Titta

UR Samtiden - Skolforum 2018

UR Samtiden - Skolforum 2018

Om UR Samtiden - Skolforum 2018

Föreläsningar från Skolforum - en nationell mötesplats för svensk skola och fortbildningsdagar med lärare och skolledare från hela landet. Inspelat på Stockholmsmässan den 29-30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2018 : Problematisk skolfrånvaroDela
 1. Den första kontakten på plats
  i skolan var inte ens lektioner.

 2. Den eleven kom under lunchrasten-

 3. -och tog en promenad med en i
  personalen som bodde nära skolan-

 4. -när hon gick ut med sin hund.

 5. Välkomna ska ni vara.
  Mattias heter jag-

 6. -och jag har fått förmånen
  att stå här i dag-

 7. -och prata om ett ämne
  som ligger mig varmt om hjärtat:

 8. Elever som har hamnat i en situation
  med väldigt hög frånvaro.

 9. Så här hade jag tänkt
  att den här stunden skulle se ut.

 10. Jag börjar med en kort presentation
  av mig och skolan som jag jobbar på.

 11. Ni kommer att få möta
  en våra gamla elever-

 12. -som vi i dag kallar för "Kalle".

 13. Väldigt kort
  kommer jag att ta avstamp i-

 14. -vad problematisk skolfrånvaro är.

 15. Andra är bättre än jag på att prata
  om vad all forskning säger.

 16. Det jag vill prata om är
  det som vi på Kringlaskolan gör-

 17. -dels för att förebygga
  men också hur vi hanterar en elev-

 18. -som har hamnat i en knepig sits.

 19. Mot slutet
  dröjer jag mig kvar en stund-

 20. -om nån får en liten fråga
  som man vill passa på att bolla.

 21. Det finns kontaktuppgifter i slutet
  om man vill komma i kontakt med mig.

 22. Jag heter Mattias Pihl.

 23. Jag har jobbat hela min yrkesaktiva
  lärarkarriär på Kringlaskolan.

 24. Det har blivit snart tio år.

 25. Jag började på mellanstadiet men när
  min klass började på högstadiet-

 26. -följde jag med och är kvar där.

 27. Jag är förstelärare i matematik
  men undervisar även i NO och teknik-

 28. -och har mentorselever
  i blandade åldrar på högstadiet.

 29. Man kan undra varför en mattelärare
  ska prata om ett sånt här ämne.

 30. Det hela började
  för drygt ett år sen.

 31. Vår skola fick en förfrågan
  från "Lärlabbet", som UR sänder.

 32. De skulle göra ett program
  om just problematisk skolfrånvaro-

 33. -och frågade om vi kunde ställa upp.

 34. Jag var en av två pedagoger
  som ihop med vår rektor medverkade.

 35. På den vägen är det.
  Nu är vi här i dag.

 36. Det här är min föreläsardebut.

 37. Jag har aldrig pratat inför främmande
  människor, så det är lite spännande.

 38. Kringlaskolan är en F-9 skola.
  Vi har ungefär 530 elever.

 39. Vi är belägna i Geneta i Södertälje.

 40. Det är ett av områdena som regeringen
  klassar som särskilt utsatt.

 41. Därifrån är våra flesta elever, men
  vi har elever från hela Södertälje.

 42. Nu ska ni få möta Kalle.

 43. När jag fick reda på att jag skulle
  stå här i dag väcktes en tanke i mig-

 44. -att det vore intressant
  att lyfta upp elevperspektivet.

 45. Då kontaktade jag en av våra
  gamla elever som inte går kvar-

 46. -och hade ett samtal med honom.

 47. Han fick ge sin bild
  av hur han hade upplevt skolan.

 48. Då säger Kalle så här.
  Det första jag frågade var-

 49. -vad han mindes från när han började
  få svårt att ta sig till skolan:

 50. "Skolan gick jättebra, men efter
  en resa fick jag en panikattack"-

 51. -"när jag var tillbaka i skolan. Jag
  fick ont i magen och stannade hemma."

 52. "Allt eftersom jag kom längre
  och längre efter blev känslan värre."

 53. "Om jag blev tvingad till skolan
  släppte magontet när jag var där."

 54. "Det blev bara svårare att gå dit,
  och panikattackerna blev bara värre."

 55. Det här är en elev som uppenbarligen
  inte mår bra över sin situation.

 56. Därför vill jag inleda med
  att slå hål på det här begreppet.

 57. Det här är nåt
  som jag inte ser lika ofta längre.

 58. Begreppet
  gör inte riktigt eleverna rättvisa.

 59. De mår uppenbarligen inte bra.

 60. Jag har aldrig träffat en elev som...

 61. ...aktivt går in för
  att inte lyckas i skolan.

 62. Begreppet lägger ansvaret hos eleven,
  att eleven väljer att sitta hemma.

 63. Men oftast finns det
  andra bakomliggande orsaker.

 64. Så det här begreppet
  kommer jag inte att använda-

 65. -utan jag pratar om elever med
  en problematisk frånvarosituation.

 66. Vi har pratat mycket på jobbet
  om vilken syn vi har på eleverna.

 67. Väljer vi att tro
  att eleven stannar hemma-

 68. -för att den vill spela dataspel
  eller är lat-

 69. -då lägger man över
  en stor del av skulden på eleven.

 70. Men vi försöker i stället se-

 71. -att det handlar om att vi som
  skola inte har mött elevens behov.

 72. Tittar man på vad regeringen kom fram
  till och hur de definierar fenomenet-

 73. -så handlar det om frånvaro
  som är så omfattande-

 74. -att det inverkar på utbildningen
  och eleven får svårt att nå målen.

 75. Det gäller även "giltig" frånvaro.

 76. Det är inte bara elever som kanske
  skolkar och står som ogiltiga-

 77. -som får de här problemen.

 78. Oavsett varför man inte är i skolan
  så ger det samma konsekvens.

 79. Missade lektioner och uppgifter
  leder till stora svårigheter-

 80. -oavsett anledning.

 81. Skolinspektionen gjorde
  en enkät 2015-

 82. -och kom fram till att i hela riket
  var det ungefär 20 000 elever.

 83. Man tittade bara på ogiltig frånvaro-

 84. -inte på dem som var drabbade
  av en längre sjukdom.

 85. Man kom också fram till
  att det är vanligare i högstadiet.

 86. Det var ingen skillnad
  mellan pojkar och flickor-

 87. -eller mellan kommunala skolor
  eller friskolor.

