Titta

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Om UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Föreläsningar från Dysleximässan 2018. Inspelat den 19-20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Dysleximässan 2018 : Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheterDela
 1. Vi kanske får erbjuda olika verktyg
  till elever beroende på olika behov.

 2. Det är inte säkert
  att Chromebooks funkar för alla.

 3. Jättemånga som är här. Det är roligt.

 4. Jag presenterar mig lite.
  Johanna Kristensson-

 5. -och är logoped och språk-,
  läs- och skrivutvecklare i Halmstad.

 6. Där jobbar jag
  på resurscentrumet Kärnhuset-

 7. -som jobbar mot förskolor och skolor-

 8. -med råd, stöd och service
  på olika sätt.

 9. Jag ska prata om både om appar
  och annan teknik.

 10. Mycket av verktygen vi har
  funkar på olika plattformar-

 11. -vilket gör det mer tillgängligt
  för elever-

 12. -och personer som befinner sig
  i språk-, läs- och skrivsvårigheter.

 13. Jag ska bara säga att om ni är
  intresserade av presentationen-

 14. -så kommer den ligga
  på den här webbadressen:

 15. -"bit.ly/karlstad2018".

 16. Så... Det är inte alltid jag hinner
  gå igenom alla saker som finns.

 17. Då kan ni ändå kolla i efterhand i så
  fall, för då har ni presentationen.

 18. Jag tänkte inleda med
  varför språk och läsning är viktigt.

 19. Jag kommer att demonstrera
  appar och verktyg sen-

 20. -men jag tänkte inleda med det här.

 21. För tekniken finns där ute redan-

 22. -men den måste tillgängliggöras
  för alla elever och personer.

 23. Språk och läsning är viktigt.

 24. Ungefär 20 % av alla elever lämnar
  grundskolan utan gymnasiebehörighet-

 25. -och utan en fungerande
  språk-, läs- och skrivförmåga-

 26. -som gör att man kan vara en del av
  det demokratiska samhället fullt ut.

 27. Det kan vara att förstå en
  dagstidning och avkoda vad som står-

 28. -i en bok eller artikel.
  Att hänga med i nyheterna.

 29. Och att kritiskt granska och värdera
  informationen som översköljer oss.

 30. Den förmågan blir allt viktigare
  hela tiden i takt med vår utveckling.

 31. Vi vet att man med god språk-,
  läs- och skrivförmåga-

 32. -har bättre anställningsmöjligheter
  då man kan nå högre studier.

 33. Ett friskare liv.

 34. Med mer bildning kanske man väljer
  en hälsosam livsstil.

 35. Och det är viktigt,
  inte bara för individen-

 36. -utan för hela demokratin,
  att folk är rustade-

 37. -för att ta det ansvaret fullt ut.

 38. All forskning visar att vi inte kan
  börja i nian när vi märker det.

 39. Forskning visar att förbyggande
  arbete och tidiga insatser-

 40. -har en avgörande betydelse för
  om det blir en framgångsrik skolgång-

 41. -eller inte. Och aldrig vänta.

 42. Redan i ettan, om nån har svårt
  att läsa och skriva-

 43. -ska insats in så tidigt som möjligt.

 44. Om man tittar vad vår skollag säger
  så sägs att alla barn och elever-

 45. -ska ges den ledning och stimulans
  de behöver i lärande och utveckling-

 46. -för att kunna utvecklas så långt
  som möjligt enligt utbildningens mål.

 47. Här står det inte "80 % ska få det"-

 48. -utan det står
  "alla barn och elever."

 49. Det är viktigt att ha med oss det.
  Vi har lagen bakom oss.

 50. När man tänker...
  Jag ska prata mycket om teknik.

 51. Det är ju en del i det här.
  Det finns ju så mycket mer.

 52. Men om vi går in på teknik så finns
  det ganska bra teknik nu för tiden-

 53. -som kan underlätta vid språk-,
  läs- och skrivsvårigheter.

 54. Eller om man kanske har NPF eller nåt
  och behöver kognitivt stöd.

 55. Att man numera kanske kan ha
  de verktyg man behöver i sin telefon.

 56. Sen är det jätteindividuellt
  givetvis.

 57. Assisterande teknik eller alternativa
  lärverktyg, begreppet varierar lite-

 58. -är t.ex. talsyntes. Att kunna
  markera en text och få den uppläst.

 59. Rättstavningsprogram.
  Att kunna rätta-

 60. -utan att nån annan
  behöver rätta åt en.

 61. Smarta anteckningsfunktioner
  som spelar in och antecknar.

 62. Ljud- och talböcker, diktering
  och annat kognitivt stöd m.m.

 63. För att det här ska funka
  behöver vi se verktygen-

 64. -som vilka som helst
  bland alla andra.

 65. Inte att det är ett hjälpmedel.

 66. Det är ett hjälpmedel, men inte bara
  för dem med svårigheter.

 67. Det här är verktyg
  vi erbjuder lika naturligt som-

 68. -att ibland har vi en bok,
  ibland en platta eller en dator.

 69. Ibland har vi penna,
  ibland talsyntes.

 70. Vi breddar basen för vilka verktyg
  vi erbjuder inom skolan.

 71. Och som sagt, många verktyg finns
  till de flesta plattformar.

 72. Vi kan ha dem i datorerna,
  i mobilerna, plattor-

 73. -och på webben,
  som webbaserade verktyg.

 74. Och tanken här är att vi
  inom skola... Jag jobbar mot skolor.

 75. Vi är väldigt fokuserade på tryckt,
  skriven text.

 76. Men text är så mycket mer.

 77. Där får vi tänka på hur...

 78. Vilka redskap och verktyg
  erbjuder vi elever-

 79. -för att de ska kunna presentera
  sin kunskap?

