Titta

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Om UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Inspelningar från föreläsningsserien "Politisk förändring i en orolig värld". Inspelat den 9 oktober, 23 oktober samt 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld : Digitaliseringens omvandlingDela
 1. Hur litar vi på varandra?

 2. Det finns så mycket information om
  oss som vi är medvetna om eller inte.

 3. Vi kan bara spekulera
  i vad grannen vet om en.

 4. I dag har jag valt att fokusera på
  vilka utmaningar och möjligheter-

 5. -som är kopplade
  till digitaliseringen.

 6. Jag kommer att starta med att...

 7. Vi pratar om en omvandling, inte bara
  en trend som kommer och går.

 8. Det är nånting som förändrar
  vårt samhälle fundamentalt.

 9. Digitaliseringen började inte i dag.
  Den har pågått i minst 35 år-

 10. -att vi har känt som medborgare
  att det händer saker-

 11. -att vi använder datorer i vardagen
  och i vårt arbete och lärande.

 12. Det är helt nya verktyg
  som blir bättre och bättre med tiden-

 13. -och ger oss så många möjligheter
  att lära oss om omvärlden-

 14. -och utföra vårt arbete
  och lösa problem i vardagen.

 15. Såväl politiker
  som akademiker och praktiker-

 16. -pratar om omvandlingen som sker nu.

 17. Det pratas om digitalisering
  som en katalysator och motor-

 18. -för samhällsutveckling. Det låter
  väldigt positivt och grandiost-

 19. -men det händer nu,
  och det inbegriper-

 20. -möjligheter, utmaningar,
  risker och spänningar.

 21. Det är inte en oproblematisk process,
  och vi vet inte så mycket om den.

 22. Vi måste förstå den bättre.
  Jag ska försöka bidra i dag-

 23. -till att vi förstår lite bättre
  vad som händer med vårt samhälle.

 24. Det har skrivits om omvandlingen
  av Digitaliseringskommissionen-

 25. -i de betänkanden de har lämnat in
  till regeringen.

 26. Bara det som förändras. Vi kommer
  att se ökade volymer av information-

 27. -som vi kan använda.

 28. Vi har system och verktyg
  för att spara, samla in och använda-

 29. -den här informationen för olika
  syften i samhällets organisation.

 30. Det finns inget liknande sen
  tidigare. Det är totalt nytt för oss.

 31. Och vad är det som förknippas
  med den här informationsoceanen?

 32. Hur kan vi hantera den?
  Vilka problem uppstår?

 33. Det är totalt nya förutsättningar för
  företag, myndigheter och medborgare-

 34. -att fungera i ett samhälle.
  I vardagen, för var och en av oss-

 35. -innebär det helt nya förutsättningar
  och villkor för hur vi löser problem-

 36. -när vi har kraftfulla verktyg
  att hantera informationsvolymen.

 37. Men också om vi tänker
  på hur vi relaterar till varandra-

 38. -i det civila samhället,
  på arbetsplatsen-

 39. -i relation till politiker
  och tjänstemän.

 40. Hur litar vi på varandra?
  Det är en helt ny situation i dag.

 41. Det finns så mycket information
  om oss-

 42. -som vi är medvetna om
  och inte alls medvetna om.

 43. Vi kan bara spekulera
  i vad min granne vet om mig-

 44. -eller mina kolleger, chefer,
  handläggare på Försäkringskassan.

 45. Det påverkar direkt
  tillitsrelationen mellan oss.

 46. Vi har en helt ny situation i dag,
  men också interaktionen mellan oss.

 47. Vi har potenta
  kommunikationsplattformar-

 48. -och teknik som ger oss möjlighet att
  nå varandra när som helst på dygnet-

 49. -och få bakgrundsinformation
  om processer och beslut.

 50. Hur interagerar vi
  med politiker och tjänstemän?

 51. Det som Elin har pratat
  så intressant om före mig.

 52. I organisationstänk när vi närmar oss
  hur politiker och tjänstemän-

 53. -tänker i en arbetsorganisation
  pratas det mycket om möjligheter-

 54. -med digitaliseringen när man lyckats
  förändra organisation och metoder.

 55. Det pratas om tidsoptimering
  och transaktionskostnader-

 56. -för vi kan kommunicera snabbare
  och effektivare-

 57. -om vi hanterar tekniken
  på ett bra, effektivt sätt.

