Titta

UR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

UR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Om UR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Föreläsningar och samtal från temadagen "Livssmärta eller psykisk sjukdom?" med fokus på barn och unga vuxna. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen, Sigtuna. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Till första programmet

UR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom? : Oro - att leva med tillvarons ovisshetDela
 1. Oro är en integrerad del i våra liv.
  Det kan inte vara på ett annat sätt-

 2. -för att leva är fantastiskt, men
  det är också ett riskabelt projekt.

 3. Tack för inbjudan. Jag har i
  så många år önskat att få komma hit-

 4. -och det har inte blivit av,
  men wow, vilket ställe ni är på!

 5. När jag blev kontaktad av
  Johan Sundelöf på Betaniastiftelsen-

 6. -så bad han mig komma hit och prata
  om oro utifrån min senaste bok.

 7. Sen gick det några månader,
  sen sa han:

 8. "Sen vill vi att du förmedlar hopp."

 9. Hur får jag ihop det här med oro,
  ångest, unga, självskador-

 10. -och depression med hopp,
  men det är ganska lätt för mig.

 11. Jag har jobbat i drygt 40 år
  med psykoterapi.

 12. 23 år av dem
  har jag ägnat den mesta av min tid-

 13. -åt forskning
  och behandlingsutveckling-

 14. -för patienter med komplex proble-
  matik, s.k. borderline-diagnoser-

 15. -eller emotionellt instabil
  personlighetsstörning.

 16. Det har jag gjort både på KI och
  på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 17. Med det vill jag säga att jag aldrig
  har känt så mycket hopp som i dag.

 18. När jag började på 90-talet på KI
  i en jättestor forskningsstudie-

 19. -kring borderline-patienter
  med självskada och suicidalitet-

 20. -så var de med emotionell
  instabilitet betraktade som parias.

 21. Vi fick remisser med en post-it-lapp-

 22. -där det stod: "Vi vill inte ha henne
  här." Vi behandlade främst kvinnor.

 23. Det avspeglade hur man såg på dem
  med komplex problematik på den tiden.

 24. Man visste inte
  hur man skulle behandla dem.

 25. I dag är läget ett helt annat.

 26. Jag har inte varit med i dag,
  för jag kunde inte komma tidigare-

 27. -men jag förstår att ni har fått
  mycket kunskap och inspiration-

 28. -av bland annat Ullakarin Nyberg,
  som kanske är här i dag-

 29. -och andra som har förmedlat hopp.

 30. Jag är nog bara en av många här
  som kan förmedla hopp till er.

 31. Men i dag under de här 45 minuterna-

 32. -tänkte jag prata
  om nåt som är allmänmänskligt.

 33. Så ta till er allihop,
  för oro är nånting-

 34. -som vi alla får dras med-

 35. -därför att det är som sagt
  en ingrediens i projektet att leva.

 36. Först ska jag beskriva vad oro är
  utifrån olika perspektiv.

 37. Jag kommer att knyta det
  till unga och oro-

 38. -och oss som omger de unga
  med mycket oro och ångest.

 39. Sen vänder jag mig till två fiktiva
  personer, Linda och Jacob-

 40. -där jag tänkte göra ett extrakt
  av de behandlingsmetoder-

 41. -som vi har utvecklat
  på Karolinska och på Akkis-

 42. -som ju förmodligen
  är inget nytt för er-

 43. -men ett extrakt som är livskunskap
  som vi alla kan ta till-

 44. -när vi vill hantera
  ett inre lidande-

 45. -som vi känner
  att vi har svårt för att hantera.

 46. Varför ska man prata om oro, då?

 47. Är det relevant när vi pratar om unga
  som har det jättesvårt-

 48. -och inte klarar av att leva? Ja.

 49. Man kan kalla oro för "ångest light"-

 50. -men det är faktiskt
  så som jag sa att...

 51. Oro är en integrerad del i våra liv.
  Det kan inte vara på ett annat sätt-

 52. -för att leva är fantastiskt, men
  det är också ett riskabelt projekt-

 53. -för det är så mycket
  som kan hota oss.

 54. Andra människor, naturen,
  katastrofer...

 55. Inre och yttre hot kan förgöra oss.

 56. Vi måste ha beredskap
  för att kunna hantera det-

 57. -och där kommer
  rädsla och oro in i bilden.

 58. Så oro har
  i allra högsta grad en relevans-

 59. -för när vi ska prata om det tunga,
  komplexa lidandet.

 60. Det lidande där vi närmar oss själv-
  destruktivitet och vilja att dö.

 61. Vi vet i dag
  att oro har en väldig koppling-

 62. -till psykisk ohälsa i allmänhet.

 63. Vi vet så mycket, att man i dag
  till och med startar studier-

 64. -bland annat i Karlstad
  under ledning av Maria Tillfors-

 65. -där man vill behandla patienter
  i primärvården med en metod-

 66. -som man kallar orosfokuserad
  kognitiv beteendeterapi.

 67. Man antar att oron förenar alla
  patienter med affektiva störningar-

 68. -som depression och ångest, och
  de kommer till primärvården först.

 69. Oro tycks vara en röd matta-

 70. -in till tyngre psykisk problematik
  och psykiatriska diagnoser.

