Titta

UR Samtiden - Brainchild 2018

UR Samtiden - Brainchild 2018

Om UR Samtiden - Brainchild 2018

Föreläsningar för särskilt begåvade barn, ungdomar och deras vuxna. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Till första programmet

UR Samtiden - Brainchild 2018 : Att se de osynligaDela
 1. Om inte eleven eller förskolebarnet-

 2. -blir stimulerat och motiverat-

 3. -så kommer den aldrig
  att överkomma sina funktionshinder.

 4. De osynliga särskilt begåvade
  eleverna ska vi prata om.

 5. De som mest sällan upptäcks.

 6. Det är väldigt lätt...

 7. Elisabet har ju berört det,
  det är lätt att tänka stereotypt.

 8. Att det är en viss sorts elev
  vi är inne på.

 9. Och framförallt,
  gärna inom Elisabets område-

 10. -nämligen det matematiska området.

 11. Och alla områden är lika viktiga.

 12. Alla begåvningsområden,
  spetsområden och kompetenser.

 13. Men av tradition
  och säkert andra orsaker-

 14. -har det varit lättare att hitta-

 15. -elever med matematisk begåvning.
  Särskilt ute i verksamheterna.

 16. Och så har det varit mindre
  stigmatiserat på nåt vänster-

 17. -att vara matematiskt begåvad
  om man befinner sig i rätt miljö.

 18. Men, som sagt, de flesta
  särskilt begåvade upptäcks aldrig...

 19. ...och får därför aldrig
  den undervisning-

 20. -som de behöver och har rätt till.

 21. De särskilt begåvade eleverna är...

 22. ...elever med diagnoser.

 23. Och jag säger i plural,
  för man kan ju födas eller förvärva-

 24. -funktionsmotstånd, funktionshinder,
  eller vad man ska säga-

 25. -genom livet också. Man kan ha
  både en och två och tre och fyra.

 26. Och fem och sex.
  Man kan sakna både armar och ben-

 27. -och ha neuropsykiatriska diagnoser-

 28. -psykiatriska diagnoser och fysiska.

 29. Tillfälliga och kroniska.

 30. Barn
  i socioekonomiskt utsatta områden.

 31. Dem upptäcker vi inte.

 32. Vi ser problematiken.
  Men vi ser inte begåvningen.

 33. Och framförallt ser inte
  de här barnen själva sin begåvning.

 34. Ofta handlar det om helt andra saker
  i deras miljöer.

 35. Det vill säga överlevnad,
  "survival of the fittest"-

 36. -passa in och så vidare.

 37. Blyga barn.

 38. En kognitiv förmåga bygger ju på
  att kunna föra sin talan-

 39. -och kunna knyta an till människor,
  så att säga.

 40. Blyga barn lär vi aldrig upptäcka-

 41. -för de kliver inte fram
  och knackar oss på axeln och säger:

 42. "Jag vet"
  eller "Jag har nåt att säga".

 43. Barn som mår dåligt
  och är traumatiserade-

 44. -eller är "placerade" som det heter.

 45. Som inte har några hem att gå till,
  som är trygga och fina...

 46. ...och välfungerande.

 47. Det är ett stort antal barn,
  även i vårt avlånga land-

 48. -som lever under andra omständigheter
  än de vi förväntar oss.

 49. Och deras kognitiva begåvning
  lär vi aldrig upptäcka.

 50. Flickor.

 51. Av någon märklig anledning
  som jag sa i tidigare föreläsning-

 52. -så går flickor under radarn.

 53. På förskolan har man upptäckt att det
  kan vara någorlunda 50-50-

 54. -vilka vi upptäcker som begåvade,
  flickor och pojkar.

 55. Men den här siffran sjunker radikalt
  med stigande ålder.

 56. Så uppe i puberteten
  upptäcker vi väldigt få flickor-

 57. -och dessutom upptäcker flickorna
  inte sig själva ens.

 58. Flickor drabbas av nåt som kallas
  på psykologspråk "impostor syndrome".

 59. Alltså, de upplever
  att de absolut inte är begåvade-

 60. -om de gör nånting begåvat.

 61. Klarar av nånting
  eller tänker väldigt avancerat.

 62. Då hänvisar de bara till ren tur.

 63. Eller omständigheterna var goda.

 64. Eller att det var
  ett lätt pianostycke-

 65. -så det var klart
  att de spelade det bra.

 66. Varför det är så...

 67. ...är fortfarande en gåta.
  Men flickor döljer sig själva-

 68. -och uppfattas heller inte
  av omvärlden-

 69. -som lika begåvade som pojkar.

