Titta

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Om UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Föreläsningar och samtal från "Att bygga stad för ungas aktiviteter" - ett nationellt stadsbyggnadsseminarium med tema unga i staden. Här presenteras och diskuteras framgångsrika metoder för att etablera kultur och idrott i stadsbyggandet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Till första programmet

UR Samtiden - Att bygga stad för unga : Inkluderande aktivitetsplatserDela
 1. "Störning" innebär att tjejer-

 2. -går till aktivitetsytorna-

 3. -vid tidpunkter då killarna
  brukar dominera platsen.

 4. Tack. Trevligt att vara här.

 5. Jag kommer från Malmö universitet.
  Jag är kulturgeograf-

 6. -och är intresserad av rumsliga
  frågor, som stadsutvecklingsfrågor.

 7. Men jag jobbar sen 14 år tillbaka
  som lektor i idrottsvetenskap.

 8. Jag är intresserad av vad som händer-

 9. -där rumsliga frågor
  och idrottsfrågor möts.

 10. Jag ska prata
  om inkluderande aktivitetsplatser.

 11. Jag utgår från ett projekt vi har
  arbetat med i Malmö under några år.

 12. Projektet innehåller-

 13. -tre olika beståndsdelar,
  eller perspektiv.

 14. Det första är fysisk aktivitet.

 15. Det andra är platsen med fokus
  på offentliga aktivitetsytor.

 16. Det tredje är genusperspektivet.

 17. Jag kommer inte att prata om-

 18. -vad man menar med kön eller genus
  här i dag.

 19. De flesta vet väl
  att genus är det sociala könet.

 20. Vi börjar med några utgångspunkter
  för projektet.

 21. Som ni alla vet
  rör vi på oss för lite.

 22. I synnerhet ungdomar rör sig för
  lite. Det har nämnts tidigare i dag.

 23. Ser vi på befolkningen i stort slår
  svenskarna gärna sig för bröstet.

 24. I internationella undersökningar
  kommer vi väl ut.

 25. Vi verkar ha en befolkning som både
  idrottar och är fysiskt aktiv.

 26. Men det har skett ett trendbrott.

 27. Ungdomar i dag rör sig mindre
  än vad man gjorde tidigare.

 28. Flera undersökningar har visat det.
  Jag ska göra två nedslag.

 29. I fjol presenterades en undersökning-

 30. -som publicerades i en bok
  som Norberg är redaktör för.

 31. 1 700 elever i åk 5 och 8
  och i gymnasiets åk 2-

 32. -utrustades med accelerometer,
  alltså rörelsemätare.

 33. Endast 44 % av pojkarna
  och 22 % av flickorna-

 34. -når den rekommenderade mängden
  fysisk aktivitet-

 35. -med 60 min per dag.
  Det är låga siffror.

 36. Allra mest rör sig pojkar i åk 5 och
  minst rör sig flickor på gymnasiet.

 37. Ju äldre de blir
  desto mindre rör de sig.

 38. Pojkar rör sig mer än flickor.

 39. Det är inga vackra siffror
  och det blev inte bättre-

 40. -när Folkhälsomyndigheten
  publicerade de här siffrorna.

 41. De har låtit 11-, 13-, och 15-åringar
  svara på en enkät.

 42. De som inte rör sig i tillräcklig
  grad, alltså 60 minuter per dag-

 43. -är 86 %.

 44. Vi kan då räkna ut-

 45. -att endast 14 %
  rör sig minst en timme per dag.

 46. Pojkarna är mer aktiva än flickorna
  och de yngre mer aktiva än de äldre.

 47. Bland 15-åriga tjejer
  var siffran 9 %.

 48. 9 % rör sig tillräckligt.
  Det är en väldigt låg siffra.

 49. Det är snarlika siffror, jämfört
  med den tidigare undersökningen.

 50. Det är svårt
  att mäta fysisk aktivitet.

 51. Men ungdomar rör sig för lite,
  och i synnerhet flickor.

 52. Vi kan förklara det
  på flera olika sätt.

 53. Vi kan till det koppla
  att vi, det gångna decenniet-

 54. -har skett en nergång i aktiviteten
  i idrottsföreningar.

 55. Återigen är det särskilt tydligt
  bland flickor.

 56. Det har bl.a. den nationella
  undersökningen Ung livsstil visat.

 57. Folk rör sig för lite och inte är
  föreningsaktiva. Vad gör vi åt det?

 58. Kommuner runtom i Sverige
  har frågat sig-

 59. -hur de ska få befolkningen aktiv.

 60. Ett sätt har varit
  att bygga spontanidrottsplatser.

 61. Folk är inte lika intresserade av
  att vara aktiva i idrottsföreningar.

 62. Då får vi bygga ytor
  som lockar till aktivitet.

 63. Ytor för aktivitet är inget nytt-

 64. -men den här explosionen av
  aktivitetsytor började för 15 år sen.

