Titta

EU i fokus

EU i fokus

Om EU i fokus

2019 är det val till Europaparlamentet. I fyra fristående delar sätter vi fokus på EU. Det handlar bland annat om EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. Hur mycket makt ska EU ha över medlemsstaternas demokratiska utveckling?

Syfte

Serien belyser hur EU:s demokratiska och politiska system fungerar. Genom att sätta fokus på frågor som kopplar till folkrätt, mänskliga rättigheter och ekonomiska strukturer i samband med de samhällsutmaningar som Europa står inför så tränas förmågan att analysera samhällsproblem ur olika perspektiv.

Till första programmet

EU i fokus : LobbyismMaterialDela
 1. I EU-parlamentet jobbar 751
  politikerna och ca 7 500 tjänstemän.

 2. Men det finns över 30 000 lobbyister-

 3. -som försöker påverka politikerna
  och deras beslut.

 4. Problemet är att de som tjänar pengar
  på att påverka politiken-

 5. -framför allt storföretagen, har
  så mycket mer pengar att investera-

 6. -i att påverka besluten, än t.ex.
  miljörörelsen och konsumentrörelsen.

 7. Nu måste jag se här...

 8. A8F. Ja... Jag försöker här.

 9. Det är lite otydligt markerat.

 10. Vi kanske måste gå tillbaka. Vänta...

 11. Kalle Dramstad, 24 år,
  politisk sekreterare i EU-frågor-

 12. -för IOGT-NTO.

 13. Det är i den andra byggnaden.

 14. Jag försöker påverka EU:s lag-
  stiftning i alkohol- och drogfrågan.

 15. Lobbyism är försök att påverka
  den politik som ska föras.

 16. Aktörerna som är med och påverkar
  kan vara företag och organisationer-

 17. -frivilligorganisationer,
  myndigheter, regioner-

 18. -branschförbund,
  religiösa organisationer, etc.

 19. Vi ska på ett seminarium
  om alkoholmärkning.

 20. Nu går jag bara runt i en ring.
  Jag har tappat tråden.

 21. Det räcker inte med att mejla,
  ringa eller skriva brev.

 22. Det är mycket effektivt
  att vara på plats-

 23. -och kommunicera direkt
  med dem man vill påverka.

 24. Ett exempel på lobbyism är
  när European Blind Union lobbade för-

 25. -att göra böcker för synskadade
  mer lättillgängliga. Det blev EU-lag.

 26. Hej, Nikolaj.
  Jag har ett tv-team med mig i dag.

 27. Jag bär mikrofon,
  så jag kan inte prata om nåt hemligt.

 28. Många andra organisationer
  brinner för sitt ämne-

 29. -och vill vara med och påverka
  lagstiftningen om deras hjärtefråga.

 30. Det här är alltså ett seminarium.

 31. De ska prata om varför vi inte
  har krav på att alkoholdrycker-

 32. -ska ange ingredienser och
  näringsvärden, som andra produkter.

 33. Se vad som rör sig i frågan
  hos de olika aktörerna som är här.

 34. Se vad det finns för möjligheter
  att uppnå en lagstiftningsförändring.

 35. Det är väl det som är målet.

 36. Tack. Kalle Dramstad
  från den svenska nykterhetsrörelsen.

 37. Lobbyism och påverkansarbete är en
  naturlig del i mellanvalsdemokratin.

 38. Det är viktigt att tjänstemän
  och folkvalda pratar med-

 39. -de som vet hur det ser ut på marken,
  de som har kunskaperna.

 40. Den stora fördelen med lobbying är
  att politikerna får mer information.

 41. Man får konsekvensanalyser,
  sakinformation-

 42. -och fakta
  om det som man ska besluta kring.

 43. Inom mina sakområden har det stärkt
  mitt arbete med kunskap och expertis.

 44. Så i stort
  tycker jag att lobbyism är bra.

 45. Det kan vara värdefullt. Man ska veta
  att de är här för att påverka-

 46. -men det kan också
  vara nyttigt att möta dem-

 47. -för de har ofta
  specialkunskaper på området.

