Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Öppna drogscener - forskning och samverkanDela
 1. Ett antal platser i Stockholms län
  och i övriga Sverige-

 2. -präglas av en öppen handel
  av missbruk.

 3. Hej! Roligt att vara här och berätta
  om Polisregion Stockholms arbete.

 4. Vi har försökt kombinera forskning
  med praktiskt polisarbete.

 5. Vi vill bryta ner
  den nationella ANDT-strategin-

 6. -till regional och lokal nivå
  med det här tankesättet.

 7. Ett antal platser i Stockholms län
  och i övriga Sverige-

 8. -präglas av en öppen handel
  av missbruk.

 9. Myndigheter och allmänhet vet
  att handeln pågår-

 10. -och vi kan inte göra nåt åt det
  i många fall.

 11. Det blir en form av tolerans mot
  att handeln pågår.

 12. Det här vill
  Polisregion Stockholm bryta-

 13. -ihop med andra aktörer
  och myndigheter.

 14. I samverkan ingår
  andra myndigheter.

 15. Kriminalvården, Länsstyrelsen,
  tullen och Landstinget.

 16. Vi har en regional
  ANDT-samverkansgrupp-

 17. -som har brutit ner den nationella
  strategin i en regional strategi.

 18. I den regionala strategin
  ingår det i målområde 1-

 19. -att vi ska titta på hur vi arbetar
  mot öppna drogscener.

 20. Vi har slängt oss med begreppet
  "öppna drogscener" i många år.

 21. Vi har inte hittat nån
  vedertagen svensk definition.

 22. I Region Stockholm har vi
  med de andra organisationerna-

 23. -tagit fram en definition
  som baseras på Mimmis forskning.

 24. Nu har vi nåt att arbeta efter.

 25. Vi har tagit fram ett metodstöd-

 26. -med samverkan mellan
  organisationer och allmänhet.

 27. Vi tar in kriminologiska
  teorier och modeller-

 28. -och tittar på olika metoder-

 29. -för att underlätta för narkotika-
  missbrukare att få vård.

 30. Metodstödet bygger
  på en kartläggning-

 31. -som Mimmi
  kommer att berätta mer om-

 32. -och på att vi har en definition
  på öppna drogscener.

 33. Vi gjorde en kartläggning förra året
  och även i år.

 34. Det ingår i vår strategi.

 35. Målet är att antalet öppna
  drogscener ska minska.

 36. Metodboken
  ska främja och underlätta-

 37. -myndighetsarbetet
  med öppna drogscener.

 38. Vi tittar på
  att minska platsens betydelse.

 39. Vi tittar
  på olika kriminologiska teorier-

 40. -och även på platssamverkan-

 41. -där allmänhet och näringsidkare
  tar ansvar för platsen

 42. I Stockholms län har vi
  olika politiska viljor-

 43. -som verkar vilja genomföra
  olika piloter-

 44. -där näringsidkare
  nästan tvingas in i samarbete.

 45. Det finns även ett vinstsyfte
  för aktörerna att delta i arbetet.

 46. Det gäller att återta platsen
  som missbrukas av missbrukarna.

 47. -och göra den tillgänglig
  för allmänheten igen.

 48. Allmänheten ska bli tongivande
  på platsen i positiv bemärkelse.

 49. Vi tittar givetvis också
  på social prevention.

 50. Hur vi minskar motivationen
  att begå brott-

 51. -och hur personer lättare
  kan få kontakt med vården.

 52. Det tredje benet
  i rutinaktiviteten är-

 53. -att öka de formella väktarna
  på platsen.

 54. Polisen på Sergels torg samarbetar
  mycket med ordningsvakter-

 55. -som kan vara en väldigt synlig del.

 56. Vi tittar också på hur vi använder
  andra delar i samhället-

 57. -för att få fler goda krafter
  på plats där droghandel sker.

 58. Vi ska ha en strukturerad samverkan.

 59. Vi kartlägger
  den gemensamma problembilden-

 60. -tittar på vilka aktörer
  som kan vara en del av arbetet-

 61. -upprättar aktivitetsplaner,
  tittar på genomförandet-

 62. -och eftersträvar
  att följa upp verksamheten.

 63. Vi ska köpa in en extern utvärderare
  med medel från Brå.

 64. Vi kommer att utvärdera arbetet
  under två år ungefär.

 65. Det ska bli jätteroligt.

 66. En del som vi trycker på
  i metodstödet är-

 67. -att vi måste bli bättre på
  att hitta kvinnliga missbrukare.

 68. Våra siffror,
  polisanmälningar och annat-

 69. -och det självuppskattade missbruket,
  är inte jämnt.

