Titta

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Föreläsningar från Arkiv och genusforskning - en jubileumskonferens för KvinnSam 60 år. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv : Kvinnopar i kvinnorörelsenDela
 1. De här parbildningarna var
  ett viktigt nav i kvinnorörelsen.

 2. De var ett energitillskott i de
  kvinnligt homosociala sammanhangen.

 3. Jag påbörjade min akademiska bana
  för 20 år sen.

 4. Kvinnsam fyller 60
  och jag fyller 20 som akademiker.

 5. Då började jag
  på forskarutbildningen-

 6. -och påbörjade arbetet
  med en avhandling-

 7. -om de första kvinnliga akademikerna
  i Sverige som erhöll doktorsgrad.

 8. Den handlar också om statens syn
  på de här kvinnorna.

 9. Ett slags statsmaktsperspektiv.

 10. Den handlade också om universitetens
  icke-mottagande av de här kvinnorna.

 11. Den handlade också om hur de själva
  såg på sitt akademiska medborgarskap-

 12. -sin sociala bakgrund,
  sina utbildningsvägar-

 13. -och sina karriärvägar framåt.

 14. Under arbetet med avhandlingen
  var jag bosatt i Umeå.

 15. Jag fick göra en del resor till
  arkiv, bland annat till Göteborg-

 16. -och uppleva
  det fantastiska Göteborgsvädret.

 17. Jag blev bekant med Kvinnohistoriska
  samlingarna - Kvinnsam.

 18. Det var otroligt spännande
  och givande.

 19. Det gav ett mervärde. Det fanns
  mycket där att fördjupa sig i.

 20. Tack vare mitt avhandlingsarbete-

 21. -stötte jag blanda annat på
  den här kvinnan.

 22. Beth Hennings.

 23. Hennes arkiv finns på Kvinnsam.

 24. Jag blev nyfiken på henne.

 25. Det säger kanske nåt
  om min bildningsgrad vid den tiden-

 26. -men jag visste inte vem hon var.
  Hon var helt okänd.

 27. Men jag insåg efter vidare studier-

 28. -att det var en person som
  under sin livstid var en kändis.

 29. Hon hade ett stort engagemang och
  rörde sig i många olika sammanhang.

 30. Hon dök upp överallt, när jag läste
  om de kvinnliga pionjärerna.

 31. Hennes namn poppade upp
  vart jag än vände mig.

 32. Hon hade
  en lång och gedigen utbildning.

 33. Hon tog så småningom studenten
  och skrev in sig som student.

 34. Hon var aktiv lärare och blev
  skolledare och pionjär på den banan.

 35. Hon var politiskt aktiv
  i Folkpartiet.

 36. Hon var en riktig engagerad
  kvinnosakskvinna.

 37. Hon var författare och föreläsare.
  Det var ett imponerande engagemang.

 38. Det fanns inte mycket
  jag kunde identifiera mig med-

 39. -men jag blev väldigt fascinerad.

 40. Jag blev också nyfiken-

 41. -för hon andades
  ett slags androgynitet.

 42. Det var nåt med
  hennes utseende och framtoning-

 43. -som jag tyckte var spännande.

 44. Sen var det det här med att hon
  levde med en annan kvinna.

 45. Hon spenderade större delen av
  sitt vuxna liv med den här kvinnan-

 46. -som hette Gina Leffler.

 47. Min nyfikenhet hade verkligen fått
  fäste, när jag insåg det.

 48. Och hon var, precis som jag
  skulle bli, historiker.

 49. Beth Hennings ägde sig själv.

 50. Hon utbildade sig, engagerade sig
  och var yrkesverksam.

 51. Hon formade sitt liv självständigt.

 52. Man får samtidigt hålla i minnet-

 53. -att fram till dess att hon var drygt
  30 hade hon inte rösträtt.

 54. Flickor kunde inte studera
  vid statliga läroverk.

 55. Trots att kvinnor kunde utbilda sig
  vid universiteten-

 56. -så kunde de inte ansöka om tjänst
  vid högre statliga ämbeten.

 57. Därifrån var man utestängd.

 58. Hon verkar i en tid-

 59. -där hindren för kvinnors
  vidare avancemang-

 60. -var många och höga.

 61. Jag blev fångad av Beth Hennings.

 62. Jag fångades
  av de gränsöverskridanden hon gjorde.

 63. Normbrotten...

 64. Hon gjorde utmanande handlingar
  genom sina val i livet.

 65. Hon skulle kanske inte tycka
  att den här beskrivningen är adekvat.

 66. Men jag tror att hon var medveten om
  att hon gjorde nåt slags motstånd-

 67. -mot traditionen, konventionen-

 68. -och de förväntningar som fanns
  på kvinnor under hennes livstid.

 69. I de val hon gjorde...

 70. Hon hade nån typ av medvetenhet
  om det här.

 71. Det framgår när man läser
  hennes memoarer som kom 1963.

 72. Memoarerna har titeln
  "Resa genom sju decennier".

 73. Det antyder hur gammal hon var
  när hon skrev dem.

 74. I hennes memoarer finns det
  beskrivningar av hennes uppväxt.

 75. Hon visste att hon gjorde uppror
  och motstånd.

 76. Hon var stolt över det.
  Hon skriver om det med stolthet.

 77. Hon hade gått sin egen väg
  och det ville hon kommunicera.

 78. Det är mycket lättare-

 79. -för en som har ekonomiska resurser
  och kulturellt och socialt kapital-

 80. -att göra motstånd, då precis som nu.

 81. Hon kom från en välbärgad familj-

 82. -och hade en mycket god uppväxt
  både ekonomiskt och på andra sätt.

 83. Jag har burit med mig fascinationen
  genom åren.

 84. Hon figurerar i min avhandling. Jag
  tänkte att man borde skriva nåt mer-

 85. -om Beth Hennings och Gina Leffler.

 86. Jag var i synnerhet intresserad
  av deras gemensamma liv.

 87. Deras relation
  verkade ha varit så betydelsebärande-

 88. -inte bara för dem själva.

 89. Under avhandlingsarbetet såg jag-

 90. -att det hade betydelse
  i sammanhangen där Beth rörde sig.

 91. Då ska vi se...

 92. Där har vi dem. Jag har inte varit
  ensam med det här intresset.

 93. Många andra forskare
  har fascinerats av detta-

 94. -och intresserat sig för de frågor
  jag har intresserat mig för.

 95. Jag visste att det fanns fler kvinnor
  av den här sorten, om man säger så.

 96. Det fanns andra kvinnopar
  som liknade dem i många avseenden-

 97. -inte bara genom
  att de levde tillsammans-

 98. -utan också i deras tro på
  att samhällsförändring var möjlig.

 99. I somras kom en antologi.
  Jag var själv redaktör.

 100. "Den kvinnliga tvåsamhetens frirum."

 101. "Kvinnopar i kvinnorörelsen
  1890-1960."

 102. Där har jag och Eva Borgström
  samlat tio forskare-

 103. -där vi skriver om ett antal
  kvinnopar som har det här gemensamt.

 104. De valde varandra
  och engagerade sig i kvinnorörelsen.

 105. De här parbildningarna var
  ett viktigt nav i kvinnorörelsen.

 106. De var ett extra tillskott av energi-

 107. -i de här kvinnligt homosociala
  sammanhangen.

 108. Man fick inte tala högt
  om den här typen av parbildningar.

 109. Närmade man sig
  frågor om homosexualitet-

 110. -så betraktades det
  som en psykisk störning-

 111. -och var förbjudet enligt lag
  fram till 1944.

 112. Hur kan jag då ändå
  lära känna Beth Hennings?

 113. Hur kan jag komma närmare
  förståelsen-

 114. -av arten, vidden och betydelsen
  av deras relation?

 115. Hur skulle jag kunna skriva om det?

 116. Beth Hennings avled 1971.
  Det året skulle hon fylla 82 år.

 117. Jag kom ju för sent. Jag har ingen
  möjlighet att prata med henne.

 118. Jag är gravt för sen i nån mening
  och det är historiker alltid.

 119. Vi intresserar oss alltid för saker
  som redan har hänt-

 120. -en kortare eller längre tid
  tillbaka i historien.

 121. Men jag hade ju memoarerna.

 122. Där kan man närma sig henne.

 123. Och då hittar man de här pappren
  på Kvinnsam.

 124. Det är ett utkast till ett föredrag
  hon höll vid Lidingö stadsbibliotek-

 125. -i samband med att memoarerna kom ut.

 126. Rubriken på föredraget
  står i versaler.

 127. "Kan man lära känna en människa
  genom hennes memoarer?"

 128. Det var en jättebra fråga.

 129. Jag kan aldrig höra föredraget,
  men jag kan läsa manuskriptet.

 130. Sen vet jag ju inte om hon sa
  det som formulerades här.

 131. Hon säger själv nånstans...

 132. Där.

 133. "Memoarer
  upplyser vanligen inte alls om allt."

 134. Nej, det kan vi nog hålla med om.

 135. "De är, precis som självbiografin,
  framför allt subjektiva."

 136. Ja, så är det ju.

 137. Memoarerna är ändå väldigt spännande.

 138. Hon var ju historiker, så det är
  väldokumenterat och välformulerat.

 139. Det är mycket detaljer och en tydlig
  struktur i hur hon vill berätta.

 140. Men så säger hon...

 141. Nånstans skriver hon vad hon
  kommer fram till för konklusion.

 142. "Vad man är, är kanske till sist
  summan av vad man vet om sig själv"-

 143. -"men också hur man ter sig
  i andras ögon."

 144. Jag instämmer med Beth och då
  kan jag söka vidare om vem hon var-

 145. -och lära känna henne på annat sätt,
  inte bara via memoarerna.

 146. I arkiven och handlingarna som finns
  kvar... De bevarade spåren...

 147. Beth och Gina träffades av en slump
  i Florens 1921.

 148. De var lite drygt 30 år båda två.

 149. De höll kontakten
  efter det här slumpartade mötet.

 150. Gina var där för att vila efter en
  tids sjukdom och för att skriva.

 151. Hon var intresserad av konst.

 152. Beth var ganska sliten efter
  lärarjobbet och behövde vila.

 153. I släptåg på resan genom Europa
  hade hon med sig en elev.

 154. Sen åkte eleven hem,
  och sen åkte Beth och Gina hem.

 155. Några år senare flyttar de ihop
  på Nybergsgatan 6B i Stockholm.

 156. Det är en liten gata mellan
  Kommendörsgatan och Linnégatan.

 157. Och här...

 158. Det här är Beths anteckningsböcker
  från studietiden.

 159. Hennes handstil utvecklades till
  nåt annat sen när hon blev vuxen.

 160. Det finns lite spår av resor eftersom
  både Beth och Gina gillade att resa.

 161. Den lilla röda boken är
  nån typ av resedagbok.

 162. De är spröda så jag
  har inte vågat titta så mycket i dem-

 163. -men de finns där.

 164. De reste mycket tillsammans
  under sitt gemensamma liv.

 165. Det framgår i memoarerna.
  Där beskrivs resorna.

 166. Även i brevväxlingar framgår det
  förstås att de har rest.

 167. De flyttade ihop-

 168. -några år efter hemkomsten
  från Europaresan.

 169. De gjorde bostadskarriär
  på Östermalm.

 170. De flyttade först in
  i den här lilla lägenheten.

 171. Jag kallar det karriär för den är
  uppåtstigande, socialt sett.

 172. Det blir alltmer fashionabla adresser
  och större våningar.

 173. Resan genom olika adresser kan man
  följa i Stockholms adresskalender.

 174. De finns online på Stockholmskällan.

 175. Annars kan man beställa upp dem
  på UB som jag har gjort.

 176. De manifesterar sitt samboskap-

 177. -genom att de också skaffar sig
  ett sommarställe.

 178. De skaffar ett sommarviste
  på Kullahalvön-

 179. -vid Skäldervikens södra strand,
  i Arild.

 180. I deras hushåll ingick en
  hushållerska som hette Ester Olander.

 181. Hon var med dem
  både i Stockholm och i Arild.

 182. I Kullabygden var de välkända.

 183. Hon var vid den tiden
  en känd person i offentligheten.

 184. Hon var en känd historiker och hon
  höll radioföredrag. Hon var populär.

 185. De hade valt att bosätta sig i Arild
  i ett sommarhus vid vägs ände.

 186. Jag har varit där och pratat med
  de grannar som fortfarande minns dem.

 187. Det är inget ställe man passerar.
  Man måste veta var man ska svänga.

 188. I sommarhuset tog de emot många
  gäster - släktingar och vänner.

 189. Det framgår i det här fotoalbumet.
  Här är de lite äldre.

 190. Fotoalbumet finns på Kvinnsam.

 191. Många gäster är avfotograferade.

 192. Tyvärr finns det inte så mycket
  antecknat om vilka de var.

 193. Det är personer som är på besök,
  som fikar och ser sig omkring.

 194. De var sociala människor.
  Det ska jag återkomma till.

 195. Beth Hennings själv donerade sina
  papper till samlingen på 60-talet.

 196. Hon ville att eftervärlden
  skulle veta vem hon var-

 197. -och kanske lägga det pussel
  som jag nu har lagt.

 198. Handlingarna kompletterades
  på 80-talet av hennes systerdotter.

 199. Här har vi korrespondens.

 200. Det finns två kapslar
  med brev och vykort av olika slag.

 201. Det här är ett tackkort
  från Fanny Alving-

 202. -som är adresserat
  till Gina och Beth-

 203. -med anledning av att de har
  uppvaktat henne på hennes 75-årsdag.

 204. Det andra brevet är från Fanny
  Alvings dotter Barbro Alving-

 205. -mera känd som Bang.

 206. Hon skriver brevet
  till Beth och Gina-

 207. -när hon väntar på
  om hon ska dömas till fängelse-

 208. -för att hon har vägrat delta i en
  obligatorisk civilförsvarsövning.

 209. Även för kvinnor har det funnits en
  sån plikt där man blev inkallad.

 210. Hon dömdes till en månads fängelse.

 211. Det finns många brev.

 212. Det här är
  från delar av familjen Alving.

 213. Jag visar dem, för många brev är
  adresserade till dem båda.

 214. Oftast står det "Beth och Gina"
  och inte "Gina och Beth".

 215. Men all korrespondens
  omfattar dem båda.

 216. Det är tydligt.
  De betraktas som ett par.

 217. De umgicks ofta med familjen Alving.

 218. Bangs pappa Hjalmar
  var lektor i modersmålet.

 219. När Beth Hennings gick
  det s.k. provåret-

 220. -lärde hon känna honom
  och de förblev goda vänner.

 221. De umgicks ofta.

 222. Beth och Gina måste ju på nåt sätt-

 223. -ha spelat nån slags viktig roll
  för Bang i hennes livsval.

 224. Sällskapslivet var väldigt rikt.

 225. Beth och Gina tycks ha uppskattat
  social samvaro.

 226. Beth tycks ha älskat
  att stå i centrum.

 227. Det var många fester. De hade nåt
  de kallade för Beths klubb.

 228. Det var mycket folk, musik,
  mat och vin. Beth spelade piano.

 229. Gina är lite svår att få grepp om
  i källorna.

 230. Källäget styr hur nära man kan komma
  en annan människa.

 231. Det är kanske ett misstag att tro
  att Gina var den tillbakadragna.

 232. Det kan vara källorna som gör
  att man drar den slutsatsen.

 233. Men hon tycks ha varit med
  i alla de sociala sammanhangen.

 234. Man kan säga-

 235. -att de levde tillsammans under
  äktenskapsliknande förhållanden.

 236. Om man ska uttrycka sig så tråkigt...

 237. De var sambos
  i dagens moderna betydelse.

 238. De var ett par som uppträdde som
  ett par och bekräftades som ett par.

 239. Det märks tydligt i källorna.

 240. Statusen som äkta par-

 241. -bekräftas på många ställen.

 242. Samtidigt har det varit ganska tyst
  i källorna och forskningen-

 243. -när det kommer till arten
  av deras relation.

 244. Vad finns det att gräva i här?

 245. Finns det nåt mer att säga än att de
  var två vänner som bodde ihop-

 246. -hade delade ekonomi
  och hade trevligt?

 247. Man kan stanna där, men jag menar
  att man måste ta det ett steg längre-

 248. -beroende på
  vad källorna berättar för oss-

 249. -och inte minst beroende på
  vad Beth berättar.

 250. Hon har själv räknat med
  eftervärlden. Hon serverar oss.

 251. Memoarerna skrev hon för länge sen-

 252. -men hon har låtit donera
  mycket kvarlåtenskap.

 253. Att det har varit tyst om arten
  av deras relation kan man vända på.

 254. Tystnaden
  blir också till en möjlighet.

 255. Om det är tyst kan man säga:
  "Se här. Här finns inget att dölja."

 256. "Vi lever på i nån slags öppenhet."

 257. "Vi sätter inte ord på det
  och ingen frågar."

 258. Tystnaden blir en möjlighet.

 259. Man kan också säga
  att relationens djup...

 260. Djupet i relationen
  mellan Beth och Gina-

 261. -blir som tydligast
  när relationen tar slut.

 262. Gina Leffler avlider i november 1965.

 263. Ett par dagar senare finns den här
  dödsannonsen i Dagens Nyheter.

 264. Det finns också en annons
  från släktingarna.

 265. Högst upp står det "min vän".

 266. Avsändare är Beth Hennings.

 267. En sån annons
  kan man ju sätta in som vän-

 268. -men den här annonsen sticker ut
  på många sätt.

 269. Det här är nutidshistoria.
  Det är 60-tal.

 270. Det är betecknande att den här
  annonsen saknar sociala markörer.

 271. Det finns inget som säger nåt mer
  om Gina Leffler-

 272. -än att hon var Beth Hennings vän.

 273. Den speglar relationen
  i sin mest avskalade form.

 274. Det finns inget om släktskap
  eller professionella åstadkommanden.

 275. Fram till 90-talet, säger
  de som forskar på dödsannonser-

 276. -var det alltid bara en familjemedlem
  som satte in en dödsannons.

 277. Möjligen nåt ordenssällskap,
  eller så...

 278. Man kan se den här dödsannonsen
  som ett uttryck-

 279. -för det band som knöts dem emellan.

 280. Här ser vi en uttalad önskan
  om familjetillblivelse.

 281. Och det finns mer.

 282. Jag vet inte om Beth höll
  det här griftetalet vid begravningen.

 283. Det går säkert att ta reda på.

 284. Men orden är hennes. Hon har skrivit
  på maskin och förbättrat.

 285. Man ser att det är hennes handstil.

 286. Det är ord till en saknad vän.

 287. En trofast och betydelsefull vän.

 288. Men de här raderna bär också-

 289. -på vigselgudstjänstens
  "i nöd och lust".

 290. Hälsningen avslutas
  med ordet "kärlek".

 291. De här raderna, som finns sparade
  i arkivet på det här pappret-

 292. -är ett slags postumt
  äktenskapslöfte.

 293. Om inte det, så är det-

 294. -ett uttryck för den livslånga
  relation som Beth och Gina hade.

 295. Det kan man påstå
  oavsett om talet hölls eller inte.

 296. Av källorna vet vi-

 297. -att Gina Leffler
  drogs med hjärtproblem de sista åren.

 298. Vid nån tidpunkt
  skrev de sina testamenten.

 299. De har jag hämtat
  från Stockholms stadsarkiv.

 300. Där framgår-

 301. -att Ginas yttersta vilja var
  att Beth skulle sitta i orubbat bo.

