Titta

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Om UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Inspelningar från föreläsningsserien "Politisk förändring i en orolig värld". Inspelat den 9 oktober, 23 oktober samt 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld : Borde vi ha färre kommuner?Dela
 1. Frågan om demokrati är inte bara
  att titta på dagens kommuner.

 2. Det gäller att titta på processen-

 3. -när man går från att vara
  två-fyra kommuner till en enda.

 4. Jag ska prata på temat
  "Hur möta kommunsektorns utmaningar".

 5. Jag ska säga
  att det här bygger huvudsakligen på-

 6. -mitt samarbete
  med Josefina Syssner på CKS.

 7. Det finns en publikation
  på SNS hemsida-

 8. -som heter "Strategier för att möta
  småkommuners utmaningar".

 9. Där finns mycket som jag ska säga.
  Om jag tuppar av eller tappar tråden-

 10. -kan ni gå in dit och läsa.

 11. Den bygger också på
  min och Johan Wänströms lärobok-

 12. -"Politik och förvaltning
  i svenska kommuner".

 13. Det handlar om designen
  av vår framtida kommunstruktur-

 14. -som i dag består av 290 kommuner.

 15. Frågan är ifall den behöver bestå
  av färre kommuner.

 16. Det är en fråga som står i fokus nu.

 17. Jag tänkte ge er lite kontext
  och ett fågelperspektiv på debatten-

 18. -om vilka lösningar på kommunernas
  problem som är lämpliga.

 19. Jag ska prata om instrumenten-

 20. -för att rädda
  kommunsektorns framtid.

 21. Jag ska varna för att jag inte kommer
  att ge svar på hur det bör se ut.

 22. Jag kommer att vara
  en sån där jobbig "back-seat driver".

 23. En person som sitter i baksätet
  och gnäller, men inte tar ansvar.

 24. Jag kommer att vara mer gnällig
  än konstruktiv kring lösningarna.

 25. Bakgrunden till de frågeställningar
  som jag ställer ser ut så här.

 26. Sen den senaste kommunreformen...
  Vi hade två omfattande reformer-

 27. -mellan 1952 och 1974.

 28. Då gick vi från att ha 2 500 kommuner
  till att ha 277 kommuner.

 29. Det är en av västvärldens största-

 30. -territoriella omskyfflingar
  i modern historia.

 31. 90 % av kommunerna sopades bort
  på bara 22 år.

 32. Sen 1974 bor det
  1,6 miljoner fler människor i riket.

 33. Ändå har utvecklingen för våra
  minsta kommuner sett ut så här.

 34. 1978 hade 58 kommuner
  färre än 10 000 invånare.

 35. I år är det 74 kommuner
  som har färre än 10 000 invånare.

 36. Fastän befolkningen i landet
  som helhet har ökat kraftigt-

 37. -så blir våra allra minsta kommuner
  bara mindre.

 38. Det finns kollegor,
  nationalekonomer och statsvetare-

 39. -som räknar på
  den optimala kommunstorleken.

 40. Och där finns det olika förslag
  i debatten.

 41. Vi planerade
  kommunblocksreformen i Sverige-

 42. -när vi gick
  från 1 000 till 277 kommuner.

 43. Då ansåg utredarna
  att 8 000 personer var golvet.

 44. Det var det minsta invånarantalet
  för att klara av välfärden.

 45. I dag har 47 svenska kommuner
  färre än 8 000 invånare.

 46. När Långtidsutredningen resonerade
  kring kommunstorlekar i en bilaga-

 47. -sa man att 10 000 är en lagom
  minsta storlek för Sveriges kommuner.

 48. Vi har 74 stycken
  som har färre än 10 000.

 49. När Danmark satte upp principer
  för sina kommuner-

 50. -sa man att 20 000
  är en lagom minsta nivå för kommuner.

 51. Långt fler än hälften, 166 kommuner,
  har färre än 20 000 invånare.

 52. I en rapport från Kommuninvest
  menade man att 30 000-

 53. -är miniminivån
  för en bärkraftig kommun.

 54. 200 kommuner
  har färre än 30 000 invånare.

