Titta

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Om UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Föreläsningar från Socionomdagarna 2018. Inspelat på Stockholmsmässan den 21-22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Till första programmet

UR Samtiden - Socionomdagarna 2018 : Organisation och ledarskap i stark förändringDela
 1. Att gå från "ansvaret hänger på mig"
  till "ansvaret hänger på oss"-

 2. -och från föräldra-barndynamik till
  vuxen-vuxenprat innebär klarspråk.

 3. Karin Tenelius heter jag.

 4. Föredraget kommer att handla om
  en ny, stark strömning-

 5. -som drar över hela världen
  lite i det fördolda-

 6. -eftersom så många andra
  pågående förändringar får mer fokus.

 7. Det är nåt som händer, men ingen vet
  om det bara är en trend, en fluga.

 8. Men min profetia är
  att strömningen är så stark-

 9. -att den är här för att stanna och
  lär påverka alla våra organisationer.

 10. Så vad är det som händer?

 11. Det traditionella sättet
  att organisera organisationer-

 12. -utmanas och ifrågasätts på två sätt.

 13. Det ena sättet är att vi utmanar
  och ifrågasätter strukturerna.

 14. Alltså det silotänkande
  som många kommuner dras med just nu.

 15. Att beslut fattas uppåt och neråt-

 16. -och att man inte pratar
  avdelningar sinsemellan.

 17. Det leder till
  tröghet och ineffektivitet.

 18. Andra strukturer ifrågasätts också.

 19. Ska medarbetarsamtal
  bara genomföras två gånger per år?

 20. Servar den strukturen oss
  i det vi försöker åstadkomma?

 21. Strukturerna utmanas på olika sätt.

 22. Man vill organisera plattare
  eller mindre hierarkiskt.

 23. Även vårt förhållningssätt utmanas,
  hur vi relaterar till varandra.

 24. Hur chef/medarbetare
  relaterar till varandra.

 25. Och att kultur kanske är viktigare.

 26. Det som händer mellan medarbetarna är
  viktigare för verksamhetsresultaten-

 27. -än vi förut har tänkt att det är.

 28. Varför är vi då här just nu?
  Sammanhanget mycket förenklat...

 29. Ni känner nog till dessa två
  antaganden som jag ska bygga på nu.

 30. Douglas McGregor,
  en forskare från 60-talet-

 31. -hittade på en modell
  med Teori X och Teori Y.

 32. Den skildrar ganska bra
  vad skillnaden ligger i.

 33. Teori X handlar om att de flesta
  människor ogillar att arbeta-

 34. -och därför inte anstränger sig.

 35. Den köper vi inte alls här i Sverige.
  Det synsättet känns förlegat.

 36. Enligt Teori Y gillar de flesta
  att arbeta och anstränger sig därför.

 37. Synsätten är diametralt olika och ger
  två helt olika förhållningssätt.

 38. I Teori X behöver man uppmuntra,
  instruera, styra och uppfölja folk.

 39. I Teori Y bygger man på
  eget driv och inre motivation-

 40. -och litar på att medarbetarna också
  vill ha resultat och uppföljning-

 41. -och att det blir som man tänkt sig.

 42. Människor måste alltså
  antingen styras och motiveras-

 43. -eller så vill de vara
  ansvariga och självmotiverande.

 44. De här två svartvita synsätten
  - det finns gråskalor också -

 45. -ger
  två helt olika ledarskapsparadigm.

 46. Vi vill gärna tro
  att vi har gått över till Y-sidan.

 47. Men det traditionella synsättet
  ger hur en chef eller en ledare är.

 48. Det ger att yttre motivation,
  kontroll och uppföljning krävs.

 49. Det ger ett uppifrånperspektiv, att
  beslut sipprar ner i organisationen.

 50. Så är det på de flesta ställen.

 51. En fråga som alla världens chefer
  går omkring med är:

 52. "Hur ska jag få Peter
  att lämna in rapporterna i tid?"

 53. "Hur får jag Emma
  att bli mer motiverad?"

 54. "Hur får jag mitt team
  att ta mer ansvar?"

 55. Chefer bär på denna ständiga fråga:
  "Hur ska jag få någon att..."

 56. Som att det hänger på mig.

 57. Chefen blir till sitt sätt att vara
  ansvarig.

 58. Jag pratar inte om att chefer
  inte har ett formellt ansvar-

 59. -utan om hur man blir,
  är och förhåller sig.

 60. Man förhåller sig
  som väldigt ansvarig.

 61. Då blir omgivningen mindre ansvarig
  och "åker med" mer.

 62. Den dynamik som uppstår
  mellan chef och medarbetare-

 63. -påminner om den
  mellan föräldrar och barn.