 70. Fundera på det
  när ni tittar er runt om-

 71. -på era vuxna flickor
  runt omkring er.

 72. Och sist men inte minst
  dem vi aldrig upptäcker-

 73. -är nyanlända barn
  och barn med svenska som andraspråk.

 74. Och med tanke på hur många som kom
  här nu de senaste åren-

 75. -av barn från andra länder-

 76. -så finns det massvis med begåvningar
  som aldrig kanske upptäcks.

 77. För dem kanske det är en tillräcklig
  utmaning och stimulans en tid-

 78. -att erövra språk,
  kultur och sammanhang.

 79. Men de har också rätt
  att lära sig utifrån sin nivå.

 80. Så de elever som vi upptäcker...

 81. ...som särskilt begåvade är pojkar.

 82. Etniskt svenska pojkar
  utan diagnoser-

 83. -som kommer från
  socioekonomiskt starka hemmiljöer.

 84. -och dessutom har föräldrar
  som kan prata för dem.

 85. Som har ett språkrör ut i världen.

 86. Som slipper föra sin egen talan.

 87. Som har nån som krigar
  för deras rätt till utbildning.

 88. Så när ni tänker att "det här är ju
  en jäkla elitistisk fråga"-

 89. -så är det både rätt och fel.
  Rätt på så sätt-

 90. -att så länge vi inte förstår
  det här med särskild begåvning-

 91. -så fortsätter det att vara
  den här elitistiska frågan.

 92. Det är därför
  det är så viktigt att förstå.

 93. Dessutom missuppfattas ofta
  de här begåvade eleverna i skolan-

 94. -när de har halkat in
  i det här uttråkningstillståndet-

 95. -som ofta inträder när de inte får
  den undervisning de behöver-

 96. -och får exakt samma skolsvårigheter,
  som jag kallar det-

 97. -som barn
  på den andra sidan begåvningsskalan.

 98. Motivationsbrist, underprestation,
  koncentrationsproblematik-

 99. -utanförskap, mobbning, hemmasitteri,
  samarbetssvårigheter-

 100. -åtgärder, specialpedagogiska
  åtgärder, åtgärdsprogram-

 101. -och vi strösslar resurser.

 102. Och återigen, vi gör det redan,
  men vi gör det lite fel.

 103. Och inte underligt,
  eftersom de beter sig likadant-

 104. -som elever
  som har inlärningssvårigheter.

 105. På andra sidan skalan
  handlar det om elever-

 106. -som har svårt för det abstrakta
  och teoretiska-

 107. -och inte så sällan drabbas faktiskt
  av utbrändhetssyndrom.

 108. Som är helt slut. De gör och gör och
  gör och kommer aldrig till dörren-

 109. -som det gamla skämtet.

 110. Vad är det som går och går
  och aldrig kommer till dörren?

 111. Det är elever som aldrig
  når upp till kunskapskraven.

 112. På andra sidan har vi våra särskilt
  begåvade som har för lätt att tänka-

 113. -och känner att undervisningen
  hela tiden missar deras intressesfär.

 114. Och de drabbas då av, snarare,
  i stället för "burnout"-

 115. -"boreout".

 116. Och det här blev ju
  ett populärt begrepp...

 117. Det var en bok
  som kom ut för herrans många år sen.

 118. Det var en fransman
  som stämde sin arbetsgivare-

 119. -när han blev utan arbetsuppgifter
  och gick in en totaldepression.

 120. Han stämde arbetsgivaren
  för "boreout" och vann. Så det så.

 121. Det är bara att tänka sig det tråkiga
  jobbet man hade en gång i tiden.

 122. Eller den tråkiga utbildningsdagen
  som jag hoppas att ni inte har nu.

 123. Vi får ju ändå fika och lunch
  och trevligt sällskap.

 124. Det är inte alla särskilt begåvade
  som tycker att de får det.

 125. Och hur ska man veta skillnaden?
  Jag var inne på det i morse.

 126. Man kan fråga eleverna.

 127. De som ligger på andra sidan skalan,
  som har en svag teoretisk begåvning-

 128. -säger "Jag hänger inte med.
  Jag pallar inte mer."

 129. "Jag fattar inte."

 130. På ett eller annat sätt
  brukar de tala om som det är.

 131. Medan eleverna som vi pratar om i dag
  faktiskt säger:

 132. "Jag får ju aldrig lära mig nånting.
  Jag ska göra det och det."

 133. "Och så ska jag göra och göra och
  göra. Men jag vill lära mig nåt."