 58. Inte bara möjligheten att kommunicera
  inom organisationer och samhället-

 59. -men också baserat
  på evidens och kunskap.

 60. Det går inte att säga "jag har inte
  hunnit få informationen med post".

 61. Det går inte att komma undan brist på
  information. Informationen finns där.

 62. Det finns en norm att man förväntas
  ta del av informationen snabbt-

 63. -för att vara förberedd inför samtal
  i olika arbetssituationer.

 64. Det läggs på en förväntan att det
  blir bättre kvalitet och transparens-

 65. -när man bedriver
  offentliga tjänster.

 66. Det blir bättre beslutsfattande
  och processer-

 67. -när man har mer kunskap
  och bättre informationsprocessande-

 68. -och bättre kunskap om befolkningen
  för att kunna ta bättre beslut.

 69. Men man hoppas också att
  kunskapsbasen och potentialen-

 70. -som ges av informationstekniken
  kan bidra med kunskap-

 71. -för de centrala samhällsutmaningar
  som finns i dag-

 72. -i välfärden, sjukvården,
  äldrevården, utbildning-

 73. -på arbetsmarknaden,
  hälsa och klimat.

 74. Elin pratade om det lokala och
  globala. Där ser vi att det finns-

 75. -en reflektion
  av de globala utmaningarna-

 76. -med klimat och åldrande samhällen
  och migrationsutmaningar.

 77. De reflekteras ända ner
  i den lokala politiken-

 78. -där kommunerna har fått hantera
  mycket den senaste tiden.

 79. Hur kan man använda digitaliseringen
  som katalysator och möjliggörare-

 80. -för att kunna ta bättre,
  mer effektiva beslut-

 81. -och bemöta dessa utmaningar
  som kommer från global nivå-

 82. -men måste lösas lokalt också.

 83. Här har jag hämtat två ledord
  för regeringen på nationell nivå-

 84. -de senaste tio åren-

 85. -när de förra regeringarna har jobbat
  med digitaliseringspolitiken.

 86. "Sverige ska vara bäst på att använda
  digitaliseringens möjligheter."

 87. Man satsar på att göra Sverige
  till en av de mest kunniga-

 88. -som ska kunna se dessa möjligheter
  och materialisera dem i praktiken.

 89. I den nyare visionen har man tagit in
  hållbarhetsperspektivet-

 90. -med tanke på utmaningarna
  vi ser i dag.

 91. Digitaliseringen sker inte
  för sin egen skull.

 92. Det kanske är kontroversiellt att
  säga så, men den sker i en kontext.

 93. Digitaliseringen hjälper till
  att lösa befintliga problem.

 94. Det är hållbarhetsfrågor.
  Man vill tänka på möjligheter-

 95. -men också för att ha
  ett hållbart samhälle.

 96. Vi går vidare.
  Sverige har väldigt höga ambitioner-

 97. -att jobba med dessa möjligheter-

 98. -och rankas högt
  i internationella jämförelser.

 99. Sverige är en avancerad demokrati som
  använder digitaliserade lösningar-

 100. -väldigt brett och intensivt.

 101. I min avhandling pratar jag-

 102. -om hur man definierar
  ett avancerat digitalt samhälle-

 103. -utifrån Sveriges
  och liknande länders framkant-

 104. -jämfört med andra länder-

 105. -i förhållande till hur många som har
  datorer i hemmet, använder internet-

 106. -hur många myndigheter som har
  digitaliserat sina tjänster.

 107. Sverige är en av de högst rankade.

 108. Man har genom mätningar kunnat se
  att det finns en bra infrastruktur-

 109. -både för företag och medborgare
  och offentlig sektor.

 110. Medborgares användning av internet
  och digitala plattformar är hög.

 111. Man har också kunnat visa
  att det finns en växande arbetskraft-

 112. -med avancerad IKT-kompetens.
  Det finns en tydlig efterfrågan-

 113. -att alla som anställs
  har en bred och avancerad kunskap-

 114. -om att använda IT
  på arbetsplatserna.

 115. Men det finns utmaningar
  som vi måste jobba med.

 116. Det är det digitala
  offentliga Sverige.

 117. Hur vi skapar en bra infrastruktur
  tekniskt och kompetensmässigt-

 118. -och resursmässigt för att det ska
  jobbas med digitala tjänster-

 119. -på alla nivåer i Sverige,
  inte bara i vissa kommuner.

