Titta

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Föreläsningar om det sociala arbetets möjligheter och villkor i Göteborg. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden : Socialt arbete i en idéburen organisationDela
 1. Det finns en grupp som redan hade
  det svårt, och de har fått det sämre.

 2. Sämre från ett dåligt utgångsläge
  får enormt svåra konsekvenser.

 3. Peter sa: "Du kan läsa den här boken,
  så har du något att reflektera på."

 4. Det är en utmaning
  med en praktiker gentemot akademin.

 5. Det är inte alltid kompatibelt,
  men det var det den här gången.

 6. Det var en stor lycka
  att läsa den här.

 7. Ni forskare har verkligen
  beskrivit verkligheten.

 8. Jag ska försöka reflektera på det.

 9. Som idéburen
  och gåvofinansierad verksamhet-

 10. -funkar man lite
  som en termometer mot samhället.

 11. Vi känner nog ibland av utvecklingen
  snabbare än det offentliga.

 12. Framför allt känner vi av när vi
  har goda och dåliga år i landet.

 13. Vi är helt överens
  med forskarvärlden-

 14. -i det här att den växande sociala
  ojämlikheten som fått fäste i landet-

 15. -skapar enorma problem.

 16. Jag är helt överens om
  att utvecklingen har normaliserats.

 17. Det skriver ni om,
  och det finns en tystnadskultur.

 18. Jag är glad att så många är här,
  så att vi kan lyfta frågorna.

 19. Det är viktigt
  att de kommer upp på agendan.

 20. Till detta kommer insikten
  att det sociala arbetet har...

 21. Vi kämpar med tillkortakommanden
  i skuggan av den här ojämlikheten.

 22. Det är där vi bedriver arbete,
  så den kastar sin skugga över det.

 23. Vi vill ha ett solidariskt
  socialt arbete med och för människor.

 24. Jag håller helt med.

 25. Det finns en diskrepans
  mellan vad vi gör och vad vi vill-

 26. -men målbilden är bra.

 27. Vår svenska självbild av välfärden
  är en välfärd som tar hand om alla.

 28. Den behöver förändras,
  och den resan måste börja snart.

 29. Den kan inte vänta.

 30. Vi håller fast
  vid gamla föreställningar-

 31. -och det är lätt och tryggt.

 32. För fattigdom eller hemlöst
  har vi klara bilder.

 33. Fattigdomen symboliseras ofta
  av tiggaren utanför butiken.

 34. Hemlösheten kanske är SVT:s serie
  om Stockholms mest utsatta-

 35. -men fattigdomen och hemlösheten
  har ju många, många fler ansikten.

 36. Vi socialarbetare måste hjälpas åt
  att förändra bilderna.

 37. Att visa på
  att de är lite mer mångfacetterade.

 38. Sen Per Albins tid har vi haft en
  av världens främsta välfärdsstater.

 39. Det är ett faktum.

 40. En välfärd
  som tog hand om medborgarna-

 41. -men nu när den börjar krackelera
  så ramlar människor emellan.

 42. Då hamnar de bland annat
  hos Stadsmissionen.

 43. Vår uppfattning är att tröskeln till
  att få hjälp höjs från år till år.

 44. Det blir allt svårare att få hjälp.

 45. Vi upplever också
  att ekonomin styr biståndsbesluten.

 46. Framför allt en dålig ekonomi.

 47. När välfärdens finmaskiga skyddsnät
  blir grovmaskigt-

 48. -så släpper det igenom människor
  med rätt stora behov.

 49. Rättigheter
  som följer med medborgarskapet-

 50. -som vi har sett som självklara...

 51. De är inte längre någon garanti
  för att få hjälp.

 52. Även det sociala arbetet
  har förändrats.

 53. Jag håller med
  om att vi har gjort en resa-

 54. -från att relation och
  handlingsfrihet var den stora delen-

 55. -till något som handlar mer
  om kontroll och modeller.

 56. Någon skriver i boken
  att utvecklingen har gått-

 57. -från att socialarbetaren var advokat
  till att nu vara mer polis.

 58. Det är lite drastiskt, men jag tror
  att vi behöver fundera över det.

 59. Själva började jag jobba
  som socialarbetare 1981.

 60. Jag var på socialtjänsten
  här i Göteborg fram till 2011-

 61. -då jag började på Stadsmissionen.

 62. Jag började
  när Sverige var som mest jämlikt.

 63. Jag har gjort någon bakvänd resa.

 64. Nu står jag och pratar
  om en ojämlikhet och segregation-

 65. -som skapar enorma besvär.

