Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Alkohol och hållbar framtidDela
 1. Vi har idéer om hur vi
  skulle kunna minska skadorna-

 2. -till följd av alkohol,
  och de finns med där.

 3. Jag är verksam vid Karolinska
  institutet, som socialmedicinare.

 4. I dag är jag ordförande i Alkohol-
  politiskt forum, som är nästa bild.

 5. Jag kanske ska klicka själv?
  Just det.

 6. Det är ett forum
  som är som det låter.

 7. Vi samlar folk
  med intresse för alkoholfrågan-

 8. -och för
  en restriktiv alkoholpolitik.

 9. Med på våra möten
  har vi politiker, tjänstemän-

 10. -praktiker och forskare-

 11. -som vrider och vänder
  på de frågor som dyker upp.

 12. Ni kan alla bli medlemmar.
  Det är väldigt lätt.

 13. Kontakta mig eller googla in
  på den här sidan.

 14. Jag tog också med en skrift
  som jag lägger ut några exemplar av.

 15. Den går också att hitta på hemsidan.

 16. "Minska skadorna - nio inlägg
  om svensk alkoholpolitik."

 17. Vi har idéer om hur vi
  skulle kunna minska skadorna-

 18. -till följd av alkohol,
  och de finns med där.

 19. Hållbarhet. Då tänker jag genast
  på de globala hållbarhetsmålen.

 20. Ni känner nog igen
  den här bilden med de sjutton målen.

 21. Mycket är väldigt bra, tycker jag.

 22. Man kan borra ner sig i allihop.
  Det gör inte jag.

 23. Jag konstaterar att det handlar om
  hur vi på planeten-

 24. -kan utvecklas ekonomiskt
  men ändå hållbart.

 25. Hur avskaffar vi fattigdom
  inom våra länder och andra länder-

 26. -minskar ojämlikheten
  mellan och inom nationer-

 27. -och förbättrar jämlikheten
  mellan kvinnor och män?

 28. Grejen är att alkohol är en försvår-
  ande omständighet för allt det här.

 29. Den insikten har inte riktigt
  sipprat igenom i tänkandet.

 30. Även om den svenska regeringen
  ställt sig bakom alla sjutton målen-

 31. -har man inte riktigt betonat
  den här aspekten.

 32. Det gjorde våra kolleger
  för ett par hundra år sen.

 33. På den här bilden beskriver William
  Hogarth ett samhälle i förfall-

 34. -när England exponerades för destill-
  erade drycker. Gin var nyupptäckt då.

 35. Där är hela katalogen av elände
  som alkohol ger upphov till:

 36. Barn som far illa, prostitution,
  sammanfallande samhällen-

 37. -död och elände.

 38. Det var ett inlägg i en diskussion.

 39. Han hade gärna fått vara med
  i Alkoholpolitiskt forum.

 40. Men så där såg det ut
  när spriten gjorde sitt intåg-

 41. -i samhällen runtom i världen.

 42. 150 år senare hade vi en
  folkomröstning i Sverige om spriten-

 43. -och belyste de problem
  som även Sverige drabbades av.

 44. Vi hade ett våldsamt supande
  för 100-150 år sen-

 45. -vilket ledde fram till
  ett starkt engagemang i föreningsliv-

 46. -som genererade politisk kraft.

 47. Ett tag var majoriteten av riksdagens
  ledamöter organiserade nykterister.

 48. Detta var ett erkänt samhällsproblem-

 49. -och den dominerande frågan
  vid val till riksdagen i många år.

 50. Det var inte så det här valet.

 51. I all spekulation som pågår
  om regeringskonstellationer-

 52. -hör man inte ordet "alkohol".

 53. Det gjorde man faktiskt för
  tre, fyra regeringsbildningar sen.

 54. Regeringen Reinfeldt tillträdde 2008.

 55. Då skrev man
  i regeringsdeklarationen-

 56. -att alkohol är
  ett allvarligt problem-

 57. -som leder till våld
  och andra sociala problem.

