Titta

EU i fokus

EU i fokus

Om EU i fokus

2019 är det val till Europaparlamentet. I fyra fristående delar sätter vi fokus på EU. Det handlar bland annat om EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. Hur mycket makt ska EU ha över medlemsstaternas demokratiska utveckling?

Syfte

Serien belyser hur EU:s demokratiska och politiska system fungerar. Genom att sätta fokus på frågor som kopplar till folkrätt, mänskliga rättigheter och ekonomiska strukturer i samband med de samhällsutmaningar som Europa står inför så tränas förmågan att analysera samhällsproblem ur olika perspektiv.

Till första programmet

EU i fokus : EU och demokratinMaterialDela
 1. Sen 2010, när Orbán blev vald-

 2. -har demokratin
  så gott som upplösts i Ungern.

 3. Vad är det rätta? Bör man lämna
  Ungern för att visa sitt missnöje?

 4. Vi vill inte flytta, men han och Fidesz
  gör det omöjligt att stanna.

 5. Cirka 2 000 ungrare
  protesterade utanför parlamentet-

 6. -mot hotet mot pressfrihet, efter
  att en stor vänstertidning lagts ner.

 7. Sen 2010
  har Ungerns demokrati förändrats-

 8. -och 2018 kategoriserades Ungern som
  det minst demokratiska landet i EU-

 9. -i Freedom Houses demokratiindex.

 10. Landet kritiseras för inskränkningar
  i press- och yttrandefriheten-

 11. -rättsstatsprinciperna, minoritets-
  rättigheter och akademisk frihet.

 12. Den ungerska regeringen förbjöd
  i fredags genusvetenskapliga program.

 13. Vi anser att måttet är rågat. Viktor
  Orbán har passerat alla gränser.

 14. Tiden för varningar är förbi. Vi måste
  stå upp för det ungerska folket-

 15. -vars rättigheter har underminerats.

 16. EU bildades efter andra världskrigets
  slut. Man ville bevara freden-

 17. -och samarbeta
  inom bl.a. demokratiska frågor.

 18. Just demokratiaspekten är än i dag
  en av grundpelarna inom EU.

 19. Medlemsländerna
  måste vara demokratiska.

 20. Det regleras i Lissabonfördraget
  och i EU:s grundläggande stadgar.

 21. Vad händer när länder börjar bryta
  mot de demokratiska värderingarna?

 22. Det här är en 200 år gammal byggnad.
  Nu går vi över i en nyare byggnad.

 23. Sara Svensson, statsvetare på
  Centraleuropeiska universitetet-

 24. -där vi befinner oss nu.
  När jag kom hit på 90-talet-

 25. -så vet jag att jag tyckte
  att det var en väldigt positiv-

 26. -och optimistisk stämning.

 27. Det började ändras
  nån gång under 2000-talet.

 28. Den nuvarande regeringen valdes 2010,
  med Viktor Orbán i spetsen.

 29. I dag är det...
  Det finns en väldig besvikelse.

 30. Jag trodde inte
  att vi skulle ha det så här.

 31. Sen 2010 har viktiga delar
  av demokratin i Ungern nedmonterats.

 32. Det handlar mycket om rättsväsendet.
  Man har försökt få-

 33. -mer politiskt inflytande
  över domstolar och domare.

 34. Det har också att göra med massmedia,
  och att politiken-

 35. -har haft
  ett större inflytande över massmedia.

 36. Det har också att göra med
  kunskapsproduktionen, där politiken-

 37. -har gått in för att styra-

 38. -vad som är tillåtet att lära ut
  och forska om på universiteten.

 39. Inne i det här rummet
  jobbade en kollega till mig.

 40. Hon drabbades av regeringens politik.
  Hon forskar inom migration-

 41. -och det har belagts med straffskatt.
  Så hon kan inte forska just nu.

 42. 2016 lade regeringen fram
  nya regler och lagförslag-

 43. -som gör att universitetet som Sara
  jobbas på riskerar att läggas ner.

 44. Vi lever under en stor osäkerhet.
  I 18 månader-

 45. -har vi fått rekrytera studenter,
  ansöka om forskningsbidrag-

 46. -och sätta upp intervjuer utan att om
  universitetet kommer att finnas kvar.

 47. Det här är en väldigt vanlig skylt
  i staden just nu. Den syns överallt.

 48. Man visar sin solidaritet
  med universitetet-

 49. -som fortfarande ansätts
  av regeringen.

 50. Ungern är det första landet i EU-

 51. -som försöker förbjuda
  ett universitets verksamhet inom EU.