 71. Men det kan också förgifta vanliga
  liv utan att vi behöver kalla oss-

 72. -för patienter.

 73. Jag ska först berätta hur man
  ser på oro i psykologiska termer.

 74. En oroare är Mark Twain,
  en amerikansk författare.

 75. Han fångar oron på pricken.

 76. Han tittar i backspegeln på sitt liv
  och säger-

 77. -att det var fyllt av problem som
  aldrig inträffade. Det är kärnan.

 78. Oron är, säger vi psykologer, den
  tankemässiga komponenten av ångest.

 79. Det är malande tankar och bilder
  av risker och hot som kan drabba oss-

 80. -i kombination med en låg tolerans
  för ovisshet och osäkerhet.

 81. Hur många av er har inte legat vakna
  på nätterna och malt och malt?

 82. Man kan inte få stopp på hjärnan.

 83. Kroppen är trött och skriker "sov!"-

 84. -men hjärnan håller på och maler.

 85. Det behöver inte vara ångestväckande
  tankar, utan bara rappakalja.

 86. Det kommer ovidkommande saker
  som man inte får slut på.

 87. Men oron har en färg av ångest,
  eftersom den är framåtriktad.

 88. Vi tänker i tänk om-scenarion: "Tänk
  om jag bär på cancer utan att veta."

 89. "Tänk om mina barn blir överkörda.
  Tänk om min man lämnar mig."

 90. Det är de här "tänk om, tänk om".

 91. Känner vi igen det? Yes!

 92. Oro tillhör familjen "Hot".

 93. Oro tillhör alltså en stor familj-

 94. -som är baserad på rädsla. Rädsla är
  den största ingrediensen i familjen.

 95. Men vi skiljer på de olika sakerna.

 96. Rädsla är egentligen
  en avgränsad serie reaktioner-

 97. -på en avgränsad händelse-

 98. -typ att möta en varg i skogen-

 99. -eller att en bil kommer emot dig.

 100. Ångest är en mer komplex reaktion,
  som inte bara involverar det fysiska-

 101. -utan också en hel massa tankar-

 102. -framför allt om
  att inte klara av sin egen kropp.

 103. Att man håller på att dö
  i panikattacker.

 104. Nervositet är en slags anspänning
  inför nåt man ska göra-

 105. -som att tala inför grupp,
  redogöra för nåt på ett möte-

 106. -eller spela upp ett musikstycke.

 107. Det kallas nervositet,
  medan stress är att under lång tid-

 108. -befinna sig under krav som man
  inte tror att man ska kunna uppfylla.

 109. Men alla de här
  har liknande symptombild.

 110. Oro är då en form
  av den lätta varianten av ångest.

 111. I många kartläggande stora studier
  kan man se-

 112. -att vi tenderar
  att göra affektiva prognoser.

 113. När vi tittar på händelser
  som vi förutspår ska hända-

 114. -så gör vi också förutspåelser om
  hur vi ska känna när det inträffar.

 115. Då gör vi den prognosen
  utifrån hur läget är för mig just nu.

 116. Vi bortser alltså från faktorer
  som kan gälla då i framtiden.

 117. Därför har vi ofta fel när vi tror
  att nåt kommer att vara skrämmande-

 118. -och att man kommer att få ångest.
  Då överdriver jag min prognos.

 119. Samma sak när jag tänker hur lycklig
  jag ska bli när jag vinner på lotto.

 120. Jag blir inte så lycklig
  som jag tror att jag ska bli.

 121. Det är lite sorgligt, men det ger
  oss också väldigt mycket information.

 122. När vi tänker framåt,
  så överdriver vi våra reaktioner.

 123. Det har stor bärighet för patienter
  med ångest som gör prediktioner-

 124. -på sin framtid,
  så det här är viktigt att tala om.

 125. Det vi absolut inte vill
  är att hamna i emotionellt kaos.

 126. Så oro handlar om-

 127. -att mota starka emotionella
  reaktioner i framtiden.

 128. Därför oroar vi oss. Vi är rädda
  för och undviker starka känslor.

 129. Det är ett avigt sätt
  att använda känsloreglering på.

 130. Det är inte det vassaste redskapet
  att oroa sig för att förhindra-

 131. -starka känslor i framtiden.

 132. När vi oroar oss känner vi saker
  i kroppen. Vi spänner oss, o.s.v.

 133. Många med oro som får diagnosen
  generaliserad ångeststörning - GAD-

 134. -pratar mycket
  om att befinna sig "on the edge".

 135. Man går som på en lina-

 136. -där nånting händer som väldigt lätt
  kan putta omkull dig.

 137. Man är på gränsen
  till att nåt ska brista.

 138. Man har förhöjd vaksamhet
  och skannar tillvaron.

 139. Det är också så
  att en person som oroar sig mycket-

 140. -låter detta färga
  sin uppfattning om sig själv.

 141. Man låter det bli en ingrediens
  i ens identitet. "Jag är en oroare."

 142. Andra kanske också
  betraktar en som så.

 143. Man upplever också att man
  måste "tänka färdigt" på nånting.

 144. När man har gjort det, så kommer
  lugnet, vilket det sällan gör.

 145. Det kanske vi gör på nätterna. Man
  ska tänka färdigt, sen kommer lugnet.

 146. Många upplever också
  att oron gör en sjuk på nåt sätt.

 147. Precis som stress kan mala ner
  hjärnan och kroppen över tid-

 148. -så kan också
  att oroa sig väldigt mycket göra det.

