Titta

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Om UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Föreläsningar och samtal från konferensen "Flickor och kvinnor med autism". Inspelat den 29-30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism : Flickor med autism del 2Dela
 1. Flickan med autism blir inte
  utesluten. Hon blir ignorerad.

 2. Man bryr sig inte om henne,
  men hon blir inte aktivt utesluten.

 3. Då ska vi rikta in oss lite på vad
  som är skrivet under senaste tiden-

 4. -om flickor med autism-

 5. -och skillnader
  mellan flickor och pojkar.

 6. Innan 2010
  fanns det otroligt få artiklar.

 7. När jag började 1992-

 8. -fanns egentligen inga jämförelser
  mellan flickor och pojkar.

 9. I början på 2000-talet fanns det
  fem, sex, sju stycken - inte mer-

 10. -där man beskrev skillnader
  i autistiska symtom.

 11. Det var oftast stora skillnader
  i åldrar och hur många det var.

 12. Det kanske var tio flickor
  som jämfördes med fyrtio pojkar.

 13. Det gick inte att göra bra statistik,
  och det var inte särskilt bra.

 14. Nu ska vi se
  om det har blivit bättre.

 15. Jag har fått anvisning
  att jag ska vara här framme.

 16. Det finns en del studier
  som bland annat har sett att...

 17. De här studierna är viktiga
  för att de kanske förklarar-

 18. -att det inte är lika tydligt att se
  flickornas sociala svårigheter.

 19. De skiljer sig i alla fall lite-

 20. -från pojkarnas sätt
  att bete sig socialt.

 21. Samtidigt måste vi tänka på att om vi
  jämför en man eller kvinna socialt-

 22. -oavsett autism,
  så är det också en skillnad.

 23. Om det har med autism
  eller könsskillnaden i sig att göra-

 24. -är svårt att avgöra.

 25. Det man har sett här är att flickor
  med autism, jämfört med pojkar-

 26. -ändå har mer gester.

 27. Bilden som jag fick lära mig-

 28. -att pojkar med asperger går
  utan medrörelser och pratar så här...

 29. Den här klassiska bilden är
  väldigt ovanlig att se hos flickor.

 30. Jag har nog nästan aldrig gjort det.

 31. Fastän man har begränsade medrörelser
  så är det inte den här stelheten.

 32. Något väldigt intressant är
  att om flickor själva skattar sig-

 33. -hur de uppfattar vänskap och empati-

 34. -så är det som så här
  att de har hög...

 35. De skattar sig högre än pojkar
  med autism sett till kompetens-

 36. -men lägre än flickor
  som inte har autism.

 37. Här ser de själva en skillnad,
  och det är viktigt att se.

 38. Det finns nu forskning som visar
  att när vi jämför hjärnan...

 39. En forskare i USA
  har en flicka och en pojke.

 40. Pojken fick diagnosen
  snabbt som ögat.

 41. Flickan fick han vänta i åratal på.

 42. Han lär bli en av de stora forskarna.

 43. Han är specialist
  på MR-undersökningar och har visat-

 44. -att när vi ägnar oss
  åt sociala förmågor eller uppgifter-

 45. -så lyses en flickas hjärna upp
  på andra ställen-

 46. -än pojkens hjärna med autism.

 47. Man kan se att det faktiskt
  inte är riktigt lika.

 48. Det här får säkert konsekvenser-

 49. -och gör kanske att kriterierna kan
  ändras eller att det blir mer klart.

 50. Att man ändrar cutoff-gränserna
  på skattningsskalor.

 51. Sen är det teorin
  att flickor är bättre på att dölja-

 52. -sin oförmåga
  att vara socialt kompetenta.

 53. Det är den här kamouflage-teorin.

 54. Jag har läst en artikel nyligen
  som jämför studenter-

 55. -både med och utan autism.

 56. Kvinnor är över lag bättre på
  att dölja bristande social kompetens-

 57. -eller så spelar vi mer medkännande
  än vad vi egentligen är.

 58. Jag tyckte att det var befriande,
  faktiskt.

 59. För att...

 60. Det finns...

 61. Jag är alltid skeptisk
  när alla nappar på någon teori.

 62. "Nu är allt kamouflage. Flickor
  upptäcks inte för att de döljer det."

 63. Man ser det som orsaken,
  och det tror inte jag.

 64. I den här artikeln,
  som jag recenserade nyligen-

 65. -var det snarare så-

 66. -att vissa inte alls dolde
  sina autistiska svårigheter-

 67. -för då tyckte de
  att de ljög om sig själva.

 68. Jag tror inte att vi ska svälja
  hela betet av kamouflage-

 69. -utan vara lite selektiva.

 70. Däremot är det så
  för nästan alla kvinnor och flickor-

 71. -att vi ändå vill att relationerna
  inte ska krackelera för öppet.

 72. Det finns en slags relationssträvan
  som jag tror är starkare-

 73. -oavsett om du har autism eller inte,
  hos flickor och kvinnor.

 74. Flickor upprepar situationer.
  De har varit med om något...

 75. Många gånger när man frågar
  "Leker hon låtsaslekar?"-

 76. -så säger föräldrarna ja.

 77. "Hur ser den här låtsasleken ut?"

 78. Då härmar hon
  precis det fröken har sagt.

 79. Eller så härmar hon något som har
  hänt, vilket ses som en låtsaslek.

 80. Men det är ingen fantasilek.
  Det är inget hon skapar på egen hand.

 81. Man visar också mer känslor
  än vad pojkar gör-

 82. -men så är det ju i allmänhet.

 83. Män visar mindre känslor än kvinnor-

 84. -så vad som är autism
  och vad som är gränsvärde...

 85. Det viktigaste är ändå
  att det belyses.

 86. En sak som verkligen är värdefull
  i praktiken är det här att man...

 87. En forskare har tittat på-

 88. -hur flickor och pojkar är
  ute på skolgården.

