Titta

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Föreläsningar från Arkiv och genusforskning - en jubileumskonferens för KvinnSam 60 år. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv : Arkivets röst - Karin Westman BergDela
 1. Många biografier eller forskning
  kring perioden 70-, 80- och 90-talet-

 2. -hänvisar till Karin Westman Berg.
  Hon blir en viktig föregångskvinna.

 3. Jag har under väldigt många år
  varit intresserad av arkivforskning.

 4. Det började för längesen
  med min avhandling Begynnelser-

 5. -där jag var intresserad av kvinnor
  vid akademin vid sekelskiftet 1900-

 6. -och tillbaka till 1850-talet-

 7. -med Adlersparre och Olivecrona
  som startade Tidskrift för hemmet.

 8. Det var de första begynnelserna.

 9. Den andra var sekelskiftet
  med kvinnor som kom in vid akademin.

 10. I samband med det tänkte jag:
  "Kan man gå längre fram i tiden?"

 11. Då hamnade jag på 70-talet. Här är
  grejer som jag har hållit på med-

 12. -bara för att visa att jag också
  är intresserad av genusfrågor.

 13. Det är det som har gått igenom
  hela min akademiska karriär.

 14. Nya röster var en utställning
  och en konferens med Kvinnsam-

 15. -som resulterade i en bok
  om feministiska tidskrifter-

 16. -där mycket material
  kommer just från Kvinnsam.

 17. Sen har jag som litteraturvetare
  varit intresserad av romananalyser-

 18. -och barn- och ungdomslitteratur.

 19. Nu har jag några projekt i gång.
  Jag vill bara nämna dem som ni ser.

 20. Det finns en röd tråd.

 21. Det handlar ofta om saker
  som ligger lite i marginalen-

 22. -men samtidigt, som jag ser det,
  mitt i.

 23. Arkiv är en sån fråga, men också
  feminism och genusforskning-

 24. -och feministiska tecknade serier,
  som... Nu ska vi se. Där!

 25. De feministiska serier som jag är
  intresserad av hänger också ihop med-

 26. -Karin Westman Berg. Nämligen att
  det handlar om feministiska uttryck.

 27. Genusforskningens uttryck
  och att göra det på olika sätt.

 28. I Stockholm finns det en utställning
  med Liv Strömquist i tunnelbanan nu-

 29. -där hon ställer ut sina serier.

 30. Det gjorde också Siri Derkert.

 31. Siri Derkert
  gjorde ett verk 1963-1965-

 32. -i tunnelbanan i Östermalm,
  vilket ni kan titta på vid tillfälle.

 33. Där
  finns de kvinnliga pionjärerna med.

 34. Och Karin Westman Berg
  är med på bild där.

 35. Jag tycker att det är lite talande
  för Karin Westman Berg.

 36. Bilden ser ut så här.
  Den finns på en bok. Det är talande-

 37. -att man på Östermalms tunnelbane-
  station kan se Derkerts konstverk-

 38. -som pryder den långvägg som finns
  för att se Karin Westman Berg i dag.

 39. Fyra kvinnor ur vetenskapen och
  kulturen är på denna del av verket.

 40. Det är Alva Myrdal, Eva Åsbrink,
  som var fil. doktor i teologi-

 41. -Eva Moberg, journalist, och Karin
  Westman Berg, litteraturhistoriker.

 42. Bilden är talande. Fyra kvinnliga
  pionjärer i tunnelbanedammet.

 43. Men de är fortfarande mitt bland oss.

 44. Karin Westman Berg
  är inte bara känd för att ha skrivit-

 45. -den första genusvetenskapliga
  avhandlingen i litteraturvetenskap-

 46. -om Almqvists kvinnosyn.

 47. Hon är kanske framför allt känd för-

 48. -sina könsrollsseminarier
  som de hette 1967-77 i Uppsala.

 49. Hon har varit en mentor-

 50. -för en hel generation
  efterföljande forskare, kritiker...

 51. Ja, vad ni vill.
  I Sverige och i Norden.

 52. Jag tänkte att jag skulle säga
  några ord om hennes bana.

 53. Karin Westman Berg var uppvuxen
  i ett akademiskt hem i Uppsala.

 54. Jag skrev 1477 bara för att det finns
  nånting med platsens betydelse-

 55. -som jag tänker i min forskning
  har stor betydelse.