 52. Hej!

 53. -Ska vi gåt till tågstationen?
  -Ja, vi tar bussen.

 54. Jag heter Hanna.
  Det här är Nusa och Zita. Vi är...

 55. Jag är sexton och de är sjutton.

 56. Vi går i tian, motsvarande gymnasiets
  andra klass. Vi har två år kvar-

 57. -tills vi ska ta slutexamen.

 58. Det här är min lillebrors lärobok.
  Han går i femman.

 59. Rubriken för det här uppslaget
  är "Fosterlandskärlek".

 60. "Att älska sitt land är som att älska
  sina föräldrar och sina vänner."

 61. "Patriotism
  är viktigare än våra egna behov."

 62. I Ungern och i exempelvis Polen-

 63. -så försöker man
  föra in fosterlandskärlek-

 64. -och såna saker
  ganska tidigt i undervisningen.

 65. Det är ett exempel på hur politiken-

 66. -blandar sig i kunskapsproduktionen
  i samhället.

 67. Fidesz ses ju som
  ett högernationalistiskt parti-

 68. -och det bygger på
  en väldigt konservativ samhällssyn.

 69. Det är väldigt stark fokus
  på nationens suveränitet-

 70. -och idén att det finns
  ett sant ungerskt folk.

 71. Där exkluderas ofta minoriteter,
  språkliga minoriteter-

 72. -romer eller folk som inte
  passar in i den här normen-

 73. -vad gäller
  familjevärderingar och livsstil.

 74. Då blir man exkluderad ur folket.
  Det är den här samhällssynen-

 75. -och den här världsbilden
  som ett parti som Fidesz bygger på.

 76. I valet i Ungern blev det seger
  för premiärminister Viktor Orbán.

 77. 2018 vann Fidesz parlamentsvalet
  för tredje gången på raken.

 78. Det är Ungerns största parti.
  Nästan hälften röstade på dem.

 79. Störst stöd
  har man utanför de större städerna.

 80. Men på EU-nivå
  växer kritiken allt större.

 81. Övriga nyheter. EU-parlamentet
  har för första gången sagt ja till-

 82. -att ta till
  EU:s tyngsta medel mot Ungern-

 83. -som skulle kunna leda till
  att landet förlorar sin rösträtt.

 84. Enligt en majoritet
  har Ungerns regering-

 85. -systematiskt brutit mot
  grundläggande demokratiska principer.

 86. EU vill att Ungern ska anpassa sig
  till demokratikriterierna.

 87. Ungern är inte en diktatur, men man
  går åt ett väldigt auktoritärt håll.

 88. Från europeiskt håll är man orolig
  för att man fortsätter på den vägen.

 89. Ni vill fördöma Ungern,
  som gjorde revolt och tog till vapen-

 90. -mot världens största armé,
  den sovjetiska armén-

 91. -och utgöt sitt blod
  för frihet och demokrati.

 92. Ungern har kämpat
  för frihet och demokrati-

 93. -och jag står här i dag och ser
  hur de som anklagar Ungern-

 94. -är länder som fick demokratin i arv-

 95. -och som inte behövde riskera nånting
  för att få sin frihet.

 96. De vill fördöma den antikommunistiska
  och demokratiska rörelsen i Ungern.

 97. Går man med i EU förbinder man sig
  till vissa gemensamma värderingar.

 98. När ett EU-land
  ignorerar dessa värderingar-

 99. -så är artikel 7 i EU-fördraget ett
  verktyg för att kunna vidta åtgärder.

 100. Ärade medlemmar, jag står här
  framför er och försvarar mitt land-

 101. -eftersom frihet, demokrati-

 102. -självständighet och Europa är en fråga
  om heder för det ungerska folket.

 103. Därför menar jag att rapporten framför
  er förolämpar det ungerska folket-

 104. -och Ungern som nation.

 105. Ni säger att det är en handling mot
  det Ungern och det ungerska folket.

 106. Ni är inte Ungern,
  utan Ungerns regering, en partiledare!

 107. Jag är emot sanktioner-

 108. -mot det ungerska folket.

 109. Sanktionerna måste riktas
  mot den ungerska regeringen.

 110. Korruptionen finns inom den
  ungerska regeringen, inte hos folket.

 111. Jag anser att Ungern ska stanna i EU,
  men jag vet inte om det blir så.

 112. Jag är rädd
  att de kommer be oss att lämna EU.

 113. "Vi har fått nog av er nu. Lämna oss."

