Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Insatser mot psykisk ohälsa och missbrukDela
 1. Samsjuklighet mellan
  missbruksberoende och psykisk ohälsa-

 2. -är vanligt i befolkningen i stort.

 3. Ingrid Rystedt heter jag.
  Jag tänkte besvara frågan...

 4. ...genom att berätta om
  en pilotimplementering-

 5. -av två modeller som vi gjorde
  i LVM-vårdens kontext.

 6. Det var två olika modeller
  på tre institutioner.

 7. Det gjorde jag med Mona Sund och Eva
  Olsson från Karlstad universitet-

 8. -och två kollegor från USA,
  Kim Mueser och Mark McGovern-

 9. -som i dag är vid Bostons universitet
  och vid Stanford.

 10. Vi jobbade tillsammans vid Dartmouth.

 11. Nu ska vi se om jag klarar det här...

 12. Lite varudeklaration om mig:

 13. För länge sen jobbade inom missbruks-
  vården som behandlingsassistent.

 14. Det var inte en så lång period
  men det har färgat mitt liv.

 15. Jag har en läkarbakgrund i Sverige-

 16. -och har forskat i USA
  vid Dartmouth Institute.

 17. Jag gjorde avhandlingen vid Dartmouth
  Psychiatric Research Center.

 18. 2008 kom jag tillbaka till Sverige,
  jag är lektor i folkhälsovetenskap-

 19. -vid Karlstads universitet
  där jag också gjort dagens projekt.

 20. Jag tänkte först berätta om
  samsjuklighet med psykisk sjukdom-

 21. -och lite bakgrund till modellerna,
  vad det är för begrepp bakom-

 22. -att man har valt att bygga ihop dem
  så här, sen beskriva modellerna.

 23. Vår metod och vad vi kom fram till,
  ett urval av resultat.

 24. Vi får se vad vi hinner med.
  Sen en konklusion-

 25. -för att försöka besvara frågan.

 26. Samsjuklighet mellan missbruk
  och psykisk ohälsa är vanligt.

 27. Kombinationen är vanlig i stort och
  ännu vanligare i missbruksvården.

 28. Minst 50 % av de inom missbruksvård
  har eller har haft psykisk sjukdom.

 29. Utredningar uppskattar 30-50 %
  av samtidig psykisk sjukdom-

 30. -och en amerikansk utredning
  uppskattade det till-

 31. -det var en specifik studie
  med 37 % i akut behov-

 32. -och samtidig psykisk sjukdom som var
  lika trängande som missbruksvård.

 33. I LVM-vårdkontexten är det ännu mer
  påtagligt att det blir samsjuklighet.

 34. Ca 30 % av LVM har det senaste
  halvåret fått psykisk vård.

 35. Ca 80 % av de i LVM-vården vill ha
  hjälp med sin psykiska ohälsa.

 36. Varför kan man inte ta det sen då?
  Båda måste behandlas samtidigt-

 37. -annars tillfrisknar du från en, men
  faller tillbaka p.g.a. den andra.

 38. Båda måste tas om hand samtidigt-

 39. -annars är samsjukligheten associerat
  med sämre behandlingsresultat.

 40. Samtidigt uppskattar man
  att bara 10 % av de klienter-

 41. -som har samsjuklighet får tillgång
  till integrerad behandling.

 42. Om vi håller oss i
  missbruksberoendevården-

 43. -så har klienterna med missbruk
  och psykisk sjukdom-

 44. -jämfört med de som bara missbrukar
  sämre behandlingsresultat.

 45. De har sämre förmåga
  vad gäller att hålla ett arbete-

 46. -kunna göra egenvård och hålla sig
  ifrån rättsväsendet.

 47. Det ser likadant ut inom psykiatrin.

 48. De klienter som har psykisk sjukdom
  och missbruk-

 49. -jämfört med de
  med bara psykisk sjukdom-

 50. -så har de klienter med både och
  allvarligare psykiska symtom.

 51. De konsumerar mer sjukvård
  och hamnar oftare i rättsväsendet.

 52. Det är viktigt att behandla
  och bry sig om-

 53. -att det finns två diagnoser
  hos personen.