 70. Vi är dåliga på att uppmärksamma
  kvinnliga missbrukare-

 71. -och måste hitta vägar framåt där.

 72. Vi har inga facitlösningar
  på hur vi ska bli bättre-

 73. -men vi har tankar
  på hur vi kan hitta dem.

 74. Det är en viktig del av det vi
  vill förmedla med metodstödet.

 75. Det om samverkan.
  Mimmi ska berätta om forskningen.

 76. Jag är doktorand vid Malmö
  universitet och polis i Stockholm.

 77. Jag arbetade på Plattangruppen
  för 8-10 år sen-

 78. -och på narkotikaspan i sex år.

 79. Sen tittade jag på utvärdering,
  för arbetet gav inte så stor effekt.

 80. Många kollegor var frustrerade
  över hur man tar sig framåt-

 81. -framför allt vid öppna drogscener.

 82. Jag skriver en avhandling om öppna
  drogscener och polisforskning.

 83. I ANDT-gruppen i Stockholm
  pratade vi om-

 84. -hur vi skulle konkretisera
  handlingsplanen mot narkotika.

 85. Öppna drogscener som problem
  dök upp i NOA:s inventering-

 86. -med prioriterade
  och icke-prioriterade områden-

 87. -där öppen droghandel
  var ett problem.

 88. Medier har rapporterat
  om öppen droghandel nära dagis-

 89. -och platser där folk blir kränkta,
  störda och rädda.

 90. Polisen och andra myndigheter
  har haft svårt att arbeta effektivt.

 91. Vi skulle kartlägga
  öppna drogscener i Stockholm-

 92. -för att definiera vad det är
  och hur många som finns.

 93. Lokalt i Stockholm vet de flesta
  var det säljs narkotika.

 94. Plattan känner många till
  i hela Skandinavien-

 95. -men regionalt
  har vi inte haft nån bild.

 96. Det bestämde jag mig
  för att kartlägga.

 97. Hur får man svar om öppna drogscener?

 98. Det finns flera källor.

 99. Jag började med att läsa
  allt jag hittade om ämnet.

 100. Vi skickade ut en webbenkät till alla
  lokala polisområden i Stockholm-

 101. -klickbar och enkel,
  så att det blir gjort-

 102. -och samlade in polisens bild.

 103. Vi ville inte bara ha polisens bild,
  utan även samhällets-

 104. -och alla data som gick att använda.

 105. Vi har använt kriminalstatistik
  och trygghetsdata.

 106. Vad vet vi
  om öppna drogscener generellt?

 107. Det är inte ett svenskt problem,
  utan det finns i hela världen.

 108. Trots skillnader i lagstiftning,
  kultur och samhälle-

 109. -är problemen
  på många ställen väldigt lika.

 110. Plattan byggdes 1965 och har sen
  dess varit känd för drogförsäljning.

 111. Det är ganska länge sen
  problemen började.

 112. Polisen har försökt begränsa
  spridning av narkotika-

 113. -men också den unika position
  som Plattan har i kretsarna.

 114. Det finns öppna drogscener
  vid centralstationer i många städer.

 115. De finns i USA, Kanada och Asien.

 116. "Plata" heter platsen i Oslo,
  vid centralstationen.

 117. Hastings Street i Vancouver är
  världens största öppna drogscen.

 118. Vi har Vesterbro i Köpenhamn
  och 18:e arrondissementet i Paris.

 119. Många ställen kämpar med samma
  eller liknande problem.

 120. Man har jobbat med skademinskning
  eller repressiva saker.

 121. Insatser med polis och "crackdowns"
  när man går in med noll tolerans.

 122. Det finns inget recept
  på vad som fungerar.

 123. Vi vet att om unga missbrukare
  blir rena från droger-

 124. -så sparas
  en hejdundrans massa pengar.

 125. Forskningen har handlat om
  utvärdering utan tydliga resultat.

 126. Kortsiktiga resultat
  för repressiva insatser.

 127. Forskningen säger
  att man måste samverka brett-

 128. -och jobba med många lokala
  aktörer för att nå förändring.

 129. Det påverkar såklart samhället.

 130. Narkotika kopplar ungdomar
  till organiserad brottslighet.

 131. Kriminella nätverk använder ofta
  de yngre för att sälja droger.

 132. Nätverken är inblandade
  i narkotikasmuggling-

 133. -och har ofta goda kontaktområden
  i Europa och övriga världen.

