Titta

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Om UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Föreläsningar och samtal från konferensen "Flickor och kvinnor med autism". Inspelat den 29-30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism : Omringad av lejon, del 1Dela
 1. Lärare, visade det sig, har
  en tendens att lita på föräldrarna-

 2. -om eleven ställer till lika mycket
  stök i klassrummet som hemma.

 3. Jag valde den här titeln...
  Jag kan berätta lite om mig själv.

 4. Jag är specialpedagog.

 5. Jag har jobbat i hundra nånting år
  som specialpedagog-

 6. -och har jobbat med barn och ungdomar
  med autism i hela mitt yrkesliv-

 7. -som specialpedagog
  i särskolan och resursgrupper.

 8. Sen gick jag en magisterutbildning
  och skrev en magisteruppsats-

 9. -som handlade
  om en inkluderande skola.

 10. Jag gjorde enkäter och pratade med
  föräldrar och elever och personal.

 11. I slutet av uppsatsen
  skrev jag några rekommendationer.

 12. Jag lämnade den till min arbetsgivare
  och till min förvåning säger de:

 13. "Det här ska vi försöka ta tag i
  och börja jobba med."

 14. Då tänkte jag
  "Det där med forskning..."

 15. "Det kanske kan göra skillnad."

 16. Så hade jag tur
  och fick börja forska-

 17. -och gjorde det
  på Norrköpings högskola-

 18. -och skrev min avhandling
  i handikappvetenskap där.

 19. Den handlade också om delaktighet
  för elever med autism.

 20. Nu jobbar jag i Australien, i Perth,
  i ett stort forskargäng-

 21. -som fokuserar på autism.

 22. Och vi tittar... Personligen tittar
  jag mer på tonåringar och vuxna.

 23. Men eftersom jag är praktiker,
  känner mig mycket som praktiker-

 24. -är jag så himla glad,
  för det vi gör är forskning-

 25. -som kommer från personer med autism
  och deras familjer och andra-

 26. -som säger
  att det här behöver vi forska om.

 27. Så det är fortfarande kul.

 28. Jag blev tillfrågad att prata
  om inkluderande strategier.

 29. Jag tänkte att jag fick titta på
  vad det finns för aktuell forskning.

 30. Jag kommer tillbaka till det,
  för jag blev lite deppad.

 31. Men jag fick också inspiration. Det
  här var ett citat som jag hittade:

 32. "I klassrummet känns det
  som att jag är omringad av lejon."

 33. Det var forskning kring hur flickor
  med autism upplevde sin skolgång.

 34. Det är därför det blev
  en lite dramatisk titel.

 35. Men jag tyckte
  att vi kanske behöver det.

 36. Vi behöver sparka igång oss lite.

 37. Vad vet vi om inkluderande skolor?

 38. Jag gjorde en sökning
  när det gäller aktuell forskning.

 39. Jag måste erkänna
  att jag blev lite deppad.

 40. Det är väldigt lite forskning gjord
  på inkluderande skolor.

 41. Det är mycket forskning på
  hur vi ska få elever att socialisera-

 42. -och hur vi ska få elever med autism
  att passa in och bla bla bla.

 43. Men väldigt lite på hur vi
  ska skapa en inkluderande skola.

 44. Det är fortfarande
  lite oklara definitioner kring det.

 45. Jag är... Mina barn hatar
  den här sidan av min personlighet.

 46. Jag är lite fixerad vid ord
  och hur vi använder ord.

 47. Och jag vill gärna att vi pratar om
  inkluderande skolor och verksamheter.

 48. Det har betydelse
  kring hur vi tänker.

 49. Att en elev är inkluderad
  kan vara väldigt bra.

 50. Man är inkluderad
  i ett sammanhang eller i en grupp.

 51. Men när vi pratar om att inkludera
  elever hamnar vi ofta lite snett.

 52. Vi pratar om vad vi ska göra med
  eleven så att vi kan inkludera den.

 53. Jag tycker att vi borde fokusera på
  att skapa en inkluderande verksamhet.

 54. Det visar sig
  i den forskning som jag hittar-

 55. -att attityder
  till inkluderande skolor...

 56. Det har betydelse
  hur man definierar det.

 57. Om man pratar om det som att vi
  måste titta på verksamheten-

 58. -och på organisationen är fler
  positiva till det. Och det är kul.

 59. Som jag sa,
  mest individfokuserad forskning-

 60. -men när man frågar lärare
  är de generellt positiva-

 61. -till idén om inkludering.

 62. Vad vet vi om inkluderande skolor
  och autism?

 63. I Sverige har vi sen 2008,
  om jag kommer ihåg rätt-

 64. -en funktionsrättskonvention om
  att elever med funktionsnedsättning-

 65. -ska ha rätt att få sin utbildning
  i inkluderande verksamheter.

 66. Men igen, så är det så att...

 67. Den forskning som finns
  fokuserar på eleven.

 68. Det finns en...

 69. Jag vet inte riktigt vad det är.
  Det finns en...ett problem-

 70. -i att vi har bestämt att skolor ska
  vara inkluderande, som en rättighet.

 71. Och det i sin tur har lett till,
  tror jag, att man inte utvärderar.

 72. Man utvärderar inte insatserna.
  "Det ska vara så, för det är bra."

 73. Men vi vet inte
  vad som gör det bra eller mindre bra.

 74. Det är väldigt lite
  utvärderingar gjorda.

 75. När man tittar på det lilla som finns
  ser man att elever med autism-

 76. -inte når sin potential,
  de underpresterar.

 77. Skolorganisationen tillåter dem inte-

 78. -att faktiskt nå sin fulla nivå
  eller komma så långt som de kan.

 79. Vi vet
  att jättemånga upplever mobbning.

 80. Men rapporter säger att i skolor som
  strävar mot att vara inkluderande-

 81. -ökar förståelsen för att människor
  är annorlunda, hos klasskamrater.

 82. Det finns rapporter
  som säger att stigma minskar-

 83. -och att det
  i alla fall ger förutsättningar-

 84. -för social och akademisk utveckling
  hos elever med autism.

 85. Ska vi ge upp nu, då?

 86. Jag sa så här... Jag har väldigt
  många vänner och kollegor här.

 87. I går sa jag: "Jag är lite nervös
  inför föreläsningen."

 88. "Det känns som att jag gjorde den här
  föreläsningen för 20 år sen också."

 89. Eller kanske till och med 25.

 90. Varför måste vi göra den igen?

 91. Men självklart ska vi inte ge upp.
  Det finns goda exempel.

 92. Det finns extremt många
  goda pedagoger, goda föräldrar-

 93. -som kämpar och skapar i alla fall
  fickor av inkluderande verksamhet.

 94. Jag pratade med många i går och vet
  att det händer jättemycket positivt.

 95. Jag kommer att knycka några
  av era ord, som vi pratade om i går.

 96. Man kan göra väldigt mycket saker.

 97. Det här är ett exempel
  från en artikel-

 98. -när man satsade mycket
  på att göra en skola-

 99. -neuropsykiatriska
  funktionshinder-säkrad.

 100. Det var ett jättekonstigt ord,
  men okej.

 101. Sen hittade jag en artikel,
  en studie-

 102. -som försökte lansera
  vad det är som behövs-

 103. -för att skapa en inkluderande skola.

 104. De pratade om organisatorisk mättnad.
  Jag gillade den idén.

 105. Jag fick kolla vad en mättad lösning
  är. Finns det nån kemilärare här?

 106. En? Jag ber om ursäkt i förväg.
  Det är inte mitt område.

 107. Men det är... Det enklaste exemplet
  är om man häller socker i vatten.

 108. När man har hällt i tillräckligt
  mycket kan det inte lösa sig längre.

 109. Då blir det kvar socker på botten.

 110. Då har man fyllt på så mycket att
  vattnet är så sockrat som det kan.

 111. Väldigt vetenskaplig beskrivning,
  eller hur?

 112. Men hur skapar man en mättad lösning
  för en inkluderande skola?

 113. Här kommer vi att glida lite
  från grundbegreppet.

 114. Är det så att det alltid
  är ett ämne man mättar med?

