Titta

UR Samtiden - Appar som stöd vid demens

UR Samtiden - Appar som stöd vid demensDela
 1. I vanliga fall sa hon nästan inget.

 2. När man kommer på besök vet man
  till slut inte vad man ska prata om.

 3. Då var det bra
  att ha den att titta på.

 4. Tack, alla som har kommit hit!

 5. Det är roligt
  att få prata om det här-

 6. -som är en del av den forskning
  jag sysslar med.

 7. Jag börjar med att säga nånting
  om demens som sjukdom.

 8. Demens är en heterogen syndrom,
  kan man kalla det.

 9. Det kan man ha olika synpunkter på,
  men ofta beskrivs det som syndrom.

 10. Det ingår olika...
  Det är ingen entydig diagnos.

 11. Det är en symtomdiagnos.

 12. Man letar efter olika tecken.

 13. Man kan ta vissa prover och man gör
  olika test, men det är inte det enda.

 14. En demensdiagnos ställs på basis av
  olika diagnostiska kriterier.

 15. Det brukar innefatta
  en nedgång i minnesförmågorna.

 16. Det är ofta det
  man först förknippar med det.

 17. Men också andra kognitiva funktioner,
  funktioner som rör tänkandet-

 18. -ofta tillsammans med förändringar
  i beteendet och personligheten-

 19. -som varierar
  vartefter sjukdomen framskrider.

 20. Man får ofta problem med språklig
  förmåga och igenkänning-

 21. -både av mönster, människor och ord.
  Man får ofta svårt att orientera sig.

 22. Ett tidigt symptom är
  att man har svårt att hitta hem.

 23. Inte på det vanliga sättet
  som vi säkert är många här som har-

 24. -men på ett sätt som man inte
  känner igen från tidigare.

 25. Man kan få svårt att planera.

 26. Man kan få motoriska svårigheter
  och svårt med exekutiva funktioner-

 27. -att man ska komma på
  att man ska göra nåt-

 28. -och sen ska hjärnan programmera
  sekvensen och utföra handlingen.

 29. Ofta får man
  lite nedsatt initiativförmåga-

 30. -och man kan få ett förändrat omdöme.

 31. Det förekommer
  att man blir emotionellt labil.

 32. Man skrattar oftare och på ställen
  där man inte brukar skratta-

 33. -och man gråter oftare och
  i sammanhang man inte brukar gråta.

 34. Man kan vara mer nedstämd
  än tidigare-

 35. -som inte är en reaktion
  på att man har en sjukdom.

 36. Det är så klart förståeligt
  att man blir nedstämd av det-

 37. -men att man blir nedstämd
  på ett mer orelaterat sätt.

 38. Personer som har demenssjukdomar
  är en heterogen grupp.

 39. Man kan inte säga att alla med demens
  är på ett specifikt sätt, eller två.

 40. Det skiljer sig mycket åt.

 41. Det finns
  många sorters demenssjukdomar.

 42. Det är en grupp av symptom.

 43. Den vanligaste är den man kallar
  Alzheimers sjukdom-

 44. -som var en tidig beskrivning
  av en neurolog som hette Alzheimer-

 45. -som beskrev en patient
  han hade för över hundra år sen.

 46. Det är den vanligaste demensformen.

 47. Näst vanligast är vaskulär demens,
  att man får mindre proppar i hjärnan-

 48. -som ger den här typen av symptom
  som jag beskrev.

 49. De har lite olika förlopp.

 50. Även om alla demenssjukdomar
  mer eller mindre är progredierande-

 51. -att man får dem
  och blir gradvis sämre-

 52. -är vaskulär demens en form där
  progressionen inte är lika självklar.

 53. Det handlar om hur många proppar man
  får, hur stora de är och var de är.

 54. Det som är mitt specialområde som vi
  sysslar med i min forskningsgrupp-

 55. -handlar om interaktion,
  samspel mellan människor.

 56. Man kan kalla det kommunikation.

 57. Det vi menar med interaktion
  är mellanmänskligt samspel.

 58. Det som ni snart ska se
  och fokus för föreläsningen-

 59. -handlar om det vi i dagligt tal
  kallar appar-

 60. -applikationer i surfplattor.

 61. Det handlar om en människa
  som interagerar med en Ipad-

 62. -och en annan människa.

 63. När det gäller demens
  och interaktionsförmåga-

 64. -påverkar demenssjukdomar
  förmågan att producera språk-

 65. -att prata och skriva-

 66. -men också att förstå det folk säger,
  det man läser och i andra kanaler.

 67. Det blir en allmän "förlångsamning"-

 68. -av alla möjliga kognitiva förmågor
  och också av språkförmågan.

 69. Man får ofta svårt att hitta ord.

 70. Det är svårt att avgöra om det
  som låter som ett ordfinnandeproblem-

 71. -verkligen är det
  eller ett minnesproblem.