 134. Närvaron av droger påverkar
  den upplevda säkerheten.

 135. Den öppna drogförsäljningen
  pågår i centrum och den syns.

 136. Ungdomar är ofta i de områdena.

 137. Droger är ofta ett potentiellt motiv.

 138. Det är mycket pengar och man vill
  manifestera sig i offentlig miljö.

 139. Det handlar ibland om obetalda
  skulder och marknadsandelar.

 140. Vi skickade en webbenkät
  till samtliga lokalpolisområden.

 141. Det är en massa variabler-

 142. -som polisen trodde påverkade,
  men även från litteraturen.

 143. Lokalpolisområdena fick skatta
  cirka 100 variabler-

 144. -på platser man identifierade
  som öppna drogscener.

 145. Vi formulerade en definition
  utifrån vad vi gjort och fick in.

 146. Den första studien handlade om
  vad de hade gemensamt.

 147. En geografiskt bestående plats
  där bruk och försäljning sker öppet-

 148. -och uppfattas som problematisk
  av myndigheter eller allmänhet.

 149. Vi har delat upp den
  för att tydliggöra vad vi menar.

 150. Den öppen, alltså inte sluten.
  Inte så konstigt kanske.

 151. På en sluten drogscen finns det
  en tröskel för att få sälja och köpa.

 152. För att sälja på Sturecompagniet
  behöver man en viss klädsel-

 153. -och tillhöra en viss samhällsklass
  eller kompisgäng.

 154. Man vet att det är ganska
  höga trösklar för att ta sig in.

 155. Även att sälja och köpa
  från en pizzeria eller en kiosk-

 156. -krävs en inkörsport
  som inte alla har tillgång till.

 157. De är geografiska.
  Vi pratar inte om nätet.

 158. Det är en bestående plats
  i minst ett år.

 159. Det är inte en festival–

 160. -där narkotika kanske säljs
  under en helg.

 161. Det sker offentligt
  och påverkar tryggheten-

 162. -och den uppfattas
  som problematisk.

 163. I enkäten lade vi också frågor-

 164. -om att beskriva var platsen ligger,
  var gränserna går.

 165. Poliserna fick rita in dem
  på en karta.

 166. Vi hittade 48 öppna drogscener.

 167. Då kanske man tänker
  att det måste ha ökat.

 168. Men 48 % av dem är tio år
  eller äldre.

 169. 60 % är fem år eller äldre.

 170. Många har funnits länge.
  De flesta är inga nyheter.

 171. För dem som jobbar och bor
  i området är det inga nyheter.

 172. Men regionalt kanske det är en nyhet
  att det är så många ställen.

 173. Några siffror visar vad man kan
  få fram med kartläggningen.

 174. 82 % av drogscenerna har problem
  med öppen rökning av cannabis.

 175. 90 % ligger i bostadsområden.
  86 % har centrumanknytning.

 176. Stora köpcentrum, Plattan,
  men också lokala centrum-

 177. -där det ligger en vårdcentral,
  en pizzeria och en handlare.

 178. 71 %, 61 % och 51 % visar
  var i samhället de ligger-

 179. -och vilka som påverkas -
  fritids, skola, förskola.

 180. Vi har även tittat på polisens
  resurser. 55 % av drogscenerna-

 181. -ligger i lokalpolisområden
  utan riktade polisresurser.

 182. Polisen har inte ett utpekat område-

 183. -där vissa personer ska jobba
  mot problematiken.

 184. Det finns mycket polisen kan göra,
  men också mycket vi inte kan göra-

 185. -på grund av resurser
  och vårt uppdrag.

 186. Vi skapade ett index-

 187. -för att skilja mellan olika
  drogscener, inte bara geografiskt.

 188. Vi tog med sju symptom på
  hur platserna uppfattas.

 189. Här ser ni hur många öppna
  drogscener som har symptomet.

 190. Om en plats har fem eller fler
  av symptomen-

 191. -är de lite värre än de andra.

 192. 15 % av platserna ses som en zon
  av tolerans för avvikande beteende.

 193. I hockeyrinken kan man få en
  käftsmäll utan att många reagerar.

 194. Här händer det mycket
  som man inte reagerar på.

 195. Men i ett köpcentrum
  hade folk reagerat direkt.

 196. Där finns
  en helt annan social kontroll.

 197. Rent geografiskt ville vi titta på
  var de öppna drogscenerna ligger.

 198. Det här är Stockholms län.

 199. Högst upp Norrtälje, längst ner
  Södertälje. De är jämnt fördelade.

 200. Det finns vissa mönster
  men också bred spridning.

 201. Vi bad poliserna att konkret rita in
  var platserna ligger-

 202. -för att kunna göra
  geografiska analyser.