 54. En longitudinell studie
  av Fridell och Hesse antyder-

 55. -att den mest livräddande insatsen-

 56. -kan vara
  att bry sig om den psykiska ohälsan.

 57. Man kunde visa i
  en 15-årsuppföljning-

 58. -att den psykiska hälsan
  som du hade vid 5 år-

 59. -var som när du levde vid 15 år.
  Inte om du var nykter vid 5 år-

 60. -eller hur mycket droger du tog
  vid baseline.

 61. De som avled hade vid fem år
  mer psykiska symtom-

 62. -lägre funktion
  och lägre känsla av meningslöshet.

 63. Vi säger samsjuklighet som ett
  missbruk och en psykisk sjukdom-

 64. -men i praktiken
  är det en mångsjuklighet.

 65. Epidemiologiska studier
  och interventionsstudier visar-

 66. -att normalpatienten
  har ett gäng missbruksdiagnoser-

 67. -och ett gäng psykiska diagnoser.
  I en RCT-studie i USA-

 68. -där man fokuserade på missbruk
  i kombinationen med PTSD-

 69. -kunde man visa att snittet
  var 2,92 olika missbruk-

 70. -och 3,72 olika psykiska sjukdomar.
  Det tror jag är likadant i Sverige.

 71. Det blir logiskt
  att om det ska bli hållbart-

 72. -behöver en behandling vara
  diagnostiskt överskridande-

 73. -och täcka spektrumet
  och kunna integrera i samma kontext.

 74. Bilderna indikerar
  att jag är klar med en passus.

 75. Det är för mig själv.

 76. Det är till skillnad från att man
  delar upp problemen.

 77. Eller att du kör det parallellt
  i olika gäng.

 78. Det ger mer motiverade klienter.

 79. Både en norsk studie
  och en svensk studie-

 80. -visar att på bättre motivation och
  deltagande i eftervård efter LVM-

 81. -och tendens till bättre drogfrihet.

 82. Det största problemet är inte att
  övertyga om integrerad behandling-

 83. -utan tillgängligheten.
  Den är inte tillgänglig överallt.

 84. Mark McGovern som var en
  av kollegorna i projektet-

 85. -har utvecklat ett instrument som
  mäter en organisations kapacitet-

 86. -att bedriva vård: Dual Diagnosis
  Capability in Addiction Treatment.

 87. Han visar att en organisations
  kapacitet att ge behandling-

 88. -kan stärkas.

 89. Med stöd kunde de lyfta...
  Från att ha mindre än 1/4-

 90. -av organisationerna har
  tillfredställande kapacitet-

 91. -fick de över hälften. De som hade
  sämst kapacitet steg mest.

 92. Det var inte mer avancerat stöd
  än implementeringsstöd och feedback.

 93. Så det är möjligt.
  Det var inte med ny personal-

 94. -utan det var med den grupp
  man hade från början.

 95. När vi sökte medel...

 96. Med tanke på de
  organisatoriska utmaningarna-

 97. -och systemen som möts, såg vi LVM-
  vården som en bra testbädd-

 98. -då det är ett system-

 99. där man har långvarig kontakt
  med klienterna.

 100. Samtidigt är LVM-vården
  en svår kontext.

 101. Det finns ett tvång
  som kan komplicera motivationen-

 102. -och en instabil miljö
  som innebär upplopp och drogintag.

 103. Det kan vara viktigt att minnas
  att institutioner som LVM-

 104. -och andra har en unik möjlighet
  att man har klienten hos sig-

 105. -under en längre tid.
  De har svårigheter också-

 106. -att det är stökigt,
  men jämför med öppenvården-

 107. -så har man dem hos sig
  under en period där man kan se-

 108. -att de kan lära sig utan den
  negativa påverkan av missbruket.

 109. Det finns möjlighet för peer support,
  att de stöttar varandra.

 110. Det finns möjligheter att hjälpa
  att träna på färdigheter.

 111. Om man gör det
  i en öppenvårdskontext-

 112. -så träffas ni inte på en vecka sen.

