Titta

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Om UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Föreläsningar och samtal från konferensen "Flickor och kvinnor med autism". Inspelat den 29-30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism : Att ta på sig rätt glasögonDela
 1. Och att lyssna på föräldrarna.

 2. Reaktioner på det
  som har varit under dagen-

 3. -kommer ofta hemma.

 4. Under 2009-2010...

 5. ...genomfördes ett samarbetsprojekt
  i Göteborg-

 6. -som hette "Tidig upptäckt -
  tidiga insatser", förkortat TUTI.

 7. Syftet var att först och främst
  att tidigare kunna upptäcka-

 8. -barn med autism-

 9. -men också att utveckla
  en effektivare vårdkedja-

 10. -från upptäckt/diagnos till att
  kunna komma i gång med insatser.

 11. Då var barnhälsovården-

 12. -det första "avstampet",
  som införde screening för autism-

 13. -och även språk, vid 2,5 års ålder.

 14. Det gjordes på alla BVC i Göteborg.

 15. De barn som föll ut
  med misstanke om autism-

 16. -via screeningen,
  eller på något annat sätt-

 17. -remitterades till BNK,
  som utförde utredningarna.

 18. Var det då så
  att barnet fick en autismdiagnos-

 19. -som kvalificerade sig
  för habilitering-

 20. -så remitterades det dit.

 21. Var det så att man såg
  att det var en språkstörning-

 22. -så fick man komma till barnlogopedi.

 23. Och... Det här projektet är...

 24. De barn som ingår i mina studier
  har jag hämtat därifrån.

 25. Det är många studier
  som är sprungna ur det här projektet-

 26. -som man kan läsa mer om.
  Är man intresserad-

 27. -kan man titta på de här två
  som jag har skrivit ned här.

 28. Ja...

 29. Den första studien
  är den här som är mer...

 30. Den är passande
  att ha som utgångsläge just i dag.

 31. Vi ville titta
  på den här gruppen barn-

 32. -och de här flickorna som kom
  från ett populationsbaserat projekt-

 33. -och jämföra dem med pojkar,
  och se om vi kunde se skillnader-

 34. -när de var så här små,
  och när vi ändå, förhoppningsvis-

 35. -hade fått med oss dem,
  som hade blivit identifierade.

 36. Det här var barn under fyra år.

 37. Vårt mål var
  att åtminstone få med 20 flickor.

 38. Och det fick vi så småningom-

 39. -men vi fick hålla på
  hela projekttiden under två år-

 40. -för att få ihop de här 20 flickorna,
  men så småningom var vi i mål.

 41. Då matchade vi de flickorna-

 42. -utifrån ålder-

 43. -och generell utvecklingsnivå
  med 20 pojkar.

 44. Sen jämförde vi dem
  utifrån de resultat som kom fram-

 45. -under utredningen.
  Då handlade det om diagnosen de fick-

 46. -och samspelsförmåga enligt ADOS.

 47. Sven beskrev ADOS tidigare
  och det är en samspelsobservation-

 48. -där man tittar på samspel,
  kommunikation, lek och beteende.

 49. Då kan man få fram ett "cut off",
  som blir en diagnos enligt ADOS.

 50. Det tittade vi på.

 51. Man kan även få fram
  en svårighetsgrad enligt ADOS.

 52. Sen tittade vi även
  på utvecklingsnivån-

 53. -inom de olika delområdena
  i utvecklingsbedömningen.

 54. De matchades utifrån
  den generella kvot man fick fram-

 55. -men sen tittade vi
  även på delområden-

 56. -som kommunikation, motorik
  och det som ingår där.

 57. Sen var det även adaptionsnivå,
  d.v.s hur ser det ut i vardagen?

 58. Det baserade sig på intervjuer
  med föräldrarna.

 59. Sen var det också
  den språkliga förmågan-

 60. -som framkom vid logopedbedömning-

 61. -och den
  generella funktionsskattningen.

 62. Och...

 63. Då kan jag säga
  att när det gällde diagnos...

 64. Det här var barn under fyra år-

 65. -och alla barn, både pojkar
  och flickor, förutom tre...

 66. Det var två pojkar
  som hade autistiska drag-

 67. -men inte uppfyllde en diagnos-

 68. -det vill säga autistiskt syndrom
  eller autismliknande tillstånd-

 69. -men tydliga autistiska drag
  och även andra "essence"-problem.

