Titta

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Om UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Föreläsningar och samtal från "Att bygga stad för ungas aktiviteter" - ett nationellt stadsbyggnadsseminarium med tema unga i staden. Här presenteras och diskuteras framgångsrika metoder för att etablera kultur och idrott i stadsbyggandet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Till första programmet

UR Samtiden - Att bygga stad för unga : Panelsamtal - att bygga stad för ungas aktiviteterDela
 1. Det handlar mycket om
  att möta ungdomarna.

 2. Att hitta arenor
  där man kan involvera ungdomarna-

 3. -i det här samhällsbygget.

 4. Fint! Jag tänkte så här:
  Vi börjar med Anders från Boverket.

 5. Den relevanta frågan är:
  varför är vi här?

 6. Varför är det angeläget
  att lyfta temat som vi har i dag?

 7. När jag pratar om Boverkets frågor
  och om vad vi egentligen jobbar med-

 8. -brukar jag ta upp den ekonomiska,
  sociala och ekologiska hållbarheten.

 9. I staden samlas de här sakerna.

 10. Vi har en tendens i samhället att
  ägna oss åt EN sak. Det är lättare.

 11. När vi ska bygga staden måste vi
  jobba med den från flera perspektiv.

 12. Därför är det viktigt.

 13. Samhällsbyggande är ett stort
  grupparbete, vad man än ska göra.

 14. Det är ett samarbete på tvären
  om det ska lyckas.

 15. Tvären mellan myndigheter
  och olika förvaltningar i staden.

 16. Vad du än gör ska det hänga ihop. Man
  måste ha med sig olika perspektiv.

 17. Det är jätteviktigt.

 18. Det är en viktig uppgift
  för oss att förklara:

 19. Det är en sak att planera nåt
  och en sak att genomföra det.

 20. Det kan vara svårt. Man har goda idé-
  er, men det blir inte som man tänkt.

 21. Ibland blir det bra, men inte
  när man ska förvalta det i tiden.

 22. Är det nåt som är svårt att få pengar
  för så är det förvaltning.

 23. Man vill ha nya projekt, men hur ser
  vi till att det håller över tiden?

 24. De tre perspektiven och perspektiv
  i tiden är viktigt för att lyckas.

 25. -Tack.
  -Det är vad jag ser.

 26. Marina, vad säger du?

 27. Vi inom idrotten och kulturen
  är samhällsbyggare.

 28. Inte i den hårda meningen,
  men det mjuka möter det hårda.

 29. Vi behöver en plats, och är en
  förutsättning för det goda samhället.

 30. Det är viktigt för oss
  att vi är med i processerna.

 31. Vi behöver komma med
  så det blir den där platsen.

 32. Vi ser effekterna
  när vi inte funnits med.

 33. Ekonomiskt är det inte försvarbart
  att kasta in en lokal i efterhand.

 34. Vi behöver ytan.

 35. Vi för talan både för idrotten
  och inte minst för folkhälsan.

 36. Då behövs det finnas en möjlighet
  till möte på olika sätt-

 37. -och ytor för rörelseglädje. Det är
  väldigt viktigt att vi finns med-

 38. -som en lika viktig del som andra
  när det planeras.

 39. Nu kommer vi prata rätt mycket
  om de offentliga miljöerna.

 40. De är viktiga för att skapa det
  sammanhållna samhället där vi möts.

 41. Vi måste fundera på hur vi använder
  det offentliga rummet.

 42. Det här är ett bidrag till
  att skapa förutsättningar.

 43. Robert, kulturperspektivet.

 44. Jag vill instämma
  i mycket av det som har sagts.

 45. Vi vet att på fritiden betyder kultur
  och idrott mycket för ungdomar.

 46. Apropå perspektiv: det handlar mycket
  om att möta ungdomarna-

 47. -och att hitta arenor
  där man kan involvera ungdomarna-

 48. -i det här samhällsbygget.

 49. I Stockholm har vi ungdomsråd
  ute i de olika stadsdelarna.

 50. De tror jag är en nyckelgrupp
  i det här.

 51. Sen vill jag peka på
  att i Stockholm har man nu lagt-

 52. -en rejäl tyngd på kultur och idrott-

 53. -genom att i den senaste
  översiktsplanen för ett år sen-

 54. -lyfta fram hur viktigt det är-

 55. -att de här aspekterna tillgodoses
  när staden växer.