 64. I alla fall hur det var förr.
  Föräldraskapet förändras ju också.

 65. Om man tittar noga på
  chef-medarbetardynamiken-

 66. -påminner den om
  föräldra-barndynamiken.

 67. När man tittar på den noga ser man
  det. Det är bara ett konstaterande.

 68. Som chef har man olika strategier-

 69. -för att få Peter
  att lämna in rapporterna i tid.

 70. Som att säga åt,
  bestämma, kontrollera-

 71. -försöka motivera,
  muntra upp och så vidare.

 72. Så där vill man inte vara,
  är vi ganska överens om.

 73. Då är det lätt att hamna i motsatsen.

 74. Om ni tänker er såna där coola
  startup-spelbolag som växer snabbt.

 75. Där vill de absolut inte ha ledarskap
  från den gamla skolan.

 76. Då kan det bli som en ungdomsgård.

 77. Man suddar ut sig själv
  och ingen har ansvar.

 78. Alla klagar på det också,
  även om de har kul hela tiden.

 79. Det blir nåt kaotiskt,
  så motsatsen är inte önskvärd.

 80. Ett alternativ skulle kunna vara
  att inre motivation finns där-

 81. -och att man försöker få fram
  motivationen nerifrån:

 82. Att man frigör det engagemang
  och ansvar som finns i människor.

 83. Att man lägger ansvaret hos Peter
  och gör det till Peters problem-

 84. -men att man stöttar Peter
  när han hanterar sitt problem.

 85. Det här är inget nytt i teorin.
  Ni har hört det här förut.

 86. Men det händer inte i praktiken.

 87. Det är verkligen inget nytt.

 88. Men det intressanta är-

 89. -att vi felaktigt tror
  att det händer i praktiken.

 90. Det där är mer en vuxen-vuxendynamik
  mellan medarbetare och chefer.

 91. Den kan också karaktäriseras
  med det förhållande man har-

 92. -om man är kompanjoner i ett
  gemensamt företag eller ett projekt.

 93. Kompanjoner förhåller sig till varann
  som att man är lika ansvariga.

 94. Det är det man vill komma åt för att
  få ut mer ansvar av medarbetare.

 95. Man kan kalla det för ett jämbördigt-

 96. -eller tillitsbaserat förhållande,
  för att använda ett trendord.

 97. Det säger en del om
  vad det handlar om.

 98. Man är ansvarig, men man uttrycker
  sitt ansvar och lägger det-

 99. -hos sitt team
  eller sina medarbetare.

 100. Man bedriver en annan typ av samtal
  med andra syften-

 101. -som handlar mer om att stötta andra
  än att göra nåt annat.

 102. Det här är sammanfattningen
  av det jag sa, och skillnaden.

 103. Just nu verkar vi hålla med om teorin
  som vi har hört om i 20-30 år.

 104. Men vi är faktiskt mycket mer fast
  i det gamla paradigmet än vi tror.

 105. Skälet till det är
  att världen industrialiserades-

 106. -för lite mer än 100 år sen,
  bortåt 150 år sen.

 107. Över hela världen-

 108. -strömmade folk in i fabriker
  för att tillverka saker.

 109. Jordbrukare
  och folk som saknade utbildning.

 110. Därför behövde man styra upp saker.

 111. De i ledningen behövde tänka ut
  lösningar och hur allt skulle funka.

 112. Det är vårt arv.
  Det har funnits undantag-

 113. -men det dominerande
  har länge varit Teori X.

 114. En som har mycket med det att göra
  är Frederick Taylor-

 115. -som har varit dominerande
  på ställen där man utbildar chefer:

 116. "Arbete består
  mestadels av enkla uppgifter."

 117. "Det enda sättet
  att få folk att utföra dem"-

 118. -"är att ge dem rätt incitament
  och övervaka dem noga."

 119. Det där har tagit oss från
  ineffektivitet till effektivitet.

 120. Vi ska inte se det som nåt dåligt.

 121. Det har skapat chefer, byråkrati, mål
  som sipprar ner genom organisationen-

 122. -tydliga jobbeskrivningar,
  hierarkiska rapporteringssystem, m.m.

 123. Det har skapat ganska mycket
  ordning och reda, kan man säga.

 124. Och det har lett till frågan
  "Hur ska jag få Peter att..."

 125. Det är inte fel, men det verkar
  fungera sämre och sämre.

 126. Det finns till exempel en Gallup-
  undersökning som inte är helt ny.

 127. Den visar att endast 13 procent
  av medarbetare världen över-

 128. -är engagerade på jobbet.