 89. Hur leker de, och hur ser man
  om de är med de andra barnen?

 90. Man såg att pojkarna som har autism
  är ensamma.

 91. De hamnar här borta.

 92. Här sitter pojken med autism.
  Här sitter han.

 93. Han blir utesluten av
  de andra pojkarna. Det är helt klart.

 94. Flickan med autism blir inte
  utesluten. Hon blir ignorerad.

 95. Man bryr sig inte om henne,
  men hon blir inte aktivt utesluten.

 96. Hon försöker gå in i flickgrupperna
  och gå mellan de andra flickorna-

 97. -på ett trevande sätt.

 98. När jag läste den här studien kom jag
  ihåg en flicka som var kanske tio år.

 99. Hon sa till mig, när jag frågade
  vad hon gjorde på rasten:

 100. "Jag springer till de andra flickorna
  så att fröken ser det."

 101. "Sen springer jag
  och gömmer mig bakom ett uthus"-

 102. -"så att ingen ser att jag är ensam."

 103. Hon ville att fröken skulle se,
  som om hon var med de andra.

 104. Så om specialpedagoger och de
  som undersöker ser hur flickan gör...

 105. Hon kommer inte i socialt samspråk
  med de andra flickorna.

 106. Hon deltar inte, men hon är
  på något sätt i deras närhet.

 107. Det är självklart lättare att se att
  pojken är ensam om han sitter här.

 108. Det är nog ett skäl till att pojkar
  är lättare att upptäcka i förskolan.

 109. De leker inte grupplekar. De blir
  satta här och leker inte de lekarna-

 110. -medan flickorna även då
  står bredvid de andra flickorna.

 111. Men hon deltar inte.
  Hon samspelar inte.

 112. Likaså är det så
  att pojkar leker ensamma lekar.

 113. Det är inga...

 114. På så sätt är det lättare
  att se pojkars sociala brist-

 115. -men vi ska veta att den sociala
  kompetensen skiljer sig mellan könen.

 116. En av de stora nya forskarna,
  Michelle Dean-

 117. -menar att det här stöder hypotesen
  om att dölja autistiska svårigheter-

 118. -som flickor och kvinnor gör.

 119. Jag ska säga lite
  om kamouflage-teorin-

 120. -och vad som styrker
  att den ändå förekommer.

 121. Bland annat att flickor och kvinnor
  har en bättre förmåga-

 122. -att följa socialt agerande
  genom att observera hur andra gör.

 123. Den här kamouflage-teorin
  emanerar inte från forskarna själva.

 124. Det är bloggar, personer med autism
  och självbiografier-

 125. -som har väckt den här tanken
  och de här frågeställningarna.

 126. Den kommer därifrån.

 127. Man ber mer om ursäkt.

 128. Man har gjort fel och säger förlåt,
  för man vet att man ska säga det.

 129. Då tror man att man inte är udda
  och att det man gjorde är förlåtet-

 130. -men man förstår kanske inte själv
  varför man ska säga förlåt.

 131. Man söker sig till lektillfällen,
  som jag beskrev.

 132. Flickorna söker sig till
  andra flickor, men det lyckas sällan.

 133. Det finns alltid omhändertagande
  andra flickor, som tar hand om dem-

 134. -i mycket högre än utsträckning
  än med pojkar.

 135. Det finns alltid någon flicka
  som tar hand om en autistisk flicka-

 136. -eller en flicka
  som har andra svårigheter.

 137. Det finns också ett döljande sätt
  som är att man undviker att vara med.

 138. Man undviker vissa situationer, och
  det räknas som kamouflagebeteende.

 139. Man kan fråga sig
  om det egentligen är det.

 140. Man är tyst och pratar inte.

 141. Man beter sig artigt eller
  är en väldigt duktig elev i skolan.

 142. Jag är osäker på
  om det är ett kamouflerande-

 143. -men man sätter in det
  i det sammanhanget.

 144. En del flickor
  blir väldigt beroende av någon vän.

 145. När den vännen antingen flyttar eller
  träffar någon som hon hellre är med-

 146. -så rasar hela världen.

 147. Det finns det här att en del flickor
  har en speciell vän, faktiskt-

 148. -men det blir sällan fler.

 149. Vad betyder det att kamouflera?

 150. Det betyder att man använder
  olika sociala strategier-

 151. -för att dölja
  sitt autistiska beteende.

 152. Hur många här tror
  att det här är huvudproblemet-

 153. -i att flickor och kvinnor
  inte upptäcks?

 154. Hr många tror
  att kamouflerande är det?

 155. Inte så många, men det är en del.

 156. Det är intressant. Vi får se.

 157. Man hindrar andra eller minskar deras
  möjlighet att upptäcka ens brister.

 158. Det är det det går ut på.
  Man vill inte avslöja sig.

 159. Det överensstämmer också
  med hur adhd-flickan beter sig.

 160. Hon sitter längst bak i klassrummet-

 161. -och vänder sidor
  så att fröken tror att hon läser.

 162. Hon hittar på undanflykter-

 163. -för varför hon inte
  har lämnat in uppgifter och så i tid.

 164. Det är samma beteende.

 165. Det har bara olika fokus.

 166. Man imiterar. Det finns beskrivningar
  på att man imiterar.

 167. Man lär sig. Man speglar sig och ser:
  "Om jag ser ut så här..."

 168. Man tar andras persona på något sätt
  och spelar dem.

 169. Jag vet inte om jag har
  träffat någon, eller i alla fall...

 170. Jag kanske inte har använt
  rätt frågor, men jag har väldigt...

 171. Det kanske inte är när man är läkare
  och sitter i en en-till-en-relation-

 172. -man behöver spela det här spelet-

 173. -men vissa saker
  känner jag inte igen här.

 174. Man lägger till gester och ögon...

 175. Man använder ögon
  och höjer rösten på ett visst sätt.

 176. Det finns otaliga beskrivningar,
  så vi måste tro på det som står-

 177. -men att det är hela förklaringen
  till varför flickor inte upptäcks-

 178. -köper jag inte ännu, i alla fall.

