Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Fentanylanvändandets risker - situationen i USADela
 1. Opioider kan dämpa smärta-

 2. -och ge god lindring
  åt lidande människor.

 3. De kan även orsaka beroende
  och död genom överdos.

 4. God morgon, allihop.

 5. Opioidkrisen föddes i USA.

 6. Vi får hoppas att den dör i USA innan
  den sprider sig till resten av världen.

 7. Med början år 1900,
  för ungefär 120 år sen-

 8. -minskade antalet dödsfall orsakade
  av de flesta olyckshändelser i USA.

 9. Det skedde en minskning i antalet
  dödsfall orsakade av fall och eldsvådor-

 10. -och antalet dödsfall på grund av
  drunkning och giftgaser minskade.

 11. Ett undantag var dödsfall
  orsakade av droger.

 12. Vi har sett
  en snabb och oacceptabel ökning-

 13. -av drogrelaterade dödsfall.

 14. I antikens Grekland fanns ett
  väldigt intressant begrepp: pharmakon.

 15. Pharmakon betydde
  både "läkemedel" och "gift".

 16. Det finns ingen bättre beskrivning av
  opioider än "både läkemedel och gift".

 17. Opioider kan nämligen dämpa smärta-

 18. -och ge god lindring
  åt lidande människor.

 19. De kan även orsaka beroende och död
  genom överdos hos sårbara människor.

 20. Smärta är den vanligaste
  medicinska anledningen till-

 21. -att människor använder droger.

 22. Hjärnans smärt- och belöningscentrum
  är nämligen knutna till varandra.

 23. Vad är en opioid?
  Opioider är i grund och botten droger-

 24. -som binder till tre huvudsakliga
  undergrupper av receptorer i hjärnan:

 25. My, kappa och delta.

 26. Många av dem kommer från
  opiumvallmon eller är halvsyntetiska.

 27. Där finns kodein, morfin, heroin-

 28. -oxikodon, hydrokodon, hydromorfon-

 29. -oxymorfon och dextrometorfan,
  som finns i hostmedicin.

 30. Sen har vi rent syntetiska droger. En av
  de första som framställdes var metadon-

 31. -i Tyskland
  precis före andra världskriget.

 32. Tyskarna ville säkerställa-

 33. -att de skulle ha ett förråd av
  smärtstillande läkemedel under kriget.

 34. Så metadon dök upp.

 35. Ur det utvecklades
  petidin, tramadol och fentanyl.

 36. Fentanyl syntetiserades 1959-

 37. -ur petidinets kärnstruktur.

 38. Det mest intressanta med fentanyl är-

 39. -att man kan framställa ungefär 1 400
  olika motsvarigheter till fentanyl.

 40. Vissa av dem har framställts, andra
  ingår i patent som kan framställas.

 41. I USA har vi haft en fruktansvärd kris.

 42. Den började runt 1999.

 43. Jag vill diskutera läget för
  opioidkrisen, orsaker och riskfaktorer.

 44. Det är viktigt att förstå
  hur vi hamnade här.

 45. Anledningen till det är
  att om man inte förstår historien-

 46. -kommer andra länder att upprepa den-

 47. -och vi kommer att upprepa den
  med andra droger också.

 48. Sen har vi presidentkommissionen, som
  jag satt med i som en av sex ledamöter.

 49. Vi arbetade fram
  rekommendationer för USA.

 50. Jag fick i uppdrag av kommissionens
  ordförande att skriva rapporten.

 51. Jag fick enormt stor hjälp
  av de andra kommissionsledamöterna-

 52. -och många andra - över 100 personer
  och organisationer hjälpte till.

 53. Vad ska vi göra som samhälle?

 54. Inte bara i USA, utan i hela världen.

 55. USA är världsledande inom dödsfall
  orsakade av opioidöverdoser.

 56. Under 2017 dog
  uppskattningsvis 72 000 människor-

 57. -och 30 000 av dem
  var kopplade till fentanyl.

 58. 2016 var det 63 000 dödsfall
  - 19 000 var kopplade till fentanyl.