 120. Vår strävan är att alla medborgare
  ska ha en likvärdig tillgång-

 121. -till effektiva
  och transparenta e-tjänster-

 122. -som är likvärdiga i hela landet-

 123. -utan stora skillnader vilka
  e-tjänster man har tillgång till.

 124. Det man har kunnat hitta
  i rapporter och studier-

 125. -är att inom offentliga tjänster
  i Sverige-

 126. -finns det svårigheter att samordna
  förvaltningen på olika nivåer.

 127. Det finns ett behov
  av bättre samordningsmodeller-

 128. -för att hålla dessa nivåer kopplade.

 129. Det finns svårigheter
  att hitta gemensamma lösningar.

 130. Det jobbas mycket i stuprör
  i nationella myndigheter-

 131. -men också regionalt och i kommuner.
  Det jobbas horisontellt-

 132. -och i stuprör. Men det behövs ett
  annat tänk om gemensamma lösningar-

 133. -som funkar över gränser.
  Det måste man jobba mer med.

 134. Det har skrivits mycket och jämförts-

 135. -när det gäller gemensam
  digital infrastruktur-

 136. -som kostar så mycket
  och kräver så mycket resurser.

 137. Man har kunnat jämföra
  med våra nordiska grannar.

 138. X-road i Finland och Altinn i Norge.

 139. Då har man kunnat jämföra med Sverige
  och det finns en lucka där.

 140. Vi borde kunna ha nåt liknande
  i Sverige för våra medborgare.

 141. Där jobbas det uppifrån
  med att förbättra-

 142. -det digitala offentliga i Sverige.

 143. Bland de utmaningarna
  vi har tittat på-

 144. -både på informatik och i samverkan
  med olika discipliner-

 145. -är informationssäkerhet
  fortfarande en fråga.

 146. Eftersom det handlar
  om stora mängder data-

 147. -och det handlar om olika nya verktyg
  som hanterar den här informationen-

 148. -så är informationssäkerhet alltid på
  tapeten och högt på att göra-listan-

 149. -att jobba med det. En annan utmaning
  är integrerade IT-system.

 150. Väldigt många jobbar med egna
  lösningar, speciellt kommuner.

 151. Vi har så stor variation hur det
  jobbas i kommuner med egna lösningar.

 152. Där behöver vi ha en bättre samlad
  lösning hur vi kan hantera det.

 153. Det är ett stort tekniskt problem.

 154. Ineffektiva finansieringsmodeller.

 155. Man har sett att kommuner fortfarande
  går på de finansieringsmodeller-

 156. -som har varit giltiga i många år.

 157. Man måste ju ändra på den tanken.
  Hur ska man bygga upp sina budgetar?

 158. Hur ska man ändra inom budgetposterna
  och fördela resurserna man har?

 159. För att kunna leverera-

 160. -och få dessa IT-system
  på plats och fungerande.

 161. Detta behöver tänkas om, hur vi
  finansierar de olika förändringarna-

 162. -som kommer med digitaliseringen
  av tjänster.

 163. Man har också sett hur det jobbas
  med politiken lokalt i kommuner-

 164. -så har vi kunnat se att det finns
  många konkurrerande prioriteringar-

 165. -där IT-politiken kommer
  som ett eget litet område-

 166. -men den är inte integrerad för att
  kunna ändra om alla politikområden.

 167. Så att digitaliseringen verkligen
  förändrar hela organisationen-

 168. -och inte ses som ett eget område.

 169. Sen har vi tillgång till kompetens.
  Det är högst relevant för kommunerna-

 170. -som redan har svårt att få tillgång
  till specialkompetens.

 171. För många jag pratat med är politiker
  och tjänstemän den största frågan:

 172. Hur får vi tillgång till duktiga,
  IT-kunniga politiker och tjänstemän-

 173. -som kan hantera detta
  smidigt och effektivt.

 174. Samtidigt är ett tydligt resultat
  i vår studie-

 175. -behovet av att tänka nytt
  om samarbeten inom kommunen.

 176. Den sista punkten är att behovet att
  tänka nytt om samarbete över nivåer-

 177. -mellan kommuner, regioner
  och myndigheter.

 178. Det behöver tänkas om
  hur vi lägger upp det-

 179. -och skapar nya gemensamma policyer
  och nya projekt-

 180. -så att det blir hållbara lösningar.

 181. De gamla styrningsmodeller som har
  fungerat kanske behöver tänkas om-

 182. -och att man prövar nåt nytt.

