Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Behövs medicinsk cannabis?Dela
 1. Cannabis som medicin
  har varit ett samtalsämne...

 2. Nu är det legalisering, men cannabis
  som medicin var liksom föregångaren.

 3. Mig har ni hört och sett redan.

 4. Vi ska låta Kerstin, som är expert,
  prata. Hon är läkare i Linköping.

 5. Själv är jag från civilsamhället och
  har ett längre historiskt perspektiv.

 6. Jag vill återkoppla
  till det jag sa i går.

 7. Det som händer just nu
  med milstolpen i går-

 8. -då Kanada, som första västland,
  vilket är jättestort i Nordamerika-

 9. -legaliserade cannabis,
  är en viktig händelse.

 10. Det har inte bara att göra med
  den drogen och dess legala status-

 11. -utan det handlar om hur världen
  har försökt arbeta mot narkotika.

 12. Det är kulminationen på en cirkel
  som faktiskt började just i Kina.

 13. Det är 1800-tal, och det är opium-
  epidemin och det är opiumkrigen-

 14. -och en stor andel av den kinesiska
  befolkningen är beroende av opium-

 15. -och en stor del av statens skatte-
  intäkter kommer från opiumekonomin.

 16. Många jobb var beroende
  av Kinas opiumproduktion.

 17. Efter legaliseringen
  tog produktionen fart.

 18. Så kommersiella och politiska krafter
  kommer att tjäna på det som sker nu.

 19. I dag läste jag ledarskribenter
  i olika svenska dagstidningar.

 20. De skriver om hur det finns mycket
  ekonomisk potential i legalisering-

 21. -och att man skapar arbetstillfällen.

 22. Hur ska man hantera drogproblemen?
  Kina kunde antingen förbjuda droger-

 23. -eller "tolerera, reglera, beskatta,
  kontrollera" och valde det första.

 24. Men historien behöver inte bara gå
  åt ett håll. Vi kan göra jättemycket.

 25. Men nu kom vi från den extremen,
  med en legal, reglerad opiumhandel-

 26. -som spred sig över världen,
  till ett kontrollerat system-

 27. -med FN-konventioner och överens-
  kommelser, till att spåra ur nu.

 28. Nu när vi vet att tobaksjättar
  i flera årtionden har arbetat för-

 29. -att kasta smuts på sambanden
  mellan nikotin och lungcancer.

 30. Det bestreds väldigt kraftigt
  så sent som 1994 i kongressen.

 31. Då svor de främsta vd:arna för
  tobaksbolagen i USA:s kongress på-

 32. -att nikotin INTE orsakar lungcancer.
  Det var ju nyligen, och nu är vi här.

 33. Hur gick det till, Kerstin?
  Det har att göra med ditt ämne.

 34. Förresten sa de "nicotine is not
  ADDICTIVE" - beroendeframkallande.

 35. Det säger folk om cannabis också.

 36. Kerstin Käll heter jag, överläkare
  på beroendemottagningen i Linköping.

 37. Vi tillhör den psykiatriska kliniken.
  Ja... Vi kör i gång.

 38. Jag börjar med att prata
  lite basalt om cannabis.

 39. Det är alltid några som inte är helt
  insatta, så vi ska ta grunderna här.

 40. Vad är cannabis? Det är hampa
  - själva växten, så att säga.

 41. Den innehåller en mängd olika ämnen,
  varav minst 100 olika cannabinoider.

 42. När man vill få ett rus är det THC,
  tetrahydrocannabinol, man vill åt.

 43. Det är den rusgivande cannabinoiden.
  Det har även talats mycket om CBD.

 44. Det är en cannabinoid som dels har
  motsatt effekt, dels är skyddande.

 45. De vanligaste sätten
  att missbruka cannabis är-

 46. -antingen genom marijuana,
  som är delar av honblommorna-

 47. -som har högst THC-halt-

 48. -eller genom haschet,
  som är kåda som man kan pressa ut.