 70. Samt en flicka.
  Övriga hade en autismdiagnos.

 71. Det resultat vi kom fram till då var:

 72. Vi kunde inte
  hitta några signifikanta skillnader.

 73. Det som också är intressant här är
  att...

 74. Man pratar om att de flickor...
  eller de som man...i alla fall...

 75. Flickorna som är över 70-

 76. -är svårast
  att identifiera i tidiga år-

 77. -men här låg majoriteten av barnen
  på en generell utvecklingsnivå-

 78. -över 70. Medelvärdet låg på 84.

 79. Det är intressant. Trots det
  kunde vi inte se några skillnader-

 80. -när vi tittade på de olika områdena.

 81. Det är möjligt att om man matchar
  pojkar/flickor i tidiga åldrar-

 82. -kan man se
  att det inte är några skillnader.

 83. Det är ingen jättestor studie,
  som man får betrakta därefter-

 84. -men det är i linje med det vi har
  hört här i dag och med andra studier.

 85. Då ska vi gå över
  mer på förskolans roll i-

 86. -att identifiera flickors,
  och även pojkars, autism.

 87. Jag vill poängtera att med
  att "identifiera svårigheter"-

 88. -menar jag inte
  att förskolan ska ställa diagnos.

 89. Förstås. Ibland kan man höra:

 90. "Vi ska väl inte
  börja ställa diagnoser i förskolan?"

 91. Självklart inte! Det görs av
  neuropsykiatriska utredare-

 92. -men vi behöver samarbeta.

 93. Jag tänkte visa lite statistik
  från Skolverket.

 94. Från hösten 2017.

 95. Där ser vi att 84 % av alla barn
  mellan 1-5 år i Sverige-

 96. -är inskrivna i förskola i dag.

 97. Störst är gruppen 4-5 år.

 98. Det är ungefär 50/50
  med flickor och pojkar.

 99. Ca 79 % med utländsk bakgrund
  är inskrivna i förskolan.

 100. Man kan säga att de flesta barn
  går i förskola efter ett års ålder.

 101. Om vi tittar på personalen...
  Vilka är det som jobbar i förskolan?

 102. Jo, 40 % av personalen
  har en förskollärarutbildning.

 103. 30 % har nån annan typ av utbildning-

 104. -företrädesvis barnskötarutbildning.

 105. Men det är också 30 %
  som helt saknar utbildning.

 106. Det här tycker jag är allvarligt.

 107. Man måste verkligen jobba för
  att förändra det här.

 108. Ungefär 5 % är anställda som nån form
  av stödperson till förskolebarnen.

 109. Det här får vi ha i bakhuvudet
  när vi går vidare.

 110. Hur ser det då ut i förskolan för ett
  barn? Vad förväntas man klara av?

 111. Det är ganska mycket.

 112. Först och främst måste man kunna
  anpassa sig till en stor grupp-

 113. -med både jämnåriga,
  barn i olika åldrar och vuxna.

 114. Min erfarenhet är...

 115. De senaste åren har det varit
  ganska mycket personalbyten.

 116. Det är många nya vuxna
  som barnen måste lära känna.

 117. Man ska kunna kommunicera-

 118. -för att kunna förstå
  och uttrycka sina egna behov.

 119. Man ska kunna förstå
  och utföra instruktioner.

 120. Man ska kunna anpassa sig
  till rutiner och gruppaktiviteter.

 121. Det kan gå fort
  att man plötsligt måste ändra på nåt.

 122. Man ska också utveckla lek.
  Leken är central i förskolan.

 123. Man ska också lära
  sig vardagsfärdigheter.

 124. Som matsituationer,
  att klä på sig och allt det här.

 125. Med mera.

 126. Men om vi då tittar på
  vad grundsvårigheterna vid autism är.

 127. Begränsning i social kommunikation
  och socialt samspel.

 128. Och repetitiva beteenden,
  intressen och aktiviteter.

 129. Det är lätt att förstå att små barn,
  både flickor och pojkar...

 130. Att inordna sig i förskolan
  är en stor utmaning.

 131. Vi har hört en hel del om leken
  i dag-

 132. -och jag kan bara instämma i det-

 133. -utifrån mina egna erfarenheter
  av arbete i förskolan-

 134. -och i mitt arbete
  som specialpedagog på BNK.