 115. Ja, men det är bra. Vi säger...
  Vi struntar i det.

 116. I en organisatorisk skola behöver vi
  en mängd olika komponenter.

 117. Vi behöver en mängd olika ämnen,
  men alla behöver genomsyra-

 118. -och vara förankrade
  i organisationen.

 119. Jag tänkte bygga föreläsningen kring
  hur vi skapar en mättad lösning-

 120. -för en inkluderande skola.

 121. När jag pratar om ingredienserna-

 122. -är det forskning, mina erfarenheter-

 123. -och min tolkning
  av hur man kan se på komponenterna.

 124. Naturligtvis är det så
  att varje ingrediens-

 125. -innehåller jättemånga aspekter-

 126. -och jag kan bara ytligt beröra några
  som jag tycker är extra viktiga.

 127. Men det finns ju
  väldigt mycket information att få-

 128. -kring de olika ingredienserna.

 129. Okej. Vad är den första ingrediensen?

 130. Den första ingrediensen
  är en positiv grundsyn.

 131. Om man ska skapa en inkluderande
  skola måste man vilja ha en.

 132. Och det måste man vilja ha
  genom hela verksamheten.

 133. Man måste ha en skolledning
  som vill ha en inkluderande skola.

 134. Man måste tillsammans fundera på:
  Hur skapar vi en positiv grundsyn?

 135. En sak som man gör
  är att man förmedlar positiva saker.

 136. Man är uppmärksam på hur man pratar-

 137. -om elever,
  till elever, till föräldrar.

 138. Man är uppmärksam
  på hur snacket går i personalrummet.

 139. Man är uppmärksam
  på när man tar kontakt med föräldrar-

 140. -och kring vilka ärenden
  man tar kontakt.

 141. Det innebär inte
  att man ignorerar svårigheter.

 142. Precis som vi hörde i går,
  när Lotten pratade:

 143. Det är ingen som vinner på att vi
  ignorerar svårigheter hos elever-

 144. -och säger att man bara
  ska se det positiva-

 145. -eller starka sidor och intressen.

 146. Men när vi tittar på svårigheter
  är fokus på hur vi kan överkomma dem-

 147. -hur vi kan kompensera, hur vi
  kan underlätta, hur vi kan anpassa.

 148. Om man går till min egen fixering vid
  ord, så är det faktiskt så att...

 149. Det är viktigt att hjälpa varandra
  att vara uppmärksamma på det.

 150. Jag vet bara från när jag jobbade
  i skolor här i Sverige-

 151. -att det är väldigt lätt
  att mellan kollegor komma in i:

 152. "Du vet, den eleven,
  de föräldrarna..."

 153. Man skapar en negativ tankeram
  kring eleven och föräldrarna.

 154. Jag tror att vi måste ha mod.
  - Nu lånar jag ditt ord, Ulrika.

 155. Vi måste ha mod att säga: "Hur
  pratar vi om eleven? Är det okej?"

 156. I många skolor har vi studenter
  som är där och praktiserar.

 157. Vad skolar vi in dem i?
  Vi måste fundera på-

 158. -hur vi skapar en positiv grundsyn.
  Det har att göra med hur vi pratar-

 159. -när vi tar kontakt och
  hur vi förmedlar saker i klassrummet.

 160. Jag kommer
  att komma tillbaks till det.

 161. Det man vet, i de få studier som
  har gjorts om inkluderande skolor-

 162. -säger man
  att i de skolorna uppmärksammar-

 163. -uppmuntrar och firar man olikheter.

 164. Hos elever, hos personal, i vad
  som händer, i hur man löser saker-

 165. -i hur man gör olika saker.

 166. Jag tycker
  att det är nåt att sträva efter.

 167. Uppmärksamma,
  uppmuntra och fira olikheter.

 168. Det finns studier som säger att...

 169. ...för elever med autism är
  lärarkontakter övervägande negativa.

 170. Jag gjorde observationer i klassrum
  när jag gjorde en av mina studier.

 171. Och faktiskt rätt många gånger
  fick jag gå fram till läraren-

 172. -och/eller elevstödspersonalen
  eller assistenten och säga:

 173. "Har du tänkt på en sak?
  Du står här"-

 174. -"och eleven med autism
  sitter där borta"-

 175. -"och ungefär var tredje minut
  ropar du 'Nu måste du sitta stilla!'"

 176. "'Nej, nu får du sluta med det där'
  'Lägg ner pennan nu!'"

 177. "'Hur många gånger ska...' Vad
  förmedlar vi till de andra eleverna?"

 178. "Vad förmedlar vi att det är okej
  att säga till den här eleven?"

 179. Man gjorde en studie där man
  uppmärksammade lärare på det här.

 180. "Ofta när du talar till din elev är
  det negativt. Kan vi ändra på det?"

 181. Och det kunde man, när man
  hade fått stöd att se det här.

 182. Men det som hände var att kontakten
  med eleven minskade radikalt.

 183. Man pratade inte ens med eleven.

 184. Det räcker inte att ha mindre
  negativa kontakter med eleven.

 185. Vi måste öka
  de positiva kontakterna med eleven.

 186. Det finns en hel del studier
  som säger att vi skolpersonal-

 187. -måste ta ansvar
  för den sociala miljön.

 188. Jag kommer tillbaks till det.
  Vi är modeller för de andra eleverna.

 189. Jag ska introducera Jacinta,
  en bekant till mig från Perth.

 190. Hon är nu 20 plus.

 191. Det här är en artikel som
  har varit publicerad på vår hemsida.

 192. Hon fick diagnosen när hon var 14.
  Hon var en av de tysta flickorna-

 193. -som inte gjorde
  så mycket väsen av sig.

 194. Men det hon kommer ihåg från sin
  skoltid är att lärare sa till henne:

 195. "Du kommer aldrig att..."
  "Du kommer aldrig att kunna det."

 196. "Du kommer aldrig att klara..." "Du
  kommer inte att kunna ta en examen."

 197. Två saker specifikt: "Du kommer
  aldrig att klara att ta en examen."

 198. "Du kommer att vara beroende
  av andra hela livet."

 199. Så en inkluderande skola,
  om vi har en positiv grundsyn-

 200. -har en omgivning som accepterar och
  respekterar personer för dem de är-

 201. -i stället för att försöka passa in
  dem i en norm de inte är bekväma med.

 202. Precis som Anna sa i går.
  "Jag måste få vara mig själv."

 203. "Jag måste få vara den jag är
  och bli respekterad och uppskattad."

 204. Och vi måste, jag tror att det...

 205. Igen. Jag vet inte hur många gånger
  jag kommer att säga det.

 206. Det handlar om att forma systemet.

 207. Inte i första hand
  forma eleverna till nåt-

 208. -som de sen kommer att ha oerhört
  stora svårigheter att leva med.

 209. Nästa ingrediens...

 210. Utbildning.

 211. Det här är ju helt fel forum,
  det är ju därför ni är här.

 212. Men det är
  en otroligt viktig ingrediens.

 213. I de studier där man tittar på
  vad det är som bidrar-

 214. -till att skapa en inkluderande skola
  så är att all personal-

 215. -har åtminstone
  en grundläggande kunskap-

 216. -om neuropsykiatriska funktions-
  nedsättningar oerhört viktigt.

 217. Och då menar jag all personal.

 218. All skolpersonal. För när vi pratar
  om en inkluderande skola-

 219. -så handlar det i första hand
  inte om undervisning.

