Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Föreläsningar av 2018 års Nobelpristagare. Inspelat den 7-8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien och Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018 : Gregory P Winter, kemiDela
 1. Vi övervägde
  display på däggdjursceller-

 2. -på bakterier och
  till och med på bakterievirus.

 3. Jag behövde mer personal, men hade
  varken pengar eller plats för dem.

 4. God förmiddag, mina damer
  och herrar. Det är förmiddag än.

 5. Sara, tack för introduktionen.

 6. Tack också till dig och dina kollegor
  i priskommittén-

 7. -för allt det arbete-

 8. -som resulterade i
  att jag fick en del av detta pris.

 9. Tack för det.

 10. Jag vill först nämna och tacka
  min familj.

 11. De är här i dag och blir tvungna
  att lyssna i en halvtimme-

 12. -utan att säga:
  "Pappa, vi bad inte om en föreläsning."

 13. Jag vill också tacka
  de akademiska instituten-

 14. -som har...
  Kära nån, hur får man stopp på den?

 15. De akademiska institut
  som har stöttat mig som forskare-

 16. -särskilt MRC:s molekylärbiologiska
  laboratorium i Cambridge-

 17. -MRC:s center för proteinteknik
  i Cambridge-

 18. -och Trinity College Cambridge.
  Alla är i samma Cambridge.

 19. Jag vill också nämna att en nyckel
  har varit ett startup-företag:

 20. Cambridge Antibody Technology-

 21. -som har bidragit till detta arbete.

 22. Jag vill också tacka några individer.

 23. Jag hoppas de känner igen sig själva
  på de gamla bilderna.

 24. Jag vill särskilt tacka John McCafferty-

 25. -som var först med fagdisplay
  av funktionella antikroppsfragment.

 26. Jag vill också tacka Alan Fersht-

 27. -som var direktör
  för centret för proteinteknik-

 28. -och tog in större delen av min grupp
  medan vi utvecklade fagtekniken.

 29. Alla andra på bilden var viktigast,
  eftersom de gjorde själva jobbet.

 30. I det jobbet hade de nyckelroller.

 31. De bildar det anonyma "vi"
  som jag nämner under föreläsningen.

 32. Till sist vill jag nämna Richard Lerner
  och hans grupp vid Scripps.

 33. Även om vi var vetenskapliga rivaler
  kompletterade deras aktiviteter våra-

 34. -och förstärkte vår tro
  på det vi gjorde.

 35. Det hjälpte oss
  genom tekniska svårigheter.

 36. Vi visste att om vi inte fixade det
  skulle de göra det.

 37. Ni fick en introduktion till fager.

 38. Nu ska ni få en introduktion
  till antikroppar.

 39. Antikroppar är en del av
  vårt immunsystem.

 40. De skyddar oss mot smittämnen
  som virus och bakterier.

 41. De skapas av immunsystemet
  vid infektion eller vaccination.

 42. En IgG-antikropp,
  alltså den typ som visas på bilden-

 43. -är en stor Y-formad molekyl,
  med två armar och en svans.

 44. Den består av två tunga och två lätta
  kedjor av proteindomäner.

 45. De visas här i vitt och rött.

 46. De variabla domänerna,
  i slutet av armarna-

 47. -bildar en proteinstruktur,
  ett betaflak-

 48. -som jag har markerat här.

 49. På det sitter sex loopar,
  de röda, märkta 1-6-

 50. -som står för antigenbindningen.

 51. När de binder antigenet
  blockerar de infektionsprocessen.

 52. Antikroppens svans
  kan rekrytera immunsystemet-

 53. -som dödar smittämnet
  som antikroppen har bundit till.

 54. Variationen hos
  de antigenbindande looparna-

 55. -skapas genom omkastning
  av olika dna-segment-

 56. -under utveckling av B-celler.

 57. I tunga kedjor skapas den
  genom omkastning-

 58. -av så kallade V-, D- och J-segment,
  som alla innehåller olika delar.

 59. Man får en enorm mångfald
  genom att kombinera dem.

 60. I den lätta kedjan skapas den genom
  omkastning av två gensegment.

 61. Dessutom sker ändringar
  där de fogas ihop-

 62. -och ytterligare diversifiering kan ske
  under dna-omkastningen-

 63. -och genom slumpmässig hopparning
  av tunga och lätta kedjor-

 64. -eftersom de kastas om
  oberoende av varann.