 80. Där inte det skrivna ordet
  är det viktigaste.

 81. Det kan vara en film
  eller man kan visa med tecken.

 82. Med symbolstöd.
  På en mängd olika sätt.

 83. Man får tänka på att det också är
  sätt att presentera sin kunskap-

 84. -och visa vad man kan,
  att man har förstått.

 85. Och även att eleverna själva
  kan ta emot intryck-

 86. -genom mer av de här kanalerna-

 87. -än bara genom den tryckta texten.

 88. Men när det kommer
  till det här med verktyg-

 89. -är en fråga som jag brukar ställa
  till skolor-

 90. -när jag är ute och pratar:

 91. När introducerar vi de olika
  verktygen? T.ex. talsyntes-

 92. -och inlästa läromedel.
  När gör vi det?

 93. Från förskoleklass med alla elever så
  att alla lär sig det här från början?

 94. Eller gör vi det först till vissa,
  när de har "misslyckats"-

 95. -i sin läs- och skrivinlärning?
  När de har fått jobba i ett par år-

 96. -men nu, plötsligt finns verktyg.
  Hur gör man?

 97. Integrerar vi det i undervisningen
  och visar för alla elever-

 98. -eller får eleverna hitta det själva?

 99. "Ja, du har det i din Ipad
  eller dator."

 100. Och vilka strategier finns på
  skolorna för att nå ut till eleverna?

 101. Jag ska beröra
  några framgångsfaktorer-

 102. -för att få det här att funka
  så bra som möjligt.

 103. De alternativa lärverktygen
  har olika syften.

 104. Eller assisterande tekniken.

 105. Först och främst det vi kanske tänker
  på här, på en dysleximässa-

 106. -att de har en kompenserande funktion
  om jag har en nedsatt läshastighet.

 107. Då kanske jag kan läsa texten
  i samma hastighet som mina jämnåriga.

 108. Jag kanske kan rätta min text
  fast jag har svårt att stava.

 109. Eller så kan jag säga ordet jag inte
  kan stava, direkt in i verktyget-

 110. -så skrivs ordet automatiskt åt mig.

 111. Men man kan använda det förebyggande,
  innan de börjar läsa och skriva.

 112. Det finns jättesmarta appar och
  program som kan ljuda bokstäverna.

 113. Och att höra vilket bokstavsljud
  som är kopplat till bokstaven "B".

 114. Jaha, "B". Det är inte uppenbart.
  Barn lär sig att rabbla alfabetet-

 115. -men inte alltid vad man gör med det.

 116. Att tidigt kunna förstå att språket
  inte bara har ett innehåll-

 117. -det har också en form.
  Så här låter det.

 118. Och det kan man göra tidigt för att
  väcka intresse för skriftspråket.

 119. Och som tidiga insatser.
  Som sagt, aldrig vänta.

 120. Märker man på höstterminen i ettan
  att några har svårt att knäcka koden-

 121. -så måste de eleverna få språket
  även om de inte kan läsa.

 122. De ska givetvis träna läsning.

 123. Det enda sättet att bli en bättre
  läsare är att läsa. Man måste träna.

 124. Men jag kanske kan läsa en bok som
  "Harry Potter" eller "PAX"-böckerna-

 125. -eller vilka som helst. Då måste jag
  lära mig att lyssna på böcker.

 126. Då kan jag ta till mig texten
  och bygga ordförråd-

 127. -som är viktigt för att bygga vidare
  på läsförståelsen.

 128. Det kan jag göra från tidig ålder,
  lyssna på en bok.

 129. Men även språkutvecklandet.

 130. Och talsyntes,
  som är ett jättebra verktyg.

 131. Men att kunna lyssna på en text
  som man har skrivit...

 132. Man upptäcker många saker man har
  gjort i texten om man lyssnar-

 133. -till skillnad från att bara läsa,
  som meningsbyggnadsfel-

 134. -eller om jag har vänt två bokstäver.
  Den läser ju det som står.

 135. "Här saknas punkt eller komma."
  Man kan använda det på olika sätt.

 136. Det är bra. Mantrat är
  att det är bra för alla elever.

 137. Men då måste vi
  erbjuda alla elever detta.

 138. Vi behöver erbjuda olika verktyg.

 139. Vi pratar om den här bilden från
  Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 140. "Tillgänglig utbildning" eller nåt.

 141. Vi behöver... Utbildningen
  ska vara tillgänglig för alla.

 142. Det ska inte spela roll
  vilket klassrum jag är i.

 143. Ibland handlar det om
  att vi måste bredda basen-

 144. -för våra tillgängliga läromiljöer
  för fler.

 145. Det finns alltid elever i behov
  av extra anpassning och stöd.

 146. Men allt behöver inte räknas
  som extra stöd.

 147. Om vi breddar basen
  kan fler elever vara delaktiga-

 148. -i den ordinarie undervisningen
  på egna villkor.

 149. Vi får en ökad likvärdighet
  och tillgänglighet.

 150. Och för individen kanske det här
  med ökad självständighet-

 151. -är det viktigaste.
  Att själv kunna ta sig an en text-

 152. -att själv kunna rätta sin text
  och våga gå ut i sociala medier-

 153. -och publicera nåt
  utan att bli stenhårt dömd.

 154. Man kan bli dömd för sin text
  om man har skrivit fel på Twitter-

 155. -Snapchat, Facebook
  eller vad som helst.

