Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Föreläsningar av 2018 års Nobelpristagare. Inspelat den 7-8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien och Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018 : Frances H Arnold, kemiDela
 1. Vi har alla dessa verktyg,
  men för 30 år sen ställde jag frågan:

 2. Hur komponerar man ihop det? Livets
  kod är som en symfoni av Beethoven.

 3. Jag vill tacka
  Kungliga Vetenskapsakademien-

 4. -Nobelkommittén för kemi-

 5. -min familj och mina vänner.
  Många av dem är här.

 6. Och jag vill speciellt tacka mina gamla
  och nya studenter. Några är här i dag.

 7. För det är egentligen deras bidrag
  som jag kommer att prata om i dag.

 8. Jag är ingenjör.

 9. Jag känner vördnad och fascination
  för kemin i den biologiska världen.

 10. Det finns en sån mångfald av
  transformationer. De ger upphov till-

 11. -den skönhet och funktionalitet
  som vi ser i den naturliga världen-

 12. -komplexiteten
  hos produkterna som naturen skapar.

 13. Och när man tänker på
  hur hon kan sätta ihop de produkterna-

 14. -med lätthet och elegans
  och enastående effektivitet-

 15. -från enkla, förnybara startmaterial,
  som finns i riklig mängd-

 16. -för mig är det en inspirationskälla
  för framtidens kemi.

 17. Vilka utför kemin? Enzymerna, dessa
  enastående molekylära maskiner.

 18. De katalyserar alla kemiska reaktioner
  i den levande världen. Nästan alla.

 19. Och de är kodade i dna.

 20. Jag känner vördnad inför
  och inspireras av enzymerna-

 21. -men även av naturens process
  för att skapa dem.

 22. Naturen skapar allt i den levande
  världen med hjälp av evolution.

 23. Det är en enastående maskin
  som genererar mångfald.

 24. Det är en enkel algoritm
  med mutationer och naturligt urval.

 25. Den ger ett recept för anpassning,
  optimering och innovation.

 26. Den har skapat allt liv runtom oss.

 27. Det började med en gemensam
  förfader, en enkel livsform-

 28. -för mer än tre miljarder år sen.

 29. Jag ville bygga nya enzymer.

 30. Jag var proteiningenjör på 1980-talet.
  Vi brottades med ett enkelt problem:

 31. Vi visste inte tillräckligt
  - och det gör vi fortfarande inte-

 32. -om hur en dna-sekvens
  kodar för funktion-

 33. -för att vi skulle kunna formge
  ett nytt enzym med lyckat resultat.

 34. Därför studerade jag
  processen i naturen.

 35. I dag kan vi läsa dna,
  och vi kan skriva dna.

 36. Man kan mejla en sekvens till
  sin leverantör, och få det levererat.

 37. Vi kan redigera dna med Crispr-Cas.
  Vi har alla dessa verktyg.

 38. Men för 30 år sen gav jag mig
  i kast med det här problemet:

 39. Hur komponerar man ihop det? Livets
  kod är som en symfoni av Beethoven.

 40. Det är intrikat, det är vackert,
  men vi vet inte hur man skriver så.

 41. Men naturen kan det.
  Där finns den här processen.

 42. Vi kan tänka på alla proteiner som har
  funnits sen vår gemensamma förfader-

 43. -som mängden av proteiner
  som är relevanta för biologin.

 44. Biologer studerar
  den här lilla gröna platsen.

 45. Det är bara en oändligt liten del
  av de proteiner som är möjliga.

 46. Universumet med alla möjliga proteiner
  är en tummelplats inför framtiden.

 47. Här vill jag utforska,
  och jag vill utforska här för jag tror-

 48. -att lösningen på många
  av mänsklighetens problem finns här.

