Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Föreläsningar av 2018 års Nobelpristagare. Inspelat den 7-8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien och Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018 : George P Smith, kemiDela
 1. Vilka andra under
  skulle kunna selekteras-

 2. -ur samma bibliotek
  med andra selektionsprocesser?

 3. Under 1, under 2...
  Vem vet var det slutar?

 4. När priset tillkännagavs den 3 oktober-

 5. -blev mina vänner som är kemister
  förvånade över att jag också är det.

 6. Det väcker frågan vad en kemist är.

 7. Vi kan använda anekdotiska bevis-

 8. -för att känna igen kemisters beteende.

 9. Tänk er två kemister
  som kämpar på labb-

 10. -när ett begravningsfölje
  passerar på vägen.

 11. Kemist 1 står vid fönstret
  med handen på hjärtat-

 12. -tills begravningsföljet har passerat.

 13. Efteråt säger kemist 2:

 14. "Jag beundrar den respekt du visar
  för de döda."

 15. Kemist 1 säger:

 16. "Hon var en sjujäkla fru."

 17. Min sjujäkla fru, Margie Sable,
  lever än...

 18. ...och sitter i publiken...

 19. ...liksom våra sjujäkla söner,
  vår sjujäkla svärdotter...

 20. ...min sjujäkla bror, svägerska,
  syster och svåger...

 21. ...och några sjujäkla kollegor
  som nämns senare...

 22. ...eftersom de var inblandade
  i experimenten jag ska beskriva.

 23. Och apropå det:
  Om ni har sett filmen "The Wife"-

 24. -vill jag försäkra er om
  att Margie inte uppfann fagdisplay.

 25. Det kan faktiskt ifrågasättas-

 26. -att fagdisplay var en uppfinning.

 27. Jag vet att det verkar så utifrån-

 28. -men från mitt perspektiv
  var fagdisplay-

 29. -en serie små framsteg
  utifrån kunskap jag redan hade-

 30. -och idéer och publicerade rön
  som forskarsamhället tillgängliggjort.

 31. Såna rön är näringsämnena
  för forskarsamhället.

 32. Mitt forskarsamhälle är-

 33. -det globala samfundet
  av molekylärbiologer-

 34. -evolutionsbiologer,
  immunologer, proteinkemister-

 35. -fagbiologer och så vidare.

 36. Jag upplever att jag mottar priset
  som en representant-

 37. -för mitt forskarsamhälle.

 38. Det är "mitt" för att jag tillhör det,
  inte för att det tillhör mig.

 39. Det kanske ska kallas
  "vårt forskarsamhälle".

 40. Det är vårt även i bredare bemärkelse.

 41. Samhället som helhet stöttar,
  på så många olika sätt-

 42. -våra forskarsamhällen, inklusive mitt.

 43. Skolorna utbildar våra barn.

 44. En del av dem växer upp
  och blir forskare.

 45. De går på våra universitet
  för fortsatt utbildning-

 46. -exempelvis mitt universitet:
  University of Missouri.

 47. De inte bara utbildar våra barn-

 48. -utan bär också upp
  lokala forskarsamhällen.

 49. Sen har vi nationella institut,
  som National Academy of Sciences-

 50. -National Science Foundation,
  National Institute of Health i USA-

 51. -och Medical Research Council
  i Storbritannien.

 52. De främjar forskning,
  utför själva en del forskning-

 53. -och ger ekonomiskt stöd till forskning.

 54. Jag ska berätta om fager.

 55. Fager är virus som infekterar bakterier.

 56. Det här är den klass av fager
  som fagdisplay utvecklades med.

 57. De kallas trådformiga fager,
  eftersom de ser ut som trådar.

 58. Fager kan ha många former,
  men har en sak gemensamt:

 59. De har ett yttre hölje av proteiner.

 60. Det består av höljeproteiner.

 61. Höljet omger fagens genom-

 62. -alltså fagens kromosom,
  som innehåller fagens gener.

 63. Partiklarna är runt 1 mikrometer långa,
  hälften så långa som sina värdar-

 64. -men bara 6 nm i diameter.