 135. Det har handlat mycket om att
  åka ut till förskolan och observera.

 136. Då är leken väldigt viktig...

 137. Ett viktigt moment att titta på.

 138. Dels är det förstås så här att...
  Vilka...barn leker man med?

 139. När det gäller flickor är det inte
  ovanligt att de leker med yngre barn-

 140. -eller äldre. Det är oftast
  större svårigheter vid jämnåriga.

 141. Men också hur.

 142. De sociala lekreglerna är...

 143. Vi kanske inte alltid tänker på
  vad leken innebär-

 144. -om man ska leka tillsammans med nån.

 145. När man pratar om de sociala
  lekreglerna är det tre saker:

 146. Dels är det att leken
  ska inramas av ett samförstånd.

 147. Vad är det vi ska leka för nåt?

 148. För att det ska funka
  måste man ju leka samma lek.

 149. Sen måste det även
  finnas en ömsesidighet.

 150. "Nu vill du göra på ett annat sätt
  och då får väl jag anpassa mig."

 151. "Då kan vi göra så här i stället."

 152. Ömsesidigheten är väldigt central.

 153. Sen att det blir ett turtagande,
  att alla får utrymme i leken.

 154. Återigen, om vi jämför med de
  centrala svårigheterna vid autism-

 155. -så förstår man att...

 156. Om man som vuxen finns med
  och observerar hur leken ser ut-

 157. -bör det vara ett guldläge
  att identifiera flickor med-

 158. -de här svårigheterna, med autism.

 159. För det
  som skiljer den sociala leken-

 160. -från till exempel
  att kunna följa med vid förändringar-

 161. -eller när man får en instruktion om
  att klä på sig och gå ut...

 162. Vid såna situationer kan man imitera-

 163. -och göra som de andra gör.

 164. Men här blir det svårare,
  för här ska man vara en lagspelare-

 165. -på ett annat sätt.

 166. Här är ett viktigt område att
  observera när man jobbar i förskolan.

 167. Det är lätt
  att som förskollärare tänka:

 168. "Vi stör dem inte, nu leker de fint."
  Man ska inte störa-

 169. -men måste ändå försöka smyga in
  och faktiskt vara med där.

 170. En annan studie som vi gjorde var
  att vi ville titta på...

 171. ...hur observationer i förskolan...
  Vad de betyder i en utredning.

 172. Och... ADOS är ett instrument
  som används flitigt vid utredningar.

 173. Vi undrade: Kan det gå lika bra
  att se de här sakerna i förskolan?

 174. Det vi gjorde då var att...

 175. Vi hade 40 barn,
  9 flickor och 31 pojkar.

 176. Vi utarbetade
  ett observationsprotokoll-

 177. -som var samma observationspunkter
  som ingick i algoritmen i ADOS.

 178. Där man sen fick fram en "cut off".

 179. Vi observerade barnen i förskolan
  i deras naturliga miljö.

 180. Vi hade förskolans leksaker,
  vi hade inte med oss ADOS-materialet.

 181. Så naturligt som möjligt.
  Barn och personal fanns i närheten.

 182. Vi var två specialpedagoger,
  jag och min kollega Ulrika.

 183. När jag var med på ADOS
  för barn nummer ett-

 184. -var Ulrika i förskolan
  och observerade samma barn.

 185. Sen bytte vi, så vi inte påverkades
  av resultat från den andra miljön.

 186. Det här var bara observationer.
  När vi brukar gå ut till förskolan-

 187. -och göra de här observationerna
  och inhämta information-

 188. -så gör vi även intervjuer
  med personalen-

 189. -men här stannade vi
  vid observationerna-

 190. -och förde ned anteckningar.

 191. Det vi fann där var
  att observation i förskolan-

 192. -ger lika bra som vid observation
  på klinik, på ADOS.

 193. Det var ett enda område
  där det skilde sig-

 194. -och det var i förmågan att själv
  kunna initiera delad uppmärksamhet.

 195. Där kom det fram större svårigheter
  på kliniken.

 196. Om det var det sanna resultatet
  eller inte är svårt att säga.

 197. I princip samma resultat.

 198. Sen ville vi titta lite mer för
  att få en tydligare bild av-

 199. -de olika delar
  som ingår i en utredning.

 200. Som vi vet är det inget enskilt test
  som kan ställa en diagnos.

 201. Det är en sammanlagd bild av
  flera olika bedömningar, tester-

 202. -och observationer, som sedan
  får utgöra det som blir en diagnos.