 66. Det säger lite om utvecklingen.

 67. De senaste åren
  har många fått det bättre.

 68. Jag tillhör säkert vinnarna.
  Några har fått det mycket bättre.

 69. Det finns en grupp som redan hade det
  svårt, och de har fått det sämre.

 70. Sämre från ett dåligt utgångsläge
  får enormt svåra konsekvenser.

 71. Göteborgs stad
  har kartlagt det här noggrant.

 72. Det finns mängder
  med upprörande statistik.

 73. Vi vet att i vissa områden
  här i Göteborg-

 74. -är inkomsten så låg att en skälig
  levnadsstandard är nästan omöjlig.

 75. I samma område lever 60 % av barnen
  i ekonomisk utsatthet.

 76. Sex barn av tio.

 77. Vi vet ju vilka konsekvenser det får.

 78. Någon kilometer bort
  ser vi ett område-

 79. -där 2 % av barnen lever
  i ekonomiskt utsatta situationer.

 80. Här någonstans öppnas avgrunderna-

 81. -som vi har i vår stad
  och som vi har berört i dag.

 82. I dag verkar det normalt
  att elever i vissa skolor-

 83. -går ut med ofullständiga betyg.

 84. Jag, utifrån det område där jag bor-

 85. -lever statistiskt sett tio år längre
  än en man som bor i det här området.

 86. Det är också en del av ojämlikheten.

 87. Det ses som normalt-

 88. -att hemlösa barnfamiljer
  bor tillfälligt på slitna vandrarhem-

 89. -där de delar korridor med individer
  med skiftande problematik.

 90. Vi vill inte ha det så,
  men det har blivit så.

 91. Göteborg har närmare 4 000 hemlösa.

 92. Ska vi titta på bilden så är det ju
  inte de mest utsatta vi pratar om.

 93. Om vi tänker på den bilden.

 94. Till detta ska läggas 663 barn som
  lever i hemlöshet med sina föräldrar.

 95. Det säger också lite
  om läget i den här staden.

 96. Kostnaden... Det är ju ett enormt
  lidande framför allt för barnen.

 97. Kostnaden för samhället för att
  hålla rullet på de här personerna-

 98. -var över 1 miljard
  i Göteborg i fjol.

 99. Vi vet att klyftorna skapas
  av politiska beslut-

 100. -men vad gör vi socialarbetare?
  Hur hanterar vi situationen?

 101. Nu kanske man ska ställa frågan
  om vi blir advokater eller poliser.

 102. Det är viktigt att vi som yrkesgrupp
  funderar på och pratar om det här.

 103. Samtidigt, som jag läser i boken-

 104. -lägger många socialarbetare 15 % av
  sin arbetstid till att möta klienter.

 105. Därför jobbar vi inte med relationer
  längre, och kontrolldelen kommer in.

 106. Hur utvecklar man en relation
  på 15 % av sin arbetstid?

 107. I tidningen för några veckor sen kom
  det kritik mot ett socialkontor här.

 108. Handläggaren hade ett dåligt
  bemötande, och handläggarna svarade:

 109. "Vi har inte tid
  att ha ett bra bemötande."

 110. Då har vi tagit det ett steg till.

 111. Vi pratar inte om relationer. Vi har
  inte ens tid till ett bra bemötande.

 112. De senaste åren har inneburit
  en oerhört stor förändring för oss.

 113. I dag möter vi behov och nya grupper-

 114. -som vi aldrig tidigare har mött.

 115. Vi möter i dag också fler som
  skickas till oss från socialtjänsten.

 116. Det är också en ny utveckling.

 117. Vi behöver ändra bilden
  på vad det är vi möter.

 118. Man tänker lätt att Stadsmissionen
  bara möter de mest utsatta.

 119. Så har det varit,
  men i dag är situationen en annan.

 120. Den största och mest växande gruppen
  vi möter i dag är barnfamiljer.

 121. Vi möter så många barnfamiljer nu
  att vi inte kan hantera volymen.

 122. De är ofta långvariga bistånds-
  mottagare av försörjningsstöd.

 123. Maten är slut innan månaden är slut-

 124. -och behoven är större
  än de rent ekonomiska.

 125. 80 % av barnfamiljerna som söker
  vår hjälp bor i de utsatta områdena-

 126. -som Göteborgs stad och polisen har
  definierat och som vi nämnt i dag.

