Titta

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Om UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Föreläsningar från Socionomdagarna 2018. Inspelat på Stockholmsmässan den 21-22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Till första programmet

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018 : Tillitsbaserad styrning och ledningDela
 1. "Ta reda på riktigt
  vad brukarna anser och upplever"-

 2. -"och fundera på hur ni vill jobba.
  Kolla i lagboken också"-

 3. -"men i övrigt får ni fria händer."
  Där nånstans började arbetet.

 4. Jag tänkte börja med en bekännelse.

 5. Jag är ekonom.

 6. Det är inte så många ekonomer
  här i publiken, va?

 7. Nej... Där!

 8. Det är ingen hemlighet. Det brukar
  framkomma när jag framträder-

 9. -att jag är docent i nationalekonomi
  vid Uppsala universitet.

 10. Varför började jag då med det?

 11. Som ekonom fokuserar man på-

 12. -att förstå incitament och kontroll.

 13. Det är de två centrala begreppen
  och verktygen-

 14. -för att förstå hur saker fungerar.

 15. Jag är arbetsmarknadsekonom
  och har länge forskat och lärt mig-

 16. -om hur arbetsmarknaden fungerar.
  Sen intresserade jag mig för politik.

 17. Arbetsmarknads-, socialförsäkrings-
  och utbildningspolitik.

 18. Olika politikområden som påverkar
  individens utfall på arbetsmarknaden.

 19. Och där nånstans, ganska tidigt i min
  karriär som började för 20 år sen-

 20. -började jag känna nåt slags skav,
  en inneboende konflikt.

 21. Som ekonom
  trodde jag verkligen på riktigt-

 22. -att det viktiga
  för att få till en effektiv politik-

 23. -som handlar om arbetsmarknadspolitik
  eller social politik av nåt slag-

 24. -handlar om att få till
  en sund incitamentstruktur-

 25. -och se till att det som göras skall-

 26. -kontrolleras och följs upp.

 27. Gång på gång i min forskning
  stötte jag på-

 28. -resultat där det inte blev
  som man hade tänkt.

 29. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
  riktades inte-

 30. -till de målgrupper
  som det var tänkt.

 31. Förändringarna i sjukförsäkrings-
  systemet fick inte rätt utfall.

 32. Då sa min ekonomihjärna:

 33. "Det är nog för svag kontroll
  och för svag incitamentsstruktur"-

 34. -"i de här organisationerna.
  Låt oss styra lite mer detaljerat."

 35. Jag var kanske inte fullt så naiv,
  men det var min verktygslåda.

 36. Jag kände
  att det inte riktigt funkade-

 37. -men jag visste inte
  vad som hände i "svarta lådan"-

 38. -med vilket man menar organisationen,
  alla som jobbar i organisationer.

 39. Det här var ett sorts skav-

 40. -även om jag trodde att det är genom
  att designa incitamentstrukturen-

 41. -som vi ger politiken genomslag-

 42. -och vi får fram de beteenden
  som vi vill få fram.

 43. Och jag har inte tappat den tron.

 44. Jag menar inte att incitament
  och kontroll inte spelar nån roll.

 45. Men jag trodde väldigt mycket på det.

 46. Den andra sidan hos mig var den djupa
  tron som jag nånstans har fått...

 47. "Djupa tron", säger jag.

 48. Upplevelsen och värderingen
  som jag säkert fått sen barnsben-

 49. -av tillit och samarbete.

 50. Jag hade en otrolig förmån
  som ung doktorand och sen forskare-

 51. -att befinna mig på
  ett forskningsinstitut i Uppsala-

 52. -där det verkligen byggde på
  ett sunt samarbete och tillit-

 53. -som jag kände från mina kollegor
  och min chef.

 54. Jag hade precis rätt autonomi
  och handlingsutrymme.

 55. Jag fick använda min
  yrkesskicklighet, min "mastery".

 56. Jag kände att jag hade
  meningsfulla arbetsuppgifter.

 57. Utan att kunna sätta ord på det
  som ekonom förstår jag nu-

 58. -att de inre motivationsfaktorerna
  fick fantastisk näring-

 59. -och jag värdesatte samarbetet.

 60. Och redan som doktorand
  kände jag ibland-

 61. -att verktygslådan,
  med incitamenten och kontrollen-

 62. -och så som jag kände
  att jag själv presterade bäst-

 63. -att det fanns nåt skav där.

 64. Och det skapade en nyfikenhet,
  så att jag började bredda mig.

 65. Jag lämnade min aktiva forskarbana.
  Jag blev chef i statliga myndigheter-

 66. -först i de lite mindre, sen kom jag
  till den stora Försäkringskassan.

 67. In i en sån här svart låda-

 68. -där jag bara hade tänkt att med
  mer detaljstyrning, mer kontroll-

 69. -och tydligare incitament så blir nog
  besluten att bli mer ändamålsenliga.

 70. Och då började jag fatta mer
  om styrning och ledning-

 71. -av stora, komplexa organisationer
  med professionella medarbetare-

 72. -som har egna kompetenser,
  erfarenheter och drivkrafter.

 73. Att det nog inte bara handlar om
  de här verktygen.

 74. Det finns lite andra verktyg också.

 75. Och i dag ska jag prata tillit här.

 76. Men jag ska säkert också prata om
  kontroll och incitament.

 77. De är inte varandras motsatser.

 78. Men nånstans för 2,5 år sen
  fick jag nog det bästa...

 79. Ni kanske tycker att ni har
  det bästa jobbet, men det har jag:

 80. Uppdrag från regeringen...

 81. Det känns konstigt att säga nu,
  men det är från interimregeringen.

 82. Jag har god förhoppning
  om fortsatt regeringsuppdrag.

 83. Jag ska utveckla inte bara styrning
  och ledning i Försäkringskassan-

 84. -som jag höll på med
  i ledningsgruppen i 4,5 år-

 85. -utan hela offentliga sektorn,
  som ordförande i Tillitsdelegationen.