 56. Uppsala har en stark universitets-
  tradition med så långa anor.

 57. Här växte hon upp i ett akademiskt
  hem. Det är inte oväsentligt.

 58. Hon hade en far som var professor
  i missionshistoria och allt möjligt.

 59. Hennes mamma hade jobbat som
  telegrafist. Sen var hon hemmafru.

 60. Vad som hände var att Karin Westman
  Berg, född 1917, tog studenten.

 61. Hon utbildade sig vid Uppsala
  universitet i flera ämnen.

 62. Hon reste utomlands,
  och hon var lärare.

 63. Hon gifte sig så småningom
  med Sten Berg.

 64. Han var också vid universitetet
  vid den tiden. Karin Westman Berg.

 65. Läser man
  t.ex. i Ola Larsmos historie...

 66. I en av hans böcker,
  eller i en bok av honom-

 67. -lyfter han fram Karin Westman Berg
  av en annan anledning än vad jag gör.

 68. För under Bollhusmötet 1939
  i Uppsala-

 69. -engagerade sig Uppsalastudenter,
  däribland Westman Berg-

 70. -mot att universitetet
  skulle ta emot...

 71. Protester mot att man inte skulle ta
  emot akademiska judiska flyktingar.

 72. Westman Berg pläderade för att ta
  emot flyktingarna till universitetet.

 73. Det var hon ensam kvinna om att göra.
  Hon engagerade sig politiskt-

 74. -redan på 30-talet-

 75. -och var väldigt mån om
  att tala för dem som hade det svårt.

 76. D.v.s. judiska flyktingar.
  Det är dags att lyfta fram det i dag.

 77. 1940 gifter hon sig med Sten Berg.

 78. Då flyttar hon till Luleå.
  Det är intressant med platserna.

 79. Hon befinner sig först under några år
  i Luleå, och sen i Härnösand.

 80. Där arbetar hon som lärare
  i de högre läroverken.

 81. Både i Luleå och i Härnösand.

 82. Det är för att hon följer med
  sin make, fiskeriinspektorn Berg.

 83. Hon engagerar sig
  i den borgerliga kvinnorörelsen-

 84. -och i Fredrika Bremer-förbundet
  1943-

 85. -och hon kommer att vara dess
  sekreterare och ordförande i Luleå.

 86. Hon kommer sen i Härnösand
  att vara med och driva föreningen.

 87. Hon är med i styrelsen,
  hon skriver artiklar i Hertha.

 88. Hon umgås med redaktörerna
  för Hertha, Eva Moberg och så vidare.

 89. Hon startar också Petrea-cirkeln.

 90. Petrea var en roman som döptes
  av Bremers alter ego i "Hertha"-

 91. -för att dra in och diskutera
  kvinnofrågor och litteratur-

 92. -långt före vi nu är vid Uppsala
  universitet tillbaka vid -62.

 93. När hon är i Norrbotten
  och gör de här sakerna-

 94. -längtar hon tillbaka
  till Uppsala universitet.

 95. Hon vill fortsätta bedriva
  akademiska studier.

 96. Hon gör först en licentiat-
  avhandling för Victor Svanberg-

 97. -som stöttar henne
  vid institutionen 1957.

 98. Och 1962, fem år senare,
  disputerar hon-

 99. -på Studier i Carl Jonas Love
  Almqvists kvinnouppfattning.

 100. Vad händer sen?

 101. Det är helt annorlunda
  vid universitetssystemet då.

 102. Det var inte så
  att hon kunde få en tjänst.

 103. Men hon vill vara kvar
  vid universitetet.

 104. Hon ville bedriva forskning-

 105. -och hon ville lära ut om saker
  som var viktiga för henne.

 106. Det vill säga kvinnliga
  författarskap. Vi kommer till detta.

 107. 1962 fanns det ingenting för henne.

 108. Hon åkte tillbaka till Härnösand
  och blev lektor-

 109. -och drev litteraturvetenskapliga
  kurser på Folkuniversitetet.

 110. Jag tänker att platserna är viktiga.

 111. Hon drar sig ut och försöker komma
  in. Hon måste vara "street-smart".

 112. Efter ett tag blir det ett viktigt
  årtal. 1967 ökar studentkullarna.

 113. Det kommer en massa studenter
  till universiteten.

 114. I Göteborg fick man hysa in dem i
  biografer så att de skulle få plats.

 115. Det minns ni säkert.
  Samma sak i Uppsala.

 116. Då tog man kontakt
  med Karin Westman Berg och frågade-

 117. -om hon ville komma till litteratur-
  vetenskapliga institutionen-

 118. -som extra universitetslektor.
  Det ville hon.

 119. Hon satte sig på tåget och pendlade
  från Härnösand till Uppsala-

 120. -och hade undervisning
  på grundkurser.

 121. Men hon ville gärna undervisa
  om könsrollsfrågor, som det hette då.

 122. I dag
  hade vi kanske sagt genusfrågor.

 123. Men det fanns det ingen plats för
  på de kurserna.

 124. Vad gjorde hon då?
  Då tänkte Karin Westman Berg:

 125. "Jag måste på nåt annat sätt
  i så fall bedriva den verksamheten."

