Titta

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Om UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Inspelningar från föreläsningsserien "Politisk förändring i en orolig värld". Inspelat den 9 oktober, 23 oktober samt 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld : Den politiska geografin under omförhandlingDela
 1. Ju längre en struktur finns,
  ju svårare blir det att förändra den-

 2. -eftersom aktörer låses in
  i regelverk och vanor.

 3. Jag och Gissur ska under denna timma
  prata om den politiska geografin.

 4. Vi forskar om
  den lokala och regionala nivån-

 5. -och dess betydelse
  i det svenska, politiska systemet.

 6. Temat för de här två föreläsningarna-

 7. -är om vi borde ha
  färre kommuner och regioner.

 8. Sverige har i dag
  21 län och 290 kommuner.

 9. Är det en lämplig struktur
  för lokala och regionala enheter?

 10. Det har intresserat politiker
  och debattörer, inte bara i Sverige-

 11. -utan även i Europa,
  och på andra håll också.

 12. På många håll, bland annat i Danmark,
  har man slagit samman kommuner.

 13. Man har också slagit samman regioner.

 14. Det här är temat för-

 15. -hela den här träffen,
  de här föreläsningarna, i kväll.

 16. Det är skillnad på
  kommun- och regionnivå.

 17. Kommunsammanslagningar
  skedde under efterkrigstiden.

 18. Det kommer Gissur att beröra.

 19. Det var en ganska rationell
  och omfattande process.

 20. Man gjorde omfattande förändringar
  av kommunstrukturen.

 21. När det gäller regioner
  har man försökt med det också-

 22. -men inte lyckats lika bra.
  Det har inte skett mycket.

 23. Det är temat
  för min första föreläsning.

 24. Hur kommer det sig
  att vi inte har fått...

 25. Man har försökt
  få färre, starkare regioner.

 26. Man har kanske fått starkare,
  men inte färre.

 27. Strukturen är ganska bibehållen.

 28. Jag tänkte börja med att säga nåt
  om regionnivån. Vad är en region?

 29. Det är ett mångtydigt begrepp
  på många sätt.

 30. Man kan mena ganska olika saker
  när man säger region.

 31. Man kan mena Region Östergötland.

 32. Formellt sett är det ett landsting.
  Det är en tydlig typ av region.

 33. Vi kan också prata om
  Fjärde storstadsregionen.

 34. Det är inte en formell region,
  utan nåt som togs fram-

 35. -för att marknadsföra några kommuner
  som har vissa saker gemensamt.

 36. Det finns en arbetsmarknadsregion
  och en Öresundsregion.

 37. Den inkluderar
  både delar av Sverige och Danmark.

 38. Men i min diskussion
  kommer jag att fokusera på-

 39. -den politisk-administrativa nivån.

 40. Vad vi har för geografisk indelning
  av Sverige i olika län.

 41. Och även vilka typer av aktörer
  som är knutna till de här länen.

 42. Det är länsstyrelsen,
  statens förlängda arm på länsnivå.

 43. Men det är också landstingen eller,
  som de ofta heter nu, regionerna.

 44. De finns på länsnivå och hanterar
  traditionellt sjukvården.

 45. Fast numera hantera
  man också andra frågor.

 46. Men det är sjukvård som landsting
  och regioner förknippas med.

 47. Här kan vi se hur länsstrukturen
  ser ut i Sverige.

 48. Ni kan notera att på den här bilden
  finns de gamla länsbokstäverna med.

 49. De används inte så mycket i dag-

 50. -men de infördes när man började
  registrera bilar i de olika länen.

 51. 21 stycken är de till antalet.

 52. Det här är en ganska gammal struktur.

 53. Delar av länsstrukturen kan man
  söka tillbaka till 1600-talet.

 54. Men strukturen
  har varit ganska stabil-

 55. -sen början på 1800-talet,
  i många avseenden.

 56. Med några viktiga skillnader
  som jag återkommer till strax.

 57. Regionnivån i Sverige
  har ofta betraktats-

 58. -som den minst viktiga nivån
  i det svenska politiska systemet.