 149. Varför oroar vi oss, då?

 150. Eller snarare varför skiljer sig...

 151. Varför skiljer vi oss åt
  i detta med att oroa oss?

 152. En del oroar sig mer, andra mindre.

 153. Vi är biosociala varelser och föds
  med en viss biologisk uppsättning.

 154. Vi kan plocka ner det i termer
  av serotoninnivån i hjärnan-

 155. -där flödet är olika starkt
  hos olika individer.

 156. Men det räcker inte, utan det är
  också en kombination av erfarenheter-

 157. -våra övertygelser
  och det vi är med om i livet-

 158. -som gör att vi oroar oss
  mer än andra.

 159. Med oroliga föräldrar har vi varit
  under kraftfull modellinlärning.

 160. Oroliga föräldrar som har talat om
  för oss och visat i sina beteenden-

 161. -att livet är farligt
  och andra människor är hotande-

 162. -och skyddar dig
  och säger "var försiktig"...

 163. Mycket säkerhetsprat
  kan skapa oro hos barn.

 164. Barnet lär sig att ha
  ett sånt förhållningssätt till livet.

 165. Vi är sårbara
  i olika gränssituationer.

 166. Det kan vara både positiva
  och negativa saker, som att flytta-

 167. -att börja och sluta skolan-

 168. -att bli förälskad, att bilda familj,
  att separera, och så vidare.

 169. Allt det här är gränssituationer
  som kan göra att vi hamnar i oro-

 170. -och senare kanske ångest också.

 171. Och förstås kriser
  som är mer dramatiska.

 172. Att få en allvarlig sjukdom.

 173. Att en nära anhörig
  får en allvarlig sjukdom.

 174. Att bli lämnad och övergiven
  och såna saker. Råka ut för olyckor.

 175. Och förstås det här-

 176. -att om man har en låg självkänsla
  och dålig självtillit-

 177. -så är det lättare att oroa sig
  för framtiden. Det säger sig självt.

 178. Jag ska orda lite grann om olika
  dimensioner av oro - vad är det?

 179. Privat - global,
  vardaglig/konkret oro-

 180. -och lite grann kring filosofiska
  inslag eller perspektiv på oron.

 181. Jag brukar prata om giftig och klok
  oro. Vi ska inte jobba bort all oro.

 182. Det finns klok sådan,
  vilket jag ska prata lite om.

 183. Vi har den lågintensiva oron, som
  du och jag förmodligen tampas med-

 184. -och oro som psykiatrisk diagnos:
  generaliserad ångeststörning.

 185. Vi har också oro i olika livsfaser.

 186. Jag själv närmar mig nu pensionen.

 187. Jag vet att när mina barn var små-

 188. -så fick jag
  under en period flygrädsla.

 189. Jag begrep den inte, för jag
  hade inte varit flygrädd innan.

 190. På den tiden flög jag mycket till USA
  fram och tillbaka till Seattle.

 191. Jag tyckte att
  det blev mer och mer obehagligt.

 192. Jag slutade inte flyga, gudskelov-

 193. -för då hade jag nog
  låst fast det i en fobi.

 194. Jag tolkade rädslan som evolutionär.
  Den sa till mig:

 195. "Du ska hålla dig levande, för du
  har småbarn, så gör inget farligt."

 196. Hjärnan feltände och sa
  att det är farligt att flyga-

 197. -men det är inte farligare än E4:an.

 198. Men min hjärna tyckte
  att det var läskigt, och jag tänkte:

 199. "Tänk om piloten är full.
  Tänk om han inte har checkat allt."

 200. Så småningom lade sig det här.

 201. Jag hade också oro för mina barn-

 202. -att det inte skulle gå bra på dagis,
  och så vidare.

 203. I dag är min oro en helt annan.
  Jag kommer dit.

 204. Här har vi den privata/konkreta oron,
  som ni nog känner igen er i.

 205. Man ligger vaken och funderar
  på jobbet eller på nåt svårt beslut-

 206. -som ska fattas. Det här är det
  som hjärnan sysslar med till vardags.

 207. Det kan inrymma väldigt mycket oro
  kring de här sakerna.

 208. Det här oroar jag mig över i dag.

 209. Mitt perspektiv har lyfts från
  det privata, för där är det tryggt.

 210. Mina barn och mina fem barnbarn
  mår bra, såvitt jag vet i alla fall.

 211. Mina tre barnbarn i New York blir jag
  ibland orolig över när de är sjuka.

 212. Men jag har inte så mycket oro där.

 213. Jag har släppt taget
  om det som är mig närmast-

 214. -och även kring egna privata saker.

 215. Jag har levt så länge, så om jag blir
  sjuk, så är det okej om jag blir det.

 216. Men det här oroar jag mig över.

 217. Det finns ingenting som jag blir
  så påverkad av som att läsa nyheter-

 218. -som gör mig upprörd,
  ledsen och orolig.

 219. Om vi jobbar med den privata oron
  hos våra patienter, för det gör vi...

 220. Oron är en ingrediens
  hos alla oavsett diagnos-

 221. -men det här läggs
  ovanpå den privata oron-

 222. -på ett sätt som vi inte såg
  för tjugo år sen, kanske.

