Titta

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Om UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Föreläsningar från Socionomdagarna 2018. Inspelat på Stockholmsmässan den 21-22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Till första programmet

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018 : Se helheten i det sociala arbetetDela
 1. Man behöver avsätta tid
  för att resonera om det här-

 2. -och berätta hur man gör när det blir
  bra, och när det inte blir lika bra.

 3. Hur kommer det sig
  att vissa har den här förmågan?

 4. Hej! Kul att få vara här-

 5. -och roligt att ni är så många
  som vill lyssna på vår bok-

 6. -och vad vi har skrivit om
  sen vi slutade jobba tillsammans.

 7. Vi är här för att vi skrev en bok
  när vi slutade jobba.

 8. Vi tyckte att vi behövde förmedla
  vad vi hade tänkt-

 9. -och funderat på under många år
  tillsammans, och då blev det det.

 10. Jag har jobbat i socialtjänsten i
  största delen av min yrkeskarriär.

 11. Nu är den slut, för jag är pensionär,
  så det var många år.

 12. Tio år som socialsekreterare
  och 30 år som chef på olika nivåer.

 13. Sen har jag gjort lite annat också.
  Större delen av tiden-

 14. -har jag varit engagerad
  i olika saker vid sidan av arbetet.

 15. Olika socialpolitiska fora och
  olika kommittéer och utredningar.

 16. Jag tyckte att det berikade jobbet-

 17. -och gjorde det
  mer omväxlande. - Titti?

 18. Jag heter Titti Frisk Hagström,
  och jag har samma bakgrund som Lotta.

 19. Jag är inte socionom, men har jobbat
  i hela mitt yrkesverksamma liv-

 20. -inom offentlig verksamhet,
  företrädesvis i olika kommuner.

 21. Som handläggare,
  chef på olika nivåer-

 22. -men mest har jag jobbat
  som stöd till ledning-

 23. -för att skapa strukturer för
  utveckling, projektledning, etc.

 24. Men vårt gemensamma liv har vi haft
  i Botkyrka i arton år.

 25. Precis som Lotta är jag i dag
  senior på heltid, tror jag.

 26. Jag tycker fortfarande
  att socialt arbete, välfärdsfrågor-

 27. -och klimatfrågor är det viktigaste
  i världen att engagera sig i.

 28. Okej. Jag berättade lite om
  varför vi skrev boken-

 29. -för det kan man verkligen undra. Vi
  höll på i fyra år, och jag kan säga-

 30. -att under år två och tre så undrade
  vi verkligen vad vi höll på med.

 31. Hade vi vetat att det skulle ta så
  lång tid hade vi nog inte gjort det.

 32. Men när det är klart så är det kul,
  så det blev ändå så.

 33. Men vi hade pratat väldigt mycket-

 34. -om olika infallsvinklar i jobbet,
  och vi hade förändrat en hel del-

 35. -under den tid vi jobbade, och vi
  tog ställning i många olika frågor.

 36. Vi engagerade oss
  i socialpolitiska frågor-

 37. -vilket vi tyckte var nödvändigt
  för att kunna göra ett bra jobb.

 38. Vi hade en ordförande
  som några gånger-

 39. -och jag vet att det var
  i budgetförhandlingar, sa-

 40. -att socialt arbete-

 41. -kunde liknas
  vid hotellstäderskans jobb.

 42. Det märktes inte när det gjordes. Det
  märktes bara när det inte gjordes-

 43. -eller gjordes riktigt dåligt.

 44. Det reagerade jag på.
  Man förstod vad han menade-

 45. -men jag blev alltid rätt så sur
  när han sa så.

 46. Jag tyckte
  att socialt arbete ska märkas.

 47. Socialt arbete ska vara tydligt.
  Vi ska veta vad det handlar om.

 48. Och det ska också vara upphov
  till en vital diskussion-

 49. -om vad som ska göras.

 50. Man ska diskutera det i samhället.
  Det är ett jobb som ska vara viktigt-

 51. -och som ska ha hög legitimitet
  och som ska göras med god kvalitet.

 52. Det ville man naturligtvis
  med städningen också.

 53. Men vi ville också
  att om det märks och syns-

 54. -så ska människor
  kunna söka sig till verksamheten-

 55. -och gärna i ett tidigt stadium,
  så att man lättare kan hjälpa dem.

 56. Och har arbetet en hög legitimitet-

 57. -så kommer det att vara mer angeläget
  att på politisk nivå-

 58. -försöka förebygga
  att människor behöver insatserna.

 59. Man kan diskutera tidigare
  om vad som ska göras.

 60. När polariseringen i samhället ökar-

 61. -och när ojämlikheten
  mellan de som har och inte har-

 62. -ökar så kraftigt som de har gjort
  i Sverige under ganska många år-

 63. -så blir det ännu viktigare med
  ett stort socialpolitiskt intresse.

 64. Och att socialpolitiken
  ger ett ordentligt uppdrag-

 65. -och att funktionen är tydlig.

 66. Det var därför vi ville skriva.

 67. Att bar går från jobbet en vacker dag
  kändes inte bra.

 68. Vi ville dra vårt strå till stacken-

 69. -till den socialpolitiska debatten.

 70. Lotta har beskrivit skrivandet lite.

 71. Man benar i vad man vill få fram-

 72. -som känns angeläget
  att dela med sig av.

 73. Vi tror inte
  att dagens problem i socialtjänsten-

 74. -går att förklara utifrån
  en eller två enskilda faktorer.

 75. Det tror nog ingen.
  Det är multifaktoriellt.

 76. Det behövs mer tydlighet hur social-
  tjänstens verksamhet hänger ihop-

 77. -med andra samhällsfrågor,
  samhällsförändringar och områden-

 78. -som påverkar
  socialtjänstens verksamhet.

 79. När jag läste en bok
  som ni kanske också är bekanta med...

 80. Den kom förra året.

 81. "Om tyranni - tjugo lärdomar
  från det tjugonde århundradet"-

 82. -av Timothy Snyder, professor
  i historia vid Yale University.

