Titta

UR Samtiden - MR-dagarna 2018

UR Samtiden - MR-dagarna 2018

Om UR Samtiden - MR-dagarna 2018

Föreläsningar och samtal från Mänskliga rättighetsdagarna 2018. Här möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker och ideellt engagerade varje år för att diskutera, lyssna och engagera sig i frågor kring som bidrar till utvecklingen av mänskliga rättigheter lokalt i Sverige och globalt i världen. Inspelat den 11-17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Till första programmet

UR Samtiden - MR-dagarna 2018 : Ett år efter #metooDela
 1. Om du slår nån med en stekpanna
  är det inte matlagning.

 2. Att sno en bil är ingen bilpool. Att
  våldta ett barn är inte sex med barn.

 3. Språket har enorm kraft att berätta
  vad som händer och vems ansvaret är.

 4. Välkomna allihop!

 5. Nu har det gått drygt ett år-

 6. -sen metoo-revolutionen
  drog i gång i världen.

 7. Många pratar om en revolution,
  men också en backlash.

 8. Syftet med samtalet är att landa
  och summera vad metoo har lett till.

 9. Har vi förändrat synen på sexuellt
  våld? Har vi fått en bredare syn?

 10. Har språket förändrats?
  Hur då i så fall?

 11. Kan språket förändra attityder?

 12. Jag är Kristina Wicksell
  från Make Equal-

 13. -en stiftelse för
  antidiskrimineringsfrågor.

 14. Vi har sett metoo från olika håll.

 15. Dels
  i alla debatter som varit i media-

 16. -dels som den enorma gräsrotsrörelse
  som metoo var.

 17. Men också att många stora företag
  och organisationer, tack vare metoo-

 18. -har börjat med förebyggande arbete
  mot sexuella trakasserier.

 19. Så jag, utan att svara för alla här,
  vill säga-

 20. -att metoo har haft stor betydelse.

 21. Med mig för att prata
  har jag tre eminenta gäster.

 22. Ibrahim Alkhaffaji, journalist.
  Karin Milles, språkvetare.

 23. Och Rebecka Andersson från Unizon,
  som samlar 130 tjej-/kvinnojourer.

 24. Ni ska få börja med att berätta hur
  ni uppfattade metoo för ett år sen.

 25. Vad var er bild? Hur tog ni emot
  metoo, i era roller och som personer?

 26. Vill Ibrahim börja?

 27. Det var väldigt överväldigande.

 28. Man anade det,
  men man visste inte riktigt.

 29. Jag såg på Facebook-

 30. -en tjejkompis efter den andra som
  skrev "metoo", kort och slagkraftigt.

 31. Man såg på Twitter
  när folk började skriva.

 32. Men även olika organisationer och
  branscher. Det var överväldigande.

 33. En känsla som landade i mig var:
  Nu vet man.

 34. -Tack. - Karin.
  -Det var överväldigande.

 35. Intresset steg vartefter.

 36. Jag postade "metoo" lite snabbt en
  morgon och tänkte inte mycket på det.

 37. Sen kom tsunamin av vittnesmål.

 38. Jag fattade inte vad jag gjorde
  och var med om förrän efter ett tag.

 39. Sen blev jag överväldigad
  och imponerad av hur snabbt-

 40. -särskilt den svenska rörelsen
  organiserade sig i branschupprop.

 41. Man samordnade och fick styr på det.
  Det gjorde en väldig skillnad.

 42. Rebecka?

 43. Det är lite speciellt för oss
  som jobbar i kvinnojoursrörelsen.

 44. Unizon är ett riksförbund som har
  ungefär 90 000 stödkontakter per år.

 45. Våra medlemmar har det.
  Vi har haft metoo i fyrtio år.

 46. För oss var det som att-

 47. -andra utanför vår värld
  började uppleva vår värld.

 48. Som privatperson påverkades mitt
  flöde och jag såg mycket runt mig.

 49. Det bästa sättet att förklara
  vad vi gör i jobbet var att säga:

 50. Det du ser som flöde nu under
  några veckor är vår värld varje dag.

 51. Då kunde vi förstå magnituden.

 52. Våldet är ju så här vitt förekommande
  varje dag, inte bara de här veckorna.

 53. Varför tror ni att
  så många kallade det en revolution?

 54. Vad är det största avtrycket
  som metoo har gjort?

 55. Jag kallar det för revolution
  för att det utmanade makten.

 56. Det slog uppåt, sparkade uppåt.

 57. Det var en rörelse,
  det är en punkt för en revolution.

 58. Man ställde arbetsgivare mot väggen.

 59. Man ställde kulturinstitutioner
  och självaste regeringen mot väggen.

 60. Man utmanade strukturer och normer
  som länge sågs som normala.

 61. De började ifrågasättas
  och fortsätter ifrågasättas.

 62. Därför kallar jag det en revolution.

 63. Du frågade
  "varför blev det så stort?"

 64. Mitt cyniska svar är att det var
  kändisar från USA och på internet.

 65. Precis som du sa,
  fenomenet var ju inget nytt.

 66. Men plötsligt
  fanns det en plattform som blev stor-

 67. -på grund av dem som drog i gång det.

 68. Men det stora som de har gjort, eller
  som metoo-rörelsen lyckades med-

 69. -var i specifika fall att förövare
  som fick ta ansvar för handlingarna.