 59. Och 2015 var en tredjedel av dödsfallen
  kopplade till fentanyl.

 60. Här kan ni se dödstalen
  för oavsiktliga drogöverdoser.

 61. Fentanyl innehar nu förstaplatsen.

 62. Det följs av heroin, receptbelagda
  opioider, kokain och metamfetamin.

 63. Kokain och metamfetamin har fått ett
  uppsving. Men det finns goda nyheter.

 64. Vissa delstater visar upp en minskning i
  antalet dödsfall orsakade av överdoser.

 65. Det är tretton stycken i New England-

 66. -i delstaterna på de centrala slätterna
  och i sydväst.

 67. Det är väldigt positivt,
  och det finns nåt ännu mer positivt.

 68. Färre människor påbörjar
  ett missbruk av receptbelagda opioider-

 69. -färre människor har ett opioidberoende-

 70. -alltså lider av beroendesjukdom,
  och färre människor missbrukar.

 71. När det gäller heroin har det sen 2015
  skett en minskning på 50 %-

 72. -när det gäller nya heroinanvändare.

 73. Det har även skett en minskning i
  antalet heroinanvändare, vilket är bra.

 74. Men det ser ändå väldigt illa ut,
  och hur hamnade vi här?

 75. Många har lagt fram teorier-

 76. -kring hur den här opioidkrisen
  tog sin början.

 77. Sir Angus Deaton,
  som vann nobelpriset i ekonomi-

 78. -deltog i samma paneldebatt som jag
  i Boston i fredags-

 79. -för nästan en vecka sen.
  Han menar att opioidkrisen är-

 80. -dödsfall orsakade
  av ekonomisk förtvivlan i USA.

 81. Enligt en annan hypotes
  beror dödsfallen på att man skrivit ut-

 82. -för mycket receptbelagda opioider.

 83. Dödsfallen orsakas främst
  av heroin och fentanyl-

 84. -så receptbelagda opioider
  är inget problem nu.

 85. En annan hypotes är att dödsfallen
  beror på hur drogerna påverkar hjärnan.

 86. Vi ska titta på varje hypotes.

 87. Jag kan inte diskutera ekonomin, för jag
  har inte fördjupat mig i hans översikt.

 88. Men det som jag presenterade
  under paneldebatten-

 89. -vid National Bureau of Economic
  Research i Cambridge i Massachusetts-

 90. -fick ekonomerna där
  att stanna upp och fundera mer-

 91. -utifrån ett drogperspektiv
  snarare än ett ekonomiskt perspektiv.

 92. Men vi ska se vad som hände.

 93. Orsakerna var generationsglömska,
  dålig utbildning i kvalitetsforskning-

 94. -dålig utbildning i smärthantering
  och i receptförskrivning av opioider...

 95. ...dålig utbildning i beroende
  och ett glapp till behandlingen.

 96. Det vi såg var att med tiden
  blev behandlingscentrumen-

 97. -helt åtskilda från hälso-
  och sjukvården. Det är ett problem.

 98. Många människor är omedvetna om
  - i USA och antagligen världen runt-

 99. -att vi hade en förfärlig
  opioidberoendekris i USA-

 100. -för nästan 200 år sen-

 101. -med ankomsten
  av isolerat och renat morfin.

 102. Den stora majoriteten av alla
  som var beroende var kvinnor.

 103. Sen gick männen med i gänget
  på grund av inbördeskriget-

 104. -och utvecklingen av sprutan med vilken
  man kunde injicera morfin i blodet.

 105. Men vi visste redan 1823...

 106. Det här var den mest respekterade
  biomedicinska tidskriften i USA:

 107. New England Journal of Medicine.
  1823 och 1825-

 108. -försökte läkare behandla överdoser.

 109. En av dem utvecklade en slang
  som sög ut magens morfininnehåll.

 110. En annan försökte framkalla kräkningar
  med ättiksyra eller vinäger.

 111. Med hjälp av kräkningar
  skulle man göra sig av med opioiderna.

 112. Sen har vi generationsglömskan.

 113. Inom sjukvården glömde man bort
  att opioider är beroendeframkallande.

 114. Man glömde att de orsakar överdoser-

 115. -och man var omedveten om att de
  inte är effektiva vid kronisk smärta.