 65. Efter att dna har kastats om
  kommer varje B-cell-

 66. -som ni ser här,
  innan och efter omkastningen-

 67. -att uttrycka en unik antikropp.

 68. Omkastningen leder till uttryck
  av en antikropp på B-cellens yta.

 69. Eftersom dna-omkastning
  sker samtidigt i många B-celler-

 70. -uppstår ett bibliotek av B-celler,
  var och en med en unik antikropp.

 71. Om antikroppen träffar på ett antigen-

 72. -stimuleras B-cellen att differentiera.
  Den kan göra två saker.

 73. Den kan differentiera
  till en plasmacell-

 74. -och tillverka lösliga antikroppar-

 75. -mot det antigen
  som antikroppen kände igen.

 76. Annars kan den bli en minnescell,
  som ni ser här.

 77. Då genomgår antikroppsgenerna-

 78. -för slumpmässiga mutationer
  inuti cellen.

 79. Om antigenet påträffas igen-

 80. -kommer minnescellerna
  att tävla om antigenet.

 81. De vars antikroppar
  har högst bindningsförmåga-

 82. -får differentiera vidare.

 83. Det ger ett antikroppssvar
  som förbättras-

 84. -genom upprepad stimulering
  med samma antigen.

 85. Processen kallas affinitetsmognad.

 86. Så immunsystemet är
  ett enkelt evolutionärt system.

 87. I dess hjärta finns B-cellen.

 88. Fenotyp och genotyp
  är nära hopkopplade.

 89. Det är närmast gener som uppvisas
  i form av antikroppar på cellens utsida-

 90. -medan generna som kodar för dem
  sitter inuti.

 91. Naturen utvecklade antikroppar
  för att skydda mot infektionssjukdom.

 92. Människan har vidareutvecklat dem-

 93. -för att behandla andra sjukdomar,
  som inflammationer och cancer.

 94. Konstgjorda antikroppar kan användas
  för att blockera ligandbindning-

 95. -vid inflammation, celltillväxt
  eller T-cellsaktivering-

 96. -eller för att döda målceller
  genom att rekrytera immunsystemet.

 97. Bruket av antikroppar
  mot icke-infektionssjukdomar-

 98. -har ändrat läkemedelsindustrin.

 99. Det bilden visar är
  de mest sålda läkemedlen-

 100. -under 2016.

 101. Förr dominerades industrin
  av kemikalier-

 102. -men här har jag märkt upp
  antikroppsprodukter i rött.

 103. Läkemedelsindustrins topplista
  domineras av antikroppar.

 104. Vi har sex antikroppar.
  Den mest köpta kallas Humira.

 105. Jag återkommer till den senare.

 106. De används mot autoimmuna
  inflammationssjukdomar och cancer.

 107. Att skapa sådana antikroppsläkemedel
  krävde många års utveckling.

 108. Det började med att César Milstein
  uppfann hybridom-

 109. -som verkade vid MRC:s
  molekylärbiologiska labb år 1995.

 110. De immuniserade möss
  med målantigen.

 111. Mjältarna skördades, och de B-celler
  som reagerat genomgick cellfusion.

 112. Dessa hybridom screenades-

 113. -för att hitta såna med monoklonala
  antikroppar mot målantigenet.

 114. Även om tekniken ledde till
  många användbara forskningsverktyg-

 115. -var musantikropparna främmande.

 116. När de injicerades i patienter
  blev de mindre användbara.

 117. Att de var främmande kunde
  ge livshotande reaktioner.

 118. Att göra mänskliga monoklonala
  antikroppar mot cancerceller-

 119. -visade sig vara omöjligt.
  Immunsystemet har mekanismer-

 120. -som hindrar det
  från att göra självantigen.

 121. Det är bra. Utan såna mekanismer-

 122. -uppstår svåra autoimmuna sjukdomar.

 123. I mitten av 1990-talet började lösningar
  på detta att dyka upp-

 124. -tack vare proteintekniken.

 125. Det är en gren inom gentekniken
  där ett proteins gener förändras-

 126. -och de resulterande proteinerna
  uttrycks i en värdcell.

 127. De första lösningarna, här-

 128. -byggde på så kallade
  enkla chimära antikroppar.

 129. Vi tar en antigenbindande region
  från musantikroppen-

 130. -som binder till cancerceller-

 131. -och flyttar över den till
  en mänsklig antikropp, som visas i vitt.