 113. Sen finns det
  utmaningar också, förstås.

 114. Jag flyttar över till
  bakgrund till modellerna.

 115. Vad är det för teori man har lutat
  sig mot när man paketerade dem?

 116. Det är huvudsakligen tre begrepp-

 117. -som jag tror att ni har hört
  en del om:

 118. Och sen lite om hur sker förändring
  för en individ.

 119. Hur sker individuell förändring?

 120. Vilka resultat ligger mest nära
  i tid, vilka ligger längre bort-

 121. -och stress- och sårbarhetsmodeller.

 122. Återhämtning som är central
  för båda modellerna handlar om att-

 123. -tro att de med psykisk sjukdom
  kan leva ett meningsfullt liv-

 124. -trots psykiska symtom, att inte
  vänta tills den har kurerats bort.

 125. I det tillstånd jag är får jag lära
  mig att hantera mina symtom.

 126. Det är lättast att se skillnaderna
  mellan klinisk återhämtning-

 127. -eller personlig återhämtning,
  från psykisk sjukdom-

 128. -eller återhämtning
  med psykisk sjukdom.

 129. Vill man bedriva återhämtnings-
  inriktad vård måste man stärka-

 130. -klientens egna resurser
  och förmågor-

 131. -för att kunna bidra inom ramen för
  sina begränsningar till samhället-

 132. -och anpassa efter klientens behov
  för att uppnå personens egna mål-

 133. -och erbjuda verktyg på vägen.

 134. I kontexten med samsjuklighet är det
  viktigt att ge verktyg för både och-

 135. -och ge verktyg för att hantera båda
  de kroniska sjukdomarna.

 136. De har liknande strategier så det är
  mer effektivt att ha det samtidigt-

 137. -och göra det på ett integrerat sätt.

 138. Den här bilden hjälper mig
  att få en bild av återhämtning.

 139. Det står för Marie,
  men ni ser att Marie-

 140. -ser sig själv som "mental illness".
  Hennes identitet är "mental illness".

 141. De delarna i livet flyger runt
  och jag har ingen kontakt med dem.

 142. Återhämtningsperspektivet,
  att Marie blir Marie.

 143. Marie placerar "illness"
  som ett blad.

 144. Hon har kontakt med
  att hon har sjukdom-

 145. -och de andra delar i sitt liv.

 146. Det är Patricia Deegan
  som har gjort bilderna.

 147. Delat beslutsfattande utgår från att
  evidensbaserad vård utgör-

 148. -en sammanvägning
  av klientens expertis-

 149. -och vårdgivarens,
  forskningens evidens.

 150. De sammanvägs för att komma fram till
  det bästa beslutet.

 151. Klienten är i behov av vårdgivaren
  för att få dens kompetens-

 152. -vårdgivarna är i behov av klienten-

 153. -för att värdera alternativen utifrån
  klientens erfarenhet och kunskap.

 154. Klienter föredrar
  delat beslutsfattande.

 155. I rätt kontext kan man använda det
  för att förstå sammanhang.

 156. "Vad triggar mig,
  hur kan jag stoppa det?"

 157. Delat beslutsfattande fungerar väl
  i missbruksvård och psykiatri.

 158. Det leder till bättre följsamhet
  och bättre motivation-

 159. -och mindre droganvändning och
  definitivt följsamhet och motivation.

 160. Det rekommenderas också i
  riktlinjerna för schizofreni.

 161. Psykoedukation är undervisning
  i att ge dem kunskap och färdighet-

 162. -att hantera sina egna sårbarheter.
  Ge dem sjukdomsfakta-

 163. -behandlingsalternativ och
  bemästringsstrategier ur deras behov-

 164. -inte nån manual
  som mässas lika till alla.

 165. Bakgrunden kring behandlingsresultat
  handlar om att skilja...

 166. Mer närliggande resultat
  handlar om saker som färdigheter.

 167. Jag ska beskriva de två modellerna.

 168. Vi börjar med det som är gemensamt.

 169. Båda två utgår tydligt från klientens
  egen målsättning i livet.

 170. Båda två är teambaserade
  men en har rötter i psykiatrin.

 171. Där har man insett
  att vi måste bry sig om beroende.

 172. En har rötter i missbruksvården och
  bryr sig om psykiatriska diagnoser.

 173. Den som bedrevs
  på Gudhemsgården och på Hornö-

 174. -hette Integrating Combined
  Therapies, ICT.