 65. De är alltså väldigt tunna
  relativt sin längd.

 66. Jag har nämnt kromosomer,
  gener och proteiner.

 67. Ni ska få en snabbkurs
  i molekylärbiologi-

 68. -så ni förstår skillnaden.

 69. Dna-kromosomen är en lång kedja-

 70. -bestående av de fyra nukleotiderna,
  A, G, C och T, i en viss ordning.

 71. En gen är en bit av kromosomen-

 72. -som beskriver eller "kodar för"
  en polypeptid.

 73. En polypeptid är en lång kedja
  av de 20 aminosyrorna-

 74. -återigen i en viss ordning,
  som anges av genen.

 75. Polypeptider veckar sig spontant-

 76. -till sin naturliga 3d-form.

 77. Så bildas det protein
  som har en biologisk funktion.

 78. Jag vill nämna ett begrepp till: peptid.

 79. En peptid är en kort aminosyrekedja.
  I den här föreläsningen-

 80. -är peptider nåt som beskrivs
  av korta dna-sekvenser i gener.

 81. Åter till fager. Jag vill kort beskriva-

 82. -hur fager infekterar bakterier.

 83. Fagen är här tre gånger större
  än sin verkliga storlek-

 84. -relativt bakterien den infekterar.

 85. Det första steget är
  att fagen fäster i cellen.

 86. Inom några minuter
  har fagens kromosom-

 87. -injicerats i cellens inre,
  utan att döda cellen.

 88. Under den närmaste timmen
  replikeras fagkromosomen.

 89. Det blir många kromosomer i cellen.

 90. De proteiner som beskrivs
  i fagens gener-

 91. -inklusive höljeproteinerna,
  ansamlas i cellen.

 92. Så småningom avger cellen-

 93. -avkomma i form av virus, alltså fager-

 94. -i väldigt stora antal.
  Kanske hundra inom en timme.

 95. Trådformiga fager är lite ovanliga
  i det att de inte dödar värdcellen.

 96. Den infekterade cellen växer,
  men långsammare än friska celler-

 97. -och fortsätter att avge fagavkomma.

 98. Avkomman kan infektera
  eventuella friska celler-

 99. -som finns i närheten.
  Snart är alla celler infekterade.

 100. Jag ska berätta
  vad det betyder i siffror.

 101. Om vi tar en kolv
  med 1 liter medium-

 102. -ungefär 10^11 celler
  och en fagpartikel-

 103. -och skakar den över natten-

 104. -så har vi, nästa morgon,
  50 gånger fler celler-

 105. -och 10^15 gånger fler fager.

 106. 10^15... Känner ni till den siffran?

 107. 10^6 är en miljon. 10^9 är en miljard.

 108. 10^12 är en biljon-

 109. -och 10^15 är tusen biljoner
  eller en fantasiljon.

 110. Det är en stor fördel-

 111. -med att studera fager.

 112. De kan skapas i enorma antal-

 113. -på ett billigt, enkelt sätt.

 114. Fagdisplay... Det var fager,
  nu tar vi fagdisplay.

 115. Fagdisplay har sitt ursprung
  i slutet av min tid som gästforskare-

 116. -hos Bob Webster på biokemienheten
  vid Duke University.

 117. Det här är en nytagen bild på Bob-

 118. -när han röjde upp
  efter orkanen Florence i år.

 119. Han är pensionerad
  och bor i North Carolina.

 120. Han var central för forskningen
  kring trådformiga fagers biologi.

 121. Jag var nykomling på området.

 122. Det var därför jag blev gästforskare
  hos honom.

 123. Min forskning fokuserade på
  genen för ett särskilt höljeprotein.

 124. Höljeproteinet som genen kodade för-

 125. -satt vid virusets spets.
  Vid fagpartikelns spets.

 126. Det har flera funktioner.
  En del sitter inuti partikeln-

 127. -och är viktigt för dess struktur.

 128. Resten är exponerat för omgivningen-

 129. -och spelar en viktig roll
  i infektionsprocessen.