 70. Men generellt också samordningen-

 71. -av de mer långtgående,
  strategiska...

 72. Det handlade om
  ny lagstiftning, rutiner-

 73. -att sprida kunskap om det som finns.

 74. Plötsligt fick man
  legitimitet och kraft bakom det.

 75. Det blev annorlunda efter metoo.

 76. För att knyta an, det är svårt
  att säga om det var en revolution.

 77. I så fall var den kort.

 78. Men det blev stora konsekvenser
  i delar av världen.

 79. Alla länder
  har inte haft samma metoo-våg.

 80. Men det utmanade makten.

 81. Våld behandlas som en individuell
  fråga men är en strukturell fråga.

 82. Magnituden hjälpte till
  att se att det är strukturellt.

 83. Det är inte "den våldtagna kvinnan"
  utan alla jag känner har erfarenhet.

 84. En stor effekt blev att alla våra
  jourer fick en ökning i stödsökande.

 85. Kvinnor har alltid
  berättat om våld på olika sätt-

 86. -kanske inte öppet på sociala medier-

 87. -men de har i alla tider
  berättat om mäns våld och övergrepp.

 88. Men alla har inte alltid haft rätt
  till stöd eller vetat var det finns.

 89. Antalet stödsökande har ökat stort.

 90. Det är såklart revolutionerande att
  utsatta kvinnor får stöd och hjälp.

 91. -Varför tror du ökningen har skett?
  -Det är en blandning av saker.

 92. Vi benämner våld. Man förstår
  att det är väld man har utsatts för.

 93. Det är inte bara ett bråk-

 94. -eller nån som är jobbig utan en
  våldshandling. Det är en medvetenhet.

 95. Det blir lättare när man ser
  att andra också söker stöd.

 96. Jag kanske också har rätt till stöd.
  Man har ofta en förminskande känsla-

 97. -eller skam.

 98. När man såg andra förstod man att
  man kanske också hade rätt till stöd.

 99. Det är en kombination.

 100. Får jag tillägga nåt?

 101. Det jag också tycker är bra
  är att tjejer som inte var medvetna-

 102. -blev medvetna i och med metoo och
  reflekterade över vad de utsatts för.

 103. "Vänta, det där var inte okej."

 104. Och den största segern för metoo
  är att unga tjejer upplever det här.

 105. Snacka om att man kommer kämpa
  väldigt hårt i framtiden.

 106. Det är en revolution, för det är
  en process. De slutar inte nu.

 107. Det har lyfts både
  som en styrka och en svaghet i metoo-

 108. -att det var
  så stor variation på berättelserna.

 109. Det var från riktigt grova våldtäkter
  till det som kanske betecknas sexism.

 110. Vissa kritiker
  ville inte blanda ihop de sakerna.

 111. Andra menar att det är bredden
  och det går ingen skarp gräns.

 112. Jag har länge varit kritisk mot-

 113. -medias rapportering om
  sexuella övergrepp, långt för metoo.

 114. Man väljer alltid exceptionella fall.

 115. Man väljer ett hårt bildspråk
  med fokus på den utsatta personen.

 116. Man väljer
  att använda vissa ord och inte andra.

 117. Jag skrev om det nyss och fick svar.

 118. En vän till mig,
  en vanlig tjej, berättar:

 119. "I mina tonår, nyligen utsatt för
  en våldtäkt jag inte berättat om"-

 120. -"sökte en radiokanal folk som
  ville berätta om vad de utsatts för."

 121. "Jag tog steget och hörde av mig"-

 122. -"och berättade
  för reportern vad som hänt."

 123. "Jag var övertygad om
  att min story betydde nåt."

 124. "Reportern sa
  att min berättelse inte passade."

 125. "De sökte en mer klassisk våldtäkt,
  en överfallsvåldtäkt."

 126. Det stämmer
  med min bild av medias rapportering.

 127. Trots att metoo hade bredden
  halkade media in i den fällan.

 128. Man valde enskilda, sensationella
  fall, gärna kopplade till kändisar.

 129. Varför blir det så?

 130. Jag vänder mig till Ibrahim, du får
  stå till svars för alla journalister.

 131. Det beror på strukturen.

 132. En tjej som har blivit "trakasserad"
  är inte "klickvänligt".

 133. Man får inte fler läsare.
  Det är inte spektakulärt.

 134. Det är en del av strukturen. Killar
  är killar. Man för bort problemet.

 135. Det beror på
  individualiseringen i samhället.

 136. Man tar det grövsta och värsta
  fallet och kratsar allting kring det.

 137. Exempelvis en känd person som blivit
  utsatt av en annan känd person-

 138. -där finns alla ingredienser för att
  få klick. Det är de stora medierna.

 139. Men i fackliga tidningar
  tar man upp "små" frågor-

 140. -som inte hamnar på
  Aftonbladet eller DN.

 141. Fackliga tidningar försöker
  koppla det till anställningen.

 142. Vi har ett stort jobb att göra,
  speciellt de stora medierna.

 143. Det är struktur
  och individualisering.

 144. Jag representerar ju inte media.

 145. En del av metoos styrka var
  att den inte var beroende av media.

 146. Det var ett sociala medier-fenomen.

 147. Plötsligt
  fick alla otypiska berättelser höras-

 148. -som inte hade nåt nyhetsvärde i sig.
  Det var grejen.