 183. Jag tänker nu hämta lite exempel
  för en kartläggning som vi har gjort-

 184. -om samarbete om regional digital
  agenda här i Östergötland.

 185. Vi har gått ut med en enkät.

 186. Vi har också besökt kommunstyrelser
  här i Östergötland-

 187. -och intervjuat kommunpolitiker
  och tjänstemän om digitalisering.

 188. Jag ska presentera resultat
  av kartläggningen-

 189. -om utmaningar, behov och samarbeten
  som kommunerna själva upplever det-

 190. -och regionaktörer-

 191. -såsom länsstyrelsen, regionen
  och kommunförbundet Östsam-

 192. -som nu har
  en lite annan organisation.

 193. När vi gjorde undersökningen
  var det fortfarande uppdelat så.

 194. Några huvudsakliga slutsatser
  i den här kartläggningen-

 195. -är att den största
  gemensamma utmaningen-

 196. -både för Linköping och Norrköping,
  de större kommunerna-

 197. -och resten av kommunerna...
  Vi har delat upp dem i grupper.

 198. Det gemensamma är att inom e-hälsa
  är de största utmaningarna.

 199. Där ser vi också en förändring-

 200. -då kommunerna får fler vårduppdrag.

 201. Mycket av kommunernas tjänster
  kopplar till hälsovårdsfrågor-

 202. -som också regionen ansvarar för.
  Mycket gränser suddas ut.

 203. Det finns ett stort samarbetsbehov
  mellan region och kommuner.

 204. Hur ska man adressera det? Bredband
  var också fortfarande en stor fråga.

 205. Det var 2014-2015
  som vi pratade med dem.

 206. Det är möjligt att bredbandet
  nu har spridit ut sig bättre-

 207. -och fått bättre kvalitet.
  Upphandling och det juridiska...

 208. De juridiska frågorna...

 209. Det var en väldigt stor fråga:
  hur ska vi fånga in-

 210. -hur vi upphandlar nya leverantörer
  av e-tjänster-

 211. -som t.ex. driver olika plattformar,
  vad innebär det för kommunens arbete?

 212. Upphandlingar var en stor fråga, men
  också medborgarnas kunskap och vana.

 213. Det var gemensamt för alla kommuner.

 214. Det behövdes ökad kunskap för att
  medborgarna ska använda mer digitalt-

 215. -i interaktionen med politiker och
  tjänstemän och att använda tjänster.

 216. Om vi tittar på mindre
  och krympande kommuner...

 217. Mina kolleger på CKS har myndat
  termen "krympande kommuner".

 218. Det är de kommuner som förlorar
  invånarantal. Folk flyttar därifrån.

 219. Både invånare och företag.
  Det blir en negativ trend för dem-

 220. -och ett stort problem att hantera
  nu och i framtiden.

 221. Det är de kommunerna
  som behöver mest stöd.

 222. De har störst omedelbara utmaningar.

 223. Dels att få ihop resurser
  i termer av kunskap, tid och nytta.

 224. De har en speciell sits.
  De har systemiska problem.

 225. När man lägger på de digitala behoven
  och kraven som ställs i dag-

 226. -hur ska de hanteras? Utmaningarna
  är stora för de kommunerna.

 227. De tretton kommunerna
  har lite olika inställningar-

 228. -när de går in
  i digitaliseringsarbetet.

 229. Vi ser hos de två största men också
  hos de mindre, bland annat Mjölby-

 230. -en säker och positiv inställning.

 231. De är hoppfulla
  och söker möjligheter-

 232. -och lägger upp en organisation
  för att arbeta med möjligheter-

 233. -på ett mer proaktivt sätt
  än den andra gruppen-

 234. -som var mycket mer avvaktande,
  kritiska och osäkra-

 235. -i hur de ska gå in i omvandlingen
  och var de ska börja digitalisera.

 236. Många av de kommunerna
  hade inga e-tjänster alls.

 237. De hade en hemsida
  men hade inte börjat digitalisera.

 238. Då är frågan: Var ska man börja?
  Var finns det mest nytta?

 239. Och att inse att...

 240. Digitaliseringen, när vi pratar om
  möjligheter och utmaningar...

 241. Möjligheterna är lösningar
  och tillämpningar.

 242. Men de måste kunna förstås och
  tillämpas i kommunens kontext.

 243. Det kräver kunskap, tid och resurser-

 244. -för att förstå hur olika lösningar
  passar in organisationen-

 245. -och om man behöver hjälp, vilken typ
  av hjälp och samarbeten behövs-

 246. -för att kunna... Det var en utmaning
  för den andra gruppen-

 247. -som var väldigt kritiska och osäkra.