 130. Det var redan känt, från flera håll-

 131. -att proteinets exponerade delar
  var flexibla.

 132. De kunde manipuleras och hade inte-

 133. -en fixerad, fast struktur.

 134. Det fick mig att misstänka
  att det kunde vara möjligt-

 135. -att sätta in främmande dna
  i genen för höljeproteinet-

 136. -i den del som kodade
  för den exponerade biten.

 137. Man skulle få en längre gen-

 138. -som kodade för standardproteinet
  och lite mer.

 139. Den extra biten, peptiden
  som det extra genmaterialet motsvarar-

 140. -skulle uttryckas på ytan.

 141. Intill Bob Websters labb
  fanns Paul Modrichs labb.

 142. Han fick Nobelpris i kemi
  för tre år sen.

 143. Han studerade proteinet EcoRI-

 144. -och gav mig genen för EcoRI
  och antikroppar mot proteinet.

 145. Jag tog en bit av EcoRI-genen-

 146. -och förde in den i höljeproteingenen.

 147. Förväntningen var-

 148. -att den resulterande,
  modifierade fagen-

 149. -skulle ha en bit av EcoRI-proteinet-

 150. -alltså en peptid från EcoRI-proteinet,
  som genbiten kodade för-

 151. -på ytan, vid spetsen.

 152. Det var den första varianten
  av fagdisplay.

 153. I resten av föreläsningen förenklar jag
  den stiliserade bilden av fagdisplay.

 154. Jag tar inte med kromosomen
  eller värdgenen-

 155. -utan bara en färgad fyrkant
  för den främmande genen-

 156. -som har förts in i genomet.

 157. Jag nämnde att Paul Modrich
  gav mig antikroppen mot proteinet.

 158. Jag bör nämna
  att fagen fortfarande var infektiös.

 159. När jag blandade den med antikroppen
  blockerades infektionsförmågan-

 160. -antagligen för att antikroppen band
  till EcoRI-biten på ytan.

 161. Det var en första indikation på
  att fagdisplay var möjligt.

 162. Det verkade gå
  att uttrycka främmande proteiner-

 163. -eller delar av proteiner, peptider,
  på ytan av fager.

 164. Det var mycket spännande, tyckte jag.

 165. Många av er kanske inte förstår
  poängen med det.

 166. Håll ut,
  så ska jag försöka förklara den.

 167. En vecka efter det, när Margie och jag
  körde hem till Missouri-

 168. -justerade jag mitt forskningsfokus
  mot att utveckla fagdisplay.

 169. Som tur var dök en sjujäkla kollega,
  Steve Parmley, upp-

 170. -som doktorand på labbet.

 171. Steve hade två projekt.

 172. Det ena var att utveckla
  en bra vektor för fagdisplay-

 173. -som gjorde det lätt att föra in
  främmande dna i höljeproteingenen-

 174. -och hade minimal effekt
  på fagens funktion-

 175. -så att den fortfarande var infektiös.

 176. Det var inget enkelt projekt.
  Han gjorde många försök.

 177. En del gick inte så bra.
  Ett var med pIG3C.

 178. pIG3C funkade inte så bra,
  eller gav inte de bästa resultaten-

 179. -men blev en maskot på labbet.

 180. Steve kommer att ta den
  till Nobelmuseet-

 181. -som ett av våra utställningsföremål.

 182. Den andra uppgiften
  som Steve tog på sig-

 183. -var att utveckla affinitetsselektion.

 184. Många vet nog inte vad det betyder-

 185. -men det kommer att förklaras strax.

 186. Ungefär när Steve lämnade labbet-

 187. -kom en annan sjujäkla kollega,
  Jamie Scott, som postdoc.

 188. Jamie Scott var först med...

 189. ...att skapa ett stort bibliotek
  av slumpmässiga peptider...

 190. Jag ska förklara det snart.

 191. ...och att använda
  Steves affinitetsselektionsprocess...

 192. Mer även om den snart.

 193. ...för att selektera peptider
  ur biblioteket.