 203. Det slutliga kliniska intrycket...

 204. "Vad tänker jag när jag träffar
  barnet?" Det är ju slutklämmen.

 205. Vi ville titta
  på den första kliniska bilden.

 206. Vad tänker man på första gången
  man träffar barnet som ska utredas?

 207. Här hade vi 34 barn,
  6 flickor och 28 pojkar.

 208. Första gången doktorn gjorde
  den medicinska bedömningen-

 209. -fick man skriva ned på en lapp...

 210. Det stod: "Autism, ja det tror jag."

 211. "Autism, troligen."

 212. Eller: "Inte autism." Sen fick
  man lägga lappen i ett kuvert-

 213. -och inte titta på den förrän
  alla hade gjort sina bedömningar-

 214. -och "gissningar",
  om man vill kalla det det.

 215. Det var samma sak
  med utvecklingsbedömningen.

 216. När psykologen träffade barnet fick
  han/hon skriva ned vad man trodde.

 217. Språkbedömning samma sak.
  Vid ADOS fick man skriva ned-

 218. -innan man räknade ihop resultatet,
  så man fick fram en siffra.

 219. Bara det här
  när man hade träffat barnet.

 220. I observationen i förskolan tog vi
  med helheten. Det var ett besök-

 221. -men där ingick också
  intervjun med förskollärarna.

 222. Samma sak med DISCO-intervjun
  med föräldrarna.

 223. Man fick skriva ned vad man trodde
  innan resultatet sammanställdes.

 224. Sen jämförde vi med
  den slutliga diagnosen.

 225. Vad blev det då
  när vi hade lagt hela pusslet?

 226. Där fann vi
  att informationen från förskolan...

 227. Både observation och intervju.
  Hur det funkar i förskolan.

 228. Det gav den bästa överensstämmelsen
  med den slutliga diagnosen-

 229. -och även föräldraintervjun.

 230. Vardagsmiljön
  är alltså otroligt viktig.

 231. Och... Nu ska vi se här.

 232. Återigen, det är en liten studie-

 233. -men det är ändå ett observandum och
  nåt som är viktigt att ha med sig.

 234. Man kan undra... Hur gick det vid
  bedömningen av de sex flickorna?

 235. De var ju inte många som var med...

 236. Men, för det första...
  Alla flickor som ingick här-

 237. -fick en autismdiagnos.

 238. Vi gjorde inga statistiska
  beräkningar utan räknade bara-

 239. -men även här var det observationen
  i förskolan och föräldraintervjun-

 240. -som hade flest rätt.
  Det var en spridning från 0-4 rätt.

 241. Ingen gissade rätt på alla flickorna.

 242. Vad säger då det här? Jo, det flaggar
  för att ta in info från vardagsmiljö-

 243. -är viktigt...

 244. ...och att jobba i team
  vid utredningar.

 245. Man får in info från olika håll,
  inte bara från tester.

 246. Det skiljer sig förstås mellan barn
  hur tydliga svårigheterna är-

 247. -men om man ser det på gruppnivå
  är det så.

 248. Så tänker jag, i alla fall.

 249. Sen ville vi fråga föräldrarna
  hur de upplevde utredningen.

 250. Det här är ju barn där föräldrarna
  inte alltid själva hade sökt hjälp.

 251. Många barn hade ju identifierats
  via screening.

 252. Då kändes det viktigt
  att ta reda på hur det var.

 253. Vi ville veta vad förskolepersonalen
  tyckte om att medverka-

 254. -för den var en ganska
  stor del av utredningen.

 255. Här fick då föräldrar och personal
  efter utredningens slut-

 256. -ett frågeformulär
  som de fick fylla i-

 257. -och svara på.

 258. Jag tänkte visa er några delar
  av det här resultatet.

 259. Det var 34 barn,
  8 flickor och 27 pojkar.

 260. Hälften av föräldrarna hade börjat
  oroa sig innan barnet var två år.

 261. Alla hade inte tänkt
  "tänk om det är autism"-

 262. -men det fanns en oro över...
  "Jag är orolig för mitt barn."

 263. Och... Vi ställde samma
  fråga till förskolepersonalen-

 264. -och det var ungefär
  samtidigt som föräldrarna.

 265. Jag tänker att många barn
  börjar förskolan i den åldern-

 266. -och förskollärarna kanske snabbt
  började tänka:

 267. "Det här är nåt man inte kan förvänta
  sig av ett barn i den åldern."