 59. Det är kanske orsaken till
  att man på senare år har velat-

 60. -förändra nivån,
  förbättra och förstärka den.

 61. Ibland har man beskrivit
  det svenska systemet som ett timglas.

 62. Det är timglasformat.
  Den centrala nivån är stark.

 63. Den lokala politiska nivån är också
  stark. Kommunnivån.

 64. Men den regionala nivån
  är svagare och mer anonym.

 65. Folk känner till de nationella
  och de lokala politikerna-

 66. -men kanske inte
  landstingspolitikerna.

 67. Regionstrukturen är inte
  lika betydelsefull, anser många.

 68. Många reformer som man har försökt
  genomföra har haft som syfte-

 69. -att förstärka midjan
  i det här systemet.

 70. Det vill man inte göra i min ålder.

 71. Men här vill man förstärka midjan
  och bredda den-

 72. -för att utnyttja den, av olika skäl.
  Då kan vi fråga oss vad det beror på.

 73. I min föreläsning tänker jag
  fokusera på ett antal frågor-

 74. -som jag har jobbat med
  i min forskning.

 75. För det första: Varför har man
  velat ha färre regioner?

 76. Vad är skälen till det?

 77. Hur har man försökt
  reformera regionnivån-

 78. -och hur har det lyckats?
  Kan man säga nåt om det?

 79. Varför har det varit så svårt
  att skapa större regioner?

 80. Som jag redan antytt
  har det inte varit så lätt.

 81. Om man jämför med kommunreformerna
  under efterkrigstiden-

 82. -så har det här
  varit en trög process.

 83. Och hur ser framtiden ut?
  Kan man säga nåt om det?

 84. Kommer vi att få se en regionstruktur
  med färre län?

 85. Eller är det tåget kört?

 86. Vi ska börja med orsakerna till
  att frågan-

 87. -över huvud taget
  dök upp på dagordningen.

 88. Regionfrågan aktualiseras på allvar
  på 1990-talet.

 89. Det fanns tidigare utredningar
  som försökte uppmärksamma frågan-

 90. -men man lyckades inte särskilt väl.

 91. Vad var då orsakerna?
  En allmän orsak som ofta nämns-

 92. -är EU-medlemskapet. Sverige blev
  medlem i EU i början på 90-talet.

 93. Inom EU och bland EU:s länder
  är regionnivån viktigare.

 94. Man pratar om "regionernas Europa".

 95. Dessutom finns det
  många strukturfonder-

 96. -som fördelar medel till EU-länderna.

 97. Och de har fokus på
  att stärka regionerna.

 98. Det är en allmän tidsanda
  när Sverige blir medlem i EU.

 99. Regionnivån blir viktigare
  rent praktiskt-

 100. -men också idémässigt
  och ideologiskt.

 101. Många pekar också på att
  de politisk-administrativa gränserna-

 102. -inte överensstämmer
  med de funktionella regionerna.

 103. Alltså de regioner som handlar om
  hur människor i praktiken rör sig.

 104. Hur man pendlar och jobbar.

 105. Till exempel är Stockholmsregionen
  en funktionell region-

 106. -som sträcker sig utanför
  länsgränserna. En funktionell region.

 107. Och den stämmer inte
  med myndigheternas regioner.

 108. Länsstyrelserna ansvarar inte
  för statliga uppgifter längre.

 109. De statliga myndigheterna,
  som polis och skattemyndighet-

 110. -har egna regionindelningar
  som inte alltid-

 111. -överensstämmer med länsgränserna.

 112. Det ger problem vid koordinering
  av statliga verksamheter.

 113. Därför vill man slå ihop regionerna-

 114. -och få dem att stämma bättre överens
  med det reella.

 115. Staten vill också bli avlastad
  när det gäller tillväxtpolitik.

 116. Här har staten tidigare varit aktiv
  med att omfördela resurser-

 117. -från starkare till svagare regioner,
  och bedriva näringslivspolitik.

 118. Men här är man numera mer skeptisk,
  på den här tiden.

 119. Man vill i stället ge regionerna
  egna resurser och möjlighet-

 120. -att bedriva
  regional utvecklingspolitik.