 88. Däremot var fenomenet vanligare
  i större skolor och större städer.

 89. Där har man ingen riktig förklaring,
  men jag har en egen liten idé.

 90. Jag tror att ju större skola
  man befinner sig i-

 91. -desto större är risken att man
  ramlar igenom skyddsnäten som finns.

 92. En sån här frånvarosituation
  börjar oftast med ströfrånvaro.

 93. I ett större sammanhang
  med många fler elever-

 94. -tar det kanske längre tid innan den
  här elevens frånvaro uppmärksammas.

 95. Man ser inte problematiken i att
  man är borta kanske varje onsdag-

 96. -för att det är nåt jobbigt i skolan.

 97. Man sorterade också anledningar
  till att elever var borta.

 98. Antingen var det relaterat
  till skolan, till eleven-

 99. -eller till olika sociala faktorer,
  som det sociala samspelet i skolan-

 100. -eller ett socialt liv
  utanför skolan.

 101. Man var också noga med att peka på
  att det inte är en av de här sakerna.

 102. Allt som oftast handlade det om
  en mix av alla tre-

 103. -så man behöver vara otroligt
  noggrann i den inledande fasen-

 104. -med att kartlägga eleven.
  Vari består svårigheterna just här?

 105. Det kommer att se olika ut
  för varje elev som ni träffar på.

 106. Man kom också fram till
  att en av de mest effektiva sakerna-

 107. -var att arbeta förebyggande.

 108. Det är betydligt enklare
  och mer effektivt-

 109. -att arbeta så att eleven aldrig
  hamnar i den här utanförsituationen.

 110. Man kom fram till att skolorna
  kunde hjälpa eleverna hantera stress-

 111. -och hantera de krav som läggs på en.

 112. Man skulle se till att undervisningen
  var tillgänglig för alla.

 113. Man kunde anpassa
  bedömningssituationerna.

 114. Den kan vara otroligt känslig
  och kan mycket väl trigga-

 115. -ångest och obehag även för de elever
  som inte är i den här situationen.

 116. Men också att man
  med ganska enkla medel-

 117. -kunde försöka få den fysiska miljön
  så tillgänglig som möjligt för alla.

 118. Alla elever är inte stöpta
  i samma form.

 119. Alla är inte gjorda
  att sitta i 60 minuter.

 120. Man kan försöka hitta andra sätt-

 121. -som eleven kan arbeta på
  i klassrummen.

 122. Och sen också elevbemötande.

 123. Där är en punkt, i alla fall
  i den litteratur som jag har läst:

 124. Det viktigaste för att lyckas
  i skolan är relationen med de vuxna.

 125. Men jag skulle vilja dra det
  ett steg längre.

 126. Vi jobbar mycket
  med relationen med vårdnadshavare.

 127. Nyckeln till
  att vända frånvaro till närvaro-

 128. -är ett bra samarbete med hemmet.

 129. Så det är lika viktigt som
  att vi möter eleverna bra i skolan-

 130. -att vi även bemöter föräldrarna
  på samma sätt.

 131. Man kan få inte ut nåt konstruktivt
  ur ett möte om föräldern känner-

 132. -att man blir dömd som förhand-

 133. -för att man inte klarar av
  sitt jobb som mamma eller pappa.

 134. Det är precis lika viktigt
  att ha rätt syn på föräldrarna-

 135. -så att de vågar kontakta oss
  för hjälp.

 136. För det är tillsammans
  som man kan lösa problemen.

 137. Nu har vi kommit en bit på vägen
  för Kalle. Han har börjat högstadiet.

 138. Den förra delen som Kalle beskrev var
  redan på mellanstadiet.

 139. Då sa Kalle så här...

 140. Kalle fick en ganska bra start
  på högstadiet.

 141. Det gick ganska bra i sjuan,
  men sen i åttan så hände nåt.

 142. Vi såg honom nästan inte på hela
  årskurs åtta, hur vi än försökte.

 143. Och vi hade förstås väldigt mycket
  kontakt med honom då också-

 144. -men inte förrän i efterhand kommer
  en av sakerna han nämner här upp:

 145. "Jag fick en bra start på högstadiet.
  Mycket var nytt men också spännande."

 146. "Jag klarade alla ämnen bra."

 147. "I åttan skulle vi flytta in i en ny
  byggnad. Första veckorna gick bra"-

 148. -"men sen fick jag en ny panikattack.
  Efter det kändes allt nytt."

 149. "Allt blev för mycket. Ångesten
  kom tillbaka och jag missade"-

 150. -"nästan hela åttan."

 151. När det här hände
  tänkte vi inte på just det.

 152. Skolan var i en expanderande fas, så
  vi fick inte plats i vår skolbyggnad.

 153. Så lagom till när Kalle började
  åttan stod ett nytt skolhus färdigt-

 154. -i anslutning till det andra. Det var
  inga större geografiska förändringar.

 155. Han fick en bra start i åttan också,
  men sen försvann han.

 156. Vi reflekterade kanske aldrig över
  att skolhuset kunde vara en faktor.

 157. Det var samma lärare
  och klasskamrater-

 158. -men hur vi än gjorde,
  så fick vi inte tillbaka honom.

 159. Hade vi vetat det då hade vi kunnat
  hantera det på nåt annat sätt-

 160. -och förbereda honom på miljöombytet.

 161. Så det är inte alltid knutet till
  inlärning, kunskap eller det sociala.

 162. Sån här kan ställa allt på ända.

 163. Nu när han skulle ta sig tillbaka
  blev det för tufft-

 164. -för att det var en helt ny miljö.

 165. Nu ska vi gå in på
  hur vi jobbar förebyggande.

 166. På Kringlaskolan brukar vi säga
  att trygghet är nummer ett.

 167. Vi har en liten broschyr
  som vi delar ut vid öppet hus-

 168. -eller om nån elev besöker oss.
  Då står det först:

 169. "Kringlaskolan, det självklara valet
  för trygghet och kunskap."

 170. Vi har medvetet satt "trygghet"
  före "kunskap" där.

 171. Oavsett hur duktiga eleverna och
  lärarna är, så spelar det ingen roll.

 172. Om man inte känner sig trygg kan man
  inte ta till sig undervisningen.

 173. Då har vi på skolan en plan-

 174. -som sträcker sig
  från förskoleklass till årskurs nio-

 175. -med olika aktiviteter
  i början av varje läsår.