 49. Det här är ju en utmaning,
  för det här rummet är vidsträckt.

 50. Det är större än antalet partiklar
  i universum, många gånger större.

 51. Jorge Luis Borges skrev
  novellen "Biblioteket i Babel".

 52. Där beskrivs ett oändligt bibliotek
  med alla böcker som är möjliga.

 53. Bibliotekarierna förtvivlar: "Hur söker
  jag i detta universum av sekvenser?"

 54. Det är samma sak
  med alla möjliga proteiner.

 55. Men de flesta av de möjliga böckerna
  innehåller bara nonsens.

 56. Slumpmässiga bokstavskombinationer
  är inget mot att kunna pumpa upp olja.

 57. Hur kan jag söka i biblioteket
  och hitta nånting meningsfullt?

 58. Det är ett svårt problem.
  Det här rummet är så stort.

 59. Vi har hört stora siffror i de här
  experimenten: miljarders miljoner.

 60. Hur letar man? Jag har inte tio upphöjt
  till miljarders miljoner doktorander-

 61. -inte ens tio upphöjt till nio!

 62. Om vi letar efter ett stort protein...
  Antikroppar kan vara ganska stora.

 63. Hos ett enzym
  finns det enormt många möjligheter.

 64. Det finns tusentals sätt att skapa en
  enda mutation hos ett typiskt protein.

 65. Och miljontals sätt att skapa två.

 66. Och skapar man tre...
  Det växer exponentiellt.

 67. Vi kan inte söka i det här rummet
  utan att fundera lite på processen.

 68. John Maynard Smith hjälpte mig
  att angripa problemet-

 69. -i en artikel som publicerades 1970,
  favoriten bland artiklar på 1 1/2 sida.

 70. Han sa att man kan tänka sig
  proteiner ordnade i ett rum-

 71. -där varje sekvens omges av grannar
  som skiljer sig åt med en mutation.

 72. Han menade att för att evolution
  ska ske - och han tror att den sker...

 73. De flesta här tror nog
  att evolutionen sker.

 74. Då måste funktionella proteiner
  finnas i det här rummet-

 75. -så att varje funktionellt protein,
  sånt som finns under skon-

 76. -omges av åtminstone
  några andra funktionella proteiner.

 77. De bildar ett nätverk - kanske glest,
  för de flesta sekvenser är nonsens.

 78. De bildar ett nätverk
  där evolutionen kan vandra.

 79. Precis det här har proteiner gjort
  under 3 1/2 miljarder år.

 80. De har ackumulerat mutationer,
  en i taget för det mesta-

 81. -och det har skapat dagens proteiner.

 82. Jag vill göra bättre proteiner:
  enzymer som löser mänskliga problem-

 83. -så jag vill lägga till en dimension,
  och det är fitness-

 84. -förmågan,
  hur väl ett enzym utför en ny uppgift.

 85. Det definieras av mig
  i de här experimenten.

 86. Vi kan se det som ett optimerings-
  problem i ett fitnesslandskap.

 87. På 1980-talet visste vi mycket lite
  om strukturen hos detta landskap.

 88. Om det är mycket ojämnt
  är de flesta mutationer dåliga-

 89. -och skickar ner en
  i ett bråddjup av icke-funktion.

 90. Evolutionen är sträng i det fallet.

 91. Men om det är jämnt,
  och John Maynard Smith menade-

 92. -att det måste vara jämnt
  för att vi ska finnas här-

 93. -då kan man använda
  enkla optimeringsprocesser.

 94. Vetenskap är en evolutionär process,
  liksom allt som människor tar sig för.

 95. Den bygger på det som redan finns,
  och man kombinerar saker på nya sätt.

 96. Det hände mycket intressant på
  1980-talet och i början av 1990-talet.

 97. Manfred Eigen pratade
  om experimentell molekylär evolution.

 98. Jerry Joyce fick RNA att evolvera i
  labbet. Det var riktad evolution av RNA.

 99. Jeremy Knowles visade-

 100. -att gynnsamma mutationer
  hos proteiner kan ackumuleras.