 86. Det är så kaxigt och pampigt
  som det låter.

 87. Tillitsdelegationens uppdrag är-

 88. -att forsknings-
  och kunskapsbaserat främja-

 89. -en mer tillitsbaserad styrning
  och ledning i offentlig sektor.

 90. Uppdraget har jag haft i 2,5 år.

 91. Först var fokus på välfärdssektorn
  - vård, skola och omsorg.

 92. Hur kan vi främja tillitsbaserad
  styrning och ledning där?

 93. Med detta menar vi
  en ledning som bättre tillvaratar-

 94. -den professionella kompetensen
  hos alla medarbetare.

 95. Faktiskt också den kompetens
  som finns hos brukarna, medborgarna.

 96. Hur skapar vi styrning och ledning
  som i sin tur skapar-

 97. -ett ändamålsenligt handlingsutrymme?

 98. För att ge förutsättningar åt er
  som arbetar längst ut i kapillärerna-

 99. -i det goda mötet med medborgarna,
  brukarna, klienterna-

 100. -eller vad den människan
  i det mötet nu kan heta.

 101. Hur skapar vi bäst förutsättningar
  att göra ett bra jobb?

 102. Det låter stort
  och säkert lite svårt-

 103. -men det är inte så komplicerat.
  Vi har haft 2,5 år på oss-

 104. -att fördjupa vår förståelse,
  och jag tänker berätta om-

 105. -vad vi har kommit fram till.

 106. De två första åren är redan slut.

 107. I mitten av juni lämnade vi
  en rad olika betänkanden.

 108. Ett huvudbetänkande
  som sammanfattar all vår klokskap-

 109. -och en forskningsantologi.
  Jag ska berätta mer om det.

 110. Ett delbetänkande om statlig tillsyn
  och dess betydelse-

 111. -för skolinspektionen,
  inspektionen för vård och omsorg-

 112. -och arbetsmiljöverket
  som inspektion.

 113. Året innan hade vi lämnat
  ett särskilt delbetänkande-

 114. -om ersättningsmodellers betydelse.
  Där kommer incitamenten in.

 115. Så därmed basta med välfärdssektorn
  för Tillitsdelegationen.

 116. Nu är den helt fokuserad
  på statliga myndigheter.

 117. De nätta hundratals myndigheter
  med massor av styrning och ledning-

 118. -att utveckla. Nu är vi inne
  i polisen, Arbetsförmedlingen-

 119. -Trafikverket,
  små expertstabsmyndigheter-

 120. -stora medborgarnära myndigheter
  och mittemellan-

 121. -för att göra samma sak där.

 122. Några av er arbetar kanske där.

 123. Om inte annat så har ni kanske mycket
  med dem att göra?

 124. Denna inledning får leda mig vidare.

 125. Jag ska inte prata länge
  om varför delegationen finns till.

 126. Jag föreställer mig
  att ni har en ganska god bild-

 127. -av avigsidor och problem-

 128. -för dagens styrning
  och i vissa fall gårdagens-

 129. -för det sker en hel del lovande
  utveckling i landet redan i dag-

 130. -men den som ibland förknippas med
  begreppet "New Public Management".

 131. Det som handlar om
  att vi i all välvilja-

 132. -att skapa ordning och reda
  och effektivitet i offentlig sektor-

 133. -också har skapat en
  på sina håll en administrativt tung-

 134. -granskningstung,
  detaljstyrd verksamhet.

 135. Det är bakgrunden till varför
  Tillitsdelegationen har kommit till.

 136. Jag illustrerar det ibland
  med en sån här bild.

 137. Ni får säkert olika associationer.

 138. Nån tänker: "Hos oss är vi
  digitaliserade och har inga pärmar."

 139. Grattis. Det är inte det problemet
  som jag vill illustrera.

 140. Det här är mängden administration-

 141. -och mängden planer.

 142. Nedbrutna målstrukturer.

 143. Instruktioner
  för uppföljningsprocesser.

 144. Instruktioner för dokumentation
  eller resultatet av dokumentation.

 145. Allt detta som å ena sidan spelar
  så otroligt viktig roll-

 146. -för transparens och likvärdighet-

 147. -och för att vi ska kunna replikera
  eller åtminstone förstå-

 148. -hur och varför olika beslut fattas.

 149. Dokumentation är jätteviktigt. Vi
  vill inte att beslut om oss fattas-

 150. -och när vi vill förstå hur säger
  nån: "Nej, men jag tänkte..."

 151. Det måste dokumenteras,
  men många med mig har konstaterat-

 152. -att administrationen,
  granskningen och planeringen-

 153. -har gått lite överstyr.

 154. Det har skrivits om administrations-
  samhället. Det är inget nytt.

 155. Forskare säger lite luttrat:

 156. "Vi har pratat om det så länge.
  Varför ska det bli genomslag nu?"

 157. Jag citerar direkt. Många säger
  att man har tjatat om det.

 158. Inte såna som jag, för jag tjatade
  inte om det när jag var där-

 159. -men annan forskning
  har varit inne på det.

 160. Det har skrivits om
  granskningssamhället.

 161. I vår välvilja att säkerställa
  att saker går rätt till-

 162. -har vi byggt upp inspektioner
  inne och utanför verksamheter.