 58. Man skulle sänka den totala
  konsumtionen av det skälet.

 59. Sen har det varit tyst.
  Det är besvärande.

 60. Frågan har glidit in i skuggan
  och glömts bort.

 61. OECD är
  en ekonomisk samarbetsorganisation-

 62. -där de flesta länder i världen
  är med.

 63. Man kan säga att våra samhällen
  gradvis har fattat det här-

 64. -att alkohol måste man reglera.

 65. Nationer har varit
  mer eller mindre framgångsrika-

 66. -men man förstår
  att man inte kan släppa spriten fri.

 67. Då blir det Hogarth och elände.

 68. OECD gör en analys. För några år sen
  kom den här skriften.

 69. De är ingen alkoholorganisation-

 70. -men när man tittar
  på vad de förespråkar-

 71. -att man ska kontrollera priset,
  höja priset-

 72. -begränsa
  den fysiska tillgängligheten-

 73. -begränsa marknadsföringen-

 74. -jobba i sjukvården
  för att uppmärksamma problemen-

 75. -och jobba i trafiken...

 76. Det är vårt programarbete i
  Alkoholpolitiskt forum, kan man säga.

 77. Så det finns en insikt
  om att mekanismerna finns-

 78. -och att de faktiskt fungerar
  när de används.

 79. OECD tog fram tre cases-

 80. -och gjorde specialstudier
  i tre länder-

 81. -Kanada, Tjeckien och Tyskland-

 82. -för att se hur många
  kvalitetsjusterade levnadsår, DALYs-

 83. -och liv man kunde rädda genom att
  använda de här instrumenten korrekt.

 84. Många blev förvånade över
  att det som kommer högst-

 85. -i alla tre fallen
  är brief intervention i sjukvården.

 86. Många studier visar att uppmärksamma
  alkohol och kort rådgivning-

 87. -är effektivt.
  Ingen tvekan om det.

 88. Problemet har varit att implementera
  det i reguljär verksamhet.

 89. Det har man ännu inte klarat.

 90. Det kräver ett kombinerat agerande
  från professionen och politiken.

 91. Alltså att ge ett tydligt uppdrag
  och tydliga resurser för det.

 92. Sen kommer hela katalogen:
  Priser, höja skatten-

 93. -kontrollera trafiknykterhet,
  tillgängligheten, öppethållandet.

 94. Det är en evig diskussion i Sverige
  om när man ska stänga krogen.

 95. Ju längre man håller öppet
  på nätterna, desto mer våld på stan-

 96. -och så vidare.

 97. Så insikterna finns.

 98. Jag tänkte inte ta alla hållbarhets-
  mål. Bara tre, som jag exemplifierar.

 99. Ett är att minska ojämlikheten.

 100. Vi kan konstatera att alkohol
  definitivt är ojämlikhetsgenererande.

 101. I utvecklingen i alkoholdödlighet
  för kvinnor-

 102. -är det enorm skillnad på kvinnor
  med grundskoleutbildning-

 103. -och de som har
  eftergymnasial utbildning.

 104. Ju högre utbildning,
  desto lägre alkoholdödlighet.

 105. Dessutom har det blivit värre
  med åren.

 106. Det här gapet har växt.

 107. Underbetyg till jämlikhetsarbetet,
  kan man säga.

 108. För männen är det något bättre.

 109. Det är status quo.
  Möjligen en liten förbättring.

 110. Men det är fortfarande stora skill-
  nader mellan hög- och lågutbildade.

 111. Den här studien
  har blivit tongivande.

 112. I Skottland tittade man på olika sätt
  att mäta socioekonomisk position-

 113. -och relaterade den till
  alkoholdödlighet och -sjuklighet.

 114. Om man tittar
  på olika inkomstgrupper...

 115. De med lägst inkomst har fyra gånger
  högre dödlighet och sjuklighet-

 116. -än de med den högsta inkomsten.