 101. Stuart Kauffman pratade om teoretiska
  sökningar i fitnesslandskapet.

 102. Filosofen Dan Dennett försåg mig
  med underbara ord och ett ramverk-

 103. -för idéerna som jag arbetade med.

 104. Allt det här förenades
  i en enkel process.

 105. Skillnaden
  mellan mina experiment och deras-

 106. -är att jag inte kan söka igenom en
  miljon eller en miljard olika molekyler.

 107. Vi måste titta på en i taget.
  Man får fram det man letar efter.

 108. Om man tittar på ett enzym måste
  man undersöka vad det enzymet gör.

 109. Kanske kan vi testa några tusen saker
  eller några tiotusen.

 110. De flesta av mutationerna är dåliga-

 111. -så vi fick noggrant överväga
  hur vi skulle kunna få en optimering.

 112. Man skapar en eller ett par mutationer
  åt gången i molekylen - slumpmässigt-

 113. -och undersöker noga de små effekter
  man kan förvänta sig efter en mutation.

 114. Om man vill få nåt helt annorlunda
  än det man börjar med...

 115. Utgångspunkten är viktig. Man får inte
  en kapplöpningshäst från en åsna.

 116. Att välja den är nåt mycket rationellt.

 117. Om man vill få fram nåt annorlunda
  krävs upprepning.

 118. Man måste ackumulera mutationer
  över flera generationer.

 119. Det gav oss en experimentell process,
  som har visat sig vara användbar.

 120. Om man utgår från sin åsna...

 121. De flesta enzymer är bra. Naturen
  har optimerat dem för deras uppgift.

 122. Men om jag ber dem utföra en ny
  uppgift, är de mindre entusiastiska.

 123. Och deras fitness sjunker dramatiskt.

 124. Men enkla ackumulerade mutationer
  över flera generationer-

 125. -kan optimera enzymet
  för den nya uppgiften.

 126. Arbetet som vi påbörjade på 1980-talet
  kulminerade-

 127. -i den här första artikeln,
  som publicerades 1993.

 128. Keqin Chen visade
  att vi kunde anpassa ett enzym-

 129. -till en högst onaturlig miljö.

 130. Många biokemister sa: "Ni kan inte
  göra så, det kommer inte att fungera."

 131. "Ett enzym fungerar aldrig
  i dimetylformamid. Det gillar de inte."

 132. Vi visade att man med några
  få mutationer och den här processen-

 133. -kan få det att fungera lika bra
  i en lösning med 50 eller 60 % DMF-

 134. -som det gjorde i sin naturliga miljö.

 135. 1995 träffade jag Pim Stemmer.

 136. Det var strax efter hans artikel
  om dna-shuffling.

 137. Vi träffades på Santa Fe Institute,
  och hans vision fängslade mig.

 138. Han introducerade
  idén om sexuell rekombination.

 139. Det är en annan sökstrategi
  för evolutionen.

 140. Det fungerar bra. Vi får diversitet när
  ens dna kombineras med nån annans.

 141. Pim pratade om att det var
  en molekylär förädlingsprocess.

 142. Jag använder ofta det uttrycket
  när jag presenterar mitt arbete.

 143. Tråkigt nog gick Pim bort år 2013-

 144. -men han startade ett bolag som
  förde ut min och hans teknik i världen.

 145. Tack vare deras arbete på Maxygen
  och arbetet på andra laboratorier-

 146. -har den här processen
  med riktad evolution skapat enzymer-

 147. -som finns i tvättmedel eller
  används vid läkemedelsframställning.

 148. De används
  inom många olika branscher i dag.

 149. Jag är stolt över tillämpningarna
  men tog inte fram dem.

 150. Men det fina är att om man
  tillhandahåller ett enkelt ramverk-

 151. -och ingenjörer
  vill att det ska vara enkelt-

 152. -då kan hela världen använda det.