 129. I Sverige var den siffran 16 procent.

 130. Det har kommit en ny Gallup
  med samma frågeställningar.

 131. Den ser ännu värre ut,
  så vi går inte åt rätt håll.

 132. Var jobbar då alla dessa oengagerade
  människor, kan man fråga sig.

 133. Kanske på brittiska postverket.

 134. Varje dag kommer inte
  10 000 anställda till jobbet.

 135. Man har löst det med att de som in-
  finner sig på måndagar får en lott.

 136. Jag skulle inte rekommendera att
  man löser problemet på det sättet.

 137. Varför händer det här just nu och
  varför verkar det funka allt sämre?

 138. P.g.a. tidsbrist. Globaliseringen
  och förändringstakten ökar.

 139. Vi hinner inte låta alla beslut vand-
  ra upp och ner och fram och tillbaka.

 140. Allting blir mer komplext.

 141. Några kan inte tänka
  ut alla lösningar åt alla andra.

 142. Snabbare förändring gör att besluten
  måste fattas närmare verksamheten.

 143. Nya värderingar blir allt starkare.
  Allt fler vill ha meningsfulla jobb.

 144. I dag är det en självklarhet
  att få göra "sin grej".

 145. På 90-talet,
  när jag jobbade med arbetssökande-

 146. -frågade jag: "Vad brinner du för?"

 147. "Arbete ska väl inte vara roligt?"
  sa man.

 148. Det har skett en attitydförändring-

 149. -i fråga om kravet på tillfreds-
  ställande, meningsfulla jobb.

 150. En ny generation som inte lyder.

 151. Skolorna har lämnat
  lydnadsparadigmet, föräldrarna också.

 152. Man har ett annat förhållningssätt
  till nya generationer.

 153. Det går inte att ha en stark hierarki
  om man vill attrahera medarbetare.

 154. Sen driver även IT-sektorn det här.

 155. Deras projekt havererar
  om de är för byråkratiska-

 156. -så de har uppfunnit
  sånt som är "agilt".

 157. Agila metoder för att kunna fatta be-
  slut, prova saker, fatta nya beslut-

 158. -och inte behöva
  ha allt på remiss uppåt-

 159. -utan i stället
  fatta beslut i teamen.

 160. Om man lägger samman dessa aspekter:

 161. Struktur och de mjuka värdena: ledar-
  skap, förhållningssätt och kultur-

 162. -får man fyra rum där det händer nåt.

 163. Om man lägger in alla organisationer-

 164. -befinner sig de flesta fortfarande
  i den traditionella rutan.

 165. Sen finns det andra
  som gör försök på olika sätt.

 166. Man förflyttar sig
  genom att utmana strukturerna-

 167. -och genom att man på allvar vill
  införa ett annat slags ledarskap.

 168. Vi har pratat om involverande,
  coachande, kommunikativt ledarskap.

 169. Allt beskriver samma sak,
  och det har vi pratat om mycket.

 170. Först nu ställs strategiska frågor.

 171. Tillitsdelegationen pratar om detta.

 172. Högst upp i koncernledningar
  och i politiska organisationer-

 173. -kommer det här
  högre upp på agendan först nu-

 174. -även om vi har hört om det länge.

 175. Det som händer i dag
  är att vi förflyttar oss.

 176. Några exempel
  som utmanar de gamla strukturerna:

 177. Man kan t.ex. införa
  olika grader av självbestämmande.

 178. På McDonald's
  har man inget att säga till om.

 179. Man gör hamburgarna på det sätt
  som har utvecklats som det bästa.

 180. Det funkar jättebra.
  Arbetet är instruktionsdrivet.

 181. Det är lite plats för kreativitet
  där, vilket kanske är en bra idé.

 182. Men på ketchupföretaget Morning Star
  i Kalifornien-

 183. -producerar man tomatprodukter
  helt utan chefer.

 184. Där har man en annan organisation.

 185. Jag ska gå igenom några "buzzwords"-

 186. -som pratar om den här trenden-

 187. -som handlar om
  självstyrande grupper och team.

 188. Agilt har jag redan nämnt.
  Det är som sagt IT-orienterat.

 189. Det finns
  ett agilt manifest med principer-

 190. -som handlar om transparens, att ha
  befogenhet till snabba beslut, o.s.v.

 191. "Lean" liknar agilt, men handlar mer
  om ständiga förbättringar.

 192. Agilt är mer innovationsvänligt
  om jag skulle skilja dem åt.

 193. Många organisationer har infört Lean,
  men man tittar mest på strukturerna.

 194. Ledarskapet har man inte tagit tag i.

 195. Det behövs ett annat slags ledarskap
  om man ska lyckas med strukturerna.

 196. Självstyre i olika former.

 197. "Teal" kanske nån har hört talas om.

 198. Det kommer från en bok där man har
  delat upp olika slags organisationer-

 199. -utifrån hur hierarkiska de är.
  Jag återkommer till den.

 200. "Holocracy" och "sociocracy",
  det var svåra ord.

