280. -men det hade varit mer tungrott.
  Vi hade kunnat låta elever lyssna.

 281. Men Daisyspelare var ju inte alltid
  så lätt att ha väldigt många av.

 282. Vi hade kunnat ha cd-spelare
  eller förr i tiden kassetter.

 283. Ännu längre tillbaka, om man skulle
  titta på film, var det såna här hjul.

 284. Det var svårt att få det att funka.

 285. Så vissa av delarna
  kunde vi göra tidigare också-

 286. -men det var lite svårare
  och mer tungrott.

 287. I dag kan mina elever läsa sin bok
  när de vill om de har Legimus-

 288. -för de har det tillgängligt
  i sin telefon.

 289. De behöver inte bara lyssna
  i klassrummet-

 290. -utan nu kan de göra det
  på bussen till och från skolan.

 291. Det är viktigt att man lär eleverna
  att hantera olika modaliteter.

 292. Vad innebär det att ha Legimus?
  Hur hanterar man det på bästa sätt?

 293. Vad gör det för eleven med stödet
  av ljud och skriven text på skärmen?

 294. Vi fortsatte jobba med läsningen.

 295. Mina elever skulle anteckna
  medan vi jobbade med litteraturen.

 296. Jag tycker att det bra
  att ha ett läsprotokoll.

 297. Lyssnar man eller läser
  kan det ibland vara ett stort steg-

 298. -att gå till en dator
  och börja skriva.

 299. Då är det bra
  att ha ett papper vid sin sida-

 300. -där eleven lätt kan anteckna.

 301. Vi kan jobba
  med post it-lappar i boken.

 302. Olika färger,
  beroende på vad man har fastnat för.

 303. Sånt man gillar kanske är grönt
  och sånt man inte gillar är rött.

 304. Då använder eleverna färger
  i sitt lärande och det kan förstärka.

 305. Vi jobbar med digitala anslagstavlor,
  där eleverna antecknar digitalt-

 306. -och allas anteckningar
  samlas på samma enhet.

 307. Det kunde vi inte tidigare, men
  digitaliseringen ger den möjligheten.

 308. Vi delar dokument. Eleverna skriver,
  ibland bara till mig.

 309. Jag kommenterar
  och eleverna kan jobba vidare.

 310. Vi kan göra det i realtid. Men ofta
  får jag kommentarer och frågor-

 311. -från mina elever
  utanför ordinarie undervisningstid.

 312. De sitter hemma en kväll 21.59
  och så plingar det till.

 313. Då har de ställt en fråga eller
  besvarat en fråga jag har ställt.

 314. Vi öppnar upp vårt klassrum. Vi har
  också möjlighet att tala in text.

 315. För elever som inte har så lätt
  för att skriva finns möjligheten-

 316. -att via olika programvaror tala in
  text och så skriver datorn texten.

 317. Sen får man jobba vidare med texten-

 318. -men det är en ny möjlighet.

 319. Det gäller att ge eleverna strategier
  för att kunna jobba så här.

 320. Att alla sätt är goda
  och att inte försöka rangordna-

 321. -så länge det leder till lärande
  och en utveckling hos eleverna.

 322. När vi redovisade läsningen
  försökte vi göra det på olika sätt.

 323. Att få in olika modaliteter och låta
  eleverna testa olika uttrycksformer-

 324. -i sitt eget lärande.

 325. Vi har podcastinspelningar.
  Vad innebär en podcast?

 326. Då måste man prata om det.
  Vad innebär det att göra ett manus?

 327. Vi har en jingel,
  en låt som inleder och avslutar.

 328. Vi får lyssna på andra
  och sen får vi själva skapa.

 329. Vi kan göra olika typer av posters,
  där vi använder citat från boken-

 330. -försöker hitta en bild
  som symboliserar bokens budskap-

 331. -och så skapar vi posters.
  Det bästa citatet är det här.

 332. Eleverna får motivera och presentera
  varför de har valt det.

 333. Men också vad det betydde för dem.

 334. Vi kan jobba traditionellt.
  Att skriva.

 335. Kanske inte en vanlig bokrecension,
  men att de får fundera kring boken.

 336. De brukar få lyfta ut en händelse
  eller karaktär-

 337. -och motivera
  om boken är nåt som man ska tipsa om-

 338. -eller inte tipsa om,
  och sen får de prata kring det.

 339. Vi kan jobba med avatarer
  och spela in filmer, filmatiseringar-

 340. -där eleverna får välja
  en av karaktärerna-

 341. -och skapa en karaktär via en avatar.