 121. Regionerna är intresserade av detta.
  De är lite gripna av tidsandan-

 122. -som innebär att regionerna
  har en stark status.

 123. Många landsting har också, liksom nu,
  ekonomiska problem.

 124. Och man frågar sig om
  sammanslagningar kan vara en fördel.

 125. Det här är ingången till
  att man börjar olika försök.

 126. Man tillsätter utredningar
  och debatterar kring de här frågorna.

 127. I Sverige finns en tradition
  från kommunsektorn att testa.

 128. Man börjar
  med institutionella experiment.

 129. Man låter några regioner
  pröva en modell-

 130. -och ta lite större ansvar.

 131. Det här gör man i mitten på 90-talet.
  Det drivs ganska mycket underifrån.

 132. Det finns aktörer som vill det här,
  men staten är också lite intresserad.

 133. Ett tydligt utslag
  för den här reformivern-

 134. -är att man inrättar två län
  och två storregioner.

 135. Länsindelningen ändras först.

 136. Man slår samman Malmöhus och
  Kristianstads län till Region Skåne.

 137. Och man slår samman landstingen där-

 138. -och kallar det nya landstinget
  för Region Skåne.

 139. Det får fler uppgifter
  som förut sköttes av länsstyrelsen.

 140. Det handlar om regional utveckling
  och tillväxt.

 141. Det är ett sätt att ge kraft
  åt den nya regionen.

 142. Samma gäller för Västra Götalands län
  som bildas.

 143. Och nya Region Västra Götaland-

 144. -som inkluderar tre län
  i västra Sverige.

 145. Sammanslagningarna drevs igenom-

 146. -på initiativ av de berörda
  kommunerna och landstingen.

 147. Fast staten är positiv.

 148. De här sammanslagningarna
  ser lite olika ut-

 149. -och har lite olika orsaker.

 150. I Skåne finns redan
  en väldigt stark identitet.

 151. Man håller på att bygga en bro
  mellan Skåne och Danmark.

 152. Det gör att det här-

 153. -stärker identiteten
  för Öresundsregionen.

 154. Det finns en stark identitet i Skåne.

 155. Starka krafter för en egen region.

 156. Västra Götaland drivs mindre
  av identitet och mer av-

 157. -att man ser stordriftsfördelar.
  Det finns en funktionell region-

 158. -som man anpassar
  den formella strukturen till.

 159. Samtidigt gör man lite annat
  när det gäller regionstruktur.

 160. Man bildar samverkansorgan,
  en annan typ av modell-

 161. -som fanns i Östergötland
  i många år. Östsam i Östergötland.

 162. Ett regionalt samverkansorgan
  är ett samarbete-

 163. -inom en region mellan
  ett antal kommuner och landstinget.

 164. Det är en annan modell
  som man testar.

 165. Den är mer styrd av kommunernas
  intressen, och inte av regionen.

 166. Det är ett alternativ som prövas.

 167. Samverkansorganen och storlänen-

 168. -tar hand om
  regional utvecklingspolitik.

 169. Det är lite olika lösningar.

 170. Det viktigaste är de nya storlänen.
  Förutom att sköta sjukvården-

 171. -får de även i uppdrag att hantera
  regional utvecklingspolitik.

 172. Det här sätter man i gång.
  Det verkar fungera ganska bra.

 173. Så småningom tänker man
  att det är läge för en större reform-

 174. -där vi får färre regioner i Sverige.

 175. Det här sker i samband med-

 176. -ett arbete
  som utförs av Ansvarskommittén.

 177. Det var en parlamentarisk kommitté.

 178. Den bestod av representanter
  för alla partier i riksdagen.

 179. Det var för att kommittén
  skulle vara starkt förankrad.

 180. Dess förslag skulle ha möjlighet
  att bli genomförda.

 181. Den tillsattes för att se över
  strukturen i hela samhället.

 182. Men den uppmärksammades mest
  för sina förslag-

 183. -som handlade om regionindelning.

 184. Man menade att regionerna,
  länen och landstingen var för små.

 185. Det behövdes större enheter.

 186. Regionerna borde ha
  en till två miljoner invånare-

 187. -sjukhus
  och universitet med forskning.