 132. Den är två tredjedelar mänsklig
  och en tredjedel från mus.

 133. Därför kanske den tolereras bättre
  av patienter.

 134. Sen kom humaniserade antikroppar.

 135. De antigenbindande looparna togs
  från betaflaket i musantikroppen.

 136. Looparna flyttades till
  betaflaket i den mänskliga antikroppen.

 137. Vi som uppfann de här antikropparna,
  av 95 % mänskligt ursprung-

 138. -menade att de kanske skulle ses
  som syntetiska mänskliga antikroppar-

 139. -eftersom looparna alltid skiljer sig
  från en antikropp till en annan.

 140. Nu vet vi att humaniserade antikroppar
  tolereras väl-

 141. -och används i många läkemedel.

 142. Men på den tiden var vi inte säkra på-

 143. -att det mänskliga immunsystemet inte
  skulle hitta spår av mus i looparna-

 144. -och se dem som främmande.

 145. Jag antropomorfiserar molekyler.
  Det hjälper att se dem på det sättet.

 146. Jag var väldigt orolig-

 147. -trots att de logiskt sett
  var som mänskliga antikroppar.

 148. Vi var väldigt mottagliga...

 149. ...när chansen att göra
  helmänskliga antikroppar uppstod...

 150. ...genom ett tekniskt framsteg.

 151. Ett begränsande steg i
  att göra chimära antikroppar-

 152. -de som var en tredjedel mus-

 153. -var att isolera generna i hybridomen
  som kodade för de variabla regionerna.

 154. I teorin är det enkelt,
  men inte i praktiken.

 155. För att göra saken enklare
  tänkte vi använda PCR-

 156. -för att amplifiera och klona generna
  från hybridomen.

 157. Vid PCR
  kan målregioner i dna amplifieras-

 158. -genom upprepade förlängningscykler
  med två primrar.

 159. När cyklerna upprepas
  får man en dramatisk amplifiering-

 160. -av den relevanta dna-strängen.

 161. Men eftersom vi inte kände till
  gensekvenserna i våra hybridom-

 162. -var det inte självklart
  hur vi skulle designa våra primrar.

 163. Vi fick jämföra
  många olika antikroppssekvenser.

 164. Vi hittade regioner i ändarna...

 165. Om vi tittar här, på de tunga kedjornas
  nukleotidsekvenser i ändarna...

 166. Vi kunde se regioner
  som är helt bevarade-

 167. -och regioner som inte är bevarade.

 168. Vi hoppades kunna leka
  med de experimentella förhållandena-

 169. -i hopp om att hitta PCR-primrar-

 170. -som kunde amplifiera
  vilken gen vi ville.

 171. Det blev vår uppgift
  och den krävde mycket arbete.

 172. Vi hittade ett par primrar
  som fungerade för de flesta hybridom.

 173. Vi kunde amplifiera gener
  ur de flesta hybridom.

 174. Vi tog även fram primrar
  för mänskliga antikroppsgener.

 175. Primrarna gjorde det mycket lättare
  att klona V-gener-

 176. -och det skapade nya möjligheter.

 177. Ett exempel: i stället för att isolera
  en mus V-gener från ett hybridom-

 178. -kunde vi amplifiera dem
  direkt från musens mjälte.

 179. Om vi sen uttryckte antikropparna
  kunde vi hitta de antigenbindande.

 180. Det skapade ett enkelt alternativ
  till hybridomtekniken.

 181. Om vi fick bibliotek
  av mänskliga antikroppar-

 182. -kunde vi skippa immunisering-

 183. -och hitta såna som band
  till mänskliga självantigen.

 184. Potentialen var spännande-

 185. -men vi behövde nån sorts värd.
  Vi övervägde bakterier.

 186. Det hade visats att antikroppsfragment
  kunde uttryckas i periplasma.

 187. Vi tog bibliotek
  av antikroppsfragment...

 188. Vi tog bibliotek av antikroppsgener
  och uttryckte dem-

 189. -som fragment i bakterier.
  Generna togs ur immuniserade möss.

 190. Vi hittade snart fragment
  som var antigenbindande.

 191. Vi var medvetna om en snarlik ansats
  hos Richard Lerners grupp.

 192. De hade liknande resultat,
  men ingen av grupperna-

 193. -kunde identifiera antigenbindande
  utan immunisering.

 194. Våra screeningmetoder
  var inte kraftfulla nog-

 195. -för att få till mänskliga antikroppar.