 163. Vi ägnar mycket tid åt
  att granska varandra.

 164. Det finns minst två problem med det,
  utöver det goda som det för med sig.

 165. Speciellt om vi granskar på
  ett sätt som inte stödjer lärande-

 166. -så att man inte känner
  när man får resultatet:

 167. "Aj, det gjorde ont, men jag
  förstår hur jag ska göra i stället."

 168. Då har onödig tid gått åt granskning-

 169. -som inte leder till lika mycket
  nytta. Det tar tid och resurser.

 170. Tillsynsmyndigheten är inte gratis.
  Mer granskning kostar mer pengar.

 171. Det andra problemet handlar mer om-

 172. -där jag befann mig
  i min inledande berättelse.

 173. Jag kände att jag hade autonomi.

 174. Ni ska veta att nu granskas det
  i den akademiska sfären också.

 175. Varenda text granskas av nån annan.

 176. Vartenda ord som jag säger
  på ett seminarium blir ifrågasatt.

 177. Men det är en granskning
  som stödjer mitt lärande-

 178. -och stödjer kvalitén.

 179. Men jag skulle inte må bra
  av att ha nån hängandes över axeln.

 180. Så granskning när den är gjord på
  ett överdrivet eller felaktigt sätt-

 181. -den sänker motivationen, vilket
  i sin tur skadar prestationen.

 182. Det har skrivits
  om utvärderingsmonstret-

 183. -och management-byråkrati.
  Härliga ord, va?

 184. Jag citerar organisationsforskaren
  Henry Mintzberg.

 185. Han beskriver i det här fallet
  hälso- och sjukvården-

 186. -men det kan tillämpas
  på andra delar av offentlig sektor-

 187. -och även privat sektor.

 188. Vi har för mycket top-down-styrning
  och stressade höga ledningar-

 189. -som känner att de måste ha alla svar
  och kaskadera ner dem.

 190. Frågan som jag ska försöka besvara
  tillsammans med er här är:

 191. Hur ska den där högsta ledningen
  tänka i stället-

 192. -för att skapa
  en bättre styrning och ledning?

 193. Och det som den måste förstå
  inledningsvis-

 194. -och som många av er har förstått
  för längesen...

 195. Nu talar jag till er som socionomer,
  för det är ni nog ofta.

 196. Många av er jobbar i eller nära
  det goda mötet, tänker jag mig.

 197. Eller så är ni möjliggörare högre upp
  eller samarbetande partner.

 198. Men det är lika relevant för oss alla
  att förstå-

 199. -att värdet av vår verksamhet,
  vår offentliga sektor-

 200. -det skapas i det där mötet.
  Sen kan det se ut så här...

 201. Jag har tagit en bild från en skola.
  Jag brukar välja olika verksamheter.

 202. Där skulle kunna sitta
  en socialsekreterare med en klient-

 203. -en sjuksköterska med en patient
  eller en polis med en medborgare.

 204. Ni kan välja själva.
  Eller så kan det vara ett företag-

 205. -som söker nåt lov från kommunen.

 206. Det goda mötet kan även vara mellan
  företag och offentliga verksamheter.

 207. Men det är där värdet skapas.

 208. Det alla i styrkedjan, i hierarkin,
  måste förstå är att det gör det-

 209. -och att det finns massa styrning
  och ledning som påverkar mötet.

 210. Och vi behöver se till att de
  i alla fall inte skapar hinder-

 211. -för att skapa värde - utifrån
  verksamhetens uppdrag, förstås.

 212. Det är ingen diversebutik, där
  man kan be om mer vård på en skola-

 213. -eller där medarbetarna startar
  ett litet kafé åt klienterna.

 214. Fast jag har besökt behandlingshem
  som hade kafé i behandlingssyfte-

 215. -så ibland är det inom ramen
  för verksamheten men inte alltid.

 216. Det finns en ram
  för vad som ska göras.

 217. Men hur,
  det ska kunna bestämmas i högre grad-

 218. -i det goda mötet.

 219. Utmaningen blir hur vi styr
  och leder för största värde.

 220. Som sagt är Tillitsdelegationen-

 221. -en liten eller kanske större del
  av lösningen. Det återstår att se.

 222. Men uppdraget
  har alltså varit tudelat.

 223. Jag har haft olika kamrater med mig.

 224. Först var det IVO:s generaldirektör
  och vice ordförande från SKL.

 225. Nu är det två
  riktigt duktiga generaldirektörer-

 226. -från olika verksamheter
  som bildar delegationen ihop med mig.

 227. Det har varit ett unikt uppdrag
  brukar jag skryta med.

 228. Det har bestått tydligt av tre delar.

 229. Till min stora glädje har
  allt fler statliga kommittéer-

 230. -och såna här utredningsuppdrag-

 231. -inslag av tvåan och trean
  på min bild också.

 232. Det första är det klassiska
  utredningsuppdraget:

 233. Analysera och föreslå ändringar.

 234. Det sker naturligtvis
  i dialog med berörda.

 235. Man ska inte sitta själv som utredare
  och räkna ut alla svaren från böcker-

 236. -eller sina egna tankar.
  Men det som blir allt vanligare-

 237. -och som definitivt har varit
  ett starkt inslag i vårt arbete-

 238. -är den främjande delen.

 239. Inte bara dialog
  utan att skapa en mötespunkt-

 240. -där verksamhetsrepresentanter-

 241. -forskare, andra kunniga
  och berörda samlas-

 242. -och diskuterar styrning och ledning.
  Vi lyfter fram goda exempel.

 243. Vi har försökt identifiera
  så många lärande exempel som möjligt.

 244. Vi har besökt dem
  och bjudit in dem till våra möten-

 245. -som ibland har varit stängda
  och andra gånger helt öppna.