 72. Det spelar mindre roll. Det som
  händer i samtalet är det intressanta.

 73. Det får ju samma konsekvens.

 74. Det yttrar sig i form av att man
  inte hittar det mest effektiva ordet.

 75. Ofta får de med demens svårt att
  hålla en röd tråd när de berättar.

 76. Det kan bli många sidospår
  eller att saker kommer om igen.

 77. Det påverkar
  förmågan att delta i samtal.

 78. Benämningsproblem är lite samma sak
  som svårt att hitta ord-

 79. -men benämningsproblem
  är lite mer specifikt.

 80. Man ska tala om vad nånting är,
  som en penna.

 81. Det är inte letandet efter ord
  i det vanliga samtalet.

 82. Personer med demens får svårare
  när sjukdomen fortskrider-

 83. -att producera komplicerade meningar
  med svårare konstruktioner.

 84. Det blir oftare
  kortare och enklare meningar.

 85. Man får också
  svårare att förstå komplexa meningar.

 86. Kanske får man det
  innan det märks i produktionen.

 87. Ett symtom som har beskrivits
  längre fram i sjukdomen-

 88. -är det som vi i logopedbranschen
  kallar "ekolali"-

 89. -att man upprepar
  det nån annan har sagt-

 90. -eller att man fastnar,
  perservationer, och säger samma sak.

 91. Då menar jag inte att man berättar
  samma sak om och om igen.

 92. Ekolali och perservationer
  är direkta.

 93. "Han har tänt elden.
  Elden, elden, elden."

 94. Det kommer oftast inte förrän
  sjukdomen har gått ganska långt.

 95. Alla de sakerna påverkar-

 96. -möjligheten att delta i vanlig
  vardaglig social interaktion-

 97. -och hålla vanliga samtal
  med dem man träffar.

 98. Det är också så att när man har
  en demenssjukdom kan man uppfattas-

 99. -som mindre kompetent som
  samtalspartner av dem man pratar med.

 100. Det gäller för övrigt
  när man blir äldre över huvud taget.

 101. Det finns beskrivet,
  och det har vi studerat lite extra-

 102. -nånting man kallar "elder speech",
  "äldreriktat tal" på svenska.

 103. Det är motsvarigheten
  till "barnriktat tal"-

 104. -som de flesta gör
  när man träffar ett barn.

 105. Man ändrar sitt sätt att prata
  och säger enklare saker.

 106. Ungefär som man tilltalar hundar.

 107. Det är ett fenomen som ofta inträder
  när yngre pratar med äldre-

 108. -oavsett om de gamla
  har nån demenssjukdom.

 109. Det vi har sett är att om man jämför
  en äldre människa utan demens-

 110. -med en jämnårig som har demens-

 111. -får man än mer av den typen
  av lite nedsättande tilltal-

 112. -än man får om man inte har demens.

 113. Jag ska säga nåt om den forsknings-
  miljö som jag befinner mig i-

 114. -när vi bedriver den här forskningen.

 115. Det heter CEDER,
  Centre for dementia research.

 116. Vi har funnits sen början av 2011
  när vi fick vårt första anslag.

 117. De pengarna är slut, men vi fick nya
  pengar som vi har haft i ett år.

 118. Jag har åkt ifrån det
  för att komma hit-

 119. -från ett internat med ett tiotal
  forskare från det nya CEDER-

 120. -CEDER 2.0.

 121. Vi har bjudit in forskare
  från Norge, Danmark och USA.

 122. Vi är en grupp om 15 som alla
  fokuserar på demenssjukdomar-

 123. -och som har utgångspunkten
  i det sociala samspelet-

 124. -som är fokus för hela vår forskning.

 125. I det här stora forskningsprogrammet
  som CEDER är-

 126. -finns det fyra större delprojekt.

 127. Ett handlar om samarbetsaktiviteter
  i vardagslivet.

 128. Det kan vara att baka, laga mat
  och fixa i trädgården-

 129. -saker som man ofta gör tillsammans.

 130. Ofta är det två
  som lever tillsammans.

 131. Det är inte alltid, men vi har många
  par där en eller båda har demens-

 132. -men de lever hemma och sköter
  sina dagliga sysslor tillsammans.

 133. Vi har ett delprojekt som kallas
  "personer med demens som experter".

 134. Det här har knappt börjat.
  Det är sånt som vi ska göra.

 135. Tanken är att använda personer
  med demens i olika sammanhang.

 136. Det som vi tycker
  som forskar inom CEDER-

 137. -och personerna från andra länder-

 138. -är att
  i litteratur och forskning hittills-

 139. -beskrivs personer med demens
  oftast som...

 140. För det första beskrivs sjukdomen
  som de anhörigas sjukdom.

 141. Det är det på många sätt-

 142. -men personer med demens upplever
  att de har en sjukdom-

 143. -men de har fortfarande mycket
  att bidra med.

 144. I det som har gjorts tidigare
  satsar man inte på rehabilitering.

 145. "Det är en progredierande sjukdom,
  och det är inte mycket att göra."

 146. Men det vi har sett
  och hoppas kunna visa-

 147. -är att man visst kan göra saker
  och lära sig nya saker med demens-

 148. -att det finns mycket
  som de personerna kan bidra med-

 149. -utan att förringa deras upplevelse
  av att ha en sjukdom som ger problem.