 83. Den kom förra året,
  och vi hade ett släppseminarium-

 84. -och då behöver man fundera över vad
  som är så speciellt med just vår bok.

 85. Då fick jag lite hjälp där. En av
  Snyders lärdomar i boken lyder:

 86. "Det är institutionerna som hjälper
  oss att bevara vår anständighet."

 87. "De behöver också vår hjälp.
  Tala inte om 'våra institutioner'"-

 88. -"om du inte gör dem till dina
  genom olika handlingar."

 89. "Institutioner skyddar sig inte
  själva. De faller en efter en"-

 90. -"såvida inte var och en av oss
  försvarar dem från första början."

 91. "Välj en institution som ligger
  dig varmt om hjärtat - en domstol"-

 92. -"en tidning, en lag, en fackförening
  - och ställ dig på dess sida."

 93. Och vi står alltså
  på socialtjänstens sida.

 94. Vi vill försvara socialtjänsten som
  den nödvändiga och viktiga grundbult-

 95. -som den är i vårt samhälle
  och i svensk socialpolitik.

 96. Och vi vill tala och handla
  för socialtjänsten.

 97. Inom etiken säger man... Vi kommer in
  på etik lite längre fram.

 98. Där säger man att hur man behandlar
  de svagaste i samhället-

 99. -visar vilken etisk kvalitet
  ett samhälle har.

 100. Vi vill också
  värna om en human socialtjänst.

 101. Samhället har successivt minskat
  på välfärdsresurser-

 102. -och blivit allt mer urholkat
  när det gäller välfärdstjänster.

 103. Då behöver fler stiga fram
  och tala om vad vi ser-

 104. -och vad som behöver göras.
  För vi behöver vara många.

 105. Sociala problem...
  I det här avsnittet-

 106. -så talar vi lite
  om innehållet i vår bok.

 107. Sociala problem finns
  i alla samhällen, men de uppstår-

 108. -framför allt i ojämlika samhällen.

 109. Vårt budskap är att verksamheten
  ska vara till största möjliga nytta-

 110. -för de som behöver stöd
  i olika utsatta livssituationer.

 111. Idéerna bygger på erfarenheter
  från ett långt samarbete i Botkyrka-

 112. -om vad som bidrar till sociala
  problem. Vi tillhör en skola-

 113. -som tror att samhället speglar sig
  i de sociala problemen.

 114. Man kan skapa, minska
  och öka sociala problem-

 115. -utifrån hur samhället ser ut.

 116. Varje människas behov
  av hjälp och stöd-

 117. -sett ur ett helhetsperspektiv,
  där olika stöd och kompetenser-

 118. -ska utformas tillsammans med
  klienten för största möjliga nytta.

 119. Vi tycker att det är viktigt
  att ha ett helhetsperspektiv-

 120. -på frågor som samverkar
  i ett socialt arbete.

 121. En välfungerande socialtjänst kan
  förklaras utifrån ett antal faktorer-

 122. -som tillsammans innebär synergier
  när det gäller själva huvudfrågan.

 123. Verksamheten kan ses
  ur ett systemiskt perspektiv-

 124. -där helheten
  blir mer än summan av delarna.

 125. Vårt urval,
  som Lotta ska gå in närmare på-

 126. -motsvaras av dem vi anser
  har haft en väldigt stor betydelse-

 127. -och vi har velat belysa.

 128. Det är personligt färgade urval.
  Man kan göra andra urval-

 129. -och vi skulle kanske
  i en annan tid göra andra urval.

 130. Men det här tror vi är viktigt.

 131. Det finns inte bara en sann väg,
  men det här är vår väg.

 132. Vi vill inspirera-

 133. -och hjälpa andra
  att identifiera sina aspekter-

 134. -och viktiga faktorer för att skapa
  en förändring och en rörelse.

 135. Nu ska Lotta gå in på avsnitten.

 136. Som sagt så är boken sammanställd
  i åtta kapitel.

 137. Titti beskrev hur vi har valt ut
  de här områdena.

 138. Några av kapitlen
  berättar vi mer noga om-

 139. -och andra berör vi knappt alls.

 140. Jag ska ändå gå in på
  vad vi har tittat på för områden.

 141. Först är det en inledning, som
  handlar om det som Titti pratade om.

 142. Helheten, varför vi har stannat för-

 143. -att det är viktigt
  att se helheten i verksamheten.

 144. Och sen skriver vi ett avsnitt
  om socialtjänstens historia-

 145. -och då så...

 146. Det heter "Tillbakablickar".
  Det handlar då om-

 147. -det sociala arbetets historia.
  Hur har det sett ut genom tiderna?

 148. Hur har det förändrats?
  För att man ska få ett perspektiv-

 149. -till hur det ser ut nu, och varför.

 150. Men vi skriver också
  om vår egen historia-

 151. -och den historien sträcker sig
  från början eller mitten på 70-talet-

 152. -och då handlar det inte bara
  om hur vi har jobbat-

 153. -utan också om vad som har hänt
  runt omkring oss under den tiden.

 154. Sen så skriver vi om socialt arbete-

 155. -och vi frågar oss vad det är. Vi
  skriver om olika delar av arbetet-

 156. -och då skriver vi framför allt
  om arbetet inom socialtjänsten-

 157. -och inom de delar som vi jobbade
  med. Individ- och familjeomsorg-

 158. -och social psykiatri
  var vårt ansvarsområde i vår kommun.

 159. Vi skriver om förebyggande arbete,
  motiverande arbete-

 160. -och när människor inte är
  motiverade, och behöver skydd.

 161. Vi skriver
  om etik och gemensamma värderingar.

 162. Det avsnittet återkommer vi till.

 163. Liksom avsnittet
  om kompetens och profession.

 164. Det ska vi också prata lite mer om.

 165. Sen har vi ett avsnitt
  som heter "System för att lyckas"-

 166. -och det handlar
  om allt runt omkring.

 167. Om ledarskap, om organisation-

 168. -om samverkan, om kommunikation-

 169. -och inte minst om ekonomi.
  Det är ju en ganska viktig del.

