Titta

En skola för alla

En skola för alla

Om En skola för alla

En lärare, Katarina Åkerman Gustafsson, och hennes före detta elev, Emil Häggbom, träffas för att diskutera vad man kan göra för att nå så många elever som möjligt i klassrummet. De ger exempel ur sin vardag och tipsar om metoder och tankesätt. Katarina har lång erfarenhet av att arbeta med elever med stora behov. Emil, som själv har dyslexi och adhd, är idag coach och föreläser om adhd och lösningsfokus.

Syfte

Genom att ta del av en annan pedagogs erfarenheter, ska en lärare kunna få nya idéer, reflektera kring sitt eget sätt att undervisa eller få ett diskussionsunderlag till det egna lärar- eller arbetslaget.

Till första programmet

En skola för alla : Goda relationerDela
 1. Jag heter Katarina Åkerman Gustafsson
  och har jobbat på Samskolan sen 1995.

 2. Jag har jobbat med elever med stora
  behov som har varit utåtagerande.

 3. Jag heter Emil Häggbom.
  Katarina var min lärare.

 4. Jag fick
  en sen dyslexi- och adhd-diagnos.

 5. I dag föreläser jag
  om adhd och lösningsfokus.

 6. Jag minns när du kom till mig
  för sju år sen-

 7. -och berättade vad som hade varit
  viktigt för dig i din skolgång.

 8. Det var ett fantastiskt möte som
  startade upp nåt mellan dig och mig.

 9. Vi pratade om vad vi tycker är
  viktiga faktorer för en bra skolgång-

 10. -både för dig och utifrån mina
  erfarenheter med mina elever.

 11. En viktig framgångsfaktor var
  relationer. Hur tänker du på det?

 12. Relationer är jätteviktigt. Det här
  är ett ämne du och jag brinner för.

 13. Folk som får en funktionsnedsättning,
  som adhd-

 14. -blir ibland "försjukligade",
  och allt blir adhd:ns fel.

 15. Man måste se svårigheterna och ge
  eleverna verktyg att klara dem.

 16. Det kan finnas bakomliggande orsaker-

 17. -som hemmasituation, traumatiska
  upplevelser eller mobbning.

 18. Och funktionsnedsättningen i sig
  kan skapa en frustration hos eleven-

 19. -för att man inte förstår studierna.

 20. Vi måste ha ett empatiskt
  förhållningssätt med eleverna-

 21. -och tillgodose elevens behov.

 22. All forskning pekar på att skolan är
  den viktigaste skyddsfaktorn.

 23. Då kvittar det vad orsaken är. Det
  viktiga är att få eleven till skolan.

 24. Får vi dem till skolan skyddar vi dem
  från att ta skada på andra ställen.

 25. Relationen blir viktig. Vi måste få
  eleven att vilja komma hit.

 26. Det primära är kanske då
  att de är här i första hand.

 27. Sen kan man börja jobba på kunskap.

 28. Forskning visar
  hur viktiga de första skolåren är.

 29. Om man bemöter barnen
  på ett bra sätt-

 30. -så att de känner att skolan är
  viktig och rolig och nåt positivt-

 31. -då förebygger man mycket.

 32. När man har en elev
  som lever i ett problembeteende-

 33. -är det lättare att säga
  att man inte gillar beteendet.

 34. Det får man jobba på tillsammans.
  Dig som person gillar jag.

 35. När jag ser tillbaka
  har skolgången förknippats-

 36. -med ångest, oro och rädsla.

 37. Jag fick en sen adhd-diagnos...

 38. ...vilket gjorde det problematiskt
  för mig i skolan.

 39. Redan i första klass brukade man
  ringa dit min mamma från jobbet-

 40. -och be henne komma till skolan
  och sätta sig bredvid mig-

 41. -för att jag skulle sitta still
  och bete mig i klassrummet.

 42. Det skapade en skuldbeläggning
  och skamkänsla.

 43. "Det är mitt fel
  att hon måste åka från jobbet."

 44. Och känslan av att ha sin mamma
  i klassrummet är inte så kul.

 45. Det framkallade bara
  ännu starkare negativa känslor.

 46. När jag inte fick uppmärksamhet
  för mina positiva egenskaper-

 47. -började jag göra saker för att bli
  sedd i negativa sammanhang-

 48. -för det är bättre att bli sedd än
  att inte bli sedd över huvud taget.

 49. När jag får elever i högstadiet
  ser jag tydligt-

 50. -om de har haft en problematisk
  låg- och mellanstadieperiod.

 51. De har ingen tillit till vuxna.
  Man är bara en jobbig vuxen-

 52. -som alltid kommer och säger till
  dem. De är ofta ganska aggressiva.

 53. När man ser det får man som lärare
  tänka lite större.

 54. Vad ligger bakom elevens beteende?
  Hur kan jag vända det?

 55. Då är relationen viktig.

 56. Man måste förstå barnet
  och satsa tid och kärlek på det.

 57. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Goda relationer

Avsnitt 1 av 3

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Läraren Katarina Åkerman Gustafsson och hennes före detta elev Emil Häggbom samtalar om vikten av goda relationer, och hur viktigt det är att skilja på beteende och person. Med ett empatiskt förhållningssätt kommer man långt.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Adhd, Dyslexi, Elever med särskilda behov, Empati, Inkluderande utbildning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Skolans socialpsykologi, Sociala relationer, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i En skola för alla

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn skola för alla

Goda relationer

Avsnitt 1 av 3

Läraren Katarina Åkerman Gustafsson och hennes före detta elev Emil Häggbom samtalar om vikten av goda relationer, och hur viktigt det är att skilja på beteende och person. Med ett empatiskt förhållningssätt kommer man långt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn skola för alla

Inkluderande undervisning

Avsnitt 2 av 3

Läraren Katarina Åkerman Gustafsson diskuterar med sin före detta elev Emil Häggbom om vad som är viktigt när det gäller inkluderande undervisning. De pratar om vikten av att erbjuda olika undervisningssätt, om elevmedverkan och tydlighet kring förväntningar och betygskriterier. Och hur kan man avdramatisera prov och utvärderingar?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn skola för alla

Konflikthantering

Avsnitt 3 av 3

Att förebygga konflikter är viktigt anser både läraren Katarina och hennes före detta elev Emil. De talar om vikten av lärarens inställning, om det positiva med fasta placeringar och regler - och tydlighet kring vilka regler som egentligen är viktiga. Vi får också ta del av en metod för att sortera elevens handlingar: låt gå, avvakta och nolltolerans.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.