Titta

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Om UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Föreläsningar från Socionomdagarna 2018. Inspelat på Stockholmsmässan den 21-22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Till första programmet

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018 : Att försumma försummelseDela
 1. Vi tror att barn som utsätts
  för sexuella övergrepp har det värst-

 2. -och får värst konsekvenser.
  Vi kan inte bara tänka så.

 3. Hej. Vad trevligt att få en applåd
  innan ni vet vad det är.

 4. Björn Tingberg heter jag och är
  lektor på Barnafrid i Linköping.

 5. Jag är sjuksköterska
  och har jobbat med barnsjukvård.

 6. Mest med akut barnsjukvård
  i Stockholm.

 7. Sen femton år tillbaka jobbar jag
  bara med barn som far illa.

 8. Det har jag gjort i olika "settings".
  Först inom barnakutsjukvården-

 9. -med att skriva rutiner
  och identifiera misshandlade barn.

 10. Sen i barnskyddsteam
  som också jobbar på sjukhusen.

 11. Men de har mer kontakt
  med socialtjänst och polis.

 12. Jag har också jobbat i barnahus.

 13. Sen några år tillbaka jobbar jag
  på Barnafrid-

 14. -ett nationellt kunskapscentrum
  om barn som far illa.

 15. Vi har bara funnits i några år.

 16. Tanken är att vi ska vara som
  Nationellt centrum för kvinnofrid-

 17. -men om barnafridsfrågor.

 18. Därför heter vi Barnafrid,
  eftersom de heter Kvinnofrid.

 19. Vi har en hemsida,
  om man inte känner till Barnafrid.

 20. Där kan man hitta information
  om oss som grupp-

 21. -men också om ämnen som fysiskt våld
  och sexuella övergrepp.

 22. Men det som är mest nyttigt
  är vår kunskapsbank.

 23. Den hittar man lätt via länkarna.

 24. I kunskapsbanken finns vetenskapliga
  artiklar och avhandlingar.

 25. Dels såna som vi själva har gjort-

 26. -men också andra viktiga dokument
  med forskarbakgrund.

 27. Sen finns det också
  en hel del lättlästa saker.

 28. Ett av Barnafrids uppdrag
  är att sprida information.

 29. Ett sätt att göra det på
  är att samla in vetenskapligheten-

 30. -och presentera den
  populärvetenskapligt.

 31. Som en kunskapsöversikt.

 32. Jag tycker själv att det är lättare
  att läsa den typen av litteratur-

 33. -än tunga, vetenskapliga artiklar
  på engelska.

 34. Gå in där,
  så hittar ni lite olika grejer.

 35. Just översikterna är en av orsakerna
  till att jag är här i dag.

 36. Vi har som projekt nu att göra
  en kunskapsöversikt om försummelse.

 37. Vad säger forskningsläget
  om orsaker och konsekvenser?

 38. Vi är inte klara. Det dröjer
  ett halvår innan den är färdig.

 39. Men jag ska ge några axplock
  från olika vetenskapliga fält.

 40. Jag ska mest utgå från definitioner
  och diskutera kring det.

 41. På Barnafrid gör vi också foldrar
  som heter "Värt att veta om".

 42. De är i storlek A5.

 43. Små dubbelvikta A4 med kort
  information om specifika ämnen.

 44. Det finns
  om fysiskt våld, syskonövergrepp-

 45. -och om barn i förhör.
  Det finns många olika.

 46. De kan man hitta på hemsidan
  och skriva ut om man är intresserad.

 47. Sen har vi olika nätverk
  som vi jobbar med.

 48. Det finns en mängd olika.
  Vårt uppdrag på Barnafrid-

 49. -är att jobba med eller mot,
  tillsammans med professionen.

 50. Vi jobbar inte med enskilda barn,
  utan med dem som träffar barnen.

 51. Därför har vi nätverk för
  professioner. Jag är ansvarig för-

 52. -nätverket för barnskyddsteam,
  för jag har jobbat i dem.

 53. Vi ses en gång per år och diskuterar
  rutinfrågor och andra saker.

 54. Den här föreläsningen
  ska handla om försummelse.

 55. Som jag sa gör vi
  en kunskapsöversikt.

 56. Då söker man på Pubmed
  och andra sajter på vad som finns.

 57. I första vändan
  fick vi enormt mycket träffar.

 58. Vi fick runt 6 000 träffar
  när vi sökte på försummelse av barn.

 59. Ett så stort material
  går inte att bearbeta.

 60. Nu har vi försökt smalna ner det
  till bara försummelse-

 61. -och ta bort allt annat.

 62. Barnmisshandel är ett paraplybegrepp,
  precis som engelskans "maltreatment".

 63. Det går inte att söka på,
  men försummelse blir mer avsmalnat.

 64. Man brukar säga att försummelse
  är obeforskat.

 65. Vi vet inte så mycket om det,
  samtidigt som träffarna var många.

 66. Försummelse handlar om
  barns basbehov, egentligen.

 67. Barn har rätt att ha det bra.
  När de inte har det är de försummade.

 68. En av baserna om man tänker på
  barns möjligheter att ha det bra-

 69. -finns i föräldrabalken,
  det som kallas antiagalagstiftningen.

 70. Där står det att barn har rätt-

 71. -att ha goda uppväxtmöjligheter.

 72. De har rätt att ha ett bra liv.

 73. Det är bra att det står
  i just föräldrabalken.

 74. Då har föräldrar en skyldighet
  att göra det bästa för sina barn.

 75. De måste hitta bra
  uppfostringsstrategier-

 76. -så att barnen inte far illa.

 77. De måste ha strategier för tillsyn
  och allt som försummelse handlar om.

 78. Den andra stora plattformen
  när det gäller barns rättigheter-

 79. -är förstås barnkonventionen.
  Jag går inte igenom den nu.

