Titta

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Föreläsningar från Arkiv och genusforskning - en jubileumskonferens för KvinnSam 60 år. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv : Om populärhistoriska biografierDela
 1. "Mer än bara tomtetecknare"

 2. Men sen
  när man kommer till artikeln...

 3. "Mor till alla tomtarna", "God jul"

 4. Vad trevligt att vara här.
  Vilken ära-

 5. -att få vara med att fira
  KvinnSams 60-årsjubileum med er alla.

 6. Jag heter Daniel Nyström och är
  idéhistoriker från Umeå universitet.

 7. Jag skrev min doktorsavhandling-

 8. -om kvinnohistorisk
  och arbetarhistorisk forskning.

 9. "Innan forskningen blev radikal:
  en historiografisk studie"-

 10. -"av arbetarhistoria
  och kvinnohistoria"

 11. I den studerar jag
  några av personerna-

 12. -vars namn vi har hört nämnas redan
  under dagen så här långt.

 13. Det är Gunnar Qvist,
  Karin Westman Berg, Gunhild Kyle-

 14. -Greta Wieselgren
  och en lång rad andra.

 15. Jag kollar helt enkelt på framväxten
  av kvinnohistorisk forskning-

 16. -och hur den har beskrivits
  i efterhand.

 17. Men det ska jag inte prata om.
  Vi har hört mycket om personarkiv-

 18. -och biografiskrivande redan.

 19. Då har jag döpt min presentation till
  "Om populärhistoriska biografier".

 20. Men jag skulle vilja sätta en
  parentes runt ordet "biografi".

 21. I alla fall inledningsvis, och säga
  att jag ska uppehålla mig-

 22. -vid aktörsdriven historieskrivning.

 23. Alltså när aktören
  får ett stort förklaringsvärde.

 24. Och så ska jag säga nåt
  om populärhistoria som genre.

 25. -och fundera över ordet "populär",
  vad det är för nånting.

 26. Ingången är den här: För några år sen
  skrev jag en artikel-

 27. -med historikern Svante Norrhem.
  "Arkiv och perspektiv:"

 28. "Finns det en motsättning mellan
  populärhistoria och genushistoria?"

 29. I artikeln anklagade vi
  det populärhistoriska fältet-

 30. -för vad vi kallade
  för "metodologisk genusblindhet".

 31. Vi tyckte
  att det saknades maktperspektiv-

 32. -och saknades ingående arkivstudier
  vid skrivandet av populärhistoria.

 33. Vi ondgjorde oss
  över ett "stora män-perspektiv"-

 34. -i den populära historieskrivningen.

 35. Kanske slog vi i och med det
  in en del öppna dörrar.

 36. Det är nånstans en allmänt
  spridd syn på populärhistoria.

 37. Inte minst alla de här magasinen som
  vi läser och ser i tidningskioskerna.

 38. Nu när jag gick tillbaka till de
  populärhistoriska tidskrifterna-

 39. -kändes det som att vi hade fog
  för vår kritik.

 40. När man går tillbaka några år är det
  en närmast tvångsmässig upptagenhet-

 41. -vid vad som raljant brukar kallas
  för "kungar och krig".

 42. Att det är stora män
  som har drivit utvecklingen framåt-

 43. -genom krig och liknande aktiviteter.

 44. Men kanske var vi också orättvisa
  i vår kritik.

 45. Sen 2011
  har det kommit en del forskning-

 46. -om just populärhistoria som fenomen,
  historiekulturellt fenomen-

 47. -som försöker förstå populärhistoria-

 48. -mer som ett uttryck för vår tid
  eller för nåt större, samhälleligt.

 49. Och till exempel Marianne Sjöland,
  som jag listar här-

 50. -säger så här inledningsvis
  i sin avhandling:

 51. Visst, när vi ser omslagen
  på de här tidskrifterna-

 52. -förefaller det vara
  precis den stereotypa bilden.

 53. Men när vi börjar bläddra i dem
  så märker vi-

 54. -att utbudet
  är ganska varierat där i.

 55. När jag flög ner i går...

 56. ...tog jag den här bilden
  på Umeå flygplats.

 57. Den förefaller ju som
  att det fortfarande är en väldigt...

 58. ...viss typ av kod
  på de här omslagen.

 59. Det är stuntmän, det är slavarmé-

 60. -det är Mandela,
  det är andra världskriget-

 61. -en pestdoktor och vikingar där uppe.

 62. Men inuti kanske det är varierat.

 63. För här ser vi ju faktiskt...
  Här uppe sitter Anne Frank-

 64. -som inte fick resa till USA,
  eller till Amerika.