 114. Och då blir det bara ännu värre.

 115. Det är väldigt viktigt
  för EU-länderna att förstå-

 116. -att även om ett land
  ser ut att vara en demokrati-

 117. -och det hålls allmänna val,
  så kan det vara en förtryckande regim-

 118. -där folket saknar
  egentliga möjligheter-

 119. -att höja sina röster
  och framföra motsatta åsikter.

 120. Det är ett väldigt dilemma. Man
  tänker: "Vad är det rätta att göra?"

 121. Bör man lämna Ungern, för att säga
  att man inte stöder systemet?

 122. Eller är det bättre att vara kvar och
  bidra till att vara en annan röst?

 123. Det är svåra frågor, som jag inte
  trodde att jag skulle behöva ställa.

 124. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

EU och demokratin

Avsnitt 2 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

EU bildades efter andra världskrigets slut. Då ville staterna i Europa bevara freden genom ekonomiska och demokratiska samarbeten. Just den demokratiska aspekten har alltid varit viktig för EU och regleras idag i Lissabonfördraget och i EU:s grundläggande stadgar. Vad händer om medlemsländer börja bryta mot de demokratiska värderingarna? I Ungern träffar vi Sara som arbetar på ett nedläggningshotat universitet och ungdomar som berättar om hur deras skolmaterial har förändrats på senare tid.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Ämnesord:
Demokrati, Europeiska unionen, Europeiskt samarbete, Internationella organisationer, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Samhällsvetenskap, Värderingar
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i EU i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

In eller ut ur EU?

Avsnitt 1 av 4

Av Europas 45 länder är 28 stycken med i EU. Åsikterna går dock isär om unionens för- och nackdelar. I Storbritannien träffar vi svenska Madelene som berättar om sina känslor kring omröstningen angående Brexit. Vi träffar även Paul som arbetade för ett utträde ur EU. I Albanien är situationen en annan. Där har man startat förhandlingar om ett EU-medlemskap. Vi träffar Kristi som berättar om varför det skulle vara ett historiskt ögonblick om Albanien blev medlemsland i unionen.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

EU och demokratin

Avsnitt 2 av 4

EU bildades efter andra världskrigets slut. Då ville staterna i Europa bevara freden genom ekonomiska och demokratiska samarbeten. Just den demokratiska aspekten har alltid varit viktig för EU och regleras idag i Lissabonfördraget och i EU:s grundläggande stadgar. Vad händer om medlemsländer börja bryta mot de demokratiska värderingarna? I Ungern träffar vi Sara som arbetar på ett nedläggningshotat universitet och ungdomar som berättar om hur deras skolmaterial har förändrats på senare tid.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

Asylpolitiken

Avsnitt 3 av 4

År 2015 flydde det över en miljon människor till Europa. Många har idag fastnat i flyktingläger i framför allt Grekland och Italien. I Grekland träffar vi Abdullah som har flytt ifrån Syrien. Vi besöker flyktingläger och möter hjälparbetare som berättar om hur EU:s flyktingpolitik påverkar flyktingar i Grekland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

Lobbyism

Avsnitt 4 av 4

I Europaparlamentet jobbar 751 politiker och ca 7500 tjänstemän, men det finns också tusentals lobbyister som varje dag försöker påverka politikernas beslut. Vi får träffa Kalle som arbetar som lobbyist i Bryssel för den svenska nykterhetsrörelsen IOGT. Vi träffar även Jacob som arbetar för ett konsultlobbyföretag. Vi försöker också ta reda på vad våra svenska politiker tänker kring lobbyism.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nationen

Nationalstaten

Varifrån kommer föreställningarna om Sverige och vad som är svenskt? Hur har dessa föreställningar påverkat historien? Skådespelaren och komikern Mustafa Al-Mashhadani träffar Marie Johansson Bergman som berättar om hur hon som barn sattes i fosterhem istället för att få tas om hand av sina släktingar på grund av att de var resande. 88-årige Vello Noodapera berättar om hur han som barn under andra världskriget flydde med båt från Estland och skapade sig ett liv i Sverige. Professorerna Paulina de los Reyes och Sverker Sörlin diskuterar ideologiska och politiska motiv bakom idén om nationalstaten Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fejk

Skrämsel

Vi pratar med utgångspunkt i filmen Blair witch project. Vid lanseringen av filmen lekte man medvetet med gränserna mellan verklighet och fiktion för att skapa uppmärksamhet. Anna Charlotta Gunnarson och Maja Åström går också tillbaka i tiden och nystar i det kaos som radiodramat Världarnas krig sägs ha orsakat. Vad är sant och vad var propaganda? Och hur kommer det sig att uppföljaren är mindre känd, trots att den fick långt allvarligare konsekvenser?