 134. Det brukar vara en bra vattendelare.

 135. Så vad händer med elever
  som aldrig får lära sig nåt?

 136. Det är inte bara att man blir
  uttråkad, det händer saker i hjärnan-

 137. -när man drabbas av tillstånd
  där man inte får aktivera sig.

 138. Samtidigt förlorar de här barnen,
  särskilt begåvade, bland annat, då-

 139. -förmågan till studieteknik. De lär
  sig aldrig att lära sig nånting.

 140. Först är allt så lätt och snipp snapp
  snut så har allt blivit för svårt.

 141. Och de har ingen aning
  om hur de ska komma över hindren.

 142. Framförallt vet de inte hur de ska
  komma förbi sin egen perfektionism.

 143. Det blir en oändlig spiral neråt.

 144. Och självförtroendet
  åker rakt ner i källaren.

 145. Att man aldrig klarar av nånting
  och får några fiffiga betyg-

 146. Och drömmarna går åt pipsvängen
  och meningsfullheten går i gungning.

 147. I skolan handlar det väldigt ofta
  om underprestationer och betyget F-

 148. -och hemmasitteri är...
  jag skulle vilja säga...

 149. ...fruktansvärt vanligt bland de här
  och psykisk ohälsa.

 150. Det här är en bild
  som många känner igen.

 151. Ingen vet vem som har gjort den.
  Den florerar lite på internet.

 152. "Artist unknown".
  En stolpe där det står:

 153. "What if the cure for cancer
  is trapped inside the mind"-

 154. -"of someone
  who can't afford an education?"

 155. Och när det gäller de här barnen
  och eleverna skulle jag vilja säga:

 156. "What if the cure for cancer
  is trapped inside the mind"-

 157. -"of someone who is looked upon
  as a problem..."

 158. "...of someone who doesn't want
  to go to school anymore?"

 159. Det betyder inte att alla sitter inne
  med nobelprisvinnande kunskaper-

 160. -eller kapaciteter
  att lösa världshistoriens gåtor.

 161. Men det vet vi inte.

 162. De har ju ändå rätt
  att utvecklas på sina villkor.

 163. Tänk om det är en nyanländ som är
  upptagen med att lära sig svenska-

 164. -och som vi tänker på
  som "en sån där".

 165. Och ofta, ofta får jag frågan när jag
  är ute och handleder och så där:

 166. "Men det kan vara särbegåvning,
  eller en diagnos."

 167. Det finns inget "eller".

 168. Man kan vara hur intelligent
  som helst och ha fullt av diagnoser.

 169. Man kan sakna armar, ben,
  öron, ögon och...

 170. ...mun, höll jag på att säga.

 171. Det finns inget "eller".

 172. Ta bort "eller".

 173. Och när vi tar bort "eller"-

 174. -kallas de här barnen
  för "twice exceptional".

 175. Kommer ni ihåg det kanadensiska
  uttrycket? "Exceptional"

 176. De är alltså dubbelt
  så exceptionella och intressanta.

 177. Det är fint. Och det förkortas "2e".

 178. Fiffigt nog. Så vill man googla sen
  kan man googla på "2e".

 179. På det svenska, vackra språket-

 180. -så kallas det för
  "dubbelriktad begåvningsproblematik".

 181. Säg det fjorton gånger i rad.

 182. Det är inte fullt lika romantiskt.

 183. Jag har strukit
  ett litet varmt streck över det-

 184. -och använder faktiskt
  "twice exceptional" eller "2e".

 185. Det är alltså när man har en diagnos
  eller flera-

 186. -och en mycket hög
  intellektuell kapacitet.

 187. Det blir
  en fantastisk friktion däremellan.

 188. En oerhörd kamp. Det finns ju
  massvis med exempel på...

 189. ...författare som har haft dyslexi,
  eller har dyslexi.

 190. -Och så vidare. Överläkare
  med autism, höll jag på att säga.

 191. Ganska vanligt. Och så vidare.

 192. Så fick jag det sagt.

 193. Här har vi en.

 194. Skulle han rulla in här nu och ta del
  i konferensen, Stephen Hawking-

 195. -och vi inte visste,
  det kan han ju inte, men vi låtsas-

 196. -så skulle vi inte tänka
  "Oh, ett geni!"

 197. Vi skulle naturligtvis se rullstolen
  och hans funktionsmotstånd först.

 198. Det är ju vår naturliga respons.

 199. Men nu när vi vet, vi har ju facit
  på Stephen Hawking, naturligtvis.

 200. Och då tänker vi ju inte "Var han
  ett geni eller satt han i rullstol?".

 201. Jo.

 202. Honom kanske ni känner igen.
  John Nash, "A beautiful mind".

 203. Den här matematikern
  som åkte in och ut på det här huset-

 204. -som vi inte vill hamna på,
  men som många genier har passerat.