 156. Det finns de som påpekar stavfel
  om nån har skrivit.

 157. Får man dem ofta kanske man
  inte vågar skriva nåt där.

 158. Men då kanske jag kan säga det
  och så kommer det ut i text.

 159. Och då vågar jag vara med
  och publicera mina inlägg.

 160. Jag var inne på minskad
  stigmatisering.

 161. Vi ser det ibland som hjälpmedel
  för vissa. Många verktyg har haft-

 162. -en stigmatisering
  som har fått elever att:

 163. "Jag känner mig redan utpekad och
  nu ska jag dessutom ha hjälpmedel"-

 164. -"som ingen annan har."
  Då erbjuder vi det till alla.

 165. Man kan ha vad man vill.
  Det spelar ingen roll.

 166. Vi har olika verktyg och då kan det
  bli minskad stigmatisering.

 167. När jag är ute och pratar har jag
  visat den här bilden i flera år-

 168. -för den är så himla bra.

 169. Vi har jättemycket verktyg. Det finns
  extremt mycket verktyg där ute.

 170. Där jag jobbar har alla elever
  från fyran och uppåt-

 171. -ett eget digitalt verktyg
  som man får ta hem från skolan.

 172. Och till de lägre åldrarna har man
  i alla fall två elever per verktyg.

 173. Vi har mycket kommunlicenser
  och program vi erbjuder alla-

 174. -men vi vet inte riktigt
  hur de används.

 175. Då spelar det ingen roll om jag
  köper in fler datorer och program-

 176. -när vi inte vet hur de används.

 177. Jag har listat
  några framgångsfaktorer-

 178. -för att det ska funka.

 179. Det här speciellt riktat mot er
  som jobbar i skola.

 180. Elever, vårdnadshavare och andra
  med läs- och skrivsvårigheter-

 181. -kan ju också tänka omkring det här.
  Ledningen behöver en tydlig vision.

 182. Annars blir det eldsjälen
  i ena klassrummet som driver-

 183. -så händer inget i det andra.

 184. Skolledaren måste sätta ner foten
  att det ska erbjudas alla elever-

 185. En god it-infrastruktur
  med fungerande nätverk-

 186. -när alla elever kopplar upp sig m.m.
  Det är en självklarhet.

 187. Vi behöver sprida
  det här förhållningssättet-

 188. -som visar acceptans
  för alternativa verktyg.

 189. Och att det inte är fusk.

 190. Det är inte fusk att lyssna på en bok
  eller att ha rättstavningsprogram.

 191. Det är nåt jag behöver för att
  kunna visa att jag kan det här.

 192. T.o.m. väldigt små elever
  kan tro att det är fusk.

 193. Jag har utrett elever i trean.
  När man visar talsyntes:

 194. "Du kan lyssna på din text."
  "Det är ju fusk."

 195. Vad har du fått det ifrån?
  Det är inbyggt i oss-

 196. -att läsa gör man med ögonen.

 197. Men det är ju samma kognitiva
  processer i vårt huvud-

 198. -oavsett om vi läser texten
  med ögonen eller öronen.

 199. Vi pratar textförståelse här.

 200. Skolan behöver också
  en god delarkultur mellan lärarna.

 201. Det kollegiala lärandet. Och en liten
  plan hur kunskapsdelningen ska ske.

 202. Tillgång till
  en skoldatateksfunktion.

 203. Ett skoldatatek finns inte alltid.

 204. Men nån inom kommunen eller skolan
  som kan lite mer-

 205. -som man kan vända sig till
  och att den finns tillgänglig-

 206. -så att man kan fråga och som kan
  komma och visa hur man jobbar.

 207. Några andra framgångsfaktorer
  är att man ger alla elever tillgång-

 208. -till de här verktygen,
  inte bara vissa, utan alla elever.

 209. Att alla elever får utbildning.

 210. Vi har haft ett lyckosamt projekt
  där vi utbildade elevpiloter.

 211. Vi gav några elever med läs- och
  skrivsvårigheter extra utbildning-

 212. -i de här verktygen. Sen fick de
  lära ut hur programmen funkade-

 213. -till klasskamrater, yngre årskurser
  och även till lärarna.

 214. De lyfte rätt mycket
  och kände sig stärkta av det här.

 215. Och det kan man göra på olika sätt.

 216. Vi kanske får erbjuda olika verktyg
  till elever beroende på olika behov.

 217. Det är inte säkert
  att Chromebooks funkar för alla.

 218. Nån elev kanske behöver nåt annat.

 219. Eller nu ska alla köra talsyntes.
  Nån kan behöva nåt annat.

 220. Det är lite individuellt.
  Och det får man tänka på.

 221. All personal måste utbildas.

 222. Det är väl den största fallgropen.
  Man utbildar inte personalen.

 223. Man köper verktyg för hela budgeten.
  Sen finns inga pengar kvar-

 224. -till att personalen får utbildning.

 225. De måste få utbildning.
  Annars funkar det inte.

 226. Ta vara på möjligheten för alla,
  snarare än att verktygen-

 227. -är hjälpmedel bara för dem med
  svårigheter. Inga konstigheter.

 228. Nu kommer jag in på lite verktyg.
  Vad finns det för program och sånt?

 229. Appar kan fungera
  som alternativa verktyg.

 230. I min platta... Nu kör jag Ipad här.
  Det använder man mycket på skolorna.

 231. Det finns även Android.
  Det kan man också använda.

 232. Det är inte exakt samma appar
  till båda-

 233. -men ofta kan man ha
  nästan vad som helst.

 234. Här kan jag ha bokstavsljudning,
  talsyntes, rättstavning, diktering-

 235. -ta anteckningar, skicka
  röstmeddelanden, påminnelser-

 236. -almanacka och en mängd olika saker.