 65. Det första man byggde
  var så kallade multisportplaner-

 66. -eller "kulan-anläggningar".

 67. Det är anläggningen
  uppe till vänster.

 68. Det är små bollplaner
  framför allt för fotboll-

 69. -men även med mål
  för andra aktiviteter.

 70. Dessa har sen följts
  av fullskaliga konstgräsplaner.

 71. Fotboll har ofta varit lösningen
  på alla problem.

 72. Alla vill spela fotboll.
  Det är så man får folk i aktivitet.

 73. De här ytorna är
  efterfrågade och använda-

 74. -men det är en ganska liten andel
  av ungdomarna som använder ytorna.

 75. Ofta är det pojkar i en viss ålder
  som redan är intresserade av fotboll.

 76. Det var ingen dålig satsning men man
  fick kanske inte med så många.

 77. Då funderade man ett varv och kom på
  att skateboard är populärt.

 78. Så då har det byggts skejtparker
  i var och varannan kommun.

 79. Där ser vi samma mönster. Det är
  populärt och de är efterfrågade...

 80. ...men når en ganska liten grupp
  av befolkningen - återigen pojkarna.

 81. När det blev populärt med kickbike
  fick vi med lite fler-

 82. -men då fick vi å andra sidan
  konflikter i skejtparkerna.

 83. Nästa trend är nog utegymmen.

 84. Utegymmen länkar till flera
  aktivitetstrender vi har sett.

 85. Intresset för att styrketräna,
  springa, power walka och cykla.

 86. Det kan kombineras med utegymmen.
  Där kan man stanna och styrketräna.

 87. Tittar vi på användarna av utegymmen
  så når man ut till fler.

 88. Åldersmässigt är det större spridning
  och könsbalansen är inte lika ojämn-

 89. -även om det varierar, beroende
  på var gymmen är lokaliserade-

 90. -och hur de är utrustade.

 91. Men totalt sett kan vi slå fast-

 92. -att de fysiska aktivitetsytorna
  domineras av killar.

 93. Fördelningen är 80/20 men det
  varierar beroende på anläggning.

 94. Det är mer än 80 % killar
  på bollytorna-

 95. -och de flesta skejtytor-

 96. -medan utegymmen är något jämnare.
  Men killarna dominerar.

 97. Det har uppmärksammats
  i kommunerna, bl.a. i Malmö.

 98. Där har man försökt bygga
  aktivitetsytor-

 99. -som vänder sig till tjejer i högre
  utsträckning, för att jämna ut.

 100. Rosens röda matta har redan nämnts.

 101. Där utvecklade man en aktivitetsyta
  och satte tjejerna i förarsätet.

 102. Även invigningen höll tjejerna i.
  En bra satsning...

 103. Det blev ingen traditionell
  idrottsyta, utan en mer blandad yta.

 104. Det finns möjlighet till bollspel,
  klättring samt parkour, och en scen-

 105. -men också sittytor
  där man kan socialisera.

 106. Så det är inte bara
  en fysisk aktivitetsyta.

 107. Det har följts av fler projekt,
  bl.a. Jämställda platser.

 108. Där har både tjejer och killar
  utvecklat lekfulla aktivitetsytor.

 109. Det genomgående är att det
  både finns sociala uppehållsytor-

 110. -och fysiska aktivitetsytor
  integrerade.

 111. Sen har man undersökt
  vem som använder ytorna-

 112. -och sett
  att killarna fortfarande dominerar-

 113. -även ytorna där tjejerna
  har suttit i förarsätet.

 114. Det är här projektet Equalizer
  tar sin utgångspunkt.

 115. Det är svårt att få till
  jämställda aktivitetsytor.

 116. Projektet Equalizer är finansierat
  av Vinnovas utlysning-

 117. -Normkritisk innovation.

 118. Utgångspunkterna är att killarna
  dominerar aktivitetsytorna.

 119. Det finns en demokratisk aspekt här.

 120. Offentliga ytor ska vara till för
  alla men lockar bara en liten andel.

 121. Det är inte alla killar,
  utan ett segment av dem.

 122. Det är en ekonomisk fråga.

 123. Det har investerats enorma summor
  i aktivitetsytor i våra kommuner.

 124. Når de inte ut
  till stora delar av befolkningen-

 125. -kan man diskutera investeringarna.

 126. Sen har vi folkhälsoaspekten.
  Vi rör oss för lite.

 127. Det finns flera argument för
  att nysta vidare i aktivitetsytorna.

 128. Syftet med Equalizer har varit-

 129. -att genom analys, dialog
  och genomförande av åtgärder-

 130. -utveckla existerande
  aktivitetsplatser till-

 131. -att bli mer jämställda
  och inkluderande.