 188. Det var inte fallet,
  och är inte fallet i dag heller.

 189. Därför menade man att
  en ny regionindelning borde innebära-

 190. -att man bara hade sex-nio regioner,
  i stället för dagens 21.

 191. En ganska radikal förändring.

 192. Jag vet inte om ni ser,
  men det här var ett av förslagen.

 193. De kraftiga gränserna här
  mellan landsdelar-

 194. -anger då
  de riktigt stora regionerna.

 195. Förslaget med sex regioner,
  med en stor Norrlandsregion.

 196. En mittenregion med Örebro, Värmland
  och Gästrikland.

 197. En väldigt stor Stockholmsregion
  med Stockholms län-

 198. -Södermanland, Västmanland.

 199. Östergötland med Småland.
  Det har dykt upp senare med.

 200. En lite utvidgad
  Region Västra Götaland-

 201. -som skulle inkludera Halland.
  Det här uppretade hallänningarna.

 202. Halland har ofta varit en bromskloss.

 203. Det har man sett på olika sätt.

 204. Skåne var bibehållet,
  men kompletterat med Blekinge.

 205. Det var förslaget,
  men det genomfördes inte.

 206. Man satte i gång
  en massa olika projekt.

 207. Man tillsatte förhandlingsmän
  som skulle få stöd för lösningarna-

 208. -och försöka få landstingen att inse
  att det här var en bra lösning-

 209. -och hitta möjligheter att gå vidare.

 210. Men det lyckas man inte med.

 211. Och regeringen Persson
  var mer positiv till det här.

 212. En socialdemokratisk regering
  tillsatte ju utredningen.

 213. När utredningen lades i betänkande
  hade vi fått en alliansregering.

 214. Moderaterna har vid flera tillfällen
  varit mer negativa-

 215. -till regionnivån, rent allmänt.

 216. Framför allt till större regioner.
  De har varit negativa till landsting-

 217. -och velat
  förstatliga sjukvårdsfrågorna.

 218. Det här ledde inte till nåt.

 219. Däremot uppmuntrade man landstingen
  att själva göra sammanslagningar.

 220. Då skedde en del försök.
  Man försökte bilda en ny Region Syd-

 221. -med Skåne, Blekinge, Kalmar
  och Kronobergs län.

 222. Men det lyckades inte.

 223. En del andra landsting
  försökte gruppera sig.

 224. Men det bidde ingenting
  i den här omgången.

 225. Men frågan lever kvar.

 226. Det finns en insikt om
  att man måste göra nåt.

 227. Sen får vi regeringen Löfven.

 228. Den tillsätter Indelningskommittén-

 229. -som bara består av två personer.

 230. Barbro Holmberg, landshövding
  och socialdemokrat.

 231. Och Kent Johansson, tidigare
  regionråd och centerpartist.

 232. Centern och Socialdemokraterna
  sitter i kommittén.

 233. Man börjar åka runt i landet,
  föra dialog-

 234. -och jobba för att få fram
  nya förslag på indelningar.

 235. Regeringen tror nog
  att de kommer att lyckas.

 236. Vi har testat en gång,
  och då gick det inte.

 237. Men den här gången
  borde det väl fungera.

 238. Nu har vi förberett landet
  för en stor regionreform.

 239. Man föreslår en indelning
  med färre län och landsting.

 240. Det är uppdraget man har.

 241. Dagens 21 län vill man ska indelas
  i sex mer jämnstarka regioner.

 242. Det är förslaget som man lägger.

 243. Argumentationen är ganska lik
  Ansvarskommitténs.

 244. Det är lite starkare fokus
  på att regionerna-

 245. -ska vara lik de statliga
  myndigheternas regionindelning.

 246. Man vill påverka
  myndigheternas indelning-

 247. -av sina verksamheter
  i olika regionala områden.

 248. Här ser vi hur det förslaget ser ut.
  Norrlandsregionen blir lite större.

 249. Det blir snart protester i Norrland
  över att regionen blir så stor.

 250. Det blir svårt att känna
  att det finns en regional identitet-

 251. -för hela den här regionen,
  för hela det nya länet.