 149. Metoo lyckades runda medielogiken och
  fick sin kraft nån annanstans ifrån.

 150. Självklart finns en medielogik
  man inte kommer ifrån.

 151. Kanske
  har det ändå hänt nåt inom medierna.

 152. Att vi diskuterar här
  är del av en större medvetenhet.

 153. Medierna har kanske öppnat för att
  även otypiska berättelser får plats.

 154. Men självklart kommer vi inte
  ifrån medielogiken, tyvärr.

 155. Jag håller med om att det blev en
  bredd som syntes i alla fall just då.

 156. Samtidigt tycker jag
  att vi hamnade mycket i kvinnors...

 157. Vilken kvinna är det? Grovt eller ej?
  Vad räknas som värt att berätta?

 158. Anledningen till det
  handlar om struktur, normer-

 159. -och synen på
  vad som är värt att rapportera.

 160. Men det är också ett manligt problem.
  Det här är mäns ansvar.

 161. Män utövar i princip allt våld
  i samhället oavsett vem som drabbas.

 162. Det är inte lätt att utmana
  den makten. Det är jättejobbigt.

 163. Det är jobbigt
  även som journalist eller utgivare.

 164. Det är svårt men nån måste göra det.

 165. Nån måste påpeka att det är mäns
  ansvar och problem. Det är läskigt.

 166. Det farligt att utmana den manliga
  makten som har med våld att göra-

 167. -eftersom män utövar våld.
  Det är svårt.

 168. Men jag önskar att vi skiftar...
  Nu vet alla och vi har pratat om det.

 169. Nu behöver vi skifta fokus
  och ha ett metoo om mäns ansvar.

 170. Det finns tydliga och fasta bilder
  av vem som är en förövare.

 171. Och vem som är ett offer. Offret är
  svagt och man väljer att vara offer.

 172. Det handlar inte om
  vad man utsatts för.

 173. Tycker ni att man har utvecklat synen
  på vem som är offer och förövare?

 174. -Har det förändrats tack vare metoo?
  -Nu tittar alla på mig.

 175. Spontant tycker jag inte det.

 176. Vi pratar fortfarande om våldtäkter i
  parker, överfall och gruppvåldtäkter.

 177. Fruktansvärt, men inte typiskt.

 178. Vi klarar inte av att prata om
  att förövare både är individer-

 179. -som ska ställas till svars, och
  att det är ett strukturellt problem.

 180. Jag tycker inte
  att vi klarar av bilderna samtidigt.

 181. Men jag jobbar inte i media, som ni.

 182. Jag tycker att det har förändrats.

 183. Ofta
  har man haft bilden att våldtäkt-

 184. -är en ful man bakom busken
  redo att anfalla.

 185. Så är det inte efter metoo. Vi vet
  att det är kultur- och medieprofiler-

 186. -arbetsgivare, chefer.
  Den gamla bilden har monterats ner.

 187. I stället vet vi
  att det kan vara vem som helst.

 188. Det är vem som helst. En kulturprofil
  som länge var högt uppsatt.

 189. En mediaprofil, chefer...
  På så vis har det absolut förändrats.

 190. När bilden av förövaren ändras vet vi
  vem offret är och hur hon utsätts.

 191. Som representant för forskarsamhället
  säger jag vi vet inte än.

 192. -Vi hade en diskussion om det innan.
  -Hur många slutsatser kan man dra?

 193. Vi vet inte än.
  Vi måste börja forska.

 194. Det är inte bara i medierna
  vi är intresserade av skillnaden.

 195. För som sagt,
  det finns en massa kunskap om detta.

 196. Folk insåg inte det plötsligt
  i november 2017 att vi har problem-

 197. -vad gäller offer och förövare.
  Många har haft den kunskapen länge.

 198. Nu är det diskussioner på olika plan,
  som i media.

 199. Men också hemma
  och på sociala medier.

 200. Men vad diskussionen leder till
  vet vi inte.

 201. -När kommer vi ha forskning på det?
  -Det finns forskning på gång.

 202. Får jag säga nåt om mediabilden?

 203. Vi skulle behöva en metoo-diskussion
  om våldsutsatthet och våldsförövare-

 204. -som inte handlar om huruvida
  kvällspressen ska namnge eller inte.

 205. Jag förstår att den pressetiska
  diskussionen måste finnas.

 206. Media lever i en ny tid. De etiska
  reglerna är skapade för länge sen.

 207. Men den diskussionen ska inte finnas
  på bekostnad av enskilda kvinnor-

 208. -som vågat berätta
  om sin våldsutsatthet.

 209. Media är inte domstol.

 210. Det gynnar ingen att prata om ifall
  Wallin eller Timell ska namnges.

 211. De berättelserna måste få finnas
  för att berätta om våldsutsatthet.

 212. Mediedebatten får föras parallellt.

 213. De fallen gör också
  att många ser en backlash.

 214. Den diskussionen
  kanske har tagit över.

 215. Kopplat till det du sa om att vi ska
  tala om män och att det är lösningen.

 216. En undersökning för nån månad sen
  visade att 85 procent av männen-

 217. -tycker att män bör ta ansvar
  för att motverka våld.

 218. I samma undersökning
  med samma män uppger 49 procent-

 219. -att de rannsakat sitt eget beteende.

