Titta

UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Om UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Föreläsningar från konferensen "Barns rätt som anhöriga". Om att skapa trygghet för barn som är anhöriga till vuxna med ohälsa. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga : Utveckla ett familjeperspektiv inom vårdenDela
 1. Samtalen öppnar upp förälderns
  förståelse för barnens situation-

 2. -för det förankras hos föräldern
  innan och hos föräldern efter.

 3. Jag heter Kerstin Åkerlund
  och jobbar på Karolinska som kurator.

 4. Jag har varit med länge
  i BRA-sammanhang.

 5. Jag var en av piloterna
  och känner igen er andra här.

 6. Då jobbade jag på Huddinge sjukhus-

 7. -inom den neurologiska vården
  i tio år.

 8. 2009 uppmärksammade jag när lagen
  var på gång - barn som närstående-

 9. -och hur vi kunde jobba med det.
  Nu jobbar jag inom cancervården-

 10. -och är tacksam mot dem före,
  så att ni fick se hur det kan vara-

 11. -att vara ett anhörigt barn
  inom cancervården.

 12. Jag ska berätta om hur vi har jobbat
  inom den somatiska vården-

 13. -och med patienter inom vuxenvården
  som har olika kroppsliga sjukdomar.

 14. Det kan vara MS, det kan vara ALS
  och olika ovanliga sjukdomar.

 15. Stroke, Parkinson, hjärtsjukvården...

 16. Till intensivvården kommer kanske
  föräldrar efter ett självmordsförsök.

 17. Vi har olika trauman och cancervård.
  Det finns många olika områden.

 18. Vi har jobbat med att implementera-

 19. -att barn är anhöriga
  med egna rättigheter.

 20. Det stöter ibland på patrull eftersom
  vi har fokus på de vuxna patienterna.

 21. De behöver väldigt mycket,
  så fokus är på dem.

 22. Det är olika kunskapstraditioner
  där medicin och psykologi ska mötas-

 23. -förutom det här
  med barn- och vuxenperspektiv.

 24. Jag vill börja med att ge Anna,
  14 år, en röst här i rummet.

 25. Vi gjorde intervjuer när neurologen
  startade upp ett förbättringsarbete.

 26. Det här är citat från en intervju.

 27. Annas pappa har en hjärntumör.

 28. "Pappas sjukdom är en stor del
  av livet. Jag känner mig så ensam."

 29. "Jag kan inte prata med mina
  föräldrar, för de mår ju så dåligt."

 30. "Jag utvecklade
  en ätstörning samtidigt."

 31. "Jag åt kopiösa mängder mat, så det
  blev allt på en och samma gång."

 32. "Mamma är helt fokuserad på pappa."

 33. "Jag ville inte prata med henne,
  för hon pendlade nåt enormt."

 34. "Hon var jättejobbig hela tiden. Hon
  skulle ju vara den fasta föräldern."

 35. "Jag ville skydda mina syskon,
  men pallar inte."

 36. "Min lillasyster
  har råkat mest illa ut."

 37. "Jag försökte ta hand om henne,
  men jag kunde bli så där arg"-

 38. -"för alla mina känslor
  gick ut över henne."

 39. "När en förälder blir sjuk,
  så blir man vuxen, på nåt sätt."

 40. "Hos kuratorn
  vågade jag inte öppna mig."

 41. "Jag hade behövt att nån
  hade förklarat sjukdomen för mig"-

 42. -"för det blev som en chock."

 43. "Det tog lång tid innan jag förstod
  att det inte var mitt fel"-

 44. -"att han var så konstig. Alla
  som har utsatts för nåt sånt här"-

 45. -"behöver få ventilera det."

 46. "I mitt fall skulle det ha hjälpt
  att få prata med nån, tror jag."

 47. "Jag bearbetar fortfarande sorgen -
  förlusten över den pappa han var."

 48. "Han är ju en annan människa nu
  och blir annorlunda hela tiden."

 49. Annas berättelse illustrerar vikten
  av ett familjeperspektiv i vården.

 50. Det är vuxna, anhöriga,
  den andra föräldern och barnen-

 51. -och förstås patienten.

 52. Som hon beskriver är det de minsta
  barnen som kanske tar mest skada-

 53. -när det inte finns stöd och hjälp.

 54. Den där bilden ska illustrera
  ett familjeperspektiv.

 55. Det svåraste för barnen är inte,
  som på bilden, ett rörelsehinder-

 56. -utan personligheten som förändras.