 150. Det är inte heller bra att säga
  att alla glömmer-

 151. -för det är nåt annat
  för dem som lever med det.

 152. När vi tänker att vi ska ha personer
  med demens som experter-

 153. -är tanken att de ska använda
  det som är deras kunskap-

 154. -som de kanske har sysslat med
  hela livet och är riktigt bra på-

 155. -och som ofta
  fungerar alldeles utmärkt-

 156. -även om man har andra saker
  som inte funkar.

 157. De ska kunna få lära andra
  och använda kunskaperna som de har-

 158. -i form av tidigare erfarenheter.

 159. Sen har vi ett delprojekt
  som handlar om externa resurser.

 160. Det är saker i omgivningen
  som till exempel en Ipad-

 161. -eller andra verktyg och redskap som
  man kan dra nytta av i kommunikation.

 162. Sen har vi en stor del
  som handlar om-

 163. -att vi har en växande befolkning
  som har migrerat under sitt liv-

 164. -och som befinner sig i Sverige men
  är från en annan språklig bakgrund.

 165. Det orsakar andra typer av problem.

 166. Vi har också en del där...

 167. Det är vanligt att personalen på
  boenden inte har samma kulturella...

 168. De kommer från
  en icke-svensk bakgrund.

 169. Så man delar inte något språk
  med varandra. Det är ett delprojekt.

 170. Just apparna
  som jag skulle prata om nu...

 171. Dem har vi tagit fram
  inom ramen för ett EU-projekt.

 172. Det finns en stor EU-satsning-

 173. -som heter Horizon 2020.

 174. Den ska hålla på till 2020.

 175. Där är jag och några kollegor
  i Linköping och Göteborg-

 176. -den svenska delen i projektet.

 177. Det är ett treårigt projekt
  som har hållit på i tre år snart.

 178. Vi har februari 2018 på oss.
  Den mesta datan är insamlad.

 179. Det är åtta länder som är med.
  Grekland är projektledare.

 180. Sen är det Spanien, Storbritannien,
  Österrike, Slovenien-

 181. -Nederländerna, Irland och Sverige.

 182. Det startade i februari -15,
  och det var tre år.

 183. Syftet med projektet är att förbättra
  möjligheterna till självständighet-

 184. -och en välfungerande vardag
  för äldre människor-

 185. -de flesta med nån sorts
  kognitiv funktionsnedsättning.

 186. I alla delar av EU-projektet har man
  inte personer med demenssjukdom.

 187. Det är det nästan bara vi som har.

 188. Men inte ens nån nedsättning
  utan för övrigt friska personer.

 189. Det finns fyra större delar
  i EU-projektet.

 190. En del handlar om boendet.
  Dörrlarm och falldetektorer-

 191. -att man har ett larm på sig-

 192. -som registrerar
  om man gör en plötslig rörelse neråt.

 193. Då går det ett larm
  att man har ramlat.

 194. Vi måste komma ihåg att även om vi
  har haft det i 30 år i Sverige-

 195. -är det inte bara Sverige
  som deltar i projektet.

 196. Sen finns det en del
  om vård och hälsa.

 197. Det är datoriserad schemaläggning
  för vårdpersonal-

 198. -olika former av telekonsultation
  och hälsoövervakning-

 199. -att man går med EKG
  eller blodtrycksmanschett-

 200. -där ens data skickas in
  till en central-

 201. -men också stöd för fysisk aktivitet.

 202. Det är nästan det enda
  man har funnit riktigt bra bevis-

 203. -för att det fungerar
  för alla möjliga olika saker-

 204. -både kognitiv funktion och övrigt
  välmående, fysisk aktivitet.

 205. Det finns olika typer av system-

 206. -som säger åt en att man ska träna
  och som hjälper en med det.

 207. Sen har vi en del om avkoppling och
  kommunikation där vårt projekt är.

 208. Det är en del
  som sysslar med videospel-

 209. -men det vi har gjort handlar
  om samtal- och kommunikationsstöd.

 210. Vi har också en app om flerspråkig
  kommunikation som jag visar strax.

 211. En del sysslar med resor för personer
  med kognitiv funktionsnedsättning.

 212. Dels en sorts reseplanerare-

 213. -dels olika hjälpmedel som hjälper
  personer att åka kollektiv.

 214. Det är inte det lättaste i Aten,
  inte ens för en helt frisk person.

 215. Har man en funktionsnedsättning
  i minne eller orienteringsförmåga-

 216. -är det inte lätt att ta sig fram
  med allmänna kommunikationsmedel.

 217. Den har kommit långt
  och används i många länder.

 218. I många länder när man blir äldre-

 219. -måste man bevisa
  att man kan köra bil.

 220. Då är det en simuleringsutrustning-

 221. -för att bedöma
  om man fortfarande kan köra bil.

 222. Snart kommer vi
  till det som vi har gjort.

 223. Vi har som ett samlingsnamn
  på de tre appar vi har gjort-

 224. -"kommunikationsstöd".
  Det med "stöd" är viktigt.