 49. Man kan också utvinna cannabisolja.

 50. Det gemensamma för beredningarna är
  att de inte är kemiskt förändrade-

 51. -utan det här utvinns direkt
  och innehåller en mängd olika ämnen.

 52. Koncentrationen...
  Siffrorna är gamla.

 53. Generellt sett har man växtförädlat,
  så man är uppe i högre halter THC-

 54. -framför allt i marijuanan, men även
  i hasch har man fått upp THC-halten.

 55. Och CBD-halten har man fått ner,
  för den motverkar ju ruseffekten-

 56. -så den vill man ha ner när man
  vill försöka få ett rus av det.

 57. Ja... Lite farmakologi, då.

 58. Varför påverkas hjärnan av cannabis?

 59. Vi har minst två cannabisreceptorer,
  CB1 och CB2, i den mänskliga hjärnan.

 60. Det finns väldigt många receptorer,
  och då framför allt av CB1-receptorn.

 61. Därför är det lätt att misstänka
  att vi har en kroppsegen cannabinoid-

 62. -och det har vi - anandamid.

 63. Den är väldigt viktig för minne
  och inlärning, till exempel.

 64. Det sker väldigt mycket forskning
  på det endocannabinoida systemet-

 65. -där de här substanserna
  och receptorerna ingår.

 66. Det man framför allt har kunnat se
  är att systemet är väldigt viktigt-

 67. -för hjärnans utmognad
  under tonårsperioden.

 68. Det har uppstått en hel del intresse
  vad gäller att framställa läkemedel-

 69. -så man har framställt
  syntetiska cannabinoider-

 70. -som liknar de här substanserna.

 71. En del av dem har slunkit ut på den
  illegala marknaden och ingår i spice.

 72. Vissa av substanserna
  var ytterligt farliga-

 73. -men nu verkar spice
  ha kommit i vanrykte.

 74. Det är inte så vanligt längre
  att ungdomarna röker spice.

 75. Här är en fin bild på anandamid,
  vår kroppsegna cannabinoid, och THC.

 76. Man kan förstå att receptorerna
  tar miste, för de är lika varandra.

 77. Men THC är avsevärt mycket potentare
  än anandamid.

 78. Om man då tänker sig
  att tonårshjärnan är beroende av-

 79. -den här intrikata uppsorteringen
  bland hjärncellerna-

 80. -och så kommer THC som en slägga, så
  förstår man att det ställer till det.

 81. Vi ska prata om de medicinska och
  de positiva effekterna av cannabis-

 82. -men vi måste ändå repetera
  de skadliga effekterna.

 83. Cannabis är beroendeframkallande,
  men det förnekade man ganska länge.

 84. I äldre farmakologiböcker
  står det att det inte är det.

 85. Men det har man visat i djurmodeller
  och en australisk befolkningsstudie.

 86. Där såg man att tio procent
  av dem som rökte regelbundet-

 87. -utvecklade beroende.

 88. Men om man var väldigt ung eller
  rökte väldigt ofta så ökade risken.

 89. Ni har säkert också hört talas om
  studien från Dunedin i Nya Zeeland-

 90. -där man följde
  en grupp på 1 037 ungdomar-

 91. -från de var 13 år
  till de var 38 år.

 92. Studien tittade
  inte bara på cannabis.

 93. Det var mycket psykiatrisk forskning.

 94. Man gjorde återkommande intervjuer
  där det med cannabisrökning ingick.

 95. Man mätte
  bland annat intelligenskvot-

 96. -både före och efter
  i undersökningsperioden.

 97. När försökspersonerna var 18 år hade
  52 av dem utvecklat cannabisberoende-

 98. -och hade rökt mycket under tonåren.