 220. Det handlar om hela skolupplevelsen
  för eleven och elevens familj.

 221. Så utbildning är oerhört viktigt.

 222. Karolinska institutet gjorde
  en stor studie för inte så länge sen.

 223. "Inclusio" heter den,
  finns tillgänglig på nätet.

 224. De frågade nästan 5 000 skolanställda
  på 68 olika skolor i Sverige-

 225. -om en massa saker
  om att skapa en inkluderande skola.

 226. De frågade om utbildning.

 227. Och om man tittar
  på gruppen skolpersonal som helhet-

 228. -så säger knappt 6 %
  att deras grundutbildning-

 229. -förbereder dem för att möta elever-

 230. -med neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar.

 231. Jag ska läsa lite siffror.
  Det är inget fredagsmys, det här.

 232. 5 % av skolledningen säger att
  deras grundutbildning förbereder dem.

 233. Lite drygt 14 %
  av specialpedagogerna-

 234. -lite drygt 13 % av speciallärarna-

 235. -lite drygt 7 % av fritidspedagogerna
  och 20 % av elevhälsopersonalen-

 236. -säger att grundutbildningen
  förbereder dem-

 237. -för elever med neuropsykiatriska
  funktionhinder. It's not good enough.

 238. Det räcker inte.
  Här måste det göras nåt.

 239. Om jag nu ska blanda in lite Utopia
  i det här, i den här presentationen-

 240. -så i min utopiska framtid-

 241. -är det så att i grundutbildningen...
  Som vi hörde i går-

 242. -av Gunilla som undervisar
  i specialpedagogik.

 243. I lärargrundutbildningen,
  om vi ska ha en inkluderande skola-

 244. -så kan ju inte inkluderande
  strategier vara en separat kurs.

 245. Det måste ju finnas inbakat
  i varje enskild kurs.

 246. Allt man läser
  måste ju handla om hur...

 247. -hur vi jobbar med inkluderande
  strategier i det här området.

 248. Annars kommer vi ju inte vidare.

 249. Sen är det ju väldigt många
  som kompletterar sin grundutbildning.

 250. I rapporten säger man att många har
  en kompletterande högskoleutbildning.

 251. Totalt i hela gruppen
  är det drygt 14 %.

 252. Men av grundskole- och gymnasielärare
  är det 5-10%-

 253. -som har kompletterande utbildning.
  För skolledarna är det 13 %.

 254. Har vi extrem tur är det några
  som har fått det i grundutbildningen-

 255. -och andra som har kompletterat,
  då kommer vi upp i 18 %.

 256. Men jag misstänker att
  det överlappar, så det är väldigt få.

 257. Och när vi vet... Det finns
  väldigt mycket som tyder på-

 258. -att om inte skolledarna är med
  och är kunniga-

 259. -då är det väldigt svårt
  att skapa en inkluderande skola.

 260. Så vi måste göra nånting mer.

 261. Och vad kan man göra?
  Man kan göra det ni gör nu.

 262. Det finns mycket resurser
  och bra material.

 263. Men i en inkluderande skola
  måste man satsa på fortsatt lärande.

 264. Vi måste fortsätta att utbilda oss
  och måste göra det kontinuerligt.

 265. Kostar inte det pengar, då?

 266. Jo. Visst gör det det. Men jag tror
  att det kostar ännu mer-

 267. -och saker som är värdefullare
  än pengar att inte göra det.

 268. Men om vi utbildar hela
  skolpersonalen har vi väl gjort vårt?

 269. Nej. Det är nåt
  som vi behöver göra kontinuerligt.

 270. Vi behöver uppdatera våra kunskaper,
  men vi behöver också...

 271. ...aktualisera gamla kunskaper.

 272. Jag brukade alltid...

 273. När jag jobbade på
  Utbildningscenters utbildningar-

 274. -började jag alltid med att säga att
  kunskap är som en liten glaskula...

 275. Ni vet en sån här liten snökula.
  Vet ni vad jag pratar om?

 276. Om man inte har rört kulan på länge
  ser man bara ett litet hus.

 277. Eller en tomte eller Eiffeltornet,
  eller var man nu köpte den.

 278. Men om man skakar den
  virvlar det snöflingor.

 279. Då ser det annorlunda ut.
  Då påverkar kunskapen bilden.

 280. Vi måste skaka om våra kunskaps-
  snökulor med en viss regelbundenhet-

 281. -för att kunskapen ska vara aktuell.

 282. När den är aktuell och vi reflekterar
  över den i vårt dagliga jobb-

 283. -agerar vi utifrån vår kunskap och
  förstår saker utifrån vår kunskap.

 284. En annan sak med utbildning...
  Jag har jobbat i skolan i många år.

 285. Jag har varit på många studiedagar.

 286. Ibland får jag en känsla av att de
  är ett exempel på randomness.

 287. Man får en studiedag i det, en i det
  och en i det. Det finns ingen linje.

 288. För många skolor
  vore det mer kostnadseffektivt-

 289. -att satsa på en sammanhängande
  utbildning i inkluderande strategier.

 290. Det jag också tror är viktigt
  med den fortsatta utbildningen-

 291. -är att nån kommer till mig
  och säger:

 292. "Du var på utbildningen."
  eller "Vi tog hit föreläsaren".

 293. "Vad har du gjort med det?
  Vad gör du nu?"

 294. Vi måste avkrävas ansvar. Jag har
  suttit på så många studiedagar-

 295. -och sen har ingen frågat vad jag gör
  med den kunskap jag har fått.

 296. Eller krävt att se
  att jag har förvaltat den.

 297. Det är också ett ansvar
  för organisationen.

 298. Jag gjorde en studie i Norrköping
  och tror att det håller fortfarande.

 299. Efter diskussionerna i går kväll-

 300. -är jag ganska säker
  på att det håller.

 301. Det är jättefarligt
  med okunniga lärare.

 302. Men också med lärare som har jobbat
  länge och tror att de kan allt.

 303. Räcker det inte med erfarenhet?
  Sunt förnuft?

 304. Det har jag hört ofta. "Det räcker
  med sunt förnuft." Nej, tyvärr.

 305. Det gör inte det.
  Sunt förnuft är ingen pålitlig guide.

 306. Jag var tvungen att googla.
  Hur definierar man "sunt förnuft"?

 307. En sak som kom upp
  var faktiskt Skolverket-

 308. -som skrev "sunt förnuft skulle man
  kunna säga är beprövad erfarenhet."

 309. Men vad är beprövad erfarenhet?

 310. Jo, det är erfarenheter
  som har utövats-

 311. -och prövats och utvärderats.

 312. Det räcker inte med lärare som säger:
  "Det här tycker jag är bra."

 313. Det måste ha utvärderats
  för att se att det faktiskt fungerar.

 314. Det finns skolor som säger: "Vi
  behöver inga specifika riktlinjer"-

 315. -"för vi ser alla barn som individer
  och bemöter alla individuellt."

 316. Det låter jättefint. Men jag är
  ledsen, jag tycker inte det räcker.

 317. Vi måste ha kunskap
  för att bemöta barn individuellt.

 318. Därför att det vi ser,
  om vi inte har kunskap-

 319. -att sätta in det i ett sammanhang
  eller förståelsegrund-

 320. -så kan vi inte
  bemöta det barnet individuellt.

 321. Det kan vara så många orsaker
  till vad vi ser.

 322. Utan kunskap kan vi inte bemöta
  det barnet individuellt.

 323. Så tyvärr... Eller inte tyvärr.
  Hurra, vi måste ha kunskap-

 324. -och vi måste fortsätta att
  skaffa oss kunskap kontinuerligt.

 325. Vad ska vi ha för kunskap, då?

 326. Det spelar ingen roll
  om jag tittar på forskning-

 327. -eller frågar personer med autism
  eller frågar föräldrar.

