Titta

UR Samtiden - Skolforum 2018

UR Samtiden - Skolforum 2018

Om UR Samtiden - Skolforum 2018

Föreläsningar från Skolforum - en nationell mötesplats för svensk skola och fortbildningsdagar med lärare och skolledare från hela landet. Inspelat på Stockholmsmässan den 29-30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2018 : Motivation och tillgänglighet med digitala verktygDela
 1. Än så länge törs vi påstå att det
  inte finns nån app eller nåt program-

 2. -som ersätter en god pedagog
  eller en god pedagogisk situation.

 3. Hej och varmt välkomna allesammans
  till vår föreläsning!

 4. Motivation, engagemang och tillgäng-
  lig lärmiljö via digitala verktyg.

 5. Jag heter Eva Rännar, rådgivare på
  Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 6. Jag utgår ifrån vårt Luleåkontor,
  möjligtvis hörs det på min dialekt-

 7. -och har främst Norrbotten
  som arbetsfält.

 8. Men jag dyker ibland upp
  på andra ställen i landet också.

 9. -Här bredvid mig står...
  -Katarina Eriksson.

 10. Jag jobbar på Alviksskolan
  utanför Luleå.

 11. Skolan på bilden där.
  Strax över 100 elever.

 12. Jag är matte- och NO-lärare,
  har ett försteläraruppdrag-

 13. -att utveckla digitala verktyg och är
  digitalpedagogisk resurs i kommunen.

 14. Så jag utbildar på andra skolor
  om digitala verktyg i undervisningen.

 15. Från januari i år driver jag
  ett projekt på skolan via SIS-medel-

 16. -om att skapa en tillgänglig lärmiljö
  via digitala verktyg.

 17. SIS-medel har ni sökt på
  Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 18. Det är ett statsbidrag som man kan få
  för olika utvecklingsprojekt.

 19. Varför står vi här tillsammans?

 20. Dels för att vi pratar
  om tillgänglig lärmiljö.

 21. Specialpedagogik och allmänpedagogik
  går ju hand i hand för att skapa det.

 22. Du ska lyfta upp praktiska exempel på
  hur du jobbar med digitala verktyg-

 23. -för att göra din undervisning
  mer tillgänglig.

 24. Det är just där vi kommer att starta.

 25. I tillgänglig lärmiljö
  och utbildning.

 26. Tillgänglighet handlar om mötet
  mellan individ och lärmiljö.

 27. Det är för alla barns och elevers
  deltagande och lärande-

 28. -och att öka möjligheten för detta.

 29. Hur kan man då jobba
  för en tillgänglig lärmiljö?

 30. Ja, dels handlar det ju om
  att identifiera eventuella hinder...

 31. ...och försöka undanröja dessa.

 32. Det handlar också om att se
  framgångsfaktorerna i verksamheten.

 33. Och hur kan vi fortsätta
  att bygga på dessa?

 34. Att jobba med tillgänglig lärmiljö,
  det gör man på många olika nivåer.

 35. Man kan vara på organisationsnivå,
  på gruppnivå och på individnivå.

 36. På organisationsnivå kan handla om
  att fundera kring sin elevhälsa.

 37. Fungerar elevhälsan som ett stöd
  till pedagoger och övrig personal?

 38. Har alla elever
  tillgång till vår elevhälsa?

 39. Har vår elevhälsa ändamålsenliga
  och fungerande rutiner för samverkan?

 40. Man kan på gruppnivå som lärare
  fundera kring sin undervisning.

 41. Att jobba för en tillgänglig lärmiljö
  är inget ensamjobb.

 42. Det här är ett tillsammansjobb.
  Det vill jag verkligen trycka på.

 43. Denna bild visar vinsten med
  att jobba med tillgänglig lärmiljö.

 44. Den vänstra triangeln visar-

 45. -en miljö där man möter behoven genom
  extra anpassningar och särskilt stöd.

 46. I basen har man inte bäddat så mycket
  för olika förutsättningar.

 47. I den högra triangeln-

 48. -har man en bas där man möter
  en variation av förutsättningar-

 49. -redan inom ledning och stimulans.

 50. Vad bilden här säger är att
  ju tillgängligare vi gör lärmiljön-

 51. -desto mindre behov av extra anpass-
  ningar och särskilt stöd finns det.

 52. Det betyder inte att det försvinner,
  men behovet minskar.

 53. Hur kan man då som lärare tänka
  om man...

 54. Hur ska jag börja med
  att tänka kring tillgänglighet?

 55. Ett sätt att börja är att fundera
  vad vi har för specifika behov-

 56. -i grupperna.

 57. Hur kan vi möta det
  på ett generellt plan?

 58. Men också att man funderar på-

 59. -vad vi vet av erfarenhet
  att vi kan möta.

 60. För i varje lärarlag
  finns det otroligt mycket erfarenhet.

 61. Inläst material är väl ett sånt behov
  där man vet-

 62. -att i varje grupp finns det elever
  som har behov av att lyssna på text.

 63. Många kommuner har ju inläst material
  som kommunlicens i olika tjänster.

 64. Då kan man fundera på-

 65. -hur vi kan göra det tillgängligt
  inom ledning och stimulans.

 66. Man kanske jobbar med hörförståelse
  genom det här inlästa materialet.

 67. Man bearbetar text genom
  det inlästa materialet, tillsammans.

 68. När det är dags
  att eleverna ska läsa-

 69. -får de erbjudandet att läsa
  med ögonen eller att läsa med öronen.