 99. Det var även 92 personer som senare
  uppfyllde kriterierna för beroende.

 100. Det är faktiskt en ganska hög andel.

 101. Det var drygt 1 000 personer,
  och 150 stycken var beroende.

 102. Alla rökte väl inte heller, så det
  var mer än 10 % som blev beroende.

 103. Vad man gjorde med dessa data var-

 104. -att jämföra de som var beroende
  vid 18 med de som blev det senare-

 105. -och då såg man att i genomsnitt hade
  de 8 punkter lägre IQ när de var 38-

 106. -även om de hade slutat röka,
  och det är ju ganska mycket.

 107. Det kan vara skillnaden mellan
  att klara av ett eget arbete-

 108. -beroende på, förstås, vad man
  har för utgångspunkt från början.

 109. För de som hade utvecklat beroende
  senare såg man ingen sån skillnad-

 110. -så cannabis ger permanenta skador
  om man röker mycket under tonåren.

 111. Förut visste vi bara
  att man blir sänkt kognitivt-

 112. -om man röker regelbundet-

 113. -men inte att skadan är irreparabel.

 114. Det har kommit
  en hel del invändningar mot studien.

 115. Man har fått räkna om för att
  få med socioekonomiska faktorer-

 116. -men det gjorde ingen skillnad,
  så det är en rätt robust studie.

 117. Men det kommer fler studier,
  för det här är oerhört viktigt-

 118. -framför allt när man tänker på
  legalisering och vad det innebär-

 119. -när det gäller ungdomarnas intresse-

 120. -och om de vågar testa
  och vilka som börjar och så.

 121. Vad gäller psykoser har man sett
  att det finns vissa samband där.

 122. Röker man väldigt potenta beredningar
  med hög THC-halt-

 123. -ökar risken för psykos,
  både akut och kronisk-

 124. -och också om CBD-halten är låg,
  och den är låg i rökberedningarna.

 125. Det finns olika typer av samband,
  men vi ska inte gå in på dem i dag.

 126. Dels den akuta psykos man får under
  ruset, som kan vara väldigt farlig-

 127. -dels den toxiska psykosen,
  som sitter i minst sex veckor.

 128. Den leder ofta på sikt
  till kroniska psykoser.

 129. I en studie fick 50 % av de som haft
  en cannabispsykos en kronisk psykos.

 130. Och en stor svensk studie visar på
  sambandet mellan cannabisrökning...

 131. Det var en stor studie
  på mönstringsmaterial.

 132. Hade man rökt mer än 50 gånger
  innan mönstring vid 18 års ålder-

 133. -löpte man en förhöjd risk
  att utveckla schizofreni.

 134. Där har det kommit senare studier
  med ungefär samma riskförhöjning.

 135. Det är ganska vanligt att personer
  med psykossjukdomar röker cannabis-

 136. -och då förvärras deras sjukdom.

 137. De insjuknar oftare
  och får fler inläggningar.

 138. Det var skadorna,
  och dem har vi varit medvetna om.

 139. Cannabis är inte mindre skadligt nu,
  då beredningarna har blivit starkare-

 140. -och det är just hög THC-halt
  som kan ge skador på hjärnan.

 141. Men cannabis som medicin
  har varit ett samtalsämne...

 142. Nu är det legalisering, men cannabis
  som medicin är liksom föregångaren.

 143. Är cannabis narkotika eller medicin?

 144. Man kan ställa samma fråga om opium-

 145. -eller för den delen amfetamin,
  och det kan ju vara både och.

 146. Vi har narkotikaklassade läkemedel,
  det är ju inget konstigt.

 147. Viktiga begrepp att hålla isär är-

 148. -"medicin" och "läkemedel",
  för ofta blandar man ihop dem.

 149. Är det samma sak?
  Ja, läkemedel är ju medicin.

 150. Men är medicin alltid läkemedel?
  Det är inte så självklart, va?

 151. Man kanske tar
  ett glas whisky som magmedicin-

 152. -eller malet noshörningshorn
  som medicin mot impotens.