 153. Men vi lärde oss intressanta saker
  om enzymer under arbetets gång.

 154. De anpassar sig förstås snabbt.
  Det visste vi inte då.

 155. Vi visste inte hur många
  mutationsrundor som krävs-

 156. -för att ett enzym ska få en ny funktion
  eller fungera i en onaturlig miljö-

 157. -eller processa ett nytt substrat.
  De sakerna skedde snabbt.

 158. Vi lärde oss också att det är långt kvar
  tills vi kan formge dem.

 159. Redan på 90-talet visste jag
  att processen skulle bli användbar-

 160. -för den var snabb
  och kom upp med oväntade lösningar.

 161. Mutationer skedde överallt i proteinet,
  20-30 ångström från den aktiva ytan.

 162. Ingen kunde förklara dem,
  än mindre förutsäga dem.

 163. Här har vi
  en fantastisk optimeringsmekanism.

 164. Man tar alltså ett biologiskt enzym
  och optimerar det för olika funktioner.

 165. Nu ska jag snabbspola fram till i dag,
  så att jag kan avsluta med framtiden.

 166. I dag är jag inte så intresserad av
  optimering, även om det är viktigt-

 167. -utan mer av
  hur evolutionen skapar nya saker.

 168. Hur kan man skapa enzymer
  som katalyserar reaktioner-

 169. -som man inte har hittat i den
  biologiska världen? I alla fall inte än.

 170. Man kan inte gå till en databas och
  hitta ett enzym till en viss reaktion.

 171. Hur kan vi föra in reaktioner som
  människan har uppfunnit under 100 år-

 172. -in i den effektiva biologiska världen-

 173. -och genetiskt koda helt ny kemi?

 174. Jag trodde att det skulle bli svårt.

 175. Enzymer är så fint konstruerade
  med funktionella grupper-

 176. -för att katalysera reaktioner
  och stabilisera övergångsstadiet.

 177. Hur skapar man en helt ny aktiv yta?

 178. Det är en försiktig process, det som
  jag beskrev, med en mutation i taget.

 179. Men det är fel tankesätt, för naturen
  skapar nya enzymer hela tiden-

 180. -för att bryta ner antibiotika
  som kostade en miljard dollar-

 181. -men vanligtvis som svar på det
  som människan gör med planeten.

 182. Ett exempel: ett starkt bekämpnings-
  medel som har använts i över 60 år-

 183. -ansågs inte vara
  biologiskt nedbrytbart-

 184. -men plötsligt
  kunde ett enzym avklorera atrazin.

 185. Det blev en rik kvävekälla
  för organismen som kom på det.

 186. Och den spred sig i världen.
  Det är evolution i realtid.

 187. Evolution i realtid
  när vi använder bakteriedödande tvål.

 188. Vi orsakar och driver på evolutionen.
  Den sker snabbt.

 189. Hur går det här till?
  Hur får man evolution i realtid?

 190. Det som händer är att enzymer
  redan har de där förmågorna.

 191. De är som doktorander. - Ni klarar
  långa arbetsdagar med dåligt betalt.

 192. Men ni kan kanske spela piano
  eller diska, om ni måste.

 193. Om ni inte kan försörja er
  som kemister kan ni göra nåt annat.

 194. Enzymer fungerar precis så.

 195. Varje enzym
  har kapacitet för flera reaktioner-

 196. -och evolutionen utnyttjar det
  som näring till nya uppfinningar.

 197. Jag som tränar molekylerna
  måste se vad de har kapacitet till.

 198. Sen kan man veva i gång
  processen med riktad evolution.

 199. Ett exempel:
  jag gillar cytokrom c-gruppen.

 200. Det är en enzym-familj
  där naturen har skapat variation-

 201. -så att de kan påskynda
  flera olika kemiska reaktioner.

 202. Naturen använder väldigt reaktiva
  intermediärer för att kunna göra detta.

 203. Troligen har processen med mutationer
  och selektion gjort familjen varierad.

 204. Vi tyckte att det här var lite likt
  kemi som människor har uppfunnit.

 205. Om man kan övertyga
  en cytokrom P-450-

 206. -att skapa en reaktiv intermediär
  med kol...