 194. Jag vill nämna
  en tredje sjujäkla kollega:

 195. Robert Davis, som kom till labbet
  ungefär samtidigt som Jamie-

 196. -som laboratorieingenjör.

 197. Han var en väldigt skicklig ingenjör-

 198. -med en fantastisk intuition på labbet.

 199. Han fick många uppgifter,
  bland annat med dna.

 200. Det betydde att han ansvarade för
  all dna-sekvensering på labbet.

 201. Enligt vår låga uppskattning-

 202. -sekvenserade han en miljon baser-

 203. -med den gamla radioaktiva metoden.

 204. Om ni har använt den vet ni-

 205. -hur arbetssam
  och tekniskt krävande den är.

 206. Jag hoppas Jamie förlåter mig-

 207. -för att jag inte använder
  det arbete hon publicerade 1990-

 208. -för att visa peptidbibliotek
  och affinitetsselektion.

 209. Jag utgår ifrån ett arbete med
  ett modellsystem som kom senare-

 210. -för jag tror
  det är lättare att förklara.

 211. Det var S-protein-systemet-

 212. -som kom till oss
  genom två doktorander från Yale:

 213. John Ladbury och David Schultz.

 214. Det var alltså S-protein-systemet-

 215. -som studerades av Fred Richards
  vid Yale på 50-talet.

 216. Han studerade strukturen hos
  enzymet ribonukleas, som visas här.

 217. Han visade att enzymet subtilisin-

 218. -delade ribonukleas i två delar:

 219. Den ena delen var S-peptiden,
  som var 20 aminosyror lång-

 220. -och den andra var S-proteinet,
  som var 104 aminosyror lång.

 221. De två delarna kunde skiljas åt-

 222. -och när man gjorde det
  hade ingen del enzymaktivitet.

 223. Om man blandade dem
  band de till varann-

 224. -och enzymaktiviteten återställdes.

 225. Vi såg S-proteinet som
  en sorts platshållare för en receptor-

 226. -kanske en receptor inblandad
  i en sjukdom.

 227. Den var som en låtsasreceptor,
  för det gick till och med att köpa.

 228. Då kunde vi se S-peptiden-

 229. -som den naturliga liganden,
  motsvarande ett hormon.

 230. När hormonet produceras
  och binder till receptorn-

 231. -får man S-protein-sjukdomen.

 232. Jag ska påpeka att det är fake news.
  Det är på låtsas-

 233. -men det var så vi såg
  på modellsystemet.

 234. Jag ska presentera peptidbibliotek
  och affinitetsselektion-

 235. -utifrån ett experiment
  som gjordes på 90-talet-

 236. -av Jinan Yu,
  som var doktorand på mitt labb.

 237. Hon hade "receptorn",
  S-protein i ren form-

 238. -och ett peptidbibliotek.

 239. Peptidbiblioteket är en enorm samling-

 240. -av fagkloner.

 241. Varje klon är unik såvitt gäller...
  Oj då.

 242. ...såvitt gäller det främmande dna
  som har förts in i höljeproteinet.

 243. Det är korta dna-bitar.
  I det bibliotek som hon använde-

 244. -fanns dna-bitar långa nog
  att koda för 15 aminosyror.

 245. Dna-sekvenserna var slumpmässiga-

 246. -vilket betydde
  att slumpmässiga peptider-

 247. -uttrycktes på respektive fagspets.

 248. Runda peptider, spetsiga peptider,
  fyrkantiga peptider och så vidare.

 249. Hennes bibliotek innehöll
  250 miljoner olika kloner.

 250. De slumpmässiga dna-sekvenserna
  behövde inte syntetiseras en i taget-

 251. -utan alla kunde syntetiseras
  på en gång.

 252. De behövde heller inte föras in
  i höljeproteingenen-

 253. -en i taget-

 254. -utan det kunde också göras
  med alla samtidigt.

 255. Här är en bild på biblioteket.
  I flaskan finns 10^15 fager-

 256. -vilket motsvarar
  250 miljoner olika fagkloner.