 126. Då skapade hon vad som har gått till
  historien som ett barfotauniversitet.

 127. Hon startade det
  litteratursociologiska seminariet-

 128. -könsrollsdebatt
  i litteraturhistorien.

 129. Här kommer vi till arkivmaterial.

 130. Här kan vi då se att det första
  seminariet startade 1967.

 131. Det blev som ett barfotauniversitet.

 132. Det fick då inte äga rum,
  som ni har förstått-

 133. -på Uppsala universitets lokaler.

 134. Utan det här första seminariet
  ägde rum på Västgöta nations källare.

 135. Det var på lite olika platser
  som hon bjöd in olika föreläsare.

 136. Från det första protokollet ser vi-

 137. -att den allra första talaren
  hösten 1967 var Karin Westman Berg.

 138. Det var väl inte så konstigt.

 139. Men den andra var Asta Ekenvall.
  Fil. lic.

 140. Sen är det olika forskare och talare
  som talar-

 141. -genom de tio år
  som könsrollsseminariet äger rum.

 142. Det är intressant-

 143. -att det inte bara var kvinnor
  som höll på. Så var det inte.

 144. Utan män deltog också i könsrolls-
  seminarierna, som var öppna.

 145. Gunnar Qvist ser ni här nere.
  Ulf Boëthius.

 146. De har roliga titlar,
  för de är tidigt i karriären.

 147. Så småningom får de andra uppdrag.

 148. På de här könsrollsseminarierna-

 149. -ville Karin Westman Berg samla
  och diskutera viktiga frågor-

 150. -som hade med litteratur
  och andra forskningsämnen att göra.

 151. Man ville, som det står här-

 152. -driva en verksamhet
  som skulle handla om-

 153. -att lyfta fram...

 154. Visa och lyfta fram
  könsrollsdebatter.

 155. Man ville stimulera alla sorters
  historieforskning som kvinnor gjort-

 156. -och visa att litteraturforskningen
  hade överraskningar och nya resultat.

 157. Vi är tidiga här. Vi är -67.

 158. Det handlar om att göra
  så mycket som möjligt.

 159. Här gäller det att tänka historiskt.

 160. I dag är det självklart
  att texterna finns.

 161. Vi kan låna dem på bibliotek. Romaner
  finns tillgängliga. Så var det inte.

 162. Man gjorde också som i dag
  ett symposium, ett program.

 163. Här kunde det handla bl.a. om...

 164. Nu ska vi se här.
  Varför könsrollshistoria?

 165. Man vill diskutera olika könsroller,
  historien och alla viktiga saker-

 166. -för att implementera ett perspektiv
  som inte fanns på universiteten.

 167. Det här är utanför universiteten.

 168. Karin Westman Berg jobbar enträget
  och skriver resultaten-

 169. -och hon skriver listorna
  över vad som har gjorts inför 1974.

 170. Hon talar om vad de vill göra.
  Kritiskt analysera t.ex. mansrollen.

 171. De vill stödja lärare och författare-

 172. -att bryta med traditionella köns-
  roller och stimulera kvinnoforskning.

 173. Inom litteratur, filologi,
  teologi, juridik och så vidare.

 174. Ett enträget arbete kollektivt
  tillsammans med många andra.

 175. Hur ska man då göra
  för att kunna nå ut?

 176. Ett sätt var att på seminarierna
  skrev nån en recension-

 177. -eller en anmälan som man skickade
  till Upsala Nya Tidning (UNT).

 178. Efter ungefär varje möte stod det
  i UNT vad som hade hänt under mötet.

 179. Så alla fick snabbt reda på
  vad som hade hänt.

 180. Men man ville också göra böcker.

 181. Karin Westman Berg
  planerade för antologier.

 182. Hon tog tag i frågan och vände sig
  till bokförlaget Prisma.

 183. Prisma gjorde pocketböcker. Det var
  nytt med pocket på 60-talets slut.

 184. Bara det!

 185. Så hon vände sig-

 186. -till förlagsredaktören Gösta Åberg-

 187. -och frågade om det var möjligt
  att få ge ut en bok på Prisma förlag.

 188. Han svarar i det här brevet, som
  finns på Karin Westman Bergs arkiv:

 189. "Ja." Då fick hon ett förlagsnapp
  och behövde inte ha pengar för det.