 80. Men den är väldigt bra
  att ha som grund-

 81. -när man tänker på barn
  och på försummelse.

 82. Att inte vara försummad
  handlar om en rätt att få ha det bra.

 83. Och de flesta
  av barnkonventionens grundprinciper-

 84. -handlar ju om barns rätt.

 85. Barns rätt till liv, att göra sig
  hörda och bli synliga, till exempel.

 86. Nu ska barnkonventionen bli lag.
  Det blir intressant.

 87. Det ska vi inte diskutera nu,
  men det är spännande.

 88. Har man tänkt att det ska bli
  som en barnbalk, tror ni?

 89. Vi ska inte diskutera det.
  Det kanske skulle vara bra-

 90. -med en föräldrabalk, en brottsbalk
  och en barnbalk.

 91. Eller så ska konventionen
  in i alla andra lagar.

 92. Det ska bli jättespännande.

 93. Jag ägnade en liten stund åt
  att gå igenom alla artiklar.

 94. Nästan alla artiklar
  gick att koppla till försummelse.

 95. Det gör det ännu viktigare
  att uppmärksamma försummelse.

 96. Jag vet att vi försummar försummelse
  och inte agerar på den.

 97. Men det finns bra fundament-

 98. -med ett gott barnperspektiv
  kring barns rätt.

 99. Man kan ta hjälp av föräldrabalken
  och barnkonventionen som en grund-

 100. -för att jobba vidare kring det här.

 101. Begreppsmässigt var jag inne på det.

 102. I litteraturen är "barnmisshandel"
  det stora paraplybegreppet.

 103. Och det innehåller många olika saker.
  Det jag ska prata om är försummelse.

 104. Inte fysiskt våld, sexuella övergrepp
  eller emotionell misshandel-

 105. -som mer handlar om kränkningar
  eller att man hånas för den man är.

 106. Jag kommer att säga "föräldrar"
  för det mesta-

 107. -om den som utsätter barnet
  för försummelse.

 108. Föräldrar gör ofta det, eftersom barn
  lever med sina föräldrar.

 109. Det finns ju en skillnad
  mellan vårdnadshavare och föräldrar.

 110. När jag säger föräldrar menar jag-

 111. -den person som barnet vistas hos
  eller den som ska ta hand om barnet.

 112. Det kan vara ett familjehem
  där barnet är placerat.

 113. Men som grund säger jag förälder.

 114. Och "barn" är i det här fallet
  alla som är under arton år.

 115. Forskningen har gjort olika.
  Det syns i mina exempel-

 116. -där det ser lite olika ut
  vad gäller åldrarna.

 117. Som sagt, försummelse
  är den vanligaste formen-

 118. -inom gruppen barn som far illa.

 119. De är flest, men också väldigt
  osynliga på många sätt.

 120. De är svåra att få syn på.

 121. Som jag sa så är det obeforskat
  när det gäller försummelse specifikt.

 122. De flesta har forskat på
  "child abuse and neglect".

 123. Då kommer försummelse med på
  ett hörn som nästan inte syns.

 124. Det är kanske den dödligaste formen.

 125. Jag tänker att försummelse
  kan vara extremt farligt.

 126. Vid svält, till exempel.

 127. I andra ändan är det inte så farligt.
  Men det finns allt däremellan.

 128. Från forskningen vet vi att det är
  förknippat med sjuklighet och död.

 129. En av rapporterna
  som jag ska berätta om nu-

 130. -handlar om döda och försummade barn.

 131. Enligt den är det ovanligt
  med dödsfall inom försummelse.

 132. Men den handlar bara om
  vilka barn som har dött-

 133. -och inte den större populationen.
  Jag återkommer till den längre fram.

 134. Det kan vara
  en aktiv eller passiv händelse-

 135. -som det handlar om.

 136. Och det kan se väldigt olika ut.
  Som sagt, nivåerna är olika.

 137. Det blir annorlunda när barn inte
  får mat än när de inte får kärlek.

 138. Men båda barnen är försummade
  och lever under en risk-

 139. -att handlandet ska få konsekvenser.
  Eller icke-handlandet.

 140. Och en del barn klarar sig bättre
  i livet utan kärlek-

 141. -än andra barn. Man pratar om
  maskrosbarn och orkidébarn.

 142. Vi har olika motståndskraft
  mot en dålig uppväxt.

 143. Det behöver man forska vidare om.

 144. Det är viktigt att tänka
  att det ser väldigt olika ut-

 145. -men att det ändå är viktigt
  att hela tiden ringa in försummelse.

 146. Flera rapporter menar att det
  är farligt att tänka dikotomt-

 147. -kring de här frågorna.

 148. Ibland behöver vi tänka att ett barn
  antingen är försummat eller inte.

 149. Det blir lättare att agera då.

 150. Vad ska vi göra med ett barn
  som är lite försummat?

 151. Plötsligt hamnar vi i ett läge där
  det vi gör påverkas av vad vi tycker.

 152. Och då är det lätt att tänka:
  "Det är inte så försummat."

 153. "Jag anmäler inte."

 154. Eller så tänker socialtjänsten
  att det inte är så farligt.

 155. Men skalan glider, och barn
  är oftast inte antingen eller.

 156. Man ska nog tänka på det
  som ett ständigt kontinuum.

 157. Det här tror jag gör
  att vi missar en hel del.

 158. Vi har ett behov av
  att tänka dikotomt i det här läget.

 159. Men det tror jag är dumt.

 160. Jag försöker flytta på en grej,
  men jag har redan sagt allt.

 161. En definition har följt mig när jag
  har jobbat med barn som far illa.

 162. Det är den här från Dubowitz.
  Den är gammal nu, från 1993.

 163. Men jag gillar den, kanske för att
  jag kommer från sjukvården.

 164. Den är lätt att tänka på
  i de situationerna. Den säger-

 165. -att barn försummas när basbehoven
  inte tillfredsställs, oavsett orsak.