 132. Det handlar inte om
  att bygga några nya platser-

 133. -utan om att utgå från
  alla investeringar som har gjorts.

 134. Det har byggts många aktivitetsytor.
  Hur kan vi skruva till dem?

 135. Kan vi göra nåt för att få dem
  mer inkluderande och jämställda?

 136. Att programmera om
  befintliga platser...

 137. Syftet har också varit att skapa
  grunden till en verktygslåda-

 138. -för inkluderande aktivitetsplatser.

 139. Vi vill identifiera hinder och
  åtgärder och samla i en verktygslåda.

 140. Man får ta lärdom av andra projekt
  och vårt eget.

 141. Verktygslådan är inte färdig. Vi
  lägger ner ett antal verktyg i den-

 142. -och sen får den fortsätta
  att fyllas på.

 143. Varför är projektet intressant
  och unikt?

 144. Dels handlar det om en samverkan.
  Det pratar man mycket om i dag.

 145. Det är viktigt.

 146. Det har varit samverkan
  genom hela projektet-

 147. -mellan forskare-

 148. -arkitekter i ett privat företag-

 149. -kommunala tjänstemän
  på Fritidsförvaltningen-

 150. -och inte minst brukarna.
  Det är ett samproduktionsprojekt.

 151. Här ser ni de som har medverkat,
  dock inte brukarna.

 152. Vi är två forskare
  - jag och Elisabeth Högdahl...

 153. ...som är doktor i etnologi
  och genusforskare i Lund.

 154. Emma Pihl och Åsa Samuelsson
  på Nygéns byter snart till Fojab-

 155. -men fortsätter i projektet.

 156. Malin Eggertz Forsmark på
  Fritidsförvaltningen i Malmö.

 157. Och brukarna...

 158. Vi jobbar med befintliga platser.
  Det gör projektet unikt.

 159. Små enkla och billiga insatser
  strävar vi efter-

 160. -inte stora mångmiljoninvesteringar.

 161. Tanken är att de ska vara lätta
  att underhålla och sprida.

 162. Det första steget var att mobilisera
  brukare, tjejer i det här fallet.

 163. Vi valde att jobba med tjejerna.

 164. Det är inte så lätt.
  Vi pratar om samverkan och dialog-

 165. -men var hittar man människor
  som vill medverka i projekt?

 166. Vi vände oss till existerande
  sammanslutningar för att nå ut.

 167. Det här är ett urval.
  Vi har inte nått ut till alla.

 168. Det hade varit drömmen att ha
  ett genomsnitt av alla Malmöbor-

 169. -men det har vi inte, utan vi
  använder oss av Tjejer i förening.

 170. De utvecklade Rosens röda matta och
  arbetar nu på Malmös stadsbibliotek.

 171. De är intresserade
  av den här sortens frågor.

 172. Det är framför allt tjejer
  med utländsk bakgrund.

 173. Samma gäller Möllans basement
  som är en annan organisation.

 174. Vi har vänt oss till ett
  allaktivitetshus på Lindängen-

 175. -där vi nådde något yngre tjejer.

 176. Sen har vi som arbetar i projektet
  använd oss själva som testpersoner-

 177. -så att vi har fått med
  vuxna kvinnor.

 178. På det sättet har vi fått
  en spridning på 11-52 år.

 179. Vi behövde ett antal platser för att
  samla in information och utvärdera-

 180. -och sen jobba med
  att hitta åtgärder.

 181. Tjejerna hjälpte oss hitta platser-

 182. -som de tyckte
  var intressanta för projektet.

 183. Det blev två utegym i Pildammsparken-

 184. -en multisportplan vid Möllevången-

 185. -och en multisportplan
  ute på Lindängen.

 186. Dessutom använde vi oss av
  sommarlovsaktiviteter på Ribersborg-

 187. -för att få lite erfarenhet
  och samla in material.

 188. När vi har testat åtgärderna har vi
  gjort det på multisportplanerna.

 189. Nästa steg är att hitta metoder för
  att få kunskap om var skon klämmer-

 190. -för att uttrycka det vetenskapligt.

 191. Vilka hinder finns
  för att använda platserna?

 192. Det handlar om alla dem
  som inte använder platserna.

 193. Varför använder de inte platserna?

 194. Hur kan vi överbrygga de hinder
  som uppenbarligen finns?

 195. Det vanliga är att ordna
  fokusgrupper, göra intervjuer-

 196. -enkäter och ha designdialoger.

 197. Vi har även fått in innovativa
  metoder med VR-glasögon.

 198. Vi inspirerades av det man ibland
  benämner "kafé-revolutionen".

 199. Den går ut på...

 200. Många av tjejerna i projektet
  har vuxit upp i förorten-

 201. -där det inte är accepterat
  att tjejer går på kafé.