 55. Det säger nåt, om vi tror på dem
  som tar fram de här siffrorna.

 56. Det säger nåt om hur omodern
  vår kommunstruktur har blivit.

 57. Det finns inga skäl att tro-

 58. -att framtiden
  kommer att se ljusare ut.

 59. Det här är en befolkningsprognos
  från Långtidsutredningen 2015.

 60. Man konstaterar att våra största
  kommuner kommer att växa oförtrutet-

 61. -medan de små glesbygdskommunerna
  kommer att fortsätta krympa.

 62. De kommer att tappa invånare, så vi
  kommer att ha ännu fler små kommuner-

 63. -som är ännu längre under siffrorna
  för vad en minsta kommun borde vara.

 64. I en befolkningsprognos från 2011
  tippar man-

 65. -att runt 50 av de minsta kommunerna
  kommer att tappa 10 % av invånarna.

 66. Det här är ju inte kul
  för kommunerna som krymper.

 67. Tappar man befolkning följer problem
  av samhällsekonomisk karaktär.

 68. Det blir tuffare ekonomiskt
  när befolkningsunderlaget sviker.

 69. Man får en sämre köpkraft.
  Företag lägger ner.

 70. Man får färre investeringar-

 71. -och kan inte bevara en branschbredd
  med många olika affärer.

 72. Det blir mindre valfrihet.

 73. Färre servicehus. Kommunerna får
  svårt att klara välfärdsuppdraget.

 74. När det här kickar in,
  så flyttar ännu fler.

 75. Det är ju inte kul att bo i en kommun
  där utbudet av roligheter försvinner.

 76. Det blir också svårt
  att ge service överallt i kommunen.

 77. Man lägger ner skolor
  och äldreomsorg i ytterdelarna.

 78. Folk flyttar då in från
  satellitorterna till centralorten.

 79. Då sker en lokal
  centrum-periferi-problematik-

 80. -där landsbygden i kommunen
  börjar dö ut.

 81. Man har svårare att behålla personal,
  särskilt specialistkompetens.

 82. Civilsamhället omvandlas
  ganska snabbt och dramatiskt.

 83. Människorna i föreningarna blir
  äldre. Man har svårt att få dit unga.

 84. När föreningslivet dör,
  enligt statsvetenskapliga studier-

 85. -så urholkas det sociala kapitalet
  och förtroendet försvinner.

 86. Dessutom är det svårt
  att hålla liv i partiföreningarna.

 87. Det följer många tydliga avgränsare-

 88. -när kommunerna krymper.

 89. Då är det kanske inte så konstigt
  att allt fler inflytelserika aktörer-

 90. -skriker efter
  en ny storkommunreform.

 91. Det är så här: Sverige är ett av få
  länder i den utvecklade världen-

 92. -som har fler kommuner i dag
  än på 70-talet.

 93. De allra flesta moderna demokratier
  har genomfört nån reform-

 94. -för att skapa större kommuner.

 95. Efter 1974 års kommunblocksreform
  hade vi 277 kommuner.

 96. I dag har vi 290.
  Vi har skapat fler kommuner.

 97. Några som hintade om att vi behövde
  färre och större kommuner-

 98. -var Lars-Erik Lövdén,
  kommunminister 2003.

 99. Mats Svegfors pratade om det i början
  av arbetet med Ansvarskommittén.

 100. Stig Nyman från Vital demokrati-
  utredningen berörde frågan 2010.

 101. Och Långtidsutredningen
  pekar försiktigt-

 102. -i riktning mot
  att vi behöver en ny kommunreform.

 103. Sen är det många människor-

 104. -som har skrivit debattartiklar
  och lagt motioner om en ny reform.

 105. En folkpartist la en motion 2013,
  två moderater 2014.

 106. Moderater och kristdemokrater
  har skrivit om det.

 107. Jusek driver den här frågan
  ganska hårt-

 108. -om att vi behöver
  en ny kommunreform.

 109. Och Stockholm stads finansborgarråd
  skrev en artikel 2015 där hon-

 110. -krävde att vi måste ha
  större kommuner inför framtiden.

 111. Nyligen skrev Sören Häggroth
  en rapport för Kommuninvest.

 112. Han menade att 30 000 invånare
  är vad en kommun behöver-

 113. -för att klara
  morgondagens utmaningar.