 252. Kortfattat kan man säga
  att det är likadant här.

 253. Under den här perioden är många
  landsting och kommuner positiva.

 254. Men partierna kommer inte överens.

 255. Centerpartiet och Kristdemokraterna
  är länge med på tåget.

 256. Men till slut backar de också.

 257. Partierna har lite olika åsikter-

 258. -men de lyckas inte heller
  komma överens internt.

 259. Många länsförbundsrepresentanter,
  främst i borgerliga partier-

 260. -är negativa till förslaget.

 261. Det finns också
  protester från många länsstyrelser.

 262. Återigen ridå, får man säga.

 263. Vad är då resultatet
  av de här sammanslagningsförsöken?

 264. Två sammanslagningar, Region Skåne
  och Region Västra Götaland-

 265. -lyckades i mitten på 90-talet.
  Men de har inte följts av andra.

 266. Vi har regionala samordningsorgan
  som med landsting-

 267. -har bildat regioner.

 268. Samordningsorganens uppgifter
  har förts över till landstingen.

 269. Man har fått ett nytt namn: regioner.

 270. Då har landstinget
  tagit över utvecklingsuppdrag.

 271. Inte i alla län eller landsting,
  men i ganska många.

 272. Men länsgränserna har bibehållits.

 273. Man har stärkt regionerna-

 274. -men inte ändrat länsgränserna
  i nån större omfattning.

 275. I många län hanterar regionerna
  utvecklingsfrågor.

 276. Det är ändå en förändring-

 277. -även fast det inte handlar
  om storleken.

 278. Så starkare självstyrande regioner,
  men inom samma länsgränser.

 279. Varför är det då så svårt
  att genomföra regionsammanslagningar?

 280. Partierna är oense.
  En del vill centralisera sjukvården.

 281. Moderaterna, KD.
  De vill inte stärka regionerna.

 282. Det är ett genomgående tema.
  Men det gäller inte bara M och KD.

 283. Det gäller även andra partier
  som har haft interna splittringar.

 284. Landstingsledningar
  har ofta varit skeptiska.

 285. Man har sett stora problem
  vad gäller demokrati.

 286. Man vet inte hur väljarna reagerar.
  Men också makt.

 287. Om man slår samman län
  förlorar många politiker sin makt.

 288. Man flyttar residenshuvudstäder.
  Det får många konsekvenser-

 289. -för demokrati och för inflytande.

 290. Kommunerna är ganska ofta skeptiska.

 291. Främst de som hamnar i periferin.
  Det såg vi-

 292. -av försöket att bilda Region Syd
  i södra Sverige.

 293. De i utkanten av storregionen känner
  att det inte får positiva effekter.

 294. De hamnar i utkanten.

 295. Staten har inte heller varit tydlig.

 296. Man har inte tvingat fram nåt,
  men uppmuntrat egna initiativ.

 297. Men inte så kraftfullt.
  Man har varit ganska försiktig.

 298. I teoretiska termer som vi använder
  inom statsvetenskapen-

 299. -kan man prata om stigberoende
  och institutionell tröghet.

 300. Stigberoendet
  finns i gamla strukturer.

 301. Länen har funnits sen 1800-talet-

 302. -på nästan samma sätt som i dag.

 303. Ju längre en sån här struktur finns,
  ju svårare blir det att förändra den.

 304. Aktörer låses in i-

 305. -regelverk, vanor
  och resursberoenden.

 306. Därför kan det
  vara svårt att förändra på kort sikt.

 307. Men det har gjorts sammanslagningar.

 308. Och de har tillkommit när det har
  funnits starka regionala intressen.

 309. Det fanns i Skåne
  och i Västra Götaland.

 310. Det är också få negativa konsekvenser
  för centralstaten.

 311. Ska man göra en stor reform
  kan det kosta mycket-

 312. -för staten
  och de politiska partierna.

 313. Väljarna kan bli negativt inställda.

 314. Hallänningarna, till exempel.
  Eller människor i norra Sverige-

 315. -som tyckte att den stora reformen
  som föreslogs-

 316. -var negativ på många håll.