 116. Från 1910 och fram till 1980-talet
  undvek man opioider-

 117. -som huvudsaklig behandling
  av kronisk smärta i USA.

 118. Men i samma respekterade
  New England Journal of Medicine-

 119. -förekom ett kort brev till redaktören:

 120. "Beroende är ovanligt hos patienter som
  behandlas med narkotiska preparat".

 121. Jag visade brevet för läkarstudenter
  och sa:

 122. "Vad är det för fel på det här?
  Varför stämmer inte rubriken?"

 123. På mindre än fem minuter hittade de
  alla bristerna i det här brevet.

 124. Men många läkare gjorde inte det.

 125. Bevisen för att det inte förekom
  nåt beroende var väldigt svaga.

 126. Sen inleddes pressen.
  Det här sporrade läkemedelsbranschen.

 127. Det sporrade patienter med smärta
  och smärtföreningar.

 128. Man inledde pressen för att använda
  receptbelagda opioider mot smärta.

 129. Blicken vändes mot läkarna. De fick
  skulden för att de skrev ut för lite.

 130. Vissa stämdes
  och fick betala stora summor.

 131. En patientrörelse inleddes
  kring tragedin med onödig smärta.

 132. Läkemedelsbranschen började
  lägga ner tiotals miljoner dollar-

 133. -på utbildningstillfällen
  för patienter med smärta-

 134. -smärtföreningar
  och medicinska föreningar.

 135. 20 000 evenemang sponsrades
  på väldigt kort tid.

 136. De skickade representanter till läkarna-

 137. -för att övertyga dem
  att skriva ut opioider.

 138. Veterandepartementet antog smärta
  som ett femte vitalt tecken och sa:

 139. "Man måste utvärdera
  och behandla smärta aggressivt."

 140. Även Joint Commission, som
  ackrediterar sjukvårdsorganisationer-

 141. -kallade smärta ett femte vitalt tecken.

 142. De sa: "Utvärdera och behandla smärtan
  så att patienten blir nöjd."

 143. "För att er organisation ska bli
  ackrediterad och få ersättning"-

 144. -"måste ni behandla smärta aggressivt."

 145. Så det var enorm press på läkarna
  att behandla smärta med opioider.

 146. Open Society Institute, som har fått
  marijuana att spridas över hela världen-

 147. -och ligger bakom legaliseringen i USA,
  gav ut en broschyr där det stod-

 148. -att patienter med smärta
  faller offer för kriget mot droger.

 149. Och de puffade
  för användningen av opioider.

 150. Återigen blev det en politisk
  snarare än en medicinsk diskussion.

 151. Så på alla sjukhus och
  läkarmottagningar fick patienter frågan:

 152. "Hur stark är din smärta
  på en skala 1-10?"

 153. Väldigt snart blev vi ett land
  som översköljdes av opioider.

 154. USA skriver ut flest antal recept
  jämfört med alla andra länder.

 155. Kanada är tvåa,
  för vi gränsar mot varandra.

 156. Men vi skriver ut en femtedel,
  fem gånger mer... Ursäkta.

 157. Fem gånger mer smärtstillande
  läkemedel än genomsnittet.

 158. Tyskland kommer därefter, och Sverige
  ligger långt ner på listan, som tur är.

 159. Men USA har inte mer smärta
  än europeiska länder-

 160. -och smärtnivåerna som folk
  självrapporterade minskade inte-

 161. -när vi började översköljas
  av alla smärtstillande läkemedel.

 162. Sen kom heroin och fentanyl.

 163. Heroinets renhet ökade och priset sjönk.

 164. Det blev ett perfekt alternativ
  till receptbelagda opioider-

 165. -som införskaffas på olaglig väg.

 166. Ett piller av en receptbelagd opioid
  kan kosta 80 dollar.

 167. Heroin var mycket billigare.

 168. Heroin och fentanyl
  har förändrat landskapet.

 169. Det här är en penny. Bredvid
  ligger några fentanylkristaller.

 170. Den mängden kan döda.

 171. Här är en jämförelse
  mellan dödliga doser-

 172. -av fentanyl och karfentanil
  jämfört med heroin.