 176. Vi jobbar
  med värdegrund kontinuerligt-

 177. -men de första två veckorna
  på höstterminen är extra vigda-

 178. -åt värdegrundarbete. Det är olika
  beroende på hur gamla eleverna är-

 179. -men det börjar faktiskt redan innan
  de kommer till oss i förskoleklass.

 180. Under våren, innan de ska börja
  förskoleklass hos oss-

 181. -besöker våra förskolelärare
  varje enskilt barn-

 182. -på deras förskola och observerar,
  pratar och tittar.

 183. Och utifrån vad de ser och hör där
  sätter de ihop trygghetsgrupper.

 184. Lite mindre grupper som barnen
  får börja förskoleklasstiden i-

 185. -innan de sätts ihop
  till ordinarie klasser.

 186. Sen utvecklas arbetet med åldern.

 187. I årskurs nio är det första vi gör
  med niorna-

 188. -är att åka på hajk på en obebodd ö
  där man ska göra upp eld-

 189. -laga mat under bar himmel,
  sova i tält och hela den här biten.

 190. Under de här åren hos oss
  inleder vi alltid med-

 191. -ett fokus på trygghet och gemenskap
  i grupperna, varje år.

 192. Vi säger också att alla elever är all
  personals ansvar oavsett yrkesroll.

 193. I praktiken innebär det att vi vill
  att eleverna ska känna sig så trygga-

 194. -att om det inträffar nåt som de
  behöver prata med nån av oss om-

 195. -så ska de inte hålla inne med det.

 196. Om den som de känner sig tryggast med
  på skolan inte är deras mentor-

 197. -eller klasslärare,
  utan kanske serveringspersonalen-

 198. -då kan de vända sig dit,
  liksom om det är vaktmästaren.

 199. Det viktiga är att de räcker ut
  en hand när de behöver-

 200. -för då är all personal redo
  att hjälpa till.

 201. Jag vill dra ett konkret exempel-

 202. -på hur det kan se ut
  i en ganska extrem situation-

 203. -när en dag ställs på ända.

 204. Vi har en språkresa med våra nior-

 205. -där man åker till
  antingen Barcelona eller Paris.

 206. Resorna går av stapeln samtidigt,
  så det är mycket personal inblandad.

 207. För några år sen
  skulle den här resan ske en måndag.

 208. Spaniengruppen
  skulle åka i väg först, tror jag.

 209. De skulle samlas nio
  för att ta sig till flygplatsen.

 210. Vi har morgonmöte åtta varje måndag,
  då personalen går igenom veckan.

 211. Den här morgonen är rektorn
  aningen mer stressad än vanligt.

 212. Det visar sig
  att under föregående kväll och natt-

 213. -har hälften av personalen som
  ska till Barcelona blivit magsjuk.

 214. Eleverna kommer om en timme,
  och vi har inte nog med personal.

 215. Morgonmötet handlar om
  att med kort varsel hitta-

 216. -vilka som kan åka hem,
  packa en väska, hitta ett pass-

 217. -och åka till Barcelona
  med våra femtonåringar.

 218. En av dem som åkte var
  vår förskole- och fritidsfröken-

 219. -som annars arbetar med sexåringarna
  och sitter i samling på morgonen.

 220. Den här morgonen blev annorlunda.

 221. Hon kände sig trygg nog att axla
  ansvaret för hela det här gänget.

 222. Självklart var hon inte ensam-

 223. -men det visar på förtroendet
  mellan elever och personal-

 224. -att en sån sak funkar.

 225. Jag kan inte tänka mig
  att det är fullt möjligt i alla fall.

 226. Det finns tillfällen då man inte
  skulle kunna sätta sig på planet.

 227. En annan viktig person
  är vår kurator-

 228. -som är mycket inblandad
  kring de här eleverna.

 229. Om man skulle titta på pappret
  och räkna budgetsiffror-

 230. -då har vi inte nog med elever för
  att ha en heltidsanställd kurator.

 231. Men jag är glad
  att vi har satsat på den rollen-

 232. -och har en kurator på heltid
  på plats varje dag.

 233. Det jobb som hon gör med eleverna har
  vi mångfalt tillbaka i klassrummet.

 234. Dagens tonåringar är stressade
  och uppjagade, så hon behövs.

 235. Vi har också med henne
  i alla de här uppstarterna-

 236. -varje läsår i alla klasser
  på de aktiviteter som görs.

 237. Det kan vara vandring med åttan,
  hajk med nian-

 238. -eller gruppstärkande övningar
  hos de yngre.

 239. Hon är med och kan observera
  eller även leda övningar.

 240. På så vis hittar hon de elever som
  man upplever kanske är lite ensamma-

 241. -eller så observerar hon nån
  gruppering som inte känns bra.

 242. Så man kan sätta in
  åtgärder väldigt tidigt.

 243. Hon jobbar även uppsökande-

 244. -när nån larmar om elever
  där vi kanske bör titta lite extra.

 245. Hon tvingar inte dem att komma-

 246. -utan hon är ute på raster,
  presenterar sig-

 247. -och ställer dörren lite på glänt,
  så att eleven själv kan boka en tid-

 248. -när den känner sig redo.

 249. Och när hon inte har en elev på
  rummet står hennes dörr alltid öppen.

 250. Ibland undrar man om det är
  fritidsverksamhet där inne-

 251. -för hon är extremt populär
  på vår skola.

 252. Och hon samarbetar väldigt nära
  med de mentorer som har en elev-

 253. -i riskzonen för att hamna utanför.

 254. Mentorskapet är väldigt viktigt hos
  oss och även hos de här eleverna.

 255. Vår mentorsroll på Kringlaskolan
  är ganska stor-

 256. -men det är också väldigt givande,
  även om det är tungt vissa dagar.

 257. Förut var det så att de två
  klasslärare som delade på en klass-

 258. -också delade på mentorskapet
  och tog halva klassen var-

 259. -men för några år sen
  gjorde vi om det och resonerar nu så-

 260. -att rätt mentor
  ska hamna på rätt elev.

 261. I praktiken går det till så
  att under värdegrundsveckorna-

 262. -får eleverna i årskurs sju möjlighet
  att träffa samtlig personal-

 263. -både på lektioner
  och i andra sammanhang-

 264. -då man får se var man klickar bäst.

 265. Efter dessa veckor kommer biträdande
  rektor ut i båda klasserna-

 266. -och de får önska fem namn-

 267. -på lärare som de känner
  kan vara rätt mentor för dem.

 268. Sen görs det upp av biträdande
  rektor och elevhälsoteamet-

 269. -vart man ska placera vilken elev.