 201. Det är system som man har uppfunnit
  för att införa självstyre.

 202. Nu pågår en debatt på internet
  om de är bra eller dåliga.

 203. Systemen implementeras ofta uppifrån.

 204. Utifrån min erfarenhet funkar givna
  system aldrig bra i praktiken.

 205. Varje organisation är unik-

 206. -och måste hitta sin struktur
  och väg framåt och sitt tempo.

 207. Det är inte alls säkert
  att man helt ska införa självstyre.

 208. Jag tycker inte att givna system
  är en bra idé.

 209. De verkar inte funka.

 210. "Tillitsbaserad styrning,
  medarbetarskap och självledarskap."

 211. Självledarskap är lite "tricky".

 212. Det kan ibland handla om att man
  leder sig själv och är effektiv-

 213. -medan andra tolkar det som att
  det är en självstyrande organisation.

 214. Det begreppet är lite svårtolkat.

 215. Ska man läsa en bok om det här
  ska man läsa den här.

 216. Det finns även en kort sammanfattning
  på Youtube.

 217. Googla på Frederic Laloux,
  "Reinventing organizations".

 218. Den kom för fem sex år sen
  och blev en riktig bestseller.

 219. Den kom i precis rätt tid.

 220. Det finns många böcker på ämnet, men
  den här fick stor genomslagskraft.

 221. I den beskriver han
  olika slags organisationer-

 222. -och etiketterar dem
  med olika färger.

 223. Självstyrande företag
  med väldigt bra kulturer-

 224. -har fått färgen "teal",
  som är en blågrön färg.

 225. I boken finns ett spännande exempel,
  som ni kanske har hört talas om.

 226. 2006 jobbade en holländsk kille
  i en stor organisation-

 227. -inom avancerad hemsjukvård
  som sjuksköterska.

 228. Den funkade så otroligt dåligt-

 229. -att han sa upp sig
  och startade eget.

 230. Hans organisation heter Buurtzorg.

 231. De är 14 000 sjuksköterskor som till-
  handahåller avancerad hemsjukvård.

 232. De har inga chefer, ingen
  HR-avdelning och ingen IT-avdelning.

 233. De jobbar i team om 12
  som är helt självstyrande.

 234. För att få teamen att funka har de
  30 personer som stöttar teamen-

 235. -som ett slags handledare
  som rycker in om de kör i diket.

 236. Det är den största organisationen
  inom sektorn.

 237. Kön av folk som vill jobba där
  är extremt lång.

 238. De är marknadsledande i Holland.

 239. Det är ett jättespännande exempel
  av många. Det finns fler.

 240. Man kan läsa om Buurtzorg på nätet-

 241. -och lyssna på intervjuer
  med grundaren, Jos de Blok.

 242. Om man är intresserad
  av andra försök-

 243. -och andra exempel på organisationer-

 244. -kan man lyssna på podcasten
  Leadermorphosis.

 245. Där finns intervjuer
  med olika människor-

 246. -som på olika sätt har utmanat
  dessa strukturer och arbetssätt.

 247. Intervjuerna är på engelska.

 248. I nästa avsnitt intervjuas tre sjuk-
  sköterskor som jobbar på Buurtzorg.

 249. En av intervjuerna
  är med svensken Björn Lundén-

 250. -som har ett företag i Hudiksvall
  med 115 anställda.

 251. Han har haft en självstyrande
  organisation i över 30 år.

 252. Den är väl fungerande.
  Vi har träffat hans medarbetare.

 253. Vissa av dem
  har jobbat där hela sitt arbetsliv.

 254. De kan inte föreställa sig
  nåt annat sätt att jobba på.

 255. De har ingen personalomsättning alls.

 256. Nåt mer som kan vara intressant:
  Google har forskat på-

 257. -vad det är som ger bra chefer.

 258. Google gör ju väldigt omfattande
  forskningsprojekt.

 259. I detta analyserades data från
  en massa medarbetareundersökningar-

 260. -för att se vad de chefer
  som rejtades högt av medarbetarna-

 261. -och producerade bra resultat
  hade gemensamt.

 262. Beteendena i topp visade sig vara:

 263. 1. Att de är en bra coach.
  2. Att de styrker teamet.

 264. 3. Att de utrycker ett intresse för
  och bryr sig om sina medarbetare.

 265. 4. Att de är
  produktiva och resultatorienterade.

 266. 5. En god kommunikatör som lyssnar.

 267. 6. Nån som hjälper en framåt
  i karriären, som främjar utveckling.

 268. 7. Nån som har en klar vision och
  framtidsstrategi för medarbetarna.

 269. Först på plats 8 kommer "Att chefen
  kan nånting om verksamheten".

 270. Lite spännande.

 271. Mjuka egenskaper
  kommer väldigt högt upp-

 272. -när man tittar på vad som verkligen
  funkar. Det är inte så förvånande.