 114. Den här frågan har hamnat allt högre
  på den politiska dagordningen.

 115. Den naturliga slutpunkten
  för den ökande debatten var att-

 116. -det tillsattes en ny utredning
  om kommunsektorns bärkraftighet.

 117. Där ska man utreda
  om det behövs en ny kommunreform.

 118. Den tillsattes i februari 2017
  och ska ge slutbetänkande-

 119. -i september-oktober nästa år.

 120. Innan vi diskuterar-

 121. -vad vi kan förvänta oss
  kring kommundiskussionen-

 122. -vill jag stanna upp
  och blicka tillbaka 20-25 år i tiden.

 123. Nu verkar alla vara överens om
  att vi måste slå ihop kommuner.

 124. Vi måste ha större
  och färre kommuner.

 125. Men för bara 20-25 år sen hade vi
  en diskussion åt andra hållet.

 126. Forskaren Marcou konstaterade
  att de stora reformernas tid är över.

 127. Vi får inte se fler reformer.

 128. Vi går mot en annan tid,
  mot en vurm för småskalighet.

 129. I Sverige tog den sig uttryck i att
  ett trettiotal kommuner införde-

 130. -kommun- och stadsdelsreformer
  för att stärka lokaldemokratin.

 131. Inger Davidsson, Åsa Torstensson
  och Demokratiutredningen 2000-

 132. -uppmuntrade till kommundelningar.
  Man ville ha färre kommuner.

 133. Torstensson, infrastrukturminister
  i förrförra regeringen...

 134. Eller förra, vi har ju ingen nu.

 135. Hon ville se hundra nya kommuner
  för att stärka närdemokratin.

 136. Så det är bara 20-25 år
  sen vi diskuterade det omvända.

 137. Mer närdemokrati.

 138. Varför pratar vi
  om kommunsammanläggningar i dag?

 139. Vad tror vi att vi får ut av det?
  Vad vinner man på större kommuner?

 140. Teorin och anhängarna
  säger ungefär så här:

 141. Det följer många stordriftsfördelar.

 142. Vi använder våra pengar
  och våra resurser på ett bättre sätt.

 143. Dessutom blir
  den service som levereras bättre.

 144. Man stärker möjligheterna
  till likvärdighet i hela landet.

 145. Man ska kunna förvänta sig
  samma bemötande och service-

 146. -i Ystad som i Haparanda.

 147. Man kan stärka upp med mer kompetent
  personal, ju större kommunen är.

 148. Man tror också
  att rättssäkerheten stärks.

 149. Att det blir mer professionellt.

 150. Man tror också att man minskar
  sårbarheten och blir mer robust-

 151. -för oförutsedda utgifter
  och konjunktursvängningar.

 152. Och det omvända
  till det jag pratade om tidigare.

 153. Inomkommunal valfrihet ökar.

 154. Man kan ha skolor och äldreboenden
  i kommunens ytterdelar.

 155. Folk kan välja på ett annat sätt,
  ju större kommunen är.

 156. Idén är att allt leder till
  bättre kvalitet på servicen.

 157. Sen kommer ett konstigt argument
  som jag inte riktigt köper.

 158. Men många säger
  att det tjänade oss bra-

 159. -med de förra sammanläggningarna.

 160. Jag är inte övertygad om
  att alla de här fina argumenten-

 161. -stämmer med vad som händer
  om vi skapar större kommuner.

 162. Jag ska kort förklara varför.

 163. Nästan all forskning
  om storlek och demokrati-

 164. -säger att demokratin fungerar bättre
  i små enheter.

 165. Medborgare är mycket mer nöjda
  med möjligheterna till inflytande-

 166. -och mer nöjda med kontakten
  med politiker i mindre kommuner.

 167. Det har Folke Johansson, Peder
  Nielsen och Matz Dahlberg studerat.

 168. Det här kallas för tvärsnittsstudier.
  Man tittar på kommuner här och nu.

 169. Men det finns ett annat perspektiv
  på kommunsammanläggningar-

 170. -som danska kollegor har utvecklat
  med finurlig metodologi.

 171. De menar att man inte bara
  kan titta på dagens kommuner.

 172. Det gäller att titta på processen-

 173. -när man går från att vara
  två-fyra kommuner, till en enda.