 270. Vissa elever med särskilda behov
  har fått en mentor-

 271. -innan de kommer till högstadiet.

 272. Elever som har haft det tufft
  i matte, svenska eller engelska-

 273. -kan man då matcha med en lärare
  som undervisar i det ämnet.

 274. Så man kan stötta även ämnesmässigt.

 275. Och de elever
  som då har en hög frånvaro-

 276. -dem jobbar man extra intensivt med,
  på alla sätt man kan.

 277. Vi kan möta upp eleven på morgonen-

 278. -eller skicka ett sms på
  kvällen innan om vad som händer-

 279. -att de ska vara på plats vid åtta
  och vad de ska ta med.

 280. Allt för att se till att dagen
  inte blir upp och ner för eleven.

 281. Vi har kontinuerliga mentorsamtal.

 282. I min grupp på fjorton elever
  träffar jag vissa en gång per termin-

 283. -på ett enskilt samtal, då man pratar
  om hur det går i skolan.

 284. Andra träffar jag en gång i veckan
  på en fast tid.

 285. Då pratar man inte bara om skolan-

 286. -utan det är kanske elever
  som har hamnat i den här riskzonen-

 287. -och man behöver stämma av så att
  de vet vad som händer nästa vecka.

 288. Elevrelationer är nåt
  som vi jobbar väldigt mycket med.

 289. Nu ska jag försöka mig på
  dagens svåraste uppgift:

 290. Att förklara ett begrepp
  som vi kallar "Kringlaskolan-andan".

 291. Jag är övertygad om att motsvarande
  begrepp finns på flera andra skolor-

 292. -men vi har ägnat studiedagar åt-

 293. -att försöka sätta på pränt vad det
  innebär, och det är väldigt svårt.

 294. Det används dels i personalgruppen,
  hur vi är mot varandra-

 295. -stöttar och hjälper varandra.

 296. Men det handlar också om relationen
  mellan lärare och elev.

 297. Skulle jag försöka sätta ord på det,
  och det har jag grubblat på nu-

 298. -så handlar det om en känsla av att
  vi gör det tillsammans med eleverna.

 299. Det är vår gemensamma arbetsplats.

 300. Även om vi är lärare och ni elever,
  så gör vi det tillsammans.

 301. Och vi ska vara stolta över det
  vi gör när vi representerar skolan.

 302. Det får vi också ofta höra
  av besökare utifrån.

 303. Där finns en känsla. De kan säga
  "trevlig", "gemytlig", "dynamisk"-

 304. -men det handlar om att skapa
  en samhörighet med eleverna-

 305. -trots att vi är i en sits där
  det faktiskt finns en maktobalans-

 306. -där vi står som lärare
  och de som elever.

 307. En sak som är väldigt kul hos oss är-

 308. -att på rasterna hittar man alltid
  personal ute bland eleverna-

 309. Jag menar inte rastvärdarna
  som är ansvariga för rasten-

 310. -utan man hittar oftast
  ännu fler lärare ute.

 311. De sitter med en kaffekopp, spelar
  kort med eleverna eller sparkar boll.

 312. Man nästan umgås med dem på
  rasterna.

 313. Vårt mål är ju
  att vinna över eleverna-

 314. -och visa att vi bryr oss om dem
  och vill att de ska lyckas.

 315. För de här svåra eleverna kan det
  vara nyckeln för att lyckas i skolan.

 316. Om eleven känner att lärarna bryr sig
  och vill att de ska vara där-

 317. -även om de har strulat
  eller varit borta-

 318. -och de visar att eleven betyder nåt-

 319. -då är chansen betydligt större
  att man får en fungerande elev.

 320. Då är rasterna ett ypperligt
  tillfälle att visa-

 321. -att man bryr sig om
  eleverna på riktigt.

 322. Vi försöker vara lyhörda.

 323. När elever smyger från lektioner-

 324. -försöker vi
  snappa upp dem i korridoren-

 325. -och slussa in dem på rätt ställe.

 326. Om nån har hamnat i clinch
  med en kollega eller en annan elev-

 327. -så försöker vi lyssna på deras sida
  så att de lugnar ner sig först.

 328. Men sen vill jag också nämna
  vilken fantastisk resurs matsalen är-

 329. -i att bygga relationer med eleverna.

 330. Det är en plats som nästan alla
  går till, för alla behöver äta.

 331. Vi har egentligen en enda regel
  för personalen i matsalen:

 332. Vi sitter inte tillsammans och äter,
  utan utspritt bland eleverna.

 333. Återigen behöver man då placera sig
  lite strategiskt.

 334. Man kanske inte ska sätta sig
  hos de elever-

 335. -som är starkast och prata ämnen.

 336. Fånga upp de svåra eleverna.
  Snacka lite annat.

 337. Vinn över dem till er sida,
  så är det större chans att de kommer.

 338. När vi kommer till att jobba
  förebyggande i undervisningen-

 339. -försöker vi se till att den fysiska
  miljön är tillgänglig för alla.

 340. Men också även undervisningen.
  Rätt anpassningar för rätt elever.

 341. Vi jobbar mycket med inspelat
  material, allt från små flippar-

 342. -till större genomgångar,
  till och med hela lektioner-

 343. -vilket vi har
  ett speciellt system för.

 344. Den fysiska miljön handlar inte om
  att göra nåt extraordinärt-

 345. -utan om att med relativt enkla
  medel och lösningar hitta-

 346. -ställen där eleverna kan jobba.
  Alla är ju inte stöpta i samma form.

 347. När vi har studiedagar och man ska
  sitta i två timmar när nån pratar-

 348. -är det jättejobbigt. Jag vill resa
  mig eller byta arbetsställning.

 349. I klassrummen har vi försökt smyga in
  såna enkla lösningar-

 350. -allt från soffor
  till alternativa sittlösningar.

 351. Den där heter nog Fatboy,
  en stor saccosäck att sitta i.

 352. Den andra är en trappliknande sak
  som är populär-

 353. -även om den knappast är bekväms.

 354. Men det handlar om
  att kunna variera arbetspositionen.

 355. Mattan i mitten fotade jag
  i mitt eget klassrum.

 356. På mellanstadiet var den extremt
  populär för både samling och arbete.

 357. Det gäller fortfarande i årskurs 9.

 358. En del får väldigt lite gjort
  i bänken-

 359. -men om de kan sträcka ut sig på
  mattan med en bok och ett papper-

 360. -så kan de jobba ett helt pass.