 127. De här områdena
  finns det utförlig statistik på.

 128. Vi har kartlagt dem,
  men vi har inte gjort så mycket.

 129. Det är områden där integrations-,
  arbetsmarknads- och bostadsfrågor-

 130. -borde stå högst på agendan,
  vilket de inte gör.

 131. 60 % av alla familjer totalt
  som vi möter ber om mat.

 132. Vi startade för någon vecka sen upp
  en livsmedelscentral-

 133. -för att tillmötesgå
  behovet av livsmedel.

 134. Att dela ut matkassar funkar inte.

 135. Vi måste få ut större mängder
  baslivsmedel till organisationer-

 136. -som i sin tur kan dela ut mat.
  Det är också en bild av Göteborg.

 137. Vi hanterar två till tre ton mat
  i veckan.

 138. Med livsmedelscentralen är ambitionen
  att tredubbla det i år.

 139. Så ser behoven ut i Göteborg i dag.

 140. En stor del handlar
  om att servera och tillaga mat.

 141. I fjol serverade vi 65 000 portioner.

 142. Ålderspensionärer
  är en ökande grupp i våra matköer.

 143. Varje dag delar vi ut bröd
  till hundra personer.

 144. Vi har varje dag bröd- och matköer i
  Göteborg, och det pratar vi inte om.

 145. Det måste vi nog göra.

 146. En av grupperna vi möter
  kan vi kalla de ohjälpta medborgarna.

 147. Personer med personnummer, som alltså
  kan ta del av välfärdssystemet-

 148. -men som av någon anledning
  inte gör det.

 149. De lever helt utanför systemet-

 150. -och skulle utan vår hjälp
  fara hemskt illa.

 151. De är också osynliga.

 152. Finns man inte i välfärden
  så finns man ju inte i Sverige i dag.

 153. För den här gruppen
  är våra insatser hemskt viktiga.

 154. För sex år sen såg vi den aldrig.

 155. För fem år sen
  började vi märka av den.

 156. I dag går 25 % av våra insatser
  till den.

 157. Vi möter också de mest utsatta.

 158. Det kanske är viktigt att säga.
  Det är ingen skillnad i det.

 159. Vi ser ingen större ökning i antal.

 160. Däremot far man mer illa än någonsin
  - man mår sämre och är mer sliten.

 161. Vi ser också mer droger och vapen-

 162. -men det kanske
  är en del av samhällsutvecklingen.

 163. Det har skett ett paradigmskifte
  kring det sociala ansvaret.

 164. Det har gått från ett samhällsansvar-

 165. -till ett ansvar
  på varje enskild individ.

 166. Vi har gått från rätt till jobb till
  skyldighet att vara anställningsbar.

 167. Vi ser alltmer-

 168. -att varje individ förväntas kunna
  navigera i det här nya landskapet.

 169. Den fattiga, arbetslösa eller hemlösa
  ska kunna göra mycket mer själv.

 170. Det är en jättestor förändring.

 171. Där möter vi mamman som missar något
  papper och får avslag på sin ansökan-

 172. -utan att veta vad som förväntas.

 173. Där finns den strukturellt hemlösa
  familjen som ska ordna ett boende-

 174. -och inte vet hur man går till väga-

 175. -och inte har helt realistiska
  förväntningar på vad som är möjligt.

 176. Vi använder mer och mer resurser till
  att hjälpa människor att navigera.

 177. Det ordet använder vi jättemycket.

 178. Det är till och med
  snart en ny yrkesgrupp hos oss.

 179. Man ger hjälp vid myndighetskontakter
  och överklaganden.

 180. Att se till att rättigheter
  tillgodoses är en stor del av jobbet.

 181. Det innebär att vi ser och möter
  en oerhört hårt trängd socialtjänst.

 182. Den försöker bedriva
  fungerande socialarbete-

 183. -och genomför mycket viktigt och bra-

 184. -men de kämpar oerhört med
  kanske framför allt en trång ekonomi.

 185. När vi möter nya behov
  förändras också vår roll.

 186. Vi har en ny roll de senaste åren och
  är mycket mer avgörande för många.

 187. Det är inte bara akuta insatser.

 188. Det kan låta så
  när jag pratar om mat och så-

 189. -men det är
  ett långsiktigt förändringsarbete-

 190. -som utförs av
  erfarna, välutbildade socialarbetare.