 65. Såå inuti verkar de ändå
  ha ett bredare utbud.

 66. Jag tänker att perioden
  som har gått från 2011 till i dag...

 67. Jag ville säga nåt om perioden, vad
  gäller det populärhistoriska fältet.

 68. Då har jag kollat på populärhistoria,
  för det har hunnit hända en hel del.

 69. De stora tidskrifterna Populär
  historia och Allt om historia-

 70. -har fått nya ägare,
  det är Bonnierägt, nya redaktörer.

 71. Och, inte minst,
  har det dykt upp en ny tidskrift-

 72. -som heter Historiskan-

 73. -med explicit fokus på kvinnohistoria
  och genushistoria.

 74. Det gör att det blir intressant
  att fundera över...

 75. Det finns ingen nödvändig kausalitet
  mellan olika fenomen-

 76. -men man kan tänka att
  kvalitativa förändringar på fältet-

 77. -bidrar till kvalitativa förändringar
  i innehållet och det som förmedlas.

 78. Så då har jag helt enkelt kollat,
  framförallt på de här tidskrifterna.

 79. Populär historia och...

 80. ...Historiskan.

 81. Jag har velat ställa två sorters
  frågor till de här tidskrifterna.

 82. För det första
  en mer historiefilosofisk fråga.

 83. Vad är det som gör
  att vi presenterar och paketerar-

 84. -det förflutna
  på olika sätt i olika tider?

 85. Vad är det i nuet som gör att vi
  tolkar det förflutna-

 86. -och håller fram vissa aspekter
  av det förflutna?

 87. Men jag har också velat studera dem
  ur ett genusperspektiv.

 88. Och jag ska genast säga-

 89. -att ingen av de två tidskrifterna
  - Populär historia och Historiskan-

 90. -har ett jätteavancerat
  genusperspektiv i artiklarna.

 91. Utan det är olika varianter-

 92. -av det som kallas
  för additiv kvinnohistoria-

 93. -som dyker upp i både Historiskan
  och Populär historia.

 94. Additiv kvinnohistoria
  har varit en oumbärlig del-

 95. -för att göra kvinnor synliga
  i historien.

 96. Det har också fungerat
  som ett implicit sätt-

 97. -att belysa historieskrivning
  och hur den ser ut på annat håll-

 98. -genom att presentera...

 99. ...aktörer som inte har synts
  så mycket i historieskrivningen.

 100. Sen tänker jag
  att additiv kvinnohistoria-

 101. -diskuterades ganska flitigt
  för kanske 30 år sen-

 102. -inom kvinnohistorisk forskning.

 103. Så additiv historieskrivning
  kanske innebär nåt annat i dag-

 104. -än för 30 år sen.

 105. Men för att ni inte ska fundera
  över vad jag har kommit fram till-

 106. -tänkte jag presentera
  mina slutsatser först.

 107. Under den här perioden,
  från 2015, när Historiskan startade-

 108. -så kan man säga att...

 109. ...mitt intryck är att Populär
  historia har breddat innehållet-

 110. -mot att inkludera
  fler kvinnohistoriska ämnen.

 111. Vi såg på omslagen
  till Populär historia-

 112. -som jag visade från 2016-

 113. -är det åtta kvinnor och åtta män.

 114. Det tyder på att både utåt och även,
  som jag har uppfattat det, inuti-

 115. -är det en större bredd,
  framförallt i representation av kön.

 116. Populär historia har längre artiklar
  jämfört med Historiskan-

 117. -så de kan vika större utrymme
  åt historieteoretiska frågor.

 118. Diskutera materialläge-

 119. -resonera kring källkritiska problem-

 120. -kring historiebruk...

 121. ...och liknande.

 122. Samtidigt är det en tidskrift
  som i huvudsak har en manlig publik.

 123. -vilket gör att det är en intressant
  ambivalens som uppstår ibland-

 124. -mellan nåt slags vilja-

 125. -att bredda och uppdatera
  historieskrivningen och förmedlingen-

 126. -samtidigt som man anspelar-

 127. -på olika traditionella sätt
  att förmedla historia.

 128. Och ambivalensen mellan traditionell
  och uppdaterad historia...

 129. Jag gillar "uppdaterad", det tyder på
  att vår historia alltid är daterad.

 130. Men vi daterar
  den kanske annorlunda i dag.

 131. Det uppstår en spänning
  som jag ska visa på längre fram.

 132. Vad gäller Historiskan är en av
  de stora förtjänsterna, som jag ser-

 133. -och det som gör att det additiva
  perspektivet fortfarande har...

 134. ...en subversiv
  eller radikal potential-

 135. -är att de viker ett stort utrymme
  åt icke-kanoniserade kvinnor.

 136. Att det kan dyka upp ett reportage
  om den egyptiska kvinnorörelsen-

 137. -om afrikanska elitsoldater,
  om västindiska upprorsledare-

 138. -om 1700-talsastronomen Wang Zhenyi
  och många fler.