 207. Reaktiva karbener på den aktiva ytan
  kan göra järnkarbid.

 208. Kanske kan man få den att
  överföra det och göra människokemi-

 209. -som att omvandla dubbelbindningar
  till cyklopropaner-

 210. -eller stoppa in karben
  i en X-H-bindning.

 211. Det här finns inte i den biologiska
  världen. Människor uppfann det-

 212. -men i rätt syntetisk miljö - tänk
  på atrazin, en ny nisch för enzymet-

 213. -och med verktyget riktad evolution-

 214. -kan vi kanske skapa
  enzymer för nya saker.

 215. Frågan är: kan ett hemprotein
  skapa nya reaktiva intermediärer?

 216. Det fanns tecken som tydde på det.

 217. Men skulle det
  låta bli att bryta ner sig själv-

 218. -och överföra det
  till ett andra substrat?

 219. Nu förenas två substrat i ett enzym
  som aldrig har sett dem förut.

 220. Och om man ser sån aktivitet,
  evolverar enzymet?

 221. För fem år sen ställde vi de frågorna.
  Här är ett mer aktuellt exempel.

 222. De överför faktiskt karbener.

 223. Vi skapade flera karben-transferaser.

 224. Jag gillar att berätta om en som gör
  kemi som människor har svårt att göra:

 225. Ringformade kolväten med stora
  spänningar, som bicyklobutaner-

 226. -en transformation
  som är okänd i den biologiska världen.

 227. Det är mycket svårt också för kemister,
  och det krävs ädelmetaller.

 228. Järn, som det finns gott om,
  har man aldrig sett göra det här.

 229. Kai Chen visade
  att han kunde göra cyklopropener.

 230. Ringspänningen är över 50 kcal/mol
  i de här strukturerna.

 231. Genom att ha
  en karben som startämne-

 232. -bildar enzymet reaktivt karben, överför
  det, och dessutom evolverar det.

 233. Kai Chen hittade ett enzym
  som vi förvarade i vårt kylskåp.

 234. Jag har en samling hemproteiner.

 235. Han sa: "Kan ni göra det här
  som en promiskuös aktivitet?"

 236. Han fick det att evolvera och
  bli en tämligen effektiv katalysator.

 237. Och han fick till och med enzymet
  att göra det två gånger.

 238. Om det håller fast vid det reaktiva
  cyklopropenet på den aktiva ytan-

 239. -kan han lägga till en karben till. Då
  släpper kvävet och driver reaktionen.

 240. Då får man bicyklobutaner.

 241. Rena upp diastereomerer. Man gör
  bara en av fyra möjliga diastereomerer-

 242. -för enzymet skapar miljön där den
  här kemiska reaktionen kan äga rum.

 243. Enzymerna kan dessutom
  göra många olika bicyklobutaner.

 244. Så vitt jag vet vill ingen ha
  bicyklobutaner. Hör av er i så fall!

 245. Men de är intressanta molekyler
  som har undgått kemisterna.

 246. Ett enzym lärde sig tillverka dem
  på bara några generationer.

 247. Och det skedde inne i levande celler.

 248. Man utför den kemin genom att tillsätta
  substratet till bakterier i en odling.

 249. Då spyr de ut så många att vi kan
  bestämma deras absoluta stereokemi.

 250. Ett annat exempel: tänk er bindningar
  som är okända inom biologin.

 251. Här har vi kisel, ett grundämne
  som det finns gott om i jordskorpan-

 252. -men som aldrig har hittats bundet
  till kol i den biologiska världen.

 253. Det finns inga kolkiselbindingar
  i biologin.

 254. En del undrar varför. Jag tänker inte
  ge ett svar, men nu finns de i biologin.

 255. Om man går till mitt kylskåp
  kan man hitta proteiner-

 256. -till exempel från den här heta källan
  med salthaltigt vatten på Island-

 257. -från en organism därifrån.