 70. Och det erbjuds till alla.

 71. Man kan göra en jämförelse
  med trottoarkanter.

 72. Trottoarkanter
  har alltid en nedsänkning nånstans.

 73. Det har man byggt på grund av
  att man har vissa målgrupper i fokus-

 74. -som man vet
  har behovet av nedsänkningen-

 75. -för att kunna ta sig
  upp och ner från trottoaren.

 76. Men i och med
  att man har gjort nedsänkningen-

 77. -har man gjort det enklare
  för cyklister, skateboardåkare-

 78. -och för personer
  som kommer med resväskor.

 79. Även om man har en målgrupp i fokus,
  har man underlättat för fler.

 80. Jag fick till mig-

 81. -om en lärare som hade
  en elev med en grav synnedsättning.

 82. Den eleven hade behov
  av att få syntolkad film.

 83. Den läraren lät hela klassen se
  den syntolkade filmen-

 84. -och gav alla i uppdrag att lyssna
  på syntolkarens miljöbeskrivning-

 85. -för att sen kunna lära sig
  utifrån det.

 86. Ett fantastiskt sätt
  att titta på ett behov-

 87. -och lyfta ner det inom ledning
  och stimulans för alla elever.

 88. På SPSM har vi ett värderingsverktyg-

 89. -som kan vara ett stöd
  i arbetet med tillgänglig lärmiljö.

 90. Arbetet med tillgänglig lärmiljö
  handlar inte bara om klassrumsarbete.

 91. Det är indelat i fyra områden.
  Förutsättning för lärande-

 92. -social miljö, pedagogisk miljö
  och fysisk miljö.

 93. Under varje område
  finns det olika indikatorer.

 94. I den här handledningen finns det
  texter till varje indikator-

 95. -som kan användas
  som diskussionsunderlag-

 96. -i det kollegiala värdegrundsarbetet
  och i pedagogiska samtal.

 97. Man kan även på vår webbsida göra en
  värdering av lärmiljön och fundera-

 98. -hur tillgänglig verksamheten är
  utifrån de här områdesindikatorerna-

 99. -och där få en handlingsplan
  som man diskuterar vidare.

 100. Hur ska vi göra den
  ännu mer tillgänglig?

 101. Tanken är också att detta ska vara-

 102. -en del
  av det systematiska kvalitetsarbetet.

 103. Vi har även den här skriften
  som vi ger ut från SPSM.

 104. IT i lärandet för att nå målen.

 105. Vi lyfter fram att digitala verktyg
  kan göra skolarbetet tillgängligare.

 106. Det kan öka motivation, engagemang,
  självständighet och delaktighet.

 107. 2016 kom en forskningsöversikt från
  regeringen där man kunde konstatera-

 108. -att den vanligaste effekten av att
  använda digitala verktyg i skolan-

 109. -var ökad motivation, ökat engagemang
  och ökat intresse för skolarbetet.

 110. De menade att då är det sannolikt
  att vi förbättrar skolresultaten.

 111. Samma år, 2016, kom Agélii Genlott
  och Grönlund med en studie-

 112. -där de hade tittat på det
  pedagogiska sammanhangets betydelse-

 113. -i användandet av digitala verktyg.

 114. De hade sett att det är viktigt-

 115. -i vilket pedagogiskt sammanhang som
  man sätter in de digitala verktygen.

 116. Just det pedagogiska sammanhanget...

 117. ...lyfter IT-kommissionen fram
  i sitt delbetänkande 1998.

 118. Det här är ett 20 år gammalt citat:

 119. Än så länge törs vi påstå att det
  inte finns nån app eller nåt program-

 120. -som ersätter en god pedagog
  eller en god pedagogisk situation.

 121. Däremot finns det stora möjligheter
  att förhöja dessa.

 122. Katarina kommer att sätta in digitala
  verktyg i pedagogiska sammanhang.

 123. Ja. Absolut. Då ska vi trycka vidare.

 124. Jag tänkte börja med att berätta om
  ett arbetssätt vi har på vår skola.

 125. Ett eget koncept med syftet att för-
  stärka motivationen och engagemanget.

 126. Vi har gjort en klassrumsstudie
  kring det här och sett-

 127. -att det här arbetssättet ger
  de effekter som vi förväntade oss.

 128. Storyfication är
  ett storyline-inspirerat arbete-

 129. -med gamification som drivkraft.
  Många känner kanske till storyline.

 130. I en storyline har man en särskild
  tid, en plats och karaktärer.

 131. Eleverna går in i andra roller.

 132. En storyline är ofta
  en sexveckorsperiod.

 133. Storyfication har vi hållit på med
  ämnesövergripande under ett läsår.

 134. Gamification är att vi använder spel-
  mekanismer i verkliga situationer.

 135. Jag ska berätta om hur vi lägger in
  gamification i våra projekt.

 136. Uppläggen i de här projekten börjar
  med en film, en teater eller en text.

 137. Det kan se lite olika ut.
  Vi är inne på vårt sjätte projekt.

 138. Ni ser de fem tidigare projekten här.

 139. Och som jag sa tidigare:
  Vi börjar med nån slags uppstart.

 140. Jag kan berätta om Love-love-train
  of Alvik, förra årets projekt.

 141. I år bygger vi ett hotell. Det här
  var ett tåg som åkte genom Europa.

 142. Vi började med
  att läsa "Parvanas hemlighet"-

 143. -om en flicka i Afghanistan och
  flickornas icke-rätt att gå i skolan.