 225. Det är inte
  ett kommunikationshjälpmedel-

 226. -som ska användas
  i stället för att prata-

 227. -och heller inte i stället
  för att prata med en annan människa.

 228. Man ska inte
  sitta med sin Ipad själv.

 229. Idén är att man ska använda den som
  ett stöd när man pratar med andra.

 230. Det har setts förut
  med vanliga fotoalbum.

 231. Om man har den typen av minnesstöd-

 232. -förbättrar det
  kommunikationsförmågan.

 233. Det påverkar förmågan att förstå
  och förmågan att uttrycka sig själv.

 234. Om man använder surfplattor
  med applikationer...

 235. Man kunde lika gärna ha
  en tidning eller en bok-

 236. -men man får så mycket mer,
  och det är lättare att bära-

 237. -än en hel trave med böcker
  eller fotoalbum.

 238. Plus att det blir mer allmängiltigt.

 239. Fotoalbumen är svårt på en avdelning
  för personer med demens-

 240. -där det bor 8-10 personer.

 241. Ska man ha alla personernas
  fotoalbum, blir det jobbigt.

 242. Har man det i en Ipad,
  kan man dela den på flera personer.

 243. Ipaden har fördelen att den
  lätt kan kommunicera med andra.

 244. Man har sett att personer med demens
  kan upprätthålla nätverk utanför.

 245. Man kan mejla eller kommunicera
  via Ipaden-

 246. -med släktingar
  som inte bor på samma ort.

 247. Tanken är att stärka
  de mellanmänskliga relationerna.

 248. Vi började innan
  vi hade utvecklat våra egna appar.

 249. Det finns diverse såna här på
  marknaden, både gratis och kostsamma.

 250. De som finns som är specialgjorda
  är ganska dyra.

 251. Det här är utvecklat mer för personer
  som har svårt att prata.

 252. Vi tänkte börja med den för att se
  om det var nåt över huvud taget.

 253. Det är en förstudie.

 254. Vi hade en förhållandevis ung kvinna
  med Alzheimer och hennes man-

 255. -som var hennes personliga assistent.
  Han var anställd som det.

 256. Vi spelade in tio videofilmer-

 257. -både när de använde Ipaden
  med den här appen och utan.

 258. Det man kunde se var...

 259. Dels studerade vi-

 260. -vilka ämnen de pratade om.

 261. -när de använde den här appen.

 262. Ganska mycket av samtalen gick åt
  till att prata om hur man gör.

 263. Var ska man trycka? Hur gjorde man
  det här? Hur ska jag komma hit?

 264. Bara 14 procent handlade om de
  specifika bilder som var i appen-

 265. -men vi såg att när man hade den här-

 266. -började man, utifrån bilderna som
  kom upp, prata om alla möjliga saker.

 267. "Där är hon som bodde där borta. Där
  hade vi ett hus när jag var barn."

 268. Det blev mycket längre samtal
  när man hade den här appen.

 269. Även om mycket gick åt
  till att prata om tekniken-

 270. -var det mer spin off-effekter.

 271. Man började prata om saker
  som man inte hade pratat om tidigare.

 272. Fast de hade varit gifta länge-

 273. -kunde mannen få reda på saker
  som han inte visste-

 274. -om grejer
  som hade hänt när hon var liten.

 275. Samtalen blev mycket längre,
  tre gånger så långa i genomsnitt.

 276. Det var också så
  att personen med demens-

 277. -tog fler initiativ själv
  när hon hade det här stödet.

 278. Det som hände också
  var att just minnet-

 279. -och saker som handlar om att komma
  ihåg blev fokuserat i samtalet.

 280. Det blev ganska mycket av sånt
  som kan likna ett läxförhör.

 281. Man tittar på bilderna
  och den friska personen säger:

 282. "Vem är det? Varför är hon här?
  Vad heter hon?"

 283. Det är sånt som implicerar "Det
  borde du veta för det är vår dotter."

 284. Men personen med demens kommer
  just då inte på vad dottern heter.

 285. De situationerna
  blir lite mer svårhanterliga.

 286. Såna situationer uppkommer lite mer
  med de personliga bilderna än annars-

 287. -men över lag tyckte båda två
  att det var roligt-

 288. -och också andra personer
  som hälsade på i hemmet.

 289. Mannen sa spontant
  att det just för gäster var...

 290. Det är svårt. I vanliga fall
  sa hon nästan ingenting.

 291. När man kommer på besök vet man
  till slut inte vad man ska prata om.

 292. Då var det ganska bra
  att ha den att titta på.

 293. Lärdomen vi drog var-

 294. -att om man ska använda den,
  så finns det vissa saker-

 295. -som att det inte
  ska bli som ett test-

 296. -som man kanske behöver instruera i
  när man lämnar ut dem.

 297. Det som är vår del gör vi
  med kollegorna i Göteborg-

 298. -men teknikern som har gjort appen
  sitter på Sheffield University.

 299. Vi har tre appar som vi har provat-

 300. -i Sverige, Storbritannien,
  Nederländerna och Spanien.