 246. Vi har kommunicerat
  så mycket vi bara har hunnit-

 247. -genom sociala medier, intervjuer,
  skriva debattartiklar och annat-

 248. -för att få i gång en diskussion.

 249. Sen är forskningen den tredje delen,
  och den bör alltid finnas med.

 250. Man måste utgå från
  befintlig forskning i sin fråga.

 251. Men vi har inte bara gjort det-

 252. -utan faktiskt också
  producerat ny forskning.

 253. Vi har följt tolv utvecklingsarbeten-

 254. -runtom i kommuner och landsting-

 255. -och anlita forskare
  som har följt verksamheterna.

 256. Här ser vi dem.

 257. Jag ska inte gå in på alla,
  men jag ska ge ett axplock.

 258. Vård, skola, omsorg. Några
  av utvecklingsarbetena har skett-

 259. -i tillsynsmyndigheter, och när
  de fick beskriva vad de gör...

 260. Kommun- och landstingsdirektörer och
  tillsynsmyndigheternas direktörer-

 261. -ombads göra en intresseanmälan
  och beskriva utvecklingsarbetet.

 262. Därav gjorde vi urvalet,
  som täcker lite olika aspekter.

 263. Det här har forskarna följt
  och försökt beskriva-

 264. -hur det är tillitsbaserad ledning.

 265. Här har också
  delegationens förståelse vuxit fram.

 266. Vad menar vi med begreppet?

 267. Från direktiven fick vi inriktning
  och nyckelord, men mycket har varit-

 268. -att ihop med forskare
  och verksamhetsrepresentanter-

 269. -mejsla fram begreppen,
  och jag kommer till det.

 270. Borlänge!
  Åsa heter kommundirektören.

 271. Där hade man kommit till vägs ände
  och hade misstro i alla led.

 272. Kommuninvånarna
  litar inte på kommunen.

 273. Politikerna blir approcherade.
  Invånarna ringer på dörren.

 274. Då går kommunpolitikerna rakt in
  i verkstaden och börjar stuva-

 275. -vilket skapar misstro
  hos tjänstemän. Ja, ni fattar.

 276. Vi måste göra nåt åt det,
  och det är vi som måste börja-

 277. -sa politikerna
  i högsta tjänstemannaledningen.

 278. Man gjorde
  väldigt konkreta tillitsövningar.

 279. Hur börjar vi bygga förtroende?

 280. Kanske först med att berätta hur vi
  är när vi är som sämst mot varandra.

 281. När vi skapar sämst förutsättningar
  för den andra parten att göra jobb.

 282. Det är en ganska modig övning.

 283. Men där börjar
  det tillitsbyggande arbete-

 284. -som nu genomsyrar verksamheterna.

 285. Våra forskare tittade in
  i socialtjänstens verksamheter.

 286. Det händer riktigt bra grejer.
  Det tar tid. De är inte klara.

 287. Vi kan säkert hitta Borlängebor
  eller medarbetare i verksamheten-

 288. -som inte känner igen sig.

 289. Men jag vågar påstå, med stöd av
  forskarna, att det har hänt saker.

 290. Det är ett långsiktigt arbete.

 291. Och det är mycket värdegrunden
  och att jobba med ledarskapet.

 292. Ledarskapsstöd och utveckling.

 293. Det är mycket det
  som vi har identifierat i Borlänge.

 294. Nu är vi i Sundsvall.

 295. Åsa? Nej, hon pratar
  så ofta på sina egna konferenser.

 296. Åsa är kvinnan bakom Skönsmomodellen.
  Den måste ni ha hört talas om?

 297. Ingen viftar, men jag utgår från det.
  Det är det vi också har följt.

 298. Modellen kom till för många år sen,
  men sen har de vidgat perspektivet.

 299. Skönsmomodellen är också
  ett väldigt modigt beslut.

 300. Inom socialförvaltningen
  var det också kris.

 301. Kris kan vara början till nåt bra.

 302. Medarbetarna och brukarna signalerade
  att det inte funkade.

 303. Det var i Skönsmon,
  en stadsdel i Sundsvall.

 304. I stället för att göra det klassiska
  som ledning för att hitta en lösning-

 305. -och rusa in i nåt,
  så gjorde man precis tvärtom-

 306. -band händerna bakom ryggen
  och tog ett kliv bakåt.

 307. Men först hade man samlat
  berörda medarbetare-

 308. -som jobbade i mötet med brukaren
  och sagt till dem:

 309. "Vi verkar ha ett problem. Ta reda
  på vad brukarna anser och upplever"-

 310. -"och fundera på hur ni vill jobba."

 311. "Kolla i lagboken också, men
  i övrigt får ni ganska fria händer."

 312. Där nånstans började arbetet.

 313. Medarbetarna kom med förslag
  för att organisera arbetet.

 314. Men om ledningen inte då agerar
  utifrån det som kommer-

 315. -då brister tilliten snabbt.
  Men de vågade göra nåt annat.

 316. Nu har man börjat vidga det
  i hela socialtjänsten-

 317. -och först i hemtjänsten i Sundsvall.
  Man har även bjudit i primärvården-

 318. Där nånstans kom vi in
  med våra forskare och studerade.

 319. Och det blir ledning och styrning.

 320. Då måste man ändra i det
  och skapa handlingsutrymme.

 321. Ändra på olika riktlinjer
  och styrdokument.

 322. Borlänge hoppar vi över. Helsingborg
  ska jag inte uppehålla mig vid.

 323. Där är brukarens perspektiv
  det riktigt centrala-

 324. -men också ett handlingsutrymme.
  Det säger de själva.

 325. Där finns före detta brukare som nu
  är medarbetare i Socialförvaltningen.

 326. De säger att tillit mellan brukare,
  klient och verksamhet-

 327. -kräver att det finnas tillit
  i hela styrkedjan.