 205. Frida Kahlo.
  Var hon ett konstnärligt geni-

 206. -eller hade hon polio?
  Nej, så kan man ju inte säga.

 207. August Strindberg.

 208. Ja, det är...

 209. Geni i sitt...eller galen?

 210. Och här
  är en av mina personliga favoriter.

 211. Vilket funktionsmotstånd.
  Snacka om "twice exceptional".

 212. Helen Keller.
  Amerikansk författarinna.

 213. Både blind och döv, hörni.

 214. Det har gjorts en film om henne.
  "Miraklet".

 215. Skrev böcker, utbildade människor,
  kvinnorättskämpe-

 216. -funktions-handikappskämpe...

 217. Alltså, snacka om kämpe.

 218. Hon hade
  en väldigt stöttande hemmiljö.

 219. Så hur får då barnen visa
  sitt tänkande-

 220. -och inte bara
  sitt funktionsmotstånd?

 221. Hur ska vi släppa in dem i en skola-

 222. -som kräver
  deras funktioner hela tiden?

 223. Skriv, skriv, skriv. Gör, gör, gör.
  Uppgifter, uppgifter, uppgifter.

 224. Inlämning, inlämning, inlämning.
  Bedömning, bedömning, bedömning.

 225. Nästa steg.

 226. Ja, det är verkligen
  en grannlaga uppgift.

 227. Oavsett
  vilket funktionsmotstånd man har-

 228. -så gäller
  följande strategi nummer ett.

 229. Begåvningen står först.

 230. Om inte eleven eller förskolebarnet
  blir stimulerat och motiverat-

 231. -så kommer den aldrig
  att överkomma sina funktionshinder.

 232. Och jag menar inte
  att diagnoserna skulle gå över-

 233. -men kommer aldrig
  att lära sig strategier.

 234. Det är som när man har
  en fruktansvärd förkylning-

 235. -och ligger
  och tycker synd om sig själv-

 236. -och så frågar nån
  om man ska med på bio.

 237. Det ska vara en fruktansvärt bra film
  för att vi ska släpa oss upp då...

 238. ...när vi mår lite pissigt.

 239. Det är inget annorlunda för barn
  som avkrävs prestationer hela tiden.

 240. De måste vara tända hela tiden
  i sitt lustcentrum.

 241. Det hjälper inte
  med vadderade rum för adhd-

 242. -punktlistor, bildscheman
  och allt det där-

 243. -om inte lustcentrum
  är fullt upptänt. Superviktigt.

 244. Det är viktigt att förstå
  att kognitionen, alltså tänkandet-

 245. -påverkar hela människan.

 246. Precis som Elisabet var inne på,
  det är inte bara i skolan-

 247. -som en hög intelligens
  gör sig gällande.

 248. Det påverkar
  hela individens förmågor.

 249. Det är som...det är...
  ekrarna på hjulet.

 250. Det påverkar
  hur individen uppfattar världen-

 251. -och individens minneskapacitet.

 252. Det handlar inte om att komma ihåg
  att det är måndag eller torsdag-

 253. -eller att mormor fyller år
  i augusti, eller vad det nu är.

 254. De kan komma ihåg vad de hade på sig
  när det brände till-

 255. -när det var riktigt roligt
  eller tråkigt.

 256. De minns dofter, de minns känslor
  för alltid.

 257. Och de minns alltid ett gott ord.

 258. Om nån är snäll,
  det tar de med sig i hela livet...

 259. ...och tvärtom.

 260. En elefant glömmer aldrig.

 261. Deras prestationsförmåga påverkas
  av den här perfektionismen-

 262. -som ofta sätter foten in i dörren.
  Självuppfattningen påverkas-

 263. -för de analyserar sig själva sönder
  och samman från början av livet.

 264. Lärandet, naturligtvis.
  Etik och moral har vi varit inne på.

 265. Känslolivet. De är "overexcitable".

 266. Språket. Även om de inte har
  ett välutvecklat språk...

 267. Kom ihåg att de kan ha språkstörning.
  Och dyslexi.

 268. Och ha svenska som andraspråk.
  Och ha autism.

 269. Och hela lådan full.

 270. Men deras språkhantering
  är ändå remarkabel.

 271. De är väldigt sugna.
  De älskar ett sätt att tänka-

 272. -med det uttryckta språket,
  skrivna eller talade.

 273. Och de lär sig nya ord och begrepp
  med blixtens hastighet.

 274. Relationer är ett väldigt,
  väldigt, väldigt knepigt område-

 275. -för ja, de är en minoritet.

