Titta

UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Om UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Vi lever i en tid som upplevs som alltmer föränderlig och komplex. Vad betyder detta för människan som individ och för samhällsbygget? Föreläsningar och samtal från Riksantikvariets höstmöte 2018. Inspelat den 7-8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018 : Kulturarvet och framtidenDela

 1. Den viktigaste anledningen
  att bevara kulturarvet-

 2. -måste vara
  att öka medvetenheten i samhället.

 3. Hej, och tack för att jag fick komma.

 4. Jag heter Sara Sabatini
  och jag kommer från Italien.

 5. Jag är forskare i konsthistoria
  vid universitetet i Genua.

 6. Jag vill presentera den europeiska
  föreningen för kulturarv, ESACH-

 7. -där jag är ansvarig
  för internkommunikation.

 8. Jag fick höra talas om organisationen
  när jag studerade utomlands-

 9. -vid universitetet i Girona,
  som ingick i det här nätverket.

 10. Organisationen föddes som ett svar
  på Europaåret för kulturarv 2018.

 11. I dess anda ville vi
  främja kulturell mångfald-

 12. -visa på behovet
  av ett tvärvetenskapligt synsätt-

 13. -och framför allt öka medvetandet
  hos den unga generationen-

 14. -genom att involvera dem
  i kulturarvsdebatten.

 15. Med det här som mål
  grundades ESACH 2017-

 16. -av ett antal juridikstudenter
  vid universitetet i Passau i Tyskland.

 17. Jag tycker att det är intressant att
  ett projekt med kulturarvet i centrum-

 18. -har kunnat bli verklighet tack vare
  studenter som inte läser humaniora.

 19. I dag kan vi säga att ESACH har blivit-

 20. -det första tvärvetenskapliga
  och generationsspännande nätverket-

 21. -inom kultur- och kulturarvsfältet
  vid europeiska universitet.

 22. Sen dess har nätverket vuxit-

 23. -till att innefatta femton universitet
  i åtta europeiska länder.

 24. Vi finns även i Sverige, som ni ser.

 25. Målet är att ytterligare öka-

 26. -antalet deltagande universitet-

 27. -för att ytterligare styrka
  projektets europeiska dimension.

 28. Just nu har vi samarbeten med
  ett antal, främst tyska, institutioner-

 29. -och med flera
  europeiska publikationer-

 30. -där vi kan publicera forskningsrön
  från ESACH:s medlemmar.

 31. Till exempel publicerade Santander
  Art and Culture Law Review-

 32. -en rapport från ESACH:s möte
  i Girona, som jag ska prata om snart.

 33. Men...

 34. Eftersom vi strävar efter
  en stark europeisk dimension-

 35. -är ett av våra mål för framtiden
  att få stöd av olika institutioner-

 36. -åtminstone i varje land
  där ESACH finns representerat-

 37. -och även att uppnå
  ett officiellt europeiskt erkännande.

 38. Som jag sa hade ESACH sitt första
  möte i juni på universitetet i Girona.

 39. För första gången hade ESACH-
  medlemmar från nästan hela Europa-

 40. -en möjlighet att träffas.
  Det var första gången-

 41. -som vår virtuella kontakt
  kunde bli konkret-

 42. -och när vi kunde dela med oss av
  vårt arbete inom olika forskningsfält.

 43. Vi kunde också diskutera huvuddragen
  i vår gemensamma vision.

 44. Från början var det här en idé-

 45. -som kom från studenter
  vid universitetet i Passau-

 46. -och då ville vi ge
  vår vision och vårt projekt-

 47. -en mer internationell prägel-

 48. -i enlighet med vad ESACH står för.

 49. Då började vi tänka på
  vad vi har åstadkommit hittills-

 50. -och vart vi vill komma i framtiden.

 51. På mötet i Girona
  fanns sju universitet representerade:

 52. Girona, Madrid, Hamburg,
  Münster, Opole och Passau.

 53. Och...

 54. De europeiska och tvärvetenskapliga
  dimensionerna fanns där från början.

 55. Alla ESACH-medlemmar
  har olika infallsvinklar på kulturarvet-

 56. -från olika ämnen som antropologi,
  historia, konsthistoria-

 57. -kulturarvs- och turistfrågor,
  konservering, restaurering och juridik.