 237. Och en telefon kan man ju till
  och med ringa med, om nån gör det.

 238. Kolla internet,
  filmer och annat också.

 239. Man kan ha det till ganska mycket,
  bara rakt ner i fickan.

 240. Vad som mer är vanligt på skolor-

 241. -som kommer mer och mer
  sen ett par år tillbaka-

 242. -är ju det här med Chrome.
  Chromebooks.

 243. Där jobbar man annorlunda
  än på en vanlig dator.

 244. Den har ingen hårddisk,
  utan man jobbar på nätet hela tiden.

 245. I molnet. Många av programmen
  kräver en fungerande uppkoppling-

 246. -så det är inte säkert att det funkar
  på bussen eller om man sitter ute.

 247. Då man inte kan ladda ner program
  och installera på hårddisken-

 248. -så jobbar man med "tillägg". Det
  finns tillägg till hela webbläsaren-

 249. -till Google Chrome. Och även tillägg
  som funkar i Google Dokument.

 250. Eller till Word Online,
  om det är där man skriver.

 251. Många skriver i det ena eller det
  andra. Det finns fler ställen också.

 252. Och många skolor jobbar webbaserat.

 253. Oftast är det med G Suite
  eller Office 365.

 254. Talsyntes, då.

 255. Som sagt ger det en extra dimension
  att lyssna på texten-

 256. -än att bara läsa med ögonen.

 257. Du hör ofta det du skrivit... Har du
  skrivit fel så hör du det tydligare-

 258. -än om du bara läser den. Jag skriver
  på bloggen "logopeden i skolan".

 259. Ni får adressen sen.

 260. Ibland måste jag lyssna på
  mina inlägg innan jag lägger ut dem.

 261. Ofta hör jag saker jag har stavat
  fel. Fast jag har läst tio gånger-

 262. -hittar jag ändå fel med talsyntesen.
  Jättebra verktyg.

 263. Och då kan jag läsa bra, tänker jag.
  Bra vid läs- och skrivsvårigheter.

 264. Det kompenserar
  för nedsatt läshastighet.

 265. Det kan återkoppla medan jag skriver-

 266. -om jag har ställt in
  att vid mellanslag-

 267. -så blir ordet
  jag skrev senast uppläst.

 268. Då ger den återkoppling hela tiden.

 269. Kan förenkla sökläsning.

 270. Ibland översköljs man
  av all text på nätet.

 271. Markerar jag ett stycke
  kan jag lyssna på det.

 272. "Är det här nåt
  jag vill fortsätta läsa?"

 273. Då kan jag göra det
  eller hoppa till nästa sida.

 274. Jättebra vid andraspråksinlärning.
  För engelska, tyska-

 275. -eller andra moderna språk.
  Hur uttalas orden?

 276. Jag ser att det står "e-no-ugh",
  men hur uttalas det?

 277. Tar jag den engelska talsyntesen
  hör jag att det uttalas "enough".

 278. Så jättebra
  när jag lär mig andra språk också.

 279. Och det finns på många modersmål.
  Har jag...

 280. ...annat modersmål, som arabiska,
  kan jag få text uppläst på arabiska.

 281. Eller på polska, engelska eller ja...
  Många språk finns det i alla fall.

 282. I plattan jag har
  finns inbyggd talsyntes-

 283. -som ni ska få lyssna på.
  Finns på många olika språk.

 284. Ska nämna att det även finns
  inbyggt på Mac-dator

 285. -och nu även Word för Office 365
  om man är där.

 286. Och om man inte har tillgång
  till just det här-

 287. -så finns det andra separata program
  och tillägg, t.ex.-

 288. -Appwriter, Intowords, Oribi Speak
  och Claroread m.fl.

 289. Det finns en uppsjö.

 290. Och nu hoppar jag upp.

 291. Så ska jag bara visa hur man gör.
  Ni med telefoner kan göra det här.

 292. Jag går... Det heter "hjälpmedel".
  Det är ju hjälpmedel också.

 293. Om jag går på "tal" ska jag ha
  "läs upp markering" påslagen.

 294. Sen kan jag då se
  vad det finns för språk.

 295. Det finns på ganska många och de
  är inbyggda i operativsystemet.

 296. Om jag vill ha svenska ska man bara
  ladda ner en förbättrad röst.

 297. -Man hör skillnaden.
  -Hej, jag heter Oskar.

 298. -Det var den första.
  -Hej, jag heter Oskar.

 299. Det finns en skillnad,
  så ladda ner den förbättrade rösten.

 300. Och sen om jag går ut på nätet här.

 301. Här har vi en artikel från i dag.
  Så kan jag markera lite text.

 302. Vi tar så och så tar jag "läs upp".

 303. "Störningar drabbade resenärer
  i Stockholms tunnelbana."

 304. Det var bara dit jag markerade.
  Hyfsad kvalitet ändå.

 305. Säg aldrig:
  "Det kan man inte lyssna på."

 306. Det här kan vara det enda sättet för
  vissa elever att läsa den här texten.

 307. Så det får man hela tiden
  ha i åtanke.

 308. Och går jag in på en engelsk sida-

 309. -kommer den läsa på engelska
  automatiskt.

 310. Det är lite fiffigt.

 311. Den översätter inte.
  Jag fick den frågan.

 312. Det enda som översätter
  på textnivå...

 313. Det finns ju Google Translate
  och några till-

 314. -men det blir ju inte perfekt.