 170. Vi skriver också om politik och
  profession. Det återkommer vi till.

 171. Jag ska bara säga några saker som vi
  säger om till exempel ledarskap-

 172. -för det finns hur mycket som helst
  att säga om det. Och vi säger en del-

 173. -men vi säger också att vi tycker
  att man ska leda verksamheten-

 174. -men man ska också låta sig ledas
  av de som kan verksamheten-

 175. -nämligen medarbetarna. Det är
  viktigt att man också gör det.

 176. Och att man ska vara medveten
  om sin egen maktposition-

 177. -och inte bli
  allt för imponerad av den.

 178. Det här har vi naturligtvis känt på.

 179. Det är inte så svårt att bli lite
  imponerad av att upphöjas som ledare.

 180. Sen är det jätteviktigt att man
  har kunskap om verksamheten-

 181. -och att man har en idé
  om vart man vill ta vägen.

 182. Vart man vill
  att verksamheten ska ta vägen.

 183. Vi skriver en hel del
  om organisationen-

 184. -men vi har tittat
  på forskningsläget-

 185. -när det gäller att ta fram forskning
  om organisation inom socialt arbete.

 186. Det finns inte så mycket forskning-

 187. -men i den forskning vi hittar
  talar man om att det är en god idé-

 188. -att hålla ihop verksamheten och ha
  organisationen på en helhetsbasis-

 189. -även när det gäller det här.
  Och det går ofta åt motsatt håll.

 190. Så det är en viktig kunskap
  att ta till sig.

 191. Vi skriver också om framåtblickar.
  Hur tänker vi på framtiden?

 192. Hur kan det se ut?
  Det återkommer vi till.

 193. För att kunna arbeta med socialt
  arbete så krävs det hög kompetens.

 194. Det är ju underbart att det står-

 195. -att det är ett kvalitativt
  bra arbete som ska göras-

 196. -på alla de här...
  På ingresserna här.

 197. Arbetet är ju komplext,
  och det finns inga enkla svar.

 198. Det finns bara väldigt många frågor,
  och ibland finns inga svar alls.

 199. De svaren
  visar sig först långt senare.

 200. Vi ska tillämpa en lagstiftning-

 201. -och vi ska motivera människor
  som inte är motiverade.

 202. Vi måste skapa förtroende om vi ska
  kunna få nåt resultat i arbetet.

 203. Vi ska finnas tillgängliga,
  förstås, och...

 204. För att det här
  ska kunna göra nån nytta.

 205. Socialt arbete är en mycket ung
  profession om man jämför med annat-

 206. -även om åren börjar gå även här.

 207. Den första utbildningen kom till
  på 1920-talet, och innan dess-

 208. -så var det lekmän som gjorde jobbet.

 209. 1970 kom den första professuren
  i socialt arbete-

 210. -och vid senaste sekelskiftet
  och andra halvan av 1990-talet-

 211. -så pratade man om att socialtjänsten
  inte vet vad den gör.

 212. Det var uttalat att socialcheferna
  inte vet vad de gör-

 213. -så då reagerade jag på det.
  Vi famlade i blindo.

 214. Artikeln skrevs-

 215. -och den skrevs av Socialstyrelsens
  dåvarande generaldirektör-

 216. -för att vi inte visste vad insatser-
  na ledde till. Vad blev resultatet?

 217. Efter det tillsattes utredningen om
  den kunskapsbaserade socialtjänsten-

 218. -och den evidensbaserade praktiken-

 219. -blev det en utredning om,
  och det skrevs en SOU om detta.

 220. Där poängterade man att
  den evidensbaserade praktiken-

 221. -ska vila på tre ben: forskning,
  praktik och klienternas kunskap-

 222. -om sina behov,
  och deras erfarenheter.

 223. Man startade FOU-enheter, och det
  kom till en hel del ganska kvickt-

 224. -för att få en närhet
  mellan forskning och praktik.

 225. Det var ju väldigt bra, men det
  finns fortfarande en diskussion där.

 226. Forskar man på rätt saker? Är det
  det som praktiken har nytta av?

 227. Och är det så att praktiken försöker
  styra forskningen för mycket?

 228. Dessa diskussioner
  kommer alltid att finnas-

 229. -och det är väl bra
  att det finns en sån diskussion.

 230. Och det är viktigt att det finns
  ett utbyte mellan oss.

 231. Det är viktigt att praktiken tar
  till sig resultaten från forskningen-

 232. -och att ledarna inom verksamheten
  också gör det-

 233. -så att man vet
  åt vilket håll man ska styra.

 234. Alla vill väl
  att det ska bli goda resultat.

 235. Annars har vi ju inte där att göra.
  Vad är det som hjälper egentligen?

 236. Den praktiska, den professionella
  kunskapen inom socialt arbete-

 237. -kallas ibland,
  för det finns olika delar...

 238. Men en del kallas ibland
  för "den tysta kunskapen".

 239. Det har vi ganska svårt för. Varför
  ska professionell kunskap vara tyst?

 240. I så fall kan man inte göra så mycket
  åt den, om den ska vara tyst.

 241. Det är nåt mystiskt över det där, och
  svårt att överföra till nån annan.

 242. Tvärtom så tycker vi att man ska tala
  om den professionella kunskapen.

 243. Den ska finnas uppe på agendan,
  och vi ska resonera om den.

 244. Vad är det som gör
  att en handläggare-

 245. -har lättare att få kontakt
  med brukare än några andra?

 246. Vad är det som gör att en handläggare
  kan motivera vissa människor-

 247. -att ta emot hjälp,
  medan andra har svårare för det?

 248. Jag antar att ni har mött det här.
  Jag mötte det jättemycket.

 249. Hur kommer det sig
  att vissa har den här förmågan?

 250. Det här gör de utan att det står...
  Det här står inte i nån manual-

 251. -utan det här är nånting som...
  De kan det här, och de gör det.

 252. Det här behöver man lära sig.
  Man behöver lära sig av varandra.

 253. Man behöver avsätta tid
  för att resonera om det här-

 254. -och berätta hur man gör när det blir
  bra och när det inte blir lika bra-

 255. -för att man
  ska kunna lära sig av det.