 166. Det är två saker som jag gillar
  med den här definitionen.

 167. Det ena är att det är just basbehov.

 168. Det är inga konstigheter
  som barnen utsätts för.

 169. Basbehoven är de vanliga,
  grundläggande behoven.

 170. Alla barn har rätt
  att få de här sakerna.

 171. De har rätt att få kärlek
  och att synas.

 172. Rätt att få göra sin röst hörd,
  rätt att få respekt.

 173. Men de har också rätt att få bra mat,
  rätt kläder för väder-

 174. -och rätt att få hjälp med sina läxor
  och sin utbildning. Stimulans.

 175. De har rätt att få hjälp med tänderna
  och med medicin om de är sjuka.

 176. Barn har rätt att få
  alla dessa basbehov tillgodosedda.

 177. Om de inte blir det över tid...

 178. Det handlar inte om att man
  som förälder glömde mössan en gång-

 179. -när det var kallt ute.

 180. Sånt händer.
  Det här handlar inte om det.

 181. Det här handlar om nåt
  som pågår över tid.

 182. Men huruvida orsaken spelar roll
  tycker inte jag att man ska tänka på.

 183. I alla fall inte
  om man ska agera på en försummelse.

 184. Här behövs perspektiv.
  Det spelar ingen roll-

 185. -vad föräldrarnas brister beror på
  för att vi ska reagera.

 186. Barnet är försummat, oavsett om
  föräldrarna inte har pengar-

 187. -för att tillgodose behoven,
  eller om de inte har förståndet.

 188. Det spelar ingen roll
  varför barnet är försummat.

 189. Det är försummat, och det ska vi se.
  Sen spelar ju orsaken roll-

 190. -för vilka insatser
  som samhället gör.

 191. Men i grunden handlar det om att
  barnet riskerar att få konsekvenser.

 192. Och då spelar det ingen roll-

 193. -vad det beror på.
  Orsaken spelar ingen roll.

 194. Jag tror att vi inom sjukvården
  lätt tänker-

 195. -att föräldrar på nåt sätt...

 196. Vi skyddar när vi tänker på orsaker,
  och täcker upp.

 197. Medicinsk försummelse, till exempel,
  när barnen inte får astmamedicin.

 198. Det behöver inte alltid vara
  livsfarligt med obehandlad astma.

 199. Men det kan bli jobbigt, och man kan
  inte vara med på idrotten i skolan.

 200. Här håller sjukvården på i evigheter
  med pedagogiska grejer-

 201. -men föräldrarna fattar ändå inte.
  Då fortsätter vi bara.

 202. Vi gör fler återbesök,
  hjälper till att inhalera-

 203. -men vi gör inget åt hemförhållandet.

 204. Där måste vi hitta en väg för att
  kontakta socialtjänsten och säga:

 205. "Familjen förstår inte hur viktig
  behandlingen är. Vad gör vi nu?"

 206. Och så kan man samarbeta.
  Men vi täcker upp mycket.

 207. Och det gör man nog
  på andra håll också.

 208. Att det handlar om basbehov
  är viktigt.

 209. Jag går igenom några artiklar nu...

 210. ...och pratar om dem.
  Flera är review-artiklar.

 211. Det betyder att nån har läst en bunt
  artiklar och sammanfattat det.

 212. Den här artikeln handlar om risker.
  Man har gjort en metaanalys.

 213. Man har läst 36 artiklar
  i den här studien.

 214. De har handlat specifikt
  om riskfaktorer för försummelse.

 215. De flesta är från USA, som nästan
  all forskning om försummelse.

 216. I samlingen finns också
  en från Sydkorea och en från Vietnam.

 217. Det som händer när man samlar på sig
  artiklar som nån annan har gjort-

 218. -är att gruppen barn
  blir väldigt stor.

 219. Totalt sett i review-artikeln
  har man beforskat 700 000 barn.

 220. De flesta har inte utsatts
  för försummelse-

 221. -men en stor grupp barn har det.

 222. Sen har man tittat på
  olika orsaker och riskfaktorer-

 223. -för att barnen försummas.

 224. De har också skrivit en definition.
  De tänker så här.

 225. Försummelse är ett resultat av
  multipla orsaker, inte bara en orsak.

 226. Man tänker
  att det inte bara beror på en sak.

 227. Det finns ett pärlband
  av effekter och orsaker-

 228. -som gör att barnet inte har det bra.

 229. Det handlar om en icke-adekvat
  kvalitet på tillsynen, till exempel.

 230. Tillsyn är nåt som alla tar upp,
  att barn inte har en god tillsyn.

 231. Dålig tillgång till mat och vård.
  Dålig skolnärvaro.

 232. Allt det här beror på brist
  från föräldrarna.

 233. Barnen skulle ha behövt de här
  sakerna för en god utveckling.

 234. I den här review-artikeln
  tar man upp psykisk ohälsa-

 235. -som den största orsaken
  till att barn far illa.

 236. Föräldrarnas psykiska ohälsa
  spelar roll.

 237. Det ser jag i nästan alla artiklar.

 238. Men det finns också andra
  typiska riskfaktorer.

 239. Om föräldrarna har försummats
  eller utsatts för våld som barn-

 240. -påverkar det risken
  för att de försummar sina egna barn.

 241. Och andra klassiska riskgrupper.
  Att vara ensam förälder ökar risken.

 242. Fattigdom ökar risken för
  försummelse, och att ha många barn.

 243. Barnrika familjer är en risk
  för att alla barn inte blir sedda.

 244. Andra problematiska konstellationer
  och beteenden spelar också roll.

 245. Enligt den här studien
  av Mulder och gänget är försummelse-

 246. -ett komplicerat samspel mellan
  riskfaktorer och barnets miljö.

 247. I den här studien
  tittade man på 24 stora domäner-

 248. -och kokade ner dem till 15 områden
  som man tänkte var signifikanta.