 328. Det har vi studerat
  med våra forskare där.

 329. Falu kommun har tagit sig an-

 330. -problemet med familjer
  med funktionsnedsatta barn.

 331. I det här fallet
  är det psykisk problematik.

 332. Det blir många aktörer, många
  goda möten och inte alltid goda.

 333. Det blir för många möten och
  uppgiftslämningar. Det rimmar inte.

 334. Där har man nu med inspiration
  från Skottlandmodellen-

 335. -börjat organisera sitt samarbete på
  ett nytt sätt, men det är i början.

 336. Falun har inte kommit lika långt
  som Borlänge eller Sundsvall-

 337. -men de är engagerade ända upp
  från högsta tjänstemannaledningen.

 338. Allt står sammanfattat i de här
  skrifterna som jag gjort reklam för.

 339. Nu tänkte jag hinna säga lite mer
  om vad det här kokar ner till.

 340. Ni har fått några exempel. Kanske har
  jag planterat några nyckelord-

 341. -som ni kommer att se här.

 342. Som när jag beskrev Borlänge,
  Sundsvall och andra exempel.

 343. Men låt oss börja från scratch.

 344. Jag har nämnt intentionen med
  tillitsbaserad styrning och ledning-

 345. -men om vi ska använda oss
  av styrningsforskningen-

 346. -då kan man säga så här:

 347. Det finns egentligen bara
  tre grundläggande styrprinciper-

 348. -att koka styrningssoppan av.

 349. När du ska styra en verksamhet kan du
  använda dig av marknadslogiken...

 350. Där kommer incitamenten
  och ersättningsmodellerna.

 351. Hur ska vi ersätta för olika saker?
  Konkurrensens logik.

 352. Och det behöver inte vara
  privata inslag.

 353. Det finns massor av god konkurrens
  som vi använder oss av.

 354. Akademin bygger på konkurrens
  mellan öppna ansökningsförfaranden-

 355. -och olika processer
  för att kunna publicera sig.

 356. Och varje gång vi rekryterar vill vi
  att det sker i öppen konkurrens.

 357. Konkurrens kan vara en god drivkraft
  och ett gott inslag i styrningen.

 358. Sen kan det ha blivit för mycket
  i våra offentliga verksamheter.

 359. Jag ska inte kommentera
  inslaget av privata aktörer.

 360. Det har jag skrivit böcker om,
  så den frågan tar vi inte upp här.

 361. Jag menar
  interna debiteringsmodeller-

 362. -och resultatansvariga enheter
  som blir pengamässigt avskilda.

 363. Där är konkurrensen
  kanske inte riktigt bra alla gånger.

 364. Sen har vi regleringslogiken,
  alltså den byråkratiska logiken.

 365. Den är jätteviktig. Den bygger
  tydliga delegeringsordningar-

 366. -och allt det här byråkratiska.
  Lagar och förordningar. Superviktigt.

 367. Men intentionen
  med tillitsbaserad styrningen är-

 368. -att ge den här tredje logiken större
  utrymme i styrning och ledning.

 369. Vad är det då?
  Vi har kallat det för "tillit".

 370. Det skulle kunna heta
  "den professionella logiken".

 371. Kollegialitet, kunskapsutveckling
  och ibland till och med legitimation-

 372. -med olika tydliga krav för
  att inträda i den här verksamheten.

 373. Den bygger på samarbete.

 374. En ganska annorlunda logik,
  men den måste få större utrymme-

 375. -säger våra direktiv
  och delegationen.

 376. Det här är ett sätt att beskriva.
  Det är vår paragrafportal.

 377. Vad vi menar med
  tillitsbaserad styrning och ledning.

 378. Det är den formella styrningen,
  struktur i våra ledningssystem.

 379. Det är kultur, ledarskap
  och värdegrund.

 380. Och hur vi organiserar arbetet.

 381. Det är ganska brett.
  "Styrning och ledning" kallar vi det.

 382. Med fokus på verksamhetens syfte
  och brukarens behov.

 383. Eller jag har skrivit "medborgarens".

 384. Där varje beslutsnivå i hierarkin
  så här-

 385. -men också horisontellt
  i samverkande organisationer-

 386. -aktivt verkar
  för samverkan och helhetsperspektiv.

 387. Det blir jättetydligt
  i Falun-exemplet.

 388. Ungen med psykisk ohälsa
  som möter så många olika delar.

 389. Helhetsperspektiv? Nja.
  Men i Falun försöker man skapa det.

 390. Bygga tillitsfulla relationer-

 391. -och säkerställa att medarbetaren
  kan, vill och vågar hjälpa brukaren.

 392. Det säger två viktiga saker.

 393. Det ena är att styrning och ledning
  ska utgå från förutsättningar-

 394. -i det goda mötet.

 395. Hur skapar jag som mellanchef bäst
  förutsättningar för det goda mötet?

 396. Snarare än: Vad säger de därifrån?
  Hur ger jag det genomslag där?

 397. Det är två olika...

 398. SAS-chefen Janne Carzlon pratade om
  att vända på pyramiden.

 399. Det påverkar styrning och ledning
  att inta det förhållningssättet.

 400. Det andra är att det finns tre
  nyckelord, "kan", "vill" och "vågar".

 401. Det är våra centrala begrepp
  för tillit och tillitsvärdighet.

 402. Det finns hyllmeter av forskning
  om tillit och förtroende.

 403. Det finns mellanmänsklig tillit
  och social tillit.

 404. Det får bli en annan föreläsning.

 405. Som vi definierar tillit är det
  de professionella relationerna.

 406. Det bygger inte på kärlek och närhet-

 407. -utan på att vi upplever
  att om jag ska lita på dig-

 408. -så gör jag en bedömning
  om hur tillitsvärdig du är.