 173. Som ni ser är heroinröret
  mer än halvfullt.

 174. Karfentanil- och fentanyldoserna
  som kan döda är pyttesmå.

 175. Så vårt land fick en perfekt storm.

 176. Press på läkarna, tillgängligt heroin
  och tillgänglig fentanyl.

 177. Sen har vi ytterligare en hypotes
  som jag presenterade förra veckan.

 178. Det är hypotesen att droger kan
  få hjärnan att gilla andra droger-

 179. -hos sårbara människor.

 180. Om vi tittar på all olaglig användning-

 181. -med början på mitten av 1970-talet-

 182. -så ser vi en väldigt snabb ökning
  av droganvändningen i USA-

 183. -när det gäller marijuana,
  heroin, amfetaminer...

 184. Inte heroin, utan marijuana,
  amfetaminer och kokain.

 185. Skyhöga toppar på 1970-talet.

 186. Man fruktar mer och mer att droger
  påverkar hjärnan på ett sätt som gör-

 187. -att man även börjar gilla andra droger
  som heroin och andra opioider.

 188. Vad kan man dra för lärdomar av det här
  i Sverige, i andra europeiska länder-

 189. -och i hela världen? Stora summor
  lades ner på att marknadsföra opioider.

 190. De marknadsfördes för många åkommor
  där det saknades bevis.

 191. De kallades säkra
  och ej beroendeframkallande.

 192. Det fanns inga vetenskapliga bevis
  för deras nytta vid kronisk smärta-

 193. -vad gällde säkerhet och effektivitet.

 194. Förespråkarna i läkemedelsbranschen,
  inom sjukvården och bland patienterna-

 195. -fick uppmärksamhet, till skillnad från
  motståndarna. Beroendet var oförutsett.

 196. Tunga droger översköljde landet.

 197. Medicinsk utbildning
  låg långt efter inom området-

 198. -liksom förordningar som skulle
  kontrollera receptbelagda opioider.

 199. Det är droger som har hög spårbarhet
  och bestämda produktionskvoter.

 200. De här förordningarna misslyckades helt
  med att skydda allmänheten-

 201. -för de förväntade sig inte att om man
  ger 90 piller vid en tandutdragning-

 202. -förblir 87 av dem oanvända och kan
  komma ut på den olagliga marknaden.

 203. De förväntade sig inte
  att om man har stukat fotleden-

 204. -kan 87 piller komma ut på marknaden,
  för man behöver bara tre mot smärtan.

 205. Presidentkommissionen bildades
  med Chris Christie som ordförande-

 206. -Charlie Baker från Massachusetts
  och Roy Cooper från North Carolina...

 207. Före detta kongressledamoten
  Patrick Kennedy-

 208. -är brorson till John F. Kennedy.

 209. En pytteliten gammal dam var med
  i kommissionen. Vad jag än gjorde-

 210. -för att öka min längd...
  Inte ens 10 cm höga klackar fungerade.

 211. Men jag spelade ändå en betydande roll
  i den slutgiltiga rapporten.

 212. Och delstatsåklagaren Pam Bondi,
  som inte finns med på bilden.

 213. Vi lade fram en rapport om att bekämpa
  drogberoende och opioidkrisen.

 214. Den finns på nätet. Gå in
  på whitehouse.gov och sök på "opioids"-

 215. -så finns det en länk till rapporten.
  Den är ungefär 137 sidor lång.

 216. Dagen som kommissionen
  tillkännagavs-

 217. -och vi träffades i kabinettrummet
  i Vita huset, kom min artikel ut.

 218. Jag trodde aldrig
  att jag skulle bli utnämnd.

 219. Men i den här artikeln
  i JAMA Psychiatry-

 220. -skrev jag om läkarnas roll
  i det förebyggande arbetet-

 221. -i behandling av opioidberoende
  och vid räddning.

 222. Jag trodde aldrig att en del av efter-
  forskningarna jag gjort till artikeln-

 223. -skulle hamna i kommissionens rapport.