 57. Kognitiva svårigheter som sjukdomen
  eller behandlingen kan bidra med.

 58. Det är inte ovanligt att det ger
  biverkningar som ger svårigheter.

 59. Inom vuxensjukvården
  och den somatiska vården-

 60. -ska vi alltså erbjuda stöd
  till barn som är anhöriga.

 61. Då måste vi ta reda på om patienten
  har minderåriga barn.

 62. Det finns inte i nåt register,
  utan vi måste fråga.

 63. Den nedre delen
  är det önskvärda scenariot:

 64. Att vi identifierar patienter
  med minderåriga barn-

 65. -och informerar
  om deras rättigheter till stöd-

 66. -och att vi har metoder
  att erbjuda stöd.

 67. Det här ska leda till öppen kommuni-
  kation om förälderns situation-

 68. -och främja psykisk hälsa hos barn,
  men också hos hela familjen.

 69. För att det här ska bli av bland alla
  de uppgifter som personalen har-

 70. -så är det väldigt viktigt
  att det finns tydliga rutiner.

 71. Vi har tagit fram rutiner som säger
  vem som ska fråga.

 72. Ska alla fråga hela tiden, och när
  ska det frågas om det finns barn?

 73. Är det vid första besöket
  eller vid uppföljandebesök?

 74. Där är det bra att ha en tydlighet.

 75. När man har frågat
  och ska ge informationen-

 76. -vad är det då för information
  man ska ge och hur?

 77. Sen när man så att säga har lyft av
  locket och föräldern erbjuds stöd-

 78. -så måste man veta vad för stöd
  och vem som kan ge det.

 79. Kan jag ge det, eller finns det nån
  annan i organisationen som kan det?

 80. Det finns behov av,
  har vi förstått...

 81. I vuxenvården kanske det inte känns
  självklart att prata med barn.

 82. Det behövs evidensbaserade metoder
  eller såna som är under utvärdering-

 83. -för en ny metod saknar ju evidens.

 84. Då måste man utvärdera och följa upp,
  vilket görs med BRA.

 85. På Karolinska utbildar vi i det här.

 86. Förutom BRA utbildar vi också
  i Föra barnen på tal.

 87. Det är viktigt att också personalen
  får stöd och handledning i det här.

 88. BRA-samtalen och BRA-modellen har vi
  haft stor glädje av på Karolinska.

 89. Jag illustrerar materialet
  med cirkeln-

 90. -för cirkeln har verkligen gått hem.

 91. Den är så tydlig och det är
  ett bra material att jobba med.

 92. Det är enkelt och instruktivt.

 93. Jag har förhört mig lite grann
  kring hur det här används-

 94. -i de verksamheter där man jobbar
  väldigt mycket på Karolinska-

 95. -som neurointensiven,
  centralintensiven, neurologen-

 96. -och inom cancervården.

 97. Man säger att det här är så fiffigt-

 98. -för föräldrarna är ju "gate
  keepers", och när vi presenterar det-

 99. -så ser de vad det handlar om
  och tycker att det ser jättebra ut.

 100. Likaså tycker de flesta barn att det
  är roligt att få rita och berätta-

 101. -utifrån den här situationen.

 102. Men inte alla barn.
  För de med koncentrationssvårigheter-

 103. -kan det vara svårt,
  så visst får man anpassa det här.

 104. Men det viktigaste i arbetet-

 105. -är att man känner till
  förälderns sjukdom.

 106. Sen behöver man en utbildning
  i BRA-samtalets förhållningssätt.

 107. Det är ju en modell
  där vi skannar av barnets situation.

 108. Jag har hört om de effekter som det
  ändå har och som vi ser att det har.

 109. Samtalen öppnar upp förälderns
  förståelse för barnens situation-

 110. -för det förankras hos nån
  av föräldrarna innan och efter-

 111. -eller nån viktig vuxen.

 112. Det är en vinst, för det öppnar upp
  barnens förståelse för föräldern-

 113. -och inte minst personalens
  förståelse för barnens situation.

 114. Då kan vi länka vidare-

 115. -och söka stöd i socialtjänsten
  där det behövs.

 116. Vi kan växla perspektiv, men det är
  svårt att ha två olika samtidigt.

 117. Patienten är viktigast, men då
  måste vi byta och ha barnets fokus.

 118. När vi träffar barnen och hör deras
  berättelser är det lätt att förstå-

 119. -hur de har det. Det här är exempel
  på vad barnen säger när vi möter dem.