 409. Då bedömer jag
  hur mycket du kan om ditt jobb.

 410. Jag samarbetar hellre
  med nån som kan sitt jobb.

 411. Din integritet
  och din hjälpvillighet.

 412. Och där kommer de här orden in.

 413. Ju mer tillitsvärdiga vi är, desto
  lättare blir vi att samarbeta med.

 414. Och det ska vi främja, att vi är
  mer tillitsvärdiga med varandra-

 415. -och bygger tillitsfulla relationer.

 416. Som sagt finns det tre hörnstenar.
  Det är en fråga för hela styrkedjan.

 417. Det är inte bara mellan chef
  och närmaste medarbetare.

 418. Det finns många
  professionella relationer-

 419. -där vi behöver främja
  helhetsperspektiv-

 420. -och bygga tillitsfulla relationer-

 421. -som har en makt att påverka
  förutsättningarna i det goda mötet.

 422. Kan det vara tillit mellan
  den granskande och den granskade?

 423. Ja, säger vi. Visst.

 424. Båda vill ju verksamheten
  eller den som den finns till för väl.

 425. Den goda granskningen
  som jag som forskare upplevde.

 426. Den kändes som stöd.
  Jäkligt jobbigt ibland-

 427. -när nån pekar på ens svagheter.
  Men bara jag kan göra nåt av det.

 428. Dessutom blir det lättare om
  den andra säger det med vänliga ögon-

 429. -och jag känner att den andra är
  tillitsvärdig och kan sitt jobb.

 430. Kommer det nån som saknar förståelse
  för hur forskningen fungerar-

 431. -och hur en bra uppsats ska skrivas,
  då tycker jag inte om granskningen.

 432. Då har jag svårt att känna tillit.
  Men om den personen kan sitt jobb-

 433. -då är det lättare. Det kan finnas
  tillit i alla dessa relationer-

 434. -men det gör det inte i dag. Det
  handlar om både struktur och kultur-

 435. -inte bara om brist på vänliga ögon.

 436. Det kan handla om hur uppdraget
  är riggat, vad man strävar efter-

 437. -och hur mycket man
  som granskare vill känna-

 438. -att de som tar emot granskningen
  kan göra nåt bra av det.

 439. Eller är det "Finn fem fel" som
  får mig att växa i min organisation-

 440. -och känna mig stor och stark?
  Vi människor vill ju vara duktiga-

 441. -och känna oss bekräftade.

 442. I att leda en tillsynsmyndighet
  blir det också viktiga frågor.

 443. Vad är det goda mötet för oss?

 444. Det kan vara
  mellan den granskade och oss-

 445. -men i slutändan
  är det med medborgaren.

 446. Jag har varit analyschef för analys-
  verksamhet inne i Försäkringskassan.

 447. Det är som att vara
  en intern expertmyndighet.

 448. Vi samtalade mycket om hur vi skulle
  jobba för att det skulle stödja-

 449. -det goda mötet som Försäkringskassan
  har med medborgarna.

 450. Spännande samtal.

 451. Allt det här kokar ner till
  ett antal vägledande principer-

 452. -som jag har försökt plantera redan.

 453. Jag tycker
  att ni ska nicka lite igenkännanden-

 454. -från när jag beskrev
  Sundsvall eller Borlänge.

 455. Det här är ord
  som brukar kännas skönt i magen-

 456. -och efter ett tag tycker man
  att det är självklarheter.

 457. Men när man tänkt lite till-

 458. -undrar man
  varför vi inte upplever dem i dag-

 459. -fast de är självklarheter.
  Ungefär så går tankekedjan.

 460. Sen kan nån fråga
  vad det här innebär konkret.

 461. Då ska ni läsa vårt betänkande.
  Där utvecklar vi med fler exempel.

 462. Vi kopplar begreppen
  inte bara till de här fyra exemplen-

 463. -utan även till mycket annat.

 464. Men det handlar om tillit
  och om att välja tillit.

 465. Tillit är nåt man aktivt väljer
  i professionella relationer.

 466. Vilket handlingsutrymme ska jag ge
  till dig som min medarbetare?

 467. Handlingsutrymme är
  ett annat nyckelbegrepp.

 468. Men tillit som förhållningssätt.

 469. Ska jag övervaka dig tills du har
  visat att du förtjänar min tillit?

 470. Det lär inte bli så mycket tillit.
  Det har forskningen belagt.

 471. Det är det häftiga.
  Vågar jag ge mig in i tilliten-

 472. -är chansen större
  att den andre svarar.

 473. Och det handlar om handlingsutrymme.
  Vi kallar detta för "medborgarfokus".

 474. Nån här tänker att menar vi inte
  "medborgarens fokus". Jo, det gör vi.

 475. Vi ska ta på oss de glasögonen.
  Politiker och chefer mår bra av det.

 476. Även medarbetaren i kapillärerna
  mår jättebra av-

 477. -att ta på sig de här glasögonen.

 478. Gå genom systemet
  som brukare, patient, klient.

 479. Man upptäcker nya
  och ibland smärtsamma saker.

 480. Om man gör det med sina kollegor,
  andra som finns runt brukaren-

 481. -och bjuder in primärvårdssköterskan
  och försäkringskassehandläggaren-

 482. -då lovar jag att ni får nya
  insikter. De kan göra ännu mer ont.

 483. Jag har suttit med i såna möten.

 484. De har släppt in mig
  och vittnat om processerna:

 485. "Fasiken, vad vi har jobbat tokigt.
  Vi trodde att vi var superproffs"-

 486. -"och alltid hade klientens bästa..."