 196. Därför tittade vi på hur immunsystemet
  väljer ut antikroppar.

 197. Som jag förklarade
  är dess hjärta B-cellen.

 198. Kunde vi efterlikna B-cellen?

 199. Vi övervägde
  display på däggdjursceller-

 200. -på bakterier och
  till och med på bakterievirus.

 201. Jag behövde mer personal, men hade
  varken pengar eller plats för dem.

 202. Då träffade jag
  David Chiswell och John McCafferty-

 203. -som på grund av en felberäkning
  just skulle sägas upp.

 204. De sökte förstås jobb
  och tyckte det hela lät lovande-

 205. -men var mest intresserade
  av bibliotekstekniken.

 206. Vi ville starta ett företag
  och jobba med den.

 207. Det var svårt att få finansiering,
  men Geoffrey Grigg hjälpte oss.

 208. Han hade ett startup-företag,
  Peptech, i Australien-

 209. -som främst fick stöd
  av landets mammor och pappor-

 210. -men också av vad jag kallar
  de hästkapplöpningsintresserade.

 211. Jag fick träffa aktieägarna
  på en lyxjakt i Sydney.

 212. En av dem sa: "Ge Greg pengarna.
  Jag vill se kufen trava."

 213. Peptech blev majoritetsaktieägare
  i Cambridge Antibody Technology.

 214. David och John hakade på
  och John började jobba i labbet.

 215. Vi valde att fokusera på det
  ni hörde om i förra föreläsningen:

 216. Den trådformiga bakteriofagen.

 217. George Smith hade visat att
  bakteriofager kunde uttrycka peptider.

 218. Fagerna som hade peptidernas epitop
  på sina G3-protein-

 219. -kunde selekteras fram
  med antikroppar.

 220. Kunde fagen fungera
  som ersättare för B-cellen?

 221. Kunde vi få fagerna att uttrycka
  veckade antikroppsfragment?

 222. Här har jag använt
  en annan fagrepresentation.

 223. Vi kallar den "Dalek-representationen",
  och jag föredrar den.

 224. Den ser ut som nåt ur "Doctor Who",
  och vi har använt den.

 225. Här har vi antikroppsgenerna
  inuti fagen-

 226. -och antikroppsfragmenten
  med de variabla domänerna-

 227. -på utsidan av fagen,
  fästa genom G3-proteinet.

 228. Vi testade
  den rekombinanta fagens bindning-

 229. -till lysozym från hönsäggvita,
  vilket var den relevanta antikroppen.

 230. Vi hade tagit ett hybridom
  och klonat det.

 231. Vi insåg, genom ELISA,
  att fagerna band-

 232. -väldigt specifikt
  till lysozym från hönsägg-

 233. -men inte från kalkonägg.

 234. De var väldigt specifika
  och allt såg lovande ut.

 235. Vi blandade antikroppar
  med stora mängder vildtypsfager.

 236. Här är Smith och Parmleys arbete
  som gällde affinitetsselektion.

 237. Vi såg att vi kunde selektera för fagen-

 238. -genom flera steg
  med affinitetskromatografi.

 239. En omgång
  ökade fagmängden tusenfalt-

 240. -och om vi gjorde en omgång till
  ökade mängden tusenfalt igen.

 241. Det ger ett miljonfaldigande
  efter två omgångar.

 242. I teorin ger tre omgångar
  ett miljardfaldigande.

 243. Till slut kommer man upp
  till Georges fantasiljon.

 244. Vi var glada över att veckade fragment
  kunde uttryckas på fager.

 245. Det var inte självklart.

 246. Dock verkade systemet
  fungera utmärkt.

 247. Vi fokuserade på
  att göra antikroppsbibliotek-

 248. -med hjälp av fager.

 249. Det var ett bibliotek av en typ
  som beskrivits av Scripps-gruppen.

 250. Ett bibliotek av tunga kedjor
  kombineras-

 251. -med ett bibliotek av lätta kedjor.

 252. Processen ska ge
  de ursprungliga kombinationerna-

 253. -från B-cellen,
  liksom helt nya kombinationer.

 254. Det visas på bilden.
  Vi har två B-celler-

 255. -som kodar för två antikroppar.

 256. Den ena har en röd tung kedja
  och en vit lätt kedja-

 257. -den andra en grön tung
  och en svart lätt.