 328. Det är så givet. Vi måste ha kunskap
  så att vi kan förstå personen.

 329. Och för att förstå personen måste vi
  förstå funktionsnedsättningen-

 330. -och hur den påverkar
  just den här personen.

 331. När vi träffar elever med autism...

 332. Det är ju så löjligt självklart.
  Men det finns inte alltid där.

 333. De har ett annat sätt att kommunicera
  och annorlunda perception.

 334. Ett annat sätt att tänka och förstå.

 335. Och det är det vi måste kunna
  nånting om och lära oss nånting om-

 336. -för att faktiskt
  kunna bemöta personen.

 337. Jag tycker
  att när jag var ute och handledde...

 338. ...vilket jag gjorde väldigt mycket,
  var en av de största utmaningarna-

 339. -för lärare och skolpersonal-

 340. -att komma ihåg att den här eleven
  - och särskilt flickorna-

 341. -den här flickan
  har en funktionsnedsättning.

 342. Därför att det syns inte utanpå.

 343. Som Anna sa: "Vad bra det
  skulle vara om det syntes utanpå."

 344. Men det syns inte. Och särskilt
  flickorna är väldigt bra på att...

 345. ...se till att det inte syns.
  Och då krävs det ännu mer hos oss-

 346. -att faktiskt komma ihåg
  att den här personen-

 347. -även när hon sitter
  och ser ut att hantera situationen-

 348. -och ler
  och inte ställer till nånting-

 349. -har en funktionsnedsättning som jag
  måste förhålla mig till. Alltid.

 350. Den finns alltid där.

 351. Jag mötte... Säg att det är
  annorlunda nu, ni som handleder.

 352. Men jag mötte ganska ofta...

 353. ...skolpersonal som sa: "Ja, Marita.
  Jättebra. Vi hör vad du säger."

 354. "Vi har gjort det här. Men vi
  kan ju inte anpassa hela tiden."

 355. Det händer aldrig nu för tiden, va?

 356. Det är faktiskt... Det är faktiskt så
  att vi måste anpassa hela tiden.

 357. Vi kan inte låtsas att
  funktionsnedsättningen inte finns-

 358. -i vissa miljöer eller situationer.

 359. Den finns där alltid. Och det måste
  vi jobba aktivt med att komma ihåg.

 360. Vi måste få hjälp av varann att komma
  ihåg det, för det är lätt att glömma.

 361. Och vi hörde också i går att...

 362. Svenny pratade om att autism är svårt
  att förstå. Det är svårt att förstå.

 363. Vi behöver aktivt jobba
  med att förstå-

 364. -vad innebär det för eleven
  när det gäller hennes tänkande-

 365. -när det gäller kommunikation,
  socialt samspel, sinnesupplevelser?

 366. Och vi måste också ha med oss
  det som Svenny pratade om:

 367. Att det finns andra tillstånd
  att ta hänsyn till.

 368. Jag träffar och har ganska
  mycket kontakt med unga vuxna...

 369. De jag träffar i Australien vill att
  jag ska säga att de är "austistic".

 370. Så autistiska vuxna.

 371. Många kvinnor.

 372. Jag känner inte en enda som inte har
  otroligt mycket symptom från stress-

 373. -ångest... "Anxiety", är det ångest?

 374. Ångest...som påverkar
  deras vardag hela tiden.

 375. Mycket av det är sånt som byggs upp.

 376. Om vi inte gör nåt tidigt
  riskerar vi att det bara byggs på.

 377. Så vi måste känna till
  att det här finns med i bilden.

 378. Jag läste i en svensk tidning för
  nån månad eller ett par månader sen.

 379. Nu ska jag inte bli politisk,
  men det var ett politiskt parti-

 380. -som gick ut och sa,
  faktiskt föreslog-

 381. -att alla rektorer och pedagoger
  skulle utbildas i specialpedagogik.

 382. Var man än står politiskt tycker jag
  att det var ett himla bra förslag.

 383. Det finns ibland ett motstånd,
  tycker jag...

 384. Det kanske finns fortfarande.
  Att inte sätta etiketter på personer.

 385. Diagnoser sätter etiketter
  på personer.

 386. Men jag vill hellre att du har rätt
  etikett på mig än en massa felaktiga-

 387. -som "jobbig", "besvärlig",
  "lat", "stökig" eller var det nu är.

 388. Tack.

 389. Vad vet man om det här?
  Jo, vi måste försöka förstå-

 390. -hur den här eleven fungerar.

 391. Men för att vi ska göra det
  måste vi få tid och utrymme.

 392. Vi måste få tid att träffas
  i personalgruppen.

 393. Vi måste få tid att diskutera
  hur vi ska göra.

 394. Och då, igen,
  krävs stöd från skolledningen.

 395. Vi har pratat om det
  och kommer tillbaks till det igen.

 396. Det krävs extra mycket tid
  många gånger när det gäller flickor-

 397. -eftersom de har den här förmågan
  att dölja sig.

 398. Vi kommer tillbaks till det
  massor av gånger, tror jag.

 399. Jag gjorde en litteratursökning
  för en tid sen-

 400. -och tittade på allt jag kunde hitta-

 401. -om vad föräldrar sa
  om inkluderande skola.

 402. Egentligen behöver jag inte
  säga nånting om den här studien.

 403. Lotten sa allt i går.
  Det är väldigt bekvämt att stå här-

 404. -och säga att det redan är sagt.

 405. Eller hur? Du sa allt i går. "Vad
  säger föräldrarna?" Du summerade det.

 406. I det här fallet
  är det nästan 2 000 föräldrar-

 407. -som står i kör bakom dig-

 408. -och säger vad vi vill ha
  av en inkluderande skola.

 409. Jo, vi vill ha en god relation
  med lärare och skolpersonal.

 410. Skolupplevelsen
  för elever med autism-

 411. -och alldeles särskilt
  för flickor och deras föräldrar-

 412. -står och faller på relationen
  till lärare och skolpersonal.

 413. Vad vill man? Man vill
  att vi ska lyssna på er föräldrar-

 414. -därför att vi behöver veta:
  Hur påverkas det här barnet?

 415. Föräldrarna vill
  att vi ska vara intresserade.

 416. "Men vad roligt.
  Berätta för mig. Jag vill veta."

 417. De vill att vi ska respektera deras
  kuns... Det här känns så himla...

 418. ...onödigt att jag ska behöva
  säga det här fortfarande.

 419. De vill att vi ska respektera
  deras erfarenheter-

 420. -upplevelser och kunskap.

 421. Och de vill att vi ska agera
  och göra nånting.

 422. Sen gjorde jag tillsammans med en
  kollega, en autistisk kollega som...

 423. ...ansvarar
  för våra "social media"-kontakter-

 424. Jag bad honom: "Kan inte du
  be alla dina autistiska vänner"-

 425. -"om vad jag säga på en föreläsning
  om inkluderande strategier."

 426. Jag fick jättemånga svar.

 427. Och en sak som kom igen var det här:
  Kontakten med läraren.

 428. En person summerade det väldigt bra,
  tycker jag.

 429. "Be kind." Var snäll.

 430. Var vänlig.

 431. När man tittar på forskning
  och vad som finns...

 432. Jag är lösningsorienterad och vill
  veta vad inkludering kan leda till.

 433. Men man tittar ju också på hinder.
  Och hinder för en inkluderande skola-

 434. -är faktiskt att man
  inte samarbetar med föräldrar.

 435. Man vet att om vi engagerar
  föräldrarna i skolupplevelsen-

 436. -så når vi längre.

 437. Men få rapporterar
  att de har fått vara engagerade-

 438. -när det gäller att sätta mål,
  att diskutera åtgärder-

 439. -och fundera på hur vi utvärderar
  om det funkar eller inte?