 203. Då ser vi vad som finns
  på platserna och lägga till data.

 204. I enkäten skriver polisen
  och polisanställda-

 205. -att 82 % korrelerar med
  stora kommunikationsnoder-

 206. -där man tar tunnelbana och tåg.

 207. På en karta blev det som
  att trä pärlor på ett halsband.

 208. De flesta drogscenerna
  ligger vid stationer-

 209. -framför allt tunnelbana
  och pendeltåg.

 210. Det kan tyckas självklart, men vi
  gjorde en kartläggning i Malmö.

 211. Där finns inte tåg eller tunnelbana.

 212. En del drogscener ligger vid buss-
  stationer, men inte på samma sätt.

 213. I USA ligger många drogscener
  som är lättillgängliga med bil.

 214. Amerikansk polis jobbar med
  att stänga av vägar-

 215. -för att försvåra försäljning
  till och från bil.

 216. Här har vi andra samverkanspartner,
  som SL i Stockholm.

 217. Vilka ska hjälpas åt?
  Vem äger platsen?

 218. Det blir tydligt
  vid geografiska analyser.

 219. Vi har lagt till annan data
  för att se vad det ger för bild.

 220. Våld i offentlig miljö.
  Vi tog kriminalstatistik på våld-

 221. -och lade det ut på hotspots,
  där det sker flest våldsbrott.

 222. Här ser vi de sydliga delarna
  av Stockholms län.

 223. De gröna områdena är hotspots
  för våld på allmän plats.

 224. 65 % av de öppna drogscenerna
  sammanfaller med de platserna.

 225. Det är ofta de platser
  där det är mest våld i området.

 226. Vad som kommer först
  är inte självklart.

 227. Kommer tunnelbanan först
  och sen den öppna drogscenen?

 228. Det vet vi inte ännu, men vi tittar
  på hur frågorna korrelerar.

 229. Vi har tittat på skjutningar,
  som har varit aktuellt.

 230. Det här är 2017.
  Ett års skjutningar på karta.

 231. 70 % av de öppna drogscenerna-

 232. -har haft minst en skjutning på
  eller direkt anslutning till scenen.

 233. Det är alltså det grövsta våldet
  som förekommer här.

 234. Det påverkar känslor av trygghet,
  men också vem som säljer.

 235. På vissa ställen finns kriminella
  nätverk men inte på andra.

 236. Vi lade på buffertzoner-

 237. -200 meter rakt ut-

 238. -och tittade på vilka brott
  som koncentreras hit.

 239. Vi har inte tittat på alla brott,
  men en del.

 240. Misshandel utomhus, eftersom
  det fanns korrelation till våld.

 241. Vapenbrott - inte skjutningar
  utan innehav - och knivbrott-

 242. -mord, rån och prostitution.

 243. Det är en koncentration av brott här,
  och inte bara våld.

 244. Det kan man ha med sig
  när man bygger insatser.

 245. Man kanske ska anpassa vilka
  som ska jobba synligt på området.

 246. Men på många platser är det
  inte mycket våld eller skjutningar.

 247. Där kanske andra aktörer
  ska vara med.

 248. NOA har gjort en
  särskilt utsatt områdesindelning-

 249. -där vi pratar
  om prioriterade områden.

 250. Områden där kriminella nätverk
  har fått nåt slags grepp-

 251. -och den sociala utvecklingen
  är negativ:

 252. Kriminella strukturer, organiserad
  brottslighet och parallellsamhällen.

 253. Onda krafter kanske styr
  både det ena och det andra.

 254. Vi har tittat på om teoribildningarna
  återfinns i materialet.

 255. Till viss del, ja. Som mittenstapeln,
  "kriminellt nätverk säljer".

 256. På öppna drogscener
  i särskilt utsatta områden-

 257. -styrs 100 % av drogförsäljningen
  av kriminella nätverk.

 258. I utsatta områden styrs en hög andel
  av handeln av kriminella nätverk.

 259. I övriga är det ganska mycket lägre.

 260. Men även synen
  på allvarlighetssymptomen.

 261. I de särskilt utsatta områdena-

 262. -är det värre symptom
  på den öppna drogscenen-

 263. -även om det är hög procent på alla.

 264. Sen måste man titta på resurser-

 265. -för det handlar om
  hur mycket man kan göra.

 266. Det är inte konstigt
  att vi inte har riktade resurser-

 267. -i särskilt utsatta områden,
  för där har vi flest skjutningar.

 268. Men det är bra att veta
  vilka man kan samarbeta med här.

 269. Vi gjorde en trygghetsmätning
  för Stockholms kommun.

 270. Vi har inte material för hela länet,
  men vi tittade på Stockholms stad.

 271. En fråga i materialet gällde-

 272. -om narkotikahandel och missbruk
  upplevdes som störande lokalt.