 361. Eller så går de dit en stund och sen
  tillbaka, bara för att få variation.

 362. En del har mycket spring i benen, så
  i varje klassrum finns det ståbord.

 363. Man kan ställa sig och jobba,
  sträcka på sig.

 364. Eller ha en sittdyna
  kan man också röra lite på sig.

 365. För elever i riskzonen kan det vara
  den fysiska miljön...

 366. Om jag vet att jag kommer till skolan
  08.30 och slutar 15.15-

 367. -är tvingad att sitta i en stol
  och det bara kryper i kroppen-

 368. -då är det stor risk
  att den eleven inte dyker upp-

 369. -om inte föräldern lyckas
  få i väg eleven till skolan.

 370. Och det kan hända att man avviker
  på vägen i den här åldern.

 371. Vi har också de
  som är väldigt ljudkänsliga-

 372. -så vi har en hel del saker
  som håller nere ljudnivån.

 373. Till vänster ser ni ljudisolerande
  plattor som dämpar ljudet.

 374. Här är de inte jättevackra, men jag
  ville visa hur de ser ut från start.

 375. Man kan sätta upp material
  för att få det att se trevligare ut.

 376. På stolarna där det fungerar
  har vi också-

 377. -små ljuddämpande bollar
  som man trär ner stolsbenet i.

 378. Och de är jag glad att jag har i
  mitt klassrum, för de är fantastiska.

 379. Skrapet när 26-27 elever som rör på
  sig och stolsbenen gnids mot golvet-

 380. -det är inte mysigt,
  och de här tar bort allt sånt.

 381. För de elever
  som har en ljudkänslighet-

 382. -eller om man bara
  är lättdistraherad-

 383. -blir det ett stort hinder för
  att aktivt delta i undervisningen-

 384. -om man hela tiden har
  det här bakgrundsljudet i öronen.

 385. Och för dem som är extremt känsliga
  kan man ha hörselkåpor-

 386. -för att skärma av sig.

 387. Sen har jag min favorit. Jag
  kallar den "Första hjälpen"-lådan.

 388. Det är för dem som är klåfingriga.

 389. Den innehåller diverse stressbollar,
  saker man kan vrida och snurra på-

 390. -och lite tidtagarhjälp
  som timglas och sånt-

 391. -om man ska jobba, ta fem minuter
  paus, jobba, ta paus och så vidare.

 392. Och för alla de här sakerna jag har
  visat, både sittplatser, ståplatser-

 393. -hjälpmedel och sånt-

 394. -har kollegor tänkt att det kommer
  att bli rusning, och det är sant-

 395. -men det gäller att härda ut.

 396. I två veckor är det kul att testa på.

 397. Sen lägger det sig, och då märker ni
  att de elever som hämtar sakerna-

 398. -eller sätter sig på en udda plats,
  det är de som har behov av det.

 399. De andra inser fort att de inte kan
  arbeta och snurra på grej samtidigt.

 400. Då blir de bara distraherade.

 401. Utan låt alla testa på, så kommer
  det att lösa sig själv på vägen.

 402. Vi jobbar mycket med inspelat
  material.

 403. Vi har programvara för att spela in
  från skärmen och använda som flippar.

 404. Ett fantastiskt verktyg för elever
  som har svårt att ta sig till skolan.

 405. Det ger dem lite förberedelse,
  så att de vet vad som väntar.

 406. Men det gäller alla elever.

 407. Det här verktyget är inte bara till
  för dem som inte kommer till skolan.

 408. Alla elever har nytta av att kunna
  titta på en flipp innan lektionen.

 409. Man får chansen att förbereda frågor
  på nåt svårt-

 410. -så man får en bättre lektion.

 411. Men sen har vi nåt hos oss,
  som kom till i diskussionerna-

 412. -kring hur vi ska lösa
  undervisningssituationen för Kalle.

 413. För Kalle kom inte till skolan-

 414. -och vi måste erbjuda
  honom undervisning.

 415. Man hittade ett kamerasystem
  som installerades i flera klassrum.

 416. Det är även installerat
  i det andra huset-

 417. -även om ingen av deras elever
  är i samma sits.

 418. Och det ser ut så här, som en
  liten övervakningskamera i taket.

 419. Där inne är en kamera riktad rakt
  fram och filmar bara whiteboarden-

 420. -och den närmaste ytan framför.

 421. Den filmar inga elever.
  All ljudupptagning sker via headset-

 422. -som läraren
  som håller i lektionen bär.

 423. Om de här små flipparna vi lägger upp
  hamnar ganska öppet-

 424. -så att vem som helst se,
  så hamnar detta i en sluten kanal-

 425. -som man bara kan se
  om man är inloggad via vår mejl.

 426. Den är bara tillgänglig för dem
  som är inloggade via vår domän.

 427. Men en elev som är hemma
  av nån anledning-

 428. -och är på gång när lektionen börjar,
  då kan man logga in och ansluta.

 429. Då kommer det upp en bild
  på eleven här nere.

 430. Då kan man hänga med live
  under lektionen.

 431. Det har vi dock märkt att väldigt få
  av eleverna är intresserade av.

 432. Däremot är den stora vinsten
  att allt sen finns sparat-

 433. -så att eleven kan titta
  när den väl själv är redo.

 434. För eleverna som inte är i skolan-

 435. -de tenderar också att vara uppe
  senare än de som går till skolan.

 436. Så om jag drar i gång en lektion
  8.30 ligger de antagligen och sover.

 437. De tittar i efterhand i så fall.

 438. Då får man hela lektionsinnehållet.

 439. Sen måste man vara medveten om
  hur systemet funkar-

 440. -så att man inte göra aktiviteter
  ute bland eleverna-

 441. -för det varken syns eller hörs.

 442. Men de får en större chans
  att hänga med i undervisningen.

 443. Sen är det förstås ett helt suveränt
  verktyg även för andra elever.

 444. Allt finns sparat. De kan kika på det
  inför ett prov igen.

 445. De kan titta flera gånger, om de
  behöver gå igenom det fler gånger.

 446. Men när vi fick höra talas om det
  var vi många som var skeptiska.

 447. Den här känslan, "Ska jag stå och
  spela in mig själv i klassrummet?"

 448. Och det kan kännas obehagligt,
  men så fort man prövade det-

 449. -märkte man vilken vinst det var
  att ha det här i klassrummet.