 315. Det ska man alltid veta. Ska man ha
  nåt översatt krävs det en människa.

 316. En tolk eller så.

 317. Fler saker som finns inbyggda
  i plattan...

 318. Alla vill testa det där.
  Man brukar höra lite.

 319. En annan smart sak som finns inbyggd
  i operativsystemet är diktering.

 320. Den finns också inbyggd till datorer.
  Till Mac och Google Dokument.

 321. Och jag vill slå ett slag för en
  gratis webbtjänst: "dictation.io".

 322. Är man i Chrome-läsaren och går in
  på sidan kan man, oavsett dator-

 323. -diktera text
  som man klistrar in där man vill-

 324. -om man skriver på nåt ställe
  där det inte finns diktering.

 325. Det här är bra om jag har tankar
  som jag har svårt att få på papper-

 326. -eller tangentbord. Till skärmen.
  Då kan jag prata in text.

 327. Krävs någorlunda god artikulation.

 328. Man får prata i ganska långsamt
  tempo, alltså inte jättesnabbt.

 329. Och inte med för mycket dialekt.
  Det har jag provat. Det funkar inte.

 330. Säger jag "Jag har ätit korv på Stora
  torg" på halländska så blir det fel.

 331. Men det kan snabba upp min skrivning.

 332. Och det finns på många språk.
  Säger jag "journey" på engelska-

 333. -som jag inte kan stava. Men säger
  jag det så kan jag få det skrivet.

 334. Med talsyntesen hör jag
  om det var rätt ord.

 335. Så har jag gjort klart det.

 336. Då kan elever våga använda
  lite mer avancerade ord-

 337. -som de har i sitt ordförråd,
  men som de inte vet hur de ska stava.

 338. Och det funkar så här.

 339. Jag går in i en ordbehandlingsapp.
  Det ligger i mitt tangentbord-

 340. -på mikrofonknappen. Säger jag nåt
  här så ser vi om det funkar.

 341. Hej! Solen skiner i Karlstad.

 342. Punkt.

 343. Det har jag lärt mig att den gör.
  Då ser jag texten där.

 344. Då kan jag markera den
  och läsa upp den.

 345. -"Hej solen skiner i Karlstad."
  -Så läser den.

 346. Jag kanske bara har den till enstaka
  ord. Jag ska skriva "generell".

 347. Generell. Eller "järnvägsstation".
  Så kan jag använda det på det sättet.

 348. Och vill jag diktera på engelska
  så byter jag tangentbord.

 349. Och väljer det engelska. Det styrs
  av tangentbordet som är aktivt.

 350. Det är inte en speciell app,
  utan det ligger i operativsystemet.

 351. Du kan vara i vilken app som helst
  och skriva-

 352. -bara du har tillgång till ditt
  tangentbord eller att det kommer upp.

 353. Jag kan ta lite frågor mot slutet.
  Frågar ni nu får jag upprepa dem.

 354. Men jag finns kvar här efteråt också.

 355. Det operativsystemet inte har
  är bokstavsljudning.

 356. Det finns några. Här är några appar
  som innehåller bokstavsljudning.

 357. Och talsyntes medan man skriver.
  Det är rätt enkla ordbehandlare.

 358. Jag tänkte visa en
  som heter Skolstil.

 359. Om jag går in här
  så kan jag hitta den.

 360. Den finns i olika versioner.
  Om jag nu skriver...

 361. "S-o-l"

 362. ...så får jag återkoppling
  på bokstavsljudet.

 363. -"Sol."
  -Och vid mellanslag läses ordet upp.

 364. -"i"
  -"i"

 365. "K-a-r-l-s-t-a-d"

 366. -Karlstad
  -Så.

 367. Väldigt enkel, basic. Denna kan man
  använda från tidig ålder.

 368. För att hitta det här, vilka ljud
  som är kopplade till vilken bokstav.

 369. Det här är nästan
  mer en aha-upplevelse-

 370. -för dem som inte har sett det.
  Man kan göra en läsbarhetsvy-

 371. -i webbläsarna. Ni vet hur mycket
  reklam och sånt som sköljer över en.

 372. Det är svårläst och jag råkar klicka.

 373. Med läs- och skrivsvårigheter är det
  ännu svårare med blinkande annonser.

 374. En väldigt enkel grej. De två översta
  är gratistillägg till Chrome-läsaren.

 375. Men i Safari finns det...
  Ni ser ju hur det ser ut.

 376. Trycker jag på några horisontella
  streck i adressfältet-

 377. -så försvinner allt och det blir
  lättare och renare att läsa.

 378. Går man in på en artikel,
  blogginlägg eller receptsida-

 379. -kan ni ofta klicka på strecken.
  Ni ser skillnaden.

 380. Här nere kommer artikeln.
  Först kanske: "Oj. Råkat hamna fel."

 381. Så där.

 382. Fler saker som finns...
  Vi var inne på rättstavning lite.

 383. Där finns det de som tar hänsyn
  mer till grava stavfel-

 384. -som kan funka... De här är från
  hur det funkar i Google Dokument.

 385. Men Stava Rex och Spellright.
  Kan även ta hänsyn-

 386. -till lättförväxlade ord
  som "släckt" eller "släkt".

 387. Med "ck" eller "k"?
  Det beror på sammanhang.

 388. Det är inte alltid lätt
  att veta sammanhanget.

 389. I Google Dokument kan jag få
  rättstavningsförslagen översatta-

 390. -till 90 olika språk. Det är bra
  om jag har svenska som andraspråk-

 391. -och har ett annat modersmål
  så kan jag se.

 392. Kan jag inte orden kan jag få
  översättning till arabiska-

 393. -engelska, spanska
  eller nästan vad du vill.

 394. På Ipad finns en app
  som funkar som ordbehandlare-

 395. -med bokstavsljudning och talsyntes.
  Men också rättstavningskontrollen.