 175. Den utvecklades av Mark McGovern
  för att han såg-

 176. -att integrerad vård
  inte var tillgänglig.

 177. Man hade svårt med kompetensen och
  svårt att genomföra det i praktiken.

 178. Han ville göra
  en manualbaserad produkt-

 179. -som kunde tas
  utan krav på kompetens.

 180. Man behöver inte anställa nån
  som har specialkunskap.

 181. Den kan tas av gemene man
  som jobbar på enheten.

 182. Det är ett program
  som fungerar i många kontexter-

 183. -det är inte specifikt
  för en diagnos eller missbruksvård.

 184. Den är över allihop.

 185. Den bygger på tre terapier:

 186. Motivationsstärkande samtal
  eller terapi.

 187. Man förmedlar det i tre steg
  och anpassar det-

 188. -utifrån den transteoretiska
  förändringsmodellen.

 189. Man följer klienten som sen gör
  ett beslut att gå till nästa steg-

 190. -från motivation till...

 191. Syftet är att initiera förändring,
  genomföra den med KBT:n-

 192. -och vidmakthålla den med tolvsteg.

 193. Syftet är att lära klienterna
  hantera psykiska symtom-

 194. -socialt trygg och negativa känslor.

 195. För att göra det
  kombinerar man olika tekniker.

 196. Hela tiden binds det ihop
  med klientens målsättningar.

 197. Det är en fristående del av Hazeldens
  Co-Occuring Disorders Program.

 198. Transition är när du ska lämna
  och avsluta.

 199. När vi mätte Motivational
  Enhancement Therapy-

 200. -så försöker vi få klienten
  att identifiera sitt mål-

 201. -och sen komma fram till vilka
  problem som sitter i vägen.

 202. För att ta mig dit
  måste jag lösa det här.

 203. I KBT-delen ger vi tekniker
  för att hantera symtom-

 204. -socialt tryck och cravings.

 205. Tolvsteg och transition.

 206. Jag tittar på klockan,
  jag måste gå vidare.

 207. IMR heter den andra modellen.

 208. Den liknar den andra
  men är utvecklad inom psykiatrin-

 209. -för patienter med schizofreni eller
  depression men det har breddats.

 210. Det är väldigt uttalat att du
  definierar ditt återhämtningsmål-

 211. -som du sen använder
  de resterande modulerna till att se-

 212. -hur de kan bidra till
  hur du mår ditt mål.

 213. Den fokuserar på
  att lära ut egenvård.

 214. Tekniken har ni hört talas om.

 215. Även om paketeringen är ny,
  är det inte nya tekniker.

 216. Det är paketering
  utifrån elva moduler-

 217. -som med
  återhämtningsfokuseringen är IMR.

 218. Ungefär samtidigt
  som vi startar projektet-

 219. -börjar en vidareutveckling av IMR
  för att ta med samsjukligheten.

 220. IMR är för psykiatri men då började
  Enhanced IMR utvecklas-

 221. -då man insåg att samma
  egenvårdsstrategier gäller.

 222. Man är medveten om att båda
  sjukdomarna förstör prognosen.

 223. Vi fick tillgång
  till det nya materialet.

 224. Både vad gäller kunskap och egenvård-

 225. -och mer fasta "outcome variables"
  som missbruk...

 226. ...och psykisk sjukdom och symtom-

 227. -med vetskapen att om det ligger
  längre bort eller är närliggande-

 228. -och vi var en liten studie
  som inte var kontrollerad.

 229. Jag går igenom det här,
  sen kliver jag över till ICT-

 230. -så vi hinner diskutera sen.

 231. Regelbundna telebild och
  konsultationstider med gruppledarna.

 232. Vi besökte institutionerna
  och gjorde programtrohetsbedömningar.

 233. Cheferna valde
  vilka som skulle delta-

 234. -och hemmen
  hur de skulle organisera sig.

 235. De valde lite olika
  organisationssystem-

 236. -för vilka som deltog
  och hur man roterade runt.