 276. Många säger: "Jag är så himla ensam.
  Jag känner mig som en alien."

 277. Så säger vi:
  "Nej, du är som alla andra!"

 278. Det är fel. Det är klart
  att de är annorlunda, kognitivt.

 279. Men kanske inte emotionellt.
  De utvecklas asynkront-

 280. -och har samma behov som alla andra.

 281. Äta, skita, sova
  och att älska och bli älskade.

 282. Så i det avseendet
  är de exakt likadana.

 283. Men de tillhör en kognitiv minoritet-

 284. -precis som barn med
  intellektuell funktionsnedsättning.

 285. Så klart de känner sig
  ensamma ibland.

 286. Humor brukar vara extremt utpräglat
  hos de här små individerna.

 287. Framförallt förstår de
  er humor ganska tidigt.

 288. Man brukar säga att barn under sju
  inte förstår ironi.

 289. Det gör de här. De älskar ironi.

 290. De vill gärna knåpa ihop
  egna ironiska vändningar-

 291. -som kanske inte biter lika bra
  på jämnåriga kamrater.

 292. Ett bra lackmustest på de här barnen-

 293. -brukar jag säga
  är att sätta på en Monty Python-film.

 294. Det är bara särskilt begåvade barn
  som tycker de är roliga. Och vuxna.

 295. Tänkandet, naturligtvis,
  är annorlunda.

 296. Det är som att
  oavsett vilket paket de kommer med-

 297. -om de är födda på Öfvre Östermalm,
  bor i Småland-

 298. -kommer från Finland, som jag,
  sitter på en båt från Syrien...

 299. ...oavsett vilka de är, så är deras
  begåvning den viktigaste pusselbiten-

 300. -till att förstå deras tänkande-,
  kännande- och lärandebehov.

 301. Men hur ska man urskilja prestation
  från kognition?

 302. Skolan går ju ut på att barnen ska
  lära sig färdigheter och förmågor-

 303. -och en del fakta också, tydligen,
  enligt den senaste debatten.

 304. Det innebär att de ska prestera-

 305. -så att jag vet
  att du har lärt dig att stava-

 306. -du kan ställa upp en ekvation
  och du har lärt dig att trumma.

 307. Annars vet ju inte jag
  att jag har gjort rätt som lärare.

 308. Men hur ska jag veta kognitionen-

 309. -bakom de bristande
  eller de befintliga prestationerna?

 310. Ja. Framgångsstrategi nummer två-

 311. -kom i den här fina teckningen.

 312. En morgon när jag satt
  på mitt fina kontor-

 313. -på gymnasiet jag jobbade på
  som speciallärare-

 314. -så viftade in
  en av mina extremt begåvade elever-

 315. -med huvudet på skaft, höll jag
  på att säga, med håret på ända-

 316. -och sa: "Nu har jag det! Nu vet jag
  hur all undervisning ska fungera."

 317. Han tog ett papper från mitt
  skrivbord och scribblade ner den här.

 318. Han hade tittat på Youtube
  hela natten, nämligen.

 319. Det roade han sig med.
  Men han gjorde inte ett ––– i skolan.

 320. Jag tror att han
  var inspirerad av en...

 321. ...marknadsanalytiker,
  eller vad det kallas. Simon Sinek.

 322. Han menade att all undervisning
  måste utgå från "Varför?"

 323. Varför gör vi det här?

 324. Varför:et behövde inte vara
  "För att förändra världen".

 325. Det behövde inte vara
  så otroligt stort.

 326. Det kan vara bara att koppla ihop
  olika anledningar med varandra-

 327. -eller bara säga
  "Det står i kursplanen".

 328. "Varför det, då?" - "Det är viktigt
  att elever begriper satsdelar."

 329. "Varför då?". Då är man inne på
  varför. Bra, kreativ diskussion.

 330. Sen kan alla jobba med det här
  på olika sätt.

 331. Hur:et, alltså. Nån kan skriva
  en uppsats, nån kan göra en dans-

 332. -nån kan...räkna ut det
  och så vidare och så vidare.

 333. Och sen blir det en vad-produkt-

 334. -som strålar tillbaka till varför-

 335. -och bygger upp ett nytt varför.
  "Varför gör vi på detta viset?"

 336. Det är en väldigt bra modell
  som han faktiskt har stöd i-

 337. -utan att han visste om det,
  i forskningen kring de här eleverna.

 338. Allt måste utgå från det stora,
  holistiska tänkandet.

 339. De här eleverna
  behöver utgå ifrån helheten.

 340. Och sen, precis som Johan
  var inne på här tidigare-

 341. -sen plocka in fakta och färdigheter
  utifrån en stor helhet.

