Titta

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Föreläsningar från Arkiv och genusforskning - en jubileumskonferens för KvinnSam 60 år. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv : En värld av kvinnorDela
 1. Vi har rätt mycket forskning
  om tyska flyktingar.

 2. Willy Brandt har varit i Sverige.
  Vi vet mycket om Bruno Kreisky.

 3. Men de här kvinnorna
  vet vi inte särskilt mycket om.

 4. I augusti 1910
  träffades socialistiska kvinnor-

 5. -från den, säg,
  nordtransatlantiska regionen-

 6. -på den andra internationella
  socialistkongressen för kvinnor.

 7. Den första
  hade ägt rum 1907 i Stuttgart-

 8. -men dit kunde
  kvinnorna från Norden inte resa.

 9. Trots att 1910 års kongress
  var en av de första möjligheterna-

 10. -för svenska kvinnor
  från arbetarklassen-

 11. -och här vill jag lägga till att det
  är en viss elit inom arbetarklassen-

 12. -så vet vi faktiskt ganska lite-

 13. -om vad de internationella mötena
  har betytt för arbetarrörelsen-

 14. -och kvinnor inom arbetarrörelsen.

 15. Vi vet att på 1910 års kongress
  fattades ett väldigt viktigt beslut-

 16. -att man inrättade
  internationella kvinnodagen-

 17. -för att uppmärksamma
  rösträtten för kvinnor.

 18. I historien om rösträtten
  som vi nu tar del av-

 19. -och som skrivs just nu
  i samband med rösträttsjubileet-

 20. -är det det här socialistiska arvet
  som man ganska lätt glömmer bort.

 21. Vi glömmer bort ursprunget
  till internationella kvinnodagen-

 22. -som kanske är en av de största
  utåtriktade succéerna-

 23. -som har tagits över
  av resten av kvinnorörelsen-

 24. -trots att det hade
  det här socialistiska ursprunget.

 25. Arbetarhistoria
  är ju ett fält som öppnar upp-

 26. -för transnationella
  och globala perspektiv-

 27. -inte bara för att det är
  ett globalt fenomen i sig.

 28. Arbetarrörelsen har funnits
  i många delar av världen-

 29. -inte exakt överallt, men vi kan säga
  att det är ett globalt fenomen.

 30. Vi har också
  en internationalistisk ideologi-

 31. -och vi bör använda ett sånt fokus
  på forskning om arbetarrörelsen-

 32. -och även om kvinnorna där.

 33. Det finns också en del forskning om
  kvinnors internationella aktivism-

 34. -inte fullt så mycket
  som vi har sett nationellt-

 35. -men vi har sett
  att det finns en del om så kallade-

 36. -nu får ni se mig stå så här
  några gånger - borgerliga kvinnor.

 37. Det är ett ganska knepigt sätt
  att kategorisera de här kvinnorna-

 38. -en del som borgerliga, en del
  som den autonoma kvinnorörelsen-

 39. -det vill säga
  en icke partibunden kvinnorörelse-

 40. -till skillnad från en socialistisk,
  som ofta är kopplad till ett parti.

 41. Kvinnor har också gått in och ut
  och varit med i flera organisationer.

 42. Därav är det lite komplicerat
  med den här kategoriseringen.

 43. Men historikern Susan Zimmermann
  som är verksam vid CEU i Budapest-

 44. -har visat
  att åtminstone borgerliga kvinnor-

 45. -har använt
  den internationella arenan.

 46. När kvinnor saknade tillgång
  till politiska maktbaser hemma-

 47. -till parlamentet, till utbildning,
  pengar, egendom och så vidare-

 48. -så har man använt
  den internationella arenan-

 49. -för att sätta press
  på situationen hemma.

 50. Det är viktigt att ta med oss-

 51. -när vi diskuterar
  kvinnors rösträtt i Sverige-

 52. -som är väldigt mycket kopplad
  till en internationell rörelse.

 53. Det ser vi inte minst nu,
  med så många jubileer världen över.

 54. Vi har inte ställt frågan
  hur det här hänger ihop.

 55. I arbetarrörelsen vet vi ganska lite
  om kvinnors internationella aktivism.

 56. Det finns några... I Sverige
  har Ulla Wikander varit en pionjär-

 57. -som har tittat
  på internationella kvinnokongresser-

 58. -och inte uteslutit de socialistiska
  kvinnorna, utan inkluderat dem.