 58. Ett av huvudmålen,
  att sammanföra olika ämnen-

 59. -uppfylldes nästan automatiskt
  tack vare de olika kunskaper-

 60. -som deltagarna
  kunde dela med sig av.

 61. De kunde också
  utöka perspektivet för varje fält-

 62. -på sätt som man kanske
  annars aldrig hade gjort.

 63. För mig var det viktigt
  att träffa juridikstudenter-

 64. -för att få med
  den aspekten i min forskning.

 65. Här är titlarna på alla presentationer-

 66. -som gjordes under konferensen.

 67. Man kan se vidden
  på deltagarnas kunskaper.

 68. Jag vill visa några intressanta exempel.

 69. Det första kommer från
  en tjej från Bukarest.

 70. Hon hade den första presentationen
  som handlade om vad hon ser som...

 71. ...bra praxis för bevarandet
  av det immateriella kulturarvet.

 72. Hon baserade sin studie på pizzica-

 73. -som är en traditionell dans
  från södra Italien.

 74. Så det var roligt för mig
  att se nån från Rumänien-

 75. -som studerade italiensk kultur.

 76. Där var två studenter från Hamburg-

 77. -som presenterade projektet
  "Young Heritage Studio"-

 78. -som var ett projekt som skapades
  av en student och en lärare-

 79. -om på hur digitala verktyg på museer
  och andra kulturella institutioner-

 80. -kan hjälpa unga människor
  att tillgodogöra sig museers innehåll.

 81. Två studenter i konsthistoria
  från Münster-

 82. -presenterade
  en blogg som de hade skapat-

 83. -där de samlade historien om det
  mest dolda monumentet i Münster-

 84. -som människor går förbi varje dag
  utan att känna till historien kring det.

 85. På deras blogg har de en historisk
  beskrivning av monumentet-

 86. -men också väldigt personliga känslor-

 87. -kring ett kulturarv som man passerar
  varje dag utan att veta om det.

 88. Deras projekt ledde också
  till en utställning i Münster i juli.

 89. Efter alla presentationer inser vi-

 90. -att alla har haft en gemensam idé-

 91. -att den viktigaste anledningen
  att bevara kulturarvet-

 92. -måste vara
  att öka medvetenheten i samhället...

 93. Ja, medvetenheten i samhället
  kring vad kulturarvet betyder-

 94. -för utvecklandet
  av en kulturell identitet.

 95. Efter alla presentationer började vi
  tänka på vår gemensamma vision-

 96. -kring hur vi ser på kulturarvet.

 97. Första gången
  vi kunde presentera vårt projekt-

 98. -och resultaten av vårt första möte-

 99. -var på konferensen
  för Europaåret för kulturarv-

 100. -som hölls i Berlin i juni.

 101. Innan jag berättar
  vad vi kom fram till i Girona-

 102. -vill jag förtydliga två nyckelkoncept
  som vi använde oss av i Girona.

 103. Våra två nyckelkoncept
  ingår i mottot för konferensen i Berlin:

 104. Delat kulturarv och delade värderingar.

 105. Koncepten är värderingar och att dela.

 106. När det gäller värderingar
  följer vi Farokonventionen från 2005-

 107. -som säger att kulturarvet-

 108. -inte måste ha att göra med-

 109. -bara konserveringspolitik-

 110. -utan att det också
  har att göra med kulturarvet-

 111. -som en resurs för kollektivt minne,
  kreativitet, identitet-

 112. -och ett sätt att knyta samman
  nationer och generationer.

 113. Det innebär att Farokonventionen utgör
  en betydelseförändring-

 114. -från att kulturen
  har ett värde i sig själv-

 115. -till det värde som samhället i stort
  kan få ut av kulturarvet.

 116. Det leder till
  det andra nyckelkonceptet-

 117. -att man måste
  dela med sig av de värderingar-

 118. -som inte utgörs av statiska
  eller materiella komponenter.