 237. Klienten kom till programmet
  efter intagningsavdelningen.

 238. Man kom med om man hade
  en etablerad psykiatrisk diagnos-

 239. -om teamet trodde att klienten
  var lämplig-

 240. -och om man hade en etablerad diagnos
  eller man screenades med MMS-

 241. -som signalerar om det finns
  sannolikhet för psykisk sjukdom.

 242. Vi samlade in kvantitativ
  och kvalitativ data.

 243. Frågeformulär innan och efter.
  Intentionen var tre månader efter-

 244. -men det visade sig
  vara svårgenomförbart.

 245. Våra frågeformulär mätte
  psykiska symtom och funktion.

 246. Vad som visas med modellerna
  är faktorer som försvårade-

 247. -implementeringen.
  Det var mycket i den miljö vi var:

 248. Det gör att vi har
  färre eftermätningar.

 249. Nån som hade planerat skulle delta
  i gruppen-

 250. -plötsligt inte kunde delta,
  för den flyttas.

 251. Antalet klienter som kommer till
  institutionen var ibland lågt-

 252. -eller högt. Bråk eller upplopp
  och konflikter påverkade gruppen.

 253. Jag tar den här till att börja med,
  vi har mer data på den.

 254. Man nämnde hinder som tidsbrist,
  störning på institutionerna-

 255. -och svårt att hitta
  tolvstegsalternativ i Sverige.

 256. När vi började planera projektet tog
  vi kontakt med institutionschefen.

 257. Vi hade möten med gruppledare
  och med all personal-

 258. -så att de som är på schema
  kunde vara med.

 259. Grupper träffades
  två gånger i veckan.

 260. De började i en väldigt orolig tid.

 261. Under månaderna som gick
  kanske vi hade varannan...

 262. Det lägsta var var tredje vecka.

 263. Frågor som kom upp i början
  var hur roterar vi in nya klienter-

 264. -för man följer manualer
  med olika steg.

 265. Hur får jag in Kalle
  när gruppen är på möte sju?

 266. Det var praktiska frågor.

 267. Man kunde ta individuella sektioner
  till en viss gräns-

 268. -men sen fick man stänga gruppen
  av praktiska skäl.

 269. En tidig grupp lyckades
  ta sig igenom hela materialet.

 270. Efter ett år hade vi
  en boosterutbildning-

 271. -då vi hämtade data om hur det gick.

 272. Det var lugnare på avdelningarna.

 273. Klienterna kände att institutionen
  brydde sig om hela dem.

 274. Det blev ett
  vuxen-till-vuxen-budskap-

 275. -där gruppledaren gav av sig själv
  som vuxen och fick samma tillbaka-

 276. -som ett aktivt samarbete.

 277. Klienterna samarbetade sinsemellan
  och peppade varandra.

 278. Det var inte hotande att erkänna
  att man hade en psykisk sjukdom.

 279. Samtidigt var det utmaningar:

 280. Man tyckte att samarbetet med övrig
  personal kunde förbättras-

 281. -då grupper körde sitt eget race.
  En klient glömde komma till träffen-

 282. -så man försökte få bättre samarbete
  till dem utanför sin grupp-

 283. -och kunna stötta med läxor.

 284. Gruppen insåg att det skapar de
  genom att ge ut information-

 285. -om vad som händer i gruppen,
  det blir ett tvåvägssamarbete.

 286. Det som var värsta problemet
  var våra frågeformulär-

 287. -att få klienten att fylla i det
  var det som var tyngst.

 288. Vissa grupper fungerade bättre,
  vissa fungerade sämre.

 289. Det berodde också på hur tungt det
  var på institutionen i stort.

 290. Man identifierade lämpliga klienter
  vilket ledde till bättre grupper.

 291. Det var utmaningar i att hålla i det
  vid sjukskrivningar och semestrar-

 292. -men man lyckades också rotera in
  en ny person och fortsätta.

 293. Hemläxor var svårt
  att få att fungera.

 294. Personalen tyckte att ICT
  passade med deras övriga verksamhet-

 295. -och att fler än de som är i gruppen
  skulle ha nytta av det.