 48. Gällande handeln med utsläppsrätter,
  som ska begränsa klimatutsläppen-

 49. -så måste vi lyssna både på
  effekterna det får för industrin-

 50. -för medlemsstaternas
  ekonomiska utveckling och för miljön.

 51. Så det är tre olika intressen.

 52. När jag var i Bryssel och följde
  lobbyister och parlamentariker-

 53. -så såg jag hur en parlamentariker
  var i ett lobbymöte på morgonen.

 54. Lobbyisten berättade en historia.
  Parlamentarikern lyssnade-

 55. -och på eftermiddagen hade denne
  ett internt möte i parlamentet-

 56. -och berättade historien
  för sina kollegor där.

 57. Då har man verkligen fått det här
  att gå in hos parlamentarikern-

 58. -som har tagit det vidare.

 59. Kalle jobbar på ett litet kontor-

 60. -men det finns också en helt annan
  typ av lobbyister i Bryssel.

 61. -Hej.
  -Hej. Hur står det till?

 62. Jag heter Jacob Truan,
  och jag är från Spanien.

 63. Jag jobbar på EPPA,
  en av konsultfirmorna i Bryssel.

 64. EPPA,
  European Public Policy Advicers-

 65. -är vad många lobbyforskare
  kallar "guns for hire".

 66. Det låter hårt, men det är lobbyister
  som man kan hyra för att få hjälp.

 67. De arbetar med
  de allra största företagen i Bryssel-

 68. -som har varit tongivande
  i många stora fall av lobbying.

 69. Våra klienter kommer oftast
  från de mest reglerade sektorerna.

 70. Jordbruk, kemikalier,
  energi, infrastruktur.

 71. Alla som vill utöva inflytande
  på den europeiska marknaden.

 72. Ett konsultlobbyföretag som EPPA
  kan omsätta mångmiljonbelopp-

 73. -medan många intresseorganisationer
  jobbar med väldigt små medel.

 74. Nackdelarna är såklart
  det ojämlika tillträdet-

 75. -till politikernas öron.
  Pengarna styr i allra högsta grad.

 76. Pengar gör att man kan resa dit
  och kommunicera med personerna där-

 77. -och om man är i närheten hela tiden-

 78. -så bygger man en relation. Det är
  lättare att lyssna på de som är där.

 79. Problemet är de stora ojämlikheterna
  i vem som kan pyssla med lobbyism.

 80. Oftast är det stora företag
  som kan få väldigt mycket genomslag.

 81. Kanske till skada för mindre företag,
  civilsamhälle och befolkningen-

 82. -vars intressen inte tillvaratas.

 83. Det är inget fel i sig att företag
  försöker påverka politiker-

 84. -för att få bra beslut.

 85. Men de som tjänar pengar
  på att påverka politiken-

 86. -framför allt storföretagen,
  har så mycket mer pengar-

 87. -för att lobba och påverka,
  än de som jobbar för allmänintresset.

 88. Klimatpolitiken har varit väldigt
  lobbad på från olika industrier.

 89. Jag jobbade med en lagstiftning som
  handlade om industriernas utsläpp-

 90. -och då upplevde jag att
  cementindustrin i sista timmen-

 91. -precis innan röstningen, påverkade
  många att ge dem bättre villkor-

 92. -som blev sämre villkor för klimatet.

 93. Man ska vara uppmärksam på vem
  man litar på och vem man pratar med.

 94. Pengar ska inte kunna köpa makt.

 95. Man får själv bestämma i vilken
  utsträckning man träffar lobbyister.

 96. Som politiker behöver man inte
  operera bort det sunda förnuftet.

 97. Tack så mycket.

 98. -Ja, Tea, vad tyckte du om det där?
  -Kul!

 99. -De blev lite grillade ändå.
  -Ja, verkligen.

 100. -Lite nervösa.
  -Jag tycker att såna här event...

 101. Synd att du inte var med
  för ett och ett halvt år sen.

 102. Man märker
  att industrin har bytt fot.

 103. Det var ett bra möte. De var faktiskt
  väldigt professionella.

 104. Vi vet att vi har gjort att bra jobb-

 105. -när vi ser ett samspel
  mellan företag och stater-

 106. -när våra klienters synpunkter
  tas i beaktning-

 107. -och när alla tjänar på det - företagen,
  staterna och även allmänheten.