 256. Kanske av de här människornas
  visdom och klokskap.

 257. Institutionen för praktisk kunskap
  vid Södertörns högskola-

 258. -hade hösten 2015
  ett projekt för socialarbetare-

 259. -som jobbade med barnavårdsärenden
  om precis det här.

 260. Det blev en rapport
  som heter "Uppdrag socialarbetare".

 261. "Rapport inifrån en yrkespraktik."

 262. Här finns exempel, för här skrev
  alla handläggarna ner-

 263. -sina arbeten väldigt detaljerat. Vad
  de hade gjort, hur de betedde sig.

 264. Och i den här rapporten
  så finns de här beskrivningarna.

 265. Det är imponerande att läsa. Man
  får läsa om fantastiskt bra arbeten-

 266. -och några
  som det inte gick så himla bra för.

 267. Man får läsa om de tankar och de
  tillvägagångssätt som man hade-

 268. -och varför man valde
  att göra på ett visst sätt.

 269. Här ser man svårigheterna i arbetet -
  just det jag sa innan.

 270. Ibland vet man inte riktigt
  förrän långt efteråt-

 271. -vad det var som var bra att göra,
  och hur man borde ha gjort.

 272. För att komma in på nästa punkt,
  statusen-

 273. -så är det ju så att ett bra
  och professionellt arbete-

 274. -underlättas om omvärlden
  tror på verksamheten-

 275. -och på verksamhetens utövare.

 276. Statusen är rätt väsentlig.

 277. Tror omvärlden på verksamheten-

 278. -så söker man snabbare hjälp, och för
  det mesta så är det bra för utfallet-

 279. -att man får hjälp i tid.

 280. Tror man att man kan få
  bra hjälp på socialen-

 281. -så är det lättare
  att ta till sig hjälpen.

 282. Samarbetspartners lämnar
  snabbare över ärenden, tror vi-

 283. -om de tror att det görs nåt bra
  på socialtjänsten-

 284. -och inte, som vi har hört från
  många, att "Där gör man ingenting".

 285. "Det är ingen idé att lämna över."
  I stället prövar man själv.

 286. Status är inte nånting som man får-

 287. -utan det är nåt som man förvärvar.

 288. Så har vi funderat på vad det
  beror på att socialtjänsten-

 289. -har en förhållandevis låg status,
  för jag tycker att det förändras.

 290. Statusen har nog ökat
  en hel del på senare år.

 291. Men varför är statusen
  så låg som den är?

 292. Vi tror att ett skäl är att-

 293. -socialt arbete är nåt som
  väldigt många tycker sig förstå.

 294. Man har
  väldigt mycket synpunkter på det.

 295. Det kanske beror på
  att det handlar om vardagslivet.

 296. Om människors vardag, om de kan
  försörja sig, ta hand om sina barn-

 297. -om man dricker för mycket, o.s.v.
  Mycket såna frågor.

 298. Och det förstår ju de flesta av oss
  en hel del om.

 299. Även om det är nåt helt annat att
  göra det på ett professionellt sätt.

 300. Arbetet handlar också om människor
  som av olika skäl har fått bekymmer-

 301. -som på olika sätt
  kan vara skambelagda.

 302. Fattigdom, missbruk, att inte
  klara av att ta hand om sina barn.

 303. Psykisk sjukdom. Allt detta är tyvärr
  fortfarande relativt skambelagt-

 304. -och har i sig en låg status.

 305. Kan det vara så att det smittar
  av sig på verksamhetens utövare?

 306. Den här låga statusen.

 307. Vi säger inte att det är så-

 308. -men vi säger att det finns
  ett stort uppdrag hos politikerna-

 309. -att kunna hjälpa till
  att höja den här statusen.

 310. Och att i stället,
  som vi har hört i valrörelsen-

 311. -att människor ligger till last,
  att man felutnyttjar bidrag-

 312. -kunna visa upp varför det är så att
  människor behöver de här insatserna.

 313. Göra det mer begripligt
  varför man behöver det-

 314. -och vad man kan göra för att
  bidra till att förbättra det här.

 315. Men det handlar om värderingar,
  och det är inte så lätt att påverka.

 316. Vi tror,
  och vi skriver om det i boken-

 317. -att det är nödvändigt
  att socialt arbete som profession-

 318. -blir tydligare och mer framhållet-

 319. -som den profession
  som den är och behöver vara-

 320. -utan att hela tiden
  jämföras med medicinen-

 321. -eller komma in
  på det juridiska fältet.

 322. Varför letar vi efter förklaringar
  till sociala problem inom medicinen?

 323. När det går att förstå att knappa
  ekonomiska resurser, dåligt boende-

 324. -och låg utbildningsnivå kan leda
  till att man får sociala problem.

 325. Neuropsykiatriska diagnoser-

 326. -förekommer oftare bland människor
  som lever under knappa förhållanden.

 327. Man kan till och med
  bara vara född sent på året.

 328. Att då tro att medicinen ensam, som
  det finns en tendens till, tycker vi-

 329. -är förklaringen och boten på det här
  problemet, det är att lura människor.

 330. Vi måste behålla och förtydliga
  det sociala kunskapsområdet som sig.

 331. Det ska lysa tydligt och klart, och
  inte glida in, som det för ofta gör-

 332. -på juridikens
  och medicinens domäner.

 333. Filosofen Jonna Bornemark, som
  säkert några av er har lyssnat på-

 334. -kom nyligen ut med boken
  "Det omätbaras renässans".

 335. "En uppgörelse
  med pedanternas världsherravälde."

 336. Hon tar upp övertron på mätningar,
  statistik och kvantifiering-

 337. -som finns
  inom välfärdsverksamheten i dag.

 338. Mer och mer av arbetstiden
  går åt till det administrativa-

 339. -i stället för att rikta tiden
  till det man ska göra.