 258. Det proteinet
  tar en karben som startämne-

 259. -och saltlösningen med dimetylfenyl-

 260. -och stoppar in karben
  i kiselvätebindningen-

 261. -och gör nya organiska föreningar
  med kisel. Ett vildtypsprotein!

 262. Ingen frågade
  om naturen kunde göra det.

 263. Det här är ju inga föreningar
  som förekommer rikligt-

 264. -men naturen har förmågan
  att göra organisk kemi med kisel.

 265. Omsättningstalet är 40 - lika bra
  som kemisternas bästa katalysatorer.

 266. Enantioselektiviteten är 97 %.

 267. Och jag vill påpeka
  att det här är en cytokrom c.

 268. Den är så stabil att den går att koka.
  Även en kemist kan använda den!

 269. Den är så stabil. Den ser ut som ett
  pulver och fungerar för den här kemin.

 270. Dess ursprungliga funktion
  är elektronöverföring.

 271. Om man vet nåt om cytokrom c,
  så undrar man: "Hur går det här till?"

 272. Den aktiva ytan
  där den kemiska reaktionen äger rum...

 273. Om man tittar
  på proteinets kristallstruktur ser man-

 274. -att den aktiva ytan
  är helt fylld av protein.

 275. Järnet är helt mättat.

 276. Ligander från porfyrin-ringen och
  axiala ligander fyller den aktiva ytan.

 277. På er dataskärm skulle den aktiva
  ytans volym anges med en stor nolla.

 278. Men naturen bryr sig inte om
  era beräkningar.

 279. Det här proteinet
  gör gärna den här kemin.

 280. Förenklade bilder av proteiner ger inte
  en rättvisande bild av det som sker.

 281. Proteinet gör den här kemin
  - och det evolverar dessutom.

 282. Om man skapar mutationer nära
  den aktiva ytan över tre generationer-

 283. -kan man få vildtypsproteinet
  med låg aktivitet att evolvera-

 284. -till nåt som är många gånger bättre
  än människans bästa katalysator.

 285. Man vevar i gång processen
  och ger dem lite socker-

 286. -och då kommer proteinerna
  att evolvera.

 287. Och det fungerar inuti bakterieceller.
  Varför är det viktigt?

 288. Bakteriecellerna
  tillverkar katalysatorn-

 289. -och miljontals versioner
  av katalysatorn, om de får socker.

 290. Om det är dna-kodat...
  Man sätter in genen i bakterierna.

 291. Om det är dna-kodat
  kan man odla fram katalysatorer-

 292. -och mutera den en miljon gånger,
  till kostnaden av socker.

 293. Jag ska visa er ett exempel.

 294. Man kan välja att addera en karben
  till kisel eller kväve.

 295. Om man har låtit katalysatorn evolvera
  väljer den bara kisel.

 296. Man får kemoselektivitet,
  enantioselektivitet.

 297. Allt görs av bakterierna.

 298. Den här nyheten spreds över världen.
  Alla sa att vi gjorde kiselbaserat liv.

 299. Så var det inte...

 300. Jag har inte tid
  att berätta om alla tokiga saker-

 301. -men ingen hade läst artikeln,
  bara rubriken.

 302. Historien färdades runt jorden
  och muterade!

 303. Min grupp skrattade gott när de läste
  vad folk skrev i "Twitterversum"-

 304. -om hur vi skapade kiselbaserat liv.
  Men det fungerar på riktigt.

 305. Det går
  att bygga in kisel i levande system-

 306. -nu när vi har genetiskt kodad kemi.

 307. Och man kan ta reda på
  hur proteinet lärde sig.

 308. Man kan se proteinets struktur,
  och här ser vi-

 309. -att strukturen
  har förändrats dramatiskt.