 258. Om vi klonar fram
  och kastar om generna-

 259. -får vi fyra möjliga kombinationer.
  Två är nya:

 260. Den röd-svarta och den grön-vita.

 261. När man ökar antalet B-celler
  som man använder-

 262. -minskar sannolikheten
  för befintliga kombinationer.

 263. Sannolikheten ökar
  för nya kombinationer.

 264. Om man tar tusen B-celler
  som alla är olika-

 265. -ska man i teorin få
  en miljon kombinationer-

 266. -varav tusen är redan befintliga
  och 999 000 är nya.

 267. Vi var intresserade av nya, för att om
  vi tog antikroppsgener från människa-

 268. -skulle vi behöva
  nya kedjekombinationer-

 269. -för att generera nya varianter
  som kunde binda till självantigen.

 270. Immunsystemet skulle ju ta bort
  alla såna kombinationer.

 271. Först togs V-gener från en musmjälte-

 272. -immuniserad med en hapten,
  en fenyloxazalon.

 273. En hapten är en kemisk substans
  kopplad till ett protein.

 274. Såna har använts av immunologer
  för att studera immunsystemet.

 275. De gör det lättare att förstå-

 276. -hur immunsystemet fungerar
  och vilka antikroppar olika mål ger.

 277. Ur ett bibliotek om en miljon kloner
  fick vi ett antal fagbindande.

 278. Vi visste inte vilka som var nya-

 279. -men vissa hade affinitet
  i nivå med de bästa hybridomen-

 280. -alltså kring 10 nanomolar.

 281. Hybridomen gjordes av César Millstein
  ur samma mjälte.

 282. Vi gjorde det parallellt,
  med varsin halva.

 283. Hans affiniteter var lika bra som våra.
  Det störde honom enormt.

 284. Men tekniken såg alltså lovande ut.

 285. Vårt andra bibliotek tog itu
  med ett svårare problem:

 286. Att göra mänskliga monoklonala
  antikroppar utan immunisering.

 287. Efter flera tekniska förbättringar
  som jag inte hinner ta upp-

 288. -skapade vi ett större bibliotek-

 289. -baserat på leukocyter
  från mänskliga blodgivare.

 290. Ur ett bibliotek om tio miljoner kloner,
  alltså tio gånger större än det förra-

 291. -isolerade vi
  många bindare av olika antigen.

 292. Främmande antigen, självantigen...

 293. De hade mikromolära affiniteter-

 294. -vilket är för dåligt
  för att använda som läkemedel.

 295. Vi visste att de behövde förbättras.

 296. Jag fokuserar på
  vänster sida av bilden.

 297. Vi ville förbättra affiniteten
  på samma sätt som immunsystemet.

 298. Immunsystemet tar B-cellkloner,
  låter dem muteras-

 299. -och selekterar dem med antigen.

 300. Vi tog exempelvis en fagantikropp
  som band fenyloxazalon-

 301. -med mikromolär affinitet-

 302. -och började odla den.

 303. Efter flera omgångar odling
  och allt starkare selektion-

 304. -fick vi mutanter
  med hundra gånger starkare affinitet-

 305. -alltså i det nanomolära intervallet.

 306. Det är i nivå med
  monoklonala antikroppar-

 307. -som skapats genom
  upprepad immunisering av mus.

 308. Vi kunde skapa ett genealogiskt träd,
  vilket jag visar här.

 309. Där kunde man se,
  när vi sekvenserat alla mutantsteg-

 310. -fyra sekventiella mutationer
  som var och en hade ökat affiniteten-

 311. -och hade gett oss
  den här högre affiniteten.

 312. Den högra sidan visar en metod
  som jag inte tar upp-

 313. -men den är
  ett kanske enklare, snabbare sätt-

 314. -att förbättra affiniteten.

 315. Det räckte inte att skapa mutationer.

 316. Vi behövde också kunna selektera
  mellan fager med olika affinitet.

 317. Vi använde affinitetsselektion,
  exempelvis med längre elueringstider-

 318. -så de svaga bindningarna släppte,
  medan de starka blev kvar.

 319. Vi använde också
  låg antigenkoncentration.

 320. Här visar jag, till vänster-

 321. -biotinylerade antigen
  i jämvikt med fager.

 322. Vi fångade upp antigenbundna fager
  med Streptavidin-kulor.

 323. Vi kunde använda det
  för att fiska fram-

 324. -de fager som hade högre affinitet.