 340. Vårda, behandla, stödja, etc.

 341. Jonna Bornemark är filosof
  på Södertörns högskola-

 342. -och hon applicerar klassisk filosofi
  som förklaring på samtidsfenomen-

 343. -som utbrändhetsepidemin och
  den målstyrda offentliga sektorn-

 344. -med rapporteringshysteri
  och utvärderingsmani.

 345. Hon slår som ni förstår en hel del
  mot New public management.

 346. Hennes slutsats är att vi blir
  inlåsta i fängelseceller av siffror.

 347. Pedanterna är våra fångvaktare.
  Hon säger att...

 348. Jag har på mig en aktivitetsklocka,
  och kollar hur många steg jag går.

 349. Det är min gud, säger hon.

 350. Vi är inte så religiösa i dag,
  men vi tror på siffror.

 351. Hon använder filosofen Cusanos
  från 1400-talet-

 352. -som filosofisk förklaringsmodell
  till dagens samhälle.

 353. Cusanos gjorde skillnad
  på två förnuftsformer.

 354. "Ratio", det kalkylerande förnuftet-

 355. -och "intellectus",
  det anande, sökande, icke-vetande-

 356. -det intuitiva förnuftet.
  Och hon säger då-

 357. -att båda de här delarna
  är fullkomligt nödvändiga-

 358. -för att skapa och tillgodogöra sig
  kunskap i ett hållbart perspektiv-

 359. -för de måste balansera varandra.

 360. Jag lägger in det som en passus,
  för hon menar i sin bok-

 361. -att vi lever i ett ratio-samhälle.

 362. Intellectus har vi satt på vänt nån-
  stans. Vi analyserar inte så mycket.

 363. Vi agerar och handlar, och ibland vet
  vi inte riktigt vart vi är på väg.

 364. Vi vill också nämna Mats Alvesson,
  professor i företagsekonomi.

 365. Särskilt organisationer
  inom offentlig verksamhet-

 366. -löper risk för att drabbas
  av rädsla för att göra fel.

 367. Det finns en risk att man kan bli
  prickad av inspektionsmyndigheter.

 368. Gärna märks det här
  när massmedia hakar på.

 369. Det är ett populärt område
  att bevaka.

 370. Och det finns många jurister
  som bevakar att det går rätt till.

 371. Därmed finns det väldigt starka krav
  på att socialtjänstens verksamhet-

 372. -görs på rätt sätt. Och det ska
  det ju, så det är inte det vi säger.

 373. Men man får inte skapa
  den här rädslekulturen.

 374. Statsmakten, lokala politiker och
  även verksamheten själv ställer krav-

 375. -på att det finns metoder,
  policyer, regler, riktlinjer-

 376. -och handlingsprogram. Tillsynen
  följer upp att alla olika-

 377. -strategiska dokument
  följs upp på olika sätt.

 378. Men ofta ser vi inte exakt
  vad det ger för resultat-

 379. -för den enskilda individen.

 380. Det finns en pågående diskussion
  om New public management i dag-

 381. -och vådan av för mycket
  administration och mätning.

 382. Det finns en diskussion om tillits-
  baserat ledarskap och organisation-

 383. -och givet...
  Och det säger vi också i vår bok.

 384. Man ska inte kasta det ena över ända
  i hopp om att frälsas av det nya.

 385. Det är ratio och intellectus.

 386. Man måste ha båda perspektiven
  i huvudet samtidigt.

 387. Vi behöver ha bra koll på vad vi gör
  och vad vi uppnår för resultat-

 388. -men samtidigt jobba
  för att minska administrationen-

 389. -för att ägna arbetstiden
  åt det vi är satta att göra.

 390. Jag skulle prata lite om politikens
  roll och samband med kunskaper.

 391. I socialtjänsten har vi förmånen
  att få jobba väldigt nära politiker.

 392. Det är ju jätteangeläget,
  eftersom socialt arbete handlar om-

 393. -att människor har råkat ut
  för omständigheter på olika sätt-

 394. -som i vissa fall kan vara
  konsekvenser av politiska beslut.

 395. Ibland kan de kanske kunna påverkas
  till det bättre-

 396. -av att politiska beslut fattades.

 397. Så det ligger snubblande nära
  det här området-

 398. -och det är därför vi har politiker
  så nära oss i verksamheten.

 399. Men det är en stor förmån att här
  få möta väldigt många människor-

 400. -som är intresserade av
  sociala frågor, för så är det ju.

 401. Inom vår verksamhet
  så är det ju lekmän-

 402. -som fattar de politiska besluten.
  Eller de...

 403. De individuella besluten, menar jag.

 404. Det mesta
  är delegerat till tjänstemän-

 405. -men om nåt skulle hända så kan man
  ta tillbaka delegationsrätten.

 406. Man kan ta den ifrån tjänstemännen.
  Och politikerna har insyn-

 407. -i de enskilda ärendena.

 408. I vissa ärenden går det inte
  att delegera beslutanderätten-

 409. -utan där fattar politikerna beslut
  på underlag av tjänstemän.

 410. Nu har verksamheten
  blivit allt mer professionell-

 411. -och det händer hela tiden
  att man skaffar sig mer kunskap-

 412. -och man vet mer vad man gör.

 413. Metoderna utvecklas.

 414. Men fortfarande
  så är det lekmän som fattar besluten.

 415. De här frågorna har varit uppe förut,
  utan att man har lyckats göra nåt.

 416. Men vad gör det här med handläggarna?

 417. Vad gör det med samarbetspartners
  och med klienterna? Det undrar vi.

 418. Vi tror att det finns en risk
  att handläggarna-

 419. -kan tappa
  en del av sitt självförtroende-

 420. -om man blir överprövad
  av lekmän på det här viset.

 421. Att man inte är den som svarar
  på de frågor som finns-

 422. -utan att det är andra som gör det,
  som inte är lika insatta i frågorna.

 423. Politikerna
  ändrar väldigt sällan i beslut.

 424. Det har undersökts hur ofta politiker
  ändrar tjänstemännens beslut-

 425. -och det är mycket sällsynt.