 153. Man har det som medicin,
  men är det läkemedel?

 154. Det är nånting
  med effektivitet och säkerhet...

 155. "Läkemedel" är ett modernare begrepp.

 156. Vi har förväntningar på att det ska
  finnas en säkerhet och effektivitet.

 157. Man måste också skilja på cannabis,
  som ju är själva växten-

 158. -det som man får ut av växten
  utan att bearbeta det kemiskt-

 159. -och cannabinoider.

 160. Där har man renframställt molekylerna
  och bestämt hur de ska se ut.

 161. Det finns cannabinoider
  som utvinns ur cannabis-

 162. -men också kroppsegna och syntetiska,
  så det här måste man också skilja på.

 163. Med "medicinsk cannabis" menar man
  ibland att man röker marijuana-

 164. -och ibland menar man att man tar ett
  läkemedel som innehåller cannabinoid.

 165. Har man använt cannabis som medicin?

 166. Ja, i tusentals år,
  precis som med opium.

 167. De här två preparaten
  var väldigt viktiga som läkemedel.

 168. Den stora skillnaden mellan dem är-

 169. -att opiumderivaten har stått sig
  mycket bättre än cannabisderivaten-

 170. -i den moderna medicinen. De är
  så mycket bättre, om man säger så.

 171. Men vi hade cannabisläkemedel
  ända fram till på 1950-talet-

 172. -då man utrangerade dem.

 173. På WHO bestämde man helt enkelt att
  de inte hade nåt medicinskt värde.

 174. Men opiumderivaten, det är ju opium-

 175. -och morfin är i stort sett oöver-
  träffat vad gäller smärtlindring.

 176. Det finns ju effekter
  beskrivna av cannabis.

 177. Det var inte inbillning
  eller bara placeboeffekt.

 178. Det finns en smärtlindrande effekt,
  och det finns effekt på aptitlöshet-

 179. -och man har även sett en effekt
  på spasticitet och barnepilepsi.

 180. Det pågår ganska mycket forskning
  på renframställda cannabinoider-

 181. -men också på t.ex. antagonister-

 182. -cannabinoidreceptorantagonister-

 183. -och återupptagshämmare
  när det gäller serotonin.

 184. Och...

 185. Men forskningen på antagonister och
  återupptagshämmare är i sin linda.

 186. En antagonist, rimonabant, såldes som
  ett ganska effektivt bantningsmedel-

 187. -men hade allvarliga biverkningar,
  som depressioner, så det drogs in.

 188. Och med återupptagshämmare var det
  en forskningsskandal i Frankrike.

 189. En frisk försöksperson
  avled i en sån studie.

 190. Så det här är fortfarande
  väldigt mycket i sin linda.

 191. Det är väldigt känsliga system.

 192. Det som man har fokuserat på inom
  läkemedelsforskning är cannabinoider-

 193. -och det finns alltså
  godkända läkemedel.

 194. Jag ska nämna två. Marinol.
  Det är helt enkelt rent THC.

 195. Det godkändes av Food and Drug
  Administration, FDA, i USA 1985-

 196. -mot illamående vid cellgifts-
  behandling och avmagring vid aids.

 197. Men det har inte använts så mycket,
  för det är inte särskilt effektivt-

 198. -och de som inte är vana rökare
  är inte intresserade av det här-

 199. -utan de är desto mer
  besvärade av biverkningarna.

 200. Vi har Sativex, som är en blandning
  av THC och CBD, vilket är rätt smart.

 201. Om man har en effekt av THC-

 202. -så vill man lindra de hallucinogena
  biverkningarna och tillsätter då CBD.

 203. Det är en munsprej
  som tas upp av slemhinnorna-

 204. -och det är godkänt för spasticitet
  vid MS men prövas också på smärtor.

 205. Men det har ingen imponerande effekt,
  och det används inte särskilt mycket.

 206. I USA är det inte ens godkänt
  för att effekten är för dålig-

 207. -så det är liksom inte
  lösningen på problemet-

 208. -och nåt missbruk av det
  har jag inte hört talas om.