 450. Vilken tidsbesparande grej det var om
  elever har varit sjuka eller borta.

 451. Så video hjälper fler än bara dem
  som har problematisk skolfrånvaro.

 452. Nu ska Kalle börja årskurs 9,
  och här börjar det vända för Kalle.

 453. Vi har jobbat mycket under årskurs 8,
  men ändå inte nått dit.

 454. Då frågade jag honom-

 455. -vad det var som gjorde att det till
  nian började vända till det bättre?

 456. Vilka var nyckelfaktorerna,
  så här i efterhand?

 457. Då sa han ganska mycket,
  så det kommer eventuellt två bilder:

 458. "De viktigaste sakerna skolan gjorde
  när jag började komma tillbaka"-

 459. -"var all kontakt som ledde till det
  och alla anpassningar av skoldagen."

 460. "Alla sms, telefonsamtal
  och så vidare"-

 461. -"gjorde att även om jag inte svarade
  kändes det som om de brydde sig."

 462. "De ville alltid ha mig i skolan."

 463. "Dessutom var allt ganska kravfritt
  i början, och det var skönt."

 464. "Jag fick ta det i min egen takt.
  Värst var att ligga så långt efter"-

 465. -"men de anpassade
  mina uppgifter och visade"-

 466. -"att jag kom närmare
  att klara betyg."

 467. "För mig var det också viktigt
  att jag fick se"-

 468. -"vilka mål jag kunde uppfylla
  och i vilka ämnen."

 469. "Det var viktigt att komma in
  på gymnasiet, men utan dem"-

 470. -"hade jag nog inte trott
  att det var möjligt."

 471. Till årskurs 9 har vi faktiskt
  gymnasiet som lockar.

 472. Det är klart
  att det ökar insatsen för eleverna-

 473. -men det räcker inte alltid
  som en morot för att komma i mål.

 474. Och det var uppenbart i Kalles fall
  att det inte hade räckt.

 475. När en elev
  har varit borta en längre period-

 476. -måste man först få eleven att
  återuppta kontakten med skolan.

 477. Jag menar inte ens
  att eleven ska komma dit.

 478. Det handlar om telefon, sms, att man
  hör av sig och har daglig kontakt.

 479. Det är steg 1 på vägen.

 480. Sen ser vägen väldigt olika ut
  för varje enskild elev.

 481. Men efter att vi var med i Lärlabbet
  blev jag kontaktad av en pappa-

 482. -som hade två döttrar,
  varav en inte gick till skolan.

 483. Jag försökte fråga vad
  de hade satt in för stöd och hjälp.

 484. Han berättade
  att allt fanns på plats.

 485. Det fanns en plan
  för hur hon skulle nå målen-

 486. -var och när hon skulle vara,
  men hon kom ändå inte dit.

 487. Och det dottern sen sa var
  att även om allt fanns-

 488. -och det var tydligt att de ville
  hjälpa henne om hon bara kom dit-

 489. -så lyfte hon fram att ingen nånsin
  hörde av sig till henne.

 490. Det var aldrig nån som sms:ade.

 491. Det var som om de inte brydde sig
  om jag kom eller inte.

 492. Och vi har en väldigt tydlig
  arbetsgång när det gäller frånvaro.

 493. Vi har det till och med så
  att när en elev är sjuk eller borta-

 494. -så kontaktar vi eleven samma dag.

 495. Mentorn gör det här.

 496. Det går ett meddelande via
  skolsystemet till vårdnadshavare-

 497. -men vi mentorer på högstadiet
  hör av oss till eleven.

 498. Vi stämmer av läget. Hur mår du?
  Det här missade du i dag.

 499. Så har man rätt så stor chans
  att fånga upp dem.

 500. Framför allt de som har ströfrånvaro,
  för man blir mer medveten.

 501. Är det varje onsdag
  när det är idrott?

 502. Eller är det
  när du ska läsa moderna språk?

 503. Man kan hitta de här mönstren
  på ett helt annat sätt.

 504. Men man visar också att vi bryr oss
  och vill att de ska vara där.

 505. När man har fått eleven tillbaka
  är det viktigt att ha en tydlig plan.

 506. Var ska den vara, vad ska den göra
  och hur ska det gå till?

 507. Och tydligt uppsatta kunskapsmål.
  För Kalle, som varit borta i ett år-

 508. -vore det orimligt att han skulle
  hinna med hela årskurs 8 och 9-

 509. -under årskurs 9. Så väldigt ofta
  får man en anpassad studiegång-

 510. -där man kanske prioriterar bort
  ämnen för att hinna med kärnämnena.

 511. Och man behöver också ett upplägg
  som gör att eleven får lyckas-

 512. -och känna "Jag kan ju det här".
  För det är väldigt bräckligt.

 513. En elev i den här sitsen riskerar
  att stanna hemma igen-

 514. -vid minsta bakslag.

 515. Målet ska alltid vara
  att återgå till ordinarie klass-

 516. -men det funkar inte för alla.

 517. Man kan inte ha det skrivit i sten
  att man ska gå till ordinarie klass.

 518. Man behöver vara lite lyhörd där.

 519. Det här är våra främsta verktyg
  som vi har haft under åren.

 520. Vårt första verktyg är telefonen.
  Kontakt, kontakt, kontakt.

 521. Och det är vi som skola
  som måste ta kontakten.

 522. Eleverna och familjerna befinner ju
  sig i ett slags kristillstånd.

 523. Då kan man inte räkna med
  att de fattar rätt beslut-

 524. -och lägga över ansvaret för
  att ta kontakt och komma vidare-

 525. -utan det är jaga, jaga, jaga
  som gäller.

 526. Det funkar inte alltid
  att gå rakt in i undervisning.

 527. För en elev var den första kontakten
  i skolan inte ens lektioner.

 528. Den eleven kom under lunchrasten-

 529. -och tog en promenad med en
  i personalen som bodde nära skolan-

 530. -när hon gick ut med sin hund.

 531. Det var första steget
  att vara i skolan igen.

 532. Vi har elever
  som är i en lite mindre grupp.

 533. De kommer lite tidigare för att ta
  en kopp kaffe med en resursperson-

 534. -pratar lite och jobbar sen lite
  innan man går hem igen.

 535. Att ha varit ledig en längre period
  är en riskfaktor.

 536. Efter sommarlovet
  kommer man kanske inte tillbaka-

 537. -eller efter ett sportlov när man
  har fått vara hemma i fem dagar.

 538. Så i förebyggande syfte bjuder vi
  in dem till olika aktiviteter.

 539. Vi har haft elever som dagen innan
  alla andra kom efter ett sportlov.

 540. De var några stycken som bakade
  i hemkunskapssalen.

 541. Vi har haft elever som man inför
  att skolan skulle börja på måndag-

 542. -har gått ut och bowlat med-

 543. -bara för att knyta kontakten
  till personalen i skolan igen.