 487. Det kommer insikter,
  och de måste flöda uppåt i hierarkin-

 488. -och att det förändrar saker. Det ska
  tillitsbaserad styrning möjliggöra.

 489. Det gör ont om man tycker
  att man borde jobba annorlunda-

 490. -men det inte går
  att förändra styrningen.

 491. Då blir det sjukskrivningar
  och att folk slutar jobba där-

 492. -och letar sig vidare nån annanstans.

 493. Det handlar om stöd, naturligtvis,
  och kunskap, kunskap, kunskap.

 494. Det är ett ansvarstagande. Att bara
  få större mandat gör ingen glad-

 495. -om man inte kan säkerställa
  att man har den senaste kunskapen-

 496. -och det kollegiala stödet.

 497. Det är ett helhetspaket. Man kan
  inte bara dra upp ett reglage:

 498. "Nu är allt bra. Glöm det andra."
  Man måste balansera.

 499. Tillit innebär inte
  fritt valt arbete.

 500. I den här världen
  som jag befann mig i, forskarna-

 501. -och kanske inom andra professioner,
  grupper eller verksamheter-

 502. -kan det var för mycket
  fritt valt arbete redan i dag.

 503. Det är inte givet att professionella
  drivkrafter drar åt rätt håll.

 504. En statistiker vill gärna hitta data
  som passar den senaste metoden.

 505. Så det gäller att rikta drivkrafterna
  åt rätt håll.

 506. Och samarbete inom tydliga ramar är
  svårare att leda-

 507. -än dokumentstyrning.
  En balanserad syn på medarbetare.

 508. Premiera lärande.
  Vi måste också våga göra lite fel.

 509. Samtidigt måste vi utkräva ansvar-

 510. -när det blir missbruk
  och grova felaktigheter-

 511. -eller en chef
  som bara inte vill och förmår-

 512. -att finna sig
  i en sån här ledningsmodell.

 513. Det är en annan typ av ledarskap
  än vad många är vana vid.

 514. Det måste man jobba igenom
  och jobba med kontinuerligt.

 515. Och har man då en enhetschef
  som är en control-and-command-chef-

 516. -då kan man inte ha kvar en sån.
  Det måste man också våga säga.

 517. Fortsätt kontrollera, följa upp
  och mäta - men ett konkret tips:

 518. Fråga er själva nästa gång ni känner
  att ni inte klarar av uppföljningen-

 519. -och att återrapporteringen
  inte gör nån nytta:

 520. "Vad behöver jag för information för
  att veta att jag gör ett bra jobb"-

 521. -"och hur jag
  ska utveckla mitt arbete?"

 522. Vilken återrapportering är relevant?
  Ni kommer jättelångt med den frågan.

 523. På olika hierarkiska nivåer-

 524. -bör alla ha data
  som gör att man kan göra nåt bättre.

 525. Inte bar utifall att nån
  behöver veta det här nån gång.

 526. Jag går raskt igenom slutsatser.

 527. Det här har jag redan andats om,
  hoppas jag.

 528. Här är inledningen i slutsatskapitlet
  i vårt huvudbetänkande.

 529. Vi lägger våra förslag
  på alla nivåer. Alla ska få sitt.

 530. Exemplen är i kommunala verksamheter
  eller landstingsverksamheter.

 531. De finns i mycket av sånt
  som kommunen själva äger över.

 532. Men det finns också faktorer
  som regeringen bör förändra-

 533. -för att möjliggöra det ännu mer.

 534. Man bör använda krafter
  från den sammantagna styrningen-

 535. -genom ökad betoning på ledarskap,
  kultur och värdegrund.

 536. Vad betyder det för regeringen?
  Det är kanske tydligast trots allt-

 537. -i de kommunala verksamheterna,
  att använda den sammantagna kraften.

 538. Men i staten finns det en värdegrund.

 539. Vi lägger förslag på komplettering
  med våra sju vägledande principer-

 540. -och att man kan utgå
  från det i arbetet.

 541. Här ser ni ett paket av förslag
  om att vi måste få till mer-

 542. -av det sökande som Sundsvall
  är ett underbart exempel på-

 543. -på lokal nivå, där man nu zoomar ut
  och inkluderar ett större system-

 544. -som man vill utveckla med ett
  starkt mandat till medarbetarna.

 545. Men visst finns det frågor.
  Ta sekretesslagstiftningen-

 546. -som kan hindra informationsutbyte
  mellan landsting och kommun.

 547. Den frågan kan man testa inom ramen
  för ett nationellt policylabb.

 548. Försöka utveckla ny lagstiftning.
  Det lägger vi som förslag.

 549. Vi menar också att vi kan ha nytta
  av ett nytt frikommunsförsök-

 550. -som på 80-talet, men verkligen följa
  med forskning så att vi lär oss nåt.

 551. Kommunerna får definiera
  vad de vill göra annorlunda.

 552. Var vill man därför ha undantag
  från rådande lagstiftning?

 553. Vi talar inte om vad det kan vara.
  Det får kommunerna specificera-

 554. -och sen får man ansöka.

 555. Ett annat område är detaljgraden.

 556. Målstrukturer som är
  både breda, djupa och kaskaderande-

 557. -med tung uppföljning.
  Här behövs det ett rejält städjobb.

 558. Det kan börja med
  att staten slutar spruta ur sig-

 559. -specialdestinerade statsbidrag
  i så stort antal som på senare år-

 560. -även om ambitionen var att minska.
  Det är tydligast på skolområdet.

 561. Men sen ska kommun-
  och landstingsledningarna göra sitt.

 562. Man kan rensa och rensa
  och högst upp i hierarkin säga-

 563. -att nu gäller bara tre tydliga mål-

 564. -men så länge vi har en kultur
  som vill målsätta allt-

 565. -kan cheferna längre ner
  ändå krångla till det.