 174. Det som Ulrik Kjær och Dreyer Lassen
  har gjort är att-

 175. -man har tittat på hur demokratin
  fungerade innan sammanläggningarna.

 176. Sen tittade man på efteråt.
  Det bestående intrycket-

 177. -är att processen gör nåt negativt
  med människors känsla för demokrati.

 178. När man tittar över tid,
  före och efter en reform-

 179. -verkar det inte bra för demokratin
  att slå ihop kommuner.

 180. Med hyfsad säkerhet kan vi säga
  att demokratin påverkas negativt.

 181. Och det är inte
  en "one size fits all"-lösning.

 182. Det finns inte bara
  ett småkommunproblem.

 183. Det kanske är en förträfflig idé
  att slå ihop Ölands två kommuner.

 184. De hänger ihop infrastrukturellt.

 185. Och det kommer förmodligen att hända
  inom tre-fyra år.

 186. Det kanske är bra
  att slå ihop storstadskommuner-

 187. -med utbyggd infrastruktur.
  Men är det fiffigt att slå ihop-

 188. -kommunerna som har störst problem
  med utflyttning?

 189. I Jämtland, Norrbotten, Västerbotten.
  Om du ska nå 10 000 invånare-

 190. -så är det tre-fyra
  jättelika kommuner som ska slås ihop.

 191. Och då får du flerkärnighet
  i kommunerna.

 192. De nuvarande tätorterna i kommunerna
  är ungefär lika stora.

 193. Det blir problem när de ska enas om
  var den kommunala servicen ska vara.

 194. Jag tror att det är en usel idé
  med sammanslagningar i glesbygd.

 195. Enligt internationell litteratur
  om kommunsammanläggningar-

 196. -ger det inte alltid besparingar.

 197. Kommunsammanläggningar löser inte
  långsiktiga finansieringsproblem.

 198. Det finns det ingen stor evidens för.

 199. Det finns trösklar för genomförandet.
  Ofta tycker medborgarna-

 200. -att det är en dålig idé.
  De gillar att vara en kommun.

 201. De ogillar att slås ihop med kommunen
  som man har pratat skit om.

 202. I alla tre folkomröstningar
  på 2000-talet har det blivit nej.

 203. Medborgarna gillar det inte.

 204. Och när vi hade
  de här kommunsammanläggningarna-

 205. -i slutet på 60-talet
  kunde de genomdrivas med tvång.

 206. Socialdemokraterna hade majoritet
  och kunde göra lite som de ville.

 207. Det kan vi inte i dag.
  Om man bortsåg från flera principer-

 208. -skulle man kunna tvinga fram
  en reform.

 209. Men det bryter
  mot tre grundläggande principer-

 210. -som skyddar
  den kommunala självstyrelsen.

 211. Vi har ratificerat Europakonventionen
  om kommunal självstyrelse.

 212. Indelningslagen säger att man inte
  kan tvinga ihop kommuner.

 213. Man måste höra vad befolkningen
  tycker om att slås ihop med grannen.

 214. Proportionalitetsprincipen säger
  att statsmakten måste vara säker på-

 215. -att tvångssammanslagning leder till
  bestående fördelar för kommunerna.

 216. Det är jag osäker på om de kan,
  givet den internationella evidensen.

 217. Jag vet inte
  om kommunsammanläggningar-

 218. -är verktyget för att lösa
  kommunsektorns problem.

 219. Det är säkert förträffligt i vissa
  fall, om det sker frivilligt.

 220. Om man tänker igenom
  vilka som gifter sig med vilka.

 221. Men som nån universalmedicin
  tror jag inte på det.

 222. Vad finns det då för alternativ?

 223. Jag ska ta upp två alternativ:
  Asymmetriskt styrelseskick-

 224. -och utökad kommunal samverkan.
  De ses som svar på utmaningarna.

 225. Det är svårt att förklara
  asymmetriskt styrelseskick-

 226. -men jag ska försöka definiera det.

 227. Det handlar om
  att vi behåller våra 290 kommuner.

 228. Det handlar om att anpassa
  kommuners ansvar till deras muskler-

 229. -på den nuvarande kapaciteten
  i kommunerna.