 426. Man kan undra varför det ska prövas.
  Ännu mer kan man undra-

 427. -varför man i så fall inte
  kan lita på professionen fullt ut.

 428. Vi tror att samarbetspartners,
  och inte minst klienterna-

 429. -skulle ha lättare
  att få förtroende för en profession-

 430. -som fick vara profession fullt ut-

 431. -och att man visste att det var här
  man sa det som ska sägas.

 432. Hur ska man göra om det individuella
  beslutsfattandet flyttas över-

 433. -till tjänstemännen? Då måste det
  finnas ett starkt ansvarsutkrävande.

 434. Det här är beslut som berör människor
  väldigt ingående och allvarligt.

 435. Dessutom är man ganska närgången
  i socialt arbete-

 436. -eftersom det handlar om människors
  vardag. Det är det vi jobbar med.

 437. Man kan ju titta sig runt om-

 438. -för vår modell är väldigt unik.

 439. Det är väldigt få ställen där
  politikerna har det här inflytandet.

 440. Man har väl löst det på annat håll.
  Men på vissa håll-

 441. -har man legitimation, så om man inte
  sköter sitt uppdrag som handläggare-

 442. -så kan man mista sin legitimation.
  Och det krävs en del för att få den.

 443. Man skulle kunna ha erfarna
  och skickliga handläggare-

 444. -som deltar i att fatta besluten-

 445. -och man måste fundera noga på vad
  som behövs för att det här ska kunna-

 446. -bli ansvarsutkrävande
  på ett bra sätt.

 447. På andra håll har man sekretess
  mellan politiker och tjänstemän.

 448. Det verkar ju rätt logiskt.
  Det har vi inom sjukvården-

 449. -och ingen skulle drömma om nåt annat
  än att hålla sekretessen där.

 450. Att fatta beslut i enskilda ärenden,
  det vet ni som varit med om det...

 451. Det är sällan politiska frågor,
  utan andra sorters frågor.

 452. Ibland kan det kosta mycket, men
  pengarna bestämmer ju politikerna om.

 453. Budgeten bestämmer man ju om. Det här
  är snarare en fördelning av budgeten-

 454. -vilket de också kan lägga sig i.

 455. Vi tycker att beslutanderätten
  ska läggas över på tjänstemännen-

 456. -och att politikerna
  får göra det politiska arbetet.

 457. Det som de är bra på.

 458. Tjänstemännen behöver då-

 459. -så att politikerna ska kunna göra
  ett bra arbete för sig-

 460. -förmedla sina kunskaper.

 461. I den nya Socialtjänstlagen
  betonades-

 462. -hur viktigt det var
  att göra såna beskrivningar.

 463. Hur det är för människorna i kommunen
  som behöver de här insatserna-

 464. -för att kunna presentera för
  politikerna, så att man kan fatta-

 465. -kloka och bra beslut utifrån det.

 466. För den kunskapen är ju ovärderlig,
  den som man får-

 467. -när man jobbar
  så här nära människor.

 468. I SSR:s etiska kod
  står det att man ska vara jämlik-

 469. -med de som söker insatser,
  och det är ju eftersträvansvärt.

 470. Men maktobalansen finns ju ändå där.

 471. Att socialtjänsten har makt i
  relation till sina brukare vet alla.

 472. Men det kan också vara så
  att man inte tänker på det-

 473. -hela tiden under sin yrkesutövning,
  och det kan vara ganska knepigt-

 474. -att hantera
  att man har makt över andra.

 475. Men om relationen mellan social-
  arbetare och klient ska bli bra-

 476. -så är det viktigt att alltid ha
  den här maktobalansen i bakhuvudet.

 477. Det är viktigt, eftersom båda parter
  vet att den finns.

 478. Socialarbetarna måste vara medvetna
  om hur maktrelationen ser ut-

 479. -och hur samspelet påverkar både
  dem själva, i sin egen yrkesutövning-

 480. -och när det gäller klienten.

 481. Hur man ska förstå hur den här
  positionen ska se ut, o.s.v.

 482. SSR har tagit fram en etisk kod,
  och det är väldigt bra-

 483. -men det är också viktigt
  att man får tid att prata om det här-

 484. -och utrymme att kunna resonera
  om etiska dilemman.

 485. Vi tror att det lönar sig
  om man kan göra det.

 486. Jag satt några år i etiska rådet
  på Socialstyrelsen i sociala frågor-

 487. -och när jag läste ärendena
  inför de mötena-

 488. -så tyckte jag att det inte var svårt
  att förstå vad som skulle göras.

 489. På sammanträdet träffade jag en massa
  kunniga och kloka människor-

 490. -och vi kunde resonera kring
  ett enkelt ärende i minst en timme-

 491. -och komma fram till nånting.

 492. Man var väldigt mycket klokare
  och rikare när man gick ut därifrån.

 493. Så det ger väldigt mycket.

 494. Jag nämnde ordet etiskt dilemma,
  och det finns ju väldigt många-

 495. -etiska dilemman i socialt arbete.

 496. Bara för att nämna några -
  det här med frivillighet och tvång.

 497. Kan samma handläggare arbeta
  med båda?

 498. Det finns de som inte tror det.
  Det tror vi, men det kräver-

 499. -en hel del tydlighet och så vidare.

 500. Rättssäkerhet
  och individuella beslut.

 501. Att kunna bestämma olika
  för människor i samma situation-

 502. -där olika förhållanden
  föranleder en annan bedömning.

 503. Det är ju individuella beslut.
  När gör man det? Hur gör man det?

 504. Svårt.

 505. Hjälp till självhjälp,
  motivation till insatser.

 506. När slutar man med det för att män-
  niskor behöver skydd och annan hjälp?

 507. Ja, det är många etiska dilemman,
  och vi kan hålla på så här länge.

 508. Så de etiska frågetecknen
  är ganska många.

 509. De etiska diskussionerna
  kan bli många.

 510. Men har man bråttom och har mycket
  att göra så är det jättesvårt-

 511. -att ta sig tiden att göra det.