 342. De lär sig stava och kommatera-

 343. -när de vill skriva en bok.

 344. De lär sig räkna
  när de vill förstå kvantfysik.

 345. Typ.

 346. De lär sig inte stegvis.

 347. De lär sig uppifrån och ner.

 348. Eller utifrån och in
  och ut igen och in igen.

 349. De lär sig som ett dragspel. Så.

 350. Inte enligt skolans stegvisa modell.

 351. Och det är jätteviktigt att förstå.

 352. Det stegvisa lärandet
  tråkar ihjäl dem.

 353. De behöver... Får de börja
  på den stora, abstrakta-

 354. -djupa, komplexa, analytiska nivån-

 355. -då blir de jätteglada.

 356. Då vill de lära sig färdigheter
  för att greppa det här området.

 357. Inte innan.

 358. Och som nån sa i frågan tidigare:

 359. "Ska man inte skicka dem på utredning
  om de uppvisar svårigheter"-

 360. -"även om jag misstänker att
  det kan vara ett 'boreout syndrome'"-

 361. -"eller en understimulans som
  kryper under skinnet på eleven?"

 362. Självklart ska barn utredas-

 363. -om man misstänker diagnos.

 364. Men bara... Det som är knepigt är ju
  om vi börjar skicka i väg dem-

 365. -för att få reda
  på deras kognitiva förmågor.

 366. För det borde ju vi som är pedagoger
  rimligtvis lära oss att uppfatta.

 367. För problemet är också
  att när de kommer tillbaka-

 368. -med sina utredningar eller när
  psykologerna och pedagogerna möts-

 369. -så är vi två olika professioner
  som ofta pratar förbi varandra.

 370. Väldigt många föräldrar
  inom de här begåvningsnätverken-

 371. -har lallat i väg,
  bekostat en egen begåvningsutredning-

 372. -kommit tillbaka
  och drämt den i bordet till rektorn-

 373. -och rektorn säger "Jaha".

 374. "145, vad ska jag göra med det?"

 375. "Skolan är som skolan är."

 376. Vissa har fått hjälp
  först när de har visat sina siffror.

 377. Och det är fel förstås.
  Men problemet återstår.

 378. Och kvarstår.

 379. För vi
  förstår ändå inte riktigt varandra.

 380. Vilket jag hoppas kan ändra sig.

 381. Så hur jobbar man med dem? Elisabet
  har varit inne på jättebra tips.

 382. Det här med differentieringen. Jag
  brukar prata om ett pedagogiskt ABC.

 383. Det är egentligen komprimerat
  av det som Elisabet lyfte upp.

 384. ABC handlar inte bara
  om Andning, Blödning, Chock-

 385. -även om det kan vara akutåtgärder
  som måste sättas in-

 386. -innan barnet går under.

 387. Men det verkar
  och fungerar också förebyggande.

 388. Så det är både en plåsterlapp
  och ett vitaminpiller, kan man säga.

 389. ABC står för Acceleration,
  Berikning och Coachning.

 390. Acceleration
  är precis det som det låter som.

 391. Alltså att barnet
  behöver gå fortare fram.

 392. Alltså få flyga fram.
  Strunt i det här stegvisa.

 393. Fort, fort, fort. Upp och få det här
  abstrakta, komplexa och spännande.

 394. Eller på förskolan, att få gå upp
  och träffa de stora barnen-

 395. -eller få gå en dag i veckan
  till skolan och få sitta med.

 396. Bara få springa av sig i hjärnan,
  så det smäller i synapserna.

 397. Partiell förflyttning
  är nåt som många roar sig med-

 398. -eftersom det ofta
  är mer schematekniskt fungerande-

 399. Alltså att gå upp i enskilda ämnen
  till en högre årskurs.

 400. Det kan funka som en snabbåtgärd.

 401. Accelerationsgrupper,
  de här pull-out-satsningarna-

 402. -och projekt och teman och så vidare.
  Det finns massor kring det här.

 403. Jag har skrivit mycket mer om det i
  boken och det finns massor att läsa.

 404. Ska man flytta upp de här barnen, då-

 405. -en eller två eller tre eller fyra
  eller arton årskurser?

 406. Det är en jättebra fråga.

 407. Det finns inga kliniskt bra svar
  ännu, särskilt inte i Sverige.

 408. Det pågår en massa försök. Jag vet
  många barn som har accelererat.

 409. Men det räcker inte med ett år.
  Sällan ens med två år.

 410. Då börjar ni förstå, om man dessutom
  är asynkron i sin utveckling-

 411. -hur svårt det kan vara...