 223. Jag frågar unga hur mycket de tar
  till sig av det som händer i världen-

 224. -och vad det gör med dem.

 225. "Lägger det till i din ångest inför
  ditt eget liv och inför ditt inre?"

 226. "Hur ser det ut med den saken?"
  Det finns nästan ingen patient-

 227. -som tycker det är oväsentligt. Det
  kan variera hur mycket ork man har-

 228. -att delta i nyhetsmedia,
  men alla är medvetna om det-

 229. -och får nån sorts undergångskänsla.

 230. "Det är inte bara mitt liv som
  är kört, hela jordklotet är kört."

 231. Konsekvensen av oro
  är att vi blir oerhört trötta-

 232. -men det jag skulle säga är den
  kanske allvarligaste konsekvensen-

 233. -är nummer tre och nummer fem.

 234. Tappad glädje, kreativitet,
  spontanitet och nyfikenhet-

 235. -och ensamheten.

 236. Jag brukar säga att nyfikenheten
  tillhör min favoritgrundkänsla-

 237. -för den är en antipol
  till psykiskt lidande.

 238. Kan man hjälpa en patient
  att hitta sin nyfikenhet-

 239. -vare sig det är musik eller att måla
  eller att göra nånting för andra-

 240. -eller vad som helst...

 241. Kan man väcka en nyfikenhet inför nåt
  som ligger utanför en själv-

 242. -så är man på väg in i psykisk hälsa.

 243. Så nyfikenhet är en så oerhört
  viktig känsla att försöka fånga.

 244. Ensamheten är den största förgöraren
  av oss, skulle jag vilja påstå.

 245. När vi upplever att ingen förstår
  oss, så mår vi fruktansvärt dåligt.

 246. Är det nåt psykoterapin
  måste förmedla till patienten-

 247. -så är det att man ovillkorligt
  står vid patientens sida.

 248. Hur trängd man än blir
  som behandlare-

 249. -eller hur svårt man än tycker det är
  så står man på patientens sida-

 250. -och att man finns där över tid.

 251. Att det inte bara är tio sessioner,
  eller nåt sånt där, som gäller.

 252. Det här är också konsekvenser av oro.

 253. Det behöver vi inte
  uppehålla oss vid.

 254. Sen får vi de här goda råden,
  eller ger oss dem själva:

 255. "Lägg av! Sluta tänka på det där."

 256. "Det ordnar sig." Just det, också.
  "Tänk på nåt annat."

 257. Ändå fortsätter vi,
  och det finns en anledning.

 258. Jag tycker om inlärningsteori
  och att titta på funktionerna-

 259. -av olika beteenden och reaktioner.

 260. Det finns en falsk funktion av oro:

 261. Att vi känner oss väldigt förberedda.

 262. Ju mer vi oroar oss,
  desto mer förberedda är vi.

 263. Det känns som om vi får en kick.
  Oron är en sorts drivkraft för oss.

 264. Det kan garantera hög prestation.

 265. Om jag till exempel ska föreläsa,
  så känner jag-

 266. -att jag måste vara väldigt
  förberedd, på gränsen till orolig-

 267. -för det garanterar att det blir bra.

 268. Det sambandet finns inte alltid.

 269. Jag måste förbereda, men det finns en
  gräns där det blir överförberedelse-

 270. -där förberedelsen övergår
  i reaktioner som jag inte vill ha.

 271. Vi kan också känna oss empatiska
  av att oroa oss.

 272. Det är en klok oro. Om vi inte oroar
  oss över våra nära och kära-

 273. -så skulle vi ju inte vara empatiska.

 274. Därför är viss oro, i synnerhet
  en oro som är riktad mot andra-

 275. -otroligt viktig att ha kvar.

 276. Vi behöver oroa oss för varandra,
  men på ett klokt sätt.

 277. Där kommer det.
  Vi behöver naturligtvis planera...

 278. Om jag ska åka
  på en häftig resa till Amazonas-

 279. -och vandra i regnskogen,
  så behöver jag tänka på-

 280. -vilka sprutor jag ska ta,
  vilka kängor jag ska köpa-

 281. -hur jag ska packa och vad jag ska
  tänka på. Jag behöver förbereda mig.

 282. Det kallar jag inte oro, men det
  kan övergå till oro om förberedelsen-

 283. -blir så stark och innehåller
  så många saker att jag till slut-

 284. -väljer att inte åka,
  för att det gör mig så rädd.

 285. Vi kan ju inte leva våra liv utan
  att planera och utan att problemlösa-

 286. -men det är inte samma sak
  som att vara orolig.

 287. Jag hoppar över orons biologi.

 288. Det jag vill säga med det är att vår
  hjärna är så sinnrikt konstruerad-

 289. -att den håller en balans mellan
  amygdala och prefrontala cortex.

 290. Amygdala är som en yster hundvalp
  som väcker alla våra känslor-

 291. -och prefrontala cortex
  håller den i schack.

 292. När den balansen rubbas
  hamnar vi i oro eller ångest-

 293. -eller depression.

 294. Oron är den tankemässiga
  komponenten av ångest-

 295. -och då säger vi
  att hjärnan är överhettad.