 117. Socialklass. Lägsta klassen har fem
  gånger högre sjuklighet än den bästa.

 118. De delar in landet i regioner,
  beroende på social utsatthet.

 119. I den mest utsatta
  ser man 3,6 gånger högre sjuklighet.

 120. Och utbildning...
  Lågutbildade, som vi såg nyss.

 121. Om man kontrollerar för olika
  variabler så kvarstår överriskerna.

 122. Det här är ett argument för en av de
  politiska insatser vi pläderar för-

 123. -nämligen minimipriser på alkohol.

 124. Då finner man att folk med
  lägre inkomst och lägre utbildning-

 125. -är högkonsumenter
  av den billigaste alkoholen.

 126. I vissa länder är det det som helt
  dominerar konsumtionen av alkohol.

 127. När man höjer minimipriset är det
  den gruppen som minskar konsumtionen.

 128. Då minskar också dödlighet, skador,
  våld och utsatta barn.

 129. Allt följer med den minskade
  konsumtionen i den gruppen.

 130. Det är nåt vi kan överväga
  i Sverige också.

 131. Nästa mål jag tänkte prata om
  är säkerhet.

 132. Här finns en jättestor litteratur
  om alkohol och våld-

 133. -som definitivt ökar osäkerheten
  för många, både i hemmet och på stan.

 134. Det finns det här sambandet
  runtom i världen-

 135. -oberoende av
  vilken kultur man lever i.

 136. Sverige är ett fascinerande exempel.
  Vi har bra data sen 150 år tillbaka-

 137. -och kan koppla våldsutvecklingen,
  i det här fallet mord och dråp-

 138. -med
  den registrerade alkoholkonsumtionen.

 139. När den går ner, går våldet ner, och
  när den går upp så går våldet upp.

 140. Här hade vi under ett antal år
  en stor, icke-registrerad konsumtion-

 141. -som inte syns i statistiken.

 142. Det är ett oerhört nära samband.

 143. Vi vet från BRÅ:s forskning-

 144. -att vi har stor majoritet
  av påverkade förövare-

 145. -av olika typer av våldsbrott:

 146. Misshandel, hot, personrån
  och sexualbrott.

 147. Majoriteten av männen
  är alkoholpåverkade.

 148. Av de kvinnliga förövarna
  är ungefär hälften alkoholpåverkade.

 149. Även av offren
  har hög andel alkoholpåverkan.

 150. Inte lika hög som förövarna,
  men ändå hög.

 151. Hälsa och välbefinnande. Självklart,
  tycker vi, att det är en viktig del.

 152. WHO kom med en bra rapport
  för några veckor sen-

 153. -som alla kan ladda ner gratis på
  nätet. Det är en guldgruva av data.

 154. Det finns landblad
  för varje land i världen-

 155. -så även svenska data finns här.

 156. Globalt dör tre miljoner människor
  varje år-

 157. -på grund av sitt alkoholbruk.

 158. 5,3 procent av alla dödsfall.

 159. Och fem procent av alla funktions-
  justerade levnadsår går förlorade.

 160. Det är en jättefaktor.

 161. Vi kan titta
  på olika konsumtionsnivåer.

 162. Dricker man kraftigt,
  mer än fem flaskor vin-

 163. -vilket ofta är den beroende gruppen,
  förlorar man fem år av sitt liv-

 164. -om man har den konsumtionen
  vid 40 års ålder.

 165. Sen lägre, men ändå betydande,
  förluster på lägre konsumtionsnivå.

 166. Det är ingen större skillnad mellan
  män och kvinnor i det avseendet.

 167. FN hade ett särskilt möte
  om icke-smittsamma sjukdomar:

 168. NCD, non-communicable disease.

 169. Där konstaterade man att levnads-
  vanorna är en avgörande faktor-

 170. -för att minska
  den här sjukdomsgruppen.