 248. De två inställningarna
  ger olika prioriteringar.

 249. Är man proaktiv
  söker man efter möjligheterna.

 250. Då prioriteras det.
  De har också mer drivna IT-strateger-

 251. -som är med på mötena
  med ledarskap och politiker.

 252. Jämfört med de avvaktande kommunerna
  där det knappt fanns nån IT-strateg.

 253. Där var det ju en väldigt...

 254. Det fanns inte nån strateg
  eller digitaliseringspolicy.

 255. Där fanns det svårigheter att jobba
  på det, mer samlat och målinriktat-

 256. -med digitaliseringsförändringar.

 257. Ett annat resultat är innehållet
  i den regionala digitala agendan.

 258. Det var en samverkan, och det var
  tanken att målen i agendan-

 259. -ska vara förankrade i kommunerna.
  Att man ska ha målen tillsammans.

 260. Då har man sett
  genom vår kartläggning-

 261. -att de upplever
  att agendan är relevant-

 262. -och att prioriteringarna i agendan
  var relevanta för kommunerna.

 263. Men det behövdes fokus på ansvars-
  områden, nytta och samverkansformer.

 264. Dessa tre element är nästa steg,
  hur man går till nästa steg-

 265. -när man ska implementera agendan.

 266. Hur ska den relatera till kommunens
  egna digitala arbete och politik?

 267. Där fanns det glapp
  hur man jobbar med dessa dokument-

 268. -för att sedan mynna ut i konkreta
  projekt, budget och så vidare.

 269. Här är lite exempel
  från kartläggningen.

 270. Ni känner igen de gemensamma
  samverkansområdena.

 271. E-hälsa och bredband var två
  väldigt tydliga i alla kommuner.

 272. Sen är det lite specifikt
  utifrån storleken.

 273. Vi har tagit Linköping och Norrköping
  för sig, och sen resten.

 274. I Linköping samverkades det mycket-

 275. -kring öppna data, digital
  delaktighet och kompetens-

 276. -och utbildning och skola.

 277. Många företag var involverade
  som aktörer.

 278. I de mindre kommunerna
  med mindre företag i samverkan-

 279. -är det mer kommunerna emellan
  som samverkan, eller t.ex. ITSAM-

 280. -som är ett kommunnätverk
  bland fem kommuner i Östergötland.

 281. Där jobbades det mycket med vilka
  tjänster som ska digitaliseras.

 282. De såg också fram emot
  en gemensam e-plattform-

 283. -som kom upp gång på gång
  i intervjuer.

 284. Kommunerna efterfrågar
  en gemensam e-plattform.

 285. Det var väldigt viktigt för dem.

 286. Nästa exempel är frågan
  om specifika förutsättningar.

 287. Alla har olika förutsättningar
  för att genomföra digitalisering.

 288. I Östergötland har vi de två större
  och mindre grupper.

 289. Även där finns en variation lokalt.

 290. Bland de större städerna
  finns en god ekonomi-

 291. -med medel avsatta
  för digitalisering.

 292. Det finns en robust IT-organisation
  med drivna IT-strateger.

 293. De är öppna för nya lösningar och har
  en tradition av IT-utveckling-

 294. -ett starkt samarbete med näringsliv
  och kompetens knutet till det.

 295. I mindre kommuner
  finns det små resurser.

 296. Resursbilden ser annorlunda ut.
  IT-kostnader upplevs som stora.

 297. Prioritering av resurser
  i förhållande till andra behov.

 298. De måste prioritera kärnverksamheten.

 299. De måste ha personal till utbildning-

 300. -och personal som inte
  är utbränd i äldreomsorgen.

 301. Man ser det som kärnan-

 302. -men det finns ett stort glapp
  att kunna koppla möjligheter.

 303. Det jobbas fortfarande på hur man kan
  koppla möjligheter till kärnuppdrag-

 304. -eller den allmänna och särskilda
  kompetensen som Elin lyfte upp.

 305. Samtidigt tycker några kommuner
  att de är små-

 306. -och gillar att jobba direkt
  med medborgarna.