 144. Vi hade en minilektion kring Malala
  och vad hon har fått utstå.

 145. Och sen hade vi gjort en film-

 146. -i en app där man kan få en verklig
  person att prata och röra på munnen.

 147. Appen Photospeak är rolig vid redo-
  visningar och för att fånga eleverna.

 148. Malala berättade
  att våra elever skulle få-

 149. -följa med på tågresan för att
  sprida fred, kärlek och vänskap.

 150. Det här var också
  i samband med flyktingströmmarna.

 151. Våra elevers "mission"
  var att åka med på det här tåget.

 152. De gick in i en annan karaktär
  och fick söka jobb på det här tåget-

 153. -och välja om de ville jobba i
  restaurangvagnen eller i en spelvagn.

 154. De hade själva förslag
  på var de ville jobba.

 155. De tjänade pengar när de jobbade. Då
  kunde de bygga hus nånstans i Europa.

 156. Våra fyror fick bygga hus i landskap
  för att få med den geografibiten.

 157. Men femmorna och sexorna fick bygga
  stugor eller hus runtom i Europa.

 158. Husen är centrala i gamification.

 159. När de utför uppdrag, får de betalt.
  Det gör att de kan inreda sitt hus.

 160. Det är ett virtuellt hus. Jag kommer
  att visa hur det kan se ut.

 161. Första året hade vi House of Alvik.
  Ett bostadsrättsföreningshus.

 162. Då var temat
  hus och hem i när och fjärran.

 163. Green ship of Alvik
  var ett skepp som åkte jorden runt.

 164. Eleverna var passagerare på båten
  och fick uppdrag kopplade till det.

 165. Vi hade News of Alvik, en tidning
  där vi hade frilansande journalister.

 166. Sen har vi haft Yetis in need of
  Alvik där eleverna åkte ut i rymden-

 167. -och hjälpte yetisarna
  att bygga upp sin planet.

 168. De levde som vi gjorde på 1500-talet.
  Att lära av historien av temat.

 169. Som jag sa: Det är bloggar
  som det här utspelar sig på.

 170. Att eleverna publicerar publikt
  har gett engagemang hos eleverna.

 171. De vet att de har verkliga mottagare.
  Inte bara mamma och pappa-

 172. -men andra runtom i Sverige
  kan läsa deras texter.

 173. Och att gå in i en annan karaktär
  ser vi har skapat längre texter-

 174. -och en vilja att producera
  när du är nån annan.

 175. När vi har jobbat med karaktärerna,
  har eleverna fått skapa avatarer.

 176. Det här har vi kunnat göra t.ex.
  både i engelskan och i svenskan.

 177. Det är en anpassning för dem
  som tycker att det är jobbigt-

 178. -att prata inför klassen.

 179. Att prata via en avatar
  är många gånger lättare.

 180. Eller om du inte har tal kan du ha
  nån annan som läser in åt dig.

 181. Det finns avatarer där man skriver in
  text så att den läser upp det ändå.

 182. Avatarer ser vi också skapar
  en motivation för att våga tala.

 183. Verklighetsanknutna problem
  jobbar vi mycket kring i projekten.

 184. Jag jobbar mycket med matematik.

 185. Vårt hus som eleverna bygger är
  centralt i matematiken och tekniken.

 186. Här har vi använt olika program.
  Ett program som heter Sweet Home 3D.

 187. Vi har använt appar.
  Planner 5D, Keyplan.

 188. App- och programtips kommer i slutet.
  Eleverna har fått dra en lapp-

 189. -över hur stor lägenhet eller stuga
  de ska bygga, beroende på projektet.

 190. En del har fått 85 kvadratmeter.
  Andra har fått 100 kvadratmeter.

 191. Vi har tittat på Hemnet.
  Hur gör man en ritning?

 192. De har fått träna på hur man beräknar
  area. De har mätt hemma och i skolan.

 193. Där har det varit olika tekniker
  för när de ska bygga sin stuga.

 194. De har stött på bekymmer när köket
  kanske bara blev 3 kvadratmeter.

 195. "Oj, hur ska vi få plats med
  mitt kök?" Då var det att börja om.

 196. Så det är väldigt
  verklighetsanknutet.

 197. Sen är det så också att eleverna
  bygger det i programmet och appen.

 198. De ska följa ritningen. Jag har till
  och med haft en tjej som "blissade".

 199. Hon hade bara handstyrning och kunde
  ändå bygga i det här programmet.

 200. Det är helt fantastiskt.
  Hon kunde bygga som alla andra.

 201. Sen hjälpmedlet. Här ser ni en elev
  som hade svårt att förstå area.

 202. Varje liten ruta i appen
  är en kvadratmeter.

 203. Så han satte ut för varje kvadrat-
  meter. Hans ritning är till höger.

 204. Den utgick han ifrån
  sen när han byggde.

 205. Huset är tomt från början.

 206. När eleverna klarar uppdrag kan de få
  en soffa eller få tapetsera.

 207. Vi kan koppla matematikuppgifter
  till det här.

 208. Det kan vara ett uppdrag att måla om.

 209. Vad kostar det om en burk räcker till
  8 kvadratmeter och kostar 200 kr?

 210. Den typen av uppgift
  skulle kunna komma i en matematikbok.

 211. Men engagemanget för att lösa
  uppgiften blir betydligt större-

 212. -när det är deras eget hus. Det finns
  inte ett rätt svar. Köken är olika.