 171. Alltså cancer, hjärt-kärlsjukdomar
  och psykisk ohälsa.

 172. Då lyfter man fram
  de olika levnadsvanorna.

 173. Då ser vi, tillsammans med kolleger
  runtom i världen-

 174. -att den levnadsvana vi har svårast
  att prata om är... Gissa vilken?

 175. Alkohol.

 176. Vårdpersonal tycker
  att det är jobbigast att prata om.

 177. Folk i allmänhet tycker också
  att det är mer stigmatiserat.

 178. Men det finns med som ett delmål.
  Vi pratade om delmål tre, hälsa.

 179. I det finns uppräknat
  ett antal delmål-

 180. -och indikatorer för att avgöra
  om man har nått sitt mål.

 181. 3:5 är att stärka prevention
  och behandling-

 182. -och indikatorn är täckningsgrad:

 183. Coverage of treatment interventions
  for substance use disorders.

 184. Det där är en tråkig historia, för
  vi har dålig täckning som det är nu.

 185. I primärvården har man möjlighet
  att uppmärksamma väldigt mycket-

 186. -för nästan hela befolkningen dyker
  upp där, med en katalog av tillstånd.

 187. Vi har ritat gubbar
  med pilar på alla organ.

 188. Alkohol är en illistig substans-

 189. -som tränger in i alla kroppsvävnader
  och påverkar deras funktion.

 190. Så det är rimligt
  att samtala om alkoholvanor-

 191. -vid i stort sett alla besök.

 192. Man måste väva in det i kontexten:
  "Det är därför du är här i dag"-

 193. -för att möjliggöra ett sånt samtal.

 194. Ett av hälsoproblemen, bortsett
  från de jag nämnt, är beroende.

 195. Det svarar
  för ganska mycket DALY-förluster.

 196. Vi har ett problem. Väldigt få
  söker hjälp för sitt beroende.

 197. 10-15 % av alla med alkoholberoende
  finns i vården.

 198. Vi gjorde en studie av detta.

 199. Det är intervjuundersökning
  och fokusgruppsstudier.

 200. De som har alkoholberoende-

 201. -hur tänker de om att ha det
  och om att söka hjälp för det?

 202. Det är vanligt folk.
  Det är inte killen på bänken.

 203. De är högt tveksamma
  till att söka hjälp.

 204. De associerar beroendebehandling
  till Albert Engströms Kolingen.

 205. Man vet att politiker och framgångs-
  rika människor kan få alkoholproblem-

 206. -men det sitter i ryggmärgen att
  det är det här som är alkoholproblem.

 207. Där känner jag mig inte hemma.

 208. Dags att sluta - just det.

 209. Låt oss bli lite smartare.

 210. Förra årets Nobelpristagare i ekonomi
  talade om nudging:

 211. Att försiktigt knuffa folk
  i rätt riktning, utan att tvinga dem.

 212. Det finns bra metoder att göra det,
  som vi borde kunna använda oss av.

 213. Till exempel i primärvården:
  uppmärksamma frågan, ge korta råd.

 214. De korta insatserna är förbluffande
  effektiva, bara de blir av.

 215. Så det borde vi göra mer av.

 216. För att sammanfatta detta:
  vi kan göra mer på individnivå.

 217. Jag som kommer från vården tycker det
  är angeläget att bredda insatserna.

 218. Alkoholen finns överallt.
  Detsamma kan sägas på samhällsnivå.

 219. Alkoholen finns i jordbrukspolitiken,
  trafikpolitiken, skolpolitiken.

 220. Vi behöver bredda diskussionen
  om alkoholens påverkan även där.

 221. Tack.

 222. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Alkohol och hållbar framtid

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger, Samhällskunskap
Ämnesord:
Alkohol, Alkoholfrågor, Alkoholism, Jämlikhet, Levnadsförhållanden, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.