 512. Jag ska säga några ord
  om värdegrund också.

 513. Behövs en gemensam värdegrund?
  Är en värdegrund nödvändig?

 514. Ja, alla har vi ju värderingar,
  så frågan är snarare-

 515. -om våra värderingar i arbetet-

 516. -ska vara tydliga,
  och om de ska vara gemensamma.

 517. Det finns mycket skrivet
  om värdegrunder i arbete-

 518. -som bara tar tid och inte tjänar
  nånting till, nånting som man gör-

 519. -för att jobbet ska lysa
  som nåt intressant och viktigt.

 520. Det är självklart meningslöst.
  Värdegrunden måste ju vara nånting-

 521. -som är förankrat, som fyller en
  funktion, som man alltid bär med sig.

 522. Den måste kännas
  väsentlig och angelägen.

 523. Etik handlar om värdegrunden.
  Hur vi ser på människor.

 524. Hur vi ser
  på deras brister eller förmågor.

 525. Klarar vi av
  att se både och samtidigt?

 526. Det behöver man göra
  inom socialt arbete.

 527. Tror vi att människor är förmögna
  att få hjälp till självhjälp?

 528. Eller behöver man omhänderta,
  ta över?

 529. Och hur ser vi på att människor
  kan få förtroende att pröva på?

 530. Var går gränserna?

 531. Författaren och journalisten
  Maja Hagerman-

 532. -som ibland skriver i Dagens Nyheter-

 533. -skrev en artikel om språket
  för ett par år sen-

 534. -som vi tyckte var jättebra.

 535. Hon använde begreppet
  "Det är i språket som det händer".

 536. "Orden smyger sig på och påverkar
  ens tankar utan att man märker det."

 537. "Utan att man märker det har ens sätt
  att se på världen förändrats."

 538. Det är ju jättesant, och det gäller
  ju inte bara inom socialt arbete.

 539. Det är så det ser ut i dag.

 540. Vilka ord skulle det kunna handla om?
  Hur talar vi om människor?

 541. Säger vi "resurssvaga",
  "omöjliga", "svåra", "stökiga"-

 542. -"opålitliga", "koncentrations-
  störda", eller säger vi i stället-

 543. -"en människa i fattigdom",
  "en människa i svårigheter", etc.?

 544. Orden spelar en stor roll för var
  ansvaret för förändringen ligger.

 545. Vissa ord kan vara praktiska, men ord
  speglar mer än bara betydelsen.

 546. De speglar ett förhållningssätt, och
  de visar vilka fenomen som råder.

 547. Ord och språk kan leda till
  både avstånd och klassificering.

 548. Ord som gör människor till objekt gör
  nånting både med ordens användare-

 549. -och de som de handlar om. Vi ser
  annorlunda på objekt än subjekt.

 550. Ett objekt bestämmer andra över. Sub-
  jektet har egen vilja och integritet.

 551. Exempel på ord som gör människor
  till objekt skulle kunna vara-

 552. -och som vi då inte gillar -
  "anställningsbar", "flykting"-

 553. -"invandrare",
  "alkoholist", "narkoman", etc.

 554. I stället för att tala
  om en människa som har ett problem-

 555. -eller är i ett problem.
  Hur kan vi göra? Vad bör vi göra?

 556. Vad bör vi förändra i vårt språkbruk?

 557. Det tror vi är jätteviktigt.
  Det är inte en nummer ett-fråga-

 558. -men det är en viktig fråga, och
  en viktig bas i det etiska arbetet.

 559. Jag lyssnade på ärkebiskop Antje
  Jackelén på ett seminarium-

 560. -och hon pratade om just det här
  utifrån ett demokratiskt perspektiv.

 561. Hon säger...
  Vi har egentligen gått ifrån-

 562. -att använda begreppet medborgare
  till att i dag inte använda det.

 563. Vi talar om olika individer.
  Brukare eller klient eller...

 564. Vad vi nu säger. Hon vill att vi ska
  återupprätta begreppet medborgare-

 565. -med betoning på "med" -
  att man är medlevare i samhället.

 566. Okej, då är vi inne
  på framtidsfrågorna.

 567. Vi ska ju snart avsluta.

 568. Att sia om framtiden är inte lätt-

 569. -men vi tror ändå att det
  är nödvändigt för kommande behov-

 570. -så att vi inte blir överrumplade och
  fattar allt för förhastade beslut.

 571. I början på förra seklet
  var "den sociala frågan"-

 572. -fattigdom, industrisamhällets
  framväxt, missbruksfrågor, o.s.v.

 573. Vad kommer den sociala frågan
  att bli framöver?

 574. Vi har utifrån det vi ser i dag,
  och tänker oss och spanar framöver-

 575. -sett att den synliga fattigdomen-

 576. -befolkningsförflyttningar
  p.g.a. krig och klimatfrågor-

 577. -våld, maktlöshet, psykisk sjukdom-

 578. -och den allt mer ökande
  ojämlikheten och individualismen-

 579. -har och kommer att fortsatt
  påverka det sociala arbetet.

 580. Vad kommer klimatförändringarna ge
  det sociala arbetet för nya uppdrag?

 581. Det vi vet är att såna förändringar-

 582. -oftast drabbar de som är fattigast.

 583. De blir mest utsatta när det händer
  olyckor eller klimatförändringar.

 584. Att saker raseras runt omkring en.

 585. Men här finns säkert mycket mer att
  utforska. Hur kan vi förbereda oss-

 586. -för nya frågor och för framtiden?

 587. Det är naturligtvis svårt,
  men vi tror-

 588. -att man kan bidra
  till att öka beredskapen-

 589. -och hitta en offensiv hållning
  genom att ha en modell-

 590. -för att återkommande
  spana på omvärlden-

 591. -och möjliga förändringar i framtiden
  som kan komma att påverka-

 592. -förutsättningarna för uppdraget.
  Det kan vara ett stort uppdrag.

 593. Vi gjorde det i Botkyrka rätt
  ordentligt, och det tog mycket tid.

 594. Men vi har ju 290 kommuner-

 595. -och alla behöver inte göra
  samma sak. Mycket återkommer nog.