 179. Anhängarna av det här menar
  att det är en viktig anledning-

 180. -till att den här sneda könskvoten
  existerar.

 181. Det finns att...

 182. Jag har redan varit inne
  på det här med repetitiva beteenden.

 183. Det är dem man upptäcker
  hos pojkarna-

 184. -och det upptäcker man inte så mycket
  när det gäller flickor.

 185. Den här skulle inte hamna här,
  men nu gjorde den det.

 186. Jag ska prata om specialintressen.

 187. När jag började
  var det en huvudfråga.

 188. Flickorna kunde inte ha asperger,
  för de hade inte specialintressen.

 189. Det dröjde inte länge innan
  vi märkte att det hade de visst-

 190. -men de var inte intresserade-

 191. -av sprängämnen, tåg
  eller olika flygplansmodeller.

 192. De var intresserade av andra saker.

 193. Många är intresserade
  av dataspel och dinosaurier-

 194. -men det stora flertalet flickor
  är intresserade av djur, djur, djur.

 195. Alla sorters djur.

 196. Allt från ormar till smågnagare,
  fjärilar, hundar och katter.

 197. Isbjörnar.

 198. Djur är väldigt...

 199. Det som man nu också har fokuserat på
  är att man säger så här:

 200. "Hon kan inte ha specialintressen."

 201. "De specialintressena
  har ju även andra flickor."

 202. Hon är intresserad av hästar.
  Det är alla flickor.

 203. Eller av japansk kultur.
  Det är ju väldigt inne.

 204. Hon är intresserad av smink.
  Det är många tonåringar.

 205. På ett sätt är det inte intresset
  som är det intressanta.

 206. Det viktiga är intensiteten.

 207. Hur mycket annat utesluts?
  Hur stort fokus är det?

 208. Då är det ingen större skillnad
  mot pojkar.

 209. Flickor har samma, om man byter
  de här specialintressena.

 210. Sen kanske det är så att det finns
  en viss övervikt för...

 211. Om man skulle mäta i tid
  eller mäta intensitet.

 212. Det vet jag inte. Det har ingen
  gjort, så det vet vi faktiskt inte.

 213. Vi vet inte heller hur mentalt
  upptagna flickor och pojkar är-

 214. -av sina specialintressen.

 215. Andra kulturer.

 216. Japan är väl på plats ett-

 217. -men det är också indiansk, samisk
  och egyptisk kultur.

 218. Det finns många kulturer,
  men oftast är de ganska visuella.

 219. Eller... De har ett formspråk,
  som finns på något sätt i kulturen.

 220. Kända personer.

 221. Det hör jag inte så ofta om hos
  pojkar, men man är intresserad av...

 222. Alla kan vara intresserade
  av Justin Bieber.

 223. Min tonårsdotter är det, men allt
  är inte Justin Bieber för henne.

 224. Jag brukar nämna
  en av de första flickorna jag hade.

 225. Hon var intresserad av Västra
  Frölundas ishockeylags spelare-

 226. -och deras sociala liv.

 227. Vem de var gifta med, och hur
  de som satt på läktaren var klädda.

 228. Hon ringde hem till dem.

 229. Det var en intensitet,
  och det var ju påfrestande.

 230. Man kan vara intresserad
  av tsunamikatastrofen.

 231. Man kan alla som dog,
  eller andra katastrofer.

 232. Såpoperor, serier, serier, serier,
  serier, serier.

 233. Koreanska dramer.

 234. Jag vet inte om ni utan autism-

 235. -är lika intresserade av Netflix
  och alla de dramerna-

 236. -men det är i alla fall
  ett oerhört fokus på detta.

 237. Många läser.

 238. Många är väldigt duktiga på att måla
  och väldigt kreativa.

 239. Många är väldigt poetiska.

 240. Jag har också haft, även om fysisk
  aktivitet ligger på den här sidan...

 241. Om man har en Gauss-kurva så
  ligger det inte som huvudintresset-

 242. -men jag har haft två flickor som har
  varit isprinsessor och tävlat i det.

 243. Då har det varit
  väldigt drivande mammor-

 244. -som har stått för detta.

 245. Det intressanta vid vår uppföljning
  är att de här flickorna-

 246. -som från fem års ålder har tränat
  isdans fem, sex gånger i veckan-

 247. -är några av de flickor
  som har jobb i dag.

 248. Om det är en slump eller om det är
  att de har en så kraftig adhd-

 249. -att den har haft en positiv inverkan
  på deras autism-

 250. -eller om det har haft
  en reell inverkan...

 251. Det är ändå intressant, för de är
  de enda som har haft en riktigt...

 252. Bägge har ett bra yrke.

 253. Kosmetika har jag sagt.
  Utseende. Frisyrer.

 254. Många är intresserade av det.

 255. Senast träffade jag en flicka
  som var 17 år.

 256. Det var så vackert mejkat
  så det var otroligt-

 257. -men hon klarar inte av
  den övriga hygienen.

 258. Det haltar ju så här.

 259. Jag ska säga något om samsjuklighet.

 260. Det tråkiga med alla
  de här neuropsykiatriska diagnoserna-

 261. -och varför Essence-begreppet kom...

 262. Du har ju sällan en diagnos,
  utan du har oftast flera diagnoser.

 263. Anledningen vet vi inte riktigt.

 264. Vi vet att ärftligheten
  för till exempel autism och adhd...

 265. Det är samma gener som spelar in.

 266. Det är inte särskilt många gener
  som ger de psykiatriska diagnoserna.

 267. Det är ett visst antal som troligtvis
  kombineras, men vi vet för lite.

 268. Man kan också säga att alla diagnoser
  är en konstruktion.

 269. Det är lådor
  som vi har byggt och definierat-

 270. -för att kunna kommunicera med
  varandra och veta vad vi behandlar.