 119. I vårt fall handlar det om
  att dela dem i vårt nätverk.

 120. Dessutom har vi tillgång
  till den här virtuella plattformen.

 121. Vi har även
  det akademiska instrumentet-

 122. -och uppdraget att vidarebefordra
  de här värderingarna ut i samhället.

 123. Vi diskuterade också tanken på
  det historiska konstnärliga kulturarvet.

 124. Vi identifierade
  huvudfunktionerna hos konceptet-

 125. -kring historiskt och konstnärligt,
  i att bevara det historiska kulturarvet.

 126. Det här bygger på
  en syn på kulturella värderingar-

 127. -som mest kommer ur
  objektifierade värderingar.

 128. Nästa steg var att diskutera
  tanken på olika kulturarv.

 129. Ett vidare synsätt
  som har ett brett spann.

 130. Vi tror att de värderingar
  som talar till 2000-talet-

 131. -är den kommunikativa, kreativa
  och sociala potentialen hos kulturarvet-

 132. -för dagens kulturella utveckling.

 133. Det måste vara... Det är såna här
  värderingar som måste stimuleras-

 134. -för att uppnå målet med social
  samhörighet, som jag nämnde innan.

 135. Därför såg vi inte på kulturarvet-

 136. -som ett statiskt historiskt dokument-

 137. -utan vi såg därför
  utredandet av detta som väldigt viktigt.

 138. Man kan inte dela värderingar
  i en kontext som man inte studerar.

 139. Men man måste se
  hur dess konkreta potential-

 140. -och dess del i det historiska
  konstnärliga kulturarvet-

 141. -eller kulturarvet i ett vidare begrepp
  kan ge återverkningar i samhället.

 142. Det är därför vi tror så starkt-

 143. -på behovet av en vetenskaplig debatt
  över generationsgränserna.

 144. Alla de här tankarna-

 145. -gav oss en tydligare idé-

 146. -om de tre begrepp
  som kännetecknar vår förening.

 147. Tvärvetenskaplighet
  har att göra med tanken-

 148. -att vetenskapen inte följer en enkel
  väg, utan att det finns ett samspel.

 149. Vi vill också undvika att olika
  tillvägagångssätt skapar en byråkrati-

 150. -som när det gäller
  studier av ekonomi eller juridik-

 151. -eller att man hamnar i akademisk
  isolering, som inom humaniora.

 152. ESACH verkar också
  över flera generationer.

 153. Vi tror på samarbete
  mellan studenter på olika nivåer-

 154. -på kandidat-, master- och
  doktorandnivå, och även professorer.

 155. Samarbetet mellan olika generationer
  har också en annan aspekt-

 156. -som inte bara är en intern aspekt,
  utan som även är viktig externt.

 157. Vi vill arbeta mot andra generationer-

 158. -och ge alla en möjlighet
  att ta del av kulturarvet.

 159. Vi tror att vidarebefordra kulturarvet-

 160. -till framtida generationer är centralt
  för att frammana ett ansvar-

 161. -och en medvetenhet om det
  materiella och immateriella kulturarvet.

 162. Sist men inte minst
  har vi den europeiska dimensionen.

 163. Den är väldigt viktig.

 164. Vi vet att kulturarvet
  spelar en viktig roll-

 165. -i utvecklandet av en känsla
  av samhörighet inom Europa.

 166. Vi är väldigt medvetna om det,
  eftersom de flesta av oss växte upp-

 167. -med skolutbyten
  i ERASMUS-programmet.

 168. Vi vet hur kulturen
  kan spela en viktig roll-

 169. -som en länk
  mellan människor med olika bakgrund.

 170. I enlighet med ovanstående mål
  är vårt uppdrag-

 171. -att bidra till pågående utveckling
  av kultur- och kulturarvskoncepten.

 172. ESACH:s mål för framtiden-

 173. -är att ytterligare förstärka
  den europeiska dimensionen-

 174. -genom att utöka nätverket
  till ännu fler europeiska universitet-

 175. -och genom att få stöd
  av fler europeiska institutioner.

 176. Ett annat viktigt mål är att,
  trots att ESACH föddes-

 177. -inom ramen
  för Europaåret för kulturarv 2018-

 178. -så vill vi fortsätta projektet
  efter 2018.