 301. Nu ska vi se
  om vi får det att fungera.

 302. Jo.

 303. Den här appen har använts mest.

 304. Den är gjord på en förlaga
  från en fast dator.

 305. Den innehåller bilder från en databas
  som inte är personliga.

 306. De kommer helt randomiserat
  i kategorier.

 307. Jag ska visa
  så att det blir lättare att förstå.

 308. Det kommer upp så här,
  och poängen är att man ska få välja.

 309. De här kategorierna kom slumpmässigt.
  Det kan komma nåt annat.

 310. Nu kom det "underhållning", "sport"
  och "människor och händelser".

 311. Då frågar man
  vad de vill titta på i dag-

 312. -"underhållning", "sport"
  eller "människor och händelser".

 313. Där säger vi "sport".
  Då kommer nästa val.

 314. Man kan tycka att
  det är dumt med alla val-

 315. -men det finns en poäng med att man
  är med och väljer och inte tar samma.

 316. Då väljer vi att titta på kort.

 317. Man kan välja här,
  och jag gillar fotboll.

 318. Här har vi sett att folk
  upptäcker sånt de inte visste.

 319. Personalen visste kanske
  att personen tycker om fotboll-

 320. -men helt plötsligt kanske de vill
  titta på tennis. Då gör vi det.

 321. Det tar en liten stund
  innan bilderna laddas.

 322. Känner du igen den här? Det
  är Björn Borg. Där är Stefan Edberg.

 323. Just med bilderna på sport
  blir det mycket personer.

 324. Det finns också en allmän
  skridskoåkningsbild till exempel-

 325. -som ofta genererar samtal
  om att de åkte skridsko som barn.

 326. Det var den. Man kan också välja att
  titta på film eller lyssna på musik.

 327. För äldre som såg dåligt-

 328. -var musikdelen mer populär
  än bilderna, men det är olika.

 329. Sen har vi appen med personligt
  innehåll. Det här är mitt arbete.

 330. Här lägger man in sina egna bilder.

 331. Det här råkar vara mina kollegor
  som jag lade in för att visa.

 332. Här var utsikten från mitt fönster
  just då. Den ändrar sig hela tiden.

 333. Vi höll på att flytta också. Så kan
  det se ut, men där har man sitt eget.

 334. Sen har vi den som är gjord
  för flerspråkighet.

 335. Där kommer det bilder som kan vara...

 336. Om man börjar från början
  är det en stor bild.

 337. Då kan man välja.
  Vi kan ta sovrummet.

 338. Jag har ställt in den på svenska.

 339. Jag tänker att det är svensk personal
  och en boende som pratar finska.

 340. Så kan man trycka på olika saker,
  så kommer orden-

 341. -och här uppe väljer man språk.

 342. Just nu finns det bara de språken-

 343. -men det är tänkt
  att man ska kunna välja flera.

 344. Så heter "blodtryck" på slovenska.

 345. Tanken med det är inte-

 346. -att man ska ha det
  för att överföra viktig information.

 347. Tanken är att man ska ha det för att
  ha en trevlig stund tillsammans.

 348. För att visa hur det går till-

 349. -bad jag en kollega Elias...

 350. Jag bad en annan kollega som är
  härstädes närvarande att också agera-

 351. -så att man kan få se hur det kan
  se ut när man använder appen CIRCA.

 352. Just det första klippet
  är för att illustrera-

 353. -hur man kan bestämma vad man vill
  titta på och prata lite om det.

 354. Här kan vi välja att kolla på bilder
  som i ett fotoalbum-

 355. -att kolla på bilder
  eller lyssna på musik.

 356. -Jag tycker att vi tar musik.
  -Det kör vi på.

 357. -Tycker du om pop eller rock?
  -Vi tar pop, tror jag.

 358. Om det inte är bra, byter vi.

 359. Här har vi flera låtar.
  Jag känner inte igen en enda. Jo, en.

 360. -Vi har "Flottarkärlek".
  -Nej, vi tar "Love was on your mind".

 361. Okej. "Love was on your mind".

 362. Det var att de pratar om
  vad de ska titta på.

 363. Här har de bestämt sig för att de
  tittar på vardagshändelser-

 364. -och pratar lite om bilderna.

 365. Jag tror att vi tar "sommarlov".

 366. -Det är härligt nu när det är höst.
  -Fotboll spelade inte flickor då.

 367. Inte över huvud taget.
  Det kom först i mitten av 70-talet.

 368. -Inte dessförinnan.
  -Hade ni nånting annat?

 369. Vad gjorde ni
  när killarna spelade fotboll?

 370. Vad gjorde vi? Inte lekte vi
  med dockor i alla fall.

 371. Jag cyklade mycket med mina kompisar.

 372. Det kanske kommer nån
  med "icke-fotboll".

 373. Ja, det där gjorde vi. Kurragömma.

 374. Jag är uppvuxen på en liten ort, och
  där kunde man vara över årsgränserna.

 375. Då kunde man dra ihop gäng och leka.

 376. Efteråt sa den här unga kollegan...
  Då är det här två friska människor.

 377. Han sa att han fick reda på saker han
  inte visste som han tyckte var kul-

 378. -så man kan ha roligt med det här
  även om man inte har demenssjukdom.