 440. Dit behöver vi nå
  i inkluderande skolor.

 441. Det här är Jeanette Purkis.
  Hon är en fantastisk föreläsare-

 442. -och har skrivit flera böcker,
  bland annat en om...

 443. ..."mental health" och "autism".

 444. Hon har skrivit en bok om hur man
  kan hjälpa flickor, tror jag...

 445. ...att bygga upp självkänsla
  och självförståelse.

 446. Men hon skriver varje dag
  en sån här meme eller en slogan.

 447. Jag frågade
  om jag fick använda den här.

 448. Hon har sagt ett bra tag:

 449. "Borde vi inte ha kommit förbi
  'autism awareness'"-

 450. -"och kommit förbi en medvetenhet
  om vad autism innebär?"

 451. "Vi borde ha kommit till förståelse"-

 452. -"vänskap, respekt och accepterande."

 453. Vi måste pusha det där lite mer.

 454. När jag ser den där... Jag får
  konstiga idéer, jag är så gammal.

 455. När jag först såg den dök
  den här Björn Afzelius-låten upp.

 456. "Hör ni att vi ropar
  att det räcker nu?"

 457. Det räcker med "awareness", vi måste
  komma vidare, till förståelse.

 458. Som jag sa, när det gäller flickor,
  är det så, och det har vi redan hört-

 459. -att föräldrarnas kompetens ignoreras
  ännu mer än när det gäller pojkar.

 460. Lärare, visade det sig, har
  en tendens att lita på föräldrarna-

 461. -om eleven ställer till lika
  mycket stök i klassrummet som hemma.

 462. Men om eleven
  inte ställer till lika mycket-

 463. -då hamnar vi i den situationen
  som vi hörde om i går.

 464. Skolpersonal har en tendens
  att gå utifrån vad de ser.

 465. Vilket är naturligt. Det är svårt
  att förstå sånt som man inte ser.

 466. Det handlar om att bygga förtroende
  mellan föräldrar och skolpersonal-

 467. -och våga lita på att det föräldrarna
  berättar för oss är riktigt.

 468. Och vi måste också förstå,
  det tror jag vi alla gör-

 469. -hur det här med energi fungerar.
  Vi vet ju allihop-

 470. -att om jag använder all min energi
  under en period av dagen-

 471. -så finns det ingen energi kvar
  och då blir mitt beteende annorlunda.

 472. Och om föräldrarna rapporterar
  att eleven har det urjobbigt hemma-

 473. -måste ju min slutsats bli att vi har
  lagt beslag på all energi hos eleven.

 474. Ingen kan fungera så i längden.
  Vi måste ha en balans-

 475. -i hur mycket energi vi gör av med
  och att vi får tillbaks energi.

 476. Och vi tenderar att ställa
  större sociala krav på flickor-

 477. -så att de måste anstränga sig
  ännu mer. Vi hörde i går...

 478. Det finns en del forskning, men
  framförallt personliga berättelser-

 479. -som säger:
  "Jag maskerar, jag agerar."

 480. "Jag anstränger mig så mycket
  att passa in och inte sticka ut."

 481. Och det kräver så otroligt mycket,
  både kognitivt och emotionell energi.

 482. Så det är inte så konstigt att skolan
  dränerar flickorna mer än pojkarna.

 483. Vilket innebär att de som upptäcker
  att flickan behöver mer stöd tidigt-

 484. -är föräldrarna. Vi måste lyssna,
  annars gör vi inga åtgärder i tid-

 485. -och då hamnar vi i utbrändhet
  hos eleverna och dit vill vi inte nå.

 486. Vi behöver göra en kartläggning och
  titta på områdena för att förstå dem.

 487. Enligt grundskoleförordningen-

 488. -ska elever som har behov
  av särskilda stödåtgärder utredas.

 489. Den utredningen
  ska ge tillräckliga kunskaper-

 490. -för att vi ska kunna göra
  de åtgärder som krävs.

 491. Så vi måste göra
  en ganska noggrann kartläggning.

 492. Och det är ju så
  att vi vet att autism-

 493. -eller neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar ser olika ut.

 494. Så vi behöver göra det
  för varje elev.

 495. En jätteutmaning för skolpersonalen
  är elevens ojämna utvecklingsprofil.

 496. Det är så jättelätt
  att se det som eleven kan-

 497. -och tycka att de ska prestera
  på samma nivå inom alla områden.

 498. Vilket vi vet,
  det är inte så det fungerar.

 499. Och vi vet, om en person har autism-

 500. -så vet vi att personen
  har en nedsättning... Alltså, igen.

 501. Vi vet att den har en nedsättning
  i kommunikation och socialt samspel.

 502. Vi vet att personen har svårigheter
  med exekutiva funktioner-

 503. -förändringar, flexibilitet.

 504. Där måste vi alltid tänka
  kring åtgärder och anpassningar.

 505. Jag går tillbaks till
  Inclusio-rapporten. Vad händer i dag?

 506. Av alla de här nästan 5 000
  svarade 72 %-

 507. -att de rekommendationer
  som kommer med diagnosen-

 508. -inte ligger till grund
  för stödåtgärder.

 509. 72 % svarade att det inte är tydligt-

 510. -vem som har ansvar
  för planeringen av stöd.

 511. 70 % svarade att skolan
  gör inte en...

 512. ...autismspecifik kartläggning
  av svårigheter.

 513. 75 % får inte återkommande möjlighet
  att diskutera innehållet i stödet.

 514. 9 av 10 säger
  att kompletterande stödinsatser-

 515. -i form av assistanstimmar eller sånt
  som eleven behöver-

 516. -inte finns på plats.

 517. 63-70 % säger-

 518. -att vardagliga anpassningar
  genomförs inte utan svårigheter.

 519. 75 % säger
  att man inte förbereder övergångar-

 520. -mellan klass eller skola
  på ett individuellt sätt.

 521. Vad säger vi om det?
  It's not good enough.

 522. Här måste nånting hända. Och igen,
  väldigt mycket skolledaransvar.

 523. Det finns material.
  Det här är bara några exempel.

 524. Vi kan använda material
  för att göra goda kartläggningar.

 525. Skolkompassen och Förskolekompassen
  tycker jag är bra material.

 526. Det finns massor av bra böcker
  för att få stöd och hjälp-

 527. -kring anpassningar
  och inkluderande arbetssätt.

 528. Utbildningscenter Autisms fantastiska
  pedagoger sitter här. Ställ er upp.

 529. Annika, Ulrika...
  Ställ er upp, allihop.

 530. Och så går ni till dem på rasten
  och frågar vad ni ska göra.

 531. Fantastiska resurser.

 532. Vi är fortfarande
  på samma ingrediens-

 533. -men den här
  har väldigt många dimensioner.

 534. Den fysiska miljön.

 535. Jag är säker på
  att ni allihop vet att i DSM-5-

 536. -så finns över- och underreaktion
  på sinnestimuli med som kriterium-

 537. -för att få diagnosen
  autismspektrumtillstånd.

 538. Vad betyder "kriterium"?

 539. Nån som vet?
  Ni vet, men ingen vågar svara.

 540. Nåt som måste finnas där
  för att diagnosen ska ställas.

 541. Alltså kan vi utgå ifrån
  att eleven har nånstans...

 542. ...nåt annorlunda sätt
  att hantera sinnesintryck.

 543. Jag hade googlat bilder av klassrum,
  men jag fick inte visa det.

 544. Så jag fick köpa den här bilden
  i stället. Men vad jag vill säga...

 545. Man går in i ett klassrum och
  tar på sig glasögonen för sinnes...

 546. Alltså att man överreagerar
  på sinnesintryck. Vad ser vi då?

 547. Väldigt många klassrum
  är väldigt visuellt stökiga-

 548. -och visuellt... Alltså, man kan...