 190. Boken blev Könsroller i litteraturen
  från antiken till 1960-talet.

 191. Den boken kom ut 1968.

 192. Den byggde på föredragen
  hösten -67 och våren -68.

 193. Det här är 50 år sen. Flera av oss
  försöker ibland att göra antologier.

 194. Det brukar ta sin lilla tid.
  Det här var extremt snabbt.

 195. I dag hade det varit snabbt.
  Då var det ännu snabbare.

 196. Det fanns inget internet och...
  Ja, ni förstår.

 197. Hur det gick till förstår jag inte,
  men det var otroligt bra.

 198. Det blev en bok som blev ett resultat
  av det de hade bedrivit första året-

 199. -som skulle kunna tänkas vara
  kurslitteratur-

 200. -eller in på andra ställen
  eller till allmänheten.

 201. Så det var ett väldigt tydligt
  strategiskt sätt att arbeta på.

 202. Det här fortsatte.

 203. "Du som har reagerat",
  står det här 1970.

 204. "Du som har reagerat, ni kan gå med"-

 205. -"i det här könsrollsseminariet"-

 206. -"och komma på seminarierna längre
  fram." Det gäller att vara med här.

 207. Kursverksamhetens regi
  stöttar verksamheten lite.

 208. Annars är det som det har varit
  under alla år: Ideellt arbete.

 209. Gratis för dem som höll föredrag
  och skrev i tidningarna.

 210. Man var i Västgöta nations källare
  under en tid.

 211. Det säger också nånting om platsen.

 212. Inte så flott. Det var säkert mysigt,
  men ni förstår min poäng.

 213. Platserna har
  nåt symboliskt värde också.

 214. Karin Westman Berg driver enträget
  frågan om nätverkande-

 215. -och att vi måste samarbeta-

 216. -med frågorna som har betydelse för
  forskning men också för allmänhet.

 217. Seminariet fortsätter.
  Det som jag vill visa här är bara-

 218. -att om man går till arkiven hittar
  man alla seminaireförteckningar.

 219. Men det som också är roligt
  när man går till arkiven-

 220. -är att se alla kommentarer som Karin
  Westman Berg har skrivit för hand.

 221. Så om man vill forska på det
  får man ju lite hjälp här.

 222. Till exempel på det första står det:
  "UNT 9/11 -70. Könsdiskriminering."

 223. Det var då i Upsala Nya Tidning
  som artikeln om det seminariet kom.

 224. Det var ju himla skönt, så
  slipper man bläddra igenom alla UNT.

 225. Det var ju fint.
  Så gör hon hela tiden.

 226. Karin Westman Berg är jättebra
  på att ge ledtrådar i sitt arkiv.

 227. Eller i sina texter.
  Jag ska komma lite mer till det nu.

 228. Hon ger ledtrådar. I arkivet finns
  det inte bara ledtrådar från henne.

 229. Det finns också, som det brukar göra
  i arkiv, brevmaterial-

 230. -både från och till henne.
  Men mest till.

 231. Det här tycker jag är
  ett litet fint vykort där det står:

 232. "Fru Karin We ...? Berg. Tyvärr kan
  jag inte komma på ert seminarium."

 233. "Jag är hemskt dålig på att prata,
  och jag har inte tid."

 234. "Men det finns väl städerskor
  i Härnösand också?"

 235. "Kamratliga hälsningar Maja Ekelöf."

 236. Maja Ekelöf är författare och skrev
  "Rapport från en skurhink".

 237. Hon ville vara med och skickade detta
  till Karin Westman Berg i Härnösand.

 238. Såna här små fynd kan man också hitta
  i brevarkivet. Eller bland breven.

 239. Karin Westman Berg
  har inte bara brev, utan böcker.

 240. Jag ska bara visa några exempel,
  sen ska vi in på arkivmaterialet.

 241. Könsrollsseminariet fortsatte
  till -77.

 242. Under tiden fortsätter hon
  med böcker på Prisma.

 243. Den här redaktören på Prisma
  får vi tacka.

 244. Det var en välvillig man som förstod
  att det här var viktiga texter.

 245. Här är det mer
  åt litteratur och historia.

 246. Men framåt tiden på 70-talet
  byter vi färgskala och anslag.

 247. Nu blir det en kvinnonäve och
  kvinnorörelsen på ett annat sätt.

 248. Textanalys från könsrollssynpunkt.
  Den här har säkert några av er sett.

 249. Sen kommer den här,
  som inte är ovanligt citerad.

 250. Nämligen Gråt inte - forska!-

 251. -som ju har blivit
  en devis som kommer från USA-

 252. -men som här är
  kvinnovetenskapliga studier.

 253. Det är många studier som handlar om
  litteratur och andra ämnen.

 254. Historia, juridik...
  Ja, vad det nu kan vara för nånting.

 255. Här sitter det en kvinna
  med en massa böcker runt sig.

 256. Och det handlar om:
  Gråt inte - forska!

 257. Men nu har vi gått igenom
  fram till -77-

 258. -där Karin Westman Berg
  hade könsrollsseminarierna.