 257. Var och en uttrycker en peptid
  med 15 slumpmässiga aminosyror.

 258. Hennes uppgift var att hitta,
  bland sina 250 miljoner peptider-

 259. -de sällsynta peptider
  som råkade ha förmågan att binda-

 260. -till S-protein-receptorn.
  Ni förstår att det är svårt.

 261. Hur går man igenom
  250 miljoner fager, en åt gången-

 262. -när alla är sammanblandade?

 263. Det behövdes inte,
  tack vare selektionsmetoden-

 264. -som Steve hade tagit fram tidigare.

 265. Låt mig beskriva affinitetsselektion.

 266. Först fästes receptorn i en fast yta.

 267. Det var plasten i en vanlig petriskål.

 268. Sen hälldes peptidbiblioteket,
  med alla sina kloner, i petriskålen-

 269. -och fick ligga i en timme.

 270. Under den tiden...
  Om det fanns en peptid-

 271. -som hade hög affinitet till receptorn-

 272. -skulle peptiden och fagen den satt i
  fastna i petriskålens yta.

 273. Men de flesta fager i biblioteket
  skulle inte fästa.

 274. Då kunde man spola bort
  de fager som inte har fäst-

 275. -och behålla de väsentliga.
  Sen kunde de släppas fria.

 276. Klappat och klart...eller inte.
  Problemet är följande:

 277. De frisläppta partiklarna
  släpptes i väldigt små antal.

 278. Det finns två skäl. Det första är-

 279. -att fagklonerna med peptider
  med hög affinitet till receptorn-

 280. -utgör en minoritet av alla fagkloner.

 281. Dessutom är frisläppningsprocessen
  inte 100 % effektiv.

 282. Kanske 1 % om man har tur.

 283. Men det spelar ingen roll,
  för partiklarna är infektiösa.

 284. Om de får infektera bakterieceller-

 285. -kan man amplifiera dem
  till biljoner eller fantasiljoner.

 286. Här är aminosyrasekvensen
  uttryckt med enbokstavsförkortningar-

 287. -som Jinan selekterade fram
  i sitt experiment.

 288. Det är viktigt att påpeka-

 289. -att vi inte använde
  information om S-peptiden-

 290. -vare sig vid upprättande
  av biblioteket-

 291. -som hade gjorts av personer
  vi samarbetade med i Japan-

 292. -som inte hade S-peptiden i åtanke
  när de gjorde det-

 293. -eller vid affinitetsselektionen.

 294. Det är ändå intressant-

 295. -att jämföra
  den selekterade peptidens sekvens-

 296. -med sekvensen hos
  den "naturliga liganden".

 297. De matchar i fem positioner,
  varav fyra är viktiga. De visas i rött.

 298. Det är nämligen de fyra aminosyror
  hos S-peptiden-

 299. -som man visste var djupt inbäddade
  i S-proteinet-

 300. -när S-peptiden binder.

 301. Det är alltså de delar av S-peptiden
  som skapar bindingen.

 302. Den selekterade peptiden
  matchar dem.

 303. På sätt och vis var det alltså
  ett lyckat experiment.

 304. Jag tror den förklaringen räcker,
  men vill göra en generalisering:

 305. Den konstgjorda selektionen-

 306. -efterliknar på vissa sätt
  hur evolution fungerar i naturen.

 307. Evolution hänger på
  genetisk mångfald-

 308. -som skapar olika varianter
  av levande saker.

 309. Vid fagdisplay motsvaras det av-

 310. -att göra enorma bibliotek
  med oerhört många olika peptider.

 311. Evolutionen hänger på naturligt urval-

 312. -som gynnar vissa varianter
  och missgynnar andra.

 313. Och inom fagdisplay-

 314. -gynnar affinitetsselektion
  vissa peptider framför andra-

 315. -utifrån i deras affiniteter.

 316. Det är en förenklad typ av selektion
  som forskaren styr-

 317. -och bestämmer över,
  utifrån sina egna behov.

 318. Den här typen av variationer
  och selektion är-

 319. -det som driver anpassningar
  i naturen, alltså evolution.