 296. Personalen var i början tveksam till
  att träffas två gånger i veckan.

 297. Klienterna ville träffas oftare.

 298. Det var skönt med en plats där det
  var tillåtet att vara motiverad.

 299. Utanför måste man delvis gömma det
  och vara omotiverad.

 300. Det kändes bra
  att ha nåt meningsfullt att göra.

 301. Man kände att man fick med sig
  mycket bra verktyg.

 302. De tyckte det var bra med läxor.

 303. De som deltog i ICT
  hade en medelålder på 28 år.

 304. De var oftast ensamstående
  med omfattande omsorgsbakgrund.

 305. Det var i snitt 14 olika droger
  som man använde.

 306. Kraftigt beroende av droger.

 307. Många olika psykiska diagnoser.

 308. De hade ofta mer än en diagnos.

 309. Den psykiska hälsan försämrad
  av missbruket uttryckte 91 %-

 310. -de kände att det var så.

 311. Två formulär signalerade
  en skillnad före och efter.

 312. Det var i den mer närliggande
  med strategier.

 313. En handlar om bemästringsstrategier
  för psykiska symtom.

 314. Formuläret mäter huruvida du tror
  att du skulle kunna säga nej-

 315. -till att missbruka.

 316. Där var det en skillnad
  före och efter i en liten grupp.

 317. IMR-skalan mäter hur man förmår
  hantera sina psykiska symtom-

 318. -och psykisk ohälsa
  utifrån de här variablerna-

 319. -och den var också en skillnad
  före och efter-

 320. -men inte vad gäller missbruk
  och psykiska symtom.

 321. Får vi tid på slutet ska jag nämna
  den modell hoppade över.

 322. Jag vill komma till konklusionen.

 323. I E-IMR...

 324. ...var det 11 klienter före
  mätningen. Vi har intervjuer-

 325. -med klienter och personal
  i samma omfattning som de andra.

 326. Anledningen till att den inte
  fungerade var inte modellen-

 327. -även om manualtilläggen
  inte var optimalt.

 328. Det har i höst kommit ut
  en integrerad manual.

 329. Problemen var organisatoriska.

 330. En psykolog slutade
  när vi skulle börja.

 331. Efter att vi hade börjat
  byttes avd.föreståndaren ut.

 332. Det var flera händelser
  som försvårade.

 333. Jag kan berätta mer framöver.

 334. En skillnad är att Runnagården
  har kvinnor-

 335. -och ICT testades på Hornö
  och Gudhemsgården som har män.

 336. Det har inte varit nån del av vår
  teori, att välja män eller kvinnor.

 337. Konklusion vad gäller ICT.

 338. En förkortad adapterad version
  används på Hornö-

 339. -i deras ordinarie,
  som de själva utvecklat.

 340. ICT låg nere under korta perioder
  p.g.a. upplopp och grejer.

 341. Den fungerade
  på båda institutionerna-

 342. -trots att man valde olika modeller.

 343. I ett hem hade man en ansvarig
  och roterade in en partner.

 344. Det var olika personer
  från gång till gång.

 345. På den andra var det två ansvariga-

 346. -som jobbade
  med programbaserad verksamhet.

 347. Det fungerade i båda kontexterna-

 348. -med möjlig viss effekt på
  närliggande behandlingsresultat-

 349. -som självförtroende och egenvård.

 350. Vi har ingen jämförelsegrupp och
  ingen data på de som inte fick ICT.

 351. Det är spekulativt.

 352. Slutsatsen är att insatsen
  mot psykisk ohälsa och missbruk-

 353. -kan kombineras. Man kan stärka
  den organisatoriska kapaciteten.

 354. Det skapar en plats på institutionen-

 355. -där det är tillåtet
  att vara motiverad.

 356. Klienter i båda modellerna
  är positiva till integrerad vård-

 357. -och uttryckte att det var skönt
  att berätta om hela sig-

 358. -men också att ha nåt meningsfullt
  att ägna sin tid till.

 359. En på Gudhemsgården:

 360. Här är gänget som bedrev ICT.
  Det saknas några stycken.

 361. Där var det slut.

 362. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger, Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Samhällskunskap
Ämnesord:
Missbruk, Missbrukare, Missbrukarvård, Psykiatri, Psykiatriska behandlingsmetoder, Psykisk hälsa, Psykiska sjukdomar, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?