 271. Vi kanske inte har de här begreppen
  om femton år.

 272. Vi kanske har funktioner och utgår
  från funktionella problem i stället.

 273. Det vet vi inte.

 274. Vi kan säga att en flicka med autism-

 275. -vanligtvis har
  minst två andra diagnoser.

 276. Det kan variera.
  Hon kan ha fler också.

 277. Den vanligaste samsjukligheten
  tillsammans med autism-

 278. -och den diagnos som många flickor
  får som nummer ett-

 279. -är faktiskt adhd.

 280. Eller ännu värre, höll jag på
  att säga: det som kallas för add.

 281. Jag är ingen vän av add.

 282. Add är... Dels står det för
  attention deficit disorder.

 283. Det är väldigt få,
  vare sig det är flickor eller pojkar-

 284. -som enbart har
  attention deficit disorder.

 285. De har nästan alltid lite rastlöshet
  och lite impulsiva problem.

 286. De har nästan alltid några kriterier
  som tillhör den stora adhd-bilden.

 287. Om man bara pratar om add
  så finns det i alla fall en risk-

 288. -att man glömmer bort
  de andra svårigheterna.

 289. Impulsivitet är något av det...

 290. Förutom koncentrationssvårigheten
  och impulsiviteten-

 291. -är det som drar ner dig vid adhd
  väldigt sällan rastlösheten.

 292. Rastlösheten kan i stället
  många gånger vara ett driv.

 293. Adhd... Många flickor med autism
  får add som sin första diagnos.

 294. Jag vill säga: Så fort ni, om några
  mammor här har en flicka med add...

 295. Om ni är lite tveksamma
  så skulle jag också vara det i er...

 296. Man skulle säga: "Är ni säkra på
  att det inte är en autism?"

 297. Sen är sömnsvårigheter
  en enorm belastning.

 298. De flesta har det, nästan,
  under någon tid av sitt liv.

 299. Man kan vara trött under dagen, sova
  kortare än andra eller vakna tidigt.

 300. Det är en väldig blandning
  av sömnmönster.

 301. Vid adhd är det mer att man har svårt
  med insomning eller sover lätt.

 302. Här är det mycket mer varierat,
  och det börjar tidigt.

 303. Det tredje och vanligaste
  är att man har svår ångest-

 304. -för många olika men också vanliga
  saker, som blod eller insekter.

 305. Många går inte ens ut på sommaren på
  grund av flugor, myror och getingar.

 306. Man kan också vara rädd för sådant
  som att nudda någons knäskålar.

 307. Det finns liksom
  lite ovanliga ångestfokus också.

 308. Ångest är något som är viktigt,
  och det är viktigt-

 309. -när tonåringar kommer till akut-
  mottagningar med stort ångestpåslag.

 310. Vid tonåren slår östrogen till
  och ökar ångestbenägenheten.

 311. Då söker man kanske mer för ångest
  än för andra sociala svårigheter.

 312. Då är det viktigt att man utreder
  för neuropsykiatrisk problematik.

 313. Du kan ha alla de här sakerna -
  jag har med adhd och ångest-

 314. -men en sak som man sällan tänker på
  är läs- och skrivsvårigheter.

 315. Ungefär 40 %
  har en rejäl läs- och skrivsvårighet.

 316. Det är mer av läsförståelseproblem.

 317. Det är dyslexi och läsförståelse-

 318. -men vid adhd är det mer slagsida åt
  dyslexi, alltså ordavkodningsproblem.

 319. Vid autism är det mer slagsida
  åt läsförståelseproblem.

 320. Man har svårt för underförstådda
  meningar men klarar referat och så.

 321. Sen kommer
  den svåra diagnosen depression.

 322. Depression är svårt att diagnostisera
  hos någon med autism.

 323. Det finns liksom... Frågorna är inte
  anpassade efter någon med autism.

 324. Sen är det så här att det är svårt
  att avläsa ansiktsuttryck.

 325. Det är också svårt att...
  Om jag säger:

 326. "Är du mer deprimerad i dag
  än för en vecka sen?"

 327. Det är ingen bra mening
  för någon med autism.

 328. Det är också så att med depression
  så finns det också en...

 329. Vad ska vi säga?

 330. Man kan reagera
  med det här apatiska beteendet-

 331. -som många kan uppvisa i perioder.

 332. Sen kan du också falla ner i det här
  som man kallar rapid cycling.

 333. Man hoppar snabbt ner i djupa hål
  där man är helt förtvivlad-

 334. -och där man kan ha självskadande
  beteende och göra självmordsförsök.

 335. Jag har varit med om
  flera otäcka självskadande beteenden-

 336. -och självmordsförsök.

 337. Depression är, kan man säga...

 338. Ja, vad ska jag säga?
  Det är liksom...

 339. Det är liksom ett farligt landskap
  eller område.

 340. Det är farligt vid autism.
  Så är det med depression.

 341. Det är viktigt att man i tid ser det
  och att man i tid får behandling.

 342. Väldigt många säger att man inte ser
  att flickorna är jobbiga i skolan.

 343. De beter sig exemplariskt,
  eller i alla fall inte störande-

 344. -men frågar man deras föräldrar så
  är det sällan lugnt och stilla hemma.

 345. De har trotssyndrom, precis
  som pojkar och flickor med adhd.

 346. Det är viktigt att se det.
  I min ursprungsstudie-

 347. -var den vanligaste orsak föräldrarna
  angav - vi gick efter mödrarna-

 348. -att flickorna hade utbrott hemma.

 349. För över 50 % av alla flickor
  angav föräldrarna det.

 350. Det här med flickan som ingen ser,
  den tysta flickan, stämmer inte.

 351. Det stämmer i en viss miljö,
  men inte i hemmiljön.

 352. Sen är det så att många med autism-

 353. -har stora motoriska problem.

 354. I vår första utredning hade vi
  en sjukgymnast som gick igenom allt.

 355. Vi fick att 20 % av flickorna
  hade motoriska svårigheter.

 356. När föräldrarna fick skatta hur stora
  svårigheter deras döttrar hade-

 357. -så såg minst 50 % av föräldrarna att
  hon hade stora motoriska svårigheter.