 296. Din amygdala stimuleras otroligt
  mycket hela tiden med känslor-

 297. -och prefrontala cortex får jobba
  mycket för att hålla det i schack.

 298. Man kan med fog säga att din hjärna
  blir överhettad. Den får jobba hårt.

 299. Nu till ett ämne som blir mer och mer
  påtagligt i modern psykoterapi-

 300. -inte bara i KBT som jag jobbar med,
  nämligen existentiella frågor.

 301. Ni har haft ett inslag här i dag om
  existentiell psykologi, stämmer det?

 302. Ja. Jag är otroligt intresserad
  av filosofi, alltmer på äldre dar.

 303. Jag ser inga gränser
  mellan psykologi och filosofi.

 304. Mina samtal med patienterna i dag-

 305. -innehåller mycket mer av de stora
  livsfrågorna än för 30 år sen.

 306. Jag tror att det
  är en av flera trender som kommer.

 307. Det tror jag beror på
  att filosofi inte är en domän-

 308. -som ger sig ut
  för att ha svar på frågor-

 309. -utan inom filosofin vill man
  helt enkelt bara hjälpa individer-

 310. -att förstå sig själv
  och sin plats i livet.

 311. Vad det innebär
  att vara en levande människa.

 312. Det behöver vi prata
  med våra patienter om väldigt mycket.

 313. Jag lyssnade på en paneldebatt
  med Caroline Krook för några år sen.

 314. Hon är biskop emerita i Stockholm
  och sa-

 315. -att det är de tre översta frågorna
  som hon sysslar mycket med i samtal:

 316. Duger jag? Är jag älskad?
  Har jag mening i mitt liv?

 317. Det är en fin sammanfattning av de
  frågor som varje individ rör sig med-

 318. -också våra patienter i psykiatrin.

 319. Svaret för dem är ju oftast nej.

 320. Jag har lagt till en väsentlig fråga.

 321. Jag jobbar med traumatiserade
  patienter och väldigt mycket med...

 322. ...traumatiserade flyktingar som
  har varit med om förfärliga saker.

 323. För dem är trygghet
  definitivt nånting-

 324. -som de nästan aldrig har upplevt.

 325. Jag tänker att
  det är en otroligt viktig faktor-

 326. -för patienter i psykiatrin.

 327. De har oftast inte känt nån trygghet
  under sin uppväxt-

 328. -och känner fortfarande
  ingen trygghet.

 329. Så dessa frågor är väldigt viktiga.

 330. Sören Kierkegaard,
  som är en av företrädarna-

 331. -för den existentiella filosofin-

 332. -var den förste
  som använde begreppet "ångest".

 333. Han har sagt många kloka saker.

 334. Jag ska nämna några
  som har bäring för dagens ämne.

 335. Han pratar bl.a. om mod, och Anna
  sjöng och pratade om mod här också-

 336. -i en lite annan variant - i musiken.

 337. En existentialist säger att vi föds
  in i livet med vissa ramar-

 338. -som vi inte kan ändra på.

 339. Du har den ögonfärg du har
  och den hårfärg du har-

 340. -du har de föräldrar du har o.s.v.

 341. Vi föds in i livet med vissa ramar
  och är samtidigt dömda till frihet-

 342. -att formge våra liv, och här börjar
  det gnaga, menar existentialisterna.

 343. All denna frihet
  gör att vi också måste välja-

 344. -och då måste vi
  välja bort nåt annat.

 345. Det är alla dessa val som, enligt
  Kierkegaard, skapar ångest hos oss-

 346. -då vi inte kan förutse
  konsekvenserna av våra val.

 347. Här kommer oron in i bilden. "Ska jag
  köpa den eller den tvättmaskinen?"

 348. Vilken som är bäst kan du inte veta.
  Du kan i och för sig läsa på lite-

 349. -men du måste välja,
  och väljer kanske fel.

 350. "Ska jag välja den utbildningen?
  Vilken partner ska jag välja?"

 351. Det är stora och små val som vi måste
  göra, och vi kan inte veta i förväg-

 352. -vad som är rätt eller fel
  eller funktionellt-

 353. -i alla fall inte
  i de stora frågorna.

 354. Existentialisten menar
  att det gnager på oss.

 355. Livet börjar bli svårt när vi
  inte kan ha kontrollen över våra liv.

 356. Ändå måste vi leva
  autentiskt och modigt.

 357. Den existentiella oron rör
  de här stora frågorna som är ovissa.

 358. Vem vet hur man ska dö? Det vet
  vi inte, och det kan skapa ångest.

 359. Både att och hur vi ska dö.

 360. Kommer vi att få lida mycket?
  Kommer det att gå snabbt?

 361. Det här med livsmening är en oerhört
  central fråga för oss alla-

 362. -men vad är det för nåt egentligen?
  Vad är ett meningsfullt liv?

 363. Vi är nog lika många i salen
  som det finns svar.

 364. Det finns oändligt många sätt
  att se på livsmening-

 365. -och det är svårt att veta
  hur man ska skapa den.

 366. Vi har också nånting som tangerar-

 367. -det här med de stora filosofiska
  frågorna, men som är mer konkret.