 259. Hon försökte komma in
  på universitetet. Det gick så där.

 260. Hon var där fram till -72 från -67.

 261. -72 blev hon uppsagd. Då fanns det
  inte många studentkullar.

 262. Anledningen till
  att hon inte kunde vara kvar-

 263. -sades vara att det inte fanns
  nåt uppdrag för henne.

 264. Det var i alla fall
  den officiella förklaringen.

 265. Men sen sökte Karin Westman Berg
  pengar och ville göra-

 266. -ett större forskningsprojekt
  om kvinnolitteraturforskning.

 267. Nu är vi framme i mitten på 70-talet.

 268. Då handlar det om att få pengar.
  Som i dag.

 269. När man läser det här tänker man
  att vissa saker har blivit bättre-

 270. -men vissa saker håller vi på med
  fortfarande: Att jaga pengar.

 271. I Norge hade Norges allmenn-
  vitenskaplige forskningsråd stöttat-

 272. -tidigare än i Sverige.

 273. Karin Westman Berg hade
  ganska starka kopplingar till Norge.

 274. Man umgicks i Norden. Det var
  ett nordiskt kvinnoforskarsamarbete.

 275. Men svensk kvinnolitteraturforskning
  var mindre etablerad på 70-talet-

 276. -än vid universiteten
  i Norge och Danmark.

 277. Och det har med resurser att göra.

 278. Men det blev väldigt viktigt-

 279. -när Karin Westman Berg sökte pengar
  från HSFR.

 280. Humanistisk-samhällsvetenskapliga
  forskningsrådet fanns -77 till -00.

 281. Sen blev det Vetenskapsrådet.

 282. Hon sökte för ett projekt om kvinno-
  litteraturforskning i Sverige.

 283. Hon fick det projektet.
  Hon fick pengar för tre år 1978-1981.

 284. Det blir ett viktigt skifte.

 285. I och med att hon får pengar
  från ett forskningsråd-

 286. -blir det nåt symboliskt över detta
  som gör att projektet...

 287. Var ska det ligga? I Västgöta nations
  källare? Nej, det går inte.

 288. Var ska det ligga nånstans?

 289. På litteraturvetenskapliga insti-
  tutionen vid Uppsala universitet.

 290. Där ska det placeras. Så blev det.

 291. Hon kom tillbaka,
  eller var väl aldrig därifrån-

 292. -och fick då sitt projekt.

 293. Det var inte hennes eget. Det var
  flera som var med i projektet.

 294. Det som blev intressant
  för att se vad som kan hända-

 295. -det var att då ville man ju också
  ge ut böcker, rapporter och skrifter.

 296. Kvinnolitteraturforskning - teorier
  och begynnelser, till exempel.

 297. Vi hade inte sett den formen av
  kvinnolitteraturforskning i Sverige.

 298. Det var viktigt
  att få projektdeltagarna att mötas.

 299. Här har vi kända människor. Birgitta
  Holm, Ingeborg Nordin Hennel-

 300. -Cheri Register från USA
  som gjorde sin avhandling här-

 301. -Ruth Nilsson, Carola Hermelin
  Gabriella Åhmansson och andra deltog.

 302. Man hade arbetsseminarier-

 303. -man diskuterade teori- och metod-
  frågor, gjorde konferenser om Bremer-

 304. -och var med på nordiska konferenser.

 305. Men i ett protokoll den 2 juni 1980-

 306. -står det i paragraf 10 att man
  diskuterade de dåliga kontaktvägarna-

 307. -mellan litteraturvetenskapliga
  institutionen utan resultat.

 308. Varför var det dåliga kontaktvägar?

 309. När Karin Westman Berg fick pengarna
  att vara på institutionen-

 310. -ville hon nog gärna vara
  i en korridor med de andra.

 311. Men det fanns inte plats, hette det.

 312. Och i stället fick de ett litet rum-

 313. -utanför universitetets huvudlokaler,
  där man satt.

 314. Det var inte ovanligt att det var så-

 315. -har jag lärt mig efter att ha pratat
  med folk. Andra hade det också så.

 316. Men det finns nåt symbolikvärde
  i detta, eller hur?

 317. Kvinnolitteraturforskning
  - teorier och begynnelser-

 318. -skulle inte vara en slutrapport.

 319. Den skulle presentera
  allt möjligt som är på gång.

 320. En opretentiös "försöksballong
  som sprids"-

 321. -"till litteraturvetenskapliga
  institutioner och bibliotek".

 322. Bibliotekarier var med
  och gjorde bibliografier-

 323. -över allt material som fanns
  på olika ställen om författare, t.ex.

 324. Tillbaka till pengarna.
  De andra böckerna var på Prisma.

 325. Nu är hon på universitetet
  och vill göra akademiska skrifter-

 326. -och vänder sig inte till Prisma,
  utan det blir den här boken-

 327. -som är en helt annan typ.