 342. Då handlar det ju
  om att återskapa inre bilder.

 343. Vi får ju en bild av hur nån ser ut
  och eleverna ska uttrycka det.

 344. Uppe till höger är det Frida från
  Niklas Krogs roman "Ingenmansland".

 345. Så kanske hon ser ut.

 346. Men en annan elev hade tolkat henne
  på ett helt annat sätt utifrån boken.

 347. Vi kan göra boktips via filmappar,
  till exempel, på en Ipad.

 348. Att tipsa om en bok. Att skapa
  en stämning med ljud, med bild-

 349. -med fotografier, som stämmer överens
  med bokens handling.

 350. Vi kan lyfta in tekniken på ett sätt
  som vi tidigare inte har kunnat göra.

 351. Och vi kan i väldigt många fall
  jobba med modaliteter som samspelar.

 352. Där olika uttrycksformer är
  tillsammans i ett och samma lärande.

 353. Så kan det se ut.
  Det är inte revolutionerande-

 354. -men det handlar om att använda olika
  typer av lärande och modaliteter-

 355. -för att ge eleverna strategier och
  möjlighet till olika uttrycksformer.

 356. Vi ska ta ett annat exempel.

 357. Jag håller på med språksociologi
  i Svenska 1 med mina elever.

 358. Språksociologi handlar om språk och
  om olika sätt som språket används.

 359. Manligt/kvinnligt språk,
  dialekter, gruppspråk-

 360. -yrkesspråk,
  det kan vara vadsomhelst.

 361. Mina elever ska två och två
  få göra en muntlig redovisning-

 362. -med
  ett digitalt presentationsprogram.

 363. Det är träning
  inför det nationella provet.

 364. Vi hade en genomgång
  av ett presentationsprogram-

 365. -så att de hade koll
  på hur det funkar.

 366. Då sa en av mina elever: "Jag hämtar
  en bild på Google och sätter in den"-

 367. -"och sen är det jättebra."
  Det var ju bra att eleven sa så.

 368. Då fick vi en diskussion om vad som
  gäller för bilder och upphovsrätt.

 369. Får vi använda alla bilder
  hur som helst?

 370. Nej, det får vi kanske inte.

 371. Mina elever använder Chromebook,
  vi använder Chrome som webbläsare-

 372. -och de googlar ju ofta bilden.

 373. Då fick vi en diskussion.
  Jag valde ordet "katt".

 374. Sen tittade vi. Vi kopplade upp
  så att alla såg min dator.

 375. Sen klickade jag på "verktyg"
  uppe i högra kanten.

 376. Sen frågade jag om de hade
  använt det. Nej, ingen hade koll.

 377. De googlar hej vilt
  och tänker inte på-

 378. -att det finns hjälp
  att utgå ifrån när man googlar.

 379. Jag klickade på "verktyg" och
  pratade om användningsrättigheter.

 380. När man söker på bilder
  finns det en inställning-

 381. -som gör att man kan välja
  vilken typ av bild som kommer fram.

 382. Väljer man bilder som får användas
  är de lite granskade redan.

 383. Det är bilder som, i fråga
  om upphovsrätt, är okej att använda.

 384. Då kan man använda dem
  i sin presentation.

 385. Givetvis ska man ha
  all information som behövs-

 386. -men det är bilder som är okej.

 387. Man kan ju också använda sånt
  som inte får användas kommersiellt.

 388. Men att man ger eleverna strategier
  när de kommer ut i ett yrkesliv-

 389. -så att de vet vad som gäller
  och vilka bilder de får använda.

 390. Vi pratade lite vidare. Det där
  med att hämta en bild på Google:

 391. Om vi då hittar en bild,
  vad ska man tänka på?

 392. Kanske på vem som har gjort bilden.
  Man ska gärna ha med upphovsman.

 393. Är det så att bilden har en titel,
  vissa har det, då ska den uppges.

 394. Man ska ha en länk, så att den som
  ser presentationen kan komma vidare-

 395. -och hitta var bilden finns
  i sitt normala fall.

 396. Vissa bilder är licensierade
  utifrån en Creative Commons-licens.

 397. Då behöver man ha koll på det.
  Ibland ska man använda samma licens.

 398. Då får man prata om vad CC är
  och hur man kan nyttja det.

 399. När vi hade pratat om det här utifrån
  ett enkelt påstående från en elev-

 400. -och hade tömt allt
  kring hur vi ska tänka kring bilder-

 401. -började jag fundera på att vi måste
  gå vidare kring hur man söker.

 402. Mina elever är duktiga på att gå ut
  på Google och sätta ett ord-

 403. -och får en träff överst och
  går in på den och använder den.