 139. Samtidigt så riskerar
  en tidskrift som Historiskan-

 140. -samma typ av fallgrop som kvinno-
  rörelsen alltid har brottats med.

 141. Alltså att det väcker frågor
  kring den feministiska paradoxen:

 142. Vad vill egentligen
  den feministiska kampen?

 143. Vill den att kvinnor
  ska bli lika och likställda män-

 144. -och därmed sudda ut skillnaden
  mellan kvinnor och män?

 145. Eller vill kvinnorörelsen
  och feminismen höja kvinnors status-

 146. -betona olikheten
  och göra kvinnor jämställda-

 147. -men därmed också
  i nån mening reproducera-

 148. -föreställningar om kön.

 149. Jag kan inte påstå
  att jag har svar på det-

 150. -utan det är mer
  en iakttagelse jag har gjort.

 151. Ständigt denna populärhistoria.

 152. Och ändå är den så outforskad.

 153. Det är en av de vanligaste historie-
  bruken som vi möter i samhället.

 154. Det är inte bara de här magasinen,
  det är i romaner och tv-serier...

 155. Ständigt denna typ av
  populärkulturella historieskrivning.

 156. Och jag skulle ljuga om jag inte sa
  att det fanns en viss attityd-

 157. -bland akademiska historiker
  gentemot populärhistoria.

 158. Den här attityden
  kan ta sig lite olika uttryck.

 159. Å ena sidan
  finns den spridda föreställningen-

 160. -att populärhistorieskrivning inte
  går i takt med forskningsfronten.

 161. Att den tenderar att servera gammal
  skåpmat i flamsiga förpackningar.

 162. Att den presenterar historien
  på ett sätt som inte finner stöd-

 163. -i aktuell historisk forskning.

 164. Så när historieskrivningen
  tillämpar nya perspektiv-

 165. -eller har hittat nya fynd i arkiven-

 166. -som gör att kända fenomen
  ställs i nytt ljus-

 167. -så står populärhistoria kvar och
  tuggar samma historia om och om igen.

 168. Det är en sån föreställning.

 169. Sen finns det en tendens att se
  populärhistorien som skräpkultur.

 170. Att den kommersiella aspekten
  anses förvanska trovärdigheten-

 171. -och korrektheten
  i den historia som presenteras.

 172. Och det kan ibland antydas att...

 173. ...den här historieskrivningen,
  att om vi akademiker stöttar den-

 174. -så på nåt sätt...
  Den är ju problematisk-

 175. -för den bryter ju mot en av de stora
  kardinalflosklerna inom akademin:

 176. Att forskningen ska vara fri,
  ett oberoende kunskapssökande.

 177. Är det då kopplat till kommersiella
  intressen så ses det som fel.

 178. Populärhistoria som en melodifestival
  för akademiska historiker-

 179. -är vi inte intresserade av.

 180. Vad som ofta händer när
  akademiska historiker ska uttala sig-

 181. -och till och med skriva
  om populärhistoria-

 182. -som jag och Svante
  också gjorde oss skyldiga till-

 183. -är att vi tenderar att söka fel.

 184. Felfinneri är så som vi
  vill närma oss populärhistorien.

 185. Det har naturligtvis uppmärksammats-

 186. -bland annat av historikern
  Simon Larsson som skriver så här:

 187. "Historikerna har en benägenhet att
  anta att populärkulturens referens"-

 188. -"måste vara
  en yttre, politisk historia."

 189. "Historikerna tar sen på sig rollen
  som ordningsvakt"-

 190. -"genom att bedöma
  hur den förhåller sig"-

 191. -"till denna yttre,
  så att säga verkliga historia."

 192. Och när jag bläddrade igenom
  en rad recensioner-

 193. -av populärhistoriska skrifter
  och publikationer-

 194. -så förefaller det
  som om Larsson har rätt.

 195. Maja Hagermans "Käraste Herman"-

 196. -sägs ta stora friheter
  i sina tolkningar-

 197. -på gränsen mot det rent fiktiva.

 198. Henrik Arnstads "Älskade fascism"
  förhåller sig tendensiöst-

 199. -till tidigare forskning,
  i recensionerna.

 200. Om det inte är det framhålls
  att den här forskningen parasiterar-

 201. -på grundforskningen
  utan att ge tillräckligt med cred-

 202. -som till exempel varit fallet
  med Barbro Hedvalls studie...

 203. ...eller populärhistoriska
  coffee table-bok, ska jag säga-

 204. -om rösträttsrörelsen.

 205. Sedermera har samma kritik riktats
  mot tv-serien "Fröken Frimans krig".

 206. Nämligen att den plockar
  lite väl skamlöst-

 207. -ur Christina Florins
  och Josefin Rönnbäcks grundforskning.