 328. Hon ansöker då om pengar
  på humanistiska fakulteten-

 329. -för att få lite stöd
  för att kunna ge ut den här boken-

 330. -för att: "Stöda den växande kadern
  av kvinnolitteraturforskare."

 331. Det finns ingen sån instans
  i Sverige.

 332. Men det som händer när hon skickar
  en förfrågan om 5 000 kr-

 333. -för det kostar det
  att trycka den här skriften 1979...

 334. ...är det väl nu? Ja. I dagens
  penningvärde 18 000-19 000 kr.

 335. Då svarar humanistiska fakulteten:
  "Det kan vi nog inte ge pengar till."

 336. "Men vi kan skicka frågan till sekre-
  tariatet för forskningsinformation."

 337. Och så gör de det. Och så säger de:

 338. "Det här är för inomvetenskapligt",
  och utanför deras kompetensområde.

 339. Alltså sekretariatet för forsknings-
  information. Det blir avslag.

 340. Kvinnolitteraturprojektet vände sig
  enligt deras synvinkel inåt.

 341. Det här
  skulle kunna tolkas symboliskt.

 342. För det var viktigt att komma ut
  och få ut det här-

 343. -inte bara inom akademin,
  utan också på andra ställen.

 344. Så då skriver Karin Westman Berg
  och begär-

 345. -och ser om hon kan få pengar.

 346. Och så får hon då också ett svar.

 347. På det här svaret, som blev nej-

 348. -kan vi se att Karin Westman Berg
  återigen ger lite vinkar-

 349. -som är bra för en forskare som jag.

 350. Det står att det finns pengar.

 351. Det finns så kallade "gröna pengar".
  Vad är gröna pengar, då?

 352. Det finns extrapengar, som man kanske
  skulle kunna använda till det här.

 353. Jaha, vad är det för nånting, då?

 354. Men hon får inga pengar till detta.
  Utan det som händer är-

 355. -att hon tar pengarna från sitt
  projekt, där det fanns pengar kvar.

 356. Det är därför den här paratexten-

 357. -alltså det som står på omslaget,
  blir viktig.

 358. Att det här är gjort
  inom ramen för tjänsten-

 359. -kvinno- och könsrollsforskning
  vid Uppsala universitet.

 360. Hon har bekostat detta
  från sitt eget projekt-

 361. -vilket kanske inte är så märkligt
  nu för tiden.

 362. Men det är också intressant att
  universitetet inte kunde göra detta.

 363. Medarbetarna betalades naturligtvis
  inte för att skriva i den här.

 364. Jag vill här betona
  platsernas betydelse-

 365. -och pengarnas betydelse,
  för pengarna har ju ett symbolvärde.

 366. Som en forskare som heter
  Viviana Zelizer poängterar-

 367. -är det skillnad mellan pengars
  ursprung och vad man gör med dem.

 368. Låt oss säga att Karin Westman Berg
  hade betalat detta med en trisslott.

 369. Det har inte samma symboliska kapital
  som om det är med forskningspengar.

 370. Jag bedriver inte heller
  forskning med mina trisslottspengar.

 371. Jag försöker få det
  genom forskningsråd eller anslag.

 372. Det ökar det symboliska kapitalet.

 373. Hon ger ut flera böcker
  på det här sättet.

 374. Det här är Eva Heggestads exemplar,
  som var med på seminarierna.

 375. Det blev en ful bild, men det blev
  flera böcker. Fyra stycken.

 376. Det intressanta är att Westman Berg
  bedrev den här forskningen enträget-

 377. -och cyklandes genom Uppsala,
  dit hon då hade flyttat.

 378. Och den här bilden
  har nästan blivit ikonisk-

 379. -när hon cyklar och ser glad ut-

 380. -men ibland
  måste hon ju ha varit förbannad.

 381. Men i den här bilden är hon glad-

 382. -och är nöjd med
  att böckerna naturligtvis kommer ut-

 383. -och är intresserad av
  att göra mer forskning.

 384. Hon skriver inte jättemycket själv.
  Hon är mer en spindel i nätet.

 385. En som ser till att andra som skriver
  kommer fram.

 386. Hon stöttar jättemånga kvinnliga
  akademiker och också några män.

 387. Hon blir en mentor för olika former
  av avhandlingsprojekt.

 388. Många biografier eller forskning
  kring perioden 70-, 80- och 90-talet-

 389. -hänvisar till Karin Westman Berg.
  Hon blir en viktig föregångskvinna-

 390. -i forskningssammanhang.

 391. Hon var vid Uppsala universitet.
  Arkivmaterialet som jag har visat-

 392. -är protokoll, recensioner, brev
  och allt möjligt.