 209. Det här med "medical marijuana", då.

 210. Är det så att marijuanarökning
  är godkänt som läkemedel i USA?

 211. Det låter ju så
  när man lyssnar på ungdomarna.

 212. Vi i Sverige fattar ju inte.
  Det används ju som medicin i USA.

 213. Det kan inte vara farligt,
  det måste ju vara nyttigt!

 214. Men då är vi tillbaka vid
  det här med medicin och läkemedel.

 215. Har verkligen FDA, d.v.s. USA:s
  motsvarighet till Läkemedelsverket-

 216. -godkänt cannabisrökning som medicin?

 217. Substanserna i läkemedel ska vara
  väldefinierade och kontrollerade.

 218. Man ska veta
  hur mycket som finns i varje dos.

 219. Det ska vara säkert och effektivt.
  Cannabis har ju flera biverkningar.

 220. Administrationssättet
  ska vara säkert.

 221. Rökning är faktiskt inte godkänt
  som administrationssätt nånstans.

 222. Jag har aldrig fått mothugg,
  så jag hoppas att det är sant.

 223. Det är inte så konstigt,
  för när man röker får man i sig-

 224. -kolmonoxid och andra förbrännings-
  produkter som är ohälsosamma.

 225. Så rökning är inte aktuellt.
  Inhalation, visst, men inte rökning.

 226. Och så ska det vara prövat, och det
  pågår studier, så där är man på väg.

 227. Tillverkningen ska vara kontrollerad,
  och just nu är ju illegala odlingar-

 228. -faktiskt helt dominerande,
  men det kan man få ordning på.

 229. Det ska finnas en biverkningsprofil,
  och det har de väl inte presterat än-

 230. -och det ska finnas regler för hur
  länge olika tillstånd ska behandlas.

 231. Det finns det inte heller just nu.

 232. Så har de godkänt marijuanarökning
  som läkemedel? Nej, det har de inte.

 233. Det har aldrig gått den vägen.

 234. Det är tvärtom så
  att FDA avråder läkarkåren-

 235. -från att rekommendera
  marijuanarökning.

 236. Det är fortfarande förbjudet
  enligt federal lag i USA.

 237. Kanada verkar ju ta en annan väg,
  så det är en helt annan bild i dag-

 238. -när Kanada har godkänt det på fed-
  eral nivå, men så är det inte i USA.

 239. I USA får man inte köra
  med cannabis i kroppen.

 240. Där pågår det förstås
  en massa förslag om-

 241. -vilken nivå man ska få ha,
  men än är det nolltolerans.

 242. Men det kommer säkert att ändras
  allt eftersom tiden går.

 243. Och i USA har de ofta slumpvisa
  drogtester på arbetsplatserna-

 244. -och arbetsgivare har rätt att kräva
  av de anställda att de ska vara rena-

 245. -även om de har ett "marijuana card".

 246. Där pågår det också rättegångar, men
  hittills har arbetsgivarna fått rätt.

 247. Det börjar bli ett problem i USA-

 248. -och en del företag har
  svårt att få anställda-

 249. -för även om de inte har drogtester
  så har de ofta nyanställningsprov-

 250. -och då är det svårt
  att hitta rent folk.

 251. Därför har arbetsmarknaden
  öppnat sig för invandrare-

 252. -som inte är så begivna på att röka.

 253. Vad är det då som har hänt?
  Hur blev det här godkänt?

 254. Jo, det har faktiskt att göra med
  hur USA:s delstater är organiserade.

 255. I en delstat röstar man om en fråga
  om man får nog många underskrifter.

 256. I samband med ett val, t.ex. pres-
  identvalet, har man en omröstning.

 257. Ska vi tillåta medicinsk marijuana -
  eller nu – rekreationell marijuana?

 258. Det är 29 delstater-

 259. -med början i Kalifornien 1996-

 260. -som har röstat ja, och så har man
  plockat den ena efter den andra.