 273. Samma sak gjorde Google med team: Vad
  har högproducerande team gemensamt?

 274. Vad gör de? Det tog otroligt lång tid
  för dem att komma fram till det.

 275. Till slut såg de två beteenden som
  alla högproducerande team delade:

 276. 1. Alla har en chans, känner frihet,
  att tala. Taltiden är jämt fördelad.

 277. 2. Det finns en lyhördhet
  och känslighet för hur man mår.

 278. Det är kanske inte heller nån
  överraskning för oss som sitter här.

 279. Men det är inte alltid som
  dessa forskningsrön tas i beaktande-

 280. -i organisationsvärlden.

 281. Man kan säga att vi är här nånstans.
  Vi befinner oss i ett paradigmskifte.

 282. Ni kan fundera på hur förändringen
  är relevant för er organisation.

 283. Jag ska prata lite om hur ledarskapet
  kan påverkas av det här skiftet.

 284. Varför är det av intresse
  att göra den här förändringen?

 285. Allt man vill ha i en organisation,
  alla resultat man drömmer om-

 286. -finns i det här.

 287. Man får fram engagemang och ansvar
  i hela gruppen.

 288. Verksamhetsresultaten förbättras.

 289. Verksamheten blir stabil och hållbar
  när fler tar ansvar.

 290. Det hänger inte på ett fåtal nyckel-
  personer som alltid måste närvara.

 291. Förändring och ständig förbättring
  drivs nerifrån.

 292. Alla driver en ständig förbättring-

 293. -för att man irriterar sig på saker
  som inte funkar.

 294. Förändringen drivs helt av sig själv.

 295. Den behöver inte komma nån annanstans
  i från, t.ex. uppifrån.

 296. Vad är det då man går från och till?
  Det här är lurigt.

 297. Vi har levt med de här teorierna
  väldigt länge.

 298. Alla chefer vet det här i teorin-

 299. -och tror sig ibland
  även göra det i praktiken.

 300. Forskaren Simon Elvnäs på KTH-

 301. -har intervjuat tusentals chefer-

 302. -och frågat hur mycket tid de lägger
  på medarbetarsamtal ungefär.

 303. Cheferna har svarat
  ungefär 40 procent av arbetstiden.

 304. Sen har han filmat cheferna på jobbet
  för att se om det verkligen stämmer.

 305. Det var tyvärr bara 4 procent
  som lades på det där.

 306. Så vi gör det alltså inte riktigt.

 307. Att gå från att ansvaret hänger
  på mig till att det hänger på oss-

 308. -och från föräldra-barndynamik
  till vuxen-vuxenprat-

 309. -innebär mer klarspråk än vi tradi-
  tionellt har på våra arbetsplatser.

 310. Vi pratar om det, men vi har det inte
  i särskilt hög utsträckning.

 311. Vanligtvis kan man göra mer där.

 312. Att inte driva sin egen agenda
  utan stötta gruppens.

 313. Den sammanfaller alltid med din egen.

 314. Gruppens agenda är
  att få verksamheten att funka-

 315. -om man har en grupp
  som verkar inom en verksamhet.

 316. Att chefen pratar mycket
  till att chefen lyssnar i stället.

 317. Det medför också att man behöver ha
  ett annat förhållningssätt-

 318. -i relation till medarbetare.

 319. "Relatera till medarbetares potential
  och kapacitet."

 320. Det låter jättebra i teorin,
  men hur ser det ut-

 321. -när jag har en medarbetare som inte
  riktigt funkar? Hur blir jag då?

 322. Där riskerar man
  att gå i föräldrafällan-

 323. -och börja kompensera, uppmuntra,
  göra jobbet själv eller ta hand om.

 324. Då är det lätt att man struntar i
  att relatera till kapaciteten.

 325. "Ansvaret i rätt knä" har ni säkert
  ofta hört. Vi tränar för lite på det.

 326. Vi vet att ansvaret ska läggas hos
  medarbetarna, men vi är drillade-

 327. -att ta ansvar, så det där
  händer inte riktigt i praktiken.

 328. Det är inte chefernas fel. Det är det
  man är van vid och rekryterad för:

 329. Kompetensen
  som problemlösare och ansvarig.

 330. Det är inte så att det är fel på en.

 331. "Klarlägga i stället
  för att ge råd, tips och lösningar."

 332. Man kan bli en inrättning
  för råd, tips och lösningar.

 333. Då blir man en trång sektor.

 334. Och som sagt, man ska inte
  använda sin egen agenda-

 335. -utan vara lyhörd för medarbetarna.

 336. Man blir nån
  som styrker sin omgivning-

 337. -om man blir skicklig på
  att integrera förhållningssätten.

 338. Förmågorna
  som behöver utvecklas är "lyssna"-

 339. -som vi också vet att vi ska göra.