 59. Men det finns väldigt lite
  forskning om kvinnor-

 60. -inom politiska och fackliga grenar
  av arbetarrörelsen internationellt-

 61. -och inte minst konsument-
  kooperationen, som vi ofta glömmer-

 62. -när vi pratar om arbetarrörelsen,
  och som sen 1910 är det tredje benet.

 63. När det kommer till konsumtionsfrågor
  har kvinnor varit väldigt viktiga.

 64. Jag tänker inte prata så mycket
  om personarkiv som jag skulle kunna-

 65. -men det finns
  en förklaring till det.

 66. Förvisso har vi många personarkiv på
  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek-

 67. -och av några väldigt kända kvinnor,
  men det finns nåt i fackliga arkiv-

 68. -och i den fackliga rörelsen
  till skillnad från den politiska-

 69. -så brukar ledarna
  inte lyfta fram sig på samma sätt.

 70. Man ser det som ett uppdrag
  som man gör för rörelsen.

 71. Vi har väldigt få fackliga ledare
  som har skrivit biografier.

 72. Det tror jag är nåt
  som vi måste ta med i beaktande.

 73. Jag tror att det är
  lite speciellt för Sverige.

 74. Ni som var med i går
  och lyssnade på Annas uppläsning-

 75. -av Hjalmar Brantings telegram
  till Gulli Petrini-

 76. -där kunde man se det här: "Jag
  kan inte bestämma det här själv."

 77. "Jag måste gå till partistyrelsen
  och bestämma tillsammans."

 78. Jag, som en viktig person i rörelsen,
  kan inte bestämma ensam över detta.

 79. Det är viktigt, men det gör
  att kvinnor blir undanskymda.

 80. Det uppmärksammar vi
  med en kalender varje år-

 81. -som lyfter fram en kvinna per månad-

 82. -med en kort biografi
  på lite populärvetenskapligt sätt.

 83. I dag tänkte jag mest presentera
  ett projekt som vi har haft-

 84. -som började 2008 på
  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek-

 85. -som syftar till att synliggöra det
  internationella material som vi har-

 86. -om kvinnor i våra samlingar.

 87. Det här ser jag som en början
  och inte som ett avslutat projekt-

 88. -med många utmaningar som ni
  som är arkivarier och bibliotekarier-

 89. -möter i ert dagliga arbete.
  Jag skulle gärna vilja veta mer-

 90. -om vissa av de här frågorna.

 91. Det är också så att jag
  går in i den här presentationen-

 92. -med erfarenheten som forskare på
  kvinnor i internationella sammanhang-

 93. -med ett intresse för en
  global feministisk arbetarhistoria-

 94. -med ett intresse för global historia
  och dess metodologiska utmaningar.

 95. Jag har också i tolv år jobbat på
  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek-

 96. -och lärt mig väldigt mycket
  av mina kollegor.

 97. Arkivet har sen 1902 haft som uppdrag
  att samla internationellt material-

 98. -och bevaka vad som händer
  inom arbetarrörelsen världen över.

 99. Först kommer jag att muntra upp er
  med lite metodfrågor-

 100. -och med den samling
  som vi har på ARAB.

 101. Sen kommer jag att berätta lite om
  hur vi har försökt hitta materialet-

 102. -och hur vi har försökt föra ut det.

 103. Projektet heter "Worlds of Women".
  Vi kallar det WoW. Det låter större.

 104. Ibland blir det ju så att man
  får bläddra fram. Ja, alltså...

 105. När jag pratade om det här
  för tio år sen-

 106. -var det fortfarande
  en annan diskussion än i dag.

 107. Det finns ett problem
  om man forskar om historia i Sverige-

 108. -och bara letar efter förklaringar
  inom det svenska territoriet-

 109. -för då klipper vi av
  förklaringar som kan ligga utanför.

 110. Jag säger inte att allt sker
  utanför Sverige, men vi måste kolla.

 111. Ibland spelar saker utanför roll.

 112. Att avgränsa förklaringen i förväg-

 113. -genom att bara titta på svenskt
  material är metodologisk nationalism.