 368. Det är sociala medier.

 369. Det finns både en god sida
  och en problematisk sida av det.

 370. I dag har vi poddar som är oerhört
  hjälpsamma för våra patienter.

 371. Ni har talat om Pillerpodden, och det
  finns andra mycket hjälpsamma poddar-

 372. -som är terapeutiska,
  men det finns också sajter-

 373. -som lär ut hur man skadar
  och tar livet av sig på bästa sätt.

 374. Hur man kan göra det i grupp, o.s.v.

 375. Ute på internet är det en jämförelse-
  kultur som är oerhört svår för många-

 376. -där man alltid drar det kortaste
  strået och aldrig kan räcka till.

 377. Jag frågar ofta mina patienter-

 378. -vad de gör på sociala medier
  och hur de påverkas av det.

 379. Det här har ni nog pratat om, så jag
  ska inte upprepa det så mycket.

 380. Ni har hört mycket
  om sårbarheten hos de unga-

 381. -men jag vill ta upp det här.

 382. Det finns två förhållningssätt
  hos ungdomar.

 383. Många tar på sig ansvaret för
  sitt eget lidande och sina nederlag.

 384. Det handlar väl också om
  att jag går in-

 385. -och blir lite "årsrik".

 386. Jag kan koppla det enskilda lidandet-

 387. -mycket mer till samhället i stort
  och vad som pågår.

 388. Vi kan inte isolera det från det
  samhälle som vi håller på att skapa.

 389. Där har det individualiserats
  och tempot har skruvats upp enormt.

 390. Frågan är hur mycket vi tål-

 391. -av krav, prestationer och stress
  och så vidare.

 392. Det är viktigt att prata med ungdomar
  om, att det kanske inte är så-

 393. -att ditt lidande är individuellt.
  Du lever i ett samhälle-

 394. -som premierar vissa saker
  som är väldigt stressande för dig.

 395. Det svåraste valet som patienter har
  som kommer med svårt lidande-

 396. -är det här, och båda alternativen
  innehåller en osäkerhet.

 397. När jag jobbade i Seattle med
  en kollega som heter Marsha Linehan-

 398. -som har skapat en behandlingsmetod
  för dem med borderlineproblematik-

 399. -så vågade hon säga till sina
  patienter som hon hade träffat länge:

 400. "Hur kan du vara säker på
  att lidandet tar slut när du är död?"

 401. Det är en mycket radikal fråga
  att ställa till sina patienter.

 402. Men vi vet ju inte.

 403. Vi har ingen aning om hur det blir.
  Vi kan bara förutspå.

 404. Hon sa det till dem som hade låst sig
  vid att döden är den enda utvägen.

 405. Det är ett val som de måste göra.

 406. Patienter måste göra val i psyko-
  terapin. De måste välja att leva.

 407. Det här är den oro som många unga
  rör sig med i psykoterapin-

 408. -och ni har pratat om hur viktigt
  det är med alliansen för de unga-

 409. -men också för oss terapeuter att stå
  ut med ambivalensen hos de unga-

 410. -att gå in i förändringsprocesser
  i psykoterapi.

 411. De både vill
  och inte vill förändra.

 412. De vet inte hur det blir om de väljer
  det eller om de väljer det.

 413. Dessutom måste de hitta mod för att
  delta i jobbiga saker i terapin.

 414. Utforskningar, exponeringar, o.s.v.

 415. De är oroliga över att misslyckas
  eller att bli kränkt igen-

 416. -som de ofta har blivit tidigare.

 417. Det finns också en oro över att bli
  frisk, för där borta i det friska-

 418. -väntar kraven, och det tror man inte
  att man orkar med.

 419. Som frisk får jag ingen hjälp,
  och då fixar jag inte det här.

 420. Jag litar inte på mig själv. Jag
  har inte de färdigheter jag behöver.

 421. Vi som omger känner oss också oroliga
  - anhöriga och behandlare.

 422. Här har jag ett citat
  av en professor i England.

 423. Han heter Germer och jobbar
  med "compassion focused therapy"-

 424. -där man lär patienter
  att känna medkänsla med sig själv.

 425. Att ha tolerans, ödmjukhet
  och acceptans av sig själv.

 426. Det är väldigt fina förhållningssätt.

 427. Han säger det här, vilket jag
  stödjer mig på när det känns svårt-

 428. -och när jag handleder studenter, så
  försöker jag ha det som ett mantra:

 429. Alla har sin egen livsresa att göra,
  och vi är inte orsaken till-

 430. -vår anhörigs eller patients lidande.

 431. Vi kanske vill, men kan inte ta bort
  det, men vi kan försöka hjälpa.

 432. Det är för att inte invaderas av
  lidandet och bli handlingsförlamade-

 433. -för då kan vi inte hjälpa.

 434. Tycker ni att det är fint eller
  tycker ni att det är frustrerande?

 435. Det är okej?

 436. Det är ju svårt att vara anhörig till
  nån som har svåra psykiska problem.

 437. Vad kan man då säga till en person?

 438. Det behöver inte vara en ung person.
  Linda och Jacob kan vara 60 plus.

 439. Jag riktar mig till Linda och Jacob:

 440. Om vi fick samtala ett antal gånger,
  vad skulle jag då hjälpa dig med?

 441. Jag skulle först säga att din upp-
  levelse av dina problem är verklig.

 442. Ingen kan ta dem ifrån dig.
  Respektera att du mår dåligt.

 443. Det är första steget till åtgärd.

 444. Du behöver inte ha fått sju-åtta
  diagnoser. Man kan må dåligt ändå.

 445. Det här kommer från podden "Mörkret".
  Det är två unga personer-

 446. -som är skapare till den podden.