 202. Tjejer i förening har jobbat med vad
  de kallar kafé-revolution.

 203. De går på kaféer för att se vad som
  händer och skaka om normerna.

 204. De går på kaféer i par eller i grupp.

 205. Det är en intressant metod.
  Man går ut och "stör".

 206. Vi har utvecklat en metod
  vi kallar "störningar".

 207. I stället för att fråga tjejerna
  vilka hindren är-

 208. -så tror vi att det är viktigt
  att få konkreta erfarenheter.

 209. Det är nåt kroppsligt.
  Att röra sig fysiskt i rummet-

 210. -involverar kroppen också.
  Man ska inte bara föreställa sig.

 211. Vi ville att tjejerna skulle ha
  kroppsliga erfarenheter av-

 212. -av att inta platser
  och utvecklade störningsmetoden.

 213. "Störning" innebär att tjejer-

 214. -går till aktivitetsytorna
  och aktiverar sig-

 215. -vid tidpunkter då killarna
  brukar dominera platsen.

 216. Sen utvärderas det
  utifrån olika parametrar.

 217. De får dokumentera
  sina erfarenheter.

 218. Störning är inte att uppföra sig
  störande, utan att störa en norm.

 219. Det ligger till grund
  för Equalizermodellen.

 220. Materialinsamlingen är
  vår störningsmetod.

 221. Det har blivit hela grejen
  med Equalizer-projektet.

 222. I nästa fas vill vi hitta åtgärder-

 223. -och förslag på
  hur man kan stödja en förändring-

 224. -och få fler brukare
  att använda platserna.

 225. Vi vill sprida våra tankar och idéer-

 226. -så att det inte är isolerat
  till Malmö.

 227. Förhoppningen är att det ska leva
  kvar och vara självgenererande.

 228. Vi går tillbaka
  till störningsmetoden.

 229. Tjejerna har varit ute och stört-

 230. -för att störa existerande mönster-

 231. -och därigenom upptäcka
  rådande normer på platsen.

 232. Det ska också ge erfarenheter av
  situationen, aktiviteten och platsen.

 233. Vi har försökt identifiera hinder
  och möjligheter att använda platsen.

 234. De har fått reflektera kring platsens
  utformning-

 235. -vem som var där
  och hur de reagerade.

 236. Många saker har vi efteråt skriftligt
  och muntligt fått dokumentera.

 237. Här är några bilder
  från störningarna.

 238. Tre är från utegymsstörningar
  som genomfördes i par eller i grupp.

 239. En av bilderna är från gräsmattan
  utanför multisportplanen-

 240. -på Södervärn i Malmö.

 241. Hur gick det med störningarna?
  Hur blev reaktionerna?

 242. Utegymsstörningarna var behagligare.
  Det var lättare att kliva in där.

 243. Ibland väckte det irritation
  att det kom mycket människor.

 244. Om det var för att de var tjejer
  eller är svårt att säga.

 245. De kände sig lite uttittade
  men det var inte så dramatiskt.

 246. Det var mycket svårare att genomföra
  störningar på multisportplaner-

 247. -i synnerhet om det pågår en match,
  och det gör det ofta där.

 248. Kliver man rakt in i en match
  blir det en negativ störning.

 249. Då avvaktade de ofta.

 250. Ibland var det mer lek och även då
  var det svårt att kliva in på planen.

 251. Men vi var där för att störa
  och reaktionerna var blandade.

 252. Ibland blev det irritation
  men för det mesta bara nyfikenhet.

 253. De som var där redan blev ibland lite
  generade över att det kom tjejer.

 254. Ibland blev det gemensamt spel,
  i synnerhet om det var yngre killar.

 255. De hade större benägenhet
  att spela med tjejerna.

 256. Ibland delade man upp planen
  så att tjejerna var på ena sidan-

 257. -och på andra sidan
  var de som var där från början.

 258. Ibland var det fotboll
  och ibland var det basket.

 259. Ibland fick de aktivera sig utanför.

 260. På bilden ser vi ett danspass-

 261. -som tjejerna satte igång
  vid sidan av planen för att visa-

 262. -att platsen inte bara handlade
  om fotbollsspel.

 263. De spelade kubb vid nåt tillfälle.
  Det var lite olika aktiviteter.

 264. Generellt upplevde de det svårare
  att ta bollplanen i besittning.

 265. Jag återkommer till störningarna
  om en stund.

 266. Efter att störningarna
  hade dokumenterats-

 267. -satte Nyréns ihop-

 268. -en fysisk verktygslåda-

 269. -där man samlade erfarenheter och
  identifierade hinder och möjligheter.

 270. Sen fick tjejerna workshopa
  och fylla på verktygslådan-

 271. -för att träffas senare
  och diskutera åtgärder.

 272. De hinder som identifierades-

 273. -representerar tre olika kluster.