 549. Gå in i varandras klassrum-

 550. -och titta med känsliga ögon
  och se hur det ser ut.

 551. När jag jobbade
  på en skola i Norrköping-

 552. -så hade vi en grupp med flickor där.
  Många av dem var väldigt kreativa.

 553. De gjorde fantastiska saker
  och ville sätta upp dem på väggarna.

 554. Det blev mycket på väggarna,
  men de själva hade ju satt upp det.

 555. Men vi ville vara säkra, så vi
  gav dem lite frågor på ett formulär.

 556. -och sa "Titta er omkring.
  Är det okej i klassrummet?"

 557. Plötsligt säger en av tjejerna
  "Nej, det är för mycket."

 558. Men det hade byggts upp långsamt.
  Vi måste kolla det kontinuerligt.

 559. Skolor
  är en oerhört påfrestande miljö-

 560. -om man tittar på sinnesintryck.

 561. Jag läste häromdan
  att man hade gjort en undersökning.

 562. Var tredje skola fick en anmärkning
  om att ljudmiljön var för hög.

 563. Var tredje svensk skola
  fick en anmärkning.

 564. Man håller på med ett försök
  där man ljudsanerar klassrum-

 565. -vilket verkar få gott resultat
  för samspels- och lärandemiljö.

 566. Vi måste göra det vi kan.
  Men jag tror också...

 567. Jag hade inte planerat
  när jag skulle säga det här.

 568. Jag tror att vi måste respektera
  att det finns elever-

 569. -som inte hanterar den här miljön,
  i alla fall inte hela dan.

 570. I en inkluderande skola finns det
  möjligheter att komma undan-

 571. -att vara i mindre grupp,
  att hitta en lugn vrå...

 572. Inkluderande strategier betyder inte,
  som jag tänker, alla på samma plats.

 573. I min drömvärld är en inkluderande
  skola en skola där elever kan gå in-

 574. -och sen navigera sig genom
  utbildningssystemet på olika sätt.

 575. Jag tror att jag vet-

 576. -att det finns elever som kommer att
  behöva en väldigt flexibel lösning-

 577. -för att kunna ta till sig kunskaper-

 578. -och utveckla sina förmågor
  till fullo.

 579. Den perceptuella miljön
  - jag tror inte att vi förstår-

 580. -hur oerhört ansträngande
  det är för många elever.

 581. I en inkluderande skola tittar vi
  på den kommunikativa miljön.

 582. Igen, vi kan fundera på
  om vi ska tjata...

 583. ...eller hitta andra sätt
  att förmedla det vi vill säga.

 584. Vi kan skilja
  på det som måste kommuniceras-

 585. -och det som är information.

 586. Information kan vi presentera
  på många andra sätt än att prata.

 587. Under observationerna i klassrummen-

 588. -roade jag mig ibland med att göra
  streck för hur många instruktioner...

 589. Då var jag från klass tre
  till klass sju.

 590. Och även i klass tre,
  hur många steg instruktioner-

 591. -fick klassen innan
  de skulle sätta i gång och jobba.

 592. Alltså, det var ju väldigt sällan
  mindre än fem.

 593. Sen skulle eleverna sätta i gång.
  Och vad händer då?

 594. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
  Vad ska jag göra? Vad ska jag göra?

 595. Och läraren blir frustrerad.
  "Ni måste lyssna."

 596. Men det funkar inte så.
  Man har inte den kapaciteten-

 597. -att ta till sig informationen.

 598. Och har man då autism,
  hörde vi ju i går-

 599. -finns det ytterligare en svårighet
  med att förstå vad som har sagts.

 600. En av tjejerna i en av studierna
  som jag tittade på sa:

 601. Det här med alla instruktionerna.
  Mitt huvud är som en hink med hål i.

 602. Det bara rinner ut. Ju mer läraren
  upprepar, desto mer rinner ut.

 603. Så vi måste hitta andra sätt
  att förmedla information-

 604. -som inte tar så mycket energi.
  Som...

 605. Som faktiskt ger lite utrymme
  för att lära sig-

 606. -det som man vill
  att eleven ska lära sig.

 607. Vad säger flickorna
  om den kommunikativa miljön?

 608. Oftast ingenting,
  för de uttrycker inte sina behov.

 609. Men i de få studier som hade frågat
  flickor om deras skolupplevelser-

 610. -sa de att prata i helklass
  är jättejobbigt, jättesvårt.

 611. Om du förväntar dig att de ska säga
  vad de behöver och kan i helklass-

 612. -så var det många
  som hade svårt med det.

 613. Vad de sa var:
  Använd olika sätt att kommunicera-

 614. -och tillåt oss att kommunicera
  på olika sätt, att inte bara prata.

 615. Skriva, video, bilder.

 616. Ge oss möjligheter att prata
  med dig som lärare en till en-

 617. -så kan jag visa dig vad jag kan,
  eller i mycket mindre grupper.

 618. Hitta våra styrkor och bygg på det.

 619. De sa att de måste få hjälp
  att utveckla bra strategier.

 620. Men väldigt många återkom till detta:

 621. Använd visuella strategier.

 622. Även när vi ska göra
  en kommunikativ miljö...

 623. ...som är anpassad,
  använd visuella strategier.

 624. Vad pratar vi om? Sätt upp en bild.
  När jag kom till Perth-

 625. -så var det nån som pratade om "Åh,
  jag älskar 'sticky date pudding'"

 626. Jag är så amerikaniserad och tänkte:

 627. "Varför döper man en efterrätt
  efter en kladdig dejt?"

 628. Alltså...
  De bilderna jag fick mitt huvud-

 629. -går inte att visa i offentliga rum.

 630. Ända tills nån visade en bild.
  Det handlade ju inte om en dejt-

 631. -det handlade ju om dadlar.
  Om de hade visat en bild direkt-

 632. -hade jag inte behövt gå omkring med
  de här hemska bilderna i huvudet.

 633. Vi måste föra in hjälpmedel
  och anpassning i kommunikationen.

 634. En av mina kloka kollegor sa i går:
  "Ibland säger skolpersonalen"-

 635. -"att vi kan inte ha bildstöd
  bara för en elev."

 636. "Men hela klassen
  skulle vara hjälpt av det."

 637. "Vi kan inte ha bildstöd för
  hela klassen, för då blir de lata."

 638. "Då börjar de titta på det." Då
  sa en av mina kloka kollegor:

 639. "Skulle man bli lat
  av att förstå för mycket?"

 640. Nej, det blir man ju inte. Var vill
  vi att eleverna ska lägga sin energi?

 641. På att förstå vad som ska hända,
  vad jag ska göra, vad du pratar om?

 642. Eller är det att de ska lägga energin
  på att lära sig saker-

 643. -och utveckla sina förmågor?

 644. En inkluderande skolmiljö
  är också den sociala miljön.

 645. Det är här det här citatet
  som fastnade i mig kom.

 646. "Det känns som om jag
  är omringad av lejon."

 647. "Jag är en liten mus och alla andra
  är en jättekatt, eller nånting."

 648. Titta på den där bilden
  en liten stund.

 649. Och så funderar ni på om Emily...

 650. Hur mycket tror ni att hon lär sig-

 651. -av det som undervisas,
  när man sitter där, omgiven av lejon?

 652. Antagligen inte särskilt mycket.
  Så när vi tänker på anpassningar-

 653. -måste vi försöka tänka på
  anpassningar i den sociala miljön.

 654. Vad säger flickorna?

 655. För deras skolupplevelse
  är relationer oerhört viktigt.

 656. Det låter självklart. Man behöver en
  bra relation med lärare och personal-

 657. -men också med klasskamrater för
  att känna sig bekväm i skolmiljön.

 658. Sen började jag läsa en massa citat-

 659. -med de få goda exemplen när de kände
  att de hade bra relationer.