 220. Så män tycker att andra män
  ska ta ansvar, generellt sagt.

 221. Hur gör vi då? Hur får vi män att
  förstå att det börjar hos en själv?

 222. Det här är kärnfrågan och det är
  speciellt att svara som kvinna.

 223. Jag var med i ett samtal
  för två dar sen om detta.

 224. Jag har perspektivet
  att ha jobbat med mäns våld.

 225. Vi är ofrivilliga experter på mäns
  våld sedan decennier. Jag kan säga...

 226. Hur får vi män att ta ansvar?
  Vi hamnar lätt i polariteter.

 227. De som inte bryr sig och känner sig
  skuldbelagda. "Jag våldtar inte."

 228. Vi ser olika ytterligheter. Den stora
  massan befinner sig mittemellan.

 229. Man är illa berörd. Man förstår att
  det rör ens flickvän, syster, mamma.

 230. Jag tror att sprängkraften finns där.
  Vi behöver mest vara lite praktiska.

 231. Det här kanske låter förmätet,
  men jag vill uppmuntra män att...

 232. Alla måste inte föreläsa för 10 000
  personer. Det finns massor att göra.

 233. Om vi uppmuntrar män att se hur
  kvinnor organiserat sig i alla tider-

 234. -så skulle steget inte bli så stort.

 235. Hur löser vi
  att 49 procent rannsakar sig själva?

 236. Men vad är att rannsaka sig själv?

 237. Man kan se det som en jättehög andel.
  Varannan man har rannsakat sig själv.

 238. Hur var det för 15 år sen? Att det är
  mäns ansvar finns ingen tvekan om.

 239. Jag vill uppmuntra till att ta både
  individuellt och kollektivt ansvar.

 240. Inte starta nya organisationer utan
  kroka arm med de som jobbat länge.

 241. Och göra små individuella saker.

 242. Man behöver inte ha kunskap om hur
  man förändrar hela huligankulturen.

 243. Det är svårt. Men man kan säga till
  på arbetsplatsen när saker händer.

 244. I kommentarsfält
  kan man peppa och stötta kvinnor.

 245. Man kan ifrågasätta när andra män
  är nedlåtande. Man kan göra mycket.

 246. Jag tycker 49 procent är fantastiskt!
  Är glaset halvfullt eller halvtomt?

 247. I detta fall är det halvfullt.
  Allt över noll procent är bra.

 248. Allt under 100 procent är
  naturligtvis inte tillräckligt bra.

 249. Men det är en fantastiskt start.

 250. Är rannsakan av sig själv
  det enda vi kräver?

 251. Man kan tycka att man är toppen.
  Frågan är vad siffran står för.

 252. Det viktiga är att män också börjar
  jobba med det kvinnor gjort länge-

 253. -av ren överlevnadsinstinkt.

 254. Tråkigt nog är det effektivt
  när män påverkar män.

 255. Det är mer effektivt
  än när kvinnor tjatar.

 256. Sen viskar en karl i örat och han
  blir feminist. Det ska vi utnyttja.

 257. Du får återigen
  representera en kategori.

 258. 49 procent är inte alls bra. Glaset
  är halvtomt. Det är inte mycket folk.

 259. Det finns tre lösningar...

 260. Jag kommer inte med lösningar,
  men tankar man kan ta med sig.

 261. Våga skapa dålig stämning,
  speciellt vi män.

 262. Vi är rädda att förlora kompisar.

 263. Men om vi ifrågasätter de närmaste
  så kan vi...

 264. Nån kille från de 49 procenten säger
  till kompisen "det var dåligt gjort".

 265. "Du borde tänka över ditt beteende."

 266. Jag är stor beundrare av utbildning.

 267. Där har arbetarklassen och facket
  stort ansvar.

 268. Fixa studiecirklar. Ha bildnings-
  kvällar. Förklara saker för män.

 269. Det hela måste börja i förskolan.

 270. Men vi börjar möta en reaktionär
  rörelse som tycker det är genusflum.

 271. Men det är för att skapa frihet för
  kvinnor så de inte utsätts av män.

 272. Skapa dålig stämning. Fackföreningar
  måste ta sitt ansvar. Och bildning.

 273. Om vi tar språket.
  Det har väldigt stor betydelse.

 274. Vi har varit inne lite på det.

 275. Vi har en ny sexualbrottslag på plats
  som trädde i kraft i somras.

 276. Som jag tror kommer förändra synen
  mycket på sexuellt våld.

 277. Vi som har lobbat för den här
  sexualbrottslagen har en stor del...

 278. En enkel beskrivning är att ändra
  sloganen många feminister har använt-

 279. -"ett nej är ett nej". Så stod det på
  många demonstrationsplakat tidigare.

 280. Nu vill vi befästa
  att allt annat än ett ja är ett nej.

 281. Det ska alltid vara ett aktivt ja.

 282. Det här har du pratat om,
  att säga nej. Kan du kort förklara?

 283. Jag är samtalsforskare i botten.

 284. Det var en stor aha-upplevelse när
  jag läste en artikel om att säga nej.

 285. En amerikan hade studerat hur kvinnor
  säger nej till sexuella inviter.

 286. De sa allt annat än nej.
  "Jag har huvudvärk, mens."

 287. De svarade inte eller drog sig undan.

 288. Om man tittar allmänt hur vi gör
  när vi erbjuder varandra saker-

 289. -säger vi ja
  med stor entusiasm direkt.