 179. Ett år är inte tillnärmelsevis nog
  för att utveckla våra mål-

 180. -och etablera långsiktiga kontakter
  mellan studenter från hela Europa.

 181. Vi vill åtminstone organisera
  ett möte om året-

 182. -vid ett europeiskt universitet.

 183. Trots att vi har
  byggt upp ett virtuellt nätverk-

 184. -så vet vi att ett riktigt utbyte
  bara kan äga rum-

 185. -när det virtuella mötet blir konkret-

 186. -och vi får möjlighet att diskutera
  och utbyta idéer mellan oss.

 187. Tanken är att de mötena
  ska bli konferenser med workshops-

 188. -och besök på städernas kulturarv.

 189. Vi vill också öppna mötena
  för en bredare publik-

 190. -för att vi har som mål
  att nå flera generationer-

 191. -och också för att det genom att föra in
  kulturarvet i utbildningssektorn-

 192. -går att få ett riktigt erkännande
  hos olika samhällen för deras kulturarv.

 193. Här, på kulturarvskonferensen-

 194. -hade vi möjlighet
  att sprida vårt budskap-

 195. -vid European Policy Debate-

 196. -under det europeiska kulturarvsmötet
  den 22 juni.

 197. Vi blev ombedda att sprida ett budskap.

 198. Vi fick tre minuter på oss
  att sprida det här budskapet.

 199. Det var ett komplicerat uppdrag.
  Vi skulle sprida det här budskapet-

 200. -inför ledarna för kulturarvssektorerna-

 201. -det vill säga många kulturministrar.

 202. Många europeiska kulturministrar
  var närvarande.

 203. Frågan var vad vi ville berätta
  för Europa från vår generation-

 204. -och från oss
  som unga studenter och unga forskare.

 205. Vi insåg att det vi ville förmedla-

 206. -var vår önskan att få delta aktivt
  i kulturarvsdebatten.

 207. Jag skulle vilja läsa en liten del av
  det här budskapet. Det vi krävde var:

 208. "Europas unga måste få tillgång
  till platser, monument, arkiv"-

 209. -"och institutioner för materiellt
  och immateriellt kulturarv."

 210. "Man kan inte kräva
  att en ung generation ska delta"-

 211. -"om man ger dem
  en passiv konsumentroll."

 212. "Om vi ska ta över
  era ansvarsområden"-

 213. -"måste ni acceptera
  att vi också har en egen åsikt."

 214. Det vi vill säga
  är att vi är medvetna om-

 215. -att vår generation förhoppningsvis-

 216. -kommer att ta över ansvaret
  och rollerna inom kulturarvssektorn.

 217. För att kunna göra det
  måste våra åsikter också räknas.

 218. Också, som jag sa-

 219. -eftersom vi växte upp
  med det här ERASMUS-programmet-

 220. -så är vi väldigt medvetna om hur
  kultur kan hjälpa oss kommunicera-

 221. -trots språkliga och kulturella hinder.

 222. Även om det är ett hinder
  är vi medvetna om att det kan ses-

 223. -även som en riktig sambandslänk.

 224. Nu när jag har presenterat ESACH-

 225. -skulle jag vilja säga lite om mitt eget
  personliga perspektiv på ESACH.

 226. Jag ska börja med att säga att mitt
  huvudämne gäller hur nutida konst-

 227. -kan dra nytta av
  utbildningsprogram på museerna-

 228. -som kan hjälpa besökare
  att närma sig-

 229. -komplexa nutida konstuttryck-

 230. -som ibland kan vara
  väldigt svåra att ta till sig.

 231. Därför skulle jag vilja
  citera ett uttalande-

 232. -som chefen
  för kommunikationsavdelningen-

 233. -på konstmuseet i Wien
  gjorde under ett TEDx-anförande-

 234. -för ett par år sen, om jag minns rätt.

 235. Han sa att det största hindret som
  museer kan skapa för sina besökare-

 236. -är om besökaren måste fråga sig själv:
  "Är jag smart nog för att förstå"-

 237. -"det som visas på museet?"

 238. Jag blev väldigt inspirerad
  av det anförandet-

 239. -och nu läser jag
  vid universitetet i Girona.