 566. Man måste värna om
  att det sker genom hela linjen-

 567. -och i mycket större samråd
  med verksamheterna.

 568. Och det här låter jätteabstrakt,
  men det handlar om-

 569. -att kolla hur vi styr i dag innan
  vi börjar föra in nya styrsignaler.

 570. Ta bort nåt annat. Se till
  att det inte bara blir målkonflikter.

 571. Satsning på kunskapsutveckling,
  forskning och lärande.

 572. Öppna upp verksamheter.
  Möjliggör mer praktiknära forskning.

 573. Vi föreslår mer satsningar på det.

 574. Och vi resonerar om att tillsynen
  också måste bli mer dialogbaserad-

 575. -och situationsanpassad.

 576. Brett engagemang krävs och finns
  i ganska hög grad redan i dag.

 577. Det finns nåt för alla att göra.
  Det underbara med det här-

 578. -som jag har försökt förmedla är
  att ingen måste vänta på nån annan.

 579. Ni kan börja här och nu och fråga er
  ihop kompisen under minglet:

 580. Hur tillitsvärdig är jag?

 581. Så får ni se vad det leder till.
  Tack för mig!

 582. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tillitsbaserad styrning och ledning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Administration, planering, utvärdering och granskning upptar alltmer arbetstid. Finns det bättre sätt att säkerställa goda resultat? Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande i Tillitsdelegationen, ger konkreta råd och exempel på kommuner som kommit långt i arbetet. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Administration, Filosofi, Kunskapsteori, Nationalekonomer, Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Sociologi, Utvärdering, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Barns psykiska ohälsa - dags att bryta trenden!

Psykisk ohälsa är den överlägset största orsaken till att barn kontaktar Bris. Tunga ämnen som självmordstankar, självskadebeteende och depressioner ökar stadigt. Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, analyserar orsakerna till de dystra siffrorna och blickar framåt. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Att försumma försummelse

Effekterna av att leva med försummelse kan vara lika svåra som vid fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Det menar Björn Tingberg, universitetslektor på kunskapscentrumet Barnafrid. När barns rättigheter inte respekteras och behoven inte uppfylls - då är barnet i någon grad försummat och försummelse ligger bakom en stor del av den psykiska ohälsan hos barn. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Multidimensionell familjeterapi

I multidimensionell familjeterapi ges stöd och utbildning även till de utomfamiljära kontakterna, till exempel skola eller arbetsplats. Adam Tengelin, föreståndare på Föräldracentrum, har lång erfarenhet av metoden som visat sig ha goda effekter i form av exempelvis minskad droganvändning, bättre familjerelationer och bättre funktion i skolan eller på arbetsplatsen. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Socionomens roll i psykisk ohälsa

Socionomen har en viktig roll att fylla när vården blir mer personcentrerad och det byggs interprofessionella team kring patienten. Vi socionomer behöver ta vår plats, säger Nika Söderlund, kurator på Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Bland annat diskuteras socionomens roll och sociala perspektiv i relation till psykisk ohälsa och återhämtning från den. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Se helheten i det sociala arbetet

Titti Frisk Hagström och Lotta Persson har båda haft ett långt arbetsliv inom socialtjänsten. Tillsammans har de skrivit boken "Se helheten! framgångsfaktorer i socialt arbete". För att öka kvaliteten på det sociala arbetet behöver socialarbetaren få större beslutsrätt och högre status menar de. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Tillitsbaserad styrning och ledning

Administration, planering, utvärdering och granskning upptar alltmer arbetstid. Finns det bättre sätt att säkerställa goda resultat? Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande i Tillitsdelegationen, ger konkreta råd och exempel på kommuner som kommit långt i arbetet. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Organisation och ledarskap i stark förändring

"Agil arbetsplats", "lean organisation" och "tillitsbaserat ledarskap" har blivit allt vanligare begrepp. Men vad betyder de egentligen? Karin Tenelius, grundare av företaget Tuff ledarskapsträning, arbetar med att förflytta det hierarkiska ledarskap vi är vana vid, till ett mjukare, mer inlyssnande, där team av medarbetare själva tar stort ansvar. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Det viktigaste varje förälder behöver göra

Barn föds med olika temperament som leder till olika typer av utmaningar. Psykologen Martin Forster tipsar om hur man som förälder kan agera i olika vardagssituationer för att barnet ska utvecklas till en trygg och stark individ. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Empatisk nyfikenhet

Hur kan man visa att man ser, förstår och genuint bryr sig om den andre, även om man inte nödvändigtvis håller med i sak? Empati är oerhört viktigt för hela samhället. Idag tenderar den som visar medkänsla och omtanke att betraktas som käslostyrd och svag. En oroväckande utveckling, säger läkaren och psykoterapeuten Poul Perris. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Arbetsglädje? Ja tack!

Vilka känslor sprider du omkring dig på jobbet? Christina Stielli, författare och prisbelönt föreläsare om arbetsglädje, beskriver med en stor portion humor hur negativism sprider sig på ett ögonblick. Hur kan vi påverka arbetsmiljön för att jobbet ska bli lättare? Stielli vill införa gnällfria zoner på alla arbetsplatser. Eller varför inte en gnällruta? Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Så skapas en hälsosam arbetsplats

Stress, oklara förväntningar och vaga mål skapar stor ohälsa i arbetslivet. Men arbetsplatsen kan även vara en källa till hälsa. Det säger Sara Ingvarsson, psykolog och organisationskonsult. En viktig punkt är att göra de faktiska arbetsuppgifterna meningsfulla. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.