 56. För kulturens del har vi fått
  ett stadsövergripande uppdrag-

 57. -att utveckla strategier
  för kulturen i Stockholm.

 58. Ett av de allra viktigaste är
  att hitta in i de här processerna-

 59. -och hitta koncepten för
  att kunna genomföra det du talar om.

 60. Tack. - Eva, regionens perspektiv.

 61. Jag tänker, som ni alla,
  på vikten av processer-

 62. -planarbeten och att tänka tidigt.

 63. Jag representerar en region
  som växer så det knakar.

 64. Vi är 2,2 miljoner invånare. 2050 har
  vi vuxit med 50 % till 3,5 miljoner.

 65. Vi har en nyligen antagen regional
  utvecklingsplan som vi ska följa.

 66. Vi har en kulturstrategi som lyfter
  som ett av sina insatsområden-

 67. -hur kulturmiljöer kan bli en
  integrerad del av stadsplaneringen.

 68. Ett sånt här möte
  kan lyfta den typen av frågor.

 69. Jag tänker också...
  Du nämner tid, Anders.

 70. Jag tänker på
  det oförutsägbara också.

 71. Det borde vara
  en av våra väldigt stora utmaningar.

 72. Hur planerar vi
  för det oförutsägbara?

 73. Våra horisonter är ju extremt långa.

 74. Vad vet vi om ungas aktiviteter
  2050, 2060, 2070?

 75. Det är en närmast filosofisk fråga.

 76. Det behöver finnas med i våra samtal,
  att planera för det oförutsägbara.

 77. För den mänskliga kreativitet
  som vi vet finns-

 78. -och som kommer att ta sig andra
  uttryck om tio, tjugo, trettio år.

 79. Att ha det perspektivet med.

 80. Det där är ju väldigt viktig.
  Vi inom idrotten-

 81. -landar mycket i det traditionella
  och det vi vet.

 82. Vi kan ställa frågan så det inte blir
  nån öppning för nåt oförutsägbart.

 83. Vi är inlåsta i det. Det är problem-
  atiskt. Det rör svåra processer.

 84. De är bra,
  för det blir eftertänksamt-

 85. -men de hindrar att det blir
  oförutsägbart och kreativt.

 86. Robert.

 87. Flexibilitet är ett nyckelord
  i väldigt mycket av det här.

 88. Det är omöjligt
  att planera för det oförutsägbara-

 89. -men man kan titta
  på framtidsperspektiv.

 90. Men att skapa flexibilitet
  att förändra och utveckla saker-

 91. -är jätteviktigt.

 92. Bra medskick. Innan vi släpper upp
  Helena på scenen:

 93. Vad skulle ni önska
  att den här dagen gav er-

 94. -till arbetet framöver?
  Vi kan börja med dig, Eva.

 95. Jag hoppas att det blir
  en inspiration för oss alla.

 96. Att jobba vidare över de här stup-
  rören. Att tänka mer horisontellt.

 97. Kultursektorn
  har mycket att bidra med.

 98. Vi talar om kulturdriven tillväxt.

 99. Vi är processledare. Vi kan komma
  med andra infallsvinklar.

 100. Konstnärer ser skönhet
  där andra ser kaos.

 101. Nyttja kultursektorn, tänker jag,
  i planeringsarbetet.

 102. Robert, vad önskar du dig i dag?

 103. Såna här dagar är fantastiska.
  Jag lär mig så himla mycket.

 104. Det är vad jag önskar mig av dagen.

 105. Att ta del av alla erfarenheter
  som finns samlade här är en ynnest.

 106. Vi har stått och sagt det
  här på morgonen.

 107. Det är fantastiskt att så många
  kommer, och att vi har den här mixen.

 108. Ofta står vi hand i hand och säger:
  "Vi vet att det här behövs!"

 109. "Var är de? De kommer inte!"