 307. "Varför ha digitala plattformar
  när vi kan träffa dem direkt?"

 308. "Vi behöver inte e-tjänster,
  för vi kan träffa dem direkt."

 309. Då håller tiden på att ta slut.

 310. Områdena där IT-frågor
  aktualiseras...

 311. Det var viktigt för dem
  att veta i vilka sammanhang-

 312. -som IT-frågorna aktualiseras
  för att se kedjan.

 313. Hur kopplar man möjligheter och
  utmaningar till kärnverksamheten?

 314. I större städer gäller det barn-
  omsorg, äldrevård, socialförvaltning.

 315. Där ser vi de första
  digitala tjänsterna.

 316. Där har det jobbats längst
  med att digitalisera tjänster.

 317. När det gäller... Det är samma sak.
  Ni ser de här ellipserna.

 318. Ungefär samma områden
  pratar mindre kommuner om-

 319. -med lite olika variationer.

 320. Här är den sista bilden jag
  vill visa. Det är mycket text.

 321. Det är en samlad bild av utmaningar,
  organisationsbehov-

 322. -och medborgarnas behov. Där ser vi
  de här som jag har selekterat.

 323. Upphandlingar är en av de viktigaste
  eller gemensamma utmaningarna-

 324. -för alla kommunerna. Det behövs
  mycket arbete, stöd och resurser.

 325. För de små är det viktigt
  att arbeta med nyttan.

 326. Hur man utifrån de lösningar
  som finns-

 327. -där andra kommuner gjort olika
  e-tjänster och plattformar-

 328. -hur man kan koppla det
  till egna kontexten.

 329. Hur kan man... Är detta nåt för oss
  eller ska vi vänta helt och hållet-

 330. -och jobba i samverkan
  för att utveckla nåt gemensamt-

 331. -för att prata om nytta?
  Inte inom kommuner och stuprör-

 332. -inom de olika tjänsteområdena,
  men att man pratade mer i nätverk-

 333. -tvärs över organisationer
  i kommunen-

 334. -men också mellan kommuner,
  region och myndigheter.

 335. Där krävs andra organisationsmodeller
  för hur man ska jobba med nyttan-

 336. -hos olika digitala lösningar
  för kommuner.

 337. För det har ju hela tiden påpekats-

 338. -att det är viktigt att inte jobba
  med väldigt individuella lösningar.

 339. -utan med lösningar i samverkan
  som är gemensamma för alla.

 340. För medborgarna handlar det
  om kunskap och vana att kommunicera-

 341. -i alla kommuner oavsett storlek.
  Det krävs att arbeta kontinuerligt-

 342. -med att medborgarna är kunniga-

 343. -och har förmåga att använda
  digitala verktyg-

 344. -och att det finns infrastruktur
  så att tjänsterna faktiskt används-

 345. -frekvent och på ett effektivt sätt.

 346. Med denna sista bild
  vill jag säga tack-

 347. -och hoppas att jag inte
  har pratat för snabbt.

 348. Det lilla jag har sagt kan bidra
  till att förstå lite bättre-

 349. -vad omvandlingen innebär
  för kommuner och vår vardag. Tack.

 350. Textning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Digitaliseringens omvandling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mariana S Gustavsson, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser om digitalisering inom offentlig sektor. Vad ser man för utmaningar och möjligheter? Och hur arbetar man för att skapa utveckling? Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap
Ämnesord:
Databehandling, Datorer, Digitalisering, Förvaltning, Offentliga sektorn, Samhällsvetenskap, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den politiska geografin under omförhandling

Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Bo Persson, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Borde vi ha färre kommuner?

Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar utifrån aktuell forskning. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den lokala politikens digitala utmaningar

Under valrörelsen 2018 användes digitala medier på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Digitaliseringens omvandling

Mariana S Gustavsson, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser om digitalisering inom offentlig sektor. Vad ser man för utmaningar och möjligheter? Och hur arbetar man för att skapa utveckling? Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Utveckling och välfärd i krympande kommuner

Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, berättar om aktuell forskning. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Lokal attraktionskraft

Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Idag är EU, staten, regionerna och kommunerna involverade i att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Så kan fördjupande journalistik lyftas digitalt

Anna Careborg och Mark Malmström på Svenska Dagbladet visar konkreta förslag på digitala verktyg som även redaktioner med små resurser kan använda för att få den fördjupande journalistiken att lyfta. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning