Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Skarpare reglering av tobakDela
 1. De är också skyldiga att beskriva...
  Det finns gränsvärden-

 2. -för vad produkterna får släppa ut
  av nikotin, tjära och kolmonoxid.

 3. Jättekul att så många är intresserade
  av tobakslagstiftning.

 4. Fler av er här känner vi igen.

 5. Ni är ju redan inne i tobaksarbetet
  och känner till lagstiftningen.

 6. Men några är inte så bekanta
  med tobaksområdet.

 7. Så utmaningen är att alla och envar
  får med sig nåt-

 8. -från det här passet.

 9. Så att ni har lärt er nåt nytt.

 10. Och det är jättetrevligt att stå
  samlat både från nationell nivå-

 11. -där jag representerar
  Folkhälsomyndigheten-

 12. -regional nivå med länsstyrelse
  och kommunal nivå-

 13. -med Lars från Falkenbergs kommun.

 14. Och vi ska belysa utmaningarna
  utifrån våra olika roller-

 15. -och hoppas med det att ni
  ska få ut så mycket som möjligt.

 16. Jag har fått uppgiften att gå igenom
  hur lagstiftningsförslaget ser ut.

 17. Och flera av er
  är bekanta med det här-

 18. -för det är inga nyheter i dag.

 19. Så ni får åka med första kvarten.

 20. Sen kommer Lars att prata
  om utmaningarna på kommunal nivå-

 21. -kring delar av lagförslaget.

 22. "Lag om tobak och liknande
  produkter". Så heter förslaget.

 23. Det är fortfarande ett förslag.

 24. När vi kontaktades om
  att medverka här-

 25. -trodde vi
  att vi skulle ha en ny tobakslag.

 26. Och regeringen har under 2018...

 27. ...satsat mycket
  på att lansera lagstiftningen.

 28. Några kanske var med på
  Folkhälsomyndighetens konferens-

 29. -i juni. Några kanske är från ideella
  organisationer som sitter med bidrag-

 30. -för att jobba tobakspreventivt.
  Ni har fått en del tillskott för det.

 31. Det blev ju hack i maskineriet, så
  riksdagen har inte fattat beslutet.

 32. Så än så länge är det en proposition,
  ett förslag.

 33. Och vi vet inte i dag,
  ingen på scenen vet...

 34. Säkert ingen på konferensen
  vet vad som händer med förslaget.

 35. En anledning till det är ju att det
  är ganska rörigt i rikspolitiken.

 36. Vi har ju ingen regering.
  Riksdagen är på plats-

 37. -men det är svårt att besluta
  utan en regering som bereder frågor.

 38. Vi får se när vi har en riksdag
  som kan fatta det här beslutet.

 39. De planerar att göra det under hösten
  och hösten är inte slut än.

 40. Nog om det.
  Det är jag som blippar med bilder.

 41. Trodde jag.

 42. Så. Jag blippar fram alla de här.

 43. Här är lite bakgrund.
  Ni hörde Margareta Pantzar referera-

 44. -till en ramkonvention vi har
  inom tobaksområdet.

 45. Det är en av få konventioner
  inom WHO:s arbetsområde.

 46. Men inom tobaksområdet
  har man i alla fall från FN-

 47. -landat i tidigt 2000-tal
  att förena sig i arbetet-

 48. -mot en stark tobaksindustri.
  Och det gjorde man genom att...

 49. ...bilda den här ramkonventionen
  om tobak.

 50. Som sammanträder vartannat år,
  där man kan ratificera konventioner-

 51. -och sen är man ansvarig
  för att artiklarna är uppdaterade.

 52. Den här lägger grunden för det
  preventiva arbetet i många länder.

 53. Sverige ratificerade den 2005.

 54. Vi har förbundit oss att jobba
  aktivt med tobakslagstiftningen-

 55. -för att få fler av de
  tobakspreventiva interventionerna-

 56. -lagreglerade.

 57. Den har lett till att man inom EU-

 58. -tog fram ett tobaksproduktdirektiv-

 59. -för hur handeln skulle märka och
  rapportera kring tobaksprodukter.

 60. Det här måste ske gemensamt
  inom Europa.

 61. Sverige kan inte ha en tobaksmärkning
  och Danmark en annan.

 62. Då uppstår handelshinder.
  Så får man inte jobba som EU-medlem.

 63. Man behövde gemensamma bestämmelser.
  2014 togs initiativet-

 64. -och sen 2016 är
  direktivsbestämmelserna inarbetade-

 65. -i svensk lagstiftning.

 66. Som ett resultat av det fick vi 2017
  en lagstiftning av e-cigaretter-

 67. -som ett resultat av den
  harmoniserade EU-lagstiftningen.

 68. Och att man ville få en gemensam
  reglering i hela EU kring dem.

 69. Nu har vi två lagstiftningar.
  I det nya förslaget-

 70. -har man tänkt gifta ihop nuvarande
  tobakslag med e-cigarettlagen-

 71. -till "Lagen om tobak
  och liknande produkter".

 72. Och liknande produkter ska man förstå
  som e-cigaretterna.

 73. Sen har vi då förslaget... Det är det
  som finns i den här propositionen.

 74. Det nya lagförslaget.

 75. Alla lagstiftningar
  har en portalparagraf-

 76. -för att ange intentionerna
  med lagstiftningen.

 77. Det är att begränsa hälsorisker
  och olägenheter-

 78. -förbundna med bruk av tobak
  och liknande-

 79. -samt exponering för tobaksrök
  och utsläpp från liknande produkter.

 80. Så man jobbar både med
  tobaksprodukter och e-cigaretter.

 81. Är ni bekanta med nuvarande lag
  ser ni-

 82. -att man har gjort om
  kapitelindelningen.

 83. Man har strukturerat om.
  "Inledande bestämmelser".

 84. Sen har man "Produktkrav och
  rapporteringsskyldigheter".

 85. Sen "Märkning och förpackning".

 86. Fjärde rör "Marknadsföring".

 87. Femte kapitlet rör "Handel".

 88. Sjätte, "Rökfria miljöer".

 89. Sjunde beskriver "Tillsyn",
  tillsynsverksamhet.

 90. Vi behöver finansiera arbetet
  och det gör vi med avgifter.

 91. Det hanterar åttonde kapitlet.

 92. Vi ska jobba förvaltningsrättsligt
  och man ska ha rätt att överklaga.

 93. Det hanteras i nionde kapitlet.

 94. Sen finns straffbestämmelser
  i tionde kapitlet.

 95. Och lagstiftningsprodukten
  är ju inte färdig med en lag.

 96. Det ges bemyndiganden
  att ta fram föreskrifter.

 97. Bland annat får Folkhälsomyndigheten
  i uppdrag att förtydliga lagen.

 98. Rätten att ta fram föreskrifter
  får man i elfte kapitlet-

 99. -genom de bemyndiganden regeringen
  där ger till ett antal myndigheter.

 100. Bara lite kort
  om vad kapitlen innehåller.

 101. Andra kapitlet
  behandlar den reglering-

 102. -som kom på plats 2016-

 103. -när tobaksproduktdirektivet
  infördes.

 104. Här ställer man krav
  på smaktillsatser-

 105. -att man inte får smaksätta
  cigaretter.

 106. Snus och e-cigaretter
  får smaksättas. Men det är reglerat.

 107. Industrin ska ingrediensrapportera.

 108. De är skyldiga att rapportera
  ingredienser i sina produkter.

 109. De är också skyldiga att beskriva...
  Det finns gränsvärden-

 110. -för vad produkterna får släppa ut-

 111. -av nikotin, tjära och kolmonoxid.
  Det regleras där.

 112. Det är tekniskt och mycket här vänder
  sig direkt till tobaksindustrin.

 113. I första hand sköter
  Folkhälsomyndigheten tillsynen-

 114. -och ansvarar för förvaltningen
  av bestämmelserna.

 115. Vi tar emot registreringar och ser
  till att industrin sköter de delarna.

 116. Vi har bestämmelser kring märkning-

 117. -och förpackningsstorlekar.
  De är lika i Europa.

 118. Det är också ett resultat av TPD.

 119. Det är inga skillnader mellan det här
  och bestämmelserna från 2016.

 120. Man har bara lyft över dem hit.

 121. Här finns bestämmelser. Ni som har
  sett förpackningar i butik-

 122. -vet att det är en bildvarning
  kombinerat med textvarningar.

 123. De kraven återfinns här
  i lagstiftningen.

 124. Det finns krav
  på storlek på förpackningar.

 125. Och vikt. Förpackningar för rulltobak
  får minst väga 30 gram.

 126. Ett paket
  måste innehålla minst 20 cigaretter.

 127. Nytt är att i en snusdosa
  med portionssnus-

 128. -får inte antalet portioner
  understiga 20.

 129. Produkterna får inte bli för billiga.

 130. Man får inte längre sälja
  enskilda snusportioner.

 131. Det som är nytt här
  är ett stort nytt regleringspaket-

 132. -som rör spårbarhet
  och säkerhetsmärkning.

 133. Och det är också ett resultat
  av TPD-bestämmelserna.

 134. Den harmoniserade...
  De är lika i hela Europa.

 135. Men här fick EU-länderna
  ytterligare tre år-

 136. -att implementera direktivet.

 137. Här ska länderna ha satt ett system
  som ska börja fungera i maj 2019.

 138. Det är i huvudsak två delar.
  De här bestämmelserna-

 139. -finns för att komma åt
  den illegala tobaksförsäljningen.

 140. Man ska kunna spåra en
  cigarettförpackning från fabriken-

 141. -hela vägen ut i handeln.

 142. Alla tobaksförpackningar
  ska få ett unikt identitetsmärke.

 143. Man behöver ett system för det.
  Dels att få till märkningen-

 144. -och sen också ett registersystem.

 145. Så att man som tillsynsorganisation
  ska kunna se-

 146. -att den här snusdosan
  eller cigarettförpackningen-

 147. -tillverkades i Polen
  det och det datumet.

 148. Sen ska man med det här...
  Systemet ska tillhandahållas-

 149. -den legala delen av försäljningen.

 150. På det sättet ska man kunna
  singla bort de illegala varorna.

 151. Så det här är ett stort och
  komplext system som byggs i Europa.

 152. Det var ena delen.
  Den andra är säkerhetsdetaljer-

 153. -på cigarettförpackningar,
  som på sedlar. Äkthetsdetaljer.

 154. Det är också för att man ska kunna
  skilja ut de legala produkterna.

 155. Då är det ett antal säkerhetsmärken
  varje förpackning ska ha.

 156. En synlig, en delvis synlig
  och en osynlig-

 157. -som man i en brottsutredning
  ska kunna titta på.

 158. Och Folkhälsomyndigheten
  får nya uppdrag.

 159. Lagen är ju inte på plats än.

 160. Vi jobbar med föreskrifter,
  men saknar bemyndigandena.

 161. Det är information
  som industrin ska förhålla sig till-

 162. -men också information
  kommuner och länsstyrelser behöver.

 163. Regional och lokal nivå
  blir också en del av tillsynskedjan.

 164. Här har vi ett stort uppdrag
  som inleds våren 2019-

 165. -som vi behöver jobba med.

 166. Sen har vi
  marknadsföringsbestämmelser.

 167. Det skiljer sig inte åt.
  Konsumentverket har en viktig roll-

 168. -i att se till
  att tobak marknadsförs korrekt.

 169. Det är en restriktiv marknadsföring.

 170. Här hade vi hoppats på ett
  exponeringsförbud som i andra länder-

 171. -men i Sverige valde man
  en mjukare linje. Så det är tillåtet-

 172. -att visa tobaksförpackningar
  inne i butiker.

 173. Men man kommer inte få göra reklam
  framme vid kassorna-

 174. -för tobaksprodukterna.

 175. Det blir mer restriktivt hur man
  får visa tobaksprodukter i butiker.

 176. Och man får inte annonsera om pris-

 177. -utan det kommer att finnas
  prislistor i butikerna.

 178. Så att det är väl... Man inför inte
  exponeringsförbud som i andra länder-

 179. -men man har en variant av det.

 180. Och så handel. Det kommer ett
  nytt uppdrag till den lokala nivån-

 181. -kommuner som jobbar med förvaltning
  och tillsyn av tobak.

 182. Det blir tillståndsplikt
  för att sälja tobaksvaror.

 183. Du som kiosk som säljer tobak-

 184. -i dag anmäler du din försäljning
  till kommunen.

 185. Med det har du ett okej
  att sälja tobaksvaran.

 186. Men nu får man ansöka formellt
  och få ansökan prövad-

 187. -av den kommunala organisationen.
  Blir den inte godkänd-

 188. -är man inte tillåten
  att sälja de här varorna.

 189. Det här kommer Lars att prata mer om,
  den utmaning det blir.

 190. Vi handlar alla på internet i dag.

 191. Detsamma gäller för tobak. Det pågår
  mycket tobakshandel på internet.

 192. All handel bedrivs inte från Sverige,
  utan det bedrivs från andra länder.

 193. För e-cigaretter
  pågår mycket internethandel.

 194. Det här har man behövt reglera.
  Säljer man från Sverige-

 195. -eller utomlands till Sverige
  ska man ha anmält det.

 196. Och säljer man tobak utomlands
  till Sverige-

 197. -ska man ha tillstånd för det.

 198. Så det blir reglerat.

 199. Sen ställs fler krav
  på egenkontrollprogram-

 200. -som handlare ska ha för att visa
  att man förstår lagens intentioner-

 201. -för att få ett tillstånd beviljat.

 202. Man kommer inte längre
  kunna sälja tobaksförpackningar-

 203. -i sån här där man stoppar i en sedel
  och får ut förpackningen.

 204. Självbetjäning blir inte tillåtet,
  utan bara över kassa.

 205. Butiker med såna lösningar
  kommer behöva ändra det.

 206. Och man får inte sälja styckvis, utan
  det blir förpackningsbegränsningar.

 207. Åldersgränsen förändras inte.

 208. Man får inte sälja tobak
  eller tobaksliknande produkter-

 209. -till personer under 18 år.

 210. Sjätte kapitlet har nya bestämmelser.

 211. Vi har rökfria miljöer i dag
  där det är rökförbud enligt lag.

 212. Det är lokaler
  med verksamhet för barn och ungdom-

 213. -i hälso- och sjukvården-

 214. -och gemensamma lokaler i bostäder
  med särskild service eller vård.

 215. Det är inrikes kollektivtrafik.

 216. Då behöver vi inte umgås
  med dem som röker. Restauranger.

 217. Allmän sammankomst eller offentliga
  tillställningar och allmänna lokaler.

 218. Folkhälsoinstitutet och
  Smittskyddsinstitutet som blev-

 219. -Folkhälsomyndighet, tittade på
  hur en reglering av rökfria miljöer-

 220. -kunde se ut.
  Vi gjorde en mini-enkätundersökning.

 221. Vi ringde ett statistiskt urval
  för input till den utredningen.

 222. Då fick vi det här. Det var
  god opinion bland befolkningen-

 223. -att få utökade rökfria miljöer.

 224. Att ickerökare
  inte ska behöva utsättas för rök.

 225. Och man har också...

 226. Det har legat till grund.
  Och vi har följt upp hur kommuner-

 227. -i policy har jobbat med rökförbud.

 228. Och vi har en årlig länsrapportenkät
  som ni på länsstyrelser och kommuner-

 229. -hjälper oss att svara på.
  Här frågar vi hur man har jobbat-

 230. -med rökfria inomhusmiljöer,
  de ljusare staplarna.

 231. Här ser vi att 2011-2017
  har det varit en ökning-

 232. -så nu är det 200 kommuner som
  jobbar aktivt med tobakspolicyarbete-

 233. -kopplat till rökfria miljöer.
  Sen 2016 frågar vi-

 234. -om man har policy kring
  utomhusrökning. 75 av 290 kommuner-

 235. -jobbar i ett sånt policyarbete.
  Det är positivt.

 236. För att lyckas preventivt
  måste man jobba brett-

 237. -med många interventioner samtidigt.

 238. Och de nya reglerna
  kring rökfria miljöer-

 239. -gäller både rökning-

 240. -men också inhalering, förångning
  eller annan upphettning av tobak.

 241. Och där har vi
  ett nytt produktsegment-

 242. -i "heat-not-burn"-produkterna.

 243. En kombination av cigarett
  och e-cigarett som inte avger rök-

 244. -utan nån typ av förångad...

 245. Och användning av de produkterna
  ska också begränsas precis som tobak.

 246. Sen har vi e-cigaretterna.

 247. Så lagstiftningen om rökfria miljöer
  omfattar alla de här produkterna.

 248. Och de nya områdena som man...

 249. I förslaget finns områden som används
  av den som använder färdmedel-

 250. -i inrikeskollektivtrafik. Perronger.

 251. Serveringsmiljöer,
  inomhus och uteserveringar.

 252. Inhägnade idrottsanläggningar,
  lekplatser och entréer.

 253. Som man vill komplettera
  och införa ytterligare bestämmelser.

 254. Vi lägger löpande upp information
  på vår webb-

 255. -om det vägledande arbete
  som vi planerar.

 256. Och har man frågor om tillämpningen
  och hur man ska förstå lagen-

 257. -har vi en funktionsbrevlåda
  som man gärna kan använda.

 258. -Helena.
  -Ja.

 259. Ja, läns...

 260. Länsstyrelsens roll är framför allt
  att informera kommunen-

 261. -om det nya lagstiftningsförslaget.

 262. Och tidsplanen för denna.

 263. Handläggarna i kommunerna
  träffar vi ganska löpande.

 264. De får information på
  handläggarträffar och utbildningar.

 265. Utmaningen är dialog
  med politiker och tjänstemän-

 266. -för att de ska förstå
  vad som är på gång.

 267. Då har vi tillsyn, där man kan ha
  en bra dialog och diskussion-

 268. -med politiker och tjänstemän. Så att
  de förstår vad lagen handlar om.

 269. Och vilka utmaningar
  de kommer att ställas inför.

 270. Och att de måste rigga en
  organisation som har vissa krav-

 271. -för att klara av
  utmaningarna framöver.

 272. Ofta möts man av:
  "Inget beslut är taget än."

 273. Nej, fast det finns frågor man inte
  beslutar över en kafferast.

 274. Man behöver komma i gång
  med det jobbet, t.ex. med taxor.

 275. Information om
  att man måste rigga för det här.

 276. Sprida exempel på hur andra kommuner
  har kommit i gång med sitt jobb-

 277. -och hur de hanterar frågorna.

 278. Det är också en sak länsstyrelsen
  kan ha en roll i.

 279. Mycket är info från vår nationella
  myndighet mot kommuner-

 280. -men lika mycket
  att fånga upp kommunernas frågor-

 281. -för att sen sondera
  om vår nationella myndighet-

 282. -har det på sin agenda.
  Var ligger det i så fall? Och annars-

 283. -handlar det lite om att diskutera
  i vårt nationella nätverk-

 284. -om det är nåt vi ska ta till oss.
  Vad kan och ska vi göra?

 285. Mycket ligger på den nationella
  myndigheten och kommunerna-

 286. -i genomförandet
  av kommande tobakslag.

 287. De har det tyngsta jobbet.

 288. Mycket av länsstyrelsens roll är
  att fånga upp, föra ut och informera-

 289. -och vara budbärare, råd och stöd.

 290. Då kan du få gå in på utmaningar
  för kommunerna, Lars.

 291. Jag representerar kommundelen
  i detta.

 292. Och för min del är det
  Falkenbergs kommun jag representerar.

 293. Vi började med det här
  för cirka två år sen.

 294. Det har tagit lång tid
  att komma dit vi är i dag.

 295. Grundförutsättningen är vi har
  1,5 tjänst fram till nu i höst.

 296. Vi har 103 serveringstillstånd
  och ett 60-tal butiker-

 297. -som säljer tobak och folköl.

 298. Vi har också kontrollen
  över vissa receptfria läkemedel.

 299. Det vi har gjort är att se över
  lagstiftningen och förslaget-

 300. -till den nya tobakslagen.

 301. Och vi har jämfört med den gamla och
  ser att det här är en förbättring.

 302. Det är en förbättring.

 303. Vi kunde ha skärpt den mer, men nu
  har vi lagt oss på den här nivån.

 304. Förbättringen är
  att vi har tillståndsplikten.

 305. Tidigare kunde vi ge sanktioner
  till handlarna-

 306. -i form av vite
  eller försäljningsförbud.

 307. Vad som hände var att de
  kringgick reglerna, betalade vitet-

 308. -såg glada ut och körde på igen.

 309. Den var ganska tandlös.

 310. Nu får vi regler där vi kan återkalla
  tillståndet eller dela ut varningar.

 311. Det ihop med bötesstraff. Är det
  riktigt allvarligt, t.o.m. fängelse.

 312. Det är skitbra.

 313. Det ger oss lite mer kraft att gå på
  och ta tag i problem som kan uppstå.

 314. Vi är inte ovana vid situationen.

 315. Alla här har inte arbetat
  med tillstånd-

 316. -men det är stora likheter
  mellan alkohollagen och tobakslagen-

 317. -som det ser ut nu.
  Gällande tillståndsprövningen-

 318. -ser den ungefär likadan ut.

 319. Man gör en ansökan
  som vi tar emot och bedömer.

 320. Och vi startar en utredning.

 321. Med den i gång vill vi ha garantier
  för att allt är som det ska.

 322. Vi skickar remisser till olika
  instanser. För tobak blir det-

 323. -att vi skickar remiss till polisen
  och Skatteverket.

 324. Vi ska göra en vandelsprövning
  för att se att de är skötsamma-

 325. -och att de är skötsamma och
  betalar sina skatter och avgifter.

 326. När vi får svaren
  slutför vi vår utredning-

 327. -och beviljar eller avslår tillstånd.

 328. Kravet vi också ställer är att de
  har ett egenkontrollprogram.

 329. Det kravet finns redan i dag
  men kommer att skärpas ännu mer.

 330. Det här... Nu vet vi inte om lagen
  kommer att gälla från 1/1-

 331. -men vi utgår från det.

 332. Då kommer vi att ha övergångsregler
  som gäller i fyra månader.

 333. För vår 1,5 tjänst i Falkenberg
  kommer det inte att räcka till.

 334. Då har vi gjort
  en ganska diger utredning-

 335. -som vi har tagit upp till
  socialnämnden och kommunstyrelsen-

 336. -där vi gör om hela vår organisation.

 337. Nu är det en otäckt stor belastning
  av våra 1,5 handläggare-

 338. -på 103 tillstånd och 60 butiker.
  Den ekvationen går inte ut.

 339. Men den nya lagen har fått
  våra politiker att öppna ögonen.

 340. Nu kommer vi att äska pengar
  till 3,0 tjänst.

 341. Och allt är ju en ekonomisk fråga.

 342. Och det ska vara självfinansierat.

 343. Så vi måste titta över
  våra kommunala taxor.

 344. Vad ska vi ta betalt för
  och vad ska gå till vilken post?

 345. Vi får inte ta en random summa
  och kasta på tre personer.

 346. Det ska vara öronmärkta pengar
  till varje tjänst.

 347. Då måste vi räkna ut exakt vad det
  kommer att kosta med tobakslagen.

 348. Vad kan vi ta ut avgifter för?
  Jo, t.ex. för en nyansökan-

 349. -en ändring i tillståndet...

 350. ...att man byter lokal
  eller vad det nu kan vara.

 351. Men också en årlig tillsynsavgift.

 352. De första fyra månaderna kommer vi
  att få in jättemånga ansökningar-

 353. -och jättemycket avgifter år ett.

 354. Men år två,
  när alla har gjort ansökan-

 355. -strömmar inte de pengarna in.
  Då behövs tillsynsavgiften.

 356. Den avgiften blir ganska hög.

 357. För den ska finansiera
  ungefär 0,75 tjänst hos oss.

 358. Så det blir mycket pengar.

 359. Och det kan ju ge problem.
  Folk kanske drar sig för att söka.

 360. Det tycker att det blir för dyrt.

 361. Och om vi utgår
  från att det är skarpt läge-

 362. -ska alla våra handlare känna till
  att vi får en ny lagstiftning.

 363. Det vet de inte i dag.

 364. Vi har i Halland en länsgrupp
  där vi har talat om de här frågorna.

 365. Det är kommunerna i länet
  och länsstyrelsen.

 366. Vi har en grupp
  som har gjort en informationsfolder-

 367. -som vi delar ut till handlarna.

 368. Sen vill vi ha lite draghjälp
  i media också.

 369. Vi försöker
  med de lokala mediebolagen-

 370. -att få dem intresserade.
  Vi ska nog lyckas med det.

 371. Det är alltid nyfikna
  på tillsynsmyndigheten.

 372. Blir det en stor förändring
  med 1,5-2 tjänster till-

 373. -då kan vi få dem att skriva.
  Det säljer lite för dem.

 374. Vi tittar också över
  de grundsystem vi har i dag.

 375. Innan man kan göra en ansökan
  måste vi ta fram rätt material.

 376. Vi ser över våra e-tjänster och vi
  kommer inte hinna få dem färdiga.

 377. Så vi tar fram en manuell blankett
  också för ansökan.

 378. Det är lite jobb.
  Det är inte bara en blankett.

 379. Vi ska ta fram anvisningar
  och vilka bilagor som ska med.

 380. Och få snurr på det hela.

 381. För alkohollagen
  har vi en fungerande rutin-

 382. -och vi kan överföra mycket av det
  till tobakslagen.

 383. Vi har dokumentationsskyldighet
  då vi ska göra en tillståndsprövning-

 384. -och en vandelsprövning
  med personnummer-

 385. -firma- och organisationsnummer.
  Det ska dokumenteras rätt.

 386. Det går inte med Excel,
  utan vi har ett journalsystem.

 387. I det har vi ett alkoholsystem
  och ett öl- och tobakssystem.

 388. Det systemet är uppbyggt
  för att registrera anmälan-

 389. -inte för att handlägga ett ärende.

 390. Och merparten av alla
  kommuner i Sverige har samma system.

 391. Så här har vi fört en dialog
  med tillverkaren om en förändring-

 392. -att den tillståndsprövning
  vi har i alkoholsystemet-

 393. -ska finnas i tobakssystemet.

 394. I tobakssystemet måste vi ha
  anmälningsfunktionen-

 395. -för man ska
  fortfarande bara anmäla folkölen.

 396. Och man ska anmäla e-cigaretterna.
  Det ska inte ansökas.

 397. Så där har vi lite jobb framför oss
  och det känns rätt bra faktiskt.

 398. Vi har tänkt på ganska mycket
  och det är så här att...

 399. För att allt ska klaffa
  måste vi ut och tillsyna.

 400. Vi måste gå ut och kontrollera
  att butikerna gör det de ska.

 401. Att de inte säljer till ungdomar, att
  de säljer på rätt yta i rätt lokal.

 402. Att märkningen är riktig
  så att det inte är smuggelcigg.

 403. Att det förvaras rätt,
  att de sköter sig.

 404. Tillsynen har vi gjort tidigare,
  men nu tillkommer ett moment till.

 405. Tillsyn består av tre delar
  egentligen.

 406. Vi har en,
  som vi yrkesskadade kallar det-

 407. -en förebyggande tillsyn.

 408. Det är information och utbildning.

 409. Det är att vara ute och tala om att:
  "Så här funkar det. Så här blir det."

 410. Sen har vi en yttre tillsyn,
  när tullgänget kommer springandes-

 411. -i butiken och rotar igenom allt
  med polis och tjänstemän.

 412. Vi tittar på märkning,
  namn, personnummer o.s.v.

 413. Det har vi gjort, det är inget nytt.
  Men sen tillkommer nåt-

 414. -och det är den inre tillsynen.

 415. Den inre tillsynen är uppgifter
  som vi gör på kontoret.

 416. När vi kollar ekonomi och vandel-

 417. -när vi går ut på sociala medier
  och tittar på marknadsföring.

 418. Vi tittar på de bitarna.

 419. Allt det här ska vi sitta och sköta
  på daglig basis.

 420. Det duger inte att sitta
  och kontrollera-

 421. -om vi inte gör nåt. Det måste
  följas upp och journalföras.

 422. "Jag har tittat där", screendump
  på det och så in i journalen.

 423. Sen kan vi använda oss av det.

 424. Tillsynen är jätteviktig och jag
  ser fram emot att fortsätta med det-

 425. -för det är spännande
  och riktigt skoj.

 426. -Nu lämnar vi över till Josefin igen.
  -Ja.

 427. Som bara vill komplettera med...

 428. Nu får Lars berätta
  hur man har jobbat i Falkenberg.

 429. Falkenberg har kommit
  relativt långt.

 430. Många kommuner har inte kommit lika
  långt i tänket hur man ska rigga.

 431. Folkhälsomyndigheten ska vägleda-

 432. -och vi tar fram material,
  främst för lokal nivå-

 433. -men som länsstyrelsen hjälper oss
  att förmedla.

 434. Och här har vi en vägledande insats
  planerad för återstoden av 2018-

 435. -och en bit in i 2019-

 436. -där vi tänker oss
  plocka fram blankettstöd-

 437. -som kommunerna kan ha som mallar
  för hanteringen av tillstånden.

 438. Och ett informationsmaterial
  som kommunen ska kunna ha i handeln.

 439. Som Lars beskrev har ni handlare som
  inte är införstådda med regelverket.

 440. Här har ju vi uppfattat ett behov
  där vi kan hjälpa till-

 441. -att ta fram ett material som man
  genom länsstyrelsen kan förmedla-

 442. -och som kommunerna kan sprida
  till sina handlare.

 443. Så det kommer att finnas information
  på vår webb-

 444. -och vi nyttjar länsstyrelsen.

 445. -Så håll ögonen öppna.
  -Bra.

 446. Du fick nästan en fråga
  direkt i huvudet.

 447. Du svarade på den senaste som kom in,
  om det kommer en vägledning från er.

 448. Det har kommit jättemånga frågor.

 449. Jag börjar med en detaljfråga.

 450. Det har kommit frågor om andra,
  svårkategoriserade produkter.

 451. ZYN, en nikotinprodukt utan tobak.
  Snus, har jag för mig.

 452. -Ja, ZYN...
  -Och vattenpipa.

 453. Kan du kort resonera hur de landar?

 454. Det kan jag. ZYN är en speciell
  produkt. För det är ju en...

 455. Det är en snusliknande produkt
  utan tobaksbas.

 456. Det är en annan växtbas
  med tillsatt nikotin.

 457. Det är som snusets motsvarighet
  till e-cigarett.

 458. Det finns ju läkemedels...

 459. Alltså...rökavvänjningsläkemedel-

 460. -som liknar ZYN,
  som är läkemedelsprövade-

 461. -som man kan använda
  i terapibehandling.

 462. ZYN är en kommersiell produkt som
  marknadsförs som en njutningsprodukt.

 463. Här är Sverige en given marknad-

 464. -för det är ju bara i Sverige
  som snuset är tillåtet i Europa.

 465. Snus säljs i Norge också-

 466. -men Norge tillhör
  inte EU-samarbetet.

 467. Så att... ZYN är ju en utmaning-

 468. -för att som lagen ser ut i dag
  har Folkhälsomyndigheten-

 469. -mandat att agera i produkter
  som kommer från tobaksplantan.

 470. Den här produkten gör inte det,
  så man måste få till en reglering-

 471. -som gäller såna här produkter också.

 472. Det är ju en dialog
  som sker med regeringen nu-

 473. -att se och fundera kring
  hur man ska hantera det.

 474. Sen hade det kunnat vara
  ett läkemedel eller en kemisk...

 475. Alltså nikotin är ju en kemikalie och
  det finns regler kring hanteringen.

 476. Kemikalieinspektionen
  kunde vara behörig.

 477. Snuset regleras som livsmedel,
  så Livsmedelsverket är inkopplat.

 478. Och vi har haft möten
  för att reda ut vad som gäller.

 479. Och sen har vi vattenpipstobaken
  som också...

 480. I regleringen ska man
  försöka komma åt den kategorin-

 481. -genom att det finns
  skrivningar om-

 482. -hur man ska hantera
  den tobaksprodukten.

 483. Spännande. - En fråga till Lars.
  Vad är den största utmaningen-

 484. -i det nya tillsynsarbetet?

 485. Ja... Jag har tänkt lite på det.

 486. När lagen kommer
  och vi börjar handlägga-

 487. -kommer vi att ha en vandelsprövning
  på handlarna.

 488. Vi går ut och okejar lokalerna,
  men personerna...

 489. Vad händer med den
  som inte blir godkänd?

 490. Polisen säger: "Glöm det, den
  personen kan aldrig få tillstånd."

 491. Vad gör den människan då?
  Ett ägarbyte, så klart.

 492. Men vem tar över?

 493. Är det kusinen, sonen, frugan
  eller nån annan god vän?

 494. Är det en bulvan vi får in?
  Och hur ska vi bevisa-

 495. -att den personen är en bulvan?
  Det blir en riktig utmaning.

 496. Vi har jobbat liknande
  enligt alkohollagen.

 497. I inledningsskedet
  blir det en svår grej.

 498. Det blir riktigt svårt.

 499. Jag tänker att man
  får pröva sig fram, helt enkelt.

 500. Jag tror det.

 501. Finansieringsmodellen av tillsynen,
  den ska finansiera sig själv.

 502. Eller ni kommer att införa
  tillsynsavgifter.

 503. Finns det exempel på hur kommuner
  arrangerar finansieringen olika?

 504. Och vad tycker du om modellen
  att det ska självfinansieras?

 505. Det inte så många som jobbar med det.

 506. Nej, jag tycker väl att...
  Lagstiftarna har sagt en gång...

 507. Det står i alkohol- och tobakslagen
  att kommunerna får ta ut en avgift.

 508. Och det är sen när man förde över
  tillståndsgivningen på kommunen.

 509. Då lade man in i lagen
  att man fick ta ut en avgift-

 510. -så att man inte behövde
  skjuta till pengar.