 268. Majoriteten av personalen... När den
  tillfrågades om deras bild av barnet-

 269. -och när de sen fick en diagnos,
  tyckte den att det stämde bra.

 270. Det betydde inte
  att de hade trott på autism-

 271. -men beskrivningen av det hela
  tyckte de stämde.

 272. Majoriteten av föräldrarna
  var positiva.

 273. Nästan angelägna om att man skulle
  inhämta information från förskolan.

 274. Då var det intressant att titta...
  Det var ett litet material-

 275. -men fanns det skillnader
  i det föräldrarna upplevde-

 276. -i samband med utredningen,
  utifrån barnets kön-

 277. -och då var det så att...
  Flickornas föräldrar uppgav-

 278. -att de hade velat ha mer tid
  vid genomgången av resultatet.

 279. Jag kan inte svara på varför-

 280. -men de kanske hade en annan tanke-

 281. -redan innan om vad det kunde vara.
  Man behövde få lite mer förklaring.

 282. När vi frågade personalen om-

 283. -hur deras förståelse
  för barnens svårigheter hade ökat-

 284. -efter att de hade fått en diagnos-

 285. -då tyckte de att förståelsen för
  flickor hade ökat signifikant mer-

 286. -än vad pojkarnas
  förskollärare svarade.

 287. Då undrar man kanske om det var så
  som vi har hört.

 288. Att pojkarnas svårigheter var så
  mycket tydligare redan från början?

 289. Om vi går tillbaka till temat
  "Ha på sig rätt glasögon"-

 290. -så hade man helt enkelt inte på sig
  flickglasögonen-

 291. -för det var ju inga skillnader
  när vi tittade på barnen.

 292. Det är också ett viktigt observandum.

 293. I fjol publicerade vi en studie,
  där vi följde upp föräldrarna-

 294. -vars barn ingick i gruppen
  från TUTI.

 295. Vi ville se hur de upplevde
  stödet från samhället sex år senare.

 296. Då hade några, eller alla,
  börjat i skolan.

 297. Man hade med sig ganska mycket.
  Alla i TUTI fick ett frågeformulär-

 298. -som var blandat...
  Flervalsfrågor och öppna frågor.

 299. Och...

 300. Lite kort från det.
  De flesta hade fått nåt stöd-

 301. -men med varierad framgång.

 302. Vi analyserade svaren
  från de öppna frågorna-

 303. -utifrån kvalitativ metod-

 304. -och då fick vi fram tre huvudteman.

 305. Det var många som sa att det vilar
  ett stort ansvar på föräldrarna-

 306. -och det har vi ju fått höra i dag.

 307. Det är ett stort ansvar
  som vilar på föräldrarna-

 308. -både att navigera
  mellan "vart ska jag vända mig"...

 309. Man fick nästan vara egna
  administratörer som fick ringa runt.

 310. Man tyckte:
  "Det var bra med tidig diagnos"-

 311. -"men stödet efter
  var problematiskt."

 312. Nästa tema handlade om resurser och
  kompetens hos olika samhällsaktörer.

 313. Då sa flera:
  "Stödet i hemmet är en god tanke"-

 314. -"men det blir problematiskt,
  för kvaliteten blir dålig."

 315. Många gånger är det unga,
  kompetenta människor-

 316. -men som saknar utbildning och
  som ska ta hand om ett krävande barn.

 317. Många gånger... När de väl har lärt
  känna barnet, kanske de slutar.

 318. De kanske ska börja en utbildning
  eller nytt jobb.

 319. Sen upplevde många att resurser
  och utbildning hos personer-

 320. -i skola, försäkringskassa,
  habilitering, förskola...

 321. Det var en ojämnhet i kunskap och
  kompetens som föräldrarna upplevde.

 322. Det rådde en frustration
  över förskol- och skolsituationen.

 323. Där fick man kämpa mycket.

 324. Man ville även ha mer
  individualiserade insatser.

 325. Det får inte vara
  ett gemensamt koncept för alla.

 326. Det sista var godtycklighet.
  Det var viktigt att bo i rätt region.

 327. Det kunde skilja mycket. Föräldrarnas
  resurser kunde också vara avgörande.

 328. Allt ifrån kunskap till
  vad man ska fråga efter till ekonomi.

 329. Det fanns en skillnad...
  Det berodde mycket på det.

 330. Och att det också
  var ett stort behov av...

 331. Det måste finnas en samordning
  för vägledning-

 332. -för det som blev lite av
  ett tema på alltihop var-

 333. -att alla försöker skjuta ifrån sig
  ansvaret. "Ring till den i stället."