 213. Sen blir det ett konkret verktyg.
  För eleverna kan gå in och titta.

 214. "Just det, det är den här väggen."
  Så de får det också på köpet.

 215. Ett bra sätt att få matematiken
  verklighetsanknuten.

 216. Det går att göra hur mycket som helst
  kring husbygge i matten och tekniken.

 217. Nånting annat vi har jobbat med är
  att hitta och förstå barnens arenor.

 218. För många år sen har de som jobbat
  längre försökt fånga eleverna-

 219. -med Pokémonkort, t.ex.

 220. Man kunde bygga uppgifter kring det
  för att fånga dem.

 221. Våra elever är inne
  i den digitala världen.

 222. Minecraft har varit populärt länge.

 223. Det här var ett uppdrag där eleverna
  skulle bygga ett stall till en kung.

 224. Det här stallet hade en given area
  och en rabatt med en given omkrets.

 225. En tredjedel av blommorna skulle vara
  blå, en fjärdedel gula o.s.v.

 226. Här såg jag en direkt effekt av att
  jobba med matteboken kontra det här.

 227. Här blev gamification att faktiskt
  få bygga det här sen i Minecraft.

 228. Men man får inte glömma den sidan.

 229. Att göra ritningarna på rutat papper,
  uträkningarna och sen bygga.

 230. Och att begränsa byggandet. Eleverna
  skulle kunna bygga i flera timmar.

 231. Men avsätt två 40-minuterslektioner.
  Det har man då på sig.

 232. För jag som lärare
  vill åt beräkningarna.

 233. Ur tekniksynvinkel får man jobba
  med ritningar och bygga utifrån dem.

 234. Så det är bra när man har matematiken
  och tekniken tillsammans.

 235. I våra projekt...
  Jag går inte in på alla.

 236. Vi har cirka 120 uppdrag.
  De här ligger fritt ute.

 237. Så vill man läsa och inspireras-

 238. -så kommer ni att få länkar
  till storyfication-projekten.

 239. Jag och Eva har varit kollegor.

 240. Vi gjorde klassrumsstudien
  Omdefinierat lärande i matematik.

 241. I den här studien
  tittade vi på framgångsrika faktorer.

 242. Vi såg:
  Att ge uppdrag motiverade eleverna.

 243. Det är med motivation
  som utgångspunkt.

 244. Att ha verkliga mottagare. Att jobba
  med verklighetsanknutna problem.

 245. Att hitta och förstå
  elevernas arenor.

 246. Och att utforma uppdragen
  så att vi når alla eleverna.

 247. Och det är nånstans
  vid att utforma uppdragen-

 248. -som tillgänglig lärmiljö
  via digitala verktyg kommer in.

 249. Det här arbetssättet handlar
  mycket om motivationsskapande.

 250. En tillgänglig lärmiljö via
  digitala verktyg handlar för mig om-

 251. -behov som finns i gruppen
  eller behov hos mig själv.

 252. Jag har jobbat på Montessoriskola.

 253. När jag kom till vår skola ville jag
  jobba med konkret material.

 254. Men eleverna vägrade att röra det.
  De tyckte att det var spec-material.

 255. Jag började fundera:
  "Hur ska jag tänka?"

 256. Då hade vi just då 1:1 på vår skola.

 257. "Hur kan vi använda digitala verktyg
  för att hjälpa eleverna?"

 258. Och utifrån det har jag begett mig
  in i app- och programdjungeln-

 259. -för att hitta de sakerna
  utifrån mina behov.

 260. Då handlar det om
  att konkretisera för eleverna.

 261. Eller att jag vill
  visualisera nånting.

 262. Att underlätta för mig
  eller för eleverna.

 263. Att motivera och färdighetsträning.
  Just de hänger samman.

 264. Många gånger kan en app motivera
  eleverna mer än papper och penna.

 265. Här tänker jag ge exempel på
  konkretisera och visualisera.

 266. Jag jobbar med matematik.

 267. Bråk i blandad form
  är ofta svårt för eleverna.

 268. Vi har bråkcirklar i klassrummet,
  men det finns ett set.

 269. Många elever vill inte
  att det ligger på deras bänk.

 270. Jag brukar jobba med det här
  med hela gruppen.

 271. Det här är en app.
  Den heter Virtual Manipulatives!-

 272. -där du har bråkcirklar, bråkstavar
  och kan göra om det till procent.

 273. Jag går igenom uppgifter med det här
  med hela gruppen-

 274. -för att när eleverna
  sätter i gång med annat...

 275. De som behöver det använder det.

 276. De som inte behöver det
  använder det inte.

 277. Men effekten av att använda verktyget
  blir större.

 278. Många gånger har de inte velat
  använda hjälpmedlen.

 279. Att presentera det för alla för att
  sen välja tycker jag underlättar.

 280. Detsamma handlar om det här:
  En vanlig klock-app.

 281. Jag gick in i fyran.

 282. Jag blev sittande med elever som inte
  förstod klockan och tidsskillnader.

 283. Våra klockor på skolan
  var såna som var sega att snurra.

 284. Dessutom såg man inte om det var
  på förmiddagen eller på kvällen.

 285. Då tänkte jag: "Det måste finnas
  nåt bra hjälpmedel."

 286. Då hittade jag appen Moji Klockis
  som visar om det är kväll eller dag.

 287. För mig i klassrummet
  underlättar det.

 288. Här började vi med uppgifter
  tillsammans-

 289. -för att eleverna sen ska kunna
  använda den när de behöver det.

 290. Om vi tittar på underlätta...
  Ni har säkert jobbat med tangram.

 291. Har man inte färdiginplastade,
  det kan ju ta mycket tid-

 292. -kanske man kopierar tangram
  ur handledningen.

 293. Vi skulle jobba
  med bråk och decimaler.

 294. Vi skulle ta reda på hur stor del en
  liten triangel av en sån där hel var.

 295. De skulle jämföra bitarna.
  Vi började klippa ut.

 296. Men en del elever
  har svårt med motoriken.

 297. Så bitarna
  blev inte riktigt jämförbara.

 298. En del var ganska krokiga,
  helt enkelt.

 299. Sen under lektionen flög det bitar.

 300. Så till nästa lektion
  skulle vi få klippa igen.

 301. Då blev det:
  "Finns det nåt bättre sätt?"

 302. In i appdjungeln och leta.

 303. Jag hittade en app för det ändamålet.
  Kids Tangram heter den här.

 304. Det gjorde att nästa lektion
  var så mycket bättre.

 305. Alla hade inte behovet av det.

 306. De som kunde klippa
  kunde hålla rätt på bitarna.

 307. Men det som är nödvändigt för vissa
  är bra för alla.

 308. För här hade vi allt
  på ett och samma ställe.

 309. En annan app eller ett annat program
  som underlättar är tärningsappar.

 310. Jag har varit handledare i Matematik-
  lyftet. Där finns det många bra spel.

 311. Det enda jobbiga
  är att markera trätärningar.

 312. På vissa står det 1/100 och 1/1 000.
  De ser inte ut som vanliga tärningar.

 313. Jag tänkte:
  "Det måste gå att underlätta det."

 314. Om man jobbar med statistik, blir det
  hög volym av smattrande tärningar.

 315. Och här finns då appar
  för det ändamålet.

 316. Nåt annat som underlättar-

 317. -inte på individ-pedagognivå,
  utan på kommunnivå-

 318. -är molntjänster av olika slag.

 319. Det finns Google och G Suite.
  Det finns Office 365.

 320. De här har olika sätt att underlätta
  för oss pedagoger och för eleverna.

 321. Jag har elever som tycker att det är
  jobbigt att samarbeta med kompisar.

 322. Inte att samarbeta så,
  utan att byta plats i klassrummet.

 323. Via molntjänsten kan de skriva
  i samma dokument på olika platser.

 324. Samarbete i presentationer.
  Jag kan samarbeta med dem.

 325. Så det underlättar för oss allihop.

 326. En annan sak som man kan använda
  både i datorer och på läsplattor...

 327. Här har vi en app som heter Snaptype.
  Man kan också använda pdf på datorn.

 328. Det här kom utav det behov som jag
  hade hos en elev som jag kände...

 329. Han hade jättesvårt med motoriken.
  Så han skriver över två rader.

 330. Fokus hamnade egentligen på fel sak
  om det var NO vi jobbade med.

 331. Så det hade varit jättebra
  om han kunde få skriva ner på dator.

 332. Ett annat behov var att vår rektor
  skrek åt oss... Nej, hon skrek inte.

 333. Men hon sa: "Kopieringskostnaderna
  måste vi få ner."

 334. Det var det andra skälet.
  Det tredje skälet var-

 335. -att eleverna tappade bort stenciler.
  Arbetsblad försvinner.

 336. Det var det tredje behovet.
  Då hittade jag den här.

 337. I den här fotar eleven... Jag hänger
  upp arbetsbladen på tavlan ibland.

 338. De fotar och skriver i den här och
  lägger det i sin NO- eller SO-mapp.

 339. De kan skicka dem till mig-

 340. -men jag kan också
  gå in i deras Ipads och titta.

 341. Det är en app eller ett program
  som man kan använda som underlättar.

 342. Nåt annat i att underlätta är filmer.

 343. När jag märker att eleven fastnar
  på ungefär samma moment-

 344. -gör jag instruktionsfilmer. Att ha
  nån yta att lägga upp dem på är bra.

 345. Vi har kört med öppna bloggar. Jag
  har haft en matematikhjälpen-blogg-

 346. -där elever och föräldrar
  har kunnat titta tillsammans.

 347. Föräldrarna har tyckt
  att det har varit bra att titta på-

 348. -hur vi har gjort i skolan
  när vi ska lösa uppgifter.

 349. Sen också
  det här med strategifilmer...

 350. Nu med våra femmor, som jag har,
  har vi jobbat med olika algoritmer.

 351. Jag vet att en del av eleverna
  som jag har glömmer lätt.

 352. När vi jobbar med subtraktion och
  börjar med division, har de glömt.

 353. De skulle vara jättebehjälpta-

 354. -av att göra en egen film
  som man har kvar.

 355. För det är... När man ska förklara
  för sig själv, fastnar det bättre.

 356. Du kan också titta på
  det du har gjort.

 357. Eleverna behöver ofta bara se
  de första tio sekunderna.

 358. "Just det, det var så det var." Men
  då har vi gjort det med hela gruppen.

 359. Så jag har sagt:

 360. "Nu ska vi alla göra den här filmen
  om hur vi gör en additionsalgoritm."

 361. Sen behöver inte alla använda
  sina filmer.

 362. Men just att sätta ord på det gör att
  det är nånting som är bra för alla-

 363. -även om det sen bara är nödvändigt
  för vissa.

 364. Och sen Flipped Classroom.

 365. Ibland gör jag filmer för elever
  att titta på i förhand.

 366. Det här är också en anpassning.
  För en del elever är det nödvändigt.

 367. En förberedelse
  för en lektion som ska komma.

 368. Så det finns många olika sätt att
  underlätta via filmer i olika ämnen.

 369. Jag var inne på
  det här med att motivera.

 370. Det finns många sätt att motivera.
  T.ex. storyfication-projekten.

 371. Och att ha en samarbetsskola. Vi har
  haft det i Sundsvall och Norrtälje.

 372. Vi har haft en matteblogg
  där vi har bytt problem med varandra.

 373. Vi började med en Skype för att
  ta reda på var de andra befann sig.

 374. Sen har eleverna fått formulera
  egna problem till varandra.

 375. Att formulera och lösa problem är nåt
  som vi ska göra en bedömning på.

 376. Här kan man göra det
  motivationshöjande.

 377. Eleverna tycker att det är kul att ha
  verkliga mottagare till sina problem.

 378. Vi diskuterar vad vi måste få med.
  Vi får problem från de andra.

 379. Då kan vi diskutera: "Det här var
  otydligt. Hur gör vi det tydligt?"

 380. Sen när de löser sina kompisar i
  Norrtäljes eller Sundsvalls problem-

 381. -måste de skriva hur de har löst det
  med de rätta matematiska begreppen.

 382. De får inte skriva: "Jag plussade."

 383. De ska skriva: "Jag adderade.
  Summan blev." Och så vidare.

 384. Vi har tränat på matematikbegreppen.

 385. I svenskan har min kollega
  jobbat med matematikorden.

 386. De har haft i läxa
  att stava till matematikorden.

 387. Klasserna har utmanat varandra
  på begrepp.

 388. Vi har haft På minuten-

 389. -där vi har utmanat dem på hur många
  matteord vi klarar på en viss tid.

 390. Så det är att hitta nya vägar
  för att fånga.

 391. Jag har också sett att många gånger
  har det kommit upp...

 392. Vi var tvungna
  att kunna lösa 65 x 25-

 393. -när vi skulle räkna ut ett problem.

 394. Jag säger:
  "Vet ni hur ni ska lösa det här?"

 395. "Nja, kan du hjälpa oss?"
  "Ta 65 x 20 och 65 x 5."

 396. "Finns det inget enklare sätt?"
  "Jo, ska jag visa det?" "Ja."

 397. Då visade jag
  med två tal under varandra.

 398. Glöden till att kunna blir större
  än när det kommer i matematikboken.

 399. Sen kan jag ge ett papper
  på den typen av uppställningar.

 400. Men vi får många inkörsportar
  på nya områden-

 401. -som eleverna är mottagliga för
  på ett annat sätt.

 402. Sen har vi också cirkelträning
  när vi jobbar med färdighetsträning.

 403. Cirkelträning
  kanske många känner till.

 404. Där jobbar man med olika
  muskelgrupper i olika stationer.

 405. På samma sätt
  kan man jobba med matte.

 406. Att träna olika delar av hjärnan
  under kortare perioder.

 407. Det har varit framgångsrikt.
  Vi har använt oss av en Time Timer-

 408. -där jag har ställt in
  tiden som eleverna ska jobba.

 409. Sen jobbar vi med appar eller färdig-
  heter som vi har tränat på tidigare.

 410. Det här är också
  så att man inte glömmer bort.

 411. Har man såna pass en gång i veckan,
  kommer det att hållas vid liv.

 412. Högst upp där i hörnan är det nånting
  som vi kallar för chili-matte.

 413. Eleverna har jobbat med uppställ-
  ningar med appen Number Pieces.

 414. På den här stationen
  kanske jag sitter för att stötta.

 415. Då är vi två i klassrummet. Peda-
  gogerna kan sitta vid två stationer.

 416. Mitten-appen är jättebra
  för multiplikationsträning.

 417. Träning i multiplikation
  och division.

 418. Charades. Begreppsförståelse.
  De har skrivit in begreppen i en app.

 419. Sen sitter de två och två.
  En ska förklara ordet som står här.

 420. Den som håller gissar. Rätt svar:
  Vicka framåt och det blir grönt.

 421. Fel svar: Vicka bakåt och rött.
  Man kan se hur många de får ihop-

 422. -under de här tio minuterna.

 423. Spelen från Matematiklyftet brukar
  jag lyfta in i cirkelträningen.

 424. Djungelgeometri har jättebra appar
  i matematik. Geometriträning.

 425. Så variera
  utifrån det man har jobbat med.

 426. Men just de här korta passen.
  Tio minuter och byt-

 427. -ser jag har varit effektfullt för
  dem som behöver korta tidsperioder.

 428. Katarina har visat på
  digitala möjligheter.

 429. Vi ska fundera kring hur man kan
  tänka kring tillgänglighet.

 430. Dels det vi började med.
  Man kan tänka till:

 431. Vilka extra anpassningar kan man
  få in i den tillgängliga lärmiljön?

 432. Nödvändiga för vissa, bra för alla.

 433. Katarina använder appar
  i genomgången.

 434. Hon kanske har specifika elever
  i fokus där.

 435. "Det här ska vara bra för den här
  eleven, men alla jobbar i det."

 436. "Sen om de vill använda det
  eller inte, det visar sig senare."

 437. Också att sätta in det
  i ett pedagogiskt sammanhang.

 438. Katarina använder Minecraft-

 439. -som en drivkraft i arbetet. Men det
  finns i ett pedagogiskt sammanhang.

 440. Eleverna har uppdrag att göra innan
  de kliver in i appen och arbetar.

 441. Och det har även en röd tråd
  i uppdragen.

 442. Jag hör ofta: "Vi har en elev med
  mattesvårigheter. Finns det nån app?"

 443. Här vill jag säga: Sätt eleven
  och elevens behov i fokus.

 444. Analysschemat som ni ser på sidan-

 445. -är omarbetat av två kollegor från
  ett original från Learning in Hand-

 446. -som är just en appanalys där man kan
  fundera utifrån elever och app-

 447. -hur tillgänglig den här appen är
  för den här eleven.

 448. Det kan handla om relevans. Är syftet
  relevant för den här eleven?

 449. Det kan handla om: Kan eleven
  arbeta självständigt i den här appen?

 450. Den finns att ladda ner
  från vår hemsida.

 451. Vi har även en tips- och idéserie-

 452. -där man kan göra olika anpassningar
  i olika operativsystem-

 453. -för att öka tillgängligheten.
  Ios 12 är på gång.

 454. Vi har även Hitta läromedel.

 455. En tjänst där man kan söka på olika
  läromedel utifrån olika sökkriterier.

 456. Du kan söka på skolform, ämne
  och olika läromedelsegenskaper.

 457. T.ex. tydlig layout, långsam
  progression, inläst text med mera.

 458. Men också medietyp. Du kan välja
  appar för Android eller för Ios.

 459. Eller program till Mac
  eller program till PC.

 460. När jag gjorde skärmdumpen, kunde man
  söka på nästan 9 000 läromedel.

 461. Katarina, vad är skillnaden som ska-
  par skillnaden enligt din erfarenhet?

 462. Det är ett nära och strukturerat
  samarbete i arbetslaget.

 463. Och nånstans
  att se till elevernas behov.

 464. Ett samarbete kring eleverna också.

 465. Som Eva uttryckte det: Behoven är
  i fokus, inte det digitala verktyget.

 466. Du kan använda konkret material,
  men jag använder digitala verktyg...

 467. Konkret material
  kanske uppnår ett enda syfte.

 468. Med det digitala verktyget kan jag
  kanske uppnå tre eller fyra syften.

 469. Så på så sätt får man en större
  effekt av det digitala verktyget.

 470. Men just det här med en strukturerad
  pedagogisk idé tycker jag-

 471. -är det viktigaste för att nå fram
  också med de digitala verktygen.

 472. Och att våga pröva
  och våga testa nånting nytt.

 473. Har du en idé som du tror på:
  Kör på den.

 474. Och har du elever som har svårt
  med förändringar...

 475. Du ska inte bara prova, prova, prova.

 476. Men då krävs det också tid
  för att ta emot förändringen.

 477. Många gånger kan man tycka
  att det nya är jobbigt.

 478. Då måste man kanske jobba in ett
  verktyg och avgöra om det var bra.

 479. Det kan hända att det inte var bra.
  Det är också ett vågspel att...

 480. Det som passar för Kalle
  kanske inte passar för Stina.

 481. Men på gruppnivå: Ge det tid.

 482. Och analysera och utvärdera verktyget
  som man använder och det man gör.

 483. Det är det viktigaste. Nu säger jag
  det viktigaste flera gånger.

 484. Det tycker jag skapar skillnad-

 485. -att använda och skapa en tillgänglig
  lärmiljö via digitala verktyg.

 486. Jag har en pedagogblogg-

 487. -som heter
  pedagogikochikt.wordpress.com.

 488. Jag har samlat
  våra storyfication-projekt-

 489. -på en blogg som heter
  storyficationprojekt.wordpress.com.

 490. En nystartad Facebook-grupp,
  som ni gärna får gå med i.

 491. Vi har stött på ganska många som
  har startat storyfication-projekt.

 492. Då är det jättekul
  om man kan dela med sig-

 493. -för att få inspiration
  i den här gruppen.

 494. Min Twitter
  är jag inte lika aktiv på.

 495. Jag har fastnat för Instagram
  där jag har kontot digilulea-

 496. -där jag delar med mig av
  vad jag gör med mina elever-

 497. -och även det jag gör som
  digitalpedagogisk resurs i kommunen.