 544. Den sista bilden är lite speciell.

 545. Det är inte att man ska ta med
  eleverna på skidresor-

 546. -men vi har en resa vi gör
  i årskurs sju till Romme Alpin-

 547. -där skolan står för
  resa och skidhyrning.

 548. Jag har hört lärare uttrycka sig
  som att:

 549. Om man inte behagar dyka upp i
  annars, nog sjutton kommer man här-

 550. -eller vid ett roligt studiebesök.

 551. Jag kan se att det finns
  en viss logik i hur man tänker där-

 552. -men i mitt tycke har man då missat
  hela poängen med varför vi är där.

 553. Det här handlar inte om att unna
  en elev att ha roligt eller inte.

 554. Vårt jobb handlar om att få in
  eleven i elevgemenskapen igen-

 555. -knyta kontakter med klasskamrater
  man inte sett på länge-

 556. -knyta band med personalen igen
  och skapa de här relationerna.

 557. Då är
  de här aktiviteterna fantastiska.

 558. Att utanför klassrummet i en helt
  annan miljö få chansen att bonda.

 559. Sen om det handlar om en skidresa
  eller ett besök i tingsrätten-

 560. -Naturhistoriska museet, Vasamuseet
  eller vad det än må vara-

 561. -så ta till vara på dem. Gör allt för
  att få de här eleverna att följa med.

 562. För de kommer att börja knyta an
  till sina klasskamrater igen.

 563. Det är ett enormt plus i arbetet
  att få dem tillbaka sen.

 564. Sen har vi nåt som vi kallar Studion.

 565. Det är ett lite mindre rum i samma
  korridor som de andra klassrummen.

 566. Det är bemannat av en elevresurs
  hela skoldagen när eleverna är där.

 567. Det här är vår "spindel i nätet".

 568. Resurspersonen som finns där,
  Anneli heter hon just nu-

 569. -hon jobbar otroligt mycket nära
  och en till en med de här eleverna.

 570. Det är hon som kanske tar den här
  koppen te med eleverna på morgonen.

 571. Man har också en helt annan möjlighet
  att vara flexibel med tiden.

 572. För de här eleverna har ofta
  en anpassad studiegång-

 573. -när man har varit borta länge.

 574. På schemat kommer det då att stå
  ämnen som man kanske inte läser.

 575. Då kan man sitta här och nöta
  kärnämnen för att komma ikapp.

 576. För en del elever
  har lösningen varit-

 577. -att man har varit med på
  genomgångar hos ordinarie lärare-

 578. -och sen tagit med sig materialet hit
  och arbetat.

 579. En del har haft vissa ämnen
  ute i vanliga klassrummet-

 580. -men andra ämnen här,
  så det är väldigt individuellt.

 581. Men att komma hit, ta en kopp te,
  jobba i en timme och gå hem-

 582. -är bättre än att inte komma alls.
  Så bör man resonera i början.

 583. De är i en tuff, utsatt situation.
  Man behöver möta dem där de är.

 584. Nån som har varit borta i ett år-

 585. -kan kanske inte göra 8.30-15.30
  en torsdag.

 586. Att han orkar till lunch
  är fantastiskt-

 587. -men det gäller att göra
  det bästa av tiden.

 588. Vi kopplar också tidigt in
  vår studie- och yrkesvägledare-

 589. -när ämnen ska plockas bort.

 590. Lyssna på eleven. Vart vad vill du?
  Vilket program? Vilken skola?

 591. Hur många poäng behöver du då?

 592. Vad är realistiskt att hinna med?

 593. Vilka ämnen utöver kärnämnena
  ska vi prioritera?

 594. Och sen lägga upp en plan.

 595. Det värsta Kalle kände var ju
  att han låg så långt efter.

 596. Om man då öser på med för mycket blir
  berget av uppgifter en blockering-

 597. -som hindrar många elever
  att ta tag i arbetet alls.

 598. Nu kommer en rörig bild.

 599. Den gjorde jag till Kalle,
  för den funkade för honom.

 600. Han ville ju se i förväg
  vilka kunskapskrav-

 601. -han kunde pricka av här.

 602. För honom funkade
  nåt som liknade mindmaps.

 603. Det här var det bästa jag kom på. Jag
  hittade inget bra mindmap-program.

 604. Det är superviktigt
  att ge dem möjlighet att se-

 605. -vad de jobbar med och varför.

 606. Här är det kemi och biologi.

 607. De runda ringarna är olika uppgifter-

 608. -kopplade till kunskapskraven
  för att nå betyg i de här ämnena.

 609. När han var klar med en labb
  kunde han kryssa den rutan.

 610. Men hur man lägger upp det
  är inte det viktiga.

 611. Det viktiga är att man synliggör
  vad de har kvar.

 612. Och att man faktiskt
  aktivt kryssar och stryker.

 613. Gör nåt så att eleven ser
  att listan blir mindre.

 614. Annars är berget
  jädrigt tufft att ta sig över.

 615. Sen ska man se till
  att eleven lyckas.

 616. De är väldigt känsliga för bakslag.
  Det räcker med en felaktig uppgift-

 617. -alltså över elevens nivå, för att
  eleven inte ska dyka upp dagen efter.

 618. Det kan räcka med en kommentar av
  en klasskompis om man svarar fel.

 619. Då dyker man inte upp igen,
  för det är så känsligt.

 620. Jag kan nämna en elev vi har haft.

 621. Han skulle vara i studion
  nästan alltid-

 622. -men vi är tre mattelärare,
  så han skulle ha matteundervisningen-

 623. -tillsammans med några andra elever
  som också behövde extra stöd.

 624. Och han dök upp på första lektionen-

 625. -men i hans ögon var det
  inte rätt mattelärare på plats.

 626. Läraren var inte sämre lämpad
  att göra jobbet-

 627. -men eleven hade inte en tillräckligt
  stark personlig relation med läraren.

 628. Han gjorde inte så mycket
  den lektionen-

 629. -och sen tog det nästan två veckor
  att få tillbaka honom till skolan.

 630. Så känsligt kan det vara.

 631. Så man måste verkligen tänka på vem,
  hur och vad eleven ska jobba med.

 632. Sätt upp delmål
  som man verkligen kan bocka av.

 633. Och verkligen tänka på
  att om nåt går snett-

 634. -så kan frånvaron bli långvarig igen
  om man inte är på hugget.