 302. Hon skulle ha framtiden
  som ensamstående tryggad.

 303. Vad som hade hänt om den förmögna
  Beth Hennings hade dött före-

 304. -vet vi inget om.

 305. Men Gina dog först.

 306. Det var hennes önskan-

 307. -att Beth inte skulle behöva oroa sig
  för att stanna kvar i hemmet.

 308. Beth ägde det mesta av bohaget-

 309. -och det var hon som såg till
  att de kunde bo på dessa adresser.

 310. Men det är ändå ett uttryck-

 311. -för den här önskan
  om den kvarlämnade vännen.

 312. I arkivet på Kvinnsam
  förenas de igen.

 313. Bland handlingarna
  finns ett par kapslar-

 314. -som innehåller
  papper och handlingar-

 315. -som handlar om Gina.

 316. Om man som jag
  samlar ihop alla bitar-

 317. -både öppet och gömt, i olika arkiv
  och på annat sätt bevarat-

 318. -så blir berättelsen om Beth Hennings
  och Gina Leffler rik på detaljer.

 319. Jag vet inte om jag har lyckats fånga
  vem Beth Hennings var-

 320. -men sammantaget
  säger deras långa gemensamma liv-

 321. -nåt om de större sammanhangen, om
  nätverken, villkoren, utmaningarna-

 322. -och vägen framåt
  som den tedde sig då, för kvinnor.

 323. Vår antologi omfattar flera par.

 324. Där blir också det här
  väldigt tydligt.

 325. Berättelserna om de enskilda
  individerna och de band som knöts-

 326. -säger oss mer
  om den första vågens kvinnorörelse.

 327. Här tror jag att Beth håller med mig.

 328. Själv menar hon nämligen-

 329. -att man ibland i historien lättast
  kan studera ett större sammanhang-

 330. -i ett mindre, konkret fall.

 331. Så. Tack.

 332. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kvinnopar i kvinnorörelsen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal fanns ett flertal kvinnopar som tillsammans utgjorde ett sorts nav för kvinnorörelsen i Sverige. Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor som forskat om kvinnopar och deras betydelse i kvinnorörelsen, berättar här om några av dem. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Ämnen:
Historia, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Kvinnofrågor, Kvinnohistoria, Kvinnorörelsen, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Berättelsen om Greta Renborg

Arkivarien Moa Bergkvist ger en kort beskrivning av Greta Renborg, vars engagemang och arbete betytt mycket för folkbildning och biblioteksvärlden. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Arkivets röst - Karin Westman Berg

Universitetslektor Anna Nordenstam berättar om litteraturforskaren Karin Westman Berg, pionjär inom kvinnoforskning som bland annat blev känd genom boken "Gråt inte, forska!" från 1979. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Kvinnopar i kvinnorörelsen

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal fanns ett flertal kvinnopar som tillsammans utgjorde ett sorts nav för kvinnorörelsen i Sverige. Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor som forskat om kvinnopar och deras betydelse i kvinnorörelsen, berättar här om några av dem. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Om populärhistoriska biografier

Idéhistorikern Daniel Nyström diskuterar huruvida det finns en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

En värld av kvinnor

Den svenska arbetarrörelsen är väl dokumenterad, men kvinnornas roll inom rörelsen har genom åren fått mindre uppmärksamhet. Här berättar forskaren Silke Neunsinger om projektet Worlds of Women som arbetar med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnohistoriskt arkiv

Dokumentera icke-normativa kön och sexualitet i Norge

Bibliotekarien Runar Jordåen delar med sig om berättelser som går att hitta i Skeivt arkiv i Norge där man samlar material om norsk queer-historia. Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet. Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Kvinnor i strid

Författaren Anna Larsdotter har tittat närmare på varför kvinnor som deltagit i krig ofta är bortraderade från historieskrivningen. Här berättar hon om sin bok "Kvinnor i strid", där hon vill utmana våra invanda föreställningar och ge en ny ingång till militärhistorien. Inspelat den 23 september 2016 på Bokmässan i Göteborg. Arrangör: Historiska Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.