 358. Nu senast när jag föreläste
  uppe i Luleå för inte så längesen-

 359. -så sa jag den här siffran: 20 %.

 360. Det kom fram en sjukgymnast och sa:

 361. "Det där är helt fel.
  Du har helt fel."

 362. Hon kanske inte sa så,
  men det var innebörden.

 363. Det visade sig
  att hon hade haft träning-

 364. -av både kvinnor och män,
  men mest kvinnor, i...

 365. Hon hade jobbat med autism,
  och hon sa:

 366. "Det finns nästan ingen
  som inte har motoriska svårigheter."

 367. "Det är ett mycket större problem
  än vad du och alla vi andra tror."

 368. Jag svalde hennes information helt,
  så nu har jag...

 369. Där har jag inte ändrat, men det ska
  i alla fall stå 50 % och inte 20 %.

 370. Om hon har rätt
  ska vi kanske höja det ännu mer.

 371. Det första ämnet en flicka med autism
  oftast skippar i skolan...

 372. Man går inte dit
  när det är gymnastik.

 373. Det kan vara för att man
  inte vill duscha eller av andra skäl-

 374. -men kanske också
  för att det är jobbigt och svårt.

 375. Vi såg också i studien-

 376. -att de som inte klarade
  hygiendelen bra, alltså ADL-funktion-

 377. -var de som hade
  större motoriska svårigheter.

 378. Det finns en koppling mellan
  ADL-funktioner och motorisk förmåga.

 379. Sen har vi dem som har en ätstörning.

 380. Det är inte den vanliga autistiska
  ätproblematiken vi pratar om här.

 381. Vi pratar om anorexi, bulimi
  och arfid - den här nya.

 382. Jag har en bild på den sen.

 383. Det här mer att man undviker mat
  av ett visst slag.

 384. I Maria Råstams ursprungstudie
  från Göteborg om anorexi-

 385. -hade 20 % av de flickor
  som hade en anorexia i tonåren-

 386. -en autismdiagnos.

 387. 20 %.

 388. Det är en klar överrepresentation-

 389. -och oftast är det anorexi
  som slår till.

 390. När vi gör vår uppföljningsstudie
  så är det väldigt vanligt...

 391. De som hade anorexi i ursprungs-
  studien var inte så många procent.

 392. Nu när vi gör uppföljningen
  har inte alls alla anorexi i dag-

 393. -men många
  har haft perioder av anorexi.

 394. Det är egentligen
  både inom adhd- och autism-gruppen.

 395. Sen har vi tvång. Det är svårt
  att differentiera tvång och autism-

 396. -men man kan ha bägge delarna.

 397. Har du ett svårt tvångssyndrom
  så blir du socialt ganska avvikande.

 398. Men då får det vara
  ett rejält tvångssyndrom.

 399. Men många har kombinationen,
  och du behöver behandling på bägge.

 400. Du behöver kanske också KBT
  och har nytta av det.

 401. Sen kommer vi till det här som vi
  under lång tid har hoppat över-

 402. -eller i alla fall inte...

 403. Från början kopplades autism ihop...

 404. Man pratade om barndomspsykos,
  som om det var en psykos.

 405. Sen blev det ett klipp rätt igenom.
  Det hade inte alls med det att göra.

 406. När vi nu ser...

 407. För det första blir många psykotiska
  i stressade situationer.

 408. Det finns en...
  Flera av flickorna jag har följt upp-

 409. -har haft psykoser av och till -
  kanske inte under så lång tid.

 410. Hur vanligt är hallucinationer?

 411. Hur många har hörselhallucinationer?
  Vet vi det?

 412. Flickor har beskrivit för mig att de
  har hört röster i många, många år.

 413. Jag har inte vetat det.
  Jag har väl inte heller frågat.

 414. Hallucinationer tror jag är ett
  område som vi vet väldigt lite om.

 415. Om vi tittar
  i den generella populationen-

 416. -så är det 7-8 %
  av människor i allmänhet-

 417. -som hör eller ser saker
  som inte finns, så det är viktigt.

 418. Sen finns det en diagnos
  som heter MCDD.

 419. Multiple complex
  developmental disorder.

 420. Den finns inte alls med i DSM-5.
  Den var aktuell...

 421. Framför allt nederländska forskare
  har ägnat sig åt den.

 422. Där finns det en hel del
  av hänsyftningsidéer-

 423. -och en hel del av psykotiska tankar.

 424. Det är väldigt mycket av utbrott,
  tvång och ångest-

 425. -och en autistisk problematik-

 426. -eller stora
  sociala interaktionssvårigheter.

 427. Det är mycket möjligt-

 428. -om vi ser till dem
  som har insjuknat i psykoser-

 429. -att det finns en undergrupp
  som är mer sårbar-

 430. -och som egentligen
  bygger på en annan orsaksvariabel.

 431. Det vet vi inte,
  men det är ändå viktigt att tänka så.

 432. Vi har den här nya diagnosen
  enligt DSM-5-

 433. -som heter arfid -
  undvikande restriktiv ätstörning.

 434. Det är
  ingen riktig ätstörningsdiagnos.

 435. Den handlar om att man äter selektivt
  och är rädd för att äta.

 436. Man tycker att det är obehagligt
  med konsistenser eller vissa färger.

 437. Det här överensstämmer ju med hur
  en autistisk ätproblematik ser ut.

 438. Det här är en ny diagnos
  som det görs en hel del forskning på.

 439. Jag är inte så hemmastadd med den-

 440. -annat än vad jag har läst mig till
  och så-

 441. -men det är viktigt att tänka på det
  om ni ser begreppet arfid.

 442. Då kommer vi till
  vad vi ska differentiera.

 443. När är det autism
  och när är det annat?

 444. Adhd är som sagt den absolut största
  och viktigaste differentialdiagnosen.

 445. Jag anser
  att det inte finns någon anledning-

 446. -att bara utreda en diagnos i taget
  över huvud taget.

 447. Ända sen vi började
  med det här flickprojektet-

 448. -som började 1999 med hundra flickor-

 449. -utgick vi från att utreda allt.

 450. Min forskning,
  och mycket kliniskt arbete-

 451. -har varit med professor Gillberg.

 452. Han har också fortsatt
  med Essence-begreppen-

 453. -som handlar om
  hela den här samsjukligheten.

 454. Alla de här olika diagnoserna,
  som egentligen vävs ihop.

 455. Kommer man och söker så ska du alltid
  utreda för autism och adhd.

 456. Du ska alltid utreda för depression.
  Du ska alltid utreda för ångest.

 457. Det är en självklarhet. Du ska alltid
  utreda för läs- och skrivsvårigheter.

 458. Det är viktigast, tycker jag nu.

 459. Jag kommer väl säga något annat
  någon annan gång.

 460. Att man utreder stort och brett
  är det viktiga-

 461. -så att du kan sätta in behandling
  för det som ger störst svårigheter.

 462. Framför allt är det viktigt-

 463. -eftersom många med autism och adhd
  har nytta av centralstimulantia.

 464. Jag gjorde en intervju nyligen
  med en flicka-

 465. -som i ett års tid har ätit Concerta.

 466. Nu har hon kunnat studera
  och fungerar socialt efter många år-

 467. -så det har stor betydelse-

 468. -om du har tur och den fungerar med
  dig - centralstimulantiabehandlingen.

 469. Selektiv mutism är svårt och
  lika vanligt hos pojkar och flickor.

 470. Man har normal språkutveckling
  men pratar inte i vissa miljöer.

 471. Många med autism har
  ett selektivt mutistiskt beteende-

 472. -i situationer eller under år.

 473. Det kan vara svårt att veta
  vad som är vad.

 474. Framför allt om flickan inte pratar
  när du utreder.

 475. Anorexia nervosa och tvångssyndrom
  har jag sagt.

 476. Social fobi är en sådan här
  populär diagnos för flickor.

 477. Att de är blyga, inte vågar prata
  och undviker.

 478. Man kan ha ett undvikande beteende
  på grund av svår social fobi.

 479. Det är en helt annan social kompetens
  även då hon har social fobi.

 480. Man kan ha språkstörningsdiagnoser.
  När jag började var den här...

 481. Semantisk-pragmatisk språkstörning
  var det vanligt att flickor fick-

 482. -i stället för
  att man utredde dem för autism.

 483. Den som nu...
  Om flickorna inte har...

 484. Om du har en flicka med stora sociala
  och kommunikativa svårigheter-

 485. -men väldigt lite
  repetitivt beteende-

 486. -och du upplever henne...
  Men att det har satt in tidigt.

 487. Den här nya diagnosen har kommit:

 488. Social, kommunikativ störning,
  som finns i DSM-5.

 489. Den kräver mycket - fyra kriterier på
  social och kommunikativ nedsättning.

 490. För autism ska du bara ha tre.

 491. Den kräver ganska mycket, men jag
  vet inte hur väl använd den är i dag.

 492. Det finns ju en risk
  att den inte får LSS-hjälp.

 493. Det är en svår balansgång
  med social, kommunikativ störning.

 494. Det finns ju många forskare i dag,
  eller i alla fall några-

 495. -som tror att vi egentligen inte
  har klart för oss-

 496. -hur flickors repetitiva beteende
  ser ut-

 497. -så att man underskattar tyngden och
  svårigheten när det gäller flickor.

 498. Vi kanske ställer fel frågor
  eller har felutformade frågeformulär.

 499. Men det finns en sådan diagnos.

 500. Det är väl framför allt LSS
  som behöver...

 501. Och habiliteringen. Får man komma dit
  med social, kommunikativ störning?

 502. Det vet jag inte.

 503. Så att... Ja.

 504. Hur ska du då veta
  vad flickans huvudproblem är?

 505. Har du autism så är det alltid adhd
  som är huvudproblemet.

 506. Nu ska vi se.
  Nu har jag... Nu är klockan två.

 507. Autism är huvudproblemet, men man
  har en större funktionsnedsättning.

 508. Du har alltid...

 509. Jag generaliserar, men i de flesta
  fall har man en längre skolfrånvaro-

 510. -och en större ensamhet
  och klarar ADL-funktioner mindre.

 511. Du behöver ofta vuxenstöd
  under längre tid.

 512. Några ord
  om den nygamla diagnosen PDA.

 513. Pathological demand avoidance,
  som ni kanske hört talas om.

 514. Den har i Storbritannien
  blivit accepterad-

 515. -att ingå i autismspektrumstörning,
  men inte här i Sverige.

 516. Christopher Gillberg
  har ägnat en del åt detta.

 517. Hans åsikt är lite tvetydig-

 518. -men han vill inte helt gå med på
  att det är en autismspektrumstörning.

 519. I alla fall inte det sista
  jag tog del av, av vad han skrev.

 520. Det här är viktigt,
  och de här flickorna vägrar.

 521. Det är flickor som har
  sociala svårigheter och styr andra.

 522. De har ett ytligt socialt sätt
  och är förhållandevis impulsiva.

 523. Jag tror att många av flickorna
  jag har sett som har autism-

 524. -mycket väl skulle passa in här -
  att det här är en del av det.

 525. Det här är en sådan diagnos, och
  med autism är det ju undergrupper.

 526. Autismformer är olika-

 527. -så det är inte konstigt om det finns
  en undergrupp som ser ut så här.

 528. Jag har inte pratat
  om det här med genderdysfori.

 529. Gender identity disorder.

 530. Jag är inte särskilt insatt-

 531. -annat än att jag när jag föreläst
  har blivit tillfrågad-

 532. -båda av professionella inom detta...