 114. Det betyder inte
  att forskaren är nationalist-

 115. -utan att man strukturerar resultaten
  i förväg. Det är problematiskt.

 116. Till exempel den diskussion
  och den konflikt som finns-

 117. -mellan socialistiska kvinnor
  och den borgerliga rösträttsrörelsen-

 118. -där kontakterna plötsligt upphör-

 119. -den kan vi bara förstå
  om vi tar med i beaktande-

 120. -de internationella kongresser
  som har fattat beslut som gör-

 121. -att socialistiska kvinnor inte kan
  samarbeta med borgerliga i Sverige.

 122. Det kan man inte klippa bort.

 123. Hur ska man övervinna
  den här rumsliga begränsningen?

 124. Det har man försökt göra
  i alla tider genom komparationer.

 125. Man jämför två eller fler länder-

 126. -men det betyder inte att man får med
  förklaringar utanför de två länderna.

 127. Det finns också nåt
  som heter transferanalyser.

 128. Om ni tänker på den viktiga,
  tidiga migrationsforskningen-

 129. -där har man tittat på svenskar
  som har utvandrat till USA-

 130. -men man har klippt bort dem
  som har kommit tillbaka.

 131. I de stora projekten
  vid till exempel Uppsala universitet-

 132. -så har Ann-Sofie Ohlander
  resonerat kring det.

 133. Hon intervjuade en man som sa
  att han alltid hade bott i Småland-

 134. -förutom de 20 år som han var i USA.

 135. Den personen kunde då inte ingå
  i projektet, för den kom tillbaka.

 136. När man bara har en enkelriktad väg
  är det också problematiskt.

 137. Vi ser inte vad som kommer tillbaka.
  Sen finns också "histoire croisée".

 138. Det är väldigt komplicerat,
  men väldigt nyttigt för oss-

 139. -som jobbar både som historiker och
  som arkivarier och bibliotekarier.

 140. Det handlar om att faktiskt
  historisera och kontextualisera-

 141. -för det första sina egna perspektiv:

 142. Att jag ställer frågor om globala
  sammanhang har med samtiden att göra.

 143. För 50 år sen hade jag inte
  ställt frågor om globala sammanhang.

 144. För 80 år sen hade vi inte ställt
  frågor om kvinnor på samma sätt.

 145. Vilka frågor jag ställer har också
  att göra med varifrån jag kommer-

 146. -och vad jag använder
  för förklaringar.

 147. Att kategorisera ett material,
  att förteckna ett arkiv-

 148. -vad gallrar jag,
  vad är viktigt att ha kvar-

 149. -handlar också mycket om de egna
  och de samtida perspektiv som finns.

 150. Jag står här för att arbetarhistoria
  har blivit ett globalt fält-

 151. -och att vi ser det
  som ett globalt fält.

 152. Det finns en annan aspekt i detta
  och det antyds i den här titeln:

 153. "Histoire croisée," alltså
  att man har en sammanflätad historia.

 154. Det är helt enkelt följande:

 155. Svenska kvinnor
  åker till kongressen i Köpenhamn-

 156. -får lära sig
  om internationella kvinnodagen-

 157. -som initieras av Clara Zetkin.
  Kvinnodagen reser till Sverige-

 158. -och blir till nåt annat.
  Den äger inte rum den 8 mars-

 159. -utan den används
  när kassan är tom efter storstrejken-

 160. -för att mobilisera
  socialistiska kvinnor i Sverige.

 161. Berättelsen reser tillbaka till
  den tyska tidskriften Die Gleichheit-

 162. -för att mobilisera fler kvinnor
  i andra länder. Det sammanflätas.

 163. Det sker också med oss som ordnar
  och förtecknar och som forskar.

 164. När vi har tillbringat en viss tid
  med materialet förändras vår syn-

 165. -och vi kan ställa nya frågor
  och kanske vänder på steken.

 166. Det är också nåt som vi oftast inte
  beskriver i vår forskning.

 167. Jag tror att det är viktigt
  att ha med.

 168. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  har ju som jag har sagt-

 169. -alltid samlat in
  det internationella materialet.

 170. Mina kollegor har
  i samband med 100-årsjubileet 2002-

 171. -gjort en beståndsöversikt
  över det materialet-

 172. -genom att skriva artiklar om viktiga
  teman för internationella frågor.