 274. Det första
  handlar om bl.a. rumsliga hinder.

 275. Det handlar om var planen
  eller gymmet är lokaliserade-

 276. -och hur de är utformade.

 277. Det handlar också om mentala
  barriärer kopplade till det rumsliga.

 278. Hur hittar jag till platsen?

 279. Jag vet att den finns, men hur hittar
  jag till platsen i mitt vardagsliv?

 280. Hur integrerar jag platsen naturligt
  i mitt vardagsliv-

 281. -så att jag passerar
  på ett naturligt sätt?

 282. Det kan vara ett steg
  att bara råka passera platsen.

 283. Hur tar jag mig dit
  så att det känns naturligt?

 284. Vad väljer jag för gator så att jag
  anländer på ett naturligt sätt?

 285. Hur närmar jag mig platsen,
  när jag väl är där-

 286. -på ett naturligt sätt?

 287. Hur kliver jag in?
  Hur tar jag steget in på platsen?

 288. Gärna på ett naturligt sätt...

 289. Det sista är väldigt svårt.

 290. Där nere till vänster
  ser vi en konstgräsplan.

 291. Det finns inga fysiska barriärer
  men man kliver ändå inte bara in.

 292. Ingen skylt förbjuder flickor-

 293. -men jag har aldrig sett den användas
  av tjejer.

 294. Sen har vi Muscle Beach
  i Los Angeles.

 295. Bara att ta sig genom staketet
  och gå in...

 296. ...där folk är för
  att exponera sina muskler...

 297. Här har det behövts en stegvis ingång
  för att man ska våga kliva in.

 298. Det handlar om att skapa stödjande
  miljöer. De kan vara fysiska.

 299. Gränszonerna runt aktivitetsytan
  är otroligt viktiga-

 300. -för att man på ett naturligt sätt
  ska kunna glida in i en aktivitet.

 301. Det ska inte vara
  så tydliga barriärer.

 302. Nästa kluster är organisatoriska
  och sociala hinder.

 303. Hur får jag stöd
  att ta mig till platsen?

 304. Hur kan jag känna mig delaktig?

 305. Det här med att integrera det
  i sitt aktivitetsrum-

 306. -kan man behöva stöd för.

 307. Det kan vara idrottsläraren-

 308. -som tar med eleverna
  på idrottslektionerna-

 309. -och lär dem använda olika
  aktivitetsytor utanför idrottshallen.

 310. Det kan vara fritidsledare-

 311. -som hjälper ungdomarna på traven.
  Det kan vara andra sammanslutningar.

 312. Ibland behöver man nån som visar en
  att man kan använda platsen.

 313. Hur kan jag känna mig delaktig?
  Andra har tagit platsen i besittning.

 314. Hur kan jag känna mig delaktig?
  Hur får jag stöd att våga ta plats?

 315. Hur ska jag veta hur platsen kan
  användas, om det bara spelas fotboll?

 316. Ibland behövs det lite vägledning.

 317. Det handlade om organisatoriska
  åtgärder.

 318. Det handlade om evenemang.
  Det dyker upp små evenemang-

 319. -som gör att fler människor på ett
  naturligt sätt känner sig delaktiga-

 320. -och lär sig använda en plats,
  och känner sig trygga med det.

 321. Det behövs ibland stöd från vuxna.

 322. Spontanidrottsytor i all ära...

 323. Det heter att ungdomar
  behöver sin skyddade zon.

 324. Ibland behöver vuxna
  lägga sig i lite.

 325. Sen handlar det om samverkan
  över de organisatoriska gränserna.

 326. I dag nämndes vikten av att samverka
  över förvaltningsgränserna.

 327. Här finns det mycket
  att göra tillsammans.

 328. Det handlar också
  om hur privata organisationer-

 329. -idrottsföreningar och kommun
  ska samverka-

 330. -och fundera
  på hur man ska jobba tillsammans.

 331. I Sverige har vi en tendens
  att polarisera idrotten i två delar.

 332. Det ena är den organiserade idrotten
  med föreningsidrotten.

 333. Idrottsrörelsen...

 334. Det andra är spontanidrott.

 335. Men många aktiviteter i dag
  hamnar nånstans mittemellan.

 336. Det finns en efterfrågan
  på sånt som inte är jätteorganiserat-

 337. -men som ändå ger lite stöttning
  i aktiviteten.

 338. Jag vill inte vara med
  i en idrottsförening-

 339. -men jag behöver lite hjälp
  med hur jag ska använda gymmet.

 340. Jag behöver finnas i ett socialt
  sammanhang för att känna mig trygg-

 341. -men jag vill kanske inte vara medlem
  i en idrottsförening.

 342. Vi organiserar löpgrupper på Facebook
  för att bli lite pushade.

 343. Ett exempel är Träna i parken
  i Malmö.

 344. Grundaren Harald Stjerna har noterat-

 345. -att det har byggts aktivitetsytor i
  Malmö men Malmöborna hittar inte dit.