 120. De berättar om sin vardag och hur
  den färgas av förälderns sjukdom.

 121. Man har med sig oron. "Jag hörde en
  ambulans och fick gå hem och kolla."

 122. Man är lojal. "De som inte accepterar
  sjukdomen har inte med oss att göra."

 123. Man vill vara delaktig. "Hon förstår
  inte att jag är en del av det hela."

 124. Man vill ha information. "Då behöver
  man inte oroa sig i onödan."

 125. Ofta kommer det hem personal,
  som personliga assistenter.

 126. Hemmet blir en vårdavdelning
  med mycket hjälpmedel.

 127. Det är bra, men också jobbigt. Det
  kan försvåra ett naturligt umgänge.

 128. Sen säger barnen
  det här som står i alla teorier:

 129. "När det finns problem i familjen,
  så tystnar alla samtal."

 130. Vi bygger ett nytt sjukhus och ska
  vända oss till de allra sjukaste.

 131. Vi har ett nationellt uppdrag, och
  då får vi absolut inte tappa bort-

 132. -arbetet med att utveckla
  ett familjeperspektiv.

 133. Vi har numera enkelrum
  med plats för anhöriga-

 134. -och engagerad personal inom de verk-
  samheter där vi ska specialisera oss-

 135. -men de måste också ges mandat
  att använda de här olika metoderna.

 136. BRA är ju en väldigt god hjälp-

 137. -i att främja barnens utveckling
  trots svårigheter hos föräldrarna.

 138. Tack.

 139. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utveckla ett familjeperspektiv inom vården

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ska man inkludera barn i samtal när en förälder har försökt ta sitt liv? Psykoterapeuten Kerstin Åkerlund berättar om barns rättigheter inom vuxenvården. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn till psykiskt sjuka, Barn till sjuka föräldrar , Barnpsykologi, Psykiatri, Psykologi, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Stärkt stöd till barn som anhöriga

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem riskerar i högre grad att misslyckas i skolan och få det svårare i livet. Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen, berättar varför. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Ge barnet möjlighet att förstå sin förälder

Therése Jarland, grundare av organisationen Maskrosbarn, föreläser om risken att barn ärver sin förälders psykiska ohälsa och missbruk. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Vad är ett BRA-samtal?

Samtalsmodellen BRA är utvecklad för att uppmärksamma barn som är anhöriga till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Om den här modellen berättar bland annat Åsa Lundström Mattsson, projektledare på Stiftelsen Allmäna Barnhuset. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

En analys av samtalsmodellen BRA

Maria Eriksson, professor i socialt arbete, har granskat samtalsmodellen BRA. En modell som fokuserar på att bjuda in barn till samtal. Men hur fungerar den i verkligheten? Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Bra att tänka på vid samtal med barn

Var vänlig och snäll och skapa bra förutsättningar för barnet att känna sig tryggt. Då ökar chansen att barnet vill prata om sitt liv. Det säger Karin Fängström, psykolog och forskare vid Uppsala universitet. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Att uppmärksamma barn som anhöriga

Barnets makt och föräldrarnas makt närmar sig jämvikt. Det säger Margaretha Hartzell, anhörigkonsulent, i den här föreläsningen om hur man uppmärksammar barn inom socialtjänsten. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Hur möter vi barn inom vuxenpsykiatrin?

Patienter som söker sig till psykiatrin är ofta också föräldrar. Och det är viktigt att prata om föräldraskap. Det säger Anna-Karin Ljungblom, kurator inom vuxenpsykiatrin i Halland. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

När en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom

När en förälder eller annan närstående vuxen drabbas av sjukdom uppstår ofta många frågor hos barn. Hur ska dessa frågor bemötas? Nora Kathy, socionom och psykoterapeut på BUP i Region Skåne, och Pernilla Arvidsson, socionom, psykoterapeut och handledare för skol- och vårdpersonal, berättar. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Utveckla ett familjeperspektiv inom vården

Hur ska man inkludera barn i samtal när en förälder har försökt ta sitt liv? Psykoterapeuten Kerstin Åkerlund berättar om barns rättigheter inom vuxenvården. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Barnperspektiv inom beroendevården

Att avlasta från skuld är grundläggande för att barnet ska kunna komma vidare. Anna Henley Bäcklund, kognitiv psykoterapeut på Södermalms beroendeteam, och Anna Olsson, förebyggande socialsekreterare på Södermalms öppenvård, berättar om sina erfarenheter inom beroendevården. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Anhörighelvetet

Genom Susanna Alakoskis författarskap går en tydlig röd tråd i berättelserna om anhöriga till någon som är sjuk i beroende. Här berättar hon själv varför detta perspektiv är så angeläget. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur mäter jag mina resultat?

Hur gör du för att läsa av ditt resultat när du har samlat information och är klar med din undersökning? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och visar hur hon gör. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.