 230. Och där...

 231. De idéer som ibland sparkas runt
  på kontoren uppe i Stockholm-

 232. -är att regioner
  tar över vissa kommuners ansvar-

 233. -för gymnasieskola, inspektion
  och tillståndsgivning.

 234. Andra kommuner behåller ansvaret,
  om de är mer robusta.

 235. Vi har olika regler
  för vissa kommuner.

 236. Vissa regler för vissa kommuner.

 237. Statskontoret definierar det som
  att uppgiften måste anpassas-

 238. -efter uppgiftstagarens
  förutsättningar.

 239. Nackdelarna är åtminstone tre.

 240. Många pratar om det som ett modeord-

 241. -men jag har sällan sett
  nåt vettigt förslag.

 242. En oavsedd sidoeffekt är att vi
  skapar A- och B-lag bland kommunerna.

 243. Jag vet inte hur man ska sälja in
  till kommunerna med lägre kapacitet-

 244. -att man tar ansvarsområden från dem
  som andra får behålla.

 245. Det är en hård nöt att knäcka
  när man ska designa om systemet.

 246. Sen blir det svårt att genomföra.

 247. Ska vissa kommuner få säga:

 248. "Vi fixar inte det här.
  Ta gärna saker från oss."

 249. Eller ska staten påtvinga det?

 250. Det finns en fjärde,
  potentiell nackdel.

 251. Ni kommunnördar känner kanske till-

 252. -Håkan Sörmans aktuella betänkande
  om ett utjämningssystem.

 253. Asymmetriskt styrelseskick
  skulle förstöra det.

 254. Man skulle bli tvungen
  att designa ett helt nytt system.

 255. Jag tror att det här
  kan ta oss en bit på väg.

 256. Men det krävs eftertanke
  om hur man skulle designa det.

 257. Det andra alternativet är
  utvecklat samarbete mellan kommuner.

 258. Joakim Nergelius
  skrev en bok om det 2013:

 259. "Samarbete vs storkommuner: Vad kan
  småkommuner vinna på samarbete?"

 260. Han menade
  att det är överlägset med samverkan-

 261. -framför att skapa storkommuner,
  ur olika hänseenden.

 262. Vad man tror händer
  med mellankommunala samverkansformer-

 263. -är att man
  effektiviserar verksamheten.

 264. Det blir professionellt
  och mer kvalitet i servicen.

 265. Man utökar erbjudandet.

 266. Det ger innovation och förnyelse,
  och lättare att hitta personal.

 267. Det är fördelarna
  med utvecklat samarbete.

 268. Det kan göra
  att vi slipper slå ihop kommuner.

 269. Men det finns frågetecken,
  eller möjliga baksidor.

 270. Anders Folkesson på SKL
  har visat i en rapport-

 271. -att det redan samverkas mycket.

 272. Om man jämför med 80-talet verkar det
  ha skett en reform underifrån-

 273. -med alla dessa
  olika mellankommunala samarbeten.

 274. Vi har gemensamma nämnder
  och förbund.

 275. Vi har samägda aktiebolag.
  Det finns mycket "lös samverkan".

 276. Avtal mellan kommuner, olika utbyten.

 277. Hur mycket mer
  kan vi krama ur samverkan-

 278. -för att undvika
  att behöva slå ihop kommuner?

 279. Sen vet vi väldigt lite
  om effekterna av samverkan.

 280. Jag har inte... De som har forskat
  om det här ber jag om ursäkt.

 281. Men jag har inte sett en övertygande
  studie om vilka besparingar det ger.

 282. Man skickar ofta ut enkäter
  eller intervjuar kommunchefer-

 283. -och frågar hur det går
  med samverkanslösningarna.

 284. De säger att det går jättebra.

 285. Man vill ha objektiva indikatorer
  på kostnadsutvecklingen.

 286. Det finns väldigt lite forskning
  och vi behöver mer.

 287. Det finns studier som pekar på
  problem med samverkansformerna.

 288. Det här är citat
  från Mattissons och Knutssons-

 289. -diskussion kring för- och nackdelar
  med mellankommunal samverkan.