 404. Jag använder
  det som kallas "samtalsgoogling".

 405. Det är jättebra för att introducera
  källkritik och informationssökning-

 406. -tillsammans med hela klassen
  och läraren.

 407. Många av mina elever-

 408. -är jätteduktiga användare
  av olika typer av digitala enheter.

 409. Från det att de var små har de haft
  mobiltelefoner och sociala medier-

 410. -och där kan man uttrycka sig
  och ha åsikter och tankar.

 411. När de kommer till mig på gymnasiet
  möts de av faktabaserade texter-

 412. -texter som är multimodala om de
  ligger digitalt, även i läroböckerna.

 413. De är inte lika duktiga
  på det kritiska.

 414. Att vara kritisk
  till texter de möter.

 415. Då bör man träna det. Samtalsgoogling
  har varit en framgångsfaktor.

 416. Man kopplar upp sig och eleverna
  får gärna sitta två och två.

 417. Man bestämmer ett ämnesområde
  som man vill fördjupa sig i.

 418. Man skriver in ett sökbegrepp.
  Man får kanske jättemånga träffar.

 419. Om vi skriver "svenska". Om vi håller
  fast vid språk och språkhistoria-

 420. -och bara skriver "svenska"
  får vi jättemånga träffar.

 421. Då kan man fundera på hur man snävar
  och får färre sökträffar.

 422. Kanske om vi skriver "svenska
  språket". Får vi färre sökträffar?

 423. Och om vi snävar in ytterligare?
  "Svenska språkets historia".

 424. Ytterligare färre. Kan vi skriva om
  så vi inte har tre ord?

 425. Ja, "svensk språkhistoria".
  Vi provar att skriva in det.

 426. Då får vi ännu färre träffar.
  Problematisera, diskutera, samtala.

 427. Få dem att reflektera över hur man
  kan snäva eller vidga sitt begrepp-

 428. -för att antingen
  minska eller öka träffarna.

 429. Ibland låter jag eleverna
  testa och visa.

 430. Det viktigaste vid samtalsgoogling
  är det kreativa klassrummet-

 431. -där eleverna är lika mycket ägare
  av lärandet som jag.

 432. Om de hittar ett snävare sökbegrepp
  får de visa hur de gjorde.

 433. Sen måste vi fundera över resultaten,
  över träfflistorna.

 434. Är den översta träffen den bästa?
  Kan vi göra på nåt annat sätt?

 435. Kan vi scrolla ner,
  gå till sidan två-tre?

 436. Kan vi använda oss av sökordet och
  sen avgränsa via avancerad sökning-

 437. -så att vi får pdf eller doc,
  alltså textdokument?

 438. Att visa eleverna
  så att de vet hur de ska jobba.

 439. Ka vi gå till en hemsida eller
  en myndighet eller organisation-

 440. -för att direkt komma in på en sida
  där det finns specialistkunskap?

 441. Vad är skillnaden
  mot att bara googla?

 442. Att vara kritisk, att diskutera,
  att samtala, blir centralt.

 443. Är man intresserad av samtalsgoogling
  så skriver jag om det i mina böcker.

 444. Jag tror att det är bra för att få
  eleverna att bli lite källkritiska-

 445. -och lite tryggare
  i det här med informationssökning.

 446. Vi skulle ju gå in på möjligheter
  och utmaningar för lärare och elever.

 447. Möjligheter finns det ju många.

 448. Jag har bara tagit upp några. Jag ska
  försöka definiera vad jag menar.

 449. Vi kan jobba med olika modaliteter
  på ett helt annat sätt än tidigare.

 450. Vi kan få alla elever i ett klassrum
  att hitta sitt sätt att lära-

 451. -och uttrycka sig.
  Och vi kan göra det i ett samspel.

 452. Klassrumsmiljön, där eleverna
  finns med, blir central.

 453. Lärandet sker
  tillsammans i klassrummet.

 454. En annan möjlighet
  är att klassrummet öppnas upp.

 455. Vi kan använda oss
  av olika tekniska lösningar-

 456. -som gör att vi kan chatta
  eller ha videosamtal-

 457. -med klasser på andra håll i Sverige
  eller utomlands.

 458. Den möjligheten och direkta kontakten
  har vi tidigare inte haft.

 459. Kommunikationen mellan elever,
  elev-lärare, lärare-målsman-

 460. -blir i vissa fall enklare och
  mer direkt. Vi kan via en plattform-

 461. -hitta en informationskanal och då
  vet vi att det är där flödet finns.