 533. En professor i Oslo menade
  att det här var ett jätteproblem-

 534. -på deras mottagning,
  där de höll på med könskorrigering.

 535. Att det är en stor grupp med autism
  som söker.

 536. Jag vet att det i Göteborg
  är väldigt många flickor-

 537. -som står på kö före 18 års ålder
  för könskorrigering.

 538. I vuxen ålder är det många fler män.

 539. Att det finns en viss...

 540. Att det finns fler med autism
  i den här gruppen.

 541. Men man kan säga så här: Ingen vet.

 542. Det finns ingen som helst forskning
  på det här området.

 543. Jag tycker att det här är så stora
  frågor och operativa ingrepp...

 544. Det är så stora, vad man nu ska säga,
  medicinska...

 545. Mediciner man måste...

 546. Här måste man verkligen veta
  vad man talar om.

 547. Jag tar upp detta
  för att säga så här:

 548. Jag är inte personen
  som kan något om detta-

 549. -annat än vad jag har tagit till mig
  som finns ute i samhället-

 550. -men jag vet
  att det är en enorm het potatis.

 551. Låt oss vänta och se
  och inte rusa åstad.

 552. Så skulle jag säga.

 553. Vad är då riskerna med autism?

 554. Den största risken som jag vet
  är självmord.

 555. Det är ökad självmord...

 556. Det är svårt, och det är för det här-

 557. -att har du autism tänker du konkret
  - inte i sammanhang och konsekvenser.

 558. Du är ofta lättkränkt och tolkar fel.

 559. Det är också en högre dödlighet
  i andra sjukdomar.

 560. Det här är något vi ska ta till oss.

 561. Det är en allvarlig diagnos, och
  fler kvinnor än män tar livet av sig.

 562. När det gäller i övrigt så
  tar fler män än kvinnor livet av sig.

 563. Det andra som är viktigt är att vårt
  samhälle har en patriarkal struktur.

 564. Den som har makten har också rätten.

 565. Det handlar också om sexualiteten.

 566. Flickor över huvud taget är utsatta-

 567. -men flickor med autism
  är mycket mer utsatta.

 568. Hur ska de freda
  sin sexuella integritet?

 569. Hur ska de veta vad som är rätt och
  fel på chattarna alla konverserar på?

 570. Det har kommit flera artiklar
  om det här.

 571. Inte att man har gjort stora studier
  och sett på tvåtusen människor.

 572. Det är oftast kvalitativa studier
  där man intervjuat kvinnor-

 573. -men det finns fler nu, som enhälligt
  säger att risken är klart större.

 574. Vi ser också i vår uppföljningsstudie
  att det gäller både autism och adhd.

 575. De har varit väldigt utsatta
  och haft negativa erfarenheter.

 576. Hur ska det då bearbetas?

 577. Risken är också att det här
  är flickor som inte rör på sig.

 578. Jag har skrivit det här -
  jag har inte läst något om det-

 579. -men det är helt uppenbart
  att motion inte är nummer ett här.

 580. Det finns några enstaka som går,
  går ut med hunden eller rider-

 581. -men de är inte som de flesta av oss,
  som förstår att vi måste motionera.

 582. Då finns det ju en risk för alla
  möjliga sjukdomar i efterförloppet.

 583. Då kommer vi till prognosen, och
  ni ser att det är flera frågetecken.

 584. Det finns väldigt få studier
  om hur det går för flickor.

 585. Man har mer kunskap
  om hur det går för pojkar.

 586. Jag hoppar över de här två bilderna-

 587. -för jag känner
  att jag är lite tidspressad.

 588. Det säger väldigt lite, och så kommer
  jag till en som är mer intressant.

 589. En australiensisk studier har tittat
  på över trehundra män och kvinnor.

 590. Man har intervjuat dem,
  och de har fyllt i formulär.

 591. Det framgick få könsskillnader-

 592. -men kvinnorna
  mådde mentalt mycket sämre.

 593. Det var lika...

 594. Utbildningar, ekonomi och aktiviteter
  var annars ganska lika-

 595. -men kvinnorna var nöjda med
  sitt sociala liv i lägre omfattning.

 596. Det här har slått
  i tidigare studier också.

 597. Man tittade på tonåringar och såg att
  flickorna med autism var ensammare.

 598. Det är viktigt att se.

 599. Jag ska säga några preliminära saker
  om den här uppföljningen.

 600. Det var en stor studie 1999-2001,
  och vi jämförde med kontrollflickor.

 601. Det gör vi också nu i Göteborg.

 602. Vi har kontaktat nittio
  av de här hundra flickorna.

 603. Det är nittio som vill delta-

 604. -i antingen delar av studien
  eller hela studien.

 605. Vi intervjuar dem och deras anhöriga,
  om de går med på det.

 606. Det första jag vill säga är:

 607. Att göra en uppföljningsstudie
  utan att prata med de anhöriga-

 608. -är inte vettigt.

 609. Uppföljningsstudier som bara
  går på personen med autism-

 610. -får inte veta
  hur stor funktionsnedsättningen är.

 611. Du får ingen uppfattning, för
  det är A och O att ha med föräldrar.

 612. Jag vill säga till vuxenpsykiatrin
  att öppna dörren för föräldrarna-

 613. -till dem med kroniskt psykiatriskt
  eller neuropsykiatriskt handikapp.

 614. Eller funktionsnedsättning.

 615. Det är A och O för att du
  ska kunna få en insyn i det.

 616. Jag vill också säga att trots
  att jag ägnat hela mitt liv-

 617. -inte hela, men ganska mycket -
  åt autism och adhd-

 618. -så är det först med uppföljnings-
  studien jag förstår konsekvensen.

 619. Jag kanske ändå inte
  har förstått den helt ut.

 620. Det har varit så -
  vad jag nu ska säga - ögonöppnande-

 621. -att förstå
  hur svårt detta tillstånd är.

 622. Trots att mycket fungerar och många
  är välfungerande på många plan-

 623. -så finns det så stora svårigheter
  som jag inte hade förstått.