 290. Men när vi vill säga nej, till kaffe
  eller sex, är vi otroligt subtila.

 291. Vi pausar, ger ursäkter,
  drar oss undan och blir stela.

 292. Det här har vi lärt oss så alla
  uppfattar subtila nej i vardagen.

 293. Vi uppfattar och förstår
  att nej sägs på ett subtilt sätt.

 294. Nu kan vi börja kräva
  att även killar-

 295. -förstår och
  låtsas om att de förstår nejen.

 296. Det handlar om att de gör sig dumma.
  De vill inte höra.

 297. Allt utom ett tydligt ja är ett nej,
  i de allra flesta fall.

 298. Det gäller även sexuella situationer.

 299. Det var en ögonöppnare att se att det
  är så in i de minsta interaktionerna.

 300. När en vill och den andra inte vill-

 301. -så är nejet subtilt
  och vi förstår det.

 302. Jag håller med om att det är
  att ointelligentgöra en hel grupp-

 303. -att säga
  att de inte förstår signaler.

 304. Jourrörelsen har alltid jobbat med
  att benämna våldet för vad de är.

 305. Bland annat jobbar vi mycket med
  metoden "Response-based practice".

 306. Jag tänkte läsa upp
  vad Allan Wade brukar säga:

 307. Om du slår nån med en stekpanna
  är det inte matlagning.

 308. Att sno en bil är ingen bilpool. Att
  våldta ett barn är inte sex med barn.

 309. Språket har enorm kraft att berätta
  vad som händer och vems ansvaret är.

 310. Jag tänkte komma till just språket.
  En av huvudtalarna är Jackson Katz.

 311. Han har ett viralt klipp
  om hur språket ändras.

 312. Det som hände i en situation
  var att en man slog en kvinna.

 313. Men i rubriker står det ofta att en
  kvinna blev slagen eller våldtagen.

 314. Man har förlorat förövaren.
  Där är lösningen.

 315. Pratar vi inte om problemet
  kan vi inte lösa det.

 316. Har språket den makten?

 317. Kan det leda till politiska åtgärder,
  resurser eller handlingar?

 318. -Hur stor betydelse har språket?
  -Jättestor.

 319. Filosofen Michel Foucault sa
  att språk skapar sociala praktiker.

 320. Hur vi pratar om saker kommer att
  implementeras i verkligheten.

 321. Som ni sa, man måste verkligen...

 322. Min syster har två barn,
  en tjej och en kille.

 323. Det är bra att man börjar tidigt.

 324. Killen började störa tjejen
  och hon sa "stopp!". Då slutade han.

 325. Den här interaktionen mellan
  individer redan som små spelar roll.

 326. Han visste: "Hon sa stopp, då måste
  jag sluta." Det har förskolan lärt.

 327. Man måste börja med språket.
  Ett nej... Allt annat än nej...

 328. Tyvärr sa jag fel:
  Allt annat än ja är nej.

 329. Språket är superviktigt, verkligen.

 330. Jag tänkte på det du sa "en kvinna
  blev slagen" och rubriker i media.

 331. Jag ska vara djävulens advokat.

 332. Att man lägger fokus på offret
  snarare än på förövaren-

 333. -för att
  offret har utsatts för nåt hemskt.

 334. Men det måste finnas nån balans.

 335. Ibland vet man inget om förövaren.
  Då sprider man den info man vet.

 336. Men många gånger är det inte så.

 337. Man vet vem förövaren är men pratar
  bara om offret. Men åter till språk.

 338. Huruvida det påverkar lagar är
  Sverige ett exempel på att det gör.

 339. Vi har bland världens främsta lagar
  vad gäller kvinnofrid och sexbrott.

 340. Det är för att vi enträget har använt
  kvinnors erfarenheter av mäns våld-

 341. -för opinionsbildning
  och förändrat lagar.

 342. Det jag kan sakna är att normer lever
  kvar i hög grad i rättsväsendet.

 343. Vi har bland världens bästa lagar
  men nästan ingen döms för våldtäkt.

 344. Normer och regler kring det,
  att försöka glida undan ansvar-

 345. -att inte benämna
  förövarens ansvar och handlingar-

 346. -saknas fortfarande delvis
  i rättsväsendet.

 347. Den enskilda ska hållas ansvarig.

 348. Hur vi pratar om det påverkas oss.

 349. Det påverkar i det långa loppet
  lagstiftning och kunskap.

 350. Om man ska göra lemonad av citronerna
  så kan man...

 351. Som språkforskare är det tacksamt
  varje gång jag slår upp Metro-

 352. -och ser rubriken "Kvinna slogs..."

 353. Då kan jag diskutera det
  med studenterna.

 354. Man ser tydligt
  att den aktiva parten försvinner.

 355. Det är tacksamt för att diskutera
  normer och strukturer-

 356. -som vi har blandade åsikter om vad
  som är rätt och vem som är skyldig.

 357. Jag blir lycklig när journalister
  gör den där fadäsen igen.

 358. Det är nog ofta ett uttryck för ren,
  slentrianmässig, klichémässig dumhet-

 359. -när man gör så. Men om vi vänder på
  det får vi syn på det i högre grad.