 273. I de utsatta områdena
  skattar man högt på båda.

 274. I innerstaden skattar man också
  högt på att bli störd av missbruk.

 275. Ganska många svarade-

 276. -att man påverkas av
  öppen droghandel i närområdet.

 277. Vi lade ut det på karta
  för att se var det är.

 278. Analysen gäller stora områden.
  Vi ska även göra den på mikronivå.

 279. Ju mörkare lila, desto mer störande.

 280. Man störs av öppen droghandel
  och det kopplas till trygghet.

 281. Kartan är lite rörig,
  men vi har försökt lägga pussel.

 282. Öppna drogscener är röda prickar-

 283. -otrygghet kopplat till droghandel
  är fortfarande lila-

 284. -och skjutningar är gult.

 285. Kluster och inringade områden
  är också särskilt utsatta.

 286. Det här verkar höra ihop.

 287. Det nya kartläggningar från NOA.
  Vi får se om det fortsätter stämma.

 288. Skjutningar och öppen droghandel
  brukar finnas på de platserna.

 289. Där det klustrar som värst är
  också otryggheten som störst.

 290. Polisen har inte en egen bild av var
  de öppna drogscenerna ligger-

 291. -kontra vad allmänheten säger.
  Hur påverkas omgivningen?

 292. Vi har använt kriminologiska teorier
  för att förklara-

 293. -öppna drogscener
  kopplat till närområdet.

 294. "Broken windows", kollektiv förmåga
  och "spiral of decay" innebär-

 295. -att brott och oordning
  skapar otrygghet.

 296. Otryggheten kan få folk att dra sig
  tillbaka från det sociala rummet.

 297. Man avbryter inte
  om nån gapar och skriker-

 298. -eller vågar inte säga till killarna
  som röker cannabis på innergården.

 299. De som har bra ekonomi
  eller socialt kapital kanske flyttar.

 300. I områden där många flyttar
  finns en mindre kollektiv förmåga.

 301. Man känner inte sina grannar
  och berättar inte vad man ser.

 302. Man plingar inte på och säger:
  "Vi går och pratar med killarna"-

 303. -eller "Varför är det så stökigt
  i trapphuset?"

 304. De kollektiva förmågan
  påverkar även de öppna platserna.

 305. Med mindre kollektiv förmåga
  finns mindre social kontroll.

 306. Det blir lättare att begå brott,
  och så håller det på.

 307. Vi applicerade det
  på drogförsäljning-

 308. -som signalerar oordning.

 309. Runt de här platserna är det mycket
  nedskräpning, gap och skrik.

 310. Det här har vi kanske redan sagt...

 311. Skjutningar är en stark signal
  om farlighet-

 312. -vilket gör
  att man undviker platserna.

 313. Det är en ganska stor påverkan
  på det lokala området.

 314. Vi har gjort den här foldern
  om lokal samverkan-

 315. -med tips och råd om vilka delar
  som är polisens uppdrag.

 316. Rollfördelningen är tydlig. Vi kan
  det här, Kriminalvården det här...

 317. Vi försöker sprida den.
  Det finns några ex här.

 318. Där står även mejladresser.
  Kom gärna med kritik.

 319. Vi vill göra det här bättre
  om vi kan.

 320. Vi gör en ny kartläggning nu, 2018.
  Den skickas ut ganska snart.

 321. Det finns idéer om
  att lägga till annan data.

 322. Har ni tips på data
  är det bara att höra av sig.

 323. Vi kan använda ambulansdata.
  Var har vi överdoser?

 324. Sen har vi utvärderingen, där
  en person kopplad till universitet-

 325. -ska titta på hur polisen jobbar
  och samverkar.

 326. Var kan man hitta
  mer långsiktiga effekter?

 327. Nationellt håller polisen på
  att ta fram en narkotikastrategi.

 328. Det har inte funnits på länge,
  men det behöver vi nog ha.

 329. Jag håller på med en studie
  om ensamkommande barn-

 330. -med Anna-Karin Ivert
  på Malmö universitet.

 331. Vi tittar på ensamkommande barn,
  kriminalitet och missbruk.

 332. Vi vill även dra igång ett projekt
  om unga tjejer och missbruk.

 333. Tack.

 334. Textning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger, Samhällskunskap
Ämnesord:
Drogmissbruk, Juridik, Kriminalitet, Missbruk, Narkotikahandel, Polisarbete, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Stockholm, Straffrätt
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.