Titta

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Föreläsningar om det sociala arbetets möjligheter och villkor i Göteborg. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden : Agera på vår tids samhällsutmaningarDela
 1. Hur rustar vi studenterna så de blir
  starka röster i samhällsdebatten?

 2. Hej. Erika Engberg heter jag.

 3. Jag tog min socionomexamen
  från Göteborgs universitet nu-

 4. -för två veckor sen, snart.

 5. Jag är inbjuden för att prata om
  erfarenheter från socionomprogrammet.

 6. Jag heter Katarina Hollertz
  och är lärare på socionomprogrammet.

 7. Jag ska också reflektera över
  utbildningens roll.

 8. Vi har både från studentperspektiv
  och lärarperspektiv här.

 9. Jag hade kunnat prata om erfarenheter
  från socionomprogrammet många timmar.

 10. Det är ändå 3,5 år.

 11. Men jag tänkte
  att jag ska prata lite om engagemang.

 12. Under socionomprogrammet
  får man ofta höra-

 13. -att socionomer
  är en tyst yrkesgrupp.

 14. Att vi borde höras mer
  i den socialpolitiska debatten-

 15. -och att vi borde engagera oss mer
  i samhällsfrågor.

 16. Det är nåt
  jag absolut delvis håller med om.

 17. Men nåt jag har saknat
  under utbildningen-

 18. -är dels ett fokus på
  hur vi faktiskt ska engagera oss...

 19. Hur gör vi det, rent konkret?

 20. ...och att lyfta exempel
  på det som faktiskt redan görs.

 21. Både jag och många av
  mina medstudenter under studietiden-

 22. -har varit engagerade på olika sätt
  i olika frågor.

 23. Man söker inte socionomprogrammet om
  man inte är intresserad av människor-

 24. -eller av samhällsfrågor
  på olika sätt.

 25. Mitt engagemang,
  och även andras engagemang-

 26. -kanske inte i första hand har varit
  i egenskap av blivande socionomer.

 27. Däremot har det rört frågor
  som är en del av det sociala arbetet-

 28. -och verkligen nåt som påverkar
  det sociala arbetet.

 29. Jag upplever att vi under
  utbildningen getts väldigt lite tid-

 30. -och utrymme
  att diskutera de här erfarenheterna-

 31. -som alla bär med sig under
  programmet eller in i programmet.

 32. När frågor om engagemang lyfts
  under utbildningen-

 33. -är det ofta med utgångspunkt
  att vi borde engagera oss mer.

 34. Och så stannar det ofta där.

 35. Det är väldigt lite fokus på det
  engagemang som faktiskt redan finns.

 36. Några exempel
  är dels under hösten 2015-

 37. -när det kom väldigt mycket
  flyktingar till Sverige.

 38. Vi var många studenter som på olika
  sätt aktiverade oss i den frågan-

 39. -och gjorde mycket
  under den perioden.

 40. Men det var inget vi pratade om under
  utbildningen, eller diskuterade.

 41. Det finns extremt många exempel på-

 42. -när yrkesverksamma socionomer
  har gått ut-

 43. -och gjort saker och engagerat sig.
  Vi har fått många exempel här i dag.

 44. Men också när socialsekreterare från
  socialtjänsten i Angered gick ut-

 45. -och skrev debattartiklar med
  anledning av de sparkrav man lagt-

 46. -från stadsdelen på socialtjänsten.

 47. De sakerna har jag upplevt inte har
  lyfts så mycket under utbildningen.

 48. Det finns två viktiga delar i att
  lyfta engagemang och erfarenheter-

 49. -som finns hos både yrkesverksamma
  socionomer och studenter redan i dag.

 50. Det handlar om att lyfta exempel på
  när folk har engagerat sig-

 51. -och tagit diskussioner och debatter-

 52. -för att ge verktyg för personer
  som skulle vilja engagera sig-

 53. -men inte riktigt vet
  hur man ska gå till väga.

 54. Det finns ett värde i
  att under utbildningen-

 55. -få diskutera sitt eget engagemang
  och sitt eget förhållningssätt-

 56. -till den politiska diskussionen
  och politiska beslut-

 57. -för att hitta verktyg i
  hur jag som framtida socionom-

 58. -ska använda mig av det
  i mitt yrkesarbete-

 59. -eller förhålla mig till det,
  så min framtida yrkes...