 224. En av uppgifterna var att ta reda på
  hur den federala finansieringen såg ut.

 225. När jag fick 300 sidor av den federala
  budgeten bara för det här ämnet-

 226. -ringde jag dem som skickat dem
  och sa:

 227. "Jag kan inte göra det på så kort tid.
  Ni får rita upp tabellerna åt mig."

 228. "Jag kan inte sammanfatta 300 sidor."

 229. Vi ville ta reda på vilka
  förebyggande åtgärder som finns-

 230. -inom utbildning och förskrivning.

 231. Vilka behandlingar finns? Är läkemedel
  som motverkar överdoser tillgängliga?

 232. Hur effektiva är
  undervisningsbudskapen?

 233. Vilken är statens roll i det hela
  när det gäller programmens effektivitet?

 234. Vi gav presidenten rekommendationer.

 235. Han godkände hela rapporten
  och accepterade alla rekommendationer.

 236. Rekommendationerna var baserade
  på väldigt kortfattade ämnen.

 237. Det fanns 56 rekommendationer
  inom förebyggande arbete, behandling-

 238. -forskning,
  vem som skulle göra det och ansvar.

 239. Det räcker alltså inte att ha ett
  program, man måste veta utfallsmåttet.

 240. Några rekommendationer var att
  strama upp den federala finansieringen-

 241. -engagera sig i förebyggande arbete,
  plocka bort hinder för behandling-

 242. -tillhandahålla stöd vid tillfrisknande,
  dataanalys och forskning.

 243. Ungefär 36 av rekommendationerna
  försöker bakåtutveckla-

 244. -tidigare misstag inom sjukvården.
  Jag ska inte gå in på allt.

 245. Det här är några av de misstag
  som gjordes under tjugo år.

 246. Vi rekommenderade
  att alla skulle tas bort-

 247. -för att lätta trycket på läkarna.

 248. Varför förebyggande arbete?
  Det räddar potential och hälsa.

 249. Det räddar liv och pengar.
  Förebyggande arbete är livsviktigt.

 250. Vi tittade på de gamla tv-annonserna
  med hjärnan och stekta ägg och sa:

 251. "Vi måste utnyttja
  moderna kommunikationsmetoder."

 252. Alltså sociala nätverk.

 253. Så vi utvecklade en uppsättning
  rekommendationer baserade på det.

 254. Vi rekommenderade även
  några Youtube- och tv-annonser.

 255. De har börjat visas nu.
  Många fler är på väg.

 256. Vi rekommenderade att screening och
  snabb remittering till vård skulle ske-

 257. -i high school,
  för att börja så tidigt som möjligt.

 258. Det bör ske elektroniskt
  snarare än på plats-

 259. -för många ungdomar känner sig inte
  bekväma med att svara ärligt-

 260. -när människor ser dem rakt i ögonen
  och de känner sig hotade av dem.

 261. Vi rekommenderade patientutbildning
  för att förebygga spridning av opioider.

 262. Låt dem få lära sig vad opioider är-

 263. -och farorna med att blanda opioider
  med alkohol eller bensodiazepiner.

 264. Och rätten att vägra opioider
  och att välja alternativ.

 265. Hur man gör sig av med läkemedel.

 266. Apotek och andra ställen i USA
  har nu områden...

 267. Det finns faktiskt ett nästa vecka
  där de samlar in alla oanvända piller.

 268. Vi vill även
  att människor ska få utbildning-

 269. -i farorna med att dela mediciner.

 270. Ett välkänt tv-ankare...

 271. Hans son åkte till Colorado
  för att börja på college.

 272. Han gick runt på campus och berättade
  för sin vän att han var stressad.

 273. Vännen sa: "Här, jag har just fått
  ett Xanaxpiller, en bensodiazepin."

 274. Han svalde det
  och var död inom en timme.

 275. Det var ett falskt piller
  som innehöll fentanyl.

 276. Han trodde att han skulle få nåt
  som kunde hjälpa honom att sova.

 277. Faran med fentanyl. Det här är...

 278. ...ett sockerpaket som väger 1 kg.

 279. Det här är ett fentanylpaket
  som väger 1 kg.

 280. Det 1 kg tunga paketet med fentanyl
  kan döda en halv miljon människor.

 281. Utbilda föräldrarna,
  för de har stort inflytande.

 282. Om föräldrarna inte har nåt emot droger
  använder 35 % av barnen det.

 283. Om de godtar droger eller brukar själva.

 284. Om de inte godtar droger är det bara
  5 %, precis som för cigaretter.

 285. Det innebär att risken
  att ditt barn ska använda droger-

 286. -ökar fem till sju gånger-

 287. -om du själv
  inte tar bestämt avstånd till droger.

 288. Föräldrar måste veta om riskfaktorerna
  i omgivningen, barnets riskfaktorer-

 289. -och tecken på droganvändning.
  Problem i hemmet är en riskfaktor.

 290. Det finns många såna
  som jag inte hinner gå igenom.

 291. Inom utbildning och förebyggande
  hälsoarbete rekommenderade vi-

 292. -att alla patienter ska screenas för
  psykisk hälsa, drogbruk och självmord.

 293. Alla patienter bör screenas
  för bruk av receptbelagda läkemedel-

 294. -av ett databassystem.

 295. Alla läkare bör utbildas inom
  opioidförskrivning och smärthantering-

 296. -hur man upptäcker
  opioidberoendesjukdom-

 297. -hur man ger kvalitativ behandling eller
  remitterar till kvalitativ behandling-

 298. -och hur man ska motverka stigman.

 299. Alla bör lära sig
  alternativ till opioider-

 300. -som kognitiv beteendeterapi,
  träningsterapi-

 301. -alternativa analgetika
  och förbättrade förskrivningsrutiner.

 302. I förebyggande arbete
  ingår minskad tillgång:

 303. Fler fällande domar för fentanyl-

 304. -reglering av pillerpressar som används
  för tillverkning av falska piller-

 305. -och fokus på tillverkare
  av falska piller.

 306. Vi rekommenderade gränsskyddsteknik
  och att man förhindrar spridning.

 307. Om ni tror att polisens arbete
  inte har nån inverkan...

 308. Här är en anekdot från min tid som vice
  ansvarig narkotikabekämpare i USA.

 309. Vi hade
  ett enormt fentanylproblem 2006.

 310. Över 1 000 personer dog av överdoser
  av fentanyl på väldigt kort tid.

 311. Ett labb i Toluca i Mexiko
  var det superlabb-

 312. -som framställde nästan all fentanyl.

 313. När det labbet förstördes
  försvann problemet.

 314. Dödsfallen återgick till baslinjen,
  som var väldigt låg vid den tiden.

 315. Det här är de olagliga
  fentanylprekursorerna.

 316. De kommer framför allt från Kina och
  skickas till Kanada, USA och Mexiko.

 317. Vissa av dem kommer
  från Kanada till USA.

 318. Prekursorerna skickas från USA till
  Mexiko, där slutprodukterna framställs.

 319. Det här motiverar folk
  att framställa fentanyl.

 320. Det är kontraintuitivt
  att döda sin kund.

 321. Det är inte vettigt att kunderna
  som köper olagliga droger ska dö.

 322. De ekonomiska incitamenten är enorma.

 323. Om en narkotikahandelsorganisation
  köper 1 kg heroin-

 324. -som kostar ungefär 6 000 dollar-

 325. -blir deras grossistpris ungefär
  80 000 dollar, så det blir deras vinst.

 326. Om de köper 1 kg fentanyl
  kan deras vinst bli 1,5 miljoner dollar-

 327. -i stället för 80 000. Så incitamenten
  för att fortsätta framställa det-

 328. -och fortsätta tillsätta det
  i andra droger är väldigt stora.

 329. Rapporten hade även
  lösningar för behandling-

 330. -förbättrad
  läkemedelsassisterad behandling-

 331. -för hur överdosräddningskit
  ska kunna spridas så brett som möjligt-

 332. -och hur man bidrar med tillfrisknings-
  stöd, stöd till familjer och dataanalys.

 333. Utvidgad behandling innebär screening
  för missbruk och psykisk ohälsa.

 334. Ökad utbildning, behandlingskapacitet
  och tillgång till läkemedelsassistans.

 335. Ökad telemedicin i avlägsna samhällen
  som saknar beroendespecialist.

 336. Ökad naloxonspridning och så vidare.

 337. Vi rekommenderade även
  behandling vid behov, inom 24 timmar.

 338. Vi ville förbättra behandling vid behov-

 339. -och göra psykiatriska och medicinska
  tjänster centrala för behandlingen-

 340. -utan påhittade tidsgränser
  för behandlingen.

 341. Vi ville registrera utfallsmåtten och
  utveckla kvalitativa behandlingshem-

 342. -samt utveckla tillfriskningscoacher.

 343. Det finns fyra läkemedel. Metadon,
  buprenorfin och naltrexon används nu.

 344. De är evidensbaserade och godkända.

 345. Sen har vi ett nytt läkemedel som just
  blivit godkänt: lofexidin mot abstinens.

 346. Vi rekommenderade
  förbättrat statligt stöd-

 347. -som ska hjälpa familjer, gravida, barn,
  collegestudenter, arbetare och fångar.

 348. De ska fylla luckor i Narcanspridningen,
  behandlingsluckor, luckor i fängelser.

 349. Fler domstolar och minskad tillgång.

 350. Att fylla luckorna
  i överdosrapporteringen är viktigt.

 351. Den som skriver ut läkemedel ska få
  reda på att patienten tagit en överdos-

 352. -från akutmottagningar,
  ambulanspersonal och husläkare.

 353. Vi rekommenderade på ett eller annat
  sätt hur man ska föra över patienter-

 354. -från opioider till alternativ,
  från beroendesjukdom till behandling-

 355. -från räddning till behandling
  och sen till långvarigt tillfrisknande.

 356. Vi vet vikten av det här, för livs-
  längden för folk som tar en överdos...

 357. 7 % är döda inom ett år
  efter en överdos.

 358. De har 24 gånger högre risk att dö.

 359. Och de dör inte bara
  av drogrelaterade problem-

 360. -utan av lungproblem, självmord,
  infektioner, matsmältningssjukdomar...

 361. Det finns ett stort behov av beroende-
  och psykiatrisk vård efter en överdos.

 362. Vi rekommenderade dataanalys,
  som vi inte hinner gå in på. Forskning.

 363. Nationella instituten för drogberoende
  och neurologiska sjukdomar och stroke-

 364. -har fått ett stort tillskott av pengar
  för att utveckla bättre läkemedel-

 365. -för att behandla
  opioidberoendesjukdom.

 366. Icke beroendeframkallande alternativ,
  elektroniska apparater och så vidare.

 367. Sen var det över. Jag firade
  med guvernör Christie, Patrick Kennedy-

 368. -och alla andra ledamöter.
  Vi lade fram rapporten.

 369. Jag vill bara avsluta med en tanke.

 370. Tidningar, tv, media,
  Youtube och Facebook sörjer-

 371. -underhållares för tidiga bortgång.

 372. John Belushi, River Phoenix,
  Prince och Michael Jackson.

 373. De har alla gått under av opioider.

 374. Men jag vill lägga fram en vädjan-

 375. -"för dem som aldrig sjunger"-

 376. -"utan dör med all musik inom sig."

 377. "Gråt för de röstlösa
  som har känt korset utan ärekransen."

 378. Tack.

 379. Tack!

 380. Översättning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Farmakologi, Förenta staterna, Läkemedel, Medicin, Narkotikamissbruk, Opioider, Smärtstillande medel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton

Ungdomars psykiska ohälsa

Evelina Landstedt, doktorand i folkhälsovetenskap, har undersökt ungdomars hälsa - "hur de mår inom sig". Forskningen visar att tonårsflickor upplever mer stress och oro än tonårspojkar. Ungas livsvillkor är genusifierade vilket kan innebära att tjejer och killar erfar olika exponering för riskfaktorer för psykisk ohälsa. Arrangör: Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.