 379. Det är tydligt
  i de filmerna vi har från boende-

 380. -att den yngre personalen
  får reda på saker-

 381. -där personen med demens sitter inne
  på kunskap som de inte har-

 382. -som ger trevliga samtal.

 383. I själva studien har vi väldigt
  många, men vi har inte filmat alla.

 384. Så mycket film
  skulle man inte kunna gå igenom.

 385. Vi har totalt...
  Det spelar inte så stor roll exakt.

 386. Vi har gjort frågeformulär.
  Det krävdes av EU-projektet.

 387. Vi förstod att det skulle bli svårt
  att få in enkätsvar, och det var det-

 388. -men vi tycker att deltagarna
  har jobbat på bra ändå-

 389. -som ändå tillsammans har fyllt i
  320 enkäter före och efter.

 390. Vi har totalt data från 440 personer,
  och det är en ganska stor studie-

 391. -i alla fall i vårt fält.

 392. Av de här enkäterna när det gäller
  CIRCA, den första appen ni såg-

 393. -tyckte 75 procent av personalen
  att det var användbart.

 394. Det kan ju låta lite,
  men 75 procent är ganska mycket.

 395. Den här typen av material
  fungerar inte med alla.

 396. Vi tycker att 75 procent är bra.
  47 procent av de med demens...

 397. Det är alltid svårt,
  för vi vet inte om de förstod frågan-

 398. -men det är så
  som de med hjälp har svarat.

 399. 25 procent av personalen och 36
  procent av personerna med demens-

 400. -tyckte att CIRCA förbättrade hälsan
  och välmåendet.

 401. Det låter som små siffror-

 402. -men är höga siffror för en grej
  som bara är till för att ha trevligt.

 403. Man upplever att det förbättrar hälsa
  och välmående i stor utsträckning.

 404. Nästan alla vill fortsätta använda
  CIRCA efter projektet avslutas.

 405. Det hoppas vi att de ska kunna göra.
  Det är inte färdigförhandlat-

 406. -men vi hoppas att man ska kunna det.

 407. När vi frågar vilken typ av bilder
  folk tycker bäst om-

 408. -tycker de flesta om
  de gamla bilderna, som den ni såg-

 409. -den från 50-talet
  där man spelade fotboll.

 410. Det finns bilder som inte har ålder.
  En blomma är varken gammal eller ny.

 411. De bilderna var också omtyckta.

 412. När det gäller appen
  med personligt material-

 413. -tyckte hälften av personalen och de
  med demens att det var användbart.

 414. 30 och 22 procent tyckte att den
  förbättrade hälsan och välmåendet.

 415. Alla vill fortsätta använda den
  efter projektet.

 416. För flerspråkighetsappen har vi inga
  resultat för den var inte färdig.

 417. Den har nyss blivit klar, så den har
  vi inte haft med i utvärderingarna.

 418. Det får vi göra
  genom det filmade materialet senare.

 419. När vi analyserar materialet
  spelar vi in på film-

 420. -och transkriberar filmerna,
  alltså skriver ner vad folk säger.

 421. I många fall skriver vi
  hur man pekar och var man tittar.

 422. Det är detaljerade analyser,
  men vi gör också grova översikter.

 423. Vi kan se att samtalen blir längre
  om man använder CIRCA-

 424. -än om man inte har nåt hjälpmedel.

 425. Vi kan se även här...
  Och då har vi fler deltagare.

 426. ...att personerna med demens
  tar mer initiativ.

 427. De kommer på grejer att säga själva-

 428. -när man har den här appen
  än när man bara sitter och pratar.

 429. Men även här kan vi se
  att det ibland blir-

 430. -att man tror att man ska bläddra
  igenom de tio bilderna på tid.

 431. "Vad är det här?"

 432. Man ger inte utrymme
  att faktiskt prata om bilderna.

 433. Det tänker vi att vi ska satsa på
  utbildning av personal och anhöriga.

 434. Vi har också sett
  precis som på filmen-

 435. -att det är en bild på fotboll och de
  säger att det gjorde inte flickor.

 436. Så kan man börja prata om det.
  "Nähä! Vad gjorde ni, då?"

 437. Det ger andra samtalsämnen.

 438. Man pratar inte bara
  om det som är på bild.

 439. Med CIRCA ger det också samtal-

 440. -om sånt man inte redan visste
  om personen.

 441. Om man jämför med appen
  med personligt material...

 442. Då ska man komma ihåg att det
  är färre som har använt den appen.

 443. Båda apparna gör att personer
  med demens tar fler initiativ...

 444. ...än vad de gör
  när man inte har hjälpmedel.

 445. I antal initiativ är det ingen större
  skillnad mellan de två apparna.

 446. När man inte har nåt stöd-

 447. -så för att komma på saker
  tittar man sig omkring.