 660. Det fascinerande var
  att det var inte mycket som krävdes.

 661. Det var citat där Emily,
  till exempel, sa:

 662. "Ett år hade jag en jättebra lärare.
  Hon sa alltid hej."

 663. "Hur mår du i dag?
  Vad gör du? Visa mig."

 664. Det är inte mycket som behövs,
  men personen behöver känna sig sedd.

 665. Vi vet också att väldigt många
  är väldigt rädda för att göra fel.

 666. Man gör hellre ingenting
  än att testa nåt nytt.

 667. Där behöver man
  också väldigt mycket stöd.

 668. Och de kommer återigen till det här:

 669. "Jag maskerar, jag spelar,
  jag tar på mig en roll."

 670. Så läraren måste jobba lite extra
  för att lära känna den här.

 671. Inte bara föräldrarna känner sig
  misstrodda. Flickorna också.

 672. När de tar mod till sig och berättar
  om vad de upplever-

 673. -och vad de skulle behöva hjälp med
  så blir de misstrodda.

 674. "Nej, då. Det behövs inte.
  Det går ju så bra. "

 675. "Jag ser att det funkar. Du behöver
  bara anstränga dig lite till."

 676. Det som väldigt många av
  de här tjejerna sa i studierna var:

 677. "Om jag bara har en person som jag
  känner mig trygg att prata med"-

 678. -"så gör det
  en otroligt stor skillnad."

 679. Den här tror jag att ni känner igen.
  Det kom många tillbaks till.

 680. Fast de sa
  att de kände sig som en svan.

 681. Men jag hittade
  ingen sån bild att köpa-

 682. -så det får bli en anka i stället.

 683. De ser ut som de glider så himla
  snyggt, om man bara tittar på ytan.

 684. Det syns ingenting av ansträngningen
  under vattnet-

 685. -för att de faktiskt
  ska hålla balansen och kämpa på.

 686. Vad är klockan? En kvart. Okej.

 687. Vi vet att många med autism
  har svårt för "den dolda läroplanen".

 688. Det här som inte...
  De outtalade reglerna.

 689. Att prata olika till olika personer,
  förhålla sig olika till olika lärare.

 690. Jag kommer ihåg när min syrra
  började sjuan och hade samma lärare.

 691. "Det gick jättedåligt på provet"
  - "Men det är Kajsa."

 692. "Bara skriv. Om du skriver
  jättemycket på frågan får du poäng."

 693. Det är den dolda läroplanen.
  Det står inte i skolreglerna.

 694. Men det är nåt som många plockar upp.
  Elever med autism har svårt med det.

 695. De behöver hjälp att se och tolka
  de här outtalade reglerna.

 696. Sen måste man göra det
  i samarbete med föräldrarna.

 697. Vilka outtalade regler
  man förklarar och inte förklarar.

 698. Man frågade ett antal flickor
  om deras skolupplevelse-

 699. -och den dolda läroplanen.
  De identifierade fyra nyckelområden-

 700. -som de tyckte tillhörde den dolda
  läroplanen. Några förvånade mig.

 701. Inte alla, men några förvånade mig.

 702. De sa att klassregler
  hörde till den dolda läroplanen.

 703. Grupparbeten, slutföra uppgifter
  och samspel med kamrater.

 704. Om vi tittar på klassregler.
  Varför har vi dem?

 705. Jo, vi har dem för att vi
  vill skapa en positiv miljö.

 706. En positiv atmosfär i skolan
  och klassrummet.

 707. Man vet, det har gjorts en del
  forskning, att det är mest effektivt-

 708. -om vi har få
  positivt formulerade regler-

 709. -som rör viktiga samspels...faktorer.

 710. Och vi vet att skolregler
  ska gälla alla i skolan.

 711. Vi hade en jättediskussion på en av
  skolorna jag jobbade, för eleverna...

 712. Eleverna var tvungna att ha inneskor.

 713. Det var inte sandaler
  utan riktiga inneskor.

 714. Men många lärare hade sandaler,
  för de tyckte "det gäller inte mig".

 715. Då har det redan fallit.
  Det måste gälla alla inom skolan.

 716. Och...

 717. Problemet med skolregler
  är att de är för abstrakta.

 718. Man får hem en lapp att skriva under
  om att man ska visa respekt-

 719. -och man ska ta ansvar, visa omsorg
  och vara försiktig med andras saker.

 720. Men vad i hela friden betyder detta?

 721. Det är så himla abstrakta saker.

 722. Så, igen,
  det här har det också forskats kring.

 723. Om vi bryter ner de här reglerna
  och gör konkreta exempel-

 724. -vad är "visa respekt" i klassrummet,
  i korridoren, på skolgården?

 725. Och inte "Jag visar respekt mot mina
  kamrater så att de kan lära sig"-

 726. -utan konkreta exempel.

 727. Och man skickar inte bara hem dem,
  skriver under och tar tillbaka.

 728. Man har dem levande.
  Man pratar om dem.

 729. Man säger "Det var ett jättebra sätt
  att visa respekt i klassrummet."

 730. "Det där var ett superbra exempel
  på det vi har kommit överens om"-

 731. -"som betyder att vi tar ansvar."
  Och så vidare.

 732. Här tror jag... Att flickorna sa-

 733. -att skolregler
  tillhörde den dolda läroplanen-

 734. -det är väl om något ett bevis
  för att vi måste bli bättre-

 735. -på att tydliggöra våra regler.

 736. För det är ju verkligen nåt som vi
  tror är det uttalade regelverket-

 737. -och inte borde tillhöra
  den dolda läroplanen.

 738. Jag måste bara nämna det här.

 739. Jag läser... Jag försöker hänga med
  i skoldebatten i Sverige.

 740. Det är samma diskussion
  i Australien om nolltolerans.

 741. Jag får lite ont i magen.

 742. Jag kan förstå att man har
  nolltolerans mot mobbning och...

 743. ...det ena och det andra. Men när man
  har nolltolerans mot skolregelbrott-

 744. -så läser jag det ofta
  som noll tolerans.

 745. Därför att vi vet ju att
  väldigt många elever med autism-

 746. -har svårt att hantera skolregler
  och kanske bryter mot dem.

 747. Men de gör det inte
  för att vara taskiga eller utmanande.

 748. Utan de gör det för att de inte kan
  hantera situationen på annat sätt.

 749. Och då behöver man hjälp,
  inte straff.

 750. Det finns internationellt,
  så finns det...

 751. Kanske inte i Sverige,
  men i många andra länder-

 752. -om man bryter mot reglerna
  blir man hemskickad.

 753. Jag hoppas verkligen att det inte
  händer särskilt mycket i Sverige.

 754. Om det blir ett sammanbrott
  av det hela, kanske.

 755. Men hur som helst är det så att
  straff lär inte leda till nåt nytt-

 756. -så vi måste fundera på vad vi menar
  när vi pratar om nolltolerans.

 757. Och vi måste hitta sätt
  att guida eleven.

 758. Nu måste jag titta...
  Nu börjar ni gäspa. Vi tar...

 759. Vad sa de mer
  om den dolda läroplanen?

 760. Det är lite allvarligt
  för oss som jobbar i skolan.

 761. De sa att det att slutföra uppgiften
  tillhörde den dolda läroplanen.

 762. Hur himla...
  Det är faktiskt allvarligt.

 763. Om inte vi kan vara tydliga nog
  att säga: Vad innebär uppgiften?

 764. Vad är det jag förväntar mig att du
  ska göra? När är den färdig?

 765. Vilken nivå förväntar jag mig
  att du ska göra den på?

 766. Lärare har ju
  väldigt olika förväntningar.

 767. Även här är det så
  att vi använder vaga uttryck.

 768. "Gör bara ditt bästa."