 110. Vi måste prata samma språk. Möten
  är viktiga för att det ska bli så.

 111. Ju mer vi möts desto bättre
  kommer det att flöda i processerna.

 112. Det ser jag fram emot i dag:
  mycket inspiration.

 113. Jag tänkte också på inspiration. En
  fråga som snurrar i mitt huvud är:

 114. Barn och unga, hur blir de en röst
  både nu och framåt?

 115. Hur kan de vara med och bidra-

 116. -och känna att de har
  en påverkansmöjlighet över tid?

 117. Goda exempel på hur man har löst det
  kan vara bra för oss att ta med.

 118. Fint! Tack så mycket.

 119. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Panelsamtal - att bygga stad för ungas aktiviteter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett panelsamtal med olika perspektiv på stadsbyggnad. Medverkande: Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, Marina Högland, idrottsdirektör i Stockholm, Robert Olsson, kulturdirektör i Stockholm, och Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. Moderator: Carlos Rojas. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Ämnen:
Bild > Konsthistoria > Arkitektur, Samhällskunskap
Ämnesord:
Arkitektur, Bebyggelsesociologi, Samhällsvetenskap, Sociala strukturer, Sociologi, Stadsplanekonst, Stadsplanering (estetik), Stadssociologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Panelsamtal - att bygga stad för ungas aktiviteter

Ett panelsamtal med olika perspektiv på stadsbyggnad. Medverkande: Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, Marina Högland, idrottsdirektör i Stockholm, Robert Olsson, kulturdirektör i Stockholm, och Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. Moderator: Carlos Rojas. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Introduktion av riksarkitekten

Landskapsarkitekten Helena Bjarnegård blir Sveriges första ordinarie riksarkitekt. Hon har tidigare arbetat som stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Här ger hon en introduktion till rollen och vilka målsättningar som ligger i Bokverkets uppdrag, det arkitekturpolitiska målet och hur barn och unga kommer in i det arbetet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Barnens röst i stadens rum

Lars Jonsson och Barbara Ekström från Göteborgs stad berättar om Stadens rum, ett forum som har utgjort ett kreativt växthus för att undersöka olika konstuttryck och kulturyttringar i stadsbyggandet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Fokus Skärholmen

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, berättar om projektet som ska utmynna i nya bostäder, stärka det lokala perspektivet och en socialt hållbar stadsutveckling. Carlos Rojas, utredare Sweden Research, berättar om en fördjupningsstudie som legat till grund för vad man ska ta hänsyn till i projektet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Inkluderande aktivitetsplatser

Det har byggts många offentliga aktivitetsytor i svenska städer det senaste decenniet. Många av dessa domineras dock av en brukargrupp, främst killar. Karin Book, doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap, berättar om projektet Equalizer och diskuterar hinder och möjligheter för aktivitet i det offentliga rummet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Rotterdam bygger för framtiden

För några år sedan var hamnstaden Rotterdam riktigt illa ute. Drogmissbruk och kriminalitet, hög arbetslöshet och ett rykte om sig attraherade fler med missbruksproblematik. Denis Wiering, programchef för ungdomsstrategi i Rotterdam, berättar om hur man förändrade situationen och genom sociala satsningar och innovativ arkitektur skapades en stad med fokus på talangutveckling, hälsa och säkerhet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & bild

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kina om Kina - syntolkat

Kultur för miljarder

Kinas litteratur och dess blomstrande filmindustri. I Hengdiang byggs ett kinesiskt Hollywood. Möte med regissören Eva Jin. De kinesiska författarna brottas med censur. Tabu är massakern på Himmelska fridens torg och Det stora språnget. Yan Lianke har dock brutit mot förbudet i sin roman ”Fyra böcker.” Vi möter också den unga författarinnan Jiang Fangzhou.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Graffitimålaren

Graffitimålaren Apher har börjat göra sig ett namn inom graffitivärlden. Han är 15 år och brinner för sin konstart. Trots att samhället har bekämpat graffitin, kallat den för klotter och skadegörelse och utövarna har straffats, dör graffitin inte ut. Tvärtom, nya generationer av graffitiutövare tillkommer hela tiden. Vad är det som driver Apher att trotsa lagen? Här berättar han om hur det är att vara graffitikonstnär, om när han blev tagen av polisen, och vi får följa med från skiss till färdig graffitimålning.