 261. Så småningom har man gått vidare-

 262. -och ungefär i samma ordning har man
  röstat igenom rekreationell rökning.

 263. Kampanjerna
  inför de här omröstningarna-

 264. -har varit välfinansierade
  och välorganiserade.

 265. Man har använt tv-inslag
  med svårt sjuka människor-

 266. -vars liv har blivit lite behagligare
  tack vare att de fått röka cannabis.

 267. Man har vädjat till folks medkänsla.

 268. Även om man inte själv röker
  så kanske man har röstat ja-

 269. -för "det ska vi väl
  inte missunna dem."

 270. De som inte har stöttat idén
  har inte haft samma resurser-

 271. -och tyvärr är det ju så
  att pengarna styr här också.

 272. Hur fungerar det
  i praktiken i USA, då?

 273. Man skriver inte recept
  på "medical marijuana"-

 274. -utan det kallas för
  "en rekommendation".

 275. Man säger: "Patientens tillstånd
  skulle gynnas av cannabisrökning."

 276. Sen kan man också utse
  en nära anhörig eller vän-

 277. -som - ifall patienten är för sjuk
  för att handla - kan handla åt den.

 278. Då kan båda inhandla
  en viss mängd cannabis eller plantor.

 279. Det är lite olika i olika delstater.

 280. Antingen kan man odla själv
  eller så köper man färdigt.

 281. Det uppstår butiker
  eller dispensärer-

 282. -men det ser olika ut
  i olika delstater.

 283. Läkarens rekommendation räcker
  oftast ett halvår eller ett år-

 284. -och sen kan man enkelt förnya den.

 285. Det här är en bild från Venice Beach
  i Los Angeles av en läkarmottagning.

 286. För 40 dollar får man
  en "medical marijuana examination".

 287. Så här kan ett kort se ut.
  Så såg det ut i Kalifornien.

 288. Det här är ett gammalt kort,
  men texten kanske syns ändå.

 289. Den här doktorn säger inte vad det
  är för sjukdom. Det behövs inte.

 290. Det är "a serious medical condition",
  ett allvarligt medicinskt tillstånd-

 291. -där marijuana skulle vara lämpligt.

 292. Men den här patienten använder
  cannabis "topically", utvärtes.

 293. Därför behöver han hela 75 plantor-

 294. -eller "up to five pounds",
  drygt två kilo torr marijuana.

 295. Jag vet inte hur det används
  utvärtes, men det går säkert.

 296. Nu finns det modernare kort. Det här
  är från Washington, ett plastkort.

 297. Så här kan det se ut på ett apotek-

 298. -med lite olika smaker och koncent-
  rationer som vi får hoppas stämmer.

 299. Sen är det inte
  särskilt mycket kontroll av det här.

 300. Man kan nog handla i stort sett
  varje dag och på flera ställen.

 301. Det finns heller
  inga krav på uppföljning.

 302. Blev patienten frisk, till exempel?
  Sånt slipper läkaren redogöra för.

 303. Det öppnar ju upp
  för mindre seriösa kolleger.

 304. Väldigt många doktorer
  vill inte delta i det här-

 305. -även om många säkert får propåer,
  framför allt då privata läkare-

 306. -från sina regelbundna patienter-

 307. -som vill ha såna här kort
  för att slippa bli gripna.

 308. Om man har ett kort och har cannabis
  på sin person blir man inte lagförd-

 309. -i den egna staten. Kortet gäller
  inte utanför den egna delstaten.

 310. Hur har läkarförbundet
  ställt sig till det här, då-

 311. -American Society
  of Addiction Medicine?