 249. Man kunde säkerställa dem som risker.
  Psykisk ohälsa var en av de största.

 250. De har också en diskussion
  om olika system av försummelse.

 251. Vi i olika professioner kan
  fundera på var försummelsen finns.

 252. Mulder och gänget
  diskuterar dels ett mikrosystem-

 253. -där man pratar om typ av familj
  och typ av barn.

 254. Vad finns det för försummelse där?

 255. Men de tittar också på exosystemet,
  alltså på miljön där de lever.

 256. De tänker också att det är viktigt
  med samhället, makrosystemet.

 257. Då handlar det om
  den yttre hemmiljön-

 258. -men också om attityder
  till barns välmående i samhället.

 259. Det spelar också roll.
  Den här teorin har funnits förut.

 260. De nämner själva Belsky från 80-talet
  som tog upp olika familjestrukturer-

 261. -och en Wolfe på 2000-talet.

 262. Där finns det mer att läsa.
  Teorierna var inte alls dumma.

 263. De hittade alltså olika riskfaktorer.
  Jag har tagit upp psykisk ohälsa.

 264. Den var starkast.

 265. Familjen, enligt den här artikeln-

 266. -är det som har mest "impact"
  på försummelse över huvud taget.

 267. Man kunde inte hitta mycket
  på försummelse i den yttre miljön.

 268. Framför allt inte på små barn.

 269. I artikeln resonerar man kring-

 270. -att små barn lever i sin lilla
  familjebild, i det lilla hemmet.

 271. Inte i den yttre miljön. Därför blir
  de inte försummade av den orsaken.

 272. Ju äldre barnen blir, desto större
  "impact" får den yttre närmiljön.

 273. Sen lyfter de fram att mammor
  är en riskfaktor för försummelse.

 274. Relationen med mammor är en större
  riskfaktor än relationen med pappor.

 275. Det kommer de fram till
  utifrån de 36 rapporterna.

 276. De säger, vilket låter troligt-

 277. -att gruppen barn
  bestod av många små barn.

 278. De var hemma med sina mammor.
  Och det var amerikansk forskning.

 279. Där är få pappor hemma
  och tar hand om sina barn.

 280. Så det var kanske inte så konstigt.

 281. Men psykisk ohälsa, kriminalitet
  och låg utbildning lyftes mest-

 282. -som riskfaktorer för försummelse
  i den studien.

 283. En annan studie tar oss till
  Dubowitz igen, han med definitionen.

 284. Jag gillar honom över huvud taget,
  för jag tycker att han är smart-

 285. -vad gäller försummelse.
  Han har tänkt mycket.

 286. Här funderar han kring
  hur man ska betrakta försummelse.

 287. Jag hör mig själv säga hela tiden-

 288. -att försummelse handlar om
  nåt som är en brist.

 289. När barn far illa på andra sätt,
  som med fysiskt våld eller övergrepp-

 290. -så tillför man nåt.
  Man tillför stryk eller övergrepp.

 291. Här är det inte nåt som tillförs,
  utan nåt som saknas.

 292. Men Dubowitz tänker
  att man ska förskjuta det lite-

 293. -och inte bara tänka på
  vad föräldrar inte gör-

 294. -utan i stället fokusera på
  barnens upplevelse av försummelse.

 295. Det rimmar
  med den första definitionen.

 296. Det är där vi ska vara kvar.

 297. Kanske är det gynnsamt för barnen
  om vi behåller det perspektivet.

 298. Då jobbar vi med barnens upplevelse,
  inte det som föräldrarna inte ger.

 299. Förstår ni att det blir en skillnad?
  Den blir avgörande och viktig-

 300. -när man ska tänka på det här
  över huvud taget.

 301. I den här artikeln har man mätt
  tre huvudkategorier av försummelse.

 302. Fysisk försummelse, psykisk
  försummelse och försummelse i miljön.

 303. Man har hittat barn på olika ställen
  för att få kontrollgrupper.

 304. En rätt stor grupp barn kom från-

 305. -en verksamhet där man jobbade
  med mammor med "failure to thrive".

 306. Ni vet, när mammor och barn
  inte får en anknytning som fungerar.

 307. Det leder ofta till
  att barnen blir dåligt födda.

 308. De går ner i vikt, och går
  framför allt inte upp i vikt.

 309. Där hittar man en grupp barn.
  Den andra gruppen för studien-

 310. -är en verksamhet med barn
  som har särskilt hög risk att få hiv.

 311. Det handlade mest om att drogmissbruk
  hos mammor orsakade en risk.

 312. Resterande 40 % av barnen
  kom från en helt vanlig mottagning.

 313. En barnläkarmottagning.

 314. Studien är longitudinell,
  så man har följt barnen över tid.

 315. Man observerade försummelse
  när de var riktigt små på olika sätt.

 316. Sen gjorde man kontroller
  när de var fem och sex år gamla.

 317. Longitudinella studier är spännande.

 318. Det är inte så vanligt
  att man följer barn så.

 319. Jag såg i går på Kunskapskanalen
  eller nåt sånt-

 320. -att det finns barn...
  De är ju vuxna nu.

 321. Alla barn som föddes under ett år
  i Nya Zeeland har man följt.

 322. De är typ 40 nu. Är inte det
  ett projekt som man vill göra mer?

 323. Där har man kollat hur de mår
  och vad de har gjort.

 324. Hur spännande som helst.
  Det där vill man ju hålla på med.

 325. Nåväl.
  I den här studien mätte man saker.

 326. Utbildade forskningsassistenter
  gjorde hembesök hos familjerna.

 327. Sen mätte man saker,
  bland annat med HOME.

 328. Det är en mätmetod
  för att kolla hemmiljön-

 329. -med en mängd olika kategorier.