 346. Hur får man dem att hitta dit?
  De behöver stöttning.

 347. Han började ringa runt
  till gym, fitnesskedjor-

 348. -personliga tränare
  och idrottsföreningar och fråga-

 349. -om de kunde hålla ett gratis pass
  i en park-

 350. -under sommaren, dit folk får komma.

 351. De hjälper Malmöborna-

 352. -och kanske får nya medlemmar
  eller kunder.

 353. Han har fått ruljangs i verksamheten.

 354. Man informerar via sociala medier.

 355. Det är gratis aktiviteter
  utan medlemskrav.

 356. Genom att hålla pass med 70 % kvinnor
  förändrar de stadsbilden.

 357. Nån hjälper en ut. Man ser
  att andra är ute och rör på sig.

 358. Det är många kvinnor på passen. Det
  blir en representation i stadsrummet-

 359. -som kan förändra mönstren
  och det är viktigt.

 360. Det sista klustret
  handlar om aktiviteter.

 361. Egentligen handlar det nog
  om förväntningar-

 362. -och vad man tror förväntas av en
  när man aktiverar sig.

 363. Vad kan jag använda platsen till?
  De spelar ju bara fotboll här.

 364. Måste jag spela fotbollsmatch eller
  får jag bryta in på en offentlig yta?

 365. Vad får jag göra? Måste jag prestera
  eller får det vara mer lekfullt?

 366. Måste jag vara jätteaktiv?
  Det var frågor tjejerna lyfte.

 367. Vad förväntas jag göra
  när jag kommer dit?

 368. Där fanns det mycket osäkerhet-

 369. -som var delvis kopplad
  till aktivitetsfrågan.

 370. Det fanns rumsliga,
  organisatoriska och sociala hinder-

 371. -och aktivitetsrelaterade hinder som
  hade med förväntningar att göra.

 372. Man kom tillbaka till det här
  hela tiden.

 373. Vem dominerar platsen?
  Vem har tolkningsföreträde?

 374. Vilka normer råder på platsen?
  Det var tydliga normer.

 375. Fotboll och styrka...
  Väldigt manliga normer...

 376. I nästa led fick tjejerna workshopa-

 377. -i verktygslådan
  för att ta fram förslag på åtgärder.

 378. Vi har sett bilder på olika grupper
  som workshopar-

 379. -och kommer med förslag.

 380. Tjejerna var väldigt kreativa.

 381. Vi försökte se mönster.

 382. Här klev forskarna tillbaka lite.

 383. Jag och Elisabeth var drivande
  i störningsprocessen-

 384. -medan arkitektkontoret
  och Fritidsförvaltningen klev in-

 385. -när det började närma sig att testa
  åtgärder på platserna.

 386. Jag ska visa några saker
  vi har iscensatt på platserna.

 387. Vi tog fasta på stöttning
  och att skapa evenemang-

 388. -för att få folk att använda platsen.

 389. Ute på Lindängen ordnades en workshop
  - Grönt ljus.

 390. Det har blivit vårt slagord
  - att ge alla grönt ljus.

 391. "Kom och spela fotboll-ish."

 392. Det kan man göra med en förening-

 393. -men det är inte en fotbollsmatch
  utan en fotbolls-workshop.

 394. På Södervärn,
  den andra multisportplanen-

 395. -kom ett gäng baskettjejer dit-

 396. -och spontant arrangerade en workshop
  och fick med tjejerna.

 397. I stället för en fotbollsmatch
  blev det basket med tjejerna.

 398. Det där med att hitta till planen
  tog vi fasta på.

 399. Ute på Lindängen jobbade vi med att
  skapa naturliga och lekfulla stråk-

 400. -som passerade fotbollsplanen.

 401. På Lindängen ligger planen
  ute på ett idrottsområde-

 402. -med andra stora fotbollsytor.

 403. Det ligger lite avsides några
  hundra meter från bebyggelsen.

 404. Det uppfattas lite som otryggt.

 405. Det känns inte helt naturligt
  att råka ha vägarna förbi-

 406. -om man inte har ett ärende
  på multisportplanen.

 407. Skolan ligger några hundra meter
  bort, isolerad från det här.

 408. För att få folk att röra sig
  förbi multisportplanen-

 409. -målade kommunen de här linjerna-

 410. -med lite lekytor på vägen.

 411. Tanken är att det ska fyllas på-

 412. -med olika permanenta
  och icke-permanenta aktiviteter.

 413. Det kan vara en tipspromenad
  eller gymredskap.

 414. Det ska hända grejer så att det finns
  anledning att följa slingan-

 415. -och se om nåt nytt har dykt upp.

 416. Redan när kommunen målade det här
  blev ungdomarna nyfikna-

 417. -och började sparkcykla
  längs linjerna.