 360. Verkligen.

 361. En tanke från journalistskolan man
  tog med sig var om man ska skriva:

 362. Kvinna trakasserades
  för att hon var gravid.

 363. Eller:
  Chefen trakasserade en gravid kvinna.

 364. Det aktiva verbet är viktigt. Vi ser
  en makthavare och en underordnad.

 365. Då syns konflikten även i rubriken.

 366. Extra viktigt nu när de flesta
  bara läser rubrik och ingress.

 367. Då får man ingen mer information.

 368. Du kanske kan hålla
  en lång föreläsning, men...

 369. Hur mycket påverkar språket oss?
  Vad vi väljer att prata om och hur?

 370. Du frågar en forskare och väntar dig
  att jag ska säga "53 procent".

 371. Det går inte att mäta sorgligt nog.

 372. Det finns experiment som visar att vi
  blir påverkade av hur saker uttrycks.

 373. Det är en självklarhet. Det påverkar
  men det är svårt att säga hur mycket.

 374. Självklart påverkar det. Det är ett
  fantastiskt redskap att jobba med.

 375. Du nämnde Allan Wade. Hur pratar vi
  om våldet? Vilka ord använder vi?

 376. Ska vi säga "samlag" med två personer
  där den ena inte alls är med på det?

 377. Det kommer från "ligga tillsammans".

 378. Fast om en inte är med på det
  ska vi inte säga samlag-

 379. -utan prata om vad förövaren gör.

 380. Ett exempel som jag är kluven till
  är våldsbegreppet i våldtäkt.

 381. Det diskuterades i samband med
  den nya sexualbrottslagen.

 382. Ett skäl till att personer upplever
  att de inte blivit våldtagna-

 383. -är att de inte känner igen sig
  i våldsbegreppet.

 384. Våldtäkter innehåller sällan
  det vi ser som fysiskt våld.

 385. Ni menar att det är viktigt
  att omdefiniera våldsbegreppet.

 386. Det är vad MR-dagarna handlar om.

 387. Våld behöver inte vara att slå nån på
  käften. Våld ka vara mycket bredare.

 388. Hur tänker ni?

 389. Det här är en av de stora frågorna.
  Det svåra är att vi lever i...

 390. Alla tider förändras
  och språk utvecklas så klart.

 391. Vi är inte där än, där gemene man
  har en bred bild av vad våld är.

 392. Att kalla nån hora, är det våld?

 393. Därför tycker vi att våldtäkt
  fortfarande är ett viktigt begrepp.

 394. Det är viktigt att förövaren ska ta
  ansvar. Det är en allvarlig handling.

 395. Förslaget var "sexuell kränkning"
  men det slår inte lika hårt än.

 396. "Jag är dömd för sexuell kränkning."

 397. Vi är inte riktigt där än
  där det kan hända.

 398. Det är en utmaning
  att bredda synen på våld.

 399. Vi måste vara tydliga
  med vad vi benämner.

 400. Speciellt när det gäller
  att hitta stödsökande också.

 401. "Våld" är kanske inte rätt ord,
  utan bara fråga vad nån varit med om.

 402. Jag tror vi kan göra det samtidigt.
  Vi kan bredda synen på våld-

 403. -och förstå att det inte behövs
  fysiskt våld för att vara utsatt.

 404. Vad är det att rannsaka sig själv?
  Det råder förvirring. Vem mäter det?

 405. Att förändra sig som person-

 406. -är inget som görs i en handvändning,
  kanske inte på ett år efter metoo.

 407. Samtidigt har jag inte tålamod med
  att vänta på att män ska göra det.

 408. Men jag tänker så här, att vi saknar
  faktiskt manligt ledarskap i det här.

 409. Inga föregångare ställer sig upp
  och säger vad det innebär.

 410. Det finns inga samtalsgrupper
  på arbetsplatser.

 411. Kvinnor har i alla tider
  organiserat sig efter vad som behövs.

 412. I alla kvinnogrupper
  pratar man om det här.

 413. Hur är jag i relation till andra?
  Vad är mitt ansvar?

 414. Det ingår inte i att vara man i dag.

 415. Vi pratar inte med killar
  om hur vi påverkar varandra.

 416. Hur min mansroll påverkar andra. Hur
  mitt bristande ansvar påverkar andra.

 417. Vi behöver förebilder.
  Det saknar vi i dag.

 418. Jag ser ut över publiken
  och fördelningen män-kvinnor.

 419. Det är symptomatiskt att det är flest
  kvinnor som är här och driver frågan-

 420. -och har kämpat av tvång
  mot en massa manligt våld.

 421. Kvinnor ska fortsätta göra det de gör
  så får vi hoppas att män hoppar på.

 422. Jag tänker, som jag nämnde i början,
  att det börjar med förskolan.

 423. Om man ska rannsaka sig har det
  gått långt. Då måste man reflektera.

 424. Men om vi får in beteendet tidigt
  behövs ingen rannsakan. Då nås målet.

 425. Sen kräver det flera generationer.

 426. Problemet är att när män kommer hem
  läser vi inte, vi gör ingenting.

 427. Fackföreningsrörelsen har ett ansvar
  att ordna bildnings-/samtalskvällar-

 428. -så att man får kontinuitet.

 429. Då hoppas jag att siffran blir högre,
  men jag garanterar ingenting.

 430. Jag håller med om
  att vi ska börja i förskolan.

 431. Men det är inte barns ansvar att det
  ser ut så här. Vi upprätthåller det.

 432. Dessutom tittar barn på vad vi gör
  och lyssnar mindre på vad vi säger.

 433. Om pappa och mamma är på ett sätt-

 434. -och de i förskolan säger att
  "det här är att vara kille och tjej"-

 435. -så har vi parallella samtal.
  I vår tid har vi parallella kulturer.