 330. Det handlade om allt ifrån
  hur det var i hemmet-

 331. -med leksaker och möblering,
  om det var en stimulerande miljö.

 332. Men också om föräldrarnas skydd-

 333. -och möjlighet att sätta gränser.

 334. Det kollar man på med HOME.
  Jag är dålig på instrument-

 335. -och vet inte hur många såna
  som finns i Sverige.

 336. Det vet ni bättre än jag.
  Det vill jag diskutera mer nån gång.

 337. Vilka instrument som används.
  BBIC känner jag ju till.

 338. Men hur mycket av det
  finns det i de här?

 339. CWBS, "Child Well-being Scale",
  var också en kartläggning-

 340. -av forskarassistenterna.
  Där tittar man också på olika saker.

 341. Fjorton kategorier
  med allt från kläder till disciplin.

 342. Instrumentet PNS
  handlar om miljön där man lever.

 343. Här ingick mammorna i studien.

 344. De tittade på sin egen miljö
  och skattade hur de upplevde den.

 345. Och det är förstås avgörande att man
  får tänka kring sin egen miljö.

 346. Det tycker jag var klokt gjort.

 347. Sen mätte man hur barnen hade det-

 348. -utifrån olika beteenden
  när de gick i skolan.

 349. Lärare fick rapportera in.

 350. Man tittade också på
  mammors depressioner, till exempel-

 351. -för att hitta samband
  mellan en mängd spännande saker.

 352. Det man kunde se var att...

 353. Det var ju fysiskt, psykiskt
  och miljö som man tittade på.

 354. Fysisk och psykisk försummelse
  hör ihop väldigt mycket.

 355. Men det fanns inga tydliga samband
  här heller mellan-

 356. -försummelse i den yttre miljön
  och fysisk och psykisk försummelse.

 357. Här resonerar man också att små barn
  inte påverkas av den yttre miljön.

 358. Men det ändras när barnen växer.

 359. Ju mer de vistas i den miljön,
  desto farligare blir det ju.

 360. Man kollade hur barnen hade det
  i skolan-

 361. -och tittade mycket
  på kompisrelationer.

 362. Både fysisk och psykisk försummelse
  påverkade dem negativt.

 363. De som led av fysisk försummelse
  hade det svårt med kamrater.

 364. Det är viktigt att tänka på
  när vi ska sträva efter-

 365. -att hitta försummade barn.
  Vi kan plocka olika saker.

 366. När vi möter ett barn i skolmiljön
  som inte har bra kompisrelationer-

 367. -så är försummelse nåt som vi måste
  tänka på, mer än vad vi gör.

 368. Den här studien var inte dum,
  men jag gillade ju redan Dubowitz.

 369. Man har tittat på 285 artiklar
  i den här review-artikeln.

 370. Den handlar om försummelse
  och en mängd olika saker.

 371. Olika sorters våld och "neglect".

 372. Men det finns avsnitt
  som bara handlar om försummelse.

 373. Därför har jag tagit med den.

 374. De har tittat på sambanden mellan
  försummelse och sexuella övergrepp-

 375. -på olika sätt och nivåer.

 376. Det som Norman och gänget
  främst lyfter-

 377. -är att man ska ta försummelse
  på allvar även om den verkar ringa.

 378. Försummelse kan ge konsekvenser
  på lång sikt-

 379. -även om vi här och nu inte tycker
  att den är så farlig.

 380. Definitionen som de tar fram
  inkluderar både enstaka händelser-

 381. -och mönster av brister
  i föräldraskapet över tid.

 382. Tidsaspekten är ju jätteviktig.

 383. Med hjälp av detta kan man skydda
  barnet inom områden som-

 384. -hälsa, utbildning, mat, skydd
  och säkerhet.

 385. Flera gånger i artikeln tar de upp
  att föräldrar som försummar barn-

 386. -inte behöver vara fattiga.

 387. Jag tror att det handlar om
  att man ofta tänker på riskgrupper.

 388. Och fattigdom är ju en risk-

 389. -för att barn ska försummas
  på flera olika punkter.

 390. Men det gör att vi tänker att barn
  inte försummas i rikare familjer.

 391. Att tänka i riskgrupper
  kan alltså vara farligt.

 392. Men deras viktigaste slutsats
  är att försummelse är vanligt.

 393. Man måste förstå
  att vi ska agera på den.

 394. De tycker att det är upprörande-

 395. -att vi inte agerar mer än vi gör.
  De slår oss lite på fingrarna.

 396. Effekter på lång sikt
  som de ser tydligt är depression.

 397. Olika depressiva sjukdomar,
  ångestsjukdomar och ätstörningar.

 398. Särskilt anorexia,
  men andra sorters ätstörningar också.

 399. Beteendeproblem, ökat drogmissbruk,
  självmordsförsök.

 400. Om man är försummad
  utsätter man sig också för-

 401. -sexuellt överförbara sjukdomar mer
  än personer som inte har försummats.

 402. Det inkluderar också hiv.

 403. När dessa barn börjar ha ett sexliv
  får de mer klamydia och gonorré-

 404. -än barn som inte har försummats.

 405. Och det får vi också tänka på
  när vi hittar de barnen.

 406. Jag jobbade länge på
  en ungdomsmottagning, med killar.

 407. Ett gäng killar kom dit ofta
  med jättemånga klamydior.

 408. Vi pratade jättemycket med dem
  om hur de hade det nu.

 409. Och de kom ofta. Men vi pratade
  inte riktigt om hur de hade det då.

 410. Vi borde kanske ha gjort det,
  och guidat dem dit de fick prata.

 411. Ungdomsmottagningen skulle
  kanske inte göra det just då.

 412. Norman och gänget
  pratar också väldigt tydligt om dos.

 413. Man kan koppla mycket försummelse
  till större effekter-

 414. -och lite försummelse
  till mindre effekter.