 396. Och för att visa den
  så ser den ut så här.

 397. Jag går in på ett testdokument.

 398. Jag har lite text på svenska
  och engelska.

 399. Vill jag rättstava svenska
  har jag inställt på det.

 400. Då får jag: Jag hann inte med bussen
  till järnvägsstationen.

 401. Då får jag sätta in ordet
  i ett annat sammanhang.

 402. Då hjälper det med med hur "hann"
  ska stavas i den här meningen.

 403. Då klickar jag på "hann".

 404. Så går den vidare till nästa ord.

 405. Här var det "bussen".

 406. Och "järnvägsstationen".

 407. "Vilken genre?" Som inte heller
  är så lätt att stava till alltid.

 408. Så jag kan stava som det låter.
  Vill jag rätta på engelska-

 409. -så får jag hjälp
  med lättförväxlade ord.

 410. Men här får jag en översättning
  som hjälper mig att förstå.

 411. Att det ska ju vara "know"
  som i "veta".

 412. Och även här "which",
  som kan ha olika betydelser.

 413. Så... Då är det den.

 414. "I booked". Och så t.ex. "journey".

 415. Jag kan stava det som det låter.

 416. Exemplet som står nedan
  skrev min son till mig, som är nio.

 417. Fick han och hans syster göra det?
  Jag fattade inte.

 418. "Milkshake"? Vad är det ni vill?

 419. Nej, då han ville göra "mug cake".

 420. Så. Så han hade kunnat få hjälp
  med rättstavningen där.

 421. Fler verktyg man kan ha,
  som också finns till Chromebook-

 422. -fast funkar då på annorlunda sätt.
  OCR för textuppläsning.

 423. Där kan jag även nämna
  en annan talsyntes-

 424. -som jobbar mycket med uppläsning
  av text med OCR, Tool Talk-

 425. -som också finns.
  Det jag tänkte visa i appar.

 426. Jag kan faktiskt ta kort på en text
  och få den uppläst direkt.

 427. Det finns lite olika.
  Den jag tänkte visa kostar pengar.

 428. Den heter Claro Scanpen
  Och då...

 429. Så jag tog den här lilla boken
  som vi har fått i våra påsar.

 430. Så tar jag Claro Scanpen.

 431. Det här gör det ju
  ganska enkelt för mig.

 432. Om jag ser en skylt
  som jag har svårt att läsa-

 433. -eller baksidan av en bok.

 434. Jag kan liksom bara peka med fingret
  på mitt foto.

 435. -Ett ord.
  -"Författarnas".

 436. Eller så tar jag en mening.

 437. "Barnboken är nyskriven och utgår
  från författarnas tidigare..."

 438. Det blev lite märkligt.
  Jag kan markera ett ord-

 439. -eller ett mattetal
  som jag kämpar med att läsa texten i-

 440. -för att avkodningen är svår.
  Då fotar jag, markerar-

 441. -och får det uppläst flera gånger.

 442. Så väldigt basic.

 443. Man kan ha Google Translate-appen
  just för bara denna funktionen-

 444. -och inte översätta det. Men det går.

 445. Inlästa läromedel och böcker.
  Talböcker och ljudböcker.

 446. MTM, Myndigheten för tillgängliga
  medier, har säkert 110 000 böcker-

 447. -som de med läsnedsättning
  har tillgång till.

 448. Men man behöver ingen diagnos, intyg
  eller utredning för tillståndet-

 449. -eller inloggen till Legimus.

 450. Man får läsa de här böckerna utan
  att säga vilka svårigheter du har-

 451. -utan bara försäkra att du har dem.
  Det är en upphovsrättsfråga.

 452. Och det kostar inget.
  Sen har vi Inläsningstjänst.

 453. De är väl störst och finns också här.

 454. De ger alla elever tillgång
  till inlästa läromedel.

 455. Då har man ett abonnemang
  som skolan eller kommunen köper in.

 456. Karlstad ger alla elever tillgång
  till inlästa läromedel.

 457. Då är det bara att gå in i appen
  eller via webbsidan-

 458. -och ladda ner den bok
  som man vill börja läsa.

 459. Historia, religion
  och vad det nu finns.

 460. Om skolan jobbar med det här
  känner inte alla vårdnadshavare till-

 461. -att Legimus och Inläsningstjänst
  finns. Skolan måste informera-

 462. -om att det finns.

 463. Och att man inte värderar att läsa
  med öronen är sämre än med ögonen.

 464. Man kan inte säga det
  för många gånger.

 465. Jag kör på.

 466. Smarta anteckningar finns det också.

 467. Jag var inne på det tidigare,
  bland det första jag sa.

 468. Att kunna lyssna på en föreläsning,
  spela in den och ta anteckningar.

 469. Det här är för de lite äldre
  som sitter på föreläsningar.

 470. Men att kunna sitta på en föreläsning
  och spela in och anteckna samtidigt.

 471. Man kan spela in med en diktafon-

 472. -men då har du en ljudfil på kanske
  en timme som du ska navigera i.

 473. Det kan bli jobbigt.
  Jag har använt den en hel del själv.

 474. Den som heter Audionote. För den här
  har jag suttit med min telefon-

 475. -och det massor av felstavningar.
  Man sitter på en dyslexikonferens-

 476. -i Atlanta. Jag skulle skriva
  en artikel om den föreläsningen.

 477. En fransman föreläste
  på bruten engelska, jättesnabbt.

 478. Jag kan ta kort och lägga in
  samtidigt som jag spelar in.

 479. Vad han sa här? Det ska stå
  "face-" och "word recogintion".

 480. Vad sa han om det?
  Jag klickar på "face".

 481. Då är det taggat i min inspelning.
  Jag trycker på play.

 482. "...i uppfinningen.
  Och i fallet ansikten..."