 173. Men kvinnorna har inte riktigt fått
  plats här, inte en särskild plats.

 174. Man kan läsa om apartheidrörelsen,
  människor i exil och så vidare.

 175. 2008 ordnade vi en konferens
  om feministisk arbetarhistoria-

 176. -och då ville vi tillgängliggöra det
  internationella material som vi har-

 177. -och ställde då helt enkelt frågan,
  som Alva Myrdal skulle ha sagt:

 178. "Något måste göras." Det gjorde vi.

 179. Vi fick lite pengar
  från Riksbankens jubileumsfond-

 180. -för att översätta våra texter.

 181. Att dyka ner i arkiv, ni som jobbar
  på arkiv och bibliotek vet det-

 182. -kan ibland vara
  som att gå på en loppmarknad.

 183. Det är roligt att bara leta,
  men letar man efter nåt specifikt-

 184. -så kan det vara svårt att hitta,
  för att det inte är systematiserat.

 185. Men man kan också fynda.
  Lite så är det.

 186. Inte kanske fullt så illa, för vi har
  arkivarier och bibliotekarier-

 187. -som gör sökingångar som är viktiga.

 188. Vi har 15 000 hyllmeter
  arkivmaterial-

 189. -75 000 böcker, 44 000 broschyrer,
  5 000 tidskrifter-

 190. -3 500 hyllmeter organisationstryck.

 191. Hur skulle vi då hitta
  i det här materialet?

 192. Vi har inga stora internationella
  arkiv, som våra syskoninstitutioner-

 193. -i Amsterdam och i Bonn,
  som har hand om-

 194. -internationella
  fackföreningsrörelsen-

 195. -och socialistinternationalen.
  Vi har hårfrisörskeinternationalen.

 196. Från 1906, tror jag, vilket är
  ganska spännande, eller hur?

 197. Materialet om kvinnor
  och det internationella materialet-

 198. -finns på många olika ställen.

 199. Det finns i kvinnors personarkiv.

 200. Och i mäns personarkiv. Clara Zetkin
  skrev till Hjalmar Branting-

 201. -för att Kata Dalström
  inte kunde tyska.

 202. Vet man inte det så är det
  lite komplicerat att leta efter.

 203. Där måste vi också ta med männens
  roll i förmedlingen av material.

 204. Vi har också...

 205. ...ibland tagit med arkiv där det
  bara ligger ett utländskt pass.

 206. Det är ändå ett tecken på
  att nån har kommit utifrån-

 207. -så om vi märker upp det kanske nån
  tar reda på vad som har hänt där.

 208. Sen har vi också arkiv efter kvinnor
  som inte var feminister-

 209. -inte intresserade av kvinnofrågor-

 210. -och å andra sidan har vi
  en massa organisationsarkiv-

 211. -som till exempel Socialdemokraterna,
  som ju har sysslat med kvinnofrågor-

 212. -men som inte har märkts upp av våra
  arkivarier som ett "kvinnoarkiv".

 213. I dag är jag glad för det, även om
  klassificeringen är problematisk.

 214. Den andra utmaningen för oss
  var att hitta nåt som...

 215. Vad är internationellt?
  Vad är transnationellt i detta?

 216. Om vi har brev från Emma Goldman
  som vill skriva åt en viss tidskrift-

 217. -är det internationellt?
  Är det transnationellt?

 218. Jag tror att man kan ställa
  intressanta frågor kring det-

 219. -och arbets- och inkomstvillkoren
  för en kvinnlig anarkist-

 220. -men det är svårt att bestämma.

 221. Vi bestämde att det skulle vara
  svenskt material med information-

 222. -om kontakter mellan Sverige och
  utlandet, material från andra länder-

 223. -som, om det skulle finnas
  material från Tyskland i Tyskland-

 224. -så skulle vi inte kalla det
  internationellt material.

 225. Det är för att vi är här
  som det blir internationellt.

 226. Material om och från
  den internationella arenan-

 227. -och sen har vi tematiska ingångar
  som belyser transnationella fenomen.

 228. Här är materialtyperna
  som jag vill lyfta fram.

 229. Protokoll och årsberättelser
  kan säga att nån har varit-

 230. -på Socialistinternationalen
  eller varit på en resa.