 415. De såg i artiklarna
  när de sammanfattade dem-

 416. -att om man är lite försummad
  på ett område-

 417. -får man färre depressioner.

 418. Att vara mer försummad
  gav fler depressioner som vuxen.

 419. Flera av artiklarna
  tar upp en sorts dosresonemang.

 420. Det spelar roll. Men grejen är
  att man inte får tänka-

 421. -att nåt litet inte betyder nåt.

 422. Mycket är ju alltid mer,
  men det lilla är också farligt.

 423. Men det finns nån form av dostankar
  i alla fall.

 424. Man kan också beskriva det så här.

 425. Forskningsmässigt
  kunde man statistiskt säkerställa-

 426. -starka, måttliga
  eller begränsade samband-

 427. -mellan försummelse
  och olika konsekvenser på lång sikt.

 428. Sexuellt överförbara sjukdomar
  hamnar på starkt samband.

 429. Tyngre droger eller cannabis
  fanns det starka samband för.

 430. Men det fanns inte
  lika starka samband för alkohol-

 431. -i den här sammanställningen
  av alla artiklar.

 432. Prevention lyfter de också upp
  som jätteviktigt.

 433. Och behandling. Att förhindra
  försummelse är jätteviktigt.

 434. Men man måste också ta hand om den.

 435. Det gäller att förändra situationen
  hos familjerna-

 436. -och fixa problemet ordentligt.

 437. Men det gäller också
  behandling av konsekvenserna.

 438. I slutet lyfter hon fram
  att vi måste tänka på-

 439. -att effekterna
  är allt från lite grann till död.

 440. Även om det var lite från början
  kan det leda till nåt värre sen.

 441. Hon lyfter ACE.
  Har ni hört talas om det?

 442. "Adversed Childhood Experience".
  Det är ett forskningsfält.

 443. Där tittar man på barns
  ogynnsamma uppväxtmöjligheter-

 444. -och effekter på lång sikt.

 445. I de studierna kan man se mycket
  effekter på att inte ha det bra-

 446. -inom det psykiatriska såväl som
  det somatiska och fysiska fältet.

 447. Ju mer illa man har farit, desto fler
  medicinska åkommor får man-

 448. -som cancer och andra saker.

 449. Högt blodtryck, hjärtsjukdomar,
  diabetes, fetma och astma.

 450. Nästan allt går att relatera till
  hur man har haft det som barn.

 451. ACE är jätteviktigt och gör
  att vi tänker på att agera i tid.

 452. Grejen är också att...

 453. Jag ska strax visa en bild
  på vad man tittar på.

 454. Vi ska ju identifiera dem i tid.

 455. Om vi vet att man får mer magcancer
  om man har det dåligt som barn-

 456. -så borde vi hitta de där barnen nu
  för att inte göra det sen.

 457. Det går ju ändå att förändra
  under tiden.

 458. Jag återkommer till ACE
  om en liten stund.

 459. Den här artikeln är inte
  en review-artikel över huvud taget.

 460. Det är en helt vanlig artikel.
  Där är definitionen så här.

 461. Försummelse är en handling
  eller en underlåtenhet att handla-

 462. -som orsakar död eller skada.

 463. Eller så är det en handling-

 464. -som innebär en risk
  för död eller allvarlig skada.

 465. De lyfter att det även kan vara
  en underlåtenhet att handla.

 466. Man kan tänka att föräldrarna
  skulle ha kunnat veta bättre.

 467. Det finns en mängd olika kategorier
  kring det också.

 468. Men mycket handlar om
  barnens basbehov.

 469. Det som de lyfter handlar också
  mycket om tillsyn.

 470. Att man inte ser barnen
  och den risk som de kan utstå.

 471. Den vanligaste formen var
  bristande tillsyn i den här studien.

 472. Det var jättevanligt med andra typer
  av våld mot barnen också.

 473. Det man gjorde var att titta på
  ett mätinstrument-

 474. -för att identifiera försummelse.

 475. De kom fram till att om man använder
  ett mätinstrument-

 476. -så kommer man att hitta fler.
  Det står nog på nästa bild.

 477. Ja. Med mätinstrumentet hittade man
  71 % av försummelsen i gruppen-

 478. -jämfört med 41 %
  utan mätinstrumentet.

 479. Jag är inte alltid för instrument
  av olika saker.

 480. Men ju mer jag läser, desto mer
  tror jag att vi behöver instrument-

 481. -för att hitta de försummade barnen.

 482. Vi låter oss förblindas av annat.
  Föräldrarna, till exempel.

 483. Vi kanske letar för mycket efter
  de förmågor som föräldrarna har.

 484. Det gör att vi inte tittar
  så noga på vilka förmågor de saknar.

 485. Det finns en risk där som är tokig.

 486. Men man ser också-

 487. -att barn som försummas i hög
  utsträckning också utsätts för-

 488. -andra typer av kategorier, som
  fysiskt våld och sexuella övergrepp.

 489. I den här gruppen
  av barn eller ungdomar-

 490. -var 21 % utsatta
  för sexuella övergrepp.

 491. Försummelse ska betraktas-

 492. -som en del av den totala
  erfarenheten av barnmisshandel.

 493. Det är en annan försummelse
  från ett annat...

 494. Det här sista är också intressant.

 495. Om ett barn nekas behandling på BUP
  ska barnet betraktas som försummat.

 496. Det är ett problem
  som vi stöter på rätt mycket.

 497. I alla fall inom barnahusvärlden.

 498. Man har ett barn som man misstänker
  inte lever så bra hemma.

 499. Oftast handlar det om våld mot barnen
  när de är på barnahuset.

 500. Eller våld i nära relation. Ofta slår
  pappa mamma. Ett barn mår dåligt.

 501. Men den ena föräldern vill inte
  att barnet ska gå på BUP.

 502. Nu finns det lagstiftning som gör
  att det räcker med en förälder.

 503. Men det kanske inte är så bra
  om den ena föräldern inte vill.

 504. Det blir skillnad om man tänker
  på det barnet som försummat.

 505. Det är nåt som barnet har rätt till.

 506. Det är inte bara en behandling,
  utan ett grundläggande behov.

 507. Kanske känner vi
  att vi får mer på fötterna-

 508. -när vi ska argumentera
  för en bra kontakt på BUP-

 509. -även om inte föräldrarna vill det.
  Vi kan föra barnets talan.