 418. Fler kom ut och hade en anledning
  att röra sig mot multisportplanen.

 419. Här har vi ett annat grepp.

 420. Problemet med ytorna är
  att tjejerna inte är representerade.

 421. För att tjejer
  ska vara representerade-

 422. -även när de inte är fysiskt
  på plats-

 423. -tog vi under våra störningar
  och workshops bilder-

 424. -som sen omvandlades till de här.

 425. Nu säger jag "banderoller"
  men arkitekterna säger "vepa".

 426. De sattes upp för att det skulle
  finnas kvinnlig representation.

 427. Spelar det nån roll?

 428. Jo, kanske. Om det inte bara är
  killar som syns på idrottsbilderna...

 429. Det sa även Harald Stjerna
  i Träna i parken.

 430. De var noga med vilka bilder
  de lade ut på sociala medier.

 431. Minst hälften av dem på bilderna
  skulle vara kvinnor-

 432. -för att kvinnor
  skulle känna igen sig.

 433. Så kanske... Även om killarna spelar
  så finns tjejerna där.

 434. Basketkorgen till vänster
  satt där tidigare

 435. På dem är det tuffa killar
  som spelar basket.

 436. Här har ni en annan åtgärd.

 437. Fritidsförvaltningen
  satte upp nya basketkorgar.

 438. På bilden ser ni
  den gamla basketkorgen.

 439. Vi satte upp basketkorgar
  i olika färger och på olika höjder-

 440. -som inte inbjöd
  till regelrätt basketmatch.

 441. När jag pratar
  om match och icke-match...

 442. ...så säger jag inte att tjejer
  inte vill spela matcher.

 443. Men det finns många
  som inte alltid vill spela match.

 444. På det här sättet
  kan man på ett mer lekfullt sätt-

 445. -kasta lite boll.

 446. Några av korgarna vänder sig utåt.

 447. Även om man inte är inkluderad
  i matchen, så kan man aktivera sig.

 448. Rätt var det är, har bollen åkt in
  på planen och man kliver på.

 449. På det sättet
  vill vi luckra upp gränserna.

 450. Här ser ni motsvarande basketkorgar
  ute vid Lindängens multisportplan.

 451. Här pågår fotbollish-workshopen.

 452. Ni ser basketkorgarna.
  Vi riktade dem utåt.

 453. Ovanför målet
  har det satts upp gröna ringar.

 454. Det är dels estetiskt men också
  för att mjuka upp idrottsytan-

 455. -och visa att man inte måste spela
  fotboll på vanligt sätt-

 456. -utan att man kan skjuta
  mot ringarna.

 457. Att bryta ner det traditionella
  synsättet på vad man gör där...

 458. Man kan också klättra på dem.

 459. Workshopen var intressant.
  Tjejerna var på planen.

 460. Killarna dök upp med bollen
  för att spela-

 461. -men då var planen upptagen
  av tjejerna.

 462. De blev förvirrade och tog sin boll
  och började kasta mot basketkorgen.

 463. Till slut tog de mod till sig
  och frågade om de fick vara med.

 464. Det var ombytta roller.
  Det blev en härlig kväll.

 465. Jag vet inte
  om det har fortsatt efteråt.

 466. Men på nåt vis hoppas vi-

 467. -att om det händer såna saker då
  och då kanske man skakar om lite-

 468. -när det gäller vem som har
  tolkningsföreträde på platsen.

 469. Vi vill ge grönt ljus till dem som
  i nuläget inte använder platsen-

 470. -och få dem som dominerar ytan
  att stanna upp och reflektera.

 471. Det är det det har handlat om,
  har det visat sig.

 472. Har vi då använt rätt metod
  för att nysta i frågorna?

 473. Ni har fått lite smakprov
  på vad vi har kommit fram till.

 474. Varför ska tjejerna utsätta sig
  för störningarna och ta för sig-

 475. -om det är killarna som dominerar?

 476. Varför handlar det inte om att få
  killarna att självmant flytta på sig?

 477. För det första är det sällsynt
  att folk flyttar på sig självmant.

 478. I den akademiska världen flyttar inte
  manliga professorer på sig-

 479. -även om alla är överens om att vi
  behöver fler kvinnliga professorer.

 480. Man får jobba på annat sätt.

 481. Målsättningen har inte varit att
  tjejerna ska utsätta sig för saker-

 482. -utan att man ska få brukarna
  att stanna upp och reflektera.

 483. Nånting ska hända.
  Man ska störa ett mönster.

 484. Är killar och tjejer en homogen
  grupp? Absolut inte.

 485. Det handlar om dem som tar över
  platsen och dem som inte är med.

 486. Det finns olika intressen-

 487. -och olika anledningar till
  att man gör det eller inte gör det.