 447. Sen har vi det som Hanna pratade om:
  Sätt ord på din förtvivlan.

 448. Varje berättelse kräver en lyssnare,
  så välj den noggrant.

 449. Berätta för din terapeut
  eller för nån du har förtroende för.

 450. Om du hittar nån som har
  lång livserfarenhet, så är det bra.

 451. Nån som kan ta emot din berättelse
  och ge dig perspektiv på ditt liv-

 452. -bara du börjar sätta ord på det.

 453. Du kan göra det med mig
  eller leta upp nån annan.

 454. Om du har svårt att prata om det,
  så skriv.

 455. Det använder man
  i modern psykoterapi i dag.

 456. Många har svårt att prata
  om krigsupplevelser-

 457. -och har lättare för att
  skriva ner det på papper i ett brev-

 458. -eller i en berättelse.

 459. Om du kom till mig i psykoterapi,
  så skulle jag envist-

 460. -försöka hjälpa dig att se vad som är
  konstruktivt och friskt i dig själv.

 461. Det finns där, även om man
  i psykoterapin ofta letar problem.

 462. Vad är det som är konstruktivt
  för dig i ditt liv? Stå upp för det.

 463. Sen skulle vi göra en livskompass.
  Jag skulle inte fråga-

 464. -vad meningen med ditt liv är,
  utan vad du vill fylla ditt liv med.

 465. Att säga att man har en massa livsmål
  blir väldigt stort och svårt.

 466. Det är lättare att säga vad man vill
  fylla livet med. Ofta handlar det om-

 467. -kärleksfulla relationer
  och nåt intressant att göra.

 468. Nånting på fritiden. Många vill vara
  ute i naturen, andra älskar musik.

 469. Vad vill du fylla livet med?
  Det är det som ger det mening.

 470. Inte bara om två år, utan just nu.

 471. Jag skulle hjälpa dig att bli modi-
  gare och leda dig ut i situationer-

 472. -som du är rädd för. Jag vill också
  att du blir modigare i att möta-

 473. -vad du har inuti och att våga kart-
  lägga situationer då ångesten ökar-

 474. -då du tänker
  att du ska ta livet av dig-

 475. -och då du får självskadebeteenden.
  Jag skulle hjälpa dig att kartlägga-

 476. -vad som händer inom dig
  och att våga vara i det.

 477. Jag skulle ha en rejäl känsloskola
  med dig och gå igenom alla känslor-

 478. -och prata om
  hur de kan jobba för och emot dig.

 479. Känslor har vi på gott och ont.
  De ingår i att leva-

 480. -så de är värdefulla.

 481. Men du ska veta hur du
  ska reglera dem - öka eller minska-

 482. -och hur du läser av känslor, så att
  du blir en bra känslonavigatör-

 483. -i relationer till andra.

 484. Jag skulle vilja hjälpa dig att tycka
  olika och att stå upp för dig själv-

 485. -och att våga att inte vara omtyckt
  av alla. Det är oerhört viktigt.

 486. Jag vill hjälpa dig att se på dina
  tankar som hypoteser, inte sanningar-

 487. -som måste leda dig in i beteenden.

 488. Att vara lite distanserad
  till tankarna.

 489. Det arbetar vi med
  i det som kallas för "ACT":

 490. "Acceptance and commitment therapy" -
  en variant av KBT.

 491. Man betraktar sitt inre med lite
  distans. Man låter det komma och gå.

 492. Jag skulle lära dig mindfulness,
  att styra din uppmärksamhet-

 493. -till här och nu, för det är kanske
  i framtiden eller i dåtiden-

 494. -som det hotfulla finns när vi tänker
  på hemska saker i vår historia-

 495. -eller på skräckscenarion
  i framtiden.

 496. Men här och nu i den här stunden
  är det sällan hotfullt på det viset.

 497. Och jag skulle träna dig i den
  jättesvåra konsten att acceptera.

 498. Det innebär inte träning
  i att ge upp eller bli passiv-

 499. -eller att tycka att andra har rätt
  och att du har fel. Ingenting av det.

 500. Bara att rakt upp och ner
  se på ditt inre precis så som det är-

 501. -utan att lägga till
  "det borde vara på nåt annat sätt!"

 502. Jag skulle lära dig att inte binda
  upp energi på hur det borde vara-

 503. -utan att lägga ner energi
  på att se vad som faktiskt är.

 504. Det brukar vara hjälpsamt,
  men ack så svårt.

 505. Jag skulle lära dig hur du skapar
  och bevarar goda relationer.

 506. Hur du bekräftar
  och får bekräftelse tillbaka.

 507. I din relation till dig själv ska du
  möta dig själv med större vänlighet-

 508. -och mjuka den inre tonen mot dig
  själv. Var inte kritisk och dömande.

 509. När läget är akut,
  så jobba med dina fem sinnen.

 510. När patienter ringer till oss och
  säger att de har rakbladet i handen-

 511. -eller att de har mediciner i handen
  och tänker svälja dem-

 512. -så måste vi gå via de fem sinnena.