 510. Barnet kan inte göra det själv.

 511. Det tycker jag att Mennen och de här
  tar upp bra.

 512. Jag tycker
  att det är ett aktuellt ämne.

 513. Hör ni, den sista som jag tänkte
  gå igenom handlar om döda barn.

 514. Jag började jobba med den,
  för jag tänkte att den var smaskig.

 515. Det är det yttersta på nåt sätt,
  men den fick komma sist i stället.

 516. Det är ovanligt att barn dör-

 517. -men det är den vanligaste gruppen
  som far illa.

 518. Här har man tittat på döda barn-

 519. -som man har betraktat
  som försummade på olika sätt.

 520. Det var 16 stycken.

 521. Det är i South Carolina
  under en 25-årsperiod.

 522. Barnen är under 18 år,
  även om ingen var så gammal.

 523. De tar upp en sak
  som jag också tycker är svårt-

 524. -och som jag känner igen
  från barnakuten.

 525. Det är gråzonen.
  När vet man att barnet försummas?

 526. När tycker vi att det bara är
  en olyckshändelse, ett olyckstillbud?

 527. När ska vi tycka
  att det var bristande tillsyn?

 528. Det finns en mängd barn i studien
  som man tar bort-

 529. -och exkluderar från att vara döda
  på grund av försummelse.

 530. Det var svårt att veta
  om barnet passade i den kategorin-

 531. -eller om det var en olyckshändelse.
  Det handlar mycket om drunkning.

 532. Man tycker att drunkningen
  var ett olycksfall.

 533. Och det kan det ju vara, förstås.

 534. I min värld är det nästan alltid
  bristande tillsyn när barn drunknar.

 535. Det kanske inte är ett brott,
  men det är ofta bristande tillsyn.

 536. De ska inte vara ensamma vid vatten.

 537. Sätta i halsen och kvävas
  i föräldrarnas säng räknades inte.

 538. Det var en olyckshändelse.
  Hängning och även olyckshändelser.

 539. Eller, trafikolyckor, menar jag.

 540. Trafikolyckor som man tog bort
  var olyckor-

 541. -där barnen var fastspända,
  till exempel.

 542. Olyckor som räknades
  var när barnet saknade-

 543. -bilbarnstol eller skydd i bilen.

 544. Man såg också att barn som dör
  av försummelse vanligtvis är små.

 545. De flesta barnen var under ett år,
  faktiskt.

 546. Man såg också
  att det var flest pojkar.

 547. Det gick 2,2 pojkar på varje flicka
  som dog.

 548. Pojkar verkar fara mer illa
  och dö av försummelse.

 549. I den här forskningen i alla fall.

 550. Många barn hade varit försummade
  över väldigt lång tid.

 551. I artikeln diskuterar man att man
  kanske borde ha sett barnen på vägen-

 552. -och kunnat förhindra att barnen dog.

 553. De säger också att barn
  som dör på grund av försummelse-

 554. -rent begreppsmässigt
  ska betraktas som mördade.

 555. Det är ju starka ord, och juridiskt
  funkar det kanske inte så.

 556. Men att tänka så kan vara bra
  för att behålla-

 557. -barnperspektivet och allvaret
  i att vara försummad.

 558. Det är farligt att vara försummad,
  och dör man av det...

 559. Jag vet inte om det är nåns fel,
  för då skuldbelägger man.

 560. Men barnen har ju inte fått
  vad de har rätt till.

 561. Och därför är det viktigt
  att vi ska se de försummade barnen.

 562. De har läst rapporter från polisen
  och socialtjänsten i studien.

 563. De ser att föräldrar förminskar
  tidsspannet på försummelsen.

 564. Barnen hade inte fått mat
  bara vid nåt tillfälle.

 565. Och det var inte så farligt
  med den där svälten.

 566. Men om man tittar på viktkurvor
  och vad barnen vägde när de dog-

 567. -så handlade det inte om
  att de skippade lunchen två gånger.

 568. Det var mer systematiskt.

 569. Men föräldrar förminskar
  allvaret och tiden.

 570. Tidsomfattningen.

 571. Och föräldrar har ibland en annan syn
  på vad god tillsyn är.

 572. Ett av barnen hade dött på ett sätt
  som man läser om varje sommar.

 573. Det hade lämnats i en bil vid
  ett shoppingcenter och kokat ihjäl.

 574. Ett barn hade också frusit ihjäl.

 575. Det hade lämnats ute i en barnvagn.

 576. Sammantagningsvis
  vet vi från all forskning-

 577. -att försummelse är farligt.

 578. Det är inte värre med fysiskt våld
  eller sexuella övergrepp.

 579. Vi måste tänka att försummade barn
  far i samma riskzoner som de andra.

 580. Vi tänker att de som utsätts
  för sexuella övergrepp har det värst-

 581. -och får värst konsekvenser.
  Vi kan inte bara tänka så.

 582. Deras konsekvenser
  kan vara förödande.

 583. Men det kan det försummade barnets
  också vara.

 584. Vi måste steppa upp
  och ta in de försummade barnen-

 585. -när vi ska agera och göra insatser
  för att hjälpa de här barnen.