 312. De avråder starkt sina medlemmar från
  att delta, liksom de flesta förbund.

 313. Det finns ganska goda skäl
  för läkarna att avstå från det här.

 314. Dels kan man ju skada patienten.
  Det kan bli psykoser och självmord.

 315. En kvinna gjorde ett allvarligt
  självmordsförsök efter att ha rökt.

 316. I USA är man ju ganska pigg
  på att stämma läkare också-

 317. -så man tar en risk
  när man rekommenderar cannabis.

 318. Och det är beroendeframkallande.
  Det är ju andra läkemedel också-

 319. -men det finns mer restriktioner,
  även om man slarvat mycket i USA.

 320. Det finns också tecken på
  att det är cancerframkallande.

 321. Man blir ju inte förvånad-

 322. -när man hör att det kanske
  kan bidra till lungcancer.

 323. Man kan inte bevisa det än-

 324. -men ju längre tiden går, desto
  större är risken att man får bevis.

 325. Och det är ju förbjudet, så läkarna
  är inte skyddade av sin försäkring.

 326. Det är ju ett starkt argument, att
  de kan bli av med sin legitimation.

 327. Det här har lett till
  att man nu lobbar för-

 328. -att även sjuksköterskor
  och arbetsterapeuter-

 329. -ska få ge såna här rekommendationer,
  så att man kringgår läkarnas krångel.

 330. Vilka är patienterna, då?

 331. Det sker ingen systematisk registrer-
  ing, men man har gjort lite studier.

 332. På en dispensär i Kalifornien-

 333. -var 52 % under 30 år,
  72 % var under 40 år-

 334. -och de hade ofta
  sömnsvårigheter och muskelsmärta.

 335. Smärtdiagnos är allra vanligast,
  enligt andra sammanställningar.

 336. Det var bara 2 %
  som hade nån av diagnoserna-

 337. -som förekom i propagandafilmerna
  som sändes inför omröstningarna-

 338. -som glaukom, hiv/aids
  eller cellgiftsbehandling.

 339. Så det är ganska uppenbart
  att "medical marijuana"-

 340. -har varit ett sätt
  att smyglegalisera cannabis.

 341. Det har varit en medveten strategi-

 342. -från de organisationer som har
  lobbat för legalisering i många år.

 343. Den har genomförts på samma sätt-

 344. -som omröstningen om
  "medical marijuana".

 345. Det är förbjudet enligt federal lag,
  men de kanske följer efter Kanada.

 346. Och mantrat här har varit
  "reglering och beskattning".

 347. Man ska reglera och ha åldersgränser.
  I USA är det olika, 20 eller 21 år...

 348. ...och i Kanada har man faktiskt...
  - Vad var det, Erik? 18-årsgräns.

 349. Så där har man
  sänkt gränsen ytterligare.

 350. Och sen beskattning, då, att det
  ska ge inkomster till delstaten.

 351. Det har inte riktigt motsvarat
  förväntningarna i Colorado-

 352. -för de illegala försäljningsställena
  är billigare, för de slipper skatten.

 353. Så de legala försäljningsställena
  måste konkurrera med de illegala-

 354. -så än så länge har det
  inte varit nån kassako.

 355. Sen kostar det ju en del, förstås.

 356. Man har även velat slå undan benen
  för den organiserade brottsligheten.

 357. Det har inte heller varit
  nån uppenbar framgång.

 358. Den organiserade brottsligheten
  har en hel del ben att stå på-

 359. -andra droger, vapensmuggling o.s.v.

 360. De kan sälja till minderåriga
  och konkurrera med de legala-

 361. -så de verkar inte
  ha lidit nån stor skada än.

 362. Det är alltså nio delstater som har
  legaliserat, och Colorado var först.

 363. Som tur är följs det här upp
  i Colorado, till exempel.

 364. Där tittar man på vad som händer
  med ungdomarnas cannabisanvändning.

 365. I trafiken har man sett en ökning av
  cannabispåverkade förare i olyckor.

 366. Man sett ett ökat antal barn
  som får cannabisförgiftning-

 367. -därför att det numera
  säljs ätbar cannabis-

 368. -små skumbjörnar, som lockar barnen.