 231. Vi har också internationella
  organisationers mötesprotokoll-

 232. -många gånger översatta till svenska,
  för de som var på kongressen-

 233. -kunde kanske inte tyska, engelska
  eller franska som man använde.

 234. Då finns det i översättning, så att
  det är ganska enkelt att komma åt.

 235. Sen har vi oändliga mängder brev-

 236. -många som vi kanske inte vet
  hur värdefulla de är-

 237. -förrän en forskare
  från Indien säger-

 238. -att Alva Myrdal korresponderade
  med alla ledande feminister i Indien.

 239. Vi har personliga handlingar,
  jag nämnde redan pass, till exempel-

 240. -oändligt många fotografier,
  och så har vi tidskrifter-

 241. -som var väldigt viktiga.

 242. De är ett uttryck
  för den medierevolution som ägde rum-

 243. -under 1800-talet, att man började
  skicka tidskrifter till varandra.

 244. Framför allt Clara Zetkin
  såg till ett utbyte av tidskrifter.

 245. Morgonbris, socialdemokratiska
  kvinnors tidskrift-

 246. -skickades till många andra
  socialistiska kvinnoorganisationer.

 247. Det gör också att vi har en otrolig
  samling utländska tidskrifter-

 248. -från socialistiska kvinnor i Europa
  i våra samlingar.

 249. Till det kommer också att eftersom
  den svenska arbetarrörelsen-

 250. -inte har varit utsatt för samma
  förföljelse som i andra länder-

 251. -och eftersom vi inte har haft
  stora krig som har förstört arkiven-

 252. -så har vi en otroligt fin samling
  av det här materialet-

 253. -som ibland är bättre
  än på tyska arkiv eller bibliotek.

 254. Och så har vi också
  det som vi kallar organisationstryck-

 255. -som ju ofta hamnar i arkiv, och
  som hos oss hamnar på biblioteket.

 256. Det kan vara broschyrer... Ni såg
  bilden på kvinnorna och jordklotet-

 257. -det var en sån skrift
  som gjordes av österrikiska kvinnor-

 258. -i samband med, tror jag,
  1928 års internationella kvinnodag.

 259. Så till det här
  som vi kallar för WoW-resurser.

 260. Jag kanske ska börja med att visa...
  Det här ligger ju på nätet.

 261. Vi har gjort ett register-

 262. -och det här var innan vi fick
  det nya arkivsystem som vi har i dag-

 263. -och då ligger ett slags katalog
  som man kan ladda ner.

 264. Det som är tråkigt och det som ni
  bibliotekarier inte blir glada över-

 265. -är en sån här statisk bibliografi
  i stället för att gå via sökingångar.

 266. Men för arkiven ligger det just nu
  på det här sättet-

 267. -och här kan ni se, det börjar med
  ett personarkiv och så vidare.

 268. Ni kan också se omfattningen
  och vilken period det rör sig om.

 269. Det finns också en sökingång
  till bibliotekskatalogen Kata-

 270. -efter Kata Dalström.

 271. Sen finns det en räcka med artiklar.

 272. De artiklarna handlar om teman
  som belyser såna här transnationella-

 273. -och internationella teman. Jag ska
  strax komma tillbaka till dem.

 274. Ni vet hur det är
  med såna här projekt.

 275. Man gör en plan, man har en bra idé
  som inte blir som man har tänkt.

 276. Vissa teman som vi vill ha...

 277. Vi har mycket material
  om kvinnliga diplomater-

 278. -och deras personarkiv,
  som ju är en väldigt spännande fråga-

 279. -men det blev aldrig
  en artikel av det temat.

 280. Det finns ju liksom mer att göra där,
  men vi ska se här...

 281. Här ser ni Clara Zetkin.

 282. Vi vet att svenska organisationer
  har varit väldigt inspirerade-

 283. -av tyska kvinnor, och det är
  Clara Zetkin som har drivit på.

 284. Hon har skrivit en massa brev
  och drivit på:

 285. "Nu måste ni göra det här och det
  här. Så här ska ni ordna era möten."