 240. Jag gjorde ett utbyte förra året,
  och är tillbaka som doktorand.

 241. Min avhandling handlar om
  Tàpies-stiftelsen i Barcelona-

 242. -där jag sen också
  ska jobba efter examen.

 243. För att presentera mitt ämne
  vill jag fokusera på en definition-

 244. -av kulturarv, som det beskrivs
  i Farokonventionen, där det står:

 245. "Kulturarvet är en grupp resurser
  som vi har ärvt från det förflutna."

 246. Att man koncentrerar sig på det
  förflutna är naturligtvis förståeligt-

 247. -eftersom man skulle kunna säga
  att historien är en kulturell produkt-

 248. -som blir en del av vårt kulturarv
  och en del av vår identitet.

 249. Men det här fokuset på det förflutna-

 250. -kan göra att vi inte ser på det
  som görs nu som en del av kulturarvet.

 251. Men jag menar att det är en del
  av den kultur som vi producerar nu-

 252. -och det skulle kunna bidra
  till en kritisk blick på vår samtid-

 253. -eftersom nutida konst refererar till
  den tid som vi lever i och upplever nu-

 254. -och som vi känner till
  av egen erfarenhet.

 255. Till skillnad från värdet av det
  förflutna, som är nästan automatiskt-

 256. -eftersom historien
  har definierat vem vi är nu-

 257. -och det är också
  huvudanledningen till bevarandet-

 258. -så håller värdet hos nutida konst
  ännu på att skapas och definieras.

 259. Därför tror jag
  att den nutida konsten av i dag-

 260. -ska ses genom dess kommunikativa,
  kreativa och sociala potential-

 261. -som jag pratade om förut
  som ESACH:s huvudmål-

 262. -eller ESACH:s huvudkoncept.

 263. Jag vill citera ännu ett uttalande-

 264. -från konsthistorikern Ben Street-

 265. -som han sa under en workshop-

 266. -om förmedlingsprojekt
  under Manifesta 10:

 267. "Att inte engagera sig i konst
  som ett samtal"-

 268. -"är att missförstå
  konstens plats i konsthistorien"-

 269. -"eftersom det mesta av
  den nutida konsten bygger på dialog."

 270. Det här är viktigt.

 271. All konst genom alla tider-

 272. -och ännu mer
  när vi pratar om nutida konst-

 273. -måste ses i ett perspektiv av
  att man för en ständig dialog.

 274. Att inte engagera sig i nutida konst
  med en kommunikativ process-

 275. -innebär att man förnekar
  dess historiska betydelse.

 276. Det kan också leda till att människor
  som inte har tillgång till nutida konst-

 277. -inte känner att den kan vara en del
  av kulturarvet för framtiden-

 278. -eller att den skulle kunna bli
  en del av deras identitet.

 279. När jag presenterade ESACH
  vid Berlinmötet i juni-

 280. -uttryckte jag en önskan att mitt
  universitet skulle ingå i nätverket.

 281. I dag är jag glad att säga att vi
  håller på att utveckla ett projekt-

 282. -som har att göra med-

 283. -omvärdering och förbättring
  av ett historiskt område i Genua-

 284. -och det är ett bra exempel på
  historia i många olika lager.

 285. Där finns en väldigt
  heterogen befolkning-

 286. -med både ERASMUS-studenter
  och invandrare-

 287. -och det finns många människor där
  som bor i historiska byggnader-

 288. -utan att alltid vara medvetna om det.

 289. Jag skulle vilja integrera
  mitt universitet i nätverket-

 290. -för att det vi gör
  skulle kunna visa på hur viktigt det är-

 291. -att förmedla kulturarvet för en publik-

 292. -som man ser som aktiva besökare.

 293. Jag vill avsluta med att berätta-

 294. -att vi håller på att organisera
  ESACH:s andra möte-

 295. -som ska hållas vid universitetet
  i Genua förmodligen på våren 2019.