 108. Vi jobbar lite i uppförsbacke, men
  vi har lång erfarenhet av frågorna.

 109. Även om pengar gör skillnad, och
  vi jobbar ur en underdog-situation-

 110. -så känns det ändå
  som att vi gör skillnad.

 111. Skälet till att jag tycker att jobbet
  är så roligt är att jag kan påverka.

 112. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Lobbyism

Avsnitt 4 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Europaparlamentet jobbar 751 politiker och ca 7500 tjänstemän, men det finns också tusentals lobbyister som varje dag försöker påverka politikernas beslut. Vi får träffa Kalle som arbetar som lobbyist i Bryssel för den svenska nykterhetsrörelsen IOGT. Vi träffar även Jacob som arbetar för ett konsultlobbyföretag. Vi försöker också ta reda på vad våra svenska politiker tänker kring lobbyism.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Demokrati och beslutsfattande, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Ämnesord:
Beslutsfattande, Europa, Europeiska unionen, Intressegrupper, Lobbying, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i EU i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

In eller ut ur EU?

Avsnitt 1 av 4

Av Europas 45 länder är 28 stycken med i EU. Åsikterna går dock isär om unionens för- och nackdelar. I Storbritannien träffar vi svenska Madelene som berättar om sina känslor kring omröstningen angående Brexit. Vi träffar även Paul som arbetade för ett utträde ur EU. I Albanien är situationen en annan. Där har man startat förhandlingar om ett EU-medlemskap. Vi träffar Kristi som berättar om varför det skulle vara ett historiskt ögonblick om Albanien blev medlemsland i unionen.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

EU och demokratin

Avsnitt 2 av 4

EU bildades efter andra världskrigets slut. Då ville staterna i Europa bevara freden genom ekonomiska och demokratiska samarbeten. Just den demokratiska aspekten har alltid varit viktig för EU och regleras idag i Lissabonfördraget och i EU:s grundläggande stadgar. Vad händer om medlemsländer börja bryta mot de demokratiska värderingarna? I Ungern träffar vi Sara som arbetar på ett nedläggningshotat universitet och ungdomar som berättar om hur deras skolmaterial har förändrats på senare tid.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

Asylpolitiken

Avsnitt 3 av 4

År 2015 flydde det över en miljon människor till Europa. Många har idag fastnat i flyktingläger i framför allt Grekland och Italien. I Grekland träffar vi Abdullah som har flytt ifrån Syrien. Vi besöker flyktingläger och möter hjälparbetare som berättar om hur EU:s flyktingpolitik påverkar flyktingar i Grekland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEU i fokus

Lobbyism

Avsnitt 4 av 4

I Europaparlamentet jobbar 751 politiker och ca 7500 tjänstemän, men det finns också tusentals lobbyister som varje dag försöker påverka politikernas beslut. Vi får träffa Kalle som arbetar som lobbyist i Bryssel för den svenska nykterhetsrörelsen IOGT. Vi träffar även Jacob som arbetar för ett konsultlobbyföretag. Vi försöker också ta reda på vad våra svenska politiker tänker kring lobbyism.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Ordet är mitt - syntolkat

Matteus

Matteus största intresse är att skriva fanfiction - nya berättelser utifrån redan existerande litteratur. Det gör han bland annat utifrån Engelsforstrilogin av Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg. Samtidigt genomgår han en könsutredning. Matteus tycker om att kunna skriva om karaktärer som han kan identifiera sig med, och som blir bemötta på det sätt han önskar av sin egen omgivning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Detaljerna - nutidspolitik

Göran Persson dansar med kossan Doris

En dag i september 2001 tackar dåvarande statsminister Göran Persson ja till att bli intervjuad av kossan Doris i barnprogrammet Abrakadabra. Under inslaget dansar Göran Persson i tio sekunder med Doris, vilket skapar många reaktioner. Vad låg bakom beslutet att tacka ja, och hur långt kan - och ska man gå - för att nå ut till folket med sin politik?