 286. Gärna med anvisningar om att sätta
  fram lite blommor och så där.

 287. Internationella organisationer
  kan fungera på lite olika sätt.

 288. De kan vara, för att ta ett exempel
  från den borgerliga kvinnorörelsen-

 289. -International Council of Women-

 290. -som ledde till att vi fick
  Svenska kvinnors nationalförbund.

 291. Fredrika Bremer-förbundet,
  den största kvinnoorganisationen-

 292. -var ingen paraplyorganisation,
  och kunde inte bli medlem i ICW.

 293. Då bildade man
  Svenska kvinnors nationalförbund-

 294. -och har då en representation i ICW.

 295. Lite så har det också fungerat med
  de socialistiska organisationerna-

 296. -att man har kommit utifrån och sagt
  att det är dags att ordna nåt.

 297. Nu var det kanske inte riktigt så
  i Sverige, men vi vet att...

 298. Det finns en handfull brev från
  Clara Zetkin till Hjalmar Branting-

 299. -och min kollega Martin Grass
  har skrivit ganska mycket om dem.

 300. De är standardiserade brev:

 301. "Hur många möten har ni? Hur många
  medlemmar? Hur ser er tidskrift ut?"

 302. Hon har samlat in
  sån här grundläggande information-

 303. -om organisationer
  och kvinnors arbete i olika länder-

 304. -och sen sammanställt
  och gett ut det i Die Gleichheit-

 305. -den tyska tidskriften som också blev
  Internationalens kvinnotidskrift.

 306. Vi vet också att de första artiklarna
  i Morgonbris-

 307. -som finns digitaliserade
  tack vare KvinnSam-

 308. -är översättningar
  av Clara Zetkins artiklar.

 309. Det där är också
  internationella utbyten-

 310. -särskilt om vi lägger till
  klass- och könsperspektiv.

 311. De skedde i väldigt stor utsträckning
  genom att läsa, skriva och översätta-

 312. -och inte så mycket genom möten. Det
  var en liten elit som kunde träffas.

 313. Det intressanta här är också
  att Morgonbris faktiskt användes-

 314. -för att de tyska och engelska
  socialistiska kvinnorna-

 315. -skrev till varandra
  och skrev under första världskriget-

 316. -när brittiska kvinnor inte fick åka
  till fredskonferensen i Haag.

 317. Då utbytte de information
  via Morgonbris, på svenska-

 318. -vilket är ganska spännande, eller
  hur? Ingen har tittat närmare på det.

 319. Vi kan se hur det här fungerar
  som inspiration och mobilisering.

 320. Man ser att i andra länder
  har vi lyckats med det här.

 321. Då kan vi också göra det.
  Framgångar och idéer om hur man gör-

 322. -har spridits på det här sättet.

 323. Ett annat tema som vi har tittat på
  är resor, eller "politisk turism".

 324. Det finns en lång tradition inom
  arbetarrörelsen att resa utomlands-

 325. -särskilt till USA. August Palm
  åkte till USA för att agitera-

 326. -bland skandinaviska arbetare där.

 327. På det sättet kunde August Palm
  också tjäna pengar.

 328. I USA fick man ganska bra betalt
  för de här uppdragen-

 329. -pengar som man sen kunde ta med
  till Sverige och stödja rörelsen med.

 330. Men vi har också hittat
  såna resor för kvinnor.

 331. Den här bilden är från
  Maj Hirdmans resa till Moskva.

 332. Om vi pratar om
  perspektiv och ståndpunkt-

 333. -kan vi säga att det är
  farmor till Yvonne Hirdman.

 334. Skulle vi ha skrivit
  om det här för 50 år sen-

 335. -så hade vi sagt att Yvonne Hirdman
  är hennes barnbarn.

 336. Det hade nog blivit
  ett omvänt förhållande.

 337. Under mellankrigstiden
  reser socialistiska kvinnor-

 338. -till exempel till Moskva för att se
  hur samhället fungerar där.

 339. Det handlar mycket om att se att
  utopin kan sättas om i verklighet-

 340. -och att ta med sig det hem.

 341. Senare blir det resor
  också till det globala syd.

 342. Man har kvinnoprojekt,
  man åker för att stödja.

 343. Socialdemokratiska kvinnor
  har mycket kontakt med ANC-kvinnor.

 344. Reseberättelserna innehåller
  ofta också brev, tidningsartiklar-

 345. -det finns en massa foton
  som vi annars inte skulle ha-

 346. -och de är väldigt viktiga
  för att överföra idéer.