 340. Men vi är präglade att sända som
  chefer. Paradigmet kräver det av oss.

 341. Det är inte vårt fel
  att vi inte är bra på det.

 342. Eller så bra som man kan vara.

 343. "Coachande förhållningssätt
  och ge feedback som styrker."

 344. Inte feedback som kommer från kritik-

 345. -som är kritiserande.
  Den feedbacken funkar inte.

 346. Man behöver lära sig ett sätt att ge
  feedback som skapar förändring.

 347. Sen handlar det mycket om
  att leda gruppen i verksamhetsfrågor.

 348. Att ställa frågor,
  att leda och främja en dialog-

 349. -och se till att så många som möjligt
  kommer till tals.

 350. Det där är superenkelt i teorin,
  men väldigt svårt i praktiken.

 351. Varför är det så svårt?
  Vi tror att vi redan kan det.

 352. När man tror att man redan kan det
  är det svårt att bli bättre på det.

 353. Varför lära sig nåt man redan kan?

 354. När vi tränar chefer tar vi först
  ur dem illusionen att de kan.

 355. I relation till potentialen
  har de en lång väg att gå.

 356. Man behöver trilla ner i källaren
  för att inse sina tillkortakommanden.

 357. Ett jättebra pedagogiskt ställe
  för att lära sig nåt nytt.

 358. Det går emot
  allt vi har lärt oss i praktiken.

 359. Det vi är bra på, våra styrkor,
  går det här emot.

 360. Jag brukar säga att den yrkesgrupp
  som har tränat på det här...

 361. Ni socionomer har tränat på det här i
  samtal med människor som ni styrker.

 362. Men jag brukar ta förskollärare
  som exempel.

 363. De kan inte knyta alla skosnören
  och mata alla barn.

 364. De måste liksom sitta på händerna
  och se på när barnen lär sig.

 365. De har fått träna på
  det här förhållningssättet mycket.

 366. Andra har inte fått träna så mycket
  på det.

 367. Vi har en tendens att göra nåt annat.

 368. Jag vill göra en koppling
  till personcentrerad vård-

 369. -som är en stor rörelse
  i vårdbranschen.

 370. Det här ledarskapet
  kopplar verkligen i-

 371. -grundprinciperna
  i personcentrerad vård.

 372. Ett konsekvent stärkande
  förhållningssätt hos vårdgivaren-

 373. -gör att patienten blir styrkt, t.ex.

 374. Det hänger ihop.

 375. Några ord om vikten
  av ett fungerande samarbetsklimat.

 376. Vad jag har funnit i mina försök
  att ställa om organisationer-

 377. -och när jag har hjälpt organisa-
  tioner att gå åt det här hållet-

 378. -är att man inte får det att funka-

 379. -utan att ha en kultur där det råder
  en högre nivå av kommunikation.

 380. Där det finns
  mycket mer tillit och öppenhet.

 381. I Sverige har vi en tendens
  att vilja visa våra styrkor.

 382. Det är inte lika bekvämt
  att också göra misstag-

 383. -eller vara sitt sämsta jag, som
  man kan bli i utmanande situationer.

 384. Man ska se kompetent och snygg ut,
  för att generalisera lite.

 385. Det här arbetssättet kräver
  att man vet var man har varandra.

 386. Att man vet att man är litad på-

 387. -att man får vara människa
  och utveckla sina fallgropar-

 388. -med empati runtomkring sig.

 389. Inte minst kräver det
  att man fattar beslut ihop-

 390. -och reder ut meningsskiljaktigheter
  och konflikter.

 391. De flesta beslutsmodeller
  för att fler ska involveras-

 392. -kräver större förmåga att lyssna
  fram beslut än att argumentera.

 393. Argumentera är nåt
  som hör hemma i det gamla paradigmet-

 394. -och som inte funkar bra
  när många ska vara involverade.

 395. Det som ersätter argumenterande är
  grundprincipen "Vad fungerar här?"

 396. Inte "Vad är det som är rätt?"

 397. Samarbetsklimat är avgörande för att
  få organisationer att fungera.

 398. Jag har även upptäckt, vilket inte
  heller är "rocket science"-

 399. -att när man ska göra förändrings-
  processer, vilket man ständigt gör...

 400. När man ska införa förändringar och
  har ett icke-fungerande arbetsklimat-

 401. -eller ett som ligger på
  minus tjugo, minus tio-

 402. -blir det svårt med förändringar.

 403. Man behöver titta på hur klimatet ser
  ut och huruvida det går att åtgärda.

 404. Det är avgörande
  för hur förändringen kommer att gå.

 405. Vilken förändring som helst.

 406. Det finns en lurighet här
  när man pratar om stärkande kulturer.

 407. I alla fall när jag rör mig
  i IT-branschen med startups.

 408. Vi jobbar med landsting också.

 409. Men just kultur är trendigt just nu.

 410. Då ser jag att man tolkar stärkande
  kulturer som en schablonbild-

 411. -av att ha kul och vara taggad.