 334. Det här signalerade att det är
  viktigt att satsa på föräldrastöd.

 335. Det är allmänt,
  men förskolan vill jag ändå...

 336. Där är det viktigt att se över det
  här. Hur stöttar man föräldrarna?

 337. Utifrån barnet i förskolan.

 338. Om vi tittar på förskolans läroplan
  är den...

 339. Jag ska inte ta alla delarna-

 340. -men förskolan har ett ansvar
  att stötta barnet i dess samspel-

 341. -och dokumentera och analysera det-

 342. -och att vara en kanal
  mellan förskola och vårdnadshavare.

 343. Det ska finnas en tillitsfull
  relation mellan förskola och hem.

 344. Vad kan vi då göra? Jo, de
  här glasögonen vi pratade om...

 345. Skärpan i glasen är utbildning.

 346. Både för barnet och för familjen,
  för att förstå helheten kring barnet.

 347. Och utbildning till
  olika samhällsaktörer.

 348. De som ansvarar för organisationen
  i förskolan.

 349. Det hjälper naturligtvis
  om det är en duktig pedagog-

 350. -hemma på autism-

 351. -men man måste även få möjlighet att
  kunna arbeta så att barnen gynnas.

 352. Här är det jätteviktigt
  att satsa på utbildning.

 353. Sen förstås också till chefer
  inom förskola och skola.

 354. Här ligger vi också
  mer på organisationsnivå.

 355. Och naturligtvis också
  till alla blivande lärare-

 356. -inom både förskola och skola
  och kontinuerlig fortbildning.

 357. Sen ca ett halvår-

 358. -undervisar jag
  på förskollärarprogrammet-

 359. -och förskollärarprogrammet är...

 360. Säger jag rätt nu? 210 poäng.

 361. Det är 7,5 poäng specialpedagogik
  och det är alldeles för lite.

 362. Då ska man prata om allt
  under de här veckorna.

 363. Här är en utmaning för oss alla
  att se över det här.

 364. Det hör man från studenterna.
  De har ett sug efter att få veta mer.

 365. Redan efter praktiken förstår man
  att man behöver lära sig mycket mer.

 366. Kommunikation mellan barnets
  olika vardagsmiljöer är viktigt.

 367. Det finns studier som påvisar det-

 368. -och sen är det naturligt
  att det måste vara så.

 369. Att lyssna på föräldrarna.

 370. För reaktioner på det
  som har varit under dagen-

 371. -kommer ofta hemma.

 372. Många föräldrar säger,
  precis som vi hörde på morgonen-

 373. "Har det varit en jättebra dag
  på förskolan"-

 374. -"kan jag vara beredd på
  en fruktansvärt jobbig kväll."

 375. "Då har all energi gått åt." Det är
  viktigt att man som förskollärare-

 376. -speciellt när man har flickor,
  men jag vill säga alla barn-

 377. -frågar föräldrarna: "Hur är
  barnet när det kommer hem?"

 378. Har det varit en jobbig dag på jobbet
  är man trött när man kommer hem.

 379. Har det varit en dag på jobbet...
  Det kan ha varit mycket-

 380. -men jag har inte behövt stressa, då
  har jag mer ork. Väldigt naturligt.

 381. Kommunikation
  och lyssna på föräldrar.

 382. Tänk inte att det är föräldrar
  som inte kan uppfostra sina barn.

 383. Förstå det...

 384. Det kan vara sprunget ur
  en jättejobbig dag i förskolan.

 385. När det gäller flickor ser man det
  inte så väl oftast för att det...

 386. Antingen om det har maskerats
  av flickan själv-

 387. -eller att man tittar på fel sätt...
  Det finns säkert olika förklaringar.

 388. Vänta inte på diagnos
  när du jobbar i förskolan-

 389. -om du har en flicka,
  där det är nåt som inte riktigt...

 390. Som du oroar dig för. Det är inte fel
  att jobba utifrån det man ser-

 391. -men prata med föräldrarna,
  för där får man mycket info.

 392. Prata med din chef,
  som har det övergripande ansvaret.

 393. Samarbeta med specialpedagoger,
  om det finns såna.

 394. Tänk: "Det är inte barnet jag
  ska förändra utan mig själv."

 395. "Som pedagog och miljön.
  Det är jag som måste ändra på mig."