 483. Jag hade aldrig hunnit anteckna.
  Men jag har det kvar.

 484. Jag kan lätt navigera.
  Vad sa han om bilden?

 485. Det var om hjärnan och dyslexi.
  Klickar jag på bilden-

 486. -hoppar den till 13:32.
  Då får jag precis vad han sa då.

 487. Så fantastiskt verktyg som man skulle
  ha haft när man pluggade, kanske.

 488. Det hade gjort det lättare.

 489. Sen är frågan om man får spela in.

 490. Det kan vara schyst att fråga
  föreläsaren, särskilt i ett klassrum.

 491. Den här är mina sparade
  anteckningar. Jag visade er-

 492. -men det är inget jag delar ut på
  webben. Det kan man ju tänka kring.

 493. Direktöversättning kan man behöva.
  Att slå i en ordbok eller skriva in-

 494. -kan också vara svårt.
  Man kan skriva in ett ord felaktigt.

 495. Då får jag inte upp
  rätt översättningsförslag.

 496. Då finns det några appar
  som kan hjälpa mig.

 497. Jag kan ta ett kort
  med Google Översätt-

 498. -eller Worldictionary,
  där jag med hjälp av kameran-

 499. -kan få ordet översatt direkt.

 500. Om jag går in i den nu så...

 501. Där har vi den.

 502. Om vi tar... Nu får jag det
  till "dutch". Vi kan ta engelska.

 503. Så tar jag boken och riktar jag då...

 504. Så får jag texten översatt.

 505. Det kanske går lite snabbare

 506. Jag har använt den
  för en italiensk meny en gång.

 507. Då ställde jag in den
  på italienska till svenska.

 508. Nåt som går enkelt i appen.

 509. Den heter Worldictionary
  och stavas med ett "d".

 510. Den finns i Iphone-appar.
  Android har nog den.

 511. Många av dem finns också
  till Android. Så ni vet det.

 512. Man ska inte underskatta de inbyggda
  funktionerna i operativsystemet.

 513. T.ex. påminnelser. Ibland har man
  svårt att komma ihåg saker.

 514. "Jag ska ta med gympapåsen
  på torsdagar."

 515. Då kan jag få en pling
  varje onsdagskväll:

 516. "Kom ihåg att packa gympapåsen."
  Kan hjälpa mig lyckas lite mer.

 517. Att jag i kalendern
  kanske lägger in hela schemat.

 518. Eller påminnelser
  innan rasten slutar.

 519. Man kanske blir sen
  för att man har svårt med tider.

 520. Men då kan man få påminnelsen
  om man har telefonen med sig.

 521. "Nu ska jag gå in!"
  Så slipper jag sen ankomst igen.

 522. Men även kamera. Att använda den.
  Fota tavlan och situationer-

 523. -för att förtydliga.

 524. Att kanske även lärarna
  gör det för eleverna.

 525. Dela. Det är så enkelt
  att dela bilder.

 526. För att hjälpa till.
  Allt behöver inte vara text.

 527. Det kan vara nåt som förtydligar
  och förklarar.

 528. Presentationsverktyg.
  Det här med att inte bara värdera-

 529. -den skrivna texten.

 530. Det kanske går lika bra
  att spela in en film.

 531. "Så här går det till."
  Och man förklarar.

 532. Man kan spela in
  en muntlig framställan i stället.

 533. Är det svårt att stå framför klassen
  kan jag göra det i mindre sammanhang-

 534. -och dela filmen med min lärare.

 535. Då kan jag ändå kanske bedöma.

 536. Nu kör jag en vanlig. Det finns ju
  många andra presentationsverktyg.

 537. Jag kör Keynote. Det kan vara Power-
  point eller Google Presentationer.

 538. Det finns en mängd olika.

 539. Sista apparna som jag ska visa
  är nåt som visualiserar uträkningar.

 540. Vissa med läs- och skrivsvårigheter
  har svårt med uträkningar-

 541. -på olika plan.

 542. Ibland är det att man har svårt
  att ta till sig texten.

 543. Men ibland vet man inte hur
  man räknar ett tal.

 544. Och den appen jag tänkte visa
  heter Photomath-

 545. -som är en gratisapp. Nu har jag
  på ett papper skrivit ett tal-

 546. -med handskrift.

 547. Jag kanske ser i facit
  vad talet blir. Talet står i boken.

 548. Jag ser vad det ska bli.
  Men vilket ska jag ta först?

 549. Är det minus, plus eller parentes?
  Hur jag än räknar blir det inte rätt.

 550. Då kan jag få lite hjälp
  med appen som heter Photomath...

 551. ...genom att jag skannar av talet...
  Nu ska vi se.

 552. Så här.

 553. Så där fick jag. Det var ju
  det som stod i facit också.

 554. Men jag har nåt som heter
  lösningssteg. Vad gör jag först?

 555. Jo, först adderar jag talen
  inom parentesen.

 556. Det här kan vara bra
  för många föräldrar också.

 557. "Så hur ska jag hjälpa barnet
  med matten? Jag kan ju inte själv."

 558. Men det gör jag först.
  Först parentesen.

 559. Sen ska jag beräkna potensen.

 560. Och sen beräknar man differensen.

 561. Och då får jag minus 1 815.

 562. Så det kan vara
  väldigt avancerade tal.

 563. Och jag kan gå in i miniräknarläget-

 564. -och ändra.
  "Nej det var ju 28 det stod."