 412. "Det går fort.
  Vi når resultat och vi skrattar."

 413. Ni vet såna där bilder
  på arbetsplatser på nätet.

 414. "Högt tempo, målorienterat.
  Alla gör vågen."

 415. Det är inte en stärkande kultur
  om man frågar mig.

 416. Stärkande kulturer
  är nåt mycket mindre glamoröst.

 417. Det är respektfullt bemötande,
  tid för reflektion, förtroende-

 418. -att reda ut saker med kompisar
  när det gnisslar-

 419. -att ta sig genom slitningar
  på ett värdigt och vuxet sätt.

 420. Det är jättejobbigt, men man belönas
  när man tar sig igenom det.

 421. Man får ett öppet, tryggt klimat
  där man känner sig uppskattad.

 422. Men det är ingen lätt resa dit.

 423. Det är mycket mindre glamoröst.

 424. Man vet nog inte riktigt
  vad man lägger in i begreppet.

 425. Det som jag även vill bidra med
  utan att gå in på hur det går till-

 426. -för det har jag inte tid med i dag,
  är att det går att skifta kultur.

 427. Det märkte jag när jag jobbade
  med arbetssökande på 90-talet.

 428. Efter gulfkrisen var arbetslösheten
  hög. Folk hamnade i åtgärdsprogram-

 429. -som de hade dåliga erfarenheter av.

 430. "Varför ska jag vara här?" sa de.

 431. De såg bara hinder för att nåt bra
  skulle kunna hända där.

 432. Där började jag lära mig
  att skifta arbetsklimat-

 433. -genom att prata om det som var.

 434. Man hade synpunkter på allt. "Du kan
  väl inget som är ung stockholmare."

 435. Det fick jag höra i Småland.

 436. Det var mycket man behövde vädra
  för att kunna ge människorna där-

 437. -en inbjudan att delta för att
  de kanske såg en poäng med det.

 438. Med det deltagandet
  blev programmen nåt helt annat.

 439. Det var då jag började laborera med
  att skifta atmosfär.

 440. Sen när jag blev vd för små bolag-

 441. -där det rådde misstro,
  uppgivenhet och skitsnackskultur-

 442. -fortsatte jag med
  att försöka få bukt med det där-

 443. -genom att lägga saker på bordet.
  Med tiden blev det till en metod-

 444. -för att skifta arbetsklimat som jag
  och mina kollegor använder dagligen.

 445. Vi skiftar framför allt
  icke-fungerande arbetsklimat-

 446. -till att bli fungerande på 6-8
  veckor med grupper med 20 inblandade.

 447. Det kanske ser ut så här: "Tråkig
  ton, vasst, tyst, tryckt stämning"-

 448. -"vi och de-mentalitet,
  uppgivenhet, brist på förtroende"-

 449. -"ingen information, tryckt, tråkig
  stämning, misstro" och så vidare.

 450. Det där är väldigt ofta utgångsläget.

 451. Jag ska inte gå in på
  exakt hur det går till-

 452. -men det är viktigt
  för att få det att fungera.

 453. Både när det gäller självstyre
  och för att få igenom förändringar.

 454. Varför går det att skifta klimat? Det
  har Oprah Winfrey fångat i ett citat:

 455. "Den största upptäckten nånsin är
  att en människa kan ändra framtiden"-

 456. -"bara genom att byta attityd."

 457. Det är det vi gör
  när vi kommer in i ogynnsamma klimat.

 458. Vi vilar i tryggheten att-

 459. -om man ser en poäng med att se sig
  själv som producent av ett klimat-

 460. -i stället för att se sig
  som drabbad av en väderlek-

 461. -så kan man ihop med sina kollegor-

 462. -börja producera
  det klimat som alla vill ha.

 463. Det lustiga är, eller faktum är-

 464. -att alla vill ha
  ett klimat av respekt, högt i tak-

 465. -rak kommunikation och förtroende.
  Men man har hamnat i nåt annat.

 466. När man upptäcker att man producerar
  det man inte vill ha-

 467. -kan man ta sig an
  att producera det man vill ha.

 468. Varför kan skiften genomföras
  på ett hållbart sätt?

 469. Attityder kan man ändra väldigt fort-

 470. -om man blir medveten om dem och
  om man ser ett självintresse i det.

 471. Om det här var relevant
  för er organisation-

 472. -vad i ledarskapet
  skulle behöva förändras?