 60. Så jag hittar en hållbarhet för
  mig själv när jag går ut och jobbar.

 61. Den här dagen
  har lyft jättemycket saker som görs.

 62. Det har verkligen varit inspirerande.

 63. Många är aktiva på olika sätt
  under sin studietid.

 64. Det borde utbildningen bli bättre på
  att lyfta upp-

 65. -och ta till vara på, tycker jag.

 66. Bra. Tack, Erika. Jag ska försöka
  spinna vidare på det du har sagt.

 67. Jag är socionom
  och har disputerat socialt arbete.

 68. Jag forskar om
  det sociala arbetets organisering-

 69. -och arbetsmarknadspolitik.

 70. Jag undervisar på en kurs som heter
  Socialt arbete på samhällsnivå-

 71. -som ges på sista terminen
  på socionomutbildningen.

 72. Jag är kursansvarig
  tillsammans med Anna Ryan Bengtsson.

 73. Jag ska reflektera över
  några av de pedagogiska ingångar-

 74. -som vi har i det arbetet,
  som vi gör på kursen specifikt-

 75. -men som också har bäring
  för hela socionomprogrammet i stort.

 76. Frågan vi får utifrån det här-

 77. -är hur vi som lärare
  och som utbildning...

 78. Frågan vi måste ställa oss är
  hur vi rustar våra studenter-

 79. -inför den värld de kommer att möta
  och där de ska verka som socionomer.

 80. Hur ska våra studenter få
  den kunskap som krävs-

 81. -för att vara aktörer
  i vår tids samhällsbyggande?

 82. Hur ska de bli samhällsbyggare när
  de blir yrkesverksamma socionomer?

 83. Hur rustar vi studenterna så de blir
  starka röster i samhällsdebatten?

 84. Utifrån hur vi arbetar som lärare
  på den här kursen så menar vi-

 85. -att precis som teorin
  har sin givna plats i undervisningen-

 86. -så måste vi också ha
  fokus på handling-

 87. -och på kreativitet i socialt arbete.

 88. Vi är överens om att vi måste ha
  de kritiska perspektivens relevans-

 89. -men sen måste vi säga: "Vad händer
  sen, då? Vad gör vi med det?"

 90. Vi vill ha ökat fokus på
  det inneboende handlingsperspektivet-

 91. -i socialt arbete.

 92. I den här kursen har vi strävat efter
  att skapa lärandesituationer-

 93. -där vi vill göra tillsammans,
  lärare och studenter-

 94. -men också tillsammans med aktörer
  som vi samarbetar med.

 95. Det handlar om yrkesverksamma inom
  socialt arbete. Vi bjuder in dem-

 96. -men också personer från andra fält:
  arkitektur, konst och kultur-

 97. -aktörer
  från civilsamhällets organisationer-

 98. -och klienter och brukare
  av välfärdsstatens tjänster.

 99. När vi pratar om att göra saker
  kan man säga...

 100. Vi har reguljär undervisning i
  föreläsningsformat som man brukar ha-

 101. -men vi jobbar mycket
  med workshop som format.

 102. Där tar vi oss an angelägna teman.

 103. Den här terminen jobbar vi
  med delaktighet och psykisk ohälsa-

 104. -som kommit upp flera gånger i dag
  och ligger i tiden.

 105. Vi sätter oss ner och genom samtal,
  kreativa möten och samarbete-

 106. -försöker vi hitta strukturer
  för förändring.

 107. Vår ambition och förhoppning-

 108. -är att studenterna ska se sig själva
  som aktörer-

 109. -snarare än objekt, student
  och bara mottagare av kunskap-

 110. -och få känslan av att vi är med
  och skapar kunskap gemensamt.

 111. Allas erfarenheter är viktiga.

 112. Studenternas, de från civilsamhällets
  organisationers erfarenheter-

 113. -och våra erfarenheter
  som forskare, lärare och människor.

 114. Det vi vill göra i undervisningen-

 115. -är att dekonstruera rollerna
  vi har pratat om.

 116. Att minska avståndet
  mellan lärare och studenter-

 117. -och mellan universitetet
  och omvärlden.

 118. I slutändan hoppas vi kunna bidra-

 119. -till att minska avståndet mellan
  socialarbetare, klienter och övriga.

 120. Det finns en stark tanke kring det.

 121. Vår utgångspunkt är att rusta socio-
  nomstudenter för att bli aktörer-

 122. -i ett hållbart samhällsbyggande.

 123. Om vi ska rusta dem för
  en plats i samhällsdebatten-

 124. -måste vi som utbildningsinstitution
  göra samma sak.