 393. Men man kan också läsa till exempel-

 394. -dessa två biografier eller memoarer
  av två manliga professorer-

 395. -som var verksamma
  samtidigt med Karin Westman Berg-

 396. -vid Uppsala universitet.

 397. Det är Lars Furuland, som startade
  litteratursociologiska seminariet.

 398. Litteratursociologiska seminariet
  och Westman Bergs forskning-

 399. -ligger ibland nära varandra.

 400. En vänlig själ, men i den här boken
  står det inte mycket om Westman Berg.

 401. Thure Stenström skriver en stor bok
  om sitt värv.

 402. Där finns det nästan ingenting
  om Karin Westman Berg.

 403. Det betyder: Karin Westman Bergs
  memoarer eller biografier, finns de?

 404. Nej, hon skrev aldrig dem.

 405. Utan den väg man får gå,
  det är att leta i arkiv.

 406. Michel-Rolph Trouillot
  pratar om historieskrivning.

 407. Han säger i Silencing the Past:
  Power and the Production of History-

 408. -några intressanta saker,
  för att binda ihop detta:

 409. "Silences enter the process
  of historical production"-

 410. -"at the moment of fact creation
  (the making of sources)."

 411. Alltså källorna.
  Vad är det vi har för några saker?

 412. Brev, protokoll, vad det kan vara.

 413. "The moment of fact assembly
  (the making of archives)."

 414. Alltså arkivens roll.
  Vi måste få källorna till nåt arkiv.

 415. Hur får vi dit dem?

 416. "The moment of fact retrieval
  (the making of narratives)."

 417. Att göra en berättelse
  och försöka förmedla den.

 418. "And the moment of retrospective sig-
  nificance (the making of history)."

 419. Man gör en stor historieskrivning.

 420. Den första punkten är intressant.
  Det gäller ju att hitta materialet.

 421. Där är Kvinnsam oerhört viktigt.

 422. Men också alla andra arkiv i Sverige
  har ju viktigt material.

 423. Karin Westman Bergs samlingar-

 424. -kom till Kvinnsam, som det hette då,
  1996. Det var det väl.

 425. Och dem kan ni ju gå till.

 426. Men det finns ju också samlingar
  vid landsarkivet i Härnösand.

 427. Så var det inte när jag
  började forska om Westman Berg.

 428. Då fanns materialet här.

 429. Sen fick jag åka till Härnösand.
  I och för sig kul.

 430. Det finns vid landsarkivet i Härnö-
  sand en stor Westman Berg-samling.

 431. Den är jättestor,
  som lämnades in dit 2006.

 432. Westman Bergs material
  ligger på minst två ställen.

 433. Det finns också privata saker,
  naturligtvis. Men så ser det ut.

 434. Och mycket av de här källorna
  som finns i de här två arkiven-

 435. -för att kunna
  skriva om de här sakerna...

 436. Jätteviktigt material
  finns på de här ställena.

 437. Men det är också intressant att se
  att vad Karin Westman Berg gör...

 438. Hon skriver inte sina memoarer själv-

 439. -men hon arkiverar sig själv.
  Alltså, hon...

 440. Jag har ju nämnt några såna hintar
  till er, som finns med.

 441. Men det är också så att hon måste
  vara ostrukturerad eller en samlare.

 442. Hon samlar gärna sakerna
  många gånger.

 443. Samma protokoll kan finnas i många
  varianter, både här och i Härnösand.

 444. Det finns också
  olika sorters material på ställena.

 445. Hon samlar allting.
  Alla recensioner, alla brev-

 446. -det finns protokoll, insändare
  och allt ni kan tänka er.

 447. Lite huller om buller.

 448. Och det är precis som om hon...
  Hon sparar...

 449. Alla inskickade forskningsansökningar
  sparar hon i flera varianter.

 450. Själv brukar jag spara den sista.
  Hon sparar flera varianter.

 451. Det är intressant om man gillar
  arkivmaterial, men också snärjigt.

 452. Man tänker: "Men jösses!"

 453. Hon sparar också... Jag ska sluta
  här. Hon sparar också sin egen röst.

 454. Hon har tagit upp från deras arbets-
  möten ofantligt många kassettband-

 455. -där det finns inspelat från deras
  diskussioner när de haft arbetsmöten-

 456. -eller när föreläsare har varit där.
  Det där är intressant arkivmaterial.

 457. Det här föredraget heter ju
  Arkivets röst.

 458. Några av kassettbanden finns inte
  vid Göteborgs universitetsbibliotek-

 459. -men de kommer.
  Jag har talat med Hanna.

 460. Men de här kassettbanden
  ger ju också-

 461. -ett material som man kan studera.