 473. Om en stärkande kultur är avgörande,
  vad behövs i er organisation?

 474. De frågorna lämnar jag er med.
  Ta dem gärna vidare, om ni vill det.

 475. Karin Tenelius heter jag
  och tackar därmed för mig.

 476. Textning: Lisa Albright
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Organisation och ledarskap i stark förändring

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

"Agil arbetsplats", "lean organisation" och "tillitsbaserat ledarskap" har blivit allt vanligare begrepp. Men vad betyder de egentligen? Karin Tenelius, grundare av företaget Tuff ledarskapsträning, arbetar med att förflytta det hierarkiska ledarskap vi är vana vid, till ett mjukare, mer inlyssnande, där team av medarbetare själva tar stort ansvar. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Arbetsorganisation, Företagsekonomi, Organisationspsykologi, Personaladministration, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Barns psykiska ohälsa - dags att bryta trenden!

Psykisk ohälsa är den överlägset största orsaken till att barn kontaktar Bris. Tunga ämnen som självmordstankar, självskadebeteende och depressioner ökar stadigt. Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, analyserar orsakerna till de dystra siffrorna och blickar framåt. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Att försumma försummelse

Effekterna av att leva med försummelse kan vara lika svåra som vid fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Det menar Björn Tingberg, universitetslektor på kunskapscentrumet Barnafrid. När barns rättigheter inte respekteras och behoven inte uppfylls - då är barnet i någon grad försummat och försummelse ligger bakom en stor del av den psykiska ohälsan hos barn. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Multidimensionell familjeterapi

I multidimensionell familjeterapi ges stöd och utbildning även till de utomfamiljära kontakterna, till exempel skola eller arbetsplats. Adam Tengelin, föreståndare på Föräldracentrum, har lång erfarenhet av metoden som visat sig ha goda effekter i form av exempelvis minskad droganvändning, bättre familjerelationer och bättre funktion i skolan eller på arbetsplatsen. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Socionomens roll i psykisk ohälsa

Socionomen har en viktig roll att fylla när vården blir mer personcentrerad och det byggs interprofessionella team kring patienten. Vi socionomer behöver ta vår plats, säger Nika Söderlund, kurator på Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Bland annat diskuteras socionomens roll och sociala perspektiv i relation till psykisk ohälsa och återhämtning från den. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Se helheten i det sociala arbetet

Titti Frisk Hagström och Lotta Persson har båda haft ett långt arbetsliv inom socialtjänsten. Tillsammans har de skrivit boken "Se helheten! framgångsfaktorer i socialt arbete". För att öka kvaliteten på det sociala arbetet behöver socialarbetaren få större beslutsrätt och högre status menar de. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Tillitsbaserad styrning och ledning

Administration, planering, utvärdering och granskning upptar alltmer arbetstid. Finns det bättre sätt att säkerställa goda resultat? Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande i Tillitsdelegationen, ger konkreta råd och exempel på kommuner som kommit långt i arbetet. Inspelat på Stockholmsmässan den 21 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Organisation och ledarskap i stark förändring

"Agil arbetsplats", "lean organisation" och "tillitsbaserat ledarskap" har blivit allt vanligare begrepp. Men vad betyder de egentligen? Karin Tenelius, grundare av företaget Tuff ledarskapsträning, arbetar med att förflytta det hierarkiska ledarskap vi är vana vid, till ett mjukare, mer inlyssnande, där team av medarbetare själva tar stort ansvar. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Det viktigaste varje förälder behöver göra

Barn föds med olika temperament som leder till olika typer av utmaningar. Psykologen Martin Forster tipsar om hur man som förälder kan agera i olika vardagssituationer för att barnet ska utvecklas till en trygg och stark individ. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Empatisk nyfikenhet

Hur kan man visa att man ser, förstår och genuint bryr sig om den andre, även om man inte nödvändigtvis håller med i sak? Empati är oerhört viktigt för hela samhället. Idag tenderar den som visar medkänsla och omtanke att betraktas som käslostyrd och svag. En oroväckande utveckling, säger läkaren och psykoterapeuten Poul Perris. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Arbetsglädje? Ja tack!

Vilka känslor sprider du omkring dig på jobbet? Christina Stielli, författare och prisbelönt föreläsare om arbetsglädje, beskriver med en stor portion humor hur negativism sprider sig på ett ögonblick. Hur kan vi påverka arbetsmiljön för att jobbet ska bli lättare? Stielli vill införa gnällfria zoner på alla arbetsplatser. Eller varför inte en gnällruta? Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2018

Så skapas en hälsosam arbetsplats

Stress, oklara förväntningar och vaga mål skapar stor ohälsa i arbetslivet. Men arbetsplatsen kan även vara en källa till hälsa. Det säger Sara Ingvarsson, psykolog och organisationskonsult. En viktig punkt är att göra de faktiska arbetsuppgifterna meningsfulla. Inspelat på Stockholmsmässan den 22 november 2018. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Olika vetenskapliga kulturer

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.