 320. Att skapa en stor mångfald
  och använda affinitetsselektion-

 321. -leder till peptider
  med den önskade aktiviteten.

 322. Låt mig sammanfatta.
  Det här är biblioteket.

 323. Genom att använda
  sin selektionsprocess på biblioteket-

 324. -kunde hon hitta ett botemedel-

 325. -för den påhittade
  S-protein-sjukdomen.

 326. Vilka andra under
  skulle kunna selekteras-

 327. -ur samma bibliotek
  med andra selektionsprocesser?

 328. Under 1, under 2...
  Vem vet var det slutar?

 329. Flera andra medlemmar
  i vårt forskarsamhälle-

 330. -har fyllt såna här flaskor-

 331. -med andra fagdisplaybibliotek
  av nya, påhittiga typer-

 332. -och ur dem har en del
  häftiga under selekterats.

 333. Ni kommer att höra om några
  från en av mina medpristagare-

 334. -och nästa talare, Greg Winter.
  Tack ska ni ha.

 335. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

George P Smith, kemi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

George P Smith, Nobelpristagare i kemi 2018, ligger bakom metoden fagdisplay, som bland annat kan användas för att utveckla antikroppar mot autoimmuna sjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Kemi > Kemiska processer i kroppen
Ämnesord:
Allergi, Antikroppar, Immunologi, Medicin, Nobelpriset i kemi, Nobelpristagare
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

James P Allison, medicin

James P Allison, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han utvecklade en ny behandlingsprincip mot cancer genom att studera ett känt protein som fungerar som en broms i immunsystemet. Inspelat den 7 december 2018 på Karolinska institutet i Stockholm. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Tasuku Honjo, medicin

Tasuku Honjo, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han etablerat en ny princip för cancerbehandling genom att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller. Inspelat den 7 december 2018 på Karolinska institutet i Stockholm. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Arthur Ashkin, fysik

Arthur Ashkin, Nobelpristagare i fysik 2018, har utvecklat den optiska pincetten som kan gripa tag i partiklar, atomer, molekyler och levande bakterier utan att skada dem. Föreläsningen hålls av kollegan René-Jean Essiambre. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Donna Strickland, fysik

Donna Strickland, Nobelpristagare i fysik 2018, berättar om arbetet med att utveckla högintensitetslasern, ett verktyg som revolutionerat många områden. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Gérard Mourou, fysik

En olyckshändelse i labbet ledde till att ögonlasern utvecklades. Gerard Mourou, Nobelpristagare i fysik 2018, berättar om sin passion för extremt ljus. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

George P Smith, kemi

George P Smith, Nobelpristagare i kemi 2018, ligger bakom metoden fagdisplay, som bland annat kan användas för att utveckla antikroppar mot autoimmuna sjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Gregory P Winter, kemi

Gregory P Winter, Nobelpristagare i kemi 2018, beskriver hur han genom riktad evolution av antikroppar har tagit fram läkemedel mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Frances H Arnold, kemi

Frances H Arnold, Nobelpristagare i kemi 2018, har genom så kallad riktad evolution tagit fram enzymer som bland annat används för att tillverka biobränsle och läkemedel. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

William D Nordhaus, ekonomi

William Nordhaus, ekonomipristagare 2018, beskriver hur hans simuleringsmodell kan användas i arbetet med att beräkna kostnader knutna klimatförändringar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Paul M Romer, ekonomi

Hur kan vi uppnå en varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt i världen? Paul Romer, ekonomipristagare 2018, ger oss sina teorier. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna De fyra elementen

Luft

Det där som omger oss, som inte syns utan bara finns där, vad är det egentligen? Luften finns i atmosfären som ligger som ett täcke runt jorden. Det är det täcket som gör att vi kan bo på vår planet. Luften kan vara kall och torr som i fjällen eller varm och fuktig som i en tropisk regnskog. Föroreningar släpps ut i luften från industrier och bilar. Hur ska vi tillsammans hjälpas åt att göra luften renare? Pär, som är meteorolog och klimatexpert berättar, och barn i årskurs tre delar med sig av sina tankar.