 565. Jag kan ändra
  och se hur talet ändras.

 566. Vissa feluträkningar kan vara
  att jag har tryckt fel.

 567. Jag skulle säga nåt snabbt här
  innan jag avslutar.

 568. Det här är min blogg där jag skriver
  ganska mycket om digitala verktyg-

 569. -och annat inom språk-,
  läs- och skrivutveckling.

 570. Jag tipsar om konferenser. Där står
  det om Dysleximässan till och med.

 571. Så. Den får man gärna följa.
  Där finns instruktionsfilmer-

 572. -och allt kring hur olika appar
  och verktyg funkar.

 573. Förra året gav jag och min kollega ut
  boken "Alternativa lärverktyg:"-

 574. -"Digitalt stöd för elevens språk-,
  läs- och skrivutveckling"-

 575. -som handlar mycket
  om det jag har sagt i dag.

 576. Men lite mer omfattande
  än vad man hinner på 50 minuter.

 577. Här är adressen till bloggen:
  "logopedeniskolan.se"

 578. Har man nån fråga till mig
  finns jag på så finns jag på mejl.

 579. Jag finns även på Twitter.

 580. Sista länken
  är om språkutvecklingsarbetet-

 581. -i Halmstad med förebyggande arbete
  och tidiga insatser-

 582. -för alla elevers språk-, läs-
  och skrivutveckling.

 583. Så. Tack så mycket.

 584. Textning: Oskar Blomberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Johanna Kristensson berättar om hur olika digitala verktyg kan fungera som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Varför är språk och läsning så viktigt? Cirka 20 procent av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det demokratiska samhället. En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjlighet, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Dyslexi och dyskalkyli
Ämnesord:
Dyslexi, Elever med särskilda behov, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, Läs- och skrivsvårigheter, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Vikten av dyslexiutredningar

Om ett barn visar tecken på eftersläpning och motvilja mot läsning är det hög tid att agera, menar logopeden Elisabet Miske. En noggrann kartläggning och bedömning ska ligga till grund för adekvata åtgärder. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

LegiLexi - ett formativt bedömningsstöd

LegiLexi är ett formativt bedömningsstöd som används av tusentals lågstadielärare. Tillsammans med svenska läsforskare har man utvecklat verktyg som på olika sätt gynnar lågstadieelevers läsutveckling. Sofia Norén, verksamhetschef, presenterar här ett heltäckande kartläggningsverktyg och tillhörande analysportal. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Räknesvårigheter och dyskalkyli

Vad kan skolan göra för att hjälpa elever med stora räknesvårigheter? Och vad kan du som förälder göra för ditt barn när matten inte fungerar? Markus Björnström är logoped och har skrivit boken "Värt att veta om dyskalkyli". Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheter

Johanna Kristensson berättar om hur olika digitala verktyg kan fungera som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Varför är språk och läsning så viktigt? Cirka 20 procent av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det demokratiska samhället. En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjlighet, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Engelska när man inte vill och kan

Engelska är ett viktigt ämne, och ofta även efterlängtat. För elever med dyslexi och/eller svårigheter med språket kan det bli riktigt besvärligt och några tappar lusten och självförtroendet. Astrid Frylmark, logoped och metodutvecklare, beskriver vad som kan vålla svårigheter vid olika typer av språkliga problem och presenterar förslag på arbetssätt. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Rättsutredningen för nationella proven för dyslektiker

Blir elever med dyslexi diskriminerade på nationella provet? Juristerna Stellan Gärde och Ola Linder berättar om den pågående rättsaktionen mot kommuner och Skolverket för diskriminering av barn med dyslexi i skolan. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Lyckas med allt, trots dyslexi

Daniella Heljeved är författare och föreläsare och ser sin egen dyslexi som en tillgång. Hon vill hjälpa andra genom att berätta om sina erfarenheter och att allt går med rätt inställning och hjälpmedel. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Ett färgglatt liv

Rebecca Andersson berättar om svårigheter med dyslexi, som bokstavsavkodning, ljudsegmentering, stavning och läsförståelse. Hon berättar om läsning och energinivå men även om styrkor med dyslexi och tips på hjälpmedel och studiestrategier. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Strategier när man lever med språkstörning

Simon Sjöholm arbetar som produktspecialist inom it-relaterade hjälpmedel. Här berättar han om hur han klarade skolan med goda betyg trots sin språkstörning. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Aktuella frågor från Dyslexiförbundet

Hur arbetar Dyslexiförbundet och hur når de ut och informerar om verksamheten? Bengt-Erik Johansson, Inger Rålenius, Ester Hedberg och Janet Eltebo svarar på aktuella frågor och ger allmän information om förbundet och dess historia samt exempel på pågående projekt och arbetsmetoder. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Författaren som inte kan stava

En författare måste inte kunna stava, en författare behöver kunna berätta en bra historia på ett riktigt bra sätt, säger Helene Tursten. Hon är deckarförfattare och menar att hon blev författare tack vare sin dyslexi. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter

Anna Fouganthine förklarar några av de underliggande fonologiska funktioner som är nedsatta vid dyslexi och som gör aktiviteter som läsning och skrivning svårt. Avslutningsvis presenteras ett nytt dyslexitest som utvecklats för att identifiera och kartlägga de fonologiska funktionerna hos individer där man misstänker dyslexi. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande och lärarstöd

Samtal mellan Mikael Björk, Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) och före detta studenterna på Malmö högskola, Jessica Droppe, Ellen Spens och Petra Leube, om vad det innebär med lärarstöd inom entreprenöriellt lärande och hur man ger detta på bästa sätt. Hur applicerades kunskaperna på yrkesrollen efter utbildningen? Moderator: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.