 310. Vi har en ögla ovanför det aktiva järnet
  som har böjt sig ut i lösningen.

 311. Man skapade tre mutationer
  i det här proteinet.

 312. De får öglan att böja sig utåt
  och öppnar upp en ficka.

 313. Den har plats
  för ett stort antal olika substrat-

 314. -och kan katalysera den här kemin
  effektivt-

 315. -dussintals gånger bättre
  än den bästa katalysatorn-

 316. -som en människa
  har tagit fram och beskrivit.

 317. Om det går med kisel
  går det med andra atomer också.

 318. Och nyligen, ett år senare,
  publicerade vi... Ursäkta mig.

 319. Vi förde in karbener
  i borvätebindingar.

 320. Det finns inga borkolbindingar
  i den biologiska världen.

 321. Här har vi en bindning som
  kemister gillar - ett mångsidigt system.

 322. En organisk förening med bor.

 323. Man tar ett enzym eller ett protein, som
  cytokrom c, och vevar i gång det hela.

 324. Ni ser mönstret.

 325. Man upptäcker lite aktivitet och har den
  här underbara optimeringsprocessen.

 326. Vildtypsproteinet är generation noll och
  får evolvera under tre generationer.

 327. Nu har vi nåt som under optimala
  förhållanden är 400 gånger bättre-

 328. -än den bästa av människans
  katalysatorer för samma reaktion-

 329. -och den använder järn,
  som det finns gott om.

 330. Man kan förstås ändra selektiviteten-

 331. -och anpassa katalysatorn
  till den kemi man är intresserad av.

 332. I den biologiska världen får vi kritik
  om vi försöker göra biokatalys.

 333. "Ni kan inte göra det
  som jag kan göra."

 334. Jag har jätteduktiga kemister
  på Caltceh-

 335. -som kan göra material som
  den biologiska världen inte kan göra.

 336. Men förhoppningsvis
  kommer det att ändras.

 337. Biologin begränsas ju
  av bindningarna som den kan göra.

 338. Kol är till exempel ofta bundet
  till kväve, syre eller svavel-

 339. -och ibland till halogener och annat,
  och till mycket väte förstås.

 340. Men för stora delar av periodiska
  systemet har vi aldrig hittat-

 341. -nåt biologiskt system.
  Och som jag visade:

 342. Under två år utökade vi biologins
  repertoar med två grundämnen.

 343. Nu kan man bygga kol-bor- och
  kolkiselstrukturer i levande system-

 344. -och göra mer kemi
  genom att modifiera metaboliska vägar.

 345. Jag vill ge er
  en tanke inför framtiden.

 346. Jag är entusiastisk över det vi gör nu
  men ännu mer inför framtiden.

 347. Vi har den här otroligt kraftfulla
  algoritmen för formgivning.

 348. Den fungerar för alla skalor
  - från molekyler till ekosystem.

 349. Den optimerar inte bara,
  utan kan även skapa nytt - i realtid.

 350. Och i kemivärlden öppnar det upp
  en möjlighet att riva gränsen-

 351. -mellan naturlig kemi
  och kemi uppfunnen av människor-

 352. -och föra in alla mänskliga uppfinningar
  in i den biologiska världen.

 353. Jag läser kemiartiklar. Studenterna
  läser gamla nummer av JACS.

 354. De säger: "Wow! Jag kan nog
  lägga till den här reaktionen."

 355. Jag har inte visat er
  alla som de har lyckats med.

 356. Det här är spännande för de unga.

 357. Att kombinera olika forskningsfält
  ger en guldgruva av möjligheter.

 358. Nu kan man genetiskt koda
  sin favoritkemi, vilket underlättar.

 359. Och tänk på att den biologiska världen
  uppvisar en underbar diversitet.

 360. Det finns miljarders miljoner proteiner
  som väntar på att lösa era problem.

 361. Naturen visste det här.
  Glöm sakernas internet!

 362. De levande sakernas internet
  har crowdsourcat och problemlöst-

 363. -i över tre miljarder år-

 364. -och om vi lär oss att dra nytta av det
  kan vi få en mer hållbar framtid-

 365. -och tillverka drivmedel och kemikalier
  med hjälp av biologiska system.