 513. Man börjar med att låta patienten
  titta sig om och beskriva i detaljer-

 514. -var hon är.

 515. Lukter...

 516. Om hon kan känna på nånting -
  texturen på tröjan, eller nånting.

 517. Där börjar vi för att jorda patienten
  i stunden, sen börjar vi prata.

 518. "Kan du lägga ifrån dig tabletterna?
  Finns det nån i närheten?"

 519. Att lindra via sina sinnen
  är en krishanteringsfärdighet-

 520. -som vi lär ut och som är väldigt
  viktig och upplevs som väldigt bra.

 521. Tills sist skulle jag vilja lära dig
  en kanonfärdighet:

 522. Att ta dig till platser
  som ger dig ett lugn.

 523. Fornnordiskans "lughn",
  som det stavas här-

 524. -betyder
  "en plats där vattnet lyser blankt".

 525. Så skapa dina egna inre platser
  dit du kan ta dig i fantasin-

 526. -och var där när du mår dåligt.
  Vila där.

 527. Sen rycks du ut, men du kan ta dig
  tillbaka till stenen vid stranden-

 528. -gläntan i skogen,
  det perfekta rummet - "whatever".

 529. Den lugna platsen. Det är att jobba
  med föreställningar och fantasier.

 530. Det är vad jag skulle lära ut.

 531. Det här är ett extrakt, eller en del-

 532. -av de färdigheter som vi lär ut till
  patienter med svårt inre lidande.

 533. Det är svårt att framställa enkelt-

 534. -men jag har försökt dra ut kontentan
  av de här färdigheterna.

 535. Det finns inte plats för frågor,
  men jag har en:

 536. Är det nån av er som fyller år i dag?

 537. Ingen? Min sonson Valter
  fyller nio år, men han är inte här.

 538. Jag har inga böcker till försäljning,
  men fyllde nån år i går?

 539. Där? Då får du den här boken av mig.

 540. Tack ska du ha.

 541. Tack.

 542. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Oro - att leva med tillvarons ovisshet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Oro, liksom rädsla, ångest, stress och nervositet handlar om att vi inte kan kontrollera vad som händer i livet. Ibland är oron konstruktiv, men den kan också försvåra våra möjligheter att leva fullt ut. Varför verkar en del människor aldrig oroa sig, medan andra oroar sig för allt? Och kan man lära sig att minska oron? Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut, föreläser om detta. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Känslor, Oro, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Stress, Ångest, Ångestsyndrom
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Längtan efter ett meningsfullt liv finns hos oss alla och med depression och ångest kommer ofta en känsla av tomhet. Men var går gränsen mellan livssmärta och psykisk sjukdom? Hur kommer det sig att psykisk ohälsa hos barn och unga är så utbrett och vad kan vi göra åt det? Psykiatern och suicidforskaren Ullakarin Nyberg har ägnat hela sitt yrkesliv åt psykiskt lidande i olika former. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Från ond till god cirkel

Genom att dela med sig av egna erfarenheter av psykisk ohälsa i Pillerpodden fångar Emma Westas Rödin upp mängder av unga. Hur påverkar fördomar, normer, tabun, tystnad och okunskap stigmatiseringen av psykisk ohälsa? Här ger hon handfasta tips på vad vi kan göra för att se, stötta och sätta igång en förändring. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Psykisk hälsa och ohälsa

Psykiatern Ullakarin Nyberg samtalar med Emma Westas Rödin, som genom Pillerpodden har kontakt med mängder av unga som mår dåligt. Har de samma bild av verkligheten? Vad är det som gör att livet gör ont och hur vet man när gränsen till sjukdom har passerats? Hur kan vi stödja den som upplever livssmärta men inte är psykiskt sjuk? Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Nyanlända har ofta traumatiska upplevelser i bagaget. Att träffas i ett skapande sammanhang kan leda till läkande samtal. Psykologen Minna Forsell och konstpedagogerna Ashraf Atraqchi och Thomas Woodski är engagerade i projektet Express yourself där ungdomar får uttrycka sig genom konsten. Moderator: Ulrika Lind. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Du är så jävla känslig

Under hela uppväxten fick Hannah Harvigsson kritiska kommentarer om hur känslig hon är. Orden fastnade i djupet av hennes person. Senare i livet insåg hon vilken tillgång det är att ha nära till sina känslor. Idag är hon artist och låtskrivare med artistnamnet Hanutten och många känner igen sig i hennes texter. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Oro - att leva med tillvarons ovisshet

Oro, liksom rädsla, ångest, stress och nervositet handlar om att vi inte kan kontrollera vad som händer i livet. Ibland är oron konstruktiv, men den kan också försvåra våra möjligheter att leva fullt ut. Varför verkar en del människor aldrig oroa sig, medan andra oroar sig för allt? Och kan man lära sig att minska oron? Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut, föreläser om detta. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

En styv lem

Fjong, bånge, ståfräs - kärt barn har många namn. Men det uteblivna ståndet kan vara svårare att prata om. Gynekologen Göran Swedin tycker att det smusslas för mycket kring sex. Han anser också att män fokuserar för mycket på att prestera, något som också är temat i kortfilmen ”Första gången” av Anders Hazelius.