 290. Det sista citatet
  är det mest intressanta.

 291. Man ska inte tro att samverkan löser
  kommunernas finansieringsproblem.

 292. I dag samverkar man inte på områden
  som de stora utgifterna består av.

 293. Det är mycket it-lösningar,
  gemensam växel.

 294. Saker som inte kostar så mycket,
  men som leder till viss rationalitet.

 295. Sen finns det bekymmer
  som samverkan orsakar-

 296. -som gäller demokrati
  och ansvarsutkrävande.

 297. Vi har ett indirekt ansvarsutkrävande
  i kommunala samverkansformer.

 298. Din hemkommun har oftast bara
  en plats i den gemensamma nämnden-

 299. -som utses indirekt.

 300. Du som väljare har svårt att påverka
  vad som pågår i samverkansorganet.

 301. Sen är frågan hur bra
  medborgare och journalister förstår-

 302. -hur politik bedrivs här.

 303. Det ligger ganska långt bortom
  de fora som vi känner till.

 304. Ett fjärde problem är
  hur man kommunicerar beslut.

 305. Det skulle kunna vara så
  att en viss lösning-

 306. -skulle gynna bara min kommun.

 307. Det skulle bli bra för Gnesta,
  men missgynna Flen och Trosa.

 308. Vi väljer att alla gynnas. Men hur
  ska jag säga att vi inte valde det-

 309. -som hade gynnat oss?
  Det är besvärligt.

 310. Flera ordföranden och chefer-

 311. -har vittnat om att samverkansorganen
  kan vara svåra att styra.

 312. De utgör en stat i staten
  och skapar sina egna intressen.

 313. De låter sin egen budget växa
  och lyssnar inte på politikerna.

 314. Slutpoängerna är:

 315. Jag är ju
  den gnälliga baksätesföraren.

 316. Jag har inga konstruktiva saker
  att säga, egentligen.

 317. Jag har pekat på problemen.

 318. Det är såklart motiverat att söka
  lösningar på kommunernas utmaningar.

 319. Problemen finns och kommer att öka.
  Det finns inga lätta svar.

 320. Men om nån skulle tvinga mig
  att resonera kring-

 321. -hur jag skulle vilja att vi jobbade
  med frågorna så skulle jag säga:

 322. Börja med att se hur långt
  samverkanslösningarna kan ta oss.

 323. Fundera sen över
  kommunsammanläggningar-

 324. -men i termer av
  att det kräver kirurgisk precision.

 325. Det ska helst inte leda till
  jättestora kommuner-

 326. -där vi har
  tre-fyra potentiella centralorter.

 327. Det ska vara tydligt
  vem som är centralorten.

 328. När vi har kramat ut allt
  ur samverkan och sammanläggningar-

 329. -så kan vi börja prata om
  asymmetriska lösningar-

 330. -och kanske norpa uppgifter från
  kommuner som har det svårt i dag.

 331. Upp till en regional nivå, eller
  en regional, statlig organisation.

 332. Ungefär så skulle jag resonera
  om kommunsektorns utmaningar.

 333. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Borde vi ha färre kommuner?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar utifrån aktuell forskning. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Förvaltning, Kommunalpolitik, Maktfördelning, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den politiska geografin under omförhandling

Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Bo Persson, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Borde vi ha färre kommuner?

Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar utifrån aktuell forskning. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den lokala politikens digitala utmaningar

Under valrörelsen 2018 användes digitala medier på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Digitaliseringens omvandling

Mariana S Gustavsson, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser om digitalisering inom offentlig sektor. Vad ser man för utmaningar och möjligheter? Och hur arbetar man för att skapa utveckling? Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Utveckling och välfärd i krympande kommuner

Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, berättar om aktuell forskning. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Lokal attraktionskraft

Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Idag är EU, staten, regionerna och kommunerna involverade i att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Introduktion - Ett gott hem för alla

Fredrik Liew är intendent och curator på Moderna museet och berättar om utställningen Ett gott hem för alla. Han har skapat den tillsammans med journalisten och regissören Lawen Mohtadi. I utställningen beskrivs villkoren för romerna i Sverige under 1950- och 1960-talen. Utställningen konfronterar bilden av ett Sverige präglat av begrepp som solidaritet och gemenskap. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.