 366. Jag avslutar med den här tanken:
  vi har ett universum att utforska-

 367. -och vi har ett rymdskepp att utforska
  det med - det kallas evolution.

 368. Jag vill tacka alla som har jobbat
  ihop med mig på Caltech genom åren.

 369. Många ser ni på bilden. De firade mig
  när jag fyllde jämnt för ett par år sen.

 370. Jag vill återigen tacka dem.
  Och tack för er uppmärksamhet!

 371. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Frances H Arnold, kemi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Frances H Arnold, Nobelpristagare i kemi 2018, har genom så kallad riktad evolution tagit fram enzymer som bland annat används för att tillverka biobränsle och läkemedel. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Kemi
Ämnesord:
Enzymer, Kemi, Medicin, Nobelpriset i kemi, Nobelpristagare
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

James P Allison, medicin

James P Allison, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han utvecklade en ny behandlingsprincip mot cancer genom att studera ett känt protein som fungerar som en broms i immunsystemet. Inspelat den 7 december 2018 på Karolinska institutet i Stockholm. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Tasuku Honjo, medicin

Tasuku Honjo, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han etablerat en ny princip för cancerbehandling genom att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller. Inspelat den 7 december 2018 på Karolinska institutet i Stockholm. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Arthur Ashkin, fysik

Arthur Ashkin, Nobelpristagare i fysik 2018, har utvecklat den optiska pincetten som kan gripa tag i partiklar, atomer, molekyler och levande bakterier utan att skada dem. Föreläsningen hålls av kollegan René-Jean Essiambre. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Donna Strickland, fysik

Donna Strickland, Nobelpristagare i fysik 2018, berättar om arbetet med att utveckla högintensitetslasern, ett verktyg som revolutionerat många områden. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Gérard Mourou, fysik

En olyckshändelse i labbet ledde till att ögonlasern utvecklades. Gerard Mourou, Nobelpristagare i fysik 2018, berättar om sin passion för extremt ljus. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

George P Smith, kemi

George P Smith, Nobelpristagare i kemi 2018, ligger bakom metoden fagdisplay, som bland annat kan användas för att utveckla antikroppar mot autoimmuna sjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Gregory P Winter, kemi

Gregory P Winter, Nobelpristagare i kemi 2018, beskriver hur han genom riktad evolution av antikroppar har tagit fram läkemedel mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Frances H Arnold, kemi

Frances H Arnold, Nobelpristagare i kemi 2018, har genom så kallad riktad evolution tagit fram enzymer som bland annat används för att tillverka biobränsle och läkemedel. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

William D Nordhaus, ekonomi

William Nordhaus, ekonomipristagare 2018, beskriver hur hans simuleringsmodell kan användas i arbetet med att beräkna kostnader knutna klimatförändringar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Paul M Romer, ekonomi

Hur kan vi uppnå en varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt i världen? Paul Romer, ekonomipristagare 2018, ger oss sina teorier. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Tiggy testar - teckenspråkstolkat

Droppars skinn

Tiggy tar reda på vad det är som gör att en vattendroppe håller ihop och får även lära sig hur man kan förstöra "skinnet" på den. Beppe förklarar vad ytspänning är.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna De fyra elementen

Luft

Det där som omger oss, som inte syns utan bara finns där, vad är det egentligen? Luften finns i atmosfären som ligger som ett täcke runt jorden. Det är det täcket som gör att vi kan bo på vår planet. Luften kan vara kall och torr som i fjällen eller varm och fuktig som i en tropisk regnskog. Föroreningar släpps ut i luften från industrier och bilar. Hur ska vi tillsammans hjälpas åt att göra luften renare? Pär, som är meteorolog och klimatexpert berättar, och barn i årskurs tre delar med sig av sina tankar.