 191. Det blir en allt viktigare del.

 192. Vi vet nu att vi har förutsättningar
  att bedriva sådant arbete.

 193. Vi har möjlighet att använda vår tid
  till att möta dem som söker hjälp.

 194. Därigenom kan vi bygga relationer.

 195. Vi är övertygade om
  att det är viktigt i socialt arbete.

 196. Det idéburna sociala arbetet lär öka.
  Inte bara utifrån ökade behov-

 197. -utan för att vi har förutsättningar
  att bedriva det sociala arbete-

 198. -som vi önskar
  och som våra klienter har behov av.

 199. Men vi är inte lösningen
  på det sociala arbetets utmaningar.

 200. Vi kan vara en del av lösningen,
  men vi ska inte ta över ansvaret.

 201. Vi måste alla försvara vår välfärd -
  inte medverka till att den urholkas.

 202. Avslutningsvis
  är behovet av förändringar akut.

 203. Det tål att upprepas,
  och allt har strukturella orsaker.

 204. Lösningarna kan upplevas befinna sig
  långt utanför vår kontroll-

 205. -men vi får inte hänfalla åt missmod.

 206. Vi måste inse att vi alla är en del
  av problemet och därmed lösningen.

 207. Ojämlikhet är skapat av människor
  och kan avhjälpas av människor.

 208. Socialarbetare har ett ansvar
  inte bara att bedriva socialt arbete-

 209. -utan framför allt
  att berätta vad vi ser.

 210. Att bryta tystnaden och vara en röst
  för dem som inte hörs.

 211. Nu har jag hållit tiden, hoppas jag.
  Tusen tack.

 212. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Socialt arbete i en idéburen organisation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lennart Forsberg är socialchef vid Göteborgs stadsmission. Här talar han om utmaningar och samhällstrender som han ser genom sitt arbete, där mer än hälften av de barnfamiljer som söker hjälp hos Stadsmissionen efterfrågar mat och en fjärdedel av insatserna går till individer som egentligen är berättigade till bistånd. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi > Välstånd och fattigdom
Ämnesord:
Fattigdom, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialt arbete
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, berättar om arbetsprocessen med boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden" och vad man ville med boken. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Det räcker inte med metod

Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om statlig kunskapsstyrning, det sociala arbetet och den kommunala socialtjänsten. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård

Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på den sociala barnavården. Här berättar hon om sin forskning som även är en del av boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden". Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungas delaktighet i europeiska städer

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Förorten och det sociala arbetet som försvann

Ove Sernhede är tidigare professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här talar han utifrån de erfarenheter han har som socialarbetare och forskare inom det som idag betraktas som utsatta stadsdelar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Göteborgs stads arbete mot radikalisering

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Här talar han om Göteborgs stads arbete inom detta område med statistik på våldsbejakande extremism och om radikaliserande miljöer. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Socialt arbete i en idéburen organisation

Lennart Forsberg är socialchef vid Göteborgs stadsmission. Här talar han om utmaningar och samhällstrender som han ser genom sitt arbete, där mer än hälften av de barnfamiljer som söker hjälp hos Stadsmissionen efterfrågar mat och en fjärdedel av insatserna går till individer som egentligen är berättigade till bistånd. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Kreol, fötter och inte rötter

Hajar Alsaidan är socionomstudent och en av grundarna av Göteborgs kreoler. Här talar hon om sin uppväxt, rasism, nya identiteter och varför hon anser sig vara kreol. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Områdesarbete och social mobilisering

Anna Bryntse, studie- och yrkesvägledare på folkhögskolan i Angered, och Lina Renholm Nyby från Hammarkullens fritidsgård Mixgården berättar om att ta ställning i det sociala arbetet, fritidsgården som en plats för samhällsbyggande och vikten av tillitsfulla relationer mellan socialarbetare och ungdomar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Agera på vår tids samhällsutmaningar

Erika Engberg är socionomstudent vid Göteborgs universitet och talar här om sin erfarenhet från socionomprogrammet. Katarina Hollertz är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om utbildningens roll. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Hbtq i ungdomsboken

Samtal mellan författarna Sara Lövestam och Sebastian Lönnlöv om homosexuella karaktärer i ungdomsböcker. Behöver det vara någon skillnad mellan homosexuella och heterosexuella karaktärer? Här diskuteras bland annat att fiktiva karaktärer kan fungera som förebilder. Moderator: Erik Titusson. Inspelat på Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget och BTJ Förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Aktiv dödshjälp

Ska vården kunna hjälpa svårt sjuka att dö? Vad tycker du? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in.