 586. Familjerna behöver hjälp.
  Det är där som barnen försummas.

 587. Psykisk sjukdom
  är en av de största orsakerna.

 588. Men också låg utbildning
  och olika sorters missbruk.

 589. Föräldrars egen erfarenhet
  av försummelse är en stor riskfaktor.

 590. Och det kanske vi ska ta reda på
  när vi gör olika utredningar.

 591. Våld i nära relation
  är alltid en risk.

 592. Där måste vi också fråga
  hur det förhåller sig i hemmet.

 593. Det finns olika uppdelningar.
  Tillsyn, fysisk och medicinsk-

 594. -var det som lyftes allra mest.

 595. Men också att det är en brist.

 596. En brist på nåt
  som barnet skulle ha behövt.

 597. Vi ska alldeles strax stanna,
  men först ska jag visa-

 598. -en liten skärmdump från Facebook
  häromveckan.

 599. En kompis till mig lyssnade på-

 600. -två åttaåringar på en simhall.
  Det handlade om valet.

 601. När jag skulle hit i dag
  tänkte jag att socialtjänsten-

 602. -alltid blir utskälld,
  fast ni gör ett viktigt och bra jobb.

 603. Då tänkte jag
  att det här var hoppingivande.

 604. "Vad röstade du på?"
  "Socialen. De hjälper folk."

 605. "När mamma och pappa grälade
  hjälpte socialen dem."

 606. Nu säger jag tack.

 607. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att försumma försummelse

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Effekterna av att leva med försummelse kan vara lika svåra som vid fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Det menar Björn Tingberg, universitetslektor på kunskapscentrumet Barnafrid. När barns rättigheter inte respekteras och behoven inte uppfylls - då är barnet i någon grad försummat och försummelse ligger bakom en stor del av den psykiska ohälsan hos barn. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad
Ämnesord:
Barn som far illa, Barn- och ungdomsvård, Depression hos barn, Föräldrar och barn, Psykisk hälsa, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Barns psykiska ohälsa - dags att bryta trenden!

Psykisk ohälsa är den överlägset största orsaken till att barn kontaktar Bris. Tunga ämnen som självmordstankar, självskadebeteende och depressioner ökar stadigt. Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, analyserar orsakerna till de dystra siffrorna och blickar framåt. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Att försumma försummelse

Effekterna av att leva med försummelse kan vara lika svåra som vid fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Det menar Björn Tingberg, universitetslektor på kunskapscentrumet Barnafrid. När barns rättigheter inte respekteras och behoven inte uppfylls - då är barnet i någon grad försummat och försummelse ligger bakom en stor del av den psykiska ohälsan hos barn. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Multidimensionell familjeterapi

I multidimensionell familjeterapi ges stöd och utbildning även till de utomfamiljära kontakterna, till exempel skola eller arbetsplats. Adam Tengelin, föreståndare på Föräldracentrum, har lång erfarenhet av metoden som visat sig ha goda effekter i form av exempelvis minskad droganvändning, bättre familjerelationer och bättre funktion i skolan eller på arbetsplatsen. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Socionomens roll i psykisk ohälsa

Socionomen har en viktig roll att fylla när vården blir mer personcentrerad och det byggs interprofessionella team kring patienten. Vi socionomer behöver ta vår plats, säger Nika Söderlund, kurator på Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Bland annat diskuteras socionomens roll och sociala perspektiv i relation till psykisk ohälsa och återhämtning från den. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Se helheten i det sociala arbetet

Titti Frisk Hagström och Lotta Persson har båda haft ett långt arbetsliv inom socialtjänsten. Tillsammans har de skrivit boken "Se helheten! framgångsfaktorer i socialt arbete". För att öka kvaliteten på det sociala arbetet behöver socialarbetaren få större beslutsrätt och högre status menar de. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Tillitsbaserad styrning och ledning

Administration, planering, utvärdering och granskning upptar alltmer arbetstid. Finns det bättre sätt att säkerställa goda resultat? Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande i Tillitsdelegationen, ger konkreta råd och exempel på kommuner som kommit långt i arbetet. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Organisation och ledarskap i stark förändring

"Agil arbetsplats", "lean organisation" och "tillitsbaserat ledarskap" har blivit allt vanligare begrepp. Men vad betyder de egentligen? Karin Tenelius, grundare av företaget Tuff ledarskapsträning, arbetar med att förflytta det hierarkiska ledarskap vi är vana vid, till ett mjukare, mer inlyssnande, där team av medarbetare själva tar stort ansvar. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Det viktigaste varje förälder behöver göra

Barn föds med olika temperament som leder till olika typer av utmaningar. Psykologen Martin Forster tipsar om hur man som förälder kan agera i olika vardagssituationer för att barnet ska utvecklas till en trygg och stark individ. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Empatisk nyfikenhet

Hur kan man visa att man ser, förstår och genuint bryr sig om den andre, även om man inte nödvändigtvis håller med i sak? Empati är oerhört viktigt för hela samhället. Idag tenderar den som visar medkänsla och omtanke att betraktas som käslostyrd och svag. En oroväckande utveckling, säger läkaren och psykoterapeuten Poul Perris. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Arbetsglädje? Ja tack!

Vilka känslor sprider du omkring dig på jobbet? Christina Stielli, författare och prisbelönt föreläsare om arbetsglädje, beskriver med en stor portion humor hur negativism sprider sig på ett ögonblick. Hur kan vi påverka arbetsmiljön för att jobbet ska bli lättare? Stielli vill införa gnällfria zoner på alla arbetsplatser. Eller varför inte en gnällruta? Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Så skapas en hälsosam arbetsplats

Stress, oklara förväntningar och vaga mål skapar stor ohälsa i arbetslivet. Men arbetsplatsen kan även vara en källa till hälsa. Det säger Sara Ingvarsson, psykolog och organisationskonsult. En viktig punkt är att göra de faktiska arbetsuppgifterna meningsfulla. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur presenterar jag mina forskningsresultat?

Ska du presentera dina vetenskapliga resultat i tabeller, diagram eller bara med siffror? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och går igenom olika alternativ för presentation av forskningsresultat. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.