 347. Jag vill också kort,
  när vi pratar om personarkiv...

 348. Jag har forskat en del
  om Socialistinternationalen-

 349. -alltså den 2,5:e Internationalens
  kvinnoorganisation.

 350. Där var en massa kvinnor från Europa
  som jag inte visste vem de var.

 351. Långt efter att jag hade skrivit
  artikeln om organisationen-

 352. -hittade jag den här bilden
  på Arbetarrörelsens arkiv.

 353. Här ser vi faktiskt
  hur alla dessa kvinnor såg ut-

 354. -och information om dessa. Här hittar
  vi alltså även information om andra.

 355. Det här är protokollet-

 356. -från andra socialistiska
  kvinnokonferensen.

 357. Ett annat ämne som har varit viktigt
  är vänskap som också uppstår.

 358. Ett väldigt centralt
  exempel på detta är...

 359. ...Sigrid Ekendahl
  och Esther Peterson.

 360. Många vet inte mycket
  om Sigrid Ekendahl.

 361. Hon var ansvarig för kvinnofrågor
  på LO. Vi kan tacka henne för dagis.

 362. Sigrid Ekendahl hade det nog
  inte lätt på LO, som enda kvinna-

 363. -men hon var otroligt inflytelserik
  internationellt.

 364. Hon ledde den första fackförenings-
  internationalens kvinnokommitté-

 365. -och där träffade hon Esther Peterson
  på en sommarskola som man hade-

 366. -för första gången på 50-talet.
  De blev bästa vänner.

 367. Esther Peterson var
  framträdande facklig aktivist i USA.

 368. Hennes man var attaché i Stockholm.

 369. De skriver till varandra om
  fackliga frågor. De är inte överens-

 370. -men de diskuterar med varandra, och
  de skickar lampor och allt möjligt.

 371. I det här... Den här vänskapen
  blir också väldigt viktig-

 372. -för att få reda på vad som händer
  i USA bland fackligt aktiva.

 373. Det är över huvud taget ett ämne
  som behöver belysas mycket mer-

 374. -nämligen de fackliga kvinnorna.

 375. Sen har vi också... För att
  arbetarrörelsen har varit förföljd-

 376. -i så många länder, så har vi mycket
  material efter politiska flyktingar.

 377. Ett material är mer systematiskt,
  Arbetarrörelsens flyktinghjälp.

 378. På den här bilden ser ni Elsa Pittig
  och hennes hund Zenta.

 379. Hon och hennes man
  kom till Sverige under kriget.

 380. De var båda socialdemokrater
  och i Arbetarrörelsens flyktinghjälp-

 381. -finns en tjock akt om hennes liv-

 382. -och om hennes liv
  som socialistisk aktivist-

 383. -men vi skulle inte hitta den,
  för det står under hennes mans namn.

 384. Kom man med sin partner
  så syns inte kvinnorna-

 385. -och man måste gå genom materialet
  ganska mycket för att hitta dem.

 386. Vi har rätt mycket forskning
  om tyska flyktingar.

 387. Willy Brandt har varit i Sverige.
  Vi vet mycket om Bruno Kreisky.

 388. Men de här kvinnorna
  vet vi inte särskilt mycket om.

 389. Vi har också mycket material
  om internationell solidaritet.

 390. Jag anknyter till det jag inledde med
  som Susan Zimmermann har sagt-

 391. -att på den internationella arenan
  kan vi kompensera-

 392. -för bristen på tillgång
  till arenorna hemma.

 393. Ett av de exemplen har Emma Lundin
  skrivit i sin avhandling om-

 394. -om samarbetet mellan ANC-kvinnor och
  socialdemokratiska kvinnor i Sverige.

 395. Vi har personer som Birgitta Dahl,
  som inte var framträdande i början-

 396. -och ni kanske har hört
  radiointervjun med henne-

 397. -men hennes internationella insatser
  ger henne respekt internationellt-

 398. -som de hemma inte alltid har fattat-

 399. -men när män från den internationella
  arenan kommer hit och säger-

 400. -"Birgitta, du har gjort
  en jättestor insats för oss"-

 401. -så gynnar det henne också
  i de här sammanhangen hemma-

 402. -och hon får en helt annan status.