 448. "Titta här ligger många pennor."
  "Där står en blomma."

 449. Man hittar på saker då också, men det
  handlar om det man har i närheten.

 450. Med CIRCA fick man helt nya ämnen.

 451. Med CIRCUS var det mycket samtal
  om personliga minnen-

 452. -eftersom det var personliga bilder.

 453. Det blev... Personerna med demens
  blev ofta engagerade i samtalen-

 454. -för det var saker
  de hade anknytning till.

 455. De kunde då samtala
  mer självständigt-

 456. -och behövde inte lika mycket stöd
  med frågor-

 457. -och allmänt stöttande strategier.

 458. Man samtalade på ett mer jämlikt
  sätt, personalen och de med demens.

 459. Man såg att man pratade längre
  om samma sak.

 460. Det kallar vi
  ett kommunikativt projekt.

 461. Man håller sig till ämnet
  en längre stund-

 462. -kanske för att man har bilden
  som ger en påminnelse om-

 463. -vad man pratar om
  så att man kan utveckla det.

 464. Båda apparna gav tillfälle
  för personerna...

 465. Tanken med det är att man ska stärka
  mellanmänskliga relationer

 466. De här personerna kunde utöka
  sin gemensamma grund.

 467. De lärde sig saker om varandra-

 468. -så nästa gång de skulle prata med
  varandra har de mer att prata om.

 469. Man lär känna varandra lite bättre.

 470. Just appen med personliga bilder
  upplevde personalen gav tillfälle-

 471. -att få ta del av historier om den
  här personen som de inte visste.

 472. Där hade vi hjälp av anhöriga
  för att få material.

 473. Det var en del
  som personalen inte kände till.

 474. Vi håller just nu på...

 475. Det här är inte färdigt.
  Vi har nyss avslutat datainsamlingen.

 476. Vi jobbar med det här materialet.

 477. En studie som för tillfället...
  Den kommer kanske att byta namn-

 478. -men den heter "It will take a while
  before it starts".

 479. Det säger de ofta.

 480. När vi frågar vilka problem det är,
  och när vi tittar på filmerna-

 481. -är det tekniken. "Nu laddar den här.
  Och laddar och laddar..."

 482. "Det kommer att ta ett tag. Vi får
  vänta lite. Vad det är segt i dag!"

 483. Det är mycket prat om dålig nätverks-
  uppkoppling. Det är nackdelen.

 484. Man får mycket material, men de är
  beroende av fungerande internet-

 485. -och det finns inte på många boenden.

 486. I alla fall inte i de kommuner
  där vi har samlat data.

 487. Det är mycket prat
  om själva tekniken.

 488. Vi såg i den första studien
  att det var 38 procent av samtalen-

 489. -som ägnades åt
  att prata om tekniken.

 490. Så vi ville studera det. Vad säger
  de? Hur säger de det och när?

 491. Vi har specialstuderat det
  i ett antal videofilmer.

 492. Vi har jobbat var och en för sig-

 493. -och sen har vi tittat tillsammans
  och gjort ett konsensusförfarande.

 494. Vi har delat in det
  i rent prat om teknikproblem-

 495. -som handlar om att det inte laddar.

 496. Ibland laddar det för fort,
  så att man inte hann se.

 497. Då har man tryckt och tryckt,
  och plötsligt bläddrar det förbi.

 498. Det kan vara både för långsamt
  och för snabbt.

 499. Det är en del uttryck för osäkerhet
  i navigeringen. Det känner man igen-

 500. -när man letar på de system vi har.

 501. "Var ligger schemaplaneraren
  nu igen?"

 502. Det är sånt som händer här också.

 503. Sen har vi en kategori
  som vi kallar "Oj!".

 504. Det är mycket sånt. "Oj! Där kom den"

 505. Så är det
  när man håller på med datorer.

 506. Sen har vi ett par kategorier
  som är aningen mer intressanta.

 507. Det är ofta de äldre personerna
  med demens uttrycker förvåning-

 508. -dels över tekniken... "Tänk vad de
  kan göra! Vad mycket det finns!"

 509. Det är finns också flera exempel
  där man säger-

 510. -med de personliga bilderna
  i appen CIRCUS:

 511. "Där är ju min son!
  Hur har ni fått in de här bilderna?"

 512. Ganska ofta tycker man inte
  att nån har tagit nåt, utan tvärtom.

 513. Man blir glad över att se det.
  "Var kan jag köpa en sån här?"

 514. Man har inte... Personalen tycker vi
  förklarar på ett pedagogiskt sätt-

 515. -att det är deras bilder.
  "De här korten står här på din byrå."

 516. Det går inte att förklara
  rent tekniskt-

 517. -men man har dem samlade-

 518. -och flera av dem uttrycker
  att man gärna vill ha det själv.

 519. Sen har vi det att det finns
  en uppfattning i litteraturen-

 520. -att personer med demens
  inte kan lära sig nya saker.

 521. Vi har många exempel på hur man visst
  lär sig hantera det här.

 522. Vi har exempel på att man uttrycker
  att man vill. "Kan du visa mig?"

 523. Vi har också flera där man börjar
  med en verbal instruktion.

 524. Man talar om att man ska trycka men
  inte visar. Det har inte fungerat.

 525. Men när man tar handen och visar
  hur man gör när man svajpar-

 526. -så funkar det nästa gång.

 527. Det är inte bara en åldersgrej.

 528. Det kan vara riktigt gamla personer
  som lär sig det snabbt.

 529. Det tycker vi är intressant
  att kunna visa-

 530. -att det går även för personer
  med demens att lära sig nya saker.

 531. Sen är det mycket kommentarer
  om hur man gör.

 532. "Nu ska vi titta på de här bilderna.
  Här kommer de."

 533. Sen har vi en annan inriktning
  som vi håller på med-

 534. -som handlar om
  hur man återanvänder historier.

 535. Det känner säkert de flesta igen,
  och det finns beskrivet i forskning-

 536. -hur personer med demens
  berättar samma sak om och om igen.

 537. Det upplevs ofta som lite
  problematiskt av samtalspartnern.

 538. Det blir lite tjatigt.

 539. Så är det ju. Det händer ofta att de
  berättar samma sak om och om igen-

 540. -men det är också så, som vi
  har kunnat se på många ställen-

 541. -att det inte bara är de som har
  en tendens att berätta samma sak-

 542. -det är också så att personal
  och jag tror även anhöriga-

 543. -ber dem berätta samma sak om och om
  igen, för det är det man delar.

 544. "Du har ju varit på sjön. Berätta
  om det! Du hade ju hundar. Berätta!"

 545. Historierna som kommer
  är ofta utlösta-

 546. -av att personalen
  vill berätta samma historia.

 547. Det är också att sätt att visa
  att jag känner dig.

 548. "Det var ju han, din svärson, som var
  så rolig och alltid gjorde saker."

 549. Man berättar tillsammans de kända
  historierna och har en trevlig stund.

 550. I alla lägen är det inte
  problematiskt att berätta samma sak.

 551. Det vi har sett
  när man använder CIRCA-appen-

 552. -är att visst kommer det samma saker
  utlösta av appen också-

 553. -och ibland
  får historierna leva en gång till-

 554. -men ganska ofta har personalen
  som sitter med personen just då-

 555. -ett lätt sätt att utan att personen
  med demens tappar ansiktet-

 556. -byta samtalsämne
  genom att byta bild lite diskret.

 557. Då kommer nåt annat,
  så man behöver inte fastna-

 558. -i de långrandiga berättelserna
  som man redan har hört.

 559. Då närmar vi oss slutet.

 560. Det jag gärna vill skicka med
  och säga sammanfattningsvis-

 561. -är att det finns potential
  i de digitala samtalsstöden-

 562. -för att underlätta för samtal
  med personer med demens.

 563. Men man måste vara vaksam
  på vissa saker-

 564. -så att det
  inte blir förhörsliknande.

 565. Man måste vara noga i hur man
  utformar stöden så att de fungerar.

 566. Sen pratade vi om
  på workshoppen jag kommer ifrån-

 567. -att det är mycket prat om teknik,
  särskilt när det inte fungerar-

 568. -men det var nästan så att vi blev
  sugna på att bygga in lite buggar.

 569. Då blir interaktionen
  väldigt jämställd-

 570. -för personalen fattar inte heller
  varför det aldrig kommer.

 571. Man kan samlas och har en gemensam
  fiende i dåligt fungerande internet-

 572. -där man kan prata
  på ett jämställt sätt.

 573. Det behöver inte vara så fel.

 574. Visst! Man behöver i framtiden
  fungerande teknik-

 575. -men problemen som vi alla stöter på
  kanske inte alltid är av ondo.

 576. Vi vill fortsätta, och det kommer vi.
  Det nya CEDER har ju bara börjat.

 577. Hur kan man använda
  tekniska lösningar?

 578. Det brukar förkortas IKT.

 579. Vi vill också jobba vidare med
  hur man kan utforma-

 580. -och använda kommunikationsstöd
  för personer med demens.

 581. Vi tänker också
  att man kan designa olika-

 582. -mer eller mindre
  individualiserade utbildningar-

 583. -för personer med demens,
  deras anhöriga och personal-

 584. -i hur man kan möta-

 585. -utmaningarna som kan finnas i
  kommunikation när man har demens. Så!

 586. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Appar som stöd vid demens

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kan modern teknik som appar hjälpa individer med demens och personer i dess närhet att kommunicera bättre? Det anser Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi vid Linköpings universitet som forskar i ämnet. Inspelat: 26 oktober 2017 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Information och media > Internet och digitala medier
Ämnesord:
Allmän medicin, Databehandling, Datorer, Demens, Demenssjuka, Digitala medier, Kommunikation, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Teknik, Tillämpningsprogram
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lust och olust

Det påstås ofta att vi lever i en tid som är fixerad av sex och lust. Samtidigt söker allt fler människor hjälp för problem med, eller avsaknad av, lust. Vissa forskare väljer att kalla det för ett folkhälsoproblem.