 462. Men också
  i till exempel delade dokument-

 463. -där man som lärare kan ge respons
  på olika elevarbeten-

 464. -och eleverna när som helst
  kan gå in och följa upp responsen.

 465. Vi får en tidigare diskussion
  om nätetik och källkritik.

 466. Jag hade inte planerat information
  om hur vi hämtar bilder från nätet-

 467. -men det kom naturligt när eleven
  sa "jag plockar en bild från Google".

 468. Vi kan få in det
  och kanske få våra elever medvetna-

 469. -om just det här med nätetik
  och källkritik.

 470. Jag tror att elevernas
  kommunikativa förmågor kan öka.

 471. Att kunna kommunicera
  på andra sätt än med tryckt text-

 472. -ställer också stora krav och är
  en utmaning som jag återkommer till.

 473. Elevernas motivation ökar.
  Jag ser det hos mina elever.

 474. När de får använda alla olika verktyg
  och redskap i undervisningen-

 475. -tycker de att det blir lättare.
  Om de har en kass handstil-

 476. -och det är jobbigt att skriva
  är det lätt att sitta vid en dator.

 477. Så att man inte blir begränsad
  utan försöker hitta former-

 478. -som gör att alla elever
  kan komma till uttryck.

 479. Men det finns också många utmaningar.
  En stor utmaning är att förena-

 480. -det informella lärandet utanför
  skolan med det mer formella lärandet.

 481. Hur kan vi hitta kopplingar mellan
  där eleverna befinner sig och skolan?

 482. Gapet däremellan är lite för stort.

 483. Åtminstone för de
  som tycker att skolan är jobbig.

 484. Där skolan är nåt
  som blir lite tungt, lite tråkigt.

 485. Då gäller det
  att få en naturlig övergång-

 486. -så att lärandet och skolan
  blir lite rolig.

 487. Sen ska man inte tänka att man
  ska förminska eller ha lägre krav-

 488. -för man ska ha samma krav på
  eleverna, men man behöver fånga dem.

 489. Vi har också elever med
  olika förförståelse och erfarenhet-

 490. -att koppla
  till t.ex. digitalisering.

 491. En del elever har från att de var små
  haft telefoner och enheter hemma.

 492. Men andra elever har inte det.

 493. Hur kan vi då jobba
  så att vi i skolan kan fånga alla-

 494. -och få dem att komma vidare
  i sitt lärande.

 495. En utmaning är ju också,
  för oss lärare-

 496. -det här med redovisningar, som inte
  är redovisningar av skriven text.

 497. Hur bedömer man en film?

 498. Hur bedömer man en poster?

 499. Under min utbildning
  hade vi inte mycket information-

 500. -om bilder och bildanalys.

 501. Jag tänker att det är viktigt, det
  är nåt vi översköljs av hela tiden.

 502. Hur ska vi bedöma bilder?

 503. Eller presentationer som eleverna har
  skapat, där bilder är det centrala.

 504. Det är klurigt,
  nåt vi behöver fundera över.

 505. Vi behöver också fundera över hur vi
  får våra elever att bli källkritiska-

 506. -i dag när information är så snabb
  och vi översköljs av så mycket.

 507. Inte bara klicka och dela, som mina
  elever ofta gör, utan reflektera.

 508. Ska jag dela detta? Vad står det
  egentligen? Är det värt att dela?

 509. tiden är en annan utmaning.
  Hur får vi tid till fortbildning-

 510. -till att förkovra oss
  i den digitala kompetensen?

 511. Det är inte bara att börja. Om man
  inte har erfarenhet är steget stort.

 512. Det måste finnas tid,
  även för eleverna.

 513. Eleverna har olika förkunskaper.

 514. Hur ger vi dem tid att lära sig den
  digitala enhet som skolan använder-

 515. -eller sökmotorn
  som den skolan använder?

 516. Vi har också det här med resurser.

 517. Skolan är inte likvärdig.

 518. Jag skulle säga att så stora
  skillnader som finns i skolan i dag-

 519. -har vi inte haft på många år. Hur
  ser vi till att resurserna fördelas-

 520. -så att alla kan gå
  i en skola som är likvärdig?

 521. Det är en utmaning. Utmaningarna
  finns inte bara mellan skolor-

 522. -utan det är också stora skillnader
  inom en och samma skola.

 523. Här måste vi fundera. Inte bara
  lärare, utan huvudmän och ännu högre.

 524. Hur ska vi lösa det
  så att vi får en likvärdig skola?

 525. Den sista utmaningen,
  men kanske den viktigaste.

 526. Om vi nu ska ha digitalisering,
  literacy och multimodalitet-

 527. -måste vi sätta pedagogiken
  i centrum. Lärandet är det centrala.