 488. Jag har visat bilder
  på en färgglad basketkorg.

 489. Kan små fysiska, sociala eller
  organisatoriska åtgärder göra nytta?

 490. Nej, jag tror inte
  att en gul basketkorg gör nån nytta.

 491. Men om det dyker upp lite överallt
  och kombineras med andra åtgärder-

 492. -och regelbundna störningar-

 493. -kanske man, genom att sätta in
  små återkommande åtgärder-

 494. -kan börja rucka lite på normerna-

 495. -och så småningom börja se
  lite förändrade mönster.

 496. Det här var Equalizer-modellen.

 497. Vi jobbar fortfarande med
  att sammanställa verktygslådan.

 498. Vi ska jobba vidare i Lund
  och testa några åtgärder.

 499. Sen hoppas vi att vår verktygslåda
  och våra tankar får spridning.

 500. Det är tydligt att vi hela tiden
  kommer tillbaka till störningarna.

 501. Störningarna var en metod för att
  samla in material och information.

 502. Det har också visat sig-

 503. -att störningarna är
  den viktigaste åtgärden.

 504. Det är nog så man måste jobba
  - att våga störa.

 505. Ut och rucka på strukturerna
  för att skapa förändring...

 506. Vi har publicerat
  delar av våra resultat-

 507. -i tidskriften Plan.

 508. Tycker ni att metoden
  kring störningar låter intressant-

 509. -så rekommenderar jag
  att ni läser artikeln.

 510. Den fokuserar på störningsmetoden.

 511. Jag ska inte släppa er riktigt än.

 512. Här avslutar jag-

 513. -med orden "ut och stör".

 514. Jag hoppas
  att ni inspireras av det här.

 515. Hur kan ni gå ut och störa
  i era verksamheter?

 516. Tack så långt.

 517. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Inkluderande aktivitetsplatser

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det har byggts många offentliga aktivitetsytor i svenska städer det senaste decenniet. Många av dessa domineras dock av en brukargrupp, främst killar. Karin Book, doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap, berättar om projektet Equalizer och diskuterar hinder och möjligheter för aktivitet i det offentliga rummet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Arkitektur, Bebyggelsesociologi, Offentliga platser, Samhällsvetenskap, Sociala strukturer, Sociologi, Stadsplanekonst, Stadssociologi, Urban politik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Panelsamtal - att bygga stad för ungas aktiviteter

Ett panelsamtal med olika perspektiv på stadsbyggnad. Medverkande: Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, Marina Högland, idrottsdirektör i Stockholm, Robert Olsson, kulturdirektör i Stockholm, och Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. Moderator: Carlos Rojas. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Introduktion av riksarkitekten

Landskapsarkitekten Helena Bjarnegård blir Sveriges första ordinarie riksarkitekt. Hon har tidigare arbetat som stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Här ger hon en introduktion till rollen och vilka målsättningar som ligger i Bokverkets uppdrag, det arkitekturpolitiska målet och hur barn och unga kommer in i det arbetet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Barnens röst i stadens rum

Lars Jonsson och Barbara Ekström från Göteborgs stad berättar om Stadens rum, ett forum som har utgjort ett kreativt växthus för att undersöka olika konstuttryck och kulturyttringar i stadsbyggandet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Fokus Skärholmen

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, berättar om projektet som ska utmynna i nya bostäder, stärka det lokala perspektivet och en socialt hållbar stadsutveckling. Carlos Rojas, utredare Sweden Research, berättar om en fördjupningsstudie som legat till grund för vad man ska ta hänsyn till i projektet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Inkluderande aktivitetsplatser

Det har byggts många offentliga aktivitetsytor i svenska städer det senaste decenniet. Många av dessa domineras dock av en brukargrupp, främst killar. Karin Book, doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap, berättar om projektet Equalizer och diskuterar hinder och möjligheter för aktivitet i det offentliga rummet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Rotterdam bygger för framtiden

För några år sedan var hamnstaden Rotterdam riktigt illa ute. Drogmissbruk och kriminalitet, hög arbetslöshet och ett rykte om sig attraherade fler med missbruksproblematik. Denis Wiering, programchef för ungdomsstrategi i Rotterdam, berättar om hur man förändrade situationen och genom sociala satsningar och innovativ arkitektur skapades en stad med fokus på talangutveckling, hälsa och säkerhet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Hbtq i ungdomsboken

Samtal mellan författarna Sara Lövestam och Sebastian Lönnlöv om homosexuella karaktärer i ungdomsböcker. Behöver det vara någon skillnad mellan homosexuella och heterosexuella karaktärer? Här diskuteras bland annat att fiktiva karaktärer kan fungera som förebilder. Moderator: Erik Titusson. Inspelat på Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget och BTJ Förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Fråga Miffo

Ta chansen och fråga Miffo om sådant du vill ha svar på! Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.