 635. Sen om man väl kommer i mål,
  så slutar vi inte jobba där.

 636. Vi ser till att den dokumentation
  som vi ska lämna över-

 637. -kommer till
  rätt mottagande gymnasieskola.

 638. Elever som har haft hög frånvaro
  ska också ha-

 639. -en personlig överlämning nästan.

 640. Studievägledaren eller mentorn
  åker över till gymnasieskolan-

 641. -och gör överlämningen
  under ett möte.

 642. Och skulle det vara så att det inte
  funkar på det nya gymnasiet-

 643. -kan de vända sig tillbaka till oss.

 644. Vår SYV slussar då vidare dem
  till ett alternativt gymnasium.

 645. Nu ska ni få träffa Kalle
  lite längre fram för sista gången.

 646. Jag bad också avslutningsvis
  Kalle berätta-

 647. -hur det var att ta steget till
  gymnasiet. Han klarade grundskolan-

 648. -och tog sig vidare.

 649. Hur var det då att kliva över
  till gymnasiet, mottagningen där?

 650. Och vad var det viktigaste i arbetet
  på Kringlaskolan? Han sa så här:

 651. "På gymnasiet blev jag bra mottagen."

 652. "Det var skönt att min nya mentor
  kände till min historia."

 653. "Dessutom var ASK med från början.
  Där kan jag gå undan lie."

 654. "Det känns som Studion.
  Där kan jag få hjälp om jag behöver."

 655. "Om jag väljer en sak som var
  viktigast på Kringlaskolan"-

 656. -"var att de fortsatte jobba med mig.
  De testade saker och gav aldrig upp."

 657. Så vill jag också avsluta det här:
  Ge aldrig upp på de här eleverna.

 658. För när man väl får det i mål
  kan jag lova att det är värt-

 659. -både frustration, svett och ilska
  på vägen. Tårar ibland också.

 660. Men det handlar om att få eleven till
  nästa steg och ut i vuxenvärlden.

 661. Med Kalles avslutande ord,
  "ge aldrig upp"-

 662. -avslutar jag också.

 663. Om man har frågor
  hänger jag kvar en stund.

 664. Här kan man kontakta mig,
  om man vill.

 665. Annars säger jag
  tack för att ni har lyssnat.

 666. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Problematisk skolfrånvaro

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ska skolan locka tillbaka elever med skolfrånvaro? Här berättar Mattias Pihl från Kringlaskolan vad de har gjort för att skapa trygghet för eleverna. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer
Ämnesord:
Elever, Elever som avbryter studierna, Skolan, Skolk, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Dubbla narrativ i historieundervisningen

Ett rollspel för att öka förståelsen för konflikten mellan Israel och Palestina - det blev starten för lärare på Lerums gymnasium att jobba med ett nytt narrativ. Mattias Stadler, lärare i historia och engelska, berättar här om metoden Prime. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Vad händer när bollen inte är rund?

Vi vet att alla ska behandlas lika, ändå behöver vi påminnas om detta dagligen. Hör Andreas Jonssons personliga berättelse om kränkningar, kunskap och makt att förändra. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Problematisk skolfrånvaro

Hur ska skolan locka tillbaka elever med skolfrånvaro? Här berättar Mattias Pihl från Kringlaskolan vad de har gjort för att skapa trygghet för eleverna. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Läsande förebilder spelar roll - eller?

Varför tappar många tonårskillar intresset för att läsa böcker? Vad behövs det för förebilder? Läraren Pär Sahlin och journalisten Patrik Lundberg diskuterar. Moderator: Marie Augustsson. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Självbedömning som stöd för självreglerat lärande

När elever har det extra svårt - ge dem extra stöd. Om eleverna ska bli bättre på självbedömning är det viktigt att få feedback från lärare, konstaterar Anders Jönsson, professor i didaktik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Medling i konflikter mellan elever

Hur löser skolpersonal en konflikt mellan elever? Oskar Palmenfelt från Medlingscentrum guidar mellan arketyper och metoder i konfliktens värld. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Inkludering i praktiken

Hur skapas den bästa lärande upplevelsen för barn med NPF-diagnos? Joanna Lundin, lärare och författare, ger konkreta tips för all skolpersonal. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Digitalisering, literacy och multimodalitet

Elever och lärare arbetar numera tillsammans i en digital värld. Vad betyder det för undervisningen? Här berättar läraren Jenny Edvardsson om hur hon pratar om internet och lär ut källkritik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Välkommen till verkligheten i skolans värld

Att föregå med gott exempel och vara en god ledare i klassrummet. Det är några av grundtipsen till nya lärare som Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg ger här. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Motivation och tillgänglighet med digitala verktyg

Eva Rännar från Specialpedagogiska skolmyndigheten talar tillsammans med läraren Katarina Eriksson om digitala verktyg som kan underlätta inlärning. Ännu finns det ingen app som ersätter en pedagog. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Boksamtal med elever

Hur får man elever att själva föra samtal kring litteratur? Gymnasieläraren Jenny Edvardsson ger här handfasta tips på hur hon lägger upp boksamtal med elever. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation

Hur ska förskolan se på barnen och fungera för alla? Det är några av frågorna som pedagogistan Anna Söderström Ahrborn tar upp. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Upptäck tjejer med adhd innan det är för sent

Hur hjälper man barn med adhd i klassrummet? Jessica Stigsdotter Axberg berättar här en personlig och för många familjär historia om adhd. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Hur påverkar betygssamtal relation till elev?

Något som inte blir enklare utan snarare svårare med åren är betygssättning, menar forskaren Ilona Rinne som själv har lång erfarenhet av att jobba som lärare på gymnasiet. Betygssamtalen kan påverka relationen mellan lärare och elev eftersom situationen ofta känns olustig från båda parter. En förklaring som Ilona sett i sin forskning är att det ofta uppstår ett spänningsfält mellan lärarens professionella uppdrag som regleras av skolans styrdokument och den mellanmänskliga individuella relationen till varje elev. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad ska du göra med ditt liv?

Robin och Joaquín är i 20-årsåldern och båda har en bakgrund av skolavhopp och arbetslöshet. Nu försöker de vända sina liv. Gruppen unga som varken jobbar eller pluggar är en knivig utmaning för samhället. Men framför allt är det en svår situation att ta sig ur för den unga människa som väl hamnat där. Vad var det som gick snett i skolan för Robin och Joaquín? Och hur ser deras chanser ut att komma igen?