 317. Kanske fanns det också på 90-talet
  en gynnsam tidsanda-

 318. -som inte finns i dag.

 319. Processen kan få fortsätta
  genom underifråninitiativ.

 320. Låta landstingens...

 321. ...idéer och attityder om det här
  förändras successivt.

 322. Förhoppningsvis påverkas de-

 323. -och gör sammanslagningar,
  om man vill det.

 324. Man kan avvakta tills tiden är mogen
  för förändringarna.

 325. Men processen kanske också
  måste kompletteras.

 326. Man kanske inte ska göra
  sammanslagningar.

 327. Man kanske ska ha mer
  regional samverkan mellan kommuner.

 328. En del pratar om centralisering,
  när det gäller sjukvård.

 329. Vissa pratar om asymmetriska
  lösningar, där olika regioner-

 330. -har olika villkor.

 331. Det är en knepig lösning,
  politiskt sett.

 332. Men den har förts fram av forskare
  som en idé.

 333. Som ett alternativ till storregioner.

 334. Den här bilden visar jag
  för att illustrera problematiken.

 335. Den är en lite konstig karta,
  men det är en karta över Sverige.

 336. Man har tagit ytan
  proportionellt mot folkmängden.

 337. Den visar reellt hur mycket folk
  som bor i olika regioner.

 338. Det här är inte så överraskande.

 339. Malmö-Lund, Göteborg-Mölndal,
  som arbetsmarknadsregionen heter-

 340. -och Stockholm-Solna.
  Det är de tre stora puckarna.

 341. Det motsvaras också
  av tre storregioner numera.

 342. De behöver inte förändras.
  Det är de mindre regionerna.

 343. Hur ska man hantera sjukvården
  och andra välfärdsutmaningar där?

 344. Hur ska man få effektivitet?
  Har ska man få en likvärdig vård-

 345. -och likvärdiga välfärdstjänster
  i de här regionerna?

 346. Det är lite av en utmaning
  som man måste finna lösningar för.

 347. Kanske inte storregioner.
  Man kanske kan hitta andra lösningar.

 348. Slutligen då, slutsatser.

 349. Trots intresse och behov
  har det varit svårt att åstadkomma-

 350. -sammanslagningar
  av regioner, län och landsting.

 351. Partierna har inte varit överens.
  De har tvekat och ändrat sig.

 352. Dessutom har det funnits interna
  motsättningar inom partierna.

 353. Vissa föreslagna regioner uppfattas
  som för stora för att fungera.

 354. Det problemet har uppmärksammats-

 355. -i anslutning till förslaget
  från Indelningskommittén.

 356. Det gällde framför allt
  norra Sverige.

 357. Dessutom är vinsterna osäkra. Man har
  utvärderat Västra Götaland och Skåne.

 358. Vissa saker var positiva,
  men det är svårt att se-

 359. -några tydliga förändringar.

 360. Man kan säga att rörighet
  kanske inte alltid är ett problem.

 361. Kanske ligger framtiden
  i asymmetriska regionsystem-

 362. -eller i samverkanslösningar
  på kommunnivå, i många fall.

 363. Okej. Då tackar jag för mig.

 364. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den politiska geografin under omförhandling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Bo Persson, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Byråkrati, Förvaltning, Kommuner, Maktfördelning, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den politiska geografin under omförhandling

Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Bo Persson, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Borde vi ha färre kommuner?

Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar utifrån aktuell forskning. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den lokala politikens digitala utmaningar

Under valrörelsen 2018 användes digitala medier på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Digitaliseringens omvandling

Mariana S Gustavsson, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser om digitalisering inom offentlig sektor. Vad ser man för utmaningar och möjligheter? Och hur arbetar man för att skapa utveckling? Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Utveckling och välfärd i krympande kommuner

Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, berättar om aktuell forskning. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Lokal attraktionskraft

Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Idag är EU, staten, regionerna och kommunerna involverade i att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Att vara barn

Under 1800-talet föddes idén om barnens rättigheter, men samtidigt arbetade mängder av barn på livsfarliga fabriker. Vi betraktar 1800-talet ur arbetarbarnets perspektiv.