 412. ...att gå från årskurs tre
  till högstadiet, till exempel-

 413. -som kanske kan vara nödvändigt,
  kunskapsmässigt.

 414. Hur blir de sociala relationerna?
  Alla andra blir ihop och tjuvröker.

 415. Ja. Det är jättesvårt.

 416. Men ibland
  är det det enda som hjälper.

 417. Men acceleration räcker inte,
  att bara gå fortare fram.

 418. Det måste vara berikande, alltså
  meningsfullt, för barnet självt.

 419. Att det de lär sig har nåt slags djup
  och bredd och höjd-

 420. -och är nånting på riktigt-

 421. -inte bara för att tant Mona
  ska ha ett bedömningsunderlag.

 422. Det är inte berikning.

 423. Betyg är inte berikning.
  Absolut inte.

 424. Ett bra resultat på nationella provet
  är inte berikning.

 425. Det måste vara på riktigt. Intressen,
  passioner, de behöver få brinna.

 426. Och precis som Elisabet sa
  - de behöver nån att prata med-

 427. -och kommunicera sitt lärande till.
  Publik och mottagare nämner vi ju-

 428. -men det betyder inte
  att de vill stå så här.

 429. Men de vill ha en mottagare,
  som tar emot det de har kommunicerat-

 430. -ritat, dansat, tänkt, räknat.

 431. Nån som ger respons, som ser dem.

 432. Och att prata med intellektuella
  jämlikar är den bästa berikningen.

 433. Att få skoja med en annan människa,
  nån som begriper ens skämt.

 434. Men inget funkar om inte eleven
  har nån som håller dem i handen.

 435. Den mentala handen. Nån som står
  för den nära kontakten på skolan.

 436. Det är det som är coachning,
  nån som ser barnet.

 437. Nån som kan skolan och kan hjälpa
  till att söka nya vägar på plats.

 438. -och prata med kollegiet och rektorn.

 439. Det kanske är rektorn rent av
  som är den coachande instansen.

 440. Det har jag varit med om.

 441. Och nån som pratar med hemmet.

 442. Det är inte säkert att barnen
  kommer från Öfvre Östermalm.

 443. De kan bo i tjotahejti,
  i Småland, i Kiruna-

 444. -i Somalia, var som helst.

 445. I Rosengård, Rinkeby, Tensta.

 446. Så då kanske vi
  behöver prata med hemmen:

 447. "Barnet behöver det här och det här."
  Om det finns ett hem.

 448. Och nån som kommunicerar
  med barnet på riktigt-

 449. -inte bara som "Har du gjort det här?
  Har du gjort din hemläxa?"

 450. Och nån som följer med barnet
  på den här resan genom skolan.

 451. En riktig superhero-

 452. -som är intresserad
  av att lära sig nånting nytt.

 453. För de här barnen kräver
  att vi går nya vägar.

 454. Och då måste det vara nån som tycker
  att det är spännande och intressant-

 455. -även om vi inte kan allt.
  Vi behöver inte vara genier.

 456. Vi behöver inte vara matteexperter
  för ett barn med mattebegåvning-

 457. -eller nåt annat. Men vi
  kan vara de som ser, som lyssnar-

 458. -och som säger: "Nu ska vi testa
  en sak. Vi testar det i fyra veckor."

 459. "Skiter det sig,
  då har jag en annan plan B."

 460. Som tar kommandot. Och den coachen
  kan vara vem som helst-

 461. -av er som är här.

 462. Och eftersom de här barnen
  har ett sånt fenomenalt minne-

 463. -så kanske ni inte lyckas "rädda" dem
  just på plats-

 464. -men de tar med sig ert intresse
  och goda input för resten av livet-

 465. -och tänka att om Bettan eller Olle,
  eller vem det nu är-

 466. -tyckte att jag var värd att räddas
  kanske det är nåt värde med mig.

 467. Det behöver vara nån
  som lyfter på motståndsstenarna.

 468. Bakom
  en kanske provocerande profil...

 469. ...bakom en aggressivitet-

 470. -bakom ett bristande språk,
  bakom prestationsbrist-

 471. -behöver vi bli
  riktigt duktiga detektiver-

 472. -som säger, eller som frågar:

 473. "Hur tänker du då?
  Vad skulle du vilja lära dig?"

 474. "Ja, inget sånt här, i alla fall."
  - "Vad skulle du kunna tänka dig?"

 475. "Jag vill lära mig nåt på riktigt."
  - "Vad är det, då?"