 596. Så man kan gå ihop och hjälpas åt.

 597. Det bästa våra politiker visste
  var den här boken-

 598. -med våra omvärldsspaningar.
  Det tyckte de var toppen.

 599. Vi tror att man behöver ha fokus
  på några områden.

 600. Eftersom samhället ständigt utvecklas
  så uppstår nya utmaningar-

 601. -och det behövs metoder
  för att systematiskt följa och pröva-

 602. -det sociala arbetet i relation till
  de ständiga samhällsförändringarna.

 603. Vi tror att teori och praktik
  inom det sociala arbetet-

 604. -behöver omprövas ständigt, eftersom
  samhället förändras successivt.

 605. Det krävs nya kunskaper,
  nya synsätt och nya metoder.

 606. Vi tror att denna omprövning
  är en avgörande del-

 607. -i helhetssynen
  i det sociala arbetet.

 608. Våra slutord blir:
  Sluta aldrig påverka för framtiden.

 609. Det är viktigt.
  Tack för att ni lyssnade!

 610. Text: Mattias R. Andersson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Se helheten i det sociala arbetet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Titti Frisk Hagström och Lotta Persson har båda haft ett långt arbetsliv inom socialtjänsten. Tillsammans har de skrivit boken "Se helheten! framgångsfaktorer i socialt arbete". För att öka kvaliteten på det sociala arbetet behöver socialarbetaren få större beslutsrätt och högre status menar de. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor
Ämnesord:
Författare, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sociologer, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Barns psykiska ohälsa - dags att bryta trenden!

Psykisk ohälsa är den överlägset största orsaken till att barn kontaktar Bris. Tunga ämnen som självmordstankar, självskadebeteende och depressioner ökar stadigt. Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, analyserar orsakerna till de dystra siffrorna och blickar framåt. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Att försumma försummelse

Effekterna av att leva med försummelse kan vara lika svåra som vid fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Det menar Björn Tingberg, universitetslektor på kunskapscentrumet Barnafrid. När barns rättigheter inte respekteras och behoven inte uppfylls - då är barnet i någon grad försummat och försummelse ligger bakom en stor del av den psykiska ohälsan hos barn. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Multidimensionell familjeterapi

I multidimensionell familjeterapi ges stöd och utbildning även till de utomfamiljära kontakterna, till exempel skola eller arbetsplats. Adam Tengelin, föreståndare på Föräldracentrum, har lång erfarenhet av metoden som visat sig ha goda effekter i form av exempelvis minskad droganvändning, bättre familjerelationer och bättre funktion i skolan eller på arbetsplatsen. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Socionomens roll i psykisk ohälsa

Socionomen har en viktig roll att fylla när vården blir mer personcentrerad och det byggs interprofessionella team kring patienten. Vi socionomer behöver ta vår plats, säger Nika Söderlund, kurator på Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Bland annat diskuteras socionomens roll och sociala perspektiv i relation till psykisk ohälsa och återhämtning från den. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Se helheten i det sociala arbetet

Titti Frisk Hagström och Lotta Persson har båda haft ett långt arbetsliv inom socialtjänsten. Tillsammans har de skrivit boken "Se helheten! framgångsfaktorer i socialt arbete". För att öka kvaliteten på det sociala arbetet behöver socialarbetaren få större beslutsrätt och högre status menar de. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Tillitsbaserad styrning och ledning

Administration, planering, utvärdering och granskning upptar alltmer arbetstid. Finns det bättre sätt att säkerställa goda resultat? Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande i Tillitsdelegationen, ger konkreta råd och exempel på kommuner som kommit långt i arbetet. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Organisation och ledarskap i stark förändring

"Agil arbetsplats", "lean organisation" och "tillitsbaserat ledarskap" har blivit allt vanligare begrepp. Men vad betyder de egentligen? Karin Tenelius, grundare av företaget Tuff ledarskapsträning, arbetar med att förflytta det hierarkiska ledarskap vi är vana vid, till ett mjukare, mer inlyssnande, där team av medarbetare själva tar stort ansvar. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Det viktigaste varje förälder behöver göra

Barn föds med olika temperament som leder till olika typer av utmaningar. Psykologen Martin Forster tipsar om hur man som förälder kan agera i olika vardagssituationer för att barnet ska utvecklas till en trygg och stark individ. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Empatisk nyfikenhet

Hur kan man visa att man ser, förstår och genuint bryr sig om den andre, även om man inte nödvändigtvis håller med i sak? Empati är oerhört viktigt för hela samhället. Idag tenderar den som visar medkänsla och omtanke att betraktas som käslostyrd och svag. En oroväckande utveckling, säger läkaren och psykoterapeuten Poul Perris. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Arbetsglädje? Ja tack!

Vilka känslor sprider du omkring dig på jobbet? Christina Stielli, författare och prisbelönt föreläsare om arbetsglädje, beskriver med en stor portion humor hur negativism sprider sig på ett ögonblick. Hur kan vi påverka arbetsmiljön för att jobbet ska bli lättare? Stielli vill införa gnällfria zoner på alla arbetsplatser. Eller varför inte en gnällruta? Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Så skapas en hälsosam arbetsplats

Stress, oklara förväntningar och vaga mål skapar stor ohälsa i arbetslivet. Men arbetsplatsen kan även vara en källa till hälsa. Det säger Sara Ingvarsson, psykolog och organisationskonsult. En viktig punkt är att göra de faktiska arbetsuppgifterna meningsfulla. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barn med sexuella beteenden

Det är en myt att barn som varit offer för sexuella övergrepp senare förgriper sig på andra barn, säger Mimi Strange, chef för Januscentret i Danmark som tar hand om barn och unga med sexuellt gränsöverskridande eller oroväckande beteende. Barn tänker inte på sexualitet som vuxna gör, därför är det viktigt att utreda varför de har ett sexuellt utåtagerande beteende, menar hon. Medverkande: Mimi Strange, Jytte Kofod Andersen, Tove Weis, Stine Tofte, Maja Leth Laursen,Vanessa Rasmussen och Ida Haahr Pedersen. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.