 403. Det är nånting som vi inte har
  tittat på så värst mycket heller.

 404. Till sist, det här med indexering...

 405. För att vi ska kunna hitta
  de här kvinnorna-

 406. -och det internationella materialet-

 407. -så är vi ju helt beroende av
  arkivariernas och bibliotekariernas-

 408. -ordnande och förtecknande,
  och indexeringen-

 409. -hur ett arkivredovisningssystem
  är uppbyggt.

 410. Det är ju ganska knepigt att märka
  upp arkiv som manliga och kvinnliga.

 411. Det är ganska begränsat.
  Å andra sidan är det svårt att hitta-

 412. -den här typen av material
  om vi inte indexerar det på nåt sätt.

 413. Hur vi ska göra överlåter jag
  till arkivarier och bibliotekarier.

 414. Det kan ni så mycket bättre än jag.

 415. Här sker nånting. Våra perspektiv har
  förändrats, hur vi ska göra det här.

 416. Vi har en teknikutveckling som gör
  att vi kan göra på ett annat sätt-

 417. -än vad vi har gjort för 50 år sen.

 418. Jag vill avsluta
  med att bara visa er...

 419. Jag kommer inte att visa alla länkar,
  det blir lite struligt-

 420. -men det finns
  flera internationella sidor-

 421. -där man antingen kan komma åt
  internationellt material direkt-

 422. -eller där man kan söka i materialet-

 423. -och där man kan
  söka på artiklar också.

 424. De kan vara värda att sprida mer-

 425. -och vi på arkiv och bibliotek
  måste se till att de hålls i gång.

 426. Annars blir de ju rätt värdelösa
  och ganska avslutade kapslar.

 427. Tack så mycket.

 428. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En värld av kvinnor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den svenska arbetarrörelsen är väl dokumenterad, men kvinnornas roll inom rörelsen har genom åren fått mindre uppmärksamhet. Här berättar forskaren Silke Neunsinger om projektet Worlds of Women som arbetar med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Ämnen:
Historia, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arbetarrörelsen, Genusfrågor, Kvinnofrågor, Kvinnohistoria, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Berättelsen om Greta Renborg

Arkivarien Moa Bergkvist ger en kort beskrivning av Greta Renborg, vars engagemang och arbete betytt mycket för folkbildning och biblioteksvärlden. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Arkivets röst - Karin Westman Berg

Universitetslektor Anna Nordenstam berättar om litteraturforskaren Karin Westman Berg, pionjär inom kvinnoforskning som bland annat blev känd genom boken "Gråt inte, forska!" från 1979. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Kvinnopar i kvinnorörelsen

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal fanns ett flertal kvinnopar som tillsammans utgjorde ett sorts nav för kvinnorörelsen i Sverige. Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor som forskat om kvinnopar och deras betydelse i kvinnorörelsen, berättar här om några av dem. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om populärhistoriska biografier

Idéhistorikern Daniel Nyström diskuterar huruvida det finns en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

En värld av kvinnor

Den svenska arbetarrörelsen är väl dokumenterad, men kvinnornas roll inom rörelsen har genom åren fått mindre uppmärksamhet. Här berättar forskaren Silke Neunsinger om projektet Worlds of Women som arbetar med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Dokumentera icke-normativa kön och sexualitet i Norge

Bibliotekarien Runar Jordåen delar med sig om berättelser som går att hitta i Skeivt arkiv i Norge där man samlar material om norsk queer-historia. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att släktforska sig till istiden

Vetenskapsjournalisten Karin Bojs har grävt i sin egen släkts historia. Genom dagens revolutionerande dna-teknik har hon kunnat spåra sina förfäder bakåt ända till istiden. Här berättar hon om jägare, bönder och vikingar, om grottmålningar och om Doggerland som sjönk i havet. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolresan till Förintelsen

En grupp högstadieelever åker till andra världskrigets Polen. En resa som kommer att förändra dem. I Polen mördades omkring tre miljoner judar av nazisterna. När eleverna besöker Treblinka, Majdanek och gettot i Warszawa känns historien otäckt nära.