 498. SPSM har en hemsida: spsm.se.

 499. Materialen som jag har nämnt kan ni
  ladda ner där gratis eller beställa.

 500. Ett tips är att använda vår sökruta.

 501. Skriv "tips och idéer"
  så kommer ni snabbt dit.

 502. Annars finns det mycket kunskap där.

 503. Vi har ett Twitter-, Instagram-
  och Facebook-konto.

 504. På vår Youtube-kanal har vi en hel
  del frukostseminarier, med mera.

 505. Vi har en bild där uppe. Lärlabbet
  var på besök hos oss förra hösten.

 506. Där berättar vi
  om storyfication-projektet.

 507. Då är det med fokus på...
  Nu måste jag tänka.

 508. Det var nog Love-love-train of Alvik.
  Så vill ni kika lite mer på det...

 509. Det är under digital undervisning.
  Det programmet.

 510. Här är våra projektbloggar
  var och en för sig.

 511. På projektbloggen har vi samlat alla.
  Där finns även matte united.

 512. Tre skolor har samarbetat.

 513. Men den ena kollegan
  har börjat jobba för Atea.

 514. Så nu är vi två skolor
  som samarbetar.

 515. Så vi har startat upp matte united 2.

 516. Vi har satt i gång att skapa problem.

 517. Sen lite app- och programtips.

 518. Många av apparna
  finns också som tillägg.

 519. Om man har Chrome som webbläsare,
  kan man lägga till-

 520. -t.ex. det här tiobasmaterialet,
  bråkcirklarna och liknande.

 521. Många finns
  både som appar och program.

 522. Så. Då får vi säga
  tack så hemskt mycket för oss!

 523. Hoppas att ni har fått med er
  nya tankar!

 524. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Motivation och tillgänglighet med digitala verktyg

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Eva Rännar från Specialpedagogiska skolmyndigheten talar tillsammans med läraren Katarina Eriksson om digitala verktyg som kan underlätta inlärning. Ännu finns det ingen app som ersätter en pedagog. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Dubbla narrativ i historieundervisningen

Ett rollspel för att öka förståelsen för konflikten mellan Israel och Palestina - det blev starten för lärare på Lerums gymnasium att jobba med ett nytt narrativ. Mattias Stadler, lärare i historia och engelska, berättar här om metoden Prime. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Vad händer när bollen inte är rund?

Vi vet att alla ska behandlas lika, ändå behöver vi påminnas om detta dagligen. Hör Andreas Jonssons personliga berättelse om kränkningar, kunskap och makt att förändra. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Problematisk skolfrånvaro

Hur ska skolan locka tillbaka elever med skolfrånvaro? Här berättar Mattias Pihl från Kringlaskolan vad de har gjort för att skapa trygghet för eleverna. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Läsande förebilder spelar roll - eller?

Varför tappar många tonårskillar intresset för att läsa böcker? Vad behövs det för förebilder? Läraren Pär Sahlin och journalisten Patrik Lundberg diskuterar. Moderator: Marie Augustsson. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Självbedömning som stöd för självreglerat lärande

När elever har det extra svårt - ge dem extra stöd. Om eleverna ska bli bättre på självbedömning är det viktigt att få feedback från lärare, konstaterar Anders Jönsson, professor i didaktik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Medling i konflikter mellan elever

Hur löser skolpersonal en konflikt mellan elever? Oskar Palmenfelt från Medlingscentrum guidar mellan arketyper och metoder i konfliktens värld. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Inkludering i praktiken

Hur skapas den bästa lärande upplevelsen för barn med NPF-diagnos? Joanna Lundin, lärare och författare, ger konkreta tips för all skolpersonal. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Digitalisering, literacy och multimodalitet

Elever och lärare arbetar numera tillsammans i en digital värld. Vad betyder det för undervisningen? Här berättar läraren Jenny Edvardsson om hur hon pratar om internet och lär ut källkritik. Inspelat på Stockholmsmässan den 29 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Välkommen till verkligheten i skolans värld

Att föregå med gott exempel och vara en god ledare i klassrummet. Det är några av grundtipsen till nya lärare som Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg ger här. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Motivation och tillgänglighet med digitala verktyg

Eva Rännar från Specialpedagogiska skolmyndigheten talar tillsammans med läraren Katarina Eriksson om digitala verktyg som kan underlätta inlärning. Ännu finns det ingen app som ersätter en pedagog. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Boksamtal med elever

Hur får man elever att själva föra samtal kring litteratur? Gymnasieläraren Jenny Edvardsson ger här handfasta tips på hur hon lägger upp boksamtal med elever. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation

Hur ska förskolan se på barnen och fungera för alla? Det är några av frågorna som pedagogistan Anna Söderström Ahrborn tar upp. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2018

Upptäck tjejer med adhd innan det är för sent

Hur hjälper man barn med adhd i klassrummet? Jessica Stigsdotter Axberg berättar här en personlig och för många familjär historia om adhd. Inspelat på Stockholmsmässan den 30 oktober 2018. Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Datakod blir poesi

Med hjälp av programmering skapar författaren och programmeraren Linda Liukas sitt eget universum. Hon menar att kod är vår tids språk och att det är viktigt att kvinnor lär sig avancerad datateknik. Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon, Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Berättelsen om en skolas uppgång och fall

Tensta gymnasium var på 90-talet en ansedd skola i Stockholm som lockade till sig elever från hela staden. Nu ska skolan läggas ned efter att söktrycket har minskat under en lång tid. Droppen som fick bägaren att rinna över var den hårda kritik som Skolinspektionen kom med tidigare i år. Skolan beskrivs där som otrygg, fylld av konflikter och med kaosartade lektioner. Hur blev det så? Och vad får nedläggningen för konsekvenser för eleverna, och för förorten?