 325. Det fanns ett problem som berörs här.

 326. Vi upptäckte nånting
  som vi inte hade väntat oss:

 327. I Georges fall brukade alla antikroppar
  uttrycka en peptid på sina huvuden-

 328. -men många av våra antikroppar
  saknade huvuden.

 329. En fagantikropp kan ha
  mellan 1 och 5 huvuden.

 330. Varje typ hade olika affinitet
  till den stationära fasen.

 331. Det gjorde det svårare att selektera
  för antigenaffiniteten.

 332. Vi minskade problemet
  med en metod från Jim Wells.

 333. Han utvecklade den för ett annat syfte.

 334. Vi fick monomera fager
  med färre huvuden.

 335. Det vi till slut gjorde var
  att infektera... Förlåt.

 336. Vi kodade för antikroppsfusion
  med en så kallad fagemid.

 337. En hjälpfag fick
  stå för underenheterna.

 338. Resultatet blev
  att de bara hade ett antikroppshuvud-

 339. -eller var helt tomma
  och inte band alls.

 340. Det blir väldigt enkelt.
  Man får bara såna med antikropp.

 341. Utöver att utveckla bibliotek
  med V-gener-

 342. -från B-lymfocyter-

 343. -utforskade vi upprättande av
  bibliotek med syntetiska gener-

 344. -genom att kasta om
  byggstenarna till V-generna.

 345. Fördelen är
  att man kan sätta bibliotekets storlek-

 346. -och anpassa det.

 347. På den tiden var sekvenserna
  hos de flesta V-generna okända.

 348. För att använda dem
  behövde vi hitta dem.

 349. Vi började kartlägga, klona
  och sekvensera-

 350. -alla antikroppsbyggstenar
  hos människa.

 351. Sen samlade vi dem
  i vårt största fagbibliotek-

 352. -som omfattade
  över 10 miljarder kloner-

 353. -och nästan alla
  mänskliga V-gensegment.

 354. Vi hade alltså ett enormt bibliotek
  och kunde selektera inom det.

 355. Vi skapade biblioteket
  med metoden till vänster-

 356. -och selekterade inom det
  mot främmande och självantigen.

 357. Vi fann då antikroppar
  med nanomolära affiniteter-

 358. -alltså i nivå med hybridom.

 359. Genom att använda stora bibliotek
  slapp vi jobba med affinitetsmognad.

 360. Men ur ett stort bibliotek-

 361. -kan man få antikroppar
  mot alla möjliga mål.

 362. Parallellt med vårt arbete vid MRC-

 363. -jobbade startup-företaget, CAT-

 364. -för att utveckla
  antikroppsbaserade läkemedel.

 365. Det största framgången
  var fagantikroppen adalimumab-

 366. -eller Humira.

 367. Den är riktad mot TNF-alfa,
  som skapar inflammation.

 368. Humira används
  vid autoimmuna sjukdomar-

 369. -som reumatisk artrit, psoriasis
  och Crohns sjukdom.

 370. När vi började arbeta
  med adalimumab-

 371. -var biblioteken med mänskliga
  antikroppar inte stora nog.

 372. Vi kunde inte hitta nåt användbart,
  så vi fick byta strategi-

 373. -och valde att göra bootstrapping
  utifrån en musantikropp.

 374. Vi hade en musantikropp,
  som visas i rött.

 375. Sen tog vi den variabla delen
  av en tung kedja från mus-

 376. -och lätta kedjor från människa.

 377. Det gav hybridantikroppar:
  hälften människa, hälften mus.

 378. Vi selekterade mot antigenet
  och fick några som band.

 379. Sen kombinerade vi
  den mänskliga kedjan-

 380. -med dess partnerkedjor hos människa
  och gjorde en ny selektion.

 381. I några få steg lyckades vi skapa-

 382. -en mänsklig antikropp
  utifrån en förebild från mus.

 383. Den är inte humaniserad-

 384. -utan har byggts
  utifrån en förebild från mus.

 385. Det är lite som Theseusskeppet,
  eller farfars yxa.

 386. Om farfar bytte ut huvudet
  och pappa bytte ut skaftet-

 387. -är det samma yxa?
  Alla delar har bytts ut.

 388. Hela föremålet har förändrats.

 389. Utöver adalimumab-

 390. -har CAT och senare MedImmune,
  som köpte upp det-

 391. -fokuserat på att skapa stora bibliotek,
  oftast inte syntetiska-

 392. -med närmare 100 miljarder kloner.