 296. Med det skulle jag vilja tacka er
  för att ni har lyssnat på mig.

 297. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kulturarvet och framtiden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sara Sabatini forskar i konsthistoria vid universitetet i Genua. Hon ingår i ESACH (The European students association for cultural heritage) som är ett gränsöverskridande nätverk mellan åtta länder i Europa för samarbete inom kulturarvet med ett ungt perspektiv. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Ämnen:
Geografi > Europa, Samhällskunskap
Ämnesord:
Etnologi, Europa, Historia, Kulturarv, Kulturhistoria, Socialantropologi, Studenter, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Bildning som demokratiprojekt i en splittrad tid

Föreläsning med Ida Östenberg, författare och docent i antikens kultur och samhällsliv. Med exempel från antikens Grekland och Rom belyser och analyserar hon samtiden med särskilt intresse för demokrati, nationalism och betydelsen av bildning. I ett efterföljande samtal medverkar även Henrik Berggren, historiker och författare, samt Carl Heath, regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet. Inspelat den 7 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Kulturarvet och socialt hållbar utveckling

Jenny Lönn, kommunikationsstrateg, utvecklar strategier åt kunder inom vitt skilda sektorer. Hon arbetar för ett företag som är internationellt verksamt inom omvärldsanalys, förändringsarbete och tillväxtstrategi. Hur väcker vi engagemang kring kulturarvets roll i vår föränderliga tid? Avslutande samtal med riksantikvarie Lars Amréus och Jörgen Peters, länsråd i Halland. Inspelat den 7 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

En personlig resa i en föränderlig tid

Sada Mire kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Hennes sätt att utforska somalisk och afrikansk historia var en resa som först började med att förstå svenskt arv och dagens samhälle. Idag är hon gästprofessor i Nederländerna, och den enda aktiva somaliska arkeologen i Somalia och Somaliland. Hon är även grundaren till organisationen Horn Heritage. Föreläsningen följs upp av en intervju av Karin Altenberg. Inspelat den 7 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Identitet, minnet och meningen med kulturarvet

Ett tvärdisciplinärt samtal om människans förutsättningar att förhålla sig till tid, minne, komplexitet och förändring. Medverkar gör Pontus Wasling, hjärnforskare, Carl Reinhold Bråkenhielm, präst, teolog och professor i empirisk livsåskådningsforskning, samt Keith Wijkander, filosofie doktor i arkeologi, författare och mångårigt verksam inom svensk kulturpolitik. Moderator: Evelina Wahlqvist. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Det senaste från Uppåkra arkeologiska center

Under tusen år var skånska Uppåkra en maktplats. Karin Nilsson, från Stiftelsen Uppåkra arkeologiska center, berättar om dagens Uppåkra som en innovativ mötesplats med fokus på barn och arkeologisk metodik. Här får barn utforska arkeologiska gåtor med hjälp av data från två av världens främsta forskningsanläggningar - Max IV och ESS, belägna i Lund. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Från Davos till Karlshamn

I somras klubbades Davosdeklarationen "Towards a high-quality Baukultur for Europe". Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn, delar med sig av sina perspektiv på arkitektur, rotlöshet och platstillhörighet. Vad krävs av en byggnad eller miljö för att den ska vara betydelsefull för många? Och hur kan arkitekter och planerare arbeta för att skapa och tillvarata dessa värden på lokal nivå? Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Kulturarvet och framtiden

Sara Sabatini forskar i konsthistoria vid universitetet i Genua. Hon ingår i ESACH (The European students association for cultural heritage) som är ett gränsöverskridande nätverk mellan åtta länder i Europa för samarbete inom kulturarvet med ett ungt perspektiv. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Yttrandefrihet i Kongo-Kinshasa

Doktor Denis Mukwege, mottagare av Nobels fredspris 2018, är chefsläkare vid Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa och världskänd för sitt arbete för våldtagna kvinnor. Här håller han ett brandtal för dem som står upp för orättvisorna i hans land. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

En vandring i Surbullestan

Stadsbilden i Norrköping dominerades under 1800-talet av textilfabrikerna längs Motala ström. Vi visas runt i staden av Anette Kindahl, intendent vid Norrköpings stadsmuseum, som berättar om industrialismens genombrott, om miljön i staden och på fabrikerna, och om Moa Martinson som skrivit tre böcker om sin uppväxt där. Vi får också veta hur det kom sig att Norrköping kallades Surbullestan.