 125. Vi kan inte bara tala om vikten
  av relationsskapande arbete.

 126. Vi måste också
  arbeta relationsbaserat.

 127. Vi måste bygga relationer
  med våra studenter och med omvärlden.

 128. Vi kan inte prata om att arbeta
  strukturellt i det sociala arbetet.

 129. Vi måste själva utmana strukturer-

 130. -både de strukturer där vi själva
  verkar, inom akademin...

 131. Vi måste arbeta strukturellt
  med de kunskapsområden-

 132. -och de fält där vi har kunskap
  från vår respektive forskning.

 133. Det handlar inte bara att prata OM,
  utan att också göra MED.

 134. Vi måste, som institution,
  akademi och lärare...

 135. Det handlar om "walk the talk". Vi
  kan inte bara prata, vi måste göra.

 136. Vi på kursen
  Socialt arbete på samhällsnivå-

 137. -är extra glada för att en sån här
  dag organiseras och att vi bjuds in.

 138. Det är ett bra exempel på hur socialt
  arbete på samhällsnivå kan se ut.

 139. Hur dialoger kan skapas och hur
  relationer och nätverk kan byggas.

 140. Tack för att ni bjudit in oss
  till samtalet.

 141. Jag ser fram emot fortsatt samtal.
  Tack så mycket.

 142. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Agera på vår tids samhällsutmaningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Erika Engberg är socionomstudent vid Göteborgs universitet och talar här om sin erfarenhet från socionomprogrammet. Katarina Hollertz är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om utbildningens roll. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Samhällskunskap
Ämnesord:
Högskolor, Socialt arbete, Socionomer, Socionomutbildning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, berättar om arbetsprocessen med boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden" och vad man ville med boken. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Det räcker inte med metod

Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om statlig kunskapsstyrning, det sociala arbetet och den kommunala socialtjänsten. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård

Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på den sociala barnavården. Här berättar hon om sin forskning som även är en del av boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden". Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungas delaktighet i europeiska städer

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Förorten och det sociala arbetet som försvann

Ove Sernhede är tidigare professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här talar han utifrån de erfarenheter han har som socialarbetare och forskare inom det som idag betraktas som utsatta stadsdelar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Göteborgs stads arbete mot radikalisering

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Här talar han om Göteborgs stads arbete inom detta område med statistik på våldsbejakande extremism och om radikaliserande miljöer. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Socialt arbete i en idéburen organisation

Lennart Forsberg är socialchef vid Göteborgs stadsmission. Här talar han om utmaningar och samhällstrender som han ser genom sitt arbete, där mer än hälften av de barnfamiljer som söker hjälp hos Stadsmissionen efterfrågar mat och en fjärdedel av insatserna går till individer som egentligen är berättigade till bistånd. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Kreol, fötter och inte rötter

Hajar Alsaidan är socionomstudent och en av grundarna av Göteborgs kreoler. Här talar hon om sin uppväxt, rasism, nya identiteter och varför hon anser sig vara kreol. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Områdesarbete och social mobilisering

Anna Bryntse, studie- och yrkesvägledare på folkhögskolan i Angered, och Lina Renholm Nyby från Hammarkullens fritidsgård Mixgården berättar om att ta ställning i det sociala arbetet, fritidsgården som en plats för samhällsbyggande och vikten av tillitsfulla relationer mellan socialarbetare och ungdomar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Agera på vår tids samhällsutmaningar

Erika Engberg är socionomstudent vid Göteborgs universitet och talar här om sin erfarenhet från socionomprogrammet. Katarina Hollertz är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om utbildningens roll. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Det handlar om oss

Behöver vi bry oss om barn som mobbar?

Möt Romeo som var en mobbare när han gick i skolan. Han började mobba en klasskompis för att själv slippa bli utsatt. Sara nätmobbade och fick även med sig andra i mobbningen. Hon säger att hon hade behövt en vuxen som sa att det hon gjorde var fel. Gunilla fick reda på att hennes son var en mobbare under klassens luciafirande. Den som är förälder till ett barn som mobbar vill ofta inte tro på det själv, men pedagogikprofessorn Robert Thornberg berättar att man gör sitt barn en otjänst om man inte hanterar det.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Rockys osynliga skada

När Rocky är nio år ramlar hon och slår sig i huvudet. Händelsen förändrar hennes liv helt. Hon blir ett av de barn som varje år drabbas av förvärvad hjärnskada och idag lider hon av hjärntrötthet. Med en bristande förståelse från Rockys omgivning har kampen för att återgå till livet varit lång och inte förrän fem och ett halvt år efter skadan kunde hon återgå till sina studier.