 393. Resultatet är antikroppar
  med hög affinitet.

 394. Jag vill tacka Jane Osbourn
  vid MedImmune och tidigare CAT-

 395. -för informationen här.

 396. Den övre delen visar
  de olika farmaceutiska mål-

 397. -som MedImmune
  har skapat fagantikroppar mot.

 398. Ni ser tillväxtfaktorer,
  kemokiner, jonkanaler-

 399. -receptorer, GPCR:s, cytokiner,
  proteasinhibitorer och peptider.

 400. Bildens nedre del visar fagantikroppar-

 401. -som finns på marknaden
  och har genomgått klinisk prövning.

 402. Det finns 60 till
  som genomgår klinisk prövning nu.

 403. För att sammanfatta:

 404. Att kombinera antikroppsfragment
  med den trådformiga fagen-

 405. -har visat sig vara ett kraftfullt sätt
  att utnyttja evolutionen-

 406. -och ger oss
  många nya antikroppsläkemedel.

 407. Med det tackar jag för mig.

 408. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Gregory P Winter, kemi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gregory P Winter, Nobelpristagare i kemi 2018, beskriver hur han genom riktad evolution av antikroppar har tagit fram läkemedel mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Kemi > Kemiska processer i kroppen
Ämnesord:
Allergi, Antikroppar, Immunologi, Kemiska reaktioner, Medicin, Nobelpriset i kemi, Nobelpristagare
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

James P Allison, medicin

James P Allison, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han utvecklade en ny behandlingsprincip mot cancer genom att studera ett känt protein som fungerar som en broms i immunsystemet. Inspelat den 7 december 2018 på Karolinska institutet i Stockholm. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Tasuku Honjo, medicin

Tasuku Honjo, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han etablerat en ny princip för cancerbehandling genom att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller. Inspelat den 7 december 2018 på Karolinska institutet i Stockholm. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Arthur Ashkin, fysik

Arthur Ashkin, Nobelpristagare i fysik 2018, har utvecklat den optiska pincetten som kan gripa tag i partiklar, atomer, molekyler och levande bakterier utan att skada dem. Föreläsningen hålls av kollegan René-Jean Essiambre. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Donna Strickland, fysik

Donna Strickland, Nobelpristagare i fysik 2018, berättar om arbetet med att utveckla högintensitetslasern, ett verktyg som revolutionerat många områden. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Gérard Mourou, fysik

En olyckshändelse i labbet ledde till att ögonlasern utvecklades. Gerard Mourou, Nobelpristagare i fysik 2018, berättar om sin passion för extremt ljus. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

George P Smith, kemi

George P Smith, Nobelpristagare i kemi 2018, ligger bakom metoden fagdisplay, som bland annat kan användas för att utveckla antikroppar mot autoimmuna sjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Gregory P Winter, kemi

Gregory P Winter, Nobelpristagare i kemi 2018, beskriver hur han genom riktad evolution av antikroppar har tagit fram läkemedel mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Frances H Arnold, kemi

Frances H Arnold, Nobelpristagare i kemi 2018, har genom så kallad riktad evolution tagit fram enzymer som bland annat används för att tillverka biobränsle och läkemedel. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

William D Nordhaus, ekonomi

William Nordhaus, ekonomipristagare 2018, beskriver hur hans simuleringsmodell kan användas i arbetet med att beräkna kostnader knutna klimatförändringar. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2018

Paul M Romer, ekonomi

Hur kan vi uppnå en varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt i världen? Paul Romer, ekonomipristagare 2018, ger oss sina teorier. Inspelat den 8 december 2018 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Tiggy testar - teckenspråkstolkat

Ägghissen

Varför sjunker inte isbitarna i vattnet? Tiggy upptäcker att det finns nåt som kallas för densitet. Detta går att visa på ett snyggt sätt genom att ändra salthalten i en vätska och låta ett rått ägg flyta i den.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna De fyra elementen

Luft

Det där som omger oss, som inte syns utan bara finns där, vad är det egentligen? Luften finns i atmosfären som ligger som ett täcke runt jorden. Det är det täcket som gör att vi kan bo på vår planet. Luften kan vara kall och torr som i fjällen eller varm och fuktig som i en tropisk regnskog. Föroreningar släpps ut i luften från industrier och bilar. Hur ska vi tillsammans hjälpas åt att göra luften renare? Pär, som är meteorolog och klimatexpert berättar, och barn i årskurs tre delar med sig av sina tankar.