 769. Det är ju en ganska tuff uppgift.
  Att göra sitt bästa.

 770. Hur vet jag vad mitt bästa är?

 771. Har jag energi
  att göra mitt bästa just i dag?

 772. Och tänk om jag inte kan göra
  mitt allra bästa just i dag.

 773. Så vi måste bli mycket tydligare
  med vad vi förväntar oss.

 774. Vad är uppgiften? När är den slut?
  Vad kan du göra sen?

 775. Grupparbeten.

 776. Alla svaren på Facebook som jag fick
  - nästan alla pratar om grupparbeten.

 777. När jag tittar på de få studier
  där de har pratat med flickor:

 778. "Grupparbeten
  är som att spela Cluedo."

 779. "Som ett mysteriespel.
  Det är massor med folk."

 780. "Jag vet inte vad som ska hända,
  jag vet inte vem som är mördaren."

 781. "Jag vet inte vad vi ska göra
  egentligen och det är bara kaos."

 782. Om vi inte vill att personen
  ska lära sig att jobba i grupp-

 783. -är grupparbeten ingen bra idé.
  Om vi vill att de ska lära sig-

 784. -måste vi vara tydliga med vad
  uppgiften och de olika rollerna är.

 785. Och vi måste sätta ihop grupperna
  med väldigt stor försiktighet.

 786. Jag läste en studie där 70 kvinnor
  pratade om sin skolupplevelse.

 787. Där kom grupparbetena upp jätteofta.

 788. Det de sa var: "Säg inte
  till en klass 'Sätt er i grupper.'"

 789. Nej.
  Se till att det blir bra grupper.

 790. "Säg inte till en klass:
  'Välj ett lag.'"

 791. Sortera ut i förväg, se till att alla
  vet regler och mål för grupparbetet.

 792. Se till att man har specifika roller.

 793. Se till att alla känner till syftet,
  uppgiften och när den är klar.

 794. En av Facebook-kommentarerna var:

 795. "Om inte grupparbetet ska läras
  snarare än tilldelas..."

 796. "Sluta kasta barn under bussen."

 797. De upplevde det,
  när de sa "sätt er i grupper"-

 798. -var det
  som att kasta en elev under bussen.

 799. Vi måste fundera på
  vad vi gör med grupparbeten.

 800. Min klocka är tio över.
  Är din klocka fika?

 801. Nej? Fem minuter?

 802. Tre minuter.

 803. Social träning.

 804. Det pratas mycket om det här. Hur
  ska vi lära personer med autism...

 805. ...hur ska vi jobba med deras
  sociala färdigheter, social träning?

 806. Själv har jag lite svårt
  för det begreppet.

 807. Jag ska tala lite mer om det.

 808. Det första vi behöver fundera på
  i en inkluderande skolmiljö...

 809. Vem behöver social träning?

 810. Då måste vi fokusera mycket
  på lärare och personal.

 811. Vi behöver lära oss hur vi
  socialiserar med elever-

 812. -som tänker och kommunicerar
  annorlunda. Det är en utmaning.

 813. Många lärare har valt yrket för
  att man är väldigt social och verbal.

 814. Men nu måste vi faktiskt lära oss
  en annan kultur, ett annat sätt-

 815. -att samspela och kommunicera på.

 816. Vi behöver lära oss
  att inte titta på eleven...

 817. Det här "Du har svårt,
  jag ser att du har svårt."

 818. "Jag ser att du har svårt
  att hålla dig vaken."

 819. Och fundera på
  "Jag ser att situationen är svår."

 820. "Hur kan vi lösa det?"

 821. Jaha. Sista innan fikat.

 822. När vi kommer till skolan
  är det många situationer-

 823. -som kräver så mycket av eleven
  som vi inte är medvetna om.

 824. Så snälla ni, innan ni börjar
  sätta upp social träning för eleven-

 825. -fundera på hur ni själva
  socialiserar och kommunicerar-

 826. -och titta på de situationer
  ni försätter eleven i-

 827. -och vilka krav de ställer på eleven-

 828. -och sen se om det matchar elevens
  förmåga eller om vi behöver göra nåt.

 829. Fika.

 830. Textning: Stina Hedin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Omringad av lejon, del 1

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Autismspektrumstörningar, Flickor, Inkluderande utbildning, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri, Skolan, Tillhörighet, Trygghet (psykologi), Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickan ingen ser

Bloggaren och coachen Lotten Grape är mamma till två barn med särskilda behov. Här berättar hon om sina erfarenheter av utredningar och kamp för att hennes dotter skulle få rätt stöd. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 1

Flickor med autism är ofta mindre utåtagerande än pojkar och därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 2

Flickor med autism är vanligen mindre utåtagerande än pojkar och är därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Ett A-barns betraktelser

Förr i tiden delade man in barn i "A- och B-barn". Ordkonstnären och författaren Anna Planting-Gyllenbåga var under sin uppväxt var övertygad om att hon tillhörde gruppen "B-barn". Efter att ha fått sin autismdiagnos var det många pusselbitar som föll på plats. Med dikter och anekdoter berättar hon här om livet före och efter diagnosen. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att ta på sig rätt glasögon

Är det verkligen så stora skillnader mellan flickor och pojkar i förskoleåldern? Gunilla Westman Andersson, specialpedagog och lektor, delar här med sig av sin forskning som fokuserar på flickor. Det finns tecken på autism även hos flickor om man bara vet vad man ska leta efter. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Skillnader i språkförmåga mellan pojkar och flickor med autism

Carmela Miniscalgo, logoped och docent, har följt barns språkutveckling under längre tid. Här redogör hon för sin forskning och berättar om vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkars språk. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 1

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 2

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att studera med asperger och ADD

Utåt sett verkade allting gå bra för Sara Bernmark. Hon studerade och verkade ha ett bra socialt liv. Men i verkligheten var det mycket som inte funkade. Till slut blev det för mycket och Sara försökte ta sitt liv. Här berättar hon om hur annorlunda det blev sedan när hon fick sina diagnoser, Aspergers syndrom och ADD, och fick rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Vad säger Socialstyrelsen

Det finns stora skillnader i vilket stöd som beviljas flickor och pojkar med autism. Här berättar Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, om undersökningar som myndigheten gjort om jämställdhet och hur de arbetar med frågan. Fokus ligger på just flickor och kvinnor med autism. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Konsten att fejka arabiska

När journalisten och författaren Lina Liman fick sin autismdiagnos som vuxen hade hon tillbringat sju år som patient inom psykiatrin. Hon hade mött nästan hundra läkare, tvångsvårdats och ordinerats starka mediciner. I självbiografin "Konsten att fejka arabiska" (2017) berättar hon om hur det är att leva med en diagnos så länge utan att veta om den och hur allt kan ändras av rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Dövidentitet och hörselnormen

Evelina Svensdotter pratade när hon var liten och utvecklade en oral identitet trots att hon har en hörselskada. Hon har på senare tid lagt ifrån sig hörapparaten och tecknar enbart. Hon berättar om vägen till beslutet och att hennes släkt nu vet att hon är döv. Hörselnormen har gjort det svårt för henne att kräva sin rätt, men hon försöker hitta styrka i sin identitet och sitt språk och intresserar sig för dövaktivism.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Jag är smartare än läraren

11-åriga Hanna läser flera böcker i veckan. Hon kallar böckerna för "stoppknappar", för att när hon läser är det som att hennes hjärna tar en paus från alla intryck runt omkring henne. Hanna är särbegåvad. Det innebär att hon har en extremt snabb inlärningsförmåga. Hon ligger därför långt före sina jämnåriga kompisar i skolan i de flesta ämnena. Hanna säger att det är både en förbannelse och en gåva att vara särbegåvad. I skolan har det tagit flera år och ett par skolbyten att hitta undervisning på rätt nivå.