 369. Den här bilden har jag med för att...

 370. Klarar jag av det här? Det här
  är gallupundersökningar i USA-

 371. -där man har frågat: "Tycker du
  att vi ska legalisera marijuana?"

 372. I början var det få anhängare,
  sen kom flower power-rörelsen.

 373. Då var man uppe i 28 %.
  Sen sjönk det till 25 %.

 374. Där låg det faktiskt
  ända fram till 1995, 1996, 1997.

 375. Och vad hände då? Jo, 1996 tilläts
  "medical marijuana" i Kalifornien.

 376. Sen följde fler stater, och då ökade
  andelen som var för legalisering-

 377. -så det här är en indikator på
  att för-sidan valde rätt strategi.

 378. De började med "medical marijuana"
  och fick en acceptans.

 379. "Medical marijuana" blev ett slags...

 380. Det innebär en kommersialisering.
  Det är viktigt, vilket Erik nämnde.

 381. Det som framför allt ligger mig
  varmt om hjärtat är ungdomarna.

 382. Det är ju framför allt i tonåren
  som cannabis ställer till skada.

 383. Här ser ni en bild. De gröna...

 384. ...är stater där det är legaliserat.

 385. I de röda har man "medical marijuana"
  och i de blå varken eller.

 386. Den här frågan ställdes till
  ungdomar mellan 12 och 17 år:

 387. "Har du senaste månaden
  rökt marijuana?"

 388. Sverige har liknande undersökningar-

 389. -och där ligger det på ungefär 2 %
  - de som har rökt senaste månaden.

 390. Det är under 10 %
  som NÅN GÅNG har rökt cannabis-

 391. -i de svenska skolundersökningarna.

 392. Men här ligger det alltså på 12-13 %-

 393. -och Colorado ligger högst.

 394. Nu har det sjunkit lite i Colorado
  mellan de senaste undersökningarna-

 395. -och det gör man stor poäng av,
  men jämfört med våra siffror...

 396. Om vi skulle legalisera, måste vi
  rassla upp dit innan det sjunker.

 397. Så att legalisera för att lösa drog-
  problematiken verkar bakmusikaliskt.

 398. Ja, så att...

 399. Då ska vi se vad jag hade mer...
  Så här kan det se ut på en dispensär.

 400. De flesta som använder marijuana-

 401. -vill ju röka det
  eller möjligtvis ta det i vaporizer.

 402. Man vill ha ett snabbt tillslag.
  Det är liksom det som är poängen.

 403. Sen kan man komplettera med
  ätbar marijuana i olika former-

 404. -kanske för att dämpa abstinensen.

 405. De gör precis som tobaksindustrin
  gjorde - marknadsför sig mot barn.

 406. Det här är ju godis.

 407. Vi har ett antal förgiftningsfall
  där barn tagit föräldrarnas godis-

 408. -och hamnat på sjukhus.

 409. Så här kan reklamen se ut. Man blir
  ju jättesnygg och frisk av marijuana.

 410. Men den viktigaste bilden är den här.
  Det handlar om pengar.

 411. De snabbast växande aktiekurserna
  i dag, det är cannabisaktierna-

 412. -så vi har mycket att slåss emot.

 413. -Jag stoppar där.
  -Tack så mycket!

 414. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Behövs medicinsk cannabis?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Cannabis, Droger, Farmakologi, Forskning, Hallucinogener, Legalisering av narkotika, Medicin, Medicinering
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Du tror inte på det här, eller hur!?

Det svenska artprojektet är världsunikt i sitt slag med syfte att identifiera och beskriva Sveriges alla flercelliga organismer, berättar professor Per Alström från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Carl von Linné kände till ungefär 1 500 arter av insekter i vår natur. Idag känner vi till över 27 000 insekter bara i Sverige. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.