 396. Delta i barnens lekar-

 397. -och skapa relationer med barnet-

 398. -men kanske framför allt med flickor,
  som vi har hört.

 399. Utvärdera ofta med föräldrarna.

 400. Slutligen kan man ibland undra:
  "Om vi inte har några problem, då?"

 401. "Ska vi då söka efter problem
  som inte finns?"

 402. Nej, det ska vi inte,
  men problemet finns, men syns inte.

 403. Det är flickan som får försöka
  hantera det på egen hand.

 404. "Ska vi ändra på flickor genom att
  identifiera dem redan i förskolan?"

 405. Absolut inte. Inte ändra på dem-

 406. -men vi ska underlätta
  med strategier-

 407. -och skapa en positiv miljö
  som kan ge en god livskvalitet.

 408. Då vill jag tacka er som har lyssnat.

 409. Jag vill rikta ett extra tack till...
  Ni har sett flickorna.

 410. ...Lilly, 8,
  som har ritat teckningarna. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att ta på sig rätt glasögon

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Är det verkligen så stora skillnader mellan flickor och pojkar i förskoleåldern? Gunilla Westman Andersson, specialpedagog och lektor, delar här med sig av sin forskning som fokuserar på flickor. Det finns tecken på autism även hos flickor om man bara vet vad man ska leta efter. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Autism, Autismspektrumstörningar, Flickor, Förskolan, Förskolebarn, Neuropsykiatriska diagnoser, Pojkar, Psykiatri, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickan ingen ser

Bloggaren och coachen Lotten Grape är mamma till två barn med särskilda behov. Här berättar hon om sina erfarenheter av utredningar och kamp för att hennes dotter skulle få rätt stöd. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 1

Flickor med autism är ofta mindre utåtagerande än pojkar och därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 2

Flickor med autism är vanligen mindre utåtagerande än pojkar och är därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Ett A-barns betraktelser

Förr i tiden delade man in barn i "A- och B-barn". Ordkonstnären och författaren Anna Planting-Gyllenbåga var under sin uppväxt var övertygad om att hon tillhörde gruppen "B-barn". Efter att ha fått sin autismdiagnos var det många pusselbitar som föll på plats. Med dikter och anekdoter berättar hon här om livet före och efter diagnosen. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att ta på sig rätt glasögon

Är det verkligen så stora skillnader mellan flickor och pojkar i förskoleåldern? Gunilla Westman Andersson, specialpedagog och lektor, delar här med sig av sin forskning som fokuserar på flickor. Det finns tecken på autism även hos flickor om man bara vet vad man ska leta efter. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Skillnader i språkförmåga mellan pojkar och flickor med autism

Carmela Miniscalgo, logoped och docent, har följt barns språkutveckling under längre tid. Här redogör hon för sin forskning och berättar om vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkars språk. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 1

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 2

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att studera med asperger och ADD

Utåt sett verkade allting gå bra för Sara Bernmark. Hon studerade och verkade ha ett bra socialt liv. Men i verkligheten var det mycket som inte funkade. Till slut blev det för mycket och Sara försökte ta sitt liv. Här berättar hon om hur annorlunda det blev sedan när hon fick sina diagnoser, Aspergers syndrom och ADD, och fick rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Vad säger Socialstyrelsen

Det finns stora skillnader i vilket stöd som beviljas flickor och pojkar med autism. Här berättar Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, om undersökningar som myndigheten gjort om jämställdhet och hur de arbetar med frågan. Fokus ligger på just flickor och kvinnor med autism. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Konsten att fejka arabiska

När journalisten och författaren Lina Liman fick sin autismdiagnos som vuxen hade hon tillbringat sju år som patient inom psykiatrin. Hon hade mött nästan hundra läkare, tvångsvårdats och ordinerats starka mediciner. I självbiografin "Konsten att fejka arabiska" (2017) berättar hon om hur det är att leva med en diagnos så länge utan att veta om den och hur allt kan ändras av rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Saga, bloggen och cancern

När Saga Lundin får besked om att hon har cancer bestämmer hon sig för att starta en blogg. Hon vill berätta för vänner och anhöriga vad som händer i hennes liv. Men snart får hon allt fler läsare. Hon skriver bloggen för att kunna läsa om allt hon varit med om och för att visa att hon inte bara är den där sjuka tjejen som har cancer.