 476. "Helst skulle man ju
  behöva jobba med miljöförstöringen."

 477. "Okej. Vad inom där?"

 478. Börja lyfta på det där dåligmåendet,
  eller vad det är.

 479. Och nån som vågar vara pionjär.

 480. För det vill jag skicka med er.

 481. Eftersom vi inte har några färdiga
  strategier för den svenska skolan-

 482. -är ni välkomna att ta det första
  steget på månen allihopa.

 483. Styrdokument och skollag ger
  ganska stora utrymmen egentligen.

 484. Men vi måste våga tänka nytt.

 485. Vi måste våga
  bege oss ut i det okända-

 486. -och inte ha svaren.

 487. De här barnen är inte som de andra
  små tjurarna, höll jag på att säga.

 488. Utan de är annorlunda i sitt lärande.

 489. Och då gäller det att vi har ett
  annorlunda upplägg att erbjuda dem.

 490. Och det upplägget behöver vi
  skapa tillsammans, allihop.

 491. Det kan varken Elisabet eller jag
  göra ensamma-

 492. -utan ni behövs, alla ni på plats.

 493. Alla steg på månen räknas.

 494. Och med det så vill jag tacka
  för den här stunden-

 495. -och säga att följ mig hemskt gärna
  på de här sociala medierna-

 496. -där jag försöker lägga ut
  lite saker och tankar ibland-

 497. -och där jag hoppas också
  att ni bidrar-

 498. -med era erfarenheter
  när ni tar era nya steg på månen.

 499. För jag vill hemskt gärna
  bjuda in er-

 500. -att berätta om era lyckanden
  och misslyckanden.

 501. Tack för mig.

 502. Textning: Stina Hedin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att se de osynliga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De flesta elever med särskild begåvning upptäcks aldrig i skolan. Och de får aldrig den undervisning som de behöver, berättar läraren Mona Liljedahl. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Barnpsykologi, Begåvade barn, Begåvningsdifferentiering, Differentieringsproblem, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Psykologi, Skolan, Undervisning, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Brainchild 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Särskild begåvning - erfarenheter och bagage från förskolan

Kunskapstörst och snabb lärandeförmåga. Det är två kännetecken för barn som är särbegåvade. Här berättar läraren Mona Liljedahl om barn med hög begåvning som är i behov av stimulans och särskilt stöd. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Förskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Extrembegåvning och radikal acceleration

Vad blir konsekvenserna ifall särskilt begåvade barn flyttar upp i högre årskullar? Vad är risken för att barnen känner sig utanför med sina äldre nya kamrater? Johan Nyh från Riksförbundet för särskild begåvning berättar. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Olika synsätt på särskild begåvning

Hur ska skolan agera ifall framtidens genier sitter i skolbänken? Vad behöver de för stöd? Här går läraren Elisabet Mellroth igenom hur lärare bör se på särskilt begåvade barn. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Att se de osynliga

De flesta elever med särskild begåvning upptäcks aldrig i skolan. Och de får aldrig den undervisning som de behöver, berättar läraren Mona Liljedahl. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Hur ska vi stötta särskilt begåvade elever?

Ska särskilt begåvade barn få bättre möjlighet att tenta av hela läsår och få möjlighet att accelerera? Det är en av frågorna som diskuteras av experter i detta panelsamtal. Medverkande: Mona Liljedahl. Andreas Edqvist, Johan Nyh och Elisabet Mellroth. Moderator: Anna Velander Gisslén. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Blyga och ängsliga elever i skolan

Blyghet och rädsla är vanligt hos barn och kan vara hindrande i skolan, berättar psykologen Malin Gren- Landell. Det kan handla om att inte våga räcka upp handen eller vara blyg och känna oro för kompisrelationer. Hur kan man som pedagog upptäcka de här besvären hos eleverna och vad kan man göra för att stötta? Vi får också råd om när man ska vända sig till BUP och vad man som förälder kan göra. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Deaf power i skolan

De kallar sig dövaktivister och de rycker ut när dövas och hörselskadades rättigheter är hotade. 23-åriga Rebecca Jonsson och några andra aktivister kedjade vid ett tillfälle fast sig i trappen till dövskolan Östervångsskolan i Lund. De protesterade mot att ingen döv kandidat gått vidare i rekryteringen av en ny rektor till skolan. En annan tendens som väcker protester bland unga döva är att dövskolor slås ihop med skolor för hörande. Vi möter dövaktivisterna som vänder sig mot vad de kallar hörselnormen i samhället och som vill att dövskolan ska vara en fristad där döva och hörselskadade får vara sig själva. Hela programmets innehåll finns som text i programmanuset.