 436. Vi har en feministisk regering,
  det finns genusprogram i skolor-

 437. -aktivt jämställdhetsarbete
  i myndigheter.

 438. Samtidigt har vi
  sociala medier och en populärkultur-

 439. -som är helt påverkad
  av porrindustrin, som hatar kvinnor.

 440. Allt vi gör
  och utbildar barn och unga i-

 441. -pågår samtidigt som vi har internet,
  filmer och tv som berättar nåt annat.

 442. Ska vi lära barn det måste vi säga:

 443. "Jag fattar att du ser annat
  som jag ogillar."

 444. "Jag ska ta mitt ansvar
  och protestera mot det"-

 445. -"och visa vad som är rätt i
  att vara en riktig man eller kvinna."

 446. Vi ska försöka,
  trots det deppiga samtalsämnet-

 447. -tänka att vi alla kan göra nåt.

 448. Metoo är ett bevis på att alla kan
  delta och förändra. Det var styrkan.

 449. Jag vill att ni alla kommer på
  ett tips som ni kan ge till publiken-

 450. -som jag förmodar
  håller med om mycket vi sagt.

 451. Vad kan man göra
  för att förändra och påverka?

 452. Kan man tänka på hur man pratar?

 453. När jag ser artiklar
  med konstiga rubriker eller foton-

 454. -brukar jag mejla skribenten
  och be dem byta ut.

 455. Ofta gör de det. De valde bilden av
  obetänksamhet. Vad mer kan man göra?

 456. Härligt att få avsluta med lite
  målfokus. Vi ska ha lösningsfokus.

 457. Jag vill uppmuntra till att fortsätta
  känslan ni hade i början av metoo.

 458. Den överväldigande känslan
  av hur många och hur tungt det är.

 459. Bär med er att
  det fortsätter vara så här varje dag.

 460. Lyssna på kvinnors berättelser.
  Ni behöver inte ha smarta svar.

 461. Ett tips till alla utsatta är att
  det finns hjälp. Du är inte ensam.

 462. När det gäller män vill jag upprepa:
  Var lite aktivister!

 463. Vi behöver civilaktivister
  som gör små handlingar i vardagen.

 464. Det gör stor skillnad.
  Säg till på bussen, din kompis.

 465. Visa att riktig styrka
  är att inte låta saker passera.

 466. "Du är min kompis. Jag tycker att
  du är på fel spår. Jag säger emot."

 467. Och att ta handling
  på sociala medier.

 468. Jag vill säga att man som enskild
  person ska passa på att haka på-

 469. -den här vågen av många initiativ
  som kommer nu efter metoo.

 470. Att man som enskild hakar på
  det som redan görs-

 471. -av organisationer och initiativ.

 472. Allt från Killmiddag till
  arbetsplatsrelaterade studiecirklar.

 473. Det finns mycket att uppgå i
  där det finns strukturer och idéer.

 474. Som enskild
  kan man haka på kollektivet.

 475. Metoo blev stort
  för att många koordinerade sig.

 476. Man får inte glömma
  styrkan i många tillsammans.

 477. -Man behöver inte hitta på nåt nytt.
  -Nej.

 478. Mitt tips riktar sig främst till män.

 479. Som ni sa, våga skapa dålig stämning.

 480. Våga ifrågasätta dina kompisars,
  din brors eller fars beteende.

 481. Fråga om arbetsplatsen
  har en jämställdhetspolicy-

 482. -och alkoholpolicy. Alkohol kan vara
  inblandat om man går på after work.

 483. Hur funkar den?
  Om ni inte har det, gör en!

 484. Prata med fackföreningar om varför
  de inte arrangerar studiecirklar-

 485. -eller samtalskvällar. Våga
  skapa dålig stämning, helt enkelt.

 486. Tack för bra tips. Och att reflektera
  över språket. Hur pratar vi?

 487. Ni sa att det är mest kvinnor
  som organiserar sig.

 488. Den här frågan
  kallas ofta "kvinnofråga".

 489. Att prata om det
  som en fråga för alla.

 490. Tack alla som kom och tack panelen.

 491. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett år efter #metoo

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

2017 vittnade tiotusentals kvinnor under hashtaggen #metoo om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. Vad ledde uppropet till och vad behöver hända framöver? Medverkar i samtalet här gör Kristina Wicksell från stiftelsen Make Equal, Ibrahim Alkhaffaji, journalist, Rebecka Andersson från organisationen Unizon och Karin Milles, språkvetare. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Ämnen:
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Jämställdhet, Politik, Samhällsvetenskap, Sexuella trakasserier, Sociala frågor, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - MR-dagarna 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Efter #metoo - fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

Panelsamtal mellan Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, Helene Jesnes, juridisk rådgivare på Likestillings- och diskrimineringsombudet, LDO, i Norge, Trine Hammer senior inspektör på Arbeidstilsynet i Norge, Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande för Handelsanställdas förbund, Lina Tidell, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita. Moderator: Anna Danielsson Öberg. Inspelat den 11 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

När kritik stämplas som terrorism

Musikern och aktivisten Masha Alyokhina från Pussy Riot och fristadsmusikern Michail Borzykin diskuterar hur kritik kan stämplas som terrorism för att undvika opposition. Hur regimen i Ryssland har splittrat den politiska oppositionen, bland annat genom att falskt anklaga demonstranter för uppror och våld mot polisen och sedan döma dem till fängelse. Moderator: Anna Wigenmark. Inspelat den 15 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Transpersoners utsatthet för våld

Ett panelsamtal om trakasserier och våld mot transpersoner. Vilka förändringar och åtgärder måste sättas in för att få stopp på detta? Medverkar gör Yolanda Bohm, transaktivist, Ulrika Westerlund, utredare hos regeringen, Pär Viktorsson Harrby, utbildare i jämlikhetsfrågor, Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom, Maria Tillquist, kurator RFSL. Inspelat den 15 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Hbtq-personers våldsutsatthet

RFSL Stödmottagning (före detta brottsofferjour) har under tjugo gett stöd till hbtq-personer utsatta för hot eller våld. Under seminariet berättar Maria Tillquist, kurator på RFSL Stödmottagning, om våldsutsatta hbtq-personers erfarenheter och behov, samt om RFSL:s möjligheter att ge stöd. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Slumpvis utvald - rasprofilering inom rättsväsendet

Hur effektiv är profilering egentligen inom brottsbekämpning? Medverkar gör Leandro Mulinari, kriminolog, Victor Olisa, doktor i kriminologi, Katri Linna från Civil Rights Defenders, Fatima Doubakil, aktivist och Diana Nyman, aktivist. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Skyddat boende - ur mänskliga rättigheters perspektiv

Såväl barn som vuxna som utsatts för våld har rätt till stöd- och skyddsinsatser från samhället. Men var går gränsen mellan kommunernas och civilsamhällets ansvar? Medverkar i samtalet gör Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Nisha Besara, statsvetare, Marit Birk, Socialdepartementet, Helena Ewalds, THL Finland, Moa Mannheimer, Barnafrid, Elin Holmgren, Unizon och Jenny Westerstrand, Roks. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Rätten att slippa näthot

Ett samtal om vad som bör och kan göras för att förhindra hat, hot och radikalisering på nätet. Hur skyddar vi samtidigt yttrandefriheten? Och vem bär ansvaret för att motverka näthat och hot? Medverkar gör Alfiaz Vayia, ARDI (European parliament anti-racism and diversity intergroup), Tomas Åberg, Näthatsgranskaren, Mischa E Thompson, rådgivare USA:s kommission och Soraya Post, EU- parlamentariker. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Israel och Palestina - människorätt i motvind

2017 var det värsta året för palestiniers möjlighet att röra sig in och ut ur Gaza sedan 2014. För varje dag växer desperationen, 95% av dricksvattnet är otjänligt, befolkningen har elektricitet under endast fyra timmar om dagen. Här möts Hagai el Ad från organisationen BT Selem i Israel och Mahmoud AbuRahma från Al Mezan i Gaza för att diskutera situationen. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Faran med att försvara mänskliga rättigheter

Människorättsförsvarare hotas, trakasseras och ibland dödas när de försvarar våra grundläggande mänskliga rättigheter. I detta seminarium diskuteras farorna för människorättsförsvarare. Medverkar gör Anna Wigenmark, generalsekreterare Ordfront, Andrea Rocca, Front Line Defenders, Sakile Sifelani, Women in politics support unit Zimbabwe och Pierre Esperance, RNDDH Haiti. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Kärlek som blir våld

Hat mot muslimer förenar de högerextrema och radikalnationalistiska rörelserna i Europa. Går det att förklara varför de hatar så intensivt att de är beredda att ta till våld? Varför upplever de mångkulturalism, feminism och mänskliga rättigheter som hot? Medverkar gör Anna Wigenmark, generalsekreterare Ordfront, Mattias Gardell, religionshistoriker och författare samt Patrik Hermansson, utredare Hope not hate. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Ett år efter #metoo

2017 vittnade tiotusentals kvinnor under hashtaggen #metoo om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. Vad ledde uppropet till och vad behöver hända framöver? Medverkar i samtalet här gör Kristina Wicksell från stiftelsen Make Equal, Ibrahim Alkhaffaji, journalist, Rebecka Andersson från organisationen Unizon och Karin Milles, språkvetare. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Mänskliga rättigheters framtid - med frågestund

2018 fyllde den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Finns det rättighetsfrågor som saknas i allmänna förklaringen men som har blivit viktiga idag? Vilka rättigheter är det framförallt som hotas idag? Tidigare vice generalsekreteraren och före detta utrikesministern Jan Eliasson föreläser. Moderator: Dona Hariri. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Mänskliga rättigheters framtid

2018 fyllde den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Finns det rättighetsfrågor som saknas i allmänna förklaringen men som har blivit viktiga idag? Vilka rättigheter är det framförallt som hotas idag? Tidigare vice generalsekreteraren och före detta utrikesministern Jan Eliasson föreläser. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Samtal om Ett gott hem för alla

Artisten, författaren och aktivisten Hans Caldaras i samtal med Fred Taikon som är ordförande för tidskriften É Romani Glinda. De pratar om fotografierna i uställningen Ett gott hem för alla och berättar om upplevelser i barndomen. Bilderna är tagna under 1950- och 1960-talen av Anna Riwkin och Björn Langhammer. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Ricardo - stilbildaren

Adam Smiths ”Nationernas välstånd” fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.