 511. Det ser olika ut i alla kommuner.
  Nånstans med nuvarande lag-

 512. -är det rätt lika. Man tar
  liknande avgifter för tillsynen.

 513. Den är mellan 1 000 och 2 000 kronor,
  sett över hela Sverige.

 514. I framtiden
  kommer det att spreta mycket.

 515. Vi pratar om att höja från
  1 000 till 6 000 för att finansiera.

 516. Då tror jag att handlarna blir sura
  och tycker att det är mycket pengar.

 517. Så vad händer
  med de som struntar i att söka?

 518. "Jag vill inte betala 9 000
  och sen 6 000 om året."

 519. "Jag struntar i den." Vad har vi
  skapat då? En illegal marknad?

 520. Har vi flyttat handeln
  från butiken till bakluckan?

 521. Och vem ska tillsyna det?

 522. Har man inget tillstånd har vi
  ingen laglig rätt att gå in heller.

 523. Vem ska ta hand om den biten?
  Det här är viktigt att tänka på.

 524. Vi måste ha myndighetsövergripande
  samarbete med tull och polis-

 525. -för att få till en lösning
  på problemet.

 526. Det har kommit in frågor
  kring detaljer om e-cigaretter-

 527. -och maskinerna
  där man själv kan handla.

 528. Är det verkligen...
  Hur man kommer att hantera dem.

 529. Jättemånga intressanta frågor.
  Vi ska avsluta med en fråga om...

 530. Det har kommit frågor
  och meddelanden-

 531. -av personer som tycker
  att politikerna har haft svårt-

 532. -att sätta ner foten
  i tobaksfrågor.

 533. Vi har inget exponeringsförbud
  eller neutrala paket.

 534. Det kan man se i övriga Norden-

 535. -som man skulle kunna tänka sig
  i Sverige.

 536. Tycker ni att politikerna har svårt
  att sätta ner foten i tobaksfrågor-

 537. -och vad beror det på?
  En avslutande kort "chop-chop-chop".

 538. -"Chop-chop-chop?"
  -Avslutning på vårt pass.

 539. -Lars.
  -Inte svårt att sätta ner foten...

 540. ...utan man tar det försiktigt
  och vill skynda långsamt.

 541. Man snäpper upp lagstiftningen
  undan för undan.

 542. Vi såg när man presenterade lagen och
  träffade folk på stan, på perrongen-

 543. -i Stockholms central.
  Det folk blev upprörda över-

 544. -var inte tillståndsprövningen,
  som jag kände att "äntligen".

 545. Nej, de blev upprörda över
  rökförbudet. Att det var hemskt.

 546. "Att det skulle drabba oss."

 547. -Integritetskränkande?
  -Lite så, va.

 548. Nån sätter sig på en. Därför är man
  försiktig när man skruvar upp det.

 549. Jag ska inte säga nåt
  om hur man går fram i det här.

 550. Det ska jag nog inte ge mig in på.
  Men en anledning till att man...

 551. I länder med bara cigaretter
  och e-cigaretter-

 552. -har man en enklare diskussion.

 553. Man vet att det är skadligt att röka.

 554. Man vill få ner rökningen
  för folkhälsan.

 555. Men i Sverige har vi ytterligare
  en tobaksprodukt på marknaden-

 556. -vårt kära snus.

 557. Och när det gäller snus finns det
  en stor politisk känslighet.

 558. Det finns krafter
  inom regeringskansliet-

 559. -och intressen
  där man vill marknadsföra det-

 560. -för att det ger skatteintäkter.

 561. Det komplicerar
  och är nog delvis förklaringen-

 562. -till att man går
  lite försiktigt fram.

 563. -Det är min.
  -Helena?

 564. Jag tänker också att man tar det
  stegvis för att få med sig folk.

 565. Jag blev besviken
  att exponeringsförbudet inte var med.

 566. Men de öppnade upp
  för att om man inte får tänkt effekt-

 567. -hindrar inget en utredning igen.

 568. Man försöker nog undvika
  för mycket motstånd.

 569. Utan det finns mer vilja
  att få större rökfria miljöer.

 570. Och människor har inte samma tolerans
  mot rökare i dag. Det minskar.

 571. Bra. Tack så mycket.
  - Tack för att ni har lyssnat.

 572. Textning: Oskar Blomberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skarpare reglering av tobak

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Drycker, Kemisk industri, Kemisk teknik, Lagstiftning, Njutningsmedel, Teknik, Tobaksrökning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.