 528. Det är inte den digitala tekniken
  eller IT-avdelningarna som ska styra.

 529. Pedagogiken måste få sätta ramarna
  för hur vi ska använda tekniken-

 530. -för att skapa ett lärande
  som ger mervärde.

 531. Ja. Tiden börjar gå mot sitt slut.

 532. Det var lite kring digitalisering,
  literacy och multimodalitet.

 533. Vill man komma i kontakt med mig
  får man jättegärna höra av sig.

 534. Det finns inga dumma frågor.

 535. Jag svarar på allt.

 536. Tusen tack för att ni lyssnade.

 537. Textning: Stina Hedin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Digitalisering, literacy och multimodalitet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elever och lärare arbetar numera tillsammans i en digital värld. Vad betyder det för undervisningen? Här berättar läraren Jenny Edvardsson om hur hon pratar om internet och lär ut källkritik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Internet, Källkritik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Dubbla narrativ i historieundervisningen

Ett rollspel för att öka förståelsen för konflikten mellan Israel och Palestina - det blev starten för lärare på Lerums gymnasium att jobba med ett nytt narrativ. Mattias Stadler, lärare i historia och engelska, berättar här om metoden Prime. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Vad händer när bollen inte är rund?

Vi vet att alla ska behandlas lika, ändå behöver vi påminnas om detta dagligen. Hör Andreas Jonssons personliga berättelse om kränkningar, kunskap och makt att förändra. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Problematisk skolfrånvaro

Hur ska skolan locka tillbaka elever med skolfrånvaro? Här berättar Mattias Pihl från Kringlaskolan vad de har gjort för att skapa trygghet för eleverna. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Läsande förebilder spelar roll - eller?

Varför tappar många tonårskillar intresset för att läsa böcker? Vad behövs det för förebilder? Läraren Pär Sahlin och journalisten Patrik Lundberg diskuterar. Moderator: Marie Augustsson. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Självbedömning som stöd för självreglerat lärande

När elever har det extra svårt - ge dem extra stöd. Om eleverna ska bli bättre på självbedömning är det viktigt att få feedback från lärare, konstaterar Anders Jönsson, professor i didaktik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Medling i konflikter mellan elever

Hur löser skolpersonal en konflikt mellan elever? Oskar Palmenfelt från Medlingscentrum guidar mellan arketyper och metoder i konfliktens värld. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Inkludering i praktiken

Hur skapas den bästa lärande upplevelsen för barn med NPF-diagnos? Joanna Lundin, lärare och författare, ger konkreta tips för all skolpersonal. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Digitalisering, literacy och multimodalitet

Elever och lärare arbetar numera tillsammans i en digital värld. Vad betyder det för undervisningen? Här berättar läraren Jenny Edvardsson om hur hon pratar om internet och lär ut källkritik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Välkommen till verkligheten i skolans värld

Att föregå med gott exempel och vara en god ledare i klassrummet. Det är några av grundtipsen till nya lärare som Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg ger här. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Motivation och tillgänglighet med digitala verktyg

Eva Rännar från Specialpedagogiska skolmyndigheten talar tillsammans med läraren Katarina Eriksson om digitala verktyg som kan underlätta inlärning. Ännu finns det ingen app som ersätter en pedagog. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Boksamtal med elever

Hur får man elever att själva föra samtal kring litteratur? Gymnasieläraren Jenny Edvardsson ger här handfasta tips på hur hon lägger upp boksamtal med elever. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation

Hur ska förskolan se på barnen och fungera för alla? Det är några av frågorna som pedagogistan Anna Söderström Ahrborn tar upp. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Upptäck tjejer med adhd innan det är för sent

Hur hjälper man barn med adhd i klassrummet? Jessica Stigsdotter Axberg berättar här en personlig och för många familjär historia om adhd. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Researched

Elever och undervisning

Philippa Cordingley är vd för Center for the use of research and evidence in education (Curee). Här berättar hon om deras forskning och hur den kan användas praktiskt i undervisning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Den digitala djungeln

Digitaliseringen av skolan går undan och lärare har idag en uppsjö av digitala läromedel att välja bland, många med fagra löften om pedagogiska genvägar. Inte sällan erbjuds apparna och programmen kostnadsfritt. Men vem har egentligen koll på vilka digitala läromedel som fungerar? Björn Sjödén har granskat digitala läromedel och säger att det saknas vetenskaplig validering och standardisering av dem. Han varnar för att de i värsta fall riskerar att hämma elevernas lärande.