 462. Hur pratar man med varandra?
  Vem säger vad?

 463. Då får vi också höra hennes röst.

 464. Jag tänkte sluta
  med ett jättekort klipp-

 465. -från ett kassettband 1979-

 466. -som jag inte tror att ni kan ha hört
  förut. Här. Bara två minuter.

 467. Metoder och textanalys.

 468. Vi diskuterade hur tidskrifter skulle
  vara. Det var mycket idéer om det.

 469. Det blev en diskussion om det.
  Vi tänkte ha en svensk Science.

 470. Det bästa av kvinnoforskning
  och litteraturvetenskap här i Norden.

 471. Det skulle vara på engelska.

 472. Nån sa att det fanns vetenskapliga
  tidskrifter i Norden på engelska.

 473. De prenumererades inte på
  i mer än 20 eller 30 exemplar!

 474. Vi måste ha ett internt blad för eget
  behov. Vi behöver lite mer bredd.

 475. Där ska det finnas
  litteraturanvisningar, recensioner-

 476. -och en massa fina, tjusiga önskemål.

 477. Här diskuterar de
  tidskrifternas betydelse.

 478. Vi har inte fått... Kvinno-
  vetenskaplig tidskrift börjar 1980.

 479. NORA kom sen på 90-talet.

 480. Hon har varit
  på kvinnoforskningsmöte-

 481. -och kommit tillbaka till sin grupp.

 482. Jag lyssnade igenom hela bandet.
  Hon berättar vad alla har sagt.

 483. Och så diskuterar de om de har
  möjlighet att göra nån tidskrift.

 484. Då är vi tillbaka där vi började:

 485. Nämligen med
  den första kvinnotidskriften 1859.

 486. Tidskrifternas betydelse och att nå
  ut med sitt material är jätteviktigt.

 487. Karin Westman Berg bidrog inte med en
  tidskrift, men med ofantligt mycket.

 488. Med antologier, med det första
  kvinnolitteraturprojektet i Sverige-

 489. -och hon var
  en otroligt viktig mentor-

 490. -för en rad kvinnor och män
  framöver i tid.

 491. Utan henne
  hade litteraturvetenskapen-

 492. -genusvetenskapen eller kvinno-
  forskningen varit fattigare. Tack!

 493. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arkivets röst - Karin Westman Berg

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Universitetslektor Anna Nordenstam berättar om litteraturforskaren Karin Westman Berg, pionjär inom kvinnoforskning som bland annat blev känd genom boken "Gråt inte, forska!" från 1979. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Ämnen:
Historia, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Kvinnoforskning, Kvinnofrågor, Kvinnohistoria, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Berättelsen om Greta Renborg

Arkivarien Moa Bergkvist ger en kort beskrivning av Greta Renborg, vars engagemang och arbete betytt mycket för folkbildning och biblioteksvärlden. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Arkivets röst - Karin Westman Berg

Universitetslektor Anna Nordenstam berättar om litteraturforskaren Karin Westman Berg, pionjär inom kvinnoforskning som bland annat blev känd genom boken "Gråt inte, forska!" från 1979. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Kvinnopar i kvinnorörelsen

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal fanns ett flertal kvinnopar som tillsammans utgjorde ett sorts nav för kvinnorörelsen i Sverige. Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor som forskat om kvinnopar och deras betydelse i kvinnorörelsen, berättar här om några av dem. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om populärhistoriska biografier

Idéhistorikern Daniel Nyström diskuterar huruvida det finns en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

En värld av kvinnor

Den svenska arbetarrörelsen är väl dokumenterad, men kvinnornas roll inom rörelsen har genom åren fått mindre uppmärksamhet. Här berättar forskaren Silke Neunsinger om projektet Worlds of Women som arbetar med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Dokumentera icke-normativa kön och sexualitet i Norge

Bibliotekarien Runar Jordåen delar med sig om berättelser som går att hitta i Skeivt arkiv i Norge där man samlar material om norsk queer-historia. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnen som överlevde Förintelsen

Arek Hersch

Arek Hersch har starka minnen av nazismen. Hersch minns tågtransporten till Auschwitz och hur Mengele valde vilka som skulle få leva och vilka som skulle dö i koncentrationslägrets gaskammare. Arek lyckades bli en av dem som skulle komma att överleva. Av hela släkten Hersch som bestod av 21 personer överlevde bara Arek och hans syster. I sin historia berättar Arek om hur det är att förlora sin familj och att det som hände under andra världskriget och nazismen aldrig får upprepas.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolresan till Förintelsen

En grupp högstadieelever åker till andra världskrigets Polen. En resa som kommer att förändra dem. I Polen mördades omkring tre miljoner judar av nazisterna. När eleverna besöker Treblinka, Majdanek och gettot i Warszawa känns historien otäckt nära.