 624. Flickorna har alla...

 625. Inte alla, men den stora gruppen
  har en god begåvning, vill jag säga.

 626. 43 av 46 flickor har autism.
  De andra har adhd.

 627. Många bor fortfarande hos
  föräldrarna, som har ett jättearbete.

 628. Det är inte som för andra med
  tonåringar att de flyttar hemifrån.

 629. Fortfarande är ADL... Jag ser.

 630. Många har svårt
  att initiera aktiviteter.

 631. Det händer inget. Det blir i sängen.

 632. Beroende för att komma ut
  av sin partner eller föräldrar.

 633. Man har nästan inga
  inplanerade fritidsaktiviteter.

 634. Sen kommer vi till ekonomin -
  den stora upptäckten för mig.

 635. Som barnpsykiater ägnar man sig
  ju inte åt vad de ska leva på.

 636. De här personerna
  kommer aldrig tjäna pengar-

 637. -och kunna köpa den där fina kappan
  eller resa till Kanarieöarna-

 638. -om de inte har
  en rik mamma eller pappa.

 639. Det här tror jag är något man
  borde lägga mycket större fokus på.

 640. Har man inte pengar mår man inte bra.
  Så enkelt är det.

 641. Man ska inte behöva tänka på pengar
  hela tiden.

 642. Det här med ekonomin vill jag ställa
  väldigt högt upp som ett problem.

 643. Trötthet.
  Inte heller det forskas det på.

 644. Vi måste förstå tröttheten.

 645. Arbetsförmedling, socialförsäkring,
  försäkringskassa...

 646. Alla måste förstå vad detta är
  och tolka det rätt.

 647. Carin, som är min medforskarinna-

 648. -ägnar sig mycket
  åt muskulär problematik.

 649. Jag har bara med att det är viktigt-

 650. -att det finns fysiska komponenter
  som är svåra.

 651. Det är som sagt lättare
  att finna en manlig partner.

 652. Vad ska ni ta med er hem?

 653. Att det är ett utvecklingsrelaterat
  problem som medför utanförskap.

 654. Det påverkar flickan och familjen
  på ett oerhört betydande sätt.

 655. Det är viktigt
  att man fattar omfattningen på det.

 656. Det måste upptäckas tidigt
  om vi ska ha jämställdhet.

 657. Om vi ska försöka bryta utsatthet
  och ge resurser till alla-

 658. -så fordras det väldigt mycket.
  Det fordras intresse och mod.

 659. Mod att ta flickornas parti,
  kunskap och forskning.

 660. Sen är det att man ska öva upp
  sitt diagnostiserande-

 661. -och lyssna på
  vad föräldrarna berättar.

 662. Jag slutar här.

 663. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Flickor med autism del 2

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Flickor med autism är vanligen mindre utåtagerande än pojkar och är därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Autism, Autismspektrumstörningar, Flickor, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri, Ungdomspsykiatri
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickan ingen ser

Bloggaren och coachen Lotten Grape är mamma till två barn med särskilda behov. Här berättar hon om sina erfarenheter av utredningar och kamp för att hennes dotter skulle få rätt stöd. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 1

Flickor med autism är ofta mindre utåtagerande än pojkar och därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 2

Flickor med autism är vanligen mindre utåtagerande än pojkar och är därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Ett A-barns betraktelser

Förr i tiden delade man in barn i "A- och B-barn". Ordkonstnären och författaren Anna Planting-Gyllenbåga var under sin uppväxt var övertygad om att hon tillhörde gruppen "B-barn". Efter att ha fått sin autismdiagnos var det många pusselbitar som föll på plats. Med dikter och anekdoter berättar hon här om livet före och efter diagnosen. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att ta på sig rätt glasögon

Är det verkligen så stora skillnader mellan flickor och pojkar i förskoleåldern? Gunilla Westman Andersson, specialpedagog och lektor, delar här med sig av sin forskning som fokuserar på flickor. Det finns tecken på autism även hos flickor om man bara vet vad man ska leta efter. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Skillnader i språkförmåga mellan pojkar och flickor med autism

Carmela Miniscalgo, logoped och docent, har följt barns språkutveckling under längre tid. Här redogör hon för sin forskning och berättar om vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkars språk. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 1

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 2

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att studera med asperger och ADD

Utåt sett verkade allting gå bra för Sara Bernmark. Hon studerade och verkade ha ett bra socialt liv. Men i verkligheten var det mycket som inte funkade. Till slut blev det för mycket och Sara försökte ta sitt liv. Här berättar hon om hur annorlunda det blev sedan när hon fick sina diagnoser, Aspergers syndrom och ADD, och fick rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Vad säger Socialstyrelsen

Det finns stora skillnader i vilket stöd som beviljas flickor och pojkar med autism. Här berättar Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, om undersökningar som myndigheten gjort om jämställdhet och hur de arbetar med frågan. Fokus ligger på just flickor och kvinnor med autism. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Konsten att fejka arabiska

När journalisten och författaren Lina Liman fick sin autismdiagnos som vuxen hade hon tillbringat sju år som patient inom psykiatrin. Hon hade mött nästan hundra läkare, tvångsvårdats och ordinerats starka mediciner. I självbiografin "Konsten att fejka arabiska" (2017) berättar hon om hur det är att leva med en diagnos så länge utan att veta om den och hur allt kan ändras av rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Hbtq i ungdomsboken

Samtal mellan författarna Sara Lövestam och Sebastian Lönnlöv om homosexuella karaktärer i ungdomsböcker. Behöver det vara någon skillnad mellan homosexuella och heterosexuella karaktärer? Här diskuteras bland annat att fiktiva karaktärer kan fungera som förebilder. Moderator: Erik Titusson. Inspelat på Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget och BTJ Förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Har vi något val?

Hur fria är vi människor i de val vi gör? Och hur mycket är förutbestämt av olika saker vi inte kontrollerar? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.