 208. Men det här är på nåt sätt
  ett förhållande som går båda vägar.

 209. Från mer populärt håll
  kan det finnas en liknade skepsis-

 210. -mot akademisk forskning.

 211. Så får akademiker höra att...

 212. ...de kanske har sålt ut sig.

 213. De har liksom följt...

 214. ...den kommersiella logiken och
  förlagens önskemål lite för långt.

 215. Vilket antyds i en recension av
  Gunilla Björks bok om Kata Dalström.

 216. Eller att det
  bara är knastertorr källkritik-

 217. -som jag har hittat
  om Elisabeth Elgáns bok-

 218. -om 70-talsfeminismrörelsen
  och Grupp 8.

 219. Klas Åmarks bok om Raoul Wallenberg
  likaså, knastertorr källkritik.

 220. Det finns också föreställningen att
  de rör sig med för mycket teorier-

 221. -och att det blir
  en ogenomtränglig framställning-

 222. -eller
  en alltför banal framställning.

 223. Antingen fikonspråk
  eller synen på-historia-

 224. -som till exempel Peter Englund har
  kritiserat akademiska historiker för.

 225. Varför inte ta reda
  på vad som egentligen hände-

 226. -i stället för denna ständiga
  "hur såg de på saker?"

 227. Nu vill jag inte överdriva här
  och säga-

 228. -att forskning och alla forskare
  som uttalar sig om populärhistoria-

 229. -är felfinneri, för så är det inte.

 230. Marianne Sjöland,
  som vi såg inledningsvis-

 231. -och även en doktorsavhandling
  av Fredrik Holmqvist-

 232. -visar väldigt väl
  hur populärhistoria kan förstås-

 233. -som ett uttryck för vår tid,
  ett uttryck för...

 234. ...människans... Vad ska jag säga?

 235. ...historiekulturella...

 236. ...olika historiekulturella
  ytterligheter.

 237. Holmqvist pratar om det som ett
  spänningsfält mellan nytta och nöje-

 238. -bildning och kommersialism-

 239. -akademisk och journalistisk prosa,
  och så vidare.

 240. Marianne Sjöland säger explicit
  att hon inte vill leta faktafel-

 241. -eller sticka hål på myter,
  utan vill ta reda på-

 242. -vad populariseringen kan innebära
  utifrån olika perspektiv.

 243. Samtidigt finns det en risk-

 244. -att Holmqvist och Sjöland
  talar emot sig själva-

 245. -för slutsatserna de kommer fram till
  tyder ändå på att de vill uttala sig-

 246. -om populärhistoriens grad
  av akademisering.

 247. Sjöland skriver att artiklarna
  i engelska populärhistoriska magasin-

 248. -är mer utförliga
  och närmare forskningen och så.

 249. Och Holmqvist landar i en slutsats
  om att Herman Lindqvist-

 250. -är mindre akademisk
  än Peter Englunds historieskrivning.

 251. Som jag har antytt - det var det här
  Svante och jag var ute och for efter:

 252. Att kritisera populärhistoria för att
  den inte är tillräckligt akademisk.

 253. Inte tillräckligt tydliga perspektiv-

 254. -inte tillräckligt djuplodande
  arkivstudier.

 255. Fel, fel, fel,
  från akademisk synvinkel.

 256. Varför akademiska historiker vill
  kritisera icke-akademisk historia-

 257. -för bristande vetenskaplighet
  är ju en väldigt intressant fråga.

 258. Kanske ska inte populärhistoria
  känna sig särskilt utpekad.

 259. Felfinneri är ju en av de centrala
  verksamheterna inom akademin.

 260. Det är ju det enda vi gör
  på seminarier.

 261. Vid granskning är det brister
  som kommentatorerna siktar in sig på.

 262. Problemformulering, källhantering
  förhållande till tidigare forskning-

 263. -slutsatser, teori,
  metodanvändning och så vidare.

 264. Oavsett om du är disputerad eller
  inte fortsätter det karriären igenom.

 265. Seminariebehandlingar, peer review-
  processer, sakkunnigutlåtanden-

 266. -recensioner och så vidare.

 267. Så jag kan konstatera
  att intentionerna är goda-

 268. -bakom att förstå populärhistoria
  som fenomen-

 269. -men det finns nog mer att göra
  på den fronten.

 270. När Christopher O'Regan
  eller Johan Norberg-

 271. -titulerar sig historiker
  och idéhistoriker-

 272. -då sticker det i ögonen
  på en och annan akademisk historiker.

 273. De är ju inte ens doktorerade,
  de har inte ens doktorerat.

 274. De är inte ens doktorander.

 275. De förvanskar bilden av vad en
  historiker eller idéhistoriker är.

 276. Jag tänkte att jag vill säga nåt
  om begreppet "populär".

 277. Klart är att "populär"
  kommer ur latinets "populus"-

 278. -och betyder "folk".

 279. Så...när vi pratar om "populär"
  i vardagligt tal-

 280. -är det inte särskilt problematiskt.

 281. Vi använder begreppet
  som "allmänt omtyckt".

 282. Men spänningarna uppstår
  när vi försöker ta reda på-

 283. -för vem och vad något är omtyckt.

 284. Begreppet tycks implicera att det är
  vad som är omtyckt av folket.

 285. Vad som gör O'Regan
  och Norberg populära-

 286. -är ju att de går hem i stugorna.

 287. Det sätter ju akademiska historiker
  inte i nåt fördelaktigt ljus.

 288. Att vara i opposition
  mot populärhistoria-

 289. -kan uppfattas som en distansering
  från det som är folkligt.

 290. Om populärhistoria
  är ett uttryck för folket-

 291. -skulle det betyda
  att akademiska historiker-

 292. -är representanter för eliten,
  för överheten.

 293. Och de flesta akademiker
  ställer upp på det. De köper det.

 294. Och jag tror till och med att
  människor generellt ställer upp på-

 295. -att det vi gör på universiteten
  ska vara elitistiskt.

 296. Ingen vill ha medioker forskning
  eller undervisning.

 297. Vi vill inte gå till
  en medioker kirurg och så vidare.

 298. Det ska vara elitistiskt.
  Men det här spänningsförhållandet-

 299. -att ta avstånd från det populära,
  det folkliga, från folket-

 300. -är likväl problematiskt.

 301. Jag har försökt söka en teoretisk
  ingång till begreppet "populär"-

 302. -och hittade en artikel av den
  framlidne kulturvetaren Stuart Hall-

 303. -som har skrivit
  om begreppet "populär".

 304. Han säger att det finns en koppling
  mellan "populär" och "the people".

 305. "The popular and the people". Men
  den här kopplingen är ju inte given.

 306. Om vi vill försöka förstå vad som är
  populärt kan vi inte inventera det.

 307. Vi kan inte göra en lång inventering
  av allt som förknippas med folket.

 308. För när vi är färdiga med den listan-

 309. -så har tiden
  och omständigheterna förändrats-

 310. -och det är nåt annat listan
  består i. Och saker har bytt plats.

 311. Det som var en representant för
  eliten är en representant för folket.

 312. Vi måste hitta en mer konceptuell
  förståelse av begreppet "populär"-

 313. -säger Stuart Hall.
  Och så säger han så här:

 314. "Populär", det är en arena-

 315. -där en förhandling
  mellan olika krafter äger rum.

 316. Vilka är då krafterna, enligt Hall?
  Jo, krafterna som förhandlar-

 317. -om vad som är populärt
  och vad det betyder-

 318. -är å ena sidan folket.

 319. Folket har ett intresse
  av att definiera sig självt...

 320. ...att stå upp för sig självt,
  sina värden och sina praktiker.

 321. Men å andra sidan
  finns det andra krafter.

 322. Kommersiella krafter, politiska
  krafter och den kulturella makten.

 323. Antingen för ekonomisk vinning eller
  för att eliten vill kontrollera-

 324. -och disciplinera de breda massorna.

 325. Här är grovt sett de två lägren.

 326. Folket - den ekonomiska
  och kulturella eliten.

 327. Inte heller den här fördjupade,
  konceptuella förståelsen-

 328. -sätter akademiska historiker
  i nåt särskilt positivt ljus.

 329. För vad gör vi
  när vi kritiserar populärhistoria-

 330. -även om vi gör det
  ur ett slags konceptuell synvinkel?

 331. Vi rider in på våra vita springare
  och vill tala om för folket-

 332. -vad de ska tycka
  om den kultur som de konsumerar.

 333. De tycker fel.

 334. Att säga att de har blivit vilseledda
  får oss att känna oss rättskaffens-

 335. -men är inte så givande analytiskt.
  Då skriver Stuart Hall så här:

 336. "I don't know that it is a view
  which can survive for long"-

 337. -"as an adequate account
  of cultural relationships"-

 338. -"and even less
  as a socialist perspective"-

 339. -"on the culture and nature
  of the working class."

 340. "Ultimately, the notion of the people
  as a purely passive, outline force"-

 341. -"is
  a deeply unsocialist perspective."

 342. "Populär".
  Varför jag tror att jag nu-

 343. -om jag ska rikta
  ett metaperspektiv på mig själv...

 344. Varför jag har fastnat för "populär"
  är ju inte så konstigt.

 345. "Populär" har ju kommit att bli ett
  jätteinfekterat ämne under senare år-

 346. -genom kopplingen till "populism".
  som jag ser det.

 347. Att det har dykt upp en ny kraft,
  vid sidan av folket-

 348. -och den kommersiella
  och kulturella eliten-

 349. -nämligen
  de här populistiska rörelserna...

 350. ...som på olika sätt försöker...

 351. ...stå bakom
  en mer högerextrem politik.

 352. Och även de försöker definiera
  vad som tillhör folket.

 353. Vad som är folket. De säger till och
  med att de är folkets representant-

 354. -och vet folkets eget bästa.
  Det är en jättespännande arena-

 355. -där en förhandling om vad som
  ska höra till det populära äger rum.

 356. För att avgränsa mig när jag kollade
  på Historiskan och Populär historia-

 357. -så valde jag
  att göra några nedstamp, nedslag-

 358. -där det är samma historiska person
  som behandlas i båda tidningarna.

 359. Man hade kunnat göra
  andra urval också.

 360. Men för en sån här presentation
  tänkte jag att det kunde funka bra.

 361. Jag har valt Kleopatra,
  Jenny Nyström-

 362. -drottning Kristina
  och Selma Lagerlöf.

 363. Populär historia.
  Enligt redaktionens text på hemsidan:

 364. De har en folkbildande ambition
  och tummar aldrig på kvaliteten.

 365. På Historiskans hemsida står det att
  det är en genusmedveten tidning-

 366. -som sätter kvinnor i fokus. Varje
  nummer erbjuder mångfaldsperspektiv-

 367. -intersektionalitet och en stor
  geografisk och tidsmässig spridning.

 368. Jag ska genast säga att jag har...

 369. Det jag tycker är intressant
  med det här är ju att folkbildning...

 370. ...och...

 371. ...mångfaldsperspektiv,
  kvinnors inkludering...

 372. Jag uppfattar det som nåt som står...

 373. ...som är nånting mer än
  att bara ha kommersiella intressen.

 374. Jag uppfattar folkbildning
  och inkludering av kvinnor-

 375. -som en ideologisk maktmarkör.

 376. Det är kanske lite väl starkt
  att säga det.

 377. Men det är inte en alltför
  vågad gissning att de menar-

 378. -att de står bakom
  ett slags demokratiska värderingar.

 379. Jag har inte hittat
  jättestora skillnader i artiklarna-

 380. -i Populär historia och Historiskan.

 381. Men likväl
  är skillnaderna intressanta.

 382. I Populär historia behandlas
  den historiska människan Kleopatra.

 383. I augustinumret 2015
  så pryder hon numret...omslaget-

 384. -med den tillhörande texten
  "Kleopatra bakom myten"

 385. Alltså att den här artikeln
  vill berätta om Kleopatra-

 386. -bakom all typ av mytologisering
  och vad som har lagts på henne-

 387. -i form av ett misogynt historiebruk
  genom årtusenden.

 388. Man vill avslöja vad som är myt
  och vad som är verklighet.

 389. Och vad som blir tydligt
  i Populär historias version-

 390. -när de skriver om Kleopatra 2016-

 391. -är ju att det här temat
  - myt och verklighet-

 392. -är nånting spännande i sig självt.

 393. Nämligen att...man kan
  liksom frossa lite i myten-

 394. -och ändå säga
  "Fast det var bara en myt".

 395. Det är därför jag visar den här
  bilden, Alexandre Cabanels målning-

 396. -av Kleopatra sittande barbröstad-

 397. -med sin tjänarinna och en leopard,
  från 1887-

 398. -som är liksom huvudbilden
  när man kommer till artikeln.

 399. Om inte det vore nog börjar
  också artikeln med just myten.

 400. "Genom diset syns lättklädda flickor
  klättra omkring i riggen."

 401. "På det förgyllda akterdäcket
  står nakna småpojkar med vingar"-

 402. -"och fläktar skeppets ägarinna
  med strutsfjädrar."

 403. "Under ett guldstickat soltak"-

 404. -"ligger Egyptens omsusade drottning
  Kleopatra utsträckt på en divan."

 405. "Som ett mellanting
  mellan kärleksguden Afrodite"-

 406. -"och modergudinnan Isis
  är hon 'dressed for success'"-

 407. -"inför det stundande mötet med den
  romerska härföraren Marcus Antonius."

 408. "Men det här var bara en myt",
  säger de sen.

 409. Efter att vi har fått kolla
  på hennes bröst och läsa det här-

 410. -så kan vi konstatera
  att det bara var en myt.

 411. Här får man säga att det är svårt
  att skaka av sig bilden av Kleopatra-

 412. -som dekadent sexdrottning
  efter en sån här ingång.

 413. Vilket tyder på att själva greppet...

 414. ...att avfärda en myt
  egentligen är en förevändning-

 415. -för att få frossa i myten,
  som jag uppfattar det.

 416. I Historiskan är det i stället-

 417. -trots att det är samma person
  som skriver i båda tidningarna-

 418. -arkeologen Allan Klynne,
  så har den en helt annan ingång.

 419. Här är det John William Waterhouses
  målning, samtida med Cabanels-

 420. -med en mäktig drottning på sin tron
  som illustrerar artikeln.

 421. Och i stället för texten från
  den antika historikern Plutarchos-

 422. -hans erotiska fantasi
  som jag läste upp-

 423. -är det en beskrivning av
  politikern Kleopatra som presenteras.

 424. Vi får veta att Kleopatra föds in
  i en krävande roll i en orolig tid.

 425. Att hon ärver tronen när hon bara är
  18 år. En otroligt deskriptiv ingång.

 426. En liknande ambivalens-

 427. -går att se när Jenny Nyström,
  konstnären, ska porträtteras-

 428. -i Historiskan
  respektive Populär historia.

 429. I Populär historia vill de
  på nåt sätt lansera Nyström-

 430. -som nåt mer än personen
  som är känd för att måla och teckna-

 431. -vykort med tomtar.

 432. "Mer än bara tomtetecknare"
  lovar de på omslaget.

 433. Inte bara tomtetecknare,
  inte bara tomtebilder.

 434. Men sen
  när man kommer till artikeln...

 435. "Mor till alla tomtarna"

 436. "God jul"

 437. Det är samma grepp i Historiskan.
  Nånting mer än vykortstecknare.

 438. Men Historiskan
  lyckas bättre med konsekvensen.

 439. Men det är nåt kittlande
  med myten om den historiska personen.

 440. Man får liksom ha
  lite orättvisa glasögon på sig.

 441. Man får läsa lite motströms
  för att locka fram...

 442. För det är ett mer breddat utbud
  i Populär historia nuförtiden.

 443. Men det är små saker,
  som att när drottning Kristina...

 444. Samma skribent, Karin Tegenborg
  Falkdalen, disputerad...

 445. Det är viktigt att påpeka.
  Disputerad idéhistoriker.

 446. Det är ett aktörsperspektiv
  som inleder texten i Historiskan-

 447. -genom att helt enkelt hoppa fram
  några år, där Kristina har abdikerat-

 448. -och försöker
  göra sig politiskt gällande i Rom.

 449. Det är lätt att skriva fram
  en aktör i egen sak.

 450. Medan artikeln i Populär historia-

 451. -utgår från omständigheterna som
  gjorde att hon kunde bli drottning-

 452. -genom att utgå från att hon blev
  drottning, ärvde tronen i unga år.

 453. Sista skälvande minuterna.

 454. I fallet med Selma Lagerlöf...

 455. ...så skriver...

 456. ...i Historiskan
  Lisbeth Stenberg om Lagerlöf-

 457. -och hennes relationer till
  Valborg Olander och Sophie Elkan.

 458. Man skulle kunna tro
  att det är förutsättningarna-

 459. -för att leva i ett samkönat
  förhållande i början av 1900-talet-

 460. -som står i fokus i en sån artikel.
  Men här blev jag nog lite...

 461. ...överraskad. För den här ingången-

 462. -används för att på nåt sätt
  relativisera Lagerlöfs författarskap.

 463. Alltså nyansera bilden av Lagerlöf
  som den perfekta nationalhjälten.

 464. Det är en kontrollerande,
  grinig författare-

 465. -med orimliga krav på
  sin älskade Olander, som framträder.

 466. "Olander tog på sig
  allt fler uppgifter."

 467. "Hon renskrev,
  korrigerade och gav råd."

 468. "Hon svarade på brev,
  ordnade affärer och annat praktiskt."

 469. "Det är svårt att förstå
  hur hon hann."

 470. "Mot slutet av 1903 tröttnade Olander
  och ville ta en tjänst i Stockholm."

 471. "Då blev Lagerlöf förtvivlad,
  hon hotade, bönade och bad."

 472. "Frågan avhandlades under lång tid."

 473. Jag tycker att greppet är lovvärt.

 474. Att försöka nyansera
  bilden av Lagerlöf.

 475. Ungefär som bilden av manliga genier
  har relativiserats-

 476. -genom att lyfta fruarna till Marx,
  Freud, Einstein och så vidare.

 477. Det kontextualiserar
  och relativiserar geniet.

 478. Baksidan är att det är en liten del
  som framträder-

 479. -i den här....av Lagerlöf, som
  framträder i en sån här artikel.

 480. I Populär historia
  är det tvärtom. Hela livet.

 481. Både privatpersonen och författaren
  som avhandlas.

 482. Som ni vet vill jag värja mig-

 483. -mot att bedöma artiklarna
  utifrån vetenskapliga normer.

 484. Men fallet Lagerlöf
  väcker ändå frågan hos mig:

 485. Ur en populärhistorisk synvinkel, är
  det bättre med ett snävt perspektiv-

 486. -som tillför ny kunskap
  om ett stort författarskap-

 487. -eller är det bättre med en rik och
  nyanserad bild med gammal skåpmat?

 488. Inte helt självklart.

 489. Det sista jag vill säga, då,
  och som jag har sagt:

 490. Populärhistoria...

 491. Förhållandet myt-verklighet som
  ett historieberättartekniskt grepp-

 492. -är nåt som vore intressant
  att gå vidare med.

 493. Och här finns det mycket att ösa ur.
  Vi har hört ordet "pionjär"-

 494. -säkert 16, 18, 20 gånger,
  bara nu på förmiddagen.

 495. Det är ju ett sätt att skapa
  en mytologiserad berättelse-

 496. -om nån som föregångare, om nån som,
  i egenskap av den person hen var...

 497. ...gjorde det de gjorde.

 498. Förhållandet mellan "populär"
  och "populism" är ju intressant.

 499. Det vill säga,
  vi har ungefär samma behov-

 500. -av att presentera
  kvinnohistoriska hjältar-

 501. -med ungefär samma
  berättartekniska verktygslåda-

 502. -som den stora konstnären
  eller som pionjär.

 503. Här undrar jag... Jag skulle vilja
  avsluta med en vild iakttagelse.

 504. 2005 porträtterades
  Björn Borg så här.

 505. "Döda eller dödas"
  i Populär historia.

 506. Medan...om det är 2016, kanske-

 507. -så har mr Cool bränt ut sig.

 508. Här tycker jag att det finns
  nåt intressant. För tio år sen-

 509. -så var det ungefär samma...

 510. ...grepp, berättargrepp,
  "döda eller dödas"-

 511. -"seger eller död",
  som vi har hört från politiskt håll.

 512. Men i populärhistoriskt sammanhang
  har Björn Borg bränt ut sig.

 513. Och det funderade jag över.
  Att presentera maskuliniteten-

 514. -som nånting mer
  än den här krigiska metaforiken-

 515. -är det en motståndshandling från
  en liberal, demokratisk tidskrift-

 516. -som sysslar med folkbildning,
  som Populär historia?

 517. Jag kunde inte undgå
  att tänka tanken, i alla fall.

 518. Det var allt jag hade tänkt säga.
  Tack.

 519. Textning: Stina Hedin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Om populärhistoriska biografier

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Idéhistorikern Daniel Nyström diskuterar huruvida det finns en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Ämnesord:
Genusfrågor, Kvinnofrågor, Kvinnohistoria, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Berättelsen om Greta Renborg

Arkivarien Moa Bergkvist ger en kort beskrivning av Greta Renborg, vars engagemang och arbete betytt mycket för folkbildning och biblioteksvärlden. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Arkivets röst - Karin Westman Berg

Universitetslektor Anna Nordenstam berättar om litteraturforskaren Karin Westman Berg, pionjär inom kvinnoforskning som bland annat blev känd genom boken "Gråt inte, forska!" från 1979. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Kvinnopar i kvinnorörelsen

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal fanns ett flertal kvinnopar som tillsammans utgjorde ett sorts nav för kvinnorörelsen i Sverige. Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor som forskat om kvinnopar och deras betydelse i kvinnorörelsen, berättar här om några av dem. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om populärhistoriska biografier

Idéhistorikern Daniel Nyström diskuterar huruvida det finns en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

En värld av kvinnor

Den svenska arbetarrörelsen är väl dokumenterad, men kvinnornas roll inom rörelsen har genom åren fått mindre uppmärksamhet. Här berättar forskaren Silke Neunsinger om projektet Worlds of Women som arbetar med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Dokumentera icke-normativa kön och sexualitet i Norge

Bibliotekarien Runar Jordåen delar med sig om berättelser som går att hitta i Skeivt arkiv i Norge där man samlar material om norsk queer-historia. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta My life my lesson

Felicia förlorade tidigt sin biologiska pappa och växte upp tillsammans med en styvpappa som misshandlade mamman. Efter tio år separerade Felicias mamma från styvpappan. Felicia vill leva ett vanligt tonårsliv, men hennes situation och upplevelser hindrar henne. Situationen förvärras när pappan hotar mamman till livet och familjen tvingas leva i ovisshet tills de får ett skyddat boende. Hoten leder till rättegång där Felicia måste vittna, och frågan är hur hon ska orka. Under två år får vi följa Felicias liv där konsekvenserna för barn som upplever våld i nära relationer blir tydliga.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Donationer

Vill du donera dina organ? Vilka är för- och nackdelarna med organdonation? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.