Titta

UR Samtiden - Skolforum 2018

UR Samtiden - Skolforum 2018

Om UR Samtiden - Skolforum 2018

Föreläsningar från Skolforum - en nationell mötesplats för svensk skola och fortbildningsdagar med lärare och skolledare från hela landet. Inspelat på Stockholmsmässan den 29-30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2018 : Dubbla narrativ i historieundervisningenDela
 1. Det blev en ganska hätsk diskussion.

 2. De gick in i sina roller, de skrek på
  varandra och stolar föll baklänges.

 3. Välkomna! PRIME, att jobba med dubbla
  narrativ i historieundervisningen-

 4. -för ökad förståelse för den andre.

 5. Jag som ska försöka konkretisera den
  här pretentiösa programbeskrivningen-

 6. -heter Mattias Stadler, gymnasie-
  lärare i engelska och historia-

 7. -vid Lerums gymnasium
  utanför Göteborg.

 8. Jag utvecklar också skolans arbete
  med mänskliga rättigheter.

 9. Arrangörerna har bett mig att
  spara frågor till efter föredraget.

 10. Om det dyker upp funderingar
  tar vi dem i slutet.

 11. Skolan är på många sätt
  en spegel av vårt samhälle.

 12. Ett samhälle som nu definieras av en
  ökad polarisering och hätsk debatt.

 13. En diskussion
  där källkritiken och sakligheten-

 14. -lämnar en hel del övrigt att önska.

 15. Där positionerna definieras
  av det vi kallar för "filterbubblor".

 16. Vi utbyter åsikter främst med
  de som tycker likadant som vi själva-

 17. -och inte så mycket med de som har
  diametralt olik uppfattning.

 18. När vi väl kommer i kontakt med de
  som tycker annorlunda än vi själva-

 19. -så blir debatten
  väldigt hätsk och onyanserad.

 20. I det här landskapet
  ska vi försöka navigera i skolmiljön.

 21. Vi stöter på många
  provokativa och extrema åsikter.

 22. Frågan är: Hur kan vi jobba med
  att bemöta de åsikterna?

 23. Det här försöker alla skolor tackla.

 24. Lerums gymnasium bjöd in Christer
  Mattsson från Segerstedtsinstitutet.

 25. De hör till Göteborgs universitet-

 26. -och har som uppdrag att
  förebygga och motverka intolerans.

 27. Vi gjorde det framför allt-

 28. -i syfte att diskutera
  hur vi bemöter rasism i klassrummet.

 29. Christer Mattsson berättade med
  exempel från sin egen lärargärning-

 30. -och från sin erfarenhet
  från Toleransprojektet i Kungälv.

 31. Det etablerades
  efter mordet på John Hron.

 32. När Christer var färdig frågade vi
  om han ville hänga med och äta lunch-

 33. -och diskutera
  hur vår skola kunde gå vidare.

 34. Vi tyckte inte att Toleransprojektet
  stämde in på vår problematik.

 35. Då nämnde Christer ett material han
  kallade Dualistisk historieskrivning.

 36. Kunde vi tänka oss att bli
  pilotskola för det materialet?

 37. Vi bjöds in till Margot Wallströms
  Segerstedt-föreläsning-

 38. -i februari 2017.

 39. Efter föreläsningen
  vidtog en paneldebatt.

 40. Där deltog Sami Adwan
  som ni ser på bilden här.

 41. Sami Adwan var då gästprofessor
  vid Segerstedtsinstitutet.

 42. Han har sin hemvist vid universitetet
  i Hebron och är en del av PRIME-

 43. -Peace Research Institute
  in the Middle East.

 44. PRIME har tagit fram ett material-

 45. -för användning
  i israeliska och palestinska skolor.

 46. Då måste vi ha med bilden av
  hur det israeliska samhället ser ut.

 47. Israeliska och palestinska skolor
  är grovt segregerade.

 48. De lyder under var sin myndighet
  med olika läroplaner.

 49. Det gör att väldigt olika typer
  av historieskrivning har utvecklats.

 50. Historia är såklart ett ämne där
  polariserade politiska perspektiv-

 51. -påverkar
  positionerna i historieskrivningen.

 52. Det leder till att ungdomar växer upp
  med en vinklad bild av verkligheten.

 53. Man kan säga
  att de lever i en filterbubbla IRL.

 54. Om de ens känner till
  de andras perspektiv-

 55. -så har de en negativ inställning
  till det perspektivet.

 56. PRIME:s idé är att vi vinner på
  att känna till båda perspektiven.

 57. I stället för att skriva EN version-

 58. -så presenteras
  en israelisk berättelse-

 59. -eller narrativ,
  som vi använder i presentationen-

 60. -bredvid ett palestinskt narrativ.

 61. Det gör att läsaren själv
  kan ta till sig och värdera-

 62. -begreppsval, faktaurval,
  argumentation, slutsatser etcetera.

 63. Läsaren kan jämföra hur
  det historiska skeendet framställs.

 64. Mina kollegor och jag blev
  väldigt nyfikna och sa "vi är med".

 65. Men när vi fick den svenska
  översättningen blev vi tveksamma.

 66. Den hade brister och var inte
  anpassad till svenska 16-åringar.

 67. Vi ville använda den
  i åk 1 på samhällsprogrammet.

 68. Materialet var fullt av
  svåra begrepp för svenska 16-åringar.

 69. Det förutsatte en hel del förkunskap
  om platsen och om historien.

 70. Skulle våra ungdomar få detta, skulle
  vi stöta på väldigt stort motstånd.

 71. Så hur skulle vi då göra?

 72. Då fick vi en idé.

 73. Kollegan Tobias Torsson hade klassen
  i samhällskunskap och jag i historia.

 74. Vi började läsa på själva. Kapitel 1
  handlade om staten Israels bildande.

 75. Tobias läste på den israeliska
  versionen och jag den palestinska.

 76. Sen mötte vi klassen
  och delade dem i två.

 77. Hälften följde med Tobias
  och hälften mig.

 78. Jag sa till min del att vi skulle
  syssla med staten Israels bildande.

 79. Ni kommer att få
  en tydlig framställning om det.

 80. Jag vill att ni antecknar noga
  för Tobias möter den andra gruppen.

 81. Han kommer plantera felaktigheter
  och rena lögner i deras version-

 82. Så ni måste kunna bemöta dem.

 83. Sen föreläste vi 30-40 minuter.

 84. Sen fick eleverna 15 minuter
  att jämföra anteckningar.

 85. De kunde ställa frågor till mig
  om nåt var oklart.

 86. Sen lät vi
  de två stora grupperna mötas.

 87. Vi gjorde grupper om fyra,
  med två elever från vardera version.

 88. Vi bad dem beskriva det historiska
  förloppet för varandra i smågrupper.

 89. Det blev en ganska hätsk diskussion.
  De gick mycket in i sina roller.

 90. De ställde sig upp, skrek på varandra
  och stolar ramlade. Vi fick moderera.

 91. En bit in delade vi ut ett formulär
  som innehöll tre kolumner.

 92. En med "saker vi är överens om".
  Den andra med "saker vi är oense om".

 93. Tredje kolumnen:
  "Saker som bara finns i en version."

 94. De skulle sammanställa dokumentet.

 95. Sen förde vi upp
  samma typ av tabell på tavlan-

 96. -för att jämföra
  om grupperna hade samma resultat.

 97. Först därefter
  gick vi in i "debriefing"-läge-

 98. -där vi redogjorde för vårt upplägg.

 99. Eleverna fick reflektera över sina
  egna reaktioner och hur de agerat.

 100. Många elever var tagna av hur snabbt
  de hade antagit det här perspektivet-

 101. -som de först fick presenterat.

 102. Och med vilken frenesi de debatterade
  när de stötte på den andra sidan.

 103. Det här blev ett "moment"-

 104. -en situation som vi gått tillbaka
  till och hänvisat till senare.

 105. Genom den introduktionen blev
  elevgruppen nyfiken på att gå vidare.

 106. De tänkte att om de själva
  kunde bli så påverkade så snabbt-

 107. -hur är det då inte för ungdomar
  som växer upp med de här narrativen?

 108. Som präglas av media,
  av skola, av läroplan-

 109. -av sina föräldrar och kamrater.

 110. Insikten hur lätt det är att skapa
  olika narrativ gjorde dem motiverade-

 111. -att ta in det riktiga materialet.

 112. Vi kunde gå från rollspel
  till nån slags textanalys sen.

 113. Fortfarande i årskurs 1
  gick vi fram kronologiskt.

 114. Här ser ni ett exempel ur materialet
  om perioden 1967-1974 ungefär.

 115. Eleverna
  fick fortfarande jobba två och två.

 116. De fick en version och fick några
  lektioner att gå igenom materialet.

 117. Sen fick de möta två elever
  som hade läst den andra versionen.

 118. De fick samma typ av tabell: eniga,
  oeniga, bara med i en version.

 119. Men nu visste de förutsättningarna-

 120. -så nu handlade det om att diskutera
  och nå analytiska slutsatser.

 121. Vi försöker ta med detta i årskurs 2.

 122. En del läser då Historia 2-

 123. -och där ingår i kursen
  historiska perspektiv.

 124. Så vi skaffar oss en teoretisk bas
  med aktörs- och strukturperspektiv-

 125. -klass, genus
  och postkoloniala perspektiv.

 126. Vi bad dem hitta
  dessa perspektiv i texterna.

 127. Nu är de redo att jobba på egen hand-

 128. -och ta till sig
  båda perspektiven samtidigt-

 129. -utifrån ett mer analyserande
  förhållningssätt.

 130. Det leder till bra diskussioner
  om sånt som segrarnas historia.

 131. Varför ser den israeliska versionen
  mer vetenskaplig och lärobokslik ut?

 132. Medan den palestinska innehåller
  poesi och folksånger och sådant.

 133. Vi har diskuterat makt över källorna
  och makt över arkiven och sådant.

 134. Nu är eleverna också redo att ta sig
  an frågor som ligger närmare dem.

 135. Vi har till exempel kunnat använda-

 136. -den här typen av metodik
  eller förhållningssätt-

 137. -för att se på
  invandrings- och integrationsfrågor-

 138. -i samband med valet i år.

 139. Då har de ett sätt att koppla bort
  var de själva står i de här frågorna-

 140. -och mer titta på
  varför debatten är så polariserad.

 141. Arbetssättet
  har fått viss uppmärksamhet.

 142. Lerums gymnasium fick
  Bokmässans bildningsstipendium 2017.

 143. I samband med Bokmässan deltog jag i
  en paneldiskussion kring materialet.

 144. Då frågade en journalist: Varför
  jobbar ni med Palestina och Israel?

 145. Finns det inte viktigare frågor
  för svenska ungdomar och samhället?

 146. Jag svarade då och tänker lika nu:

 147. Det kanske det finns, men jag tror
  att distansen är väldigt bra-

 148. -för att förstå angreppssättet.

 149. Till vänster i bild
  sitter en man som heter Ezekiel-

 150. -en israelisk lärare
  som jobbat mycket med detta.

 151. Han sa:
  "Jag börjar med Amerikas indianer."

 152. "Mina elever behöver den distansen."

 153. "Sen kan vi närma oss de frågor som
  är mer känslomässigt engagerande."

 154. Vilka frågor det är i en svensk
  kontext beror på det lokala läget.

 155. Det kan vara rasism, invandrings-
  frågor eller etniska motsättningar-

 156. -men i förlängningen kan det säkert
  också vara det egna klassrummet.

 157. Alltså
  mobbning eller konfliktsituationer-

 158. -där man kan använda
  det här sättet att jobba.

 159. Oavsett har skolan ett stort arbete
  att göra kring debattklimatet.

 160. Hur uttrycker vi oss
  mot varandra i sociala medier?

 161. Hur gynnar vi debatt och åsiktsutbyte
  och inte mobbning och personangrepp?

 162. Jag ska strax koppla till forskning.

 163. Först vill jag bara säga-

 164. -när vi antog utmaningen
  att prova ut PRIME-materialet-

 165. -så fick vi treva oss fram.

 166. Det var en stor resurs
  att Sami Adwan var i Göteborg.

 167. Han stöttade oss som lärargrupp
  och utvärderade med eleverna.

 168. Vi kunde se
  i diskussionerna med eleverna-

 169. -att det blev tydligt att
  ett nytt sätt att tänka växte fram.

 170. De nådde nya nivåer
  i att analysera konflikter.

 171. Inte bara Israel-Palestina,
  utan även andra konflikter.

 172. Samtidigt jobbade Ingrid Segerstedts
  gymnasium med samma material-

 173. -men på lite annat sätt.

 174. Efter Bokmässan i fjol så anslöt sig
  S:t Petri gymnasium i Malmö.

 175. Vi blev ett utvidgat kollegium som
  kunde diskutera frågorna tillsammans.

 176. Och belöningen kom väl i april i år-

 177. -när totalt nio lärare
  från de tre skolorna-

 178. -fick följa med Segerstedtsinstitutet
  på en studieresa-

 179. -och uppleva
  de dubbla narrativen på plats.

 180. Det blev ett program som testade
  vår förmåga att möta den andre.

 181. Bara för att nämna några:

 182. Till vänster är en israelisk
  bosättare. Hon har ett perspektiv.

 183. Bredvid henne är en Hamas-politiker
  med ett helt annat perspektiv.

 184. Nere till vänster är föreståndaren
  för flyktinglägret kamp Aida.

 185. Sen vill jag också nämna
  männen nere till höger.

 186. Den vänstra är palestinier
  och den högra är israel.

 187. De har det gemensamt att
  båda har förlorat en tonårsdotter-

 188. -i konflikten. Men de har bestämt sig
  för att inte drivas av hämnd-

 189. -utan i stället engagera sig
  för fredliga lösningar.

 190. De deltar i Parents Circle
  som jobbar för samförståndslösningar.

 191. Vi fick många olika berättelser
  och perspektiv under resan.

 192. Vi fick också besöka skolor
  som jobbar med det här materialet.

 193. Jag fick komma till Neveh Shalom
  som är en modellskola kan man säga-

 194. -eller ett modellsamhälle.
  I byn bor familjer-

 195. -som aktivt har sökt sig dit
  för att leva tillsammans-

 196. -både israeliska
  och palestinska familjer.

 197. Skolan utgörs av barn från de
  familjerna plus en del barn utifrån.

 198. De använder PRIME:s material.

 199. Den här dagen
  utgår de från Israels karta.

 200. Eleverna fick i uppgift
  att på nåt vis rita in en lösning-

 201. -och en uppdelning av området som kan
  uppfylla så många behov som möjligt.

 202. Sen fick vi träffa de lärare som
  varit med om att ta fram materialet.

 203. Det var oerhört intressant att höra
  dem berätta om motstånd de har mött-

 204. -från myndigheter, från skolledning,
  ibland från egna kollegor-

 205. -föräldrar, barn.

 206. Om direkta hot men också
  om deras interna motsättningar.

 207. En grupp israeliska och palestinska
  lärare som ska enas om innehållet.

 208. Där finns naturligtvis en hel del
  inrikespolitiska motsättningar.

 209. De är ju inte överens inom
  regeringar och befolkningsgrupper.

 210. Det säger nåt om vikten av
  uthållighet, ihärdighet och tålamod-

 211. -i arbetet för att öka förståelsen
  för andra. Det börjar i oss själva.

 212. Jag återvänder från resan
  med ännu större övertygelse-

 213. -om att skolan har en viktig roll-

 214. -i vilket samhälle vi formar
  inför framtiden.

 215. Israel är fullt av bra människor. Men
  det är också ett förfärligt samhälle.

 216. Ett samhälle där vi och dom-tänkandet
  präglar i princip varje situation.

 217. Här i Sverige
  har polariseringen ökat.

 218. Men vi har helt andra möjligheter att
  förebygga och motverka tendenserna-

 219. -innan vi är fastlåsta i ett system
  som ökar de motsättningar som finns.

 220. Men då måste vi träna på
  att lyssna och förstå varandra.

 221. Och träna på att visa respekt.

 222. Vad säger forskningen?
  Forskningen vet ganska lite-

 223. -om hur man motverkar
  strukturella antipatier-

 224. -som rasism, sexism, homofobi.

 225. Dessutom fokuserar mycket
  på det allra mest extrema.

 226. Vi som jobbar i skolan kommer inte
  möta de mest uttalade extremisterna-

 227. -utan vi möter vardagsrasismen
  eller den slentrianmässiga sexismen-

 228. -eller den nedärvda homofobin.

 229. Trösten är att den forskning
  som finns pekar åt samma håll-

 230. -oavsett om vi talar om vanliga
  fördomar eller utvecklad extremism.

 231. Forskningen har identifierat
  en del grejer som INTE fungerar.

 232. Det är inte genom att fördöma
  individer som vi förändrar beteendet.

 233. Vi måste vara nyfikna
  och lyssna på dem som har åsikter-

 234. -som vi tycker väldigt illa om.

 235. Socionomen Leila Baksi kallar det
  "respektfullt nyfiken.

 236. Christer Mattson använder
  "empatisk nyfikenhet".

 237. Båda menar att vi måste ta
  alla individers åsikter på allvar.

 238. Vi måste vara nyfikna på hur de
  tänker och våga ställa följdfrågor.

 239. Att fördöma eller bli arg
  har snarast motsatt effekt.

 240. Lynn Davies, en brittisk forskare,
  har pekat på detta.

 241. Hon säger att genom att försöka
  överbevisa dem eller gå i polemik-

 242. -så marginaliserar vi dem
  bara ytterligare.

 243. Den forskning som finns
  visar på detta, att vara nyfiken.

 244. "Hur tänker du när du säger så här?"

 245. Våga ställa följdfrågor
  och visa andra perspektiv.

 246. "Vad spännande! Så har jag
  aldrig tänkt. Jag tänker så här..."

 247. När vi visar andra tankar
  får vi inte moralisera.

 248. "Vi tänker olika. Jag påstår inte
  att min åsikt är bättre än din."

 249. Lynn Davies visar vikten av att
  många samhällsfunktioner samarbetar.

 250. Polis, socialen, skola, fritids.

 251. Hon har också
  en del rent konkreta skolexempel.

 252. Där finns de dubbla perspektiven med.
  Och det inlyssnande samtalet.

 253. Och vikten av att elever själva
  får reflektera över saker vi tar upp.

 254. Och när de reflekterar, att vi inte
  moraliserar över deras slutsatser.

 255. Lynn Davies använder begreppet
  "non-prescriptive".

 256. Vi ska inte gå in och tala om vilken
  åsikt som är mer värd än nån annan.

 257. Hon betonar vikten av att jobba
  systematiskt på organisationsnivå-

 258. -med de här frågorna.

 259. HEART vid brittiska
  Institute of Development Studies-

 260. -identifierade 18 faktorer
  som förebygger extremism hos unga.

 261. Det intressanta med dem tycker jag-

 262. -är att det är det som många av oss
  skulle säga att det är det vi gör.

 263. Eller det är vad BRA lärare gör.

 264. Att sätta upp tydliga syften och mål,
  för lektionen och på längre sikt.

 265. När vi diskuterar kontroversiella
  frågor har vi tydliga samtalsregler.

 266. Hur går en diskussion till?
  Hur uppför vi oss och bemöter varann?

 267. Att som lärare
  utgå från teori och empiri.

 268. Att variera metoder och material.

 269. Att låta elever aktivt söka material
  från olika källor med olika tendens.

 270. Vi kanske inte alltid ska hänvisa
  till NE för att den är faktagranskad.

 271. Ibland behöver de möta två tydligt
  partiska perspektiv från olika sidor-

 272. -för att bli bra på att se brister i
  objektivitet. De måste träna på det.

 273. Frågan de slutar med i rapporten är:

 274. Är att motverka extremism
  samma sak som god undervisning?

 275. "Good teaching" är deras begrepp.

 276. Eller behövs det ytterligare
  insatser? Påverkar även annat?

 277. Europarådets rapport är intressant.

 278. Den är både en rapport och innehåller
  konkreta undervisningstips.

 279. Den tar upp i princip samma sak:
  Variation i undervisningsstrategier-

 280. -men trycker också mycket på
  variation i bemötandet.

 281. Vi ska inte vara förstående jämt-

 282. -om det förekommer kränkningar,
  personangrepp, hets mot folkgrupp.

 283. Då måste vi vara supertydliga
  att det är totalt oacceptabelt.

 284. Men i nästa steg, när det har
  lagt sig, måste vi våga vara nyfikna.

 285. "När du säger så till
  din klasskamrat, vad bottnar det i?"

 286. "Hur kommer det sig? Hur tänker du?"

 287. Då måste vi vara nyfikna.

 288. Vi måste kunna navigera
  mellan de här förhållningssätten.

 289. Marcus Herz rapport visar-

 290. -att metodpaket och temadagar
  har i princip ingen effekt.

 291. Olika sätt att övervaka eller
  försöka disciplinera riskpersoner-

 292. -för att hindra dem att hamna i
  extremism eller locka tillbaka dem-

 293. -har man inte heller hittat
  nån positiv effekt på.

 294. Sen vill jag ta upp en rapport
  som egentligen ligger lite vid sidan-

 295. -men som visar på nyfikenheten.

 296. Det härstammar från
  presidentvalskampanjen i USA 2016.

 297. Den kampanjen
  var väldigt polariserad.

 298. Vi fokuserade mycket på Trump, men
  även Clinton använde den tekniken.

 299. Hon sa flera gånger
  att Trumps väljare var "deplorable"-

 300. -alltså
  sorgliga och eländiga människor.

 301. Med den typen av uttryck kommer inte
  en enda Trump-väljare gå till henne.

 302. Möjligen fjäskar hon lite
  för de väljare hon redan har-

 303. -men hon ökar klyftan
  mellan grupperna.

 304. Men i samma presidentkampanj bestämde
  sig David Broockman vid Stanford-

 305. -och Joshua Kalla vid
  University of California, Berkeley-

 306. -att genomföra en studie som gick
  ut på att de preppade valarbetare.

 307. I USA är dörrknackning vanligt.

 308. Man preppade de valarbetare
  som skulle knacka dörr i Florida.

 309. Man fokuserade på
  attityder mot transpersoner.

 310. Det man har följt i den här studien-

 311. -är väljare som först uttryckte
  fientliga åsikter mot transpersoner.

 312. Sen visar man hur valarbetarna,
  genom att etablera en kontakt-

 313. -genom att öppna
  diskussionen om transpersoner-

 314. -genom att så småningom föra in
  argument, eller inte argument...

 315. De satte väljare i situationer där de
  identifierade sig med transpersoner.

 316. I intervjuer som i genomsnitt är
  tio till tjugo minuter långa-

 317. -så är det en väldigt hög andel-

 318. -som man förmår gå från väldigt
  transfientliga åsikter i början-

 319. -till att i slutet vara beredda
  att kämpa mot transfientliga åsikter.

 320. Man gick tillbaka efter tre månader
  och följde upp intervjuerna.

 321. Då hade intervjupersonerna laddat
  med motargument.

 322. Nästan alla som hade bytt åsikt i det
  första mötet höll kvar vid den nya.

 323. Då sa man: "Är det så bra med utökade
  rättigheter för transpersoner?"

 324. Då visade de sig vara väldigt benägna
  att försvara den nya ståndpunkten.

 325. Experimentet visar vikten av att visa
  respekt och att starta ett samtal-

 326. -att vilja förstå och därigenom
  så småningom kunna förändra nånting.

 327. Sammanfattningsvis
  behövs det mer forskning.

 328. Men vi i skolan kan göra skillnad.

 329. Alltså HELA skolan, inte bara nåt man
  gör i samhälls- eller historieämnet.

 330. Vi måste göra det
  systematiskt och tillsammans.

 331. För oss har PRIME varit en väg
  att hitta vägar att göra detta.

 332. För mig blir det här avgörande
  för hur jag vill fortsätta jobba.

 333. Hur jag vill få mina kolleger
  och vår skola att jobba.

 334. Hur jag vill
  att svensk skola ska jobba-

 335. -om vi ska uppnå
  de fina skrivningarna i läroplanen.

 336. "Utbildningen ska förmedla respekt
  för de mänskliga rättigheterna"-

 337. -"och de demokratiska värderingar
  som samhället vilar på."

 338. Det är ett uppdrag vi har.

 339. Så, ska vi kunna
  minska polariseringen i samhället-

 340. -ska vi
  utveckla källkritiskt tänkande-

 341. -ska vi
  bryta och förebygga filterbubblor-

 342. -och ska vi kunna skapa diskussioner
  kring kontroversiella frågor-

 343. -då måste vi arbeta
  på många olika sätt.

 344. Dualistisk historieskrivning eller
  dubbla narrativ är bara ett sätt.

 345. Det är ingen metod
  utan ett förhållningssätt-

 346. -både hos pedagogerna och eleverna.

 347. Vi måste inte utgå från situationen i
  Israel, eller ens det här materialet.

 348. Men skolan måste ta frågan på allvar
  för att nå sitt demokratiska uppdrag.

 349. Om nån vill hitta en väg
  in i det här sättet att jobba-

 350. -ska man veta att det här materialet
  finns från PRIME och Segerstedt.

 351. Tack för att ni lyssnade.

 352. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Dubbla narrativ i historieundervisningen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett rollspel för att öka förståelsen för konflikten mellan Israel och Palestina - det blev starten för lärare på Lerums gymnasium att jobba med ett nytt narrativ. Mattias Stadler, lärare i historia och engelska, berättar här om metoden Prime. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Historieundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Dubbla narrativ i historieundervisningen

Ett rollspel för att öka förståelsen för konflikten mellan Israel och Palestina - det blev starten för lärare på Lerums gymnasium att jobba med ett nytt narrativ. Mattias Stadler, lärare i historia och engelska, berättar här om metoden Prime. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Vad händer när bollen inte är rund?

Vi vet att alla ska behandlas lika, ändå behöver vi påminnas om detta dagligen. Hör Andreas Jonssons personliga berättelse om kränkningar, kunskap och makt att förändra. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Problematisk skolfrånvaro

Hur ska skolan locka tillbaka elever med skolfrånvaro? Här berättar Mattias Pihl från Kringlaskolan vad de har gjort för att skapa trygghet för eleverna. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Läsande förebilder spelar roll - eller?

Varför tappar många tonårskillar intresset för att läsa böcker? Vad behövs det för förebilder? Läraren Pär Sahlin och journalisten Patrik Lundberg diskuterar. Moderator: Marie Augustsson. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Självbedömning som stöd för självreglerat lärande

När elever har det extra svårt - ge dem extra stöd. Om eleverna ska bli bättre på självbedömning är det viktigt att få feedback från lärare, konstaterar Anders Jönsson, professor i didaktik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Medling i konflikter mellan elever

Hur löser skolpersonal en konflikt mellan elever? Oskar Palmenfelt från Medlingscentrum guidar mellan arketyper och metoder i konfliktens värld. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Inkludering i praktiken

Hur skapas den bästa lärande upplevelsen för barn med NPF-diagnos? Joanna Lundin, lärare och författare, ger konkreta tips för all skolpersonal. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Digitalisering, literacy och multimodalitet

Elever och lärare arbetar numera tillsammans i en digital värld. Vad betyder det för undervisningen? Här berättar läraren Jenny Edvardsson om hur hon pratar om internet och lär ut källkritik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Välkommen till verkligheten i skolans värld

Att föregå med gott exempel och vara en god ledare i klassrummet. Det är några av grundtipsen till nya lärare som Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg ger här. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Motivation och tillgänglighet med digitala verktyg

Eva Rännar från Specialpedagogiska skolmyndigheten talar tillsammans med läraren Katarina Eriksson om digitala verktyg som kan underlätta inlärning. Ännu finns det ingen app som ersätter en pedagog. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Boksamtal med elever

Hur får man elever att själva föra samtal kring litteratur? Gymnasieläraren Jenny Edvardsson ger här handfasta tips på hur hon lägger upp boksamtal med elever. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation

Hur ska förskolan se på barnen och fungera för alla? Det är några av frågorna som pedagogistan Anna Söderström Ahrborn tar upp. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Upptäck tjejer med adhd innan det är för sent

Hur hjälper man barn med adhd i klassrummet? Jessica Stigsdotter Axberg berättar här en personlig och för många familjär historia om adhd. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Våga ta några smällar

Vilken roll ska egentligen förstelärarna spela på landets skolor? Och hur kan de motiveras att våga ta några smällar för skolutvecklingens skull? De frågorna ställer läraren och skolutvecklaren Per Kornhall